Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 1998

Alois Gonzaga : příklad pro naši dobu / A. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 38 s. - (Brož.)
Apoštol Pavel / G. Bornkamm. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1998. - 254 s. - (brož.)
Atributy světců / R. Pfleiderer. - 2. vyd. - Praha : Unicornis, 1998. - 125 s. - (brož.)
Bohočlověk : život a utrpení našeho Pána Ježíše Krista : kniha 12. Oslavení, kapitola 677-714 / Maria Valtorta. - Brno : Sdružení Valtorta, 1998. - 304 s. - (Brož.)
Boží Princip : výklad. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 1998. - 23, 412 s. - (váz.)
Boží slovo v dějinách : sborník menších prací / J. Smolík. - Praha : Kostnická jednota, 1998. - 278 s. - (brož.)
Buber für Atheisten : ausgewählte Texte / M. Buber. - 1. Aufl. - Gerlingen : Lambert Schneider, 1996. - 360 s. - (váz.)
Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor : (1990-1997) / G. Coppa. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 471 s. - (váz.)
Bůh je léčitel a cesta / M. Daníčková. - Vyd. 1. - Nedakonice : Paprsek světla, [1998]. - 22 s. - (brož.)
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl / F. Lukeš. - 3. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 144 s. - (váz.)
Cesta za beránkem / G. Steinberger. - Ostrava : A-Alef, 1998. - 47 s. - (brož.)
Cesty k ujasnění : rozlišování duchů / H. Balthasar. - 1. vyd. - Brno : CDK, 1998. - 179 s. - (váz.)
La Chanson de saint Alexis : fac-similé en couleurs du ms. de Hildesheim publié avec introduction et bibliographie / U. Mölk. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 22 s. - (Brož.)
Civilizace lásky : druhá rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelsví, 1998. - 95 s. - (brož.)
Co je to exegeze : (jak přistupovat k Bibli) / T. Novotný. - Praha : Česká biblická společnost, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Co jest Islám ?. - [Třebíč] : Al Ittihad al Islami, [kolem 1990]. - 10 letáků. - (Brož.)
Co se s námi stane, když zemřeme?. - 1. vyd. v angl. - New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Corpus Christi / P. Roth. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 135 s. - (váz.)
Čtení o moravských bratřích / J. Drábek. - New York : Universum Press Company, 1962. - 58 s. - (Brož.)
Dar Ducha / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Dej mi své raněné srdce! : zpověď: Proč a jak / S. Barbaric. - V MCM vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 77 s. - (Brož.)
Den s radostí / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Desatero : příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona / J. Janšta. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Der Deuteronomium-Text der Sacra Parallela / O. Wahl. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 48 s. - (Brož.)
Diář s katolickým a občanským kalendáriem 1999. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 12, 1 s., příl. - (Brož.)

Drgdršjavivéka : zkoumání podstaty "vidícího" a "viděného". - 2. vyd., (v Avataru 1.). - Praha : Avatar, 1998. - 75 s. - (váz.)


Duchovní cesty islámu / L. Kropáček. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 292 s., obr. příl. - (váz.)
Důvěřuj životu! : kniha o hledání jistot v nejistém světě / L. Švihálek. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 118 s. - (brož.)
Ďábel a podoby zla v historii lidstva / A. Nola. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 403 s. - (váz.)
Encyklopedie Bible / [David Clines] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group, 1997. - 352 s. - (váz.)
Existuje Stvořitel, který se o vás stará?. - New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1998. - 191 s. - (Brož.)
Fair play aneb sportovní podobenství / J. Hes. - Vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 71 s. - (brož.)
Harmonické manželství : pracovní sešit / N. Van Pelt. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 75 s. - (brož.)
Harmonické manželství : knížka pro šťastné partnerství / N. Van Pelt. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 172 s. - (brož.)
Helénistická náboženství / L. Martin. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 161 s. - (brož.)
Hospic slovem a obrazem / [text] M. Svatošová ...[et al.]. ilustrace M. Jirmanová. - 1. vyd. - Praha : Ecce homo, 1998. - 148 s., 24 obr. příl. - (brož.)
Hudební liturgické tradice Pravoslavné církve : několik užitečných rad pro kantory a sborové zpěváky / P. Vitovec. - Brno : Pravoslavná církevní obec, 1998. - 20 s. - (Brož.)
Islam in Focus / H. Abdalati. - London : The Islamic Cultural Centre, 1975. - 13, 210 s. - (brož.)
Islám a české země / J. Bečka, M. Mendel. - Olomouc : Votobia, 1998. - 231 s. - (brož.)
Islámská deklarace / A. Izetbegovic. - [Třebíč] : El Ittihad el Islami, [kolem 1990]. - 40 s. - (Brož.)
Jak bolí Bůh : (biblická teologie a liturgie) / [uspořádal Peter C. A. Morée, Martin Prudký] - Heršpice : Eman, 1998. - 79 s. - (brož.)
Judaica Bohemiae. 33. 1997. - Prague : Idea Servis, 1998. - 156 s., 8 obr. na příl. - (brož.)
Kamínky : příručka pro učitele sobotní školy dětí předškolního věku. A 3 / [Pavla Šustková] - [Praha] : Advent-Orion, [1998]. - 19 s. - (brož.)
Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení a pro volný čas. 1999 / [redaktor Michal Holeček] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 128 s. - (brož.)
Keltské horoskopy : tradice, pověsti a báje / V. Šiška. - 1. vyd. - Praha : X-Egem, 1998. - 161 s., obr. příl. - (brož.)
Keltské mýty / M. Green. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 127 s. - (brož.)
Koinonia Jana Křtitele / R. Arganaraz. - Vyd. 1. - Plzeň : DAN, 1998. - 58 s. - (brož.)
1. konference studentů religionistiky České a Slovenské republily / [uspořádal Dušan Lužný] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 159 s. - (brož.)
Křesťanský spiritismus : úvod do moderního spiritismu formou filozofického dialogu / A. Kardec. - Vyd. 1. - Uherský Ostroh : Dušezpytný spolok Život, 1998. - 182 s. - (brož.)
Křesťanství a buddhismus : na cestě k dialogu / H. Küng, H. Bechert. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 223 s. - (váz.)

Léčebné síly v nás / J. Murphy. - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)


Mars a Venuše v kostele / J. Hes. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 48 s. - (brož.)
Matka Tereza : fascinující příběh jejího života / N. Chawla. - Praha : Pragma, 1998. - 256 s., obr. příl. - (brož.)
Mazdaznan - mazdaznanské panopraktikum : staroperská nauka k obrodě těla duše i ducha / O. Hanish. - 1. vyd. - Brno : Jiří Alman, 1998. - 178 s. - (brož.)
Má jsou nebesa a má je země.. : duchovní život dle sv. Jana od Kříže / R. Körner. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Mladí apoštolové : příběh pro mládež : příhody děvčat a chlapců, kteří svým křesťanstvím přitahují nevěřící okolí / J. Janšta. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 161 s. -(Brož.)
My & On / A. Baudyš. - Praha : Primus, 1998. - 157 s. - (váz.)
Mystagógické katechese / Cyril Jerusalemský. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1997. - 78 s. - (váz.)
Mystikové a mágové Tibetu / A. David-Neel. - Vyd. 2., v nakl. Elfa vyd. 1. - Praha : Elfa, 1998. - 124 s. - (váz.)
Mýty / J. Campbell. - Praha : Pragma, 1998. - 293 s. - (brož.)
Naděje : cíle a poslání / [autorsky zpracovali Vlastimila a Ilja Hratečtí] - 2. upr. vyd. - Praha : Naděje, [1998]. - 63 s. - (brož.)
Náš užasný Bůh : chceme lépe poznat svého Boha / [Edwin R. Thiele] - Praha : Advent-Orion, 1998. - 96 s. - (brož.)
Návrat k moudrosti a lásce / podle nauky duchovního učitele Emanuela sestavila P. Kašparcová. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1998. - 101 s. - (váz.)
Němečtí rytíři : malý úvod do historie Německého řádu : se zvláštním přihlédnutím k dějinám Českomoravské komorní bailivy / P. Adam. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 159 s., 8 obr. napříl. - (brož.)
Nový zákon : text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 871 s. - (váz.)
O hodnotě křesťanství / N. Berdjajev. - Brno : Pravoslavná církevní obec, 1998. - 19 s. - (Brož.)
O víře dnes : rozhovor s Wittoriem Messorim / J. Ratzinger. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 159 s. - (Brož.)
Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století / sestavili O. Nytrová, M. Balabán. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 237 s. - (váz.)
Oni jsou otcové naši / P. Dolák. - V Matici cyrilometodějské vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 159 s. - (Brož.)
Paprsek světla i pro tebe... 1 : rok 1991 - 1997 / M. Daníčková. - Vyd. 1. - Nedakonice : Paprsek světla, [1998]. - 90 s. - (brož.)
Past, nebo brána nebes / T. Bahounek. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 246 s. - (Brož.)
15 dní s Janem od Kříže / C. Tonnelier. - Brno : Cesta, 1998. - 106 s. - (brož.)
15 dní s mistrem Eckhartem / A. Gozier. - Brno : Cesta, 1997. - 109 s. - (brož.)
Páté evangelium : co prožíval Ježíš Nazaretský potom, co se ztratil a byl znovu nalezen v jeruzalémském chrámu a před Janovým křtem na Jordáně? / R. Steiner. - Olomouc : PDN, 1998. - 175 s. -(váz.)

Perspektivy naděje : (teologická výpověď o naději ve vzkříšení) / J. Dolista. - 1. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 124 s. - (brož.)


Pochybnost / O. Guinness. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 162 s. - (brož.)
Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu, které Pán Ježíš sdělil služebnici Boží sestře Josefě Menéndez z Družiny Nejsv. Srdce v klášteře Les Feuillants ve Francii : krátký životopisposelkyně Božského Srdce sestry Josefy Menéndez. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 89 s. - (Brož.)
Povolání: učitel : 12 zamyšlení nad textem z Bible určených těm, které Bůh povolal k vyučování / K. Gangel. - Budapest : Mezinárodní asociace křesťanských škol, 1998. - 138 s. - (Brož.)
Pravda proti legendám o "svatém" Vojtěchovi / J. Haubelt. - [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 46 s. - (brož.)
Převtělování a karma / J. Palka. - 2. vyd., souborné a rozš. - Jablonec nad Nisou : vl. nákl., 1997. - 91 s. - (Brož.)
Přijměme požehnání Desatera / V. Zítek. - 1. vyd. - Praha : Blahoslav, 1998. - 37 s. - (brož.)
Psaltyr' 1683 goda / perevod A. Firsov. podgotovka teksta, sostavlenije slovoukazatelja i predislovije J. Celunova. - München : Otto Sagner, 1989. - 652 s. - (brož.)
Radost ze života a umírání v pokoji : jeho svatost tibetský dalajlama / Tändzin Gjamccho. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1998. - 235 s. - (váz.)
Region Věrovany. 44, Zbor / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1998. - 6 s. + 1 příl. - (Brož.)
Rom und Byzanz im Norden : Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts. Internationale Fachkonferenz der Deutschen Forschungsgemeinschaft : Kiel 18.09.1994-25.09.1994. Bd. 1 / herausgegeben von M. Müller-Wille. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 422 s. - (brož.)
Rozhovor s Bohem : dopisy podle textů svaté Terezie z Avily / A. Sagardoy. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 58 s. - (brož.)
Runy : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí věštění z run / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 61 s. - (váz.)
Růžencová rozjímání : rozjímání k jednotlivým desátkům růžence podle ctností / A. Šuránek. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 79 s. - (Brož.)
Růženec : příběh o tom, co dokázala víra v Boha a v Pannu Marii v nevěřícím okolí / J. Janšta. - V MCM 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 146 s. - (Brož.)
Samenspraak/Rozpravy 1998 : Onrustig om God : Bijbelse Theologie en Liturgie. - Heršpice : Eman, 1998. - 102 s. - (EMAN ; brož.)- (KOK ; brož.)
Slavkovští Židé : sborník prací / J. Klenovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Židovská obec, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Služebnice Boží sestra Faustyna apoštolka Božího milosrdenství / M. Klisz. - V Matici cyrilometodějské vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Sňatek mezi Východem a Západem / B. Griffiths. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta , 1997. - 217 s. - (brož.)
Sociální pastýřské listy. - Vyd. 1. - [Praha] : Portál, 1998. - 164 s. - Česká křesťanská akademie, Praha. - (brož.)
Středověké legendy o českých světcích / [uspořádál Jaroslav Kolár] - Praha : Lidové nakladatelství, 1998. - 263 s. - (váz.)
Svatý teror : Armageddon v Tokiu / D. Brackett. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 207 s., obr. příl. - (váz.)

Tajemství šťastného manželství. Díl 1, Abychom si rozuměli.. / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 95 s. - (Brož.)


Tajemství šťastného manželství. Díl 2, Nový život : seznámení s počátkem našeho života, problematika plánování rodičovství, příběhy ze života / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Maticecyrilometodějská, 1998. - 85 s., 2 příl. - (Brož.)
Tajemství šťastného manželství. Díl 3, Na vlnách transcendence / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 71 s. - (brož.)
Tajemství Turínského plátna / M. Žák. - Vyd. 3. - [Praha] : Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 75 s., obr. příl. - (brož.)
Texty písma pro liturgii : týdenní cyklus 1999, první feriální cyklus, nedělní cyklus A - B. - Vyd. v KN 3. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - Nestr. - (brož.)
Tunel do kosmu : přehlížená poselství a utajované skutečnosti : část 2., volně navazující na předchozí knihu UFO, bible a konec světa / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1998. - 357 s. -(brož.)
Učebnice biblické hebrejštiny / J. Weingreen. - 1. čes. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 357 s. - (váz.)
Umění sexuální magie / M. Anand. - Praha : Pragma, 1998. - 332 s. - (brož.)
Údiv z krásy / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Úsměv pro tebe / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Volání budějovických zvonů / F. Hobizal. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 60 s. - (Váz.)
Výklady ke Starému zákonu. Díl 3, Knihy naučné : Jób až Píseň písní / [Miloš Bič] ... [et al.]- Vyd. 2., v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 822 s., obr. příl. -(váz.)
Výklady ke Starému zákonu. Díl 4, Knihy prorocké : Izajáš až Malachiáš / [Miloš Bič] ... [et al.]- Vyd. 2., v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 871 s., obr. příl.- (váz.)
Vznešenost svatého růžence / T. Bahounek. - V Matici cyrilometodějské vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Vždyť jsem to já : rozhovory s Ježíšem Kristem před svatostánkem / L. Kuchař. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 541 s. - (váz.)
Záblesky vědomí : rozjímání o žití a umírání pro každý den / Sogjal. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1998. - 414 s. - (PRAGMA ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Záhadné kruhy v obilí : historie jednoho fenoménu / M. Hesemann, E. Tóthová. - 2. rozš. vyd. - Praha : Etna, [1998]. - 160 s., obr. příl. - (váz.)
Základy islámu / [Muhammad ben Sulajmán al Tamímí] - Vyd. 1. - Třebíč : Al Ittihad al Islami, 1992. - 14 s. - (Brož.)
Záře pro tvou tvář / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Zednářská symbolika aneb Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční esoterické symboliky / J. Boucher. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 425 s. - (váz.)
Zrcadlo králů : tibetská kronika 14. století / Sönam Gjalcchän. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 337 s., 10 obr. na příl. - (váz.)
Zrození / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Zůstaňte ve mně a já ve vás : seminář duchovní obnovy / T. Ivančic. - V Matici cyrilometodějské vyd. 3. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 125 s. - (Brož.)

Židé v protektorátu : hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 : dokumenty / H. Krejčová, J. Svobodová, A. Hyndráková. - Praha : Maxdorf, 1997. - 491 s. - Úst. pro soudobé dějiny AV ČR,Praha. - (Maxdorf ; brož.)- (ÚSD AV ČR ; brož.)


Živé slovo : (denní evangelium) / T. Špidlík. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1997. - 510 s. - (váz.)
Živý buddhismus na západě : vize a odkaz velkého prostředníka mezi Východem a Západem / A. Góvinda. - Olomouc : Votobia, 1998. - 141 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist