Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 1998

"Bazén" : francouzská tajná služba : (1944-1984) / R. Faligot, P. Krop. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 435 s. - (váz.)
"Emigranti" : dopisy politických uprchlíků z prvních let po "Vítězném únoru" 1948 / uspořádal B. Čelovský. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 398 s. - (váz.)
Agrární strana : její rozmach a zánik / V. Dostál. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 358 s., obr. příl. - (váz.)
American Government : Freedom and Power / T. Lowi, B. Ginsberg. - 1st Ed. - New York : W. W. Norton, 1990. - 25, 795, 101 s. - (brož.)
Ansprachen aus Anlass der Deutsch-tschechischen Erklärung vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und des Bundesrates am 24. April 1997 in Bonn und den Abgeordneten und Senatoren desTschechischen Parlaments am 29. April 1997 in Prag : Der Staatspräsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland Prof. Dr. Roman Herzog, diePräsidentin des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Rita Süssmuth / V. Havel, R. Herzog, R. Süssmuth. - Bonn : Deutscher Bundestag, 1997. - 134 s. - (Brož.)
Aussichten auf den Bürgerkrieg / H. Enzensberger. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 95 s. - (brož.)
Bismarck / A. Taylor. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 294 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Bretonci / P. Galliou, M. Jones. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 367 s. - (váz.)
Cesta k šílenství : pravdivá výpověď o tajném ovládání lidské mysli a zneužívání lékařství u CIA / G. Thomas. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1998. - 438 s. - (váz.)
Che Guevara / A. Moscato. - [Praha] : Orego, 1997. - 167 s. - (brož.)
Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference) : Brno 20.09.1996 / uspořádal M. Lamparter. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 71 s. - (brož.)
Co jsme dokázali : nově doplněný objevný obrazový průvodce úspěchy české politiky / M. Komárek, L. Verecký. - 1. vyd., rozš. dotisk. - Praha : Apsida, 1998. - 201 s. - (váz.)
Češi na vlásku : příručka národního přežívání / B. Kuras. - 2. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 191 s. - (váz.)
ČR vstupuje do NATO : mezi madridským a washingtonským summitem / [sestavil Dobroslav Matějka] - Praha : Česká atlantická komise, 1998. - 131 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Čtení o veřejném mínění : pozvání do světa názorů lidí / L. Vacek. - Praha : Orego, 1997. - 125 s. - (brož.)
Díky, na viděnou! : vysoká politika očima televizního moderátora / O. Černý. - Vyd. 1. - Praha : Duel, 1998. - 105 s., obr. příl. - (váz.)
Do exilu a z exilu domů : publicistická žeň z let 1968-1993 / J. Sláma. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 312 s. - (brož.)
Dobrodruzi, puritáni a Indiáni : Angličané v Novém světě / S. Raková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 487 s. - (váz.)
Drogy a mýty : drogová problematika z nizozemské perspektivy / J. Nerad, L. Neradová. - Olomouc : Votobia, 1998. - 139 s. - (brož.)
Edvard Beneš a středoevropská politika : 4. pracovní setkání historiků nejnovějších dějin z ČR a SR : Brno 05.10.1994 / editor V. Goněc. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 129s. - (brož.)
Evropské politické myšlení. I / M. Vítek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 103 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)

Evropské politické myšlení. II / M. Vítek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 76 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)


Gorbačov bez masky : (řeč hlavního žalobce) / V. Iljuchin. - [Praha] : Orego, 1997. - 39 s. - (brož.)
Granica leku i nadziei : Polacy wobec Niemiec w latach dziewiecdziesiatych / E. Stadtmüller. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 194 s. - (brož.)
Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938 / J. Dejmek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 397 s. - (brož.)
Jahrbuch Frieden : Ereignisse, Entwicklungen, Analysen. 1990 / herausgegeben von H. Birckenbach... [et al.]. - München : C. H. Beck, 1989. - 250 s. - (brož.)
Jana Klusáková a Jan Ruml rozmlouvají nadoraz o tom, co bylo, je a bude / J. Klusáková, J. Ruml. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 162 s., obr. příl. - (váz.)
Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : teorie a výzkum / J. Šubrt ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 241 s. - (brož.)
Kádárismus : vznik a pád jedné iluze / E. Irmanová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 194 s. - (brož.)
Kde leží indiánská zem : konec bojů na Velkých pláních / J. Opatrný. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Brána, 1998. - 309 s. - (váz.)
Když se řekne Šabata : opožděný sborník k 70. narozeninám Jaroslava Šabaty / [editor Jan Šabata] - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 165 s. - (brož.)
Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepce sociálního státu / M. Lux. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 52 s. - (brož.)
Lidská duše za socialismu / O. Wilde. - Brno : "Zvláštní vydání", 1997. - 69 s. - (brož.)
Možnosti a perspektivy bezpečnosti ČR / J. Eichler... [et al.]. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1998. - 116 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (Brož.)
Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Díl 2 / V. Vácha. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Vilém Vácha, 1998. - 9, 2, 2 s. - (Brož.)
Neviditelný pes : o lidech a psech / O. Neff. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 432 s., obr. příl. - (váz.)
Neviditelný pes : český politický cirkus / O. Neff. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 428 s. - (váz.)
O významu a tradicích proletářského internacionalismu : sborník ideologické konference : Ostrava 06.06.1967-07.06.1967 / [uspořádal Jaromír Matýsek] - Ostrava : Severomoravský krajský výborKSČ, 1968. - 120 s. - (Brož.)
Občanská společnost : (1967-1970) : Sociální organismy a hnutí Pražského jara / J. Pecka, J. Belda, J. Hoppe. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 545 s. - Úst. pro soudobé dějiny AV ČR,Praha. - (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)- (Doplněk ; brož.)
Okultní kořeny nacismu : rakouští a něměčtí ariosofisté : 1890-1935 : tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii / N. Goodrick-Clarke. - Praha : Votobia, 1998. - 381 s., 33obr. na příl. - (brož.)
On European Identity: Nationalism, Culture & History / Edited by C. Szaló. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 258 s. - (brož.)
Osudy socialismu : (pokus o analýzu) 1 / D. Spáčil. - [Praha] : Orego, 1998. - 39 s. - (brož.)
Památníky vděku : soupis památníků osvobození a obětí okupace v okrese Přerov / [Karel Štrobach] - Přerov : OV KSČ, 1945. - 13 s., obr. příl. - (Brož.)
Politický extremismus a radikalismus v České republice / editor P. Fiala. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 303 s. - (brož.)
Politologické problémy světové politiky / Š. Danics. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 63 s. - Katedra společenských věd, Praha. - (brož.)

Politologie / J. Kroupa... [et al.]. - 1. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 254 s. - (brož.)


Povaha dnešní krize / O. Krejčí. - Praha : East Publishing, 1998. - 216 s. - (brož.)
Profesionální válečník. 3, Zelený team / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 318 s. - (váz.)
První Slovanský : 1848-1998 / [Josef Kůta] ... [et al.]- [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 47 s. - (brož.)
The Role of the Central European Parliaments in the Process of European Integration : Proceedings : international Conference : Prague 12.09.1997-14.09.1997 / [edited by Zdenka Mansfeldová,Michal Klíma] - Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 272 s. - (brož.)
Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost / [Vladimír Leška] ...[et al.]- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 168 s. - (Brož.)
Satan na trůnu / J. Česlav. - Říčany : OREGO, 1996. - 237 s. - (váz.)
Der Schriftsteller als Politiker : zur Europa-Essayistik in Vergangenheit und Gegenwart / P. Lützeler. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 17 s. - (brož.)
Slovanská vzájemnost včera, dnes, zítra / [Břetislav Chvála] ... [et al.]- [Říčany u Prahy] : OREGO, 1998. - 47 s. - (brož.)
Sokratův stín / A. Michnik. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1998. - 442 s. - (váz.)
Současný svět : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu / V. Valenta, A. Michálek ... [et al.]. - 1. vyd. -Praha : Česká geografická společnost, 1998. - 85 s. - (brož.)
Svatý teror : Armageddon v Tokiu / D. Brackett. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 207 s., obr. příl. - (váz.)
Svoboda a bezmoc / H. Adler. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 215 s. - (váz.)
Šimon Peres : pět rozhovorů / R. Littel. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 190 s., fot. příl. - (váz.)
Tajemství temné komory : případ agenta KGB Wennerströma / V. Borovička. - [Litvínov] : Dialog, 1998. - 157 s. - (Váz.)
Volby '98 ... a co dál? : pohled do politického zákulisí právě skončených voleb / P. Antoš. - Vyd. 1. - Praha : Duel, 1998. - 94 s., obr. příl. - (váz.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : Severočeský kraj : 19.06.1998-20.06.1998. - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 1998. - 26 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Ústí nad Labem : 19.06.1998-20.06.1998. - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 1998. - 37 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Jablonec nad Nisou : 19.06.1998-20.06.1998. - Jablonec nad Nisou : Český statistický úřad, 1998. - 86 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : Severomoravský kraj : 19.06.1998-20.06.1998. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 18 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Bruntál : 19.06.1998-20.06.1998. - Bruntál : Český statistický úřad, 1998. - 26 s. - (Brož.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Frýdek-Místek : 19.06.1998-20.06.1998. - Frýdek-Místek : Český statistický úřad, 1998. - 26 s. - (Brož.)


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Karviná : 19.06.1998-20.06.1998. - Karviná : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Nový Jičín : 19.06.1998-20.06.1998. - Nový Jičín : Český statistický úřad, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Olomouc : 19.06.1998-20.06.1998. - Olomouc : Český statistický úřad, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Opava : 19.06.1998-20.06.1998. - Opava : Český statistický úřad, 1998. - 26 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Ostrava-město : 19.06.1998-20.06.1998. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Přerov : 19.06.1998-20.06.1998. - Přerov : Český statistický úřad, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Šumperk : 19.06.1998-20.06.1998. - Šumperk : Český statistický úřad, 1998. - 26 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Vsetín : 19.06.1998-20.06.1998. - Vsetín : Český statistický úřad, 1998. - 36 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Jeseník : 19.06.1998-20.06.1998. - Jeseník : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. - (Brož.)
Výzva demokracie : systém vlády v USA / K. Janda ...[et al.]. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 423 s. - (brož.)
Vzájemné vztahy postsovětských republik / [Bohuslav Litera] ...[et al.]- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 162 s. - (brož.)
Z badan nad problematyka narodowosciowa panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / redaktor J. Albin, J. Kupczak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 163 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist