Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry

za listopad-prosinec 1998

"Člověk a keramika" v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
/ F. Gale, J. Malina, J. Zeman. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1998. - 70 s. -
(Masarykovauniverzita ; brož.)- (Georgetown ; brož.)- (NAUMA ; brož.)
Aaron Spelling : život v hlavním vysílacím čase / A. Spelling, J. Graham. - 1. vyd. v
čes. jaz. - Praha : BB art, 1998. - 263 s., obr. příl. - (váz.)
Absurd w filozofii i literaturze / redaktor R. Rózanowski. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1998. - 164 s. - (brož.)
Adapted Physical Activities in Central Europe : Monograph of the CEEPUS Project No
SI - 001/9697 : (joint CEEPUS networks SI - 001 and CZ - 012) / [editors Hana Válková, Rajko
Vute] - Olomouc: Palacký University, 1998. - 185 s., S. 5-9 a 26-30, příl. -
(brož.)
Akten des IV. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzialrömischen
Kunstschaffens
: [IV. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzialrömischen
Kunstschaffens]. Celje 08.05.1995-12.05.1995 / herausgeber B. Djuric, I. Lazar. - Ljubljana :
Narodni muzej Slovenije, 1997. - 262 s., 74 s. obr. příl. - (váz.)
Aleš Veselý : obsese, realita, utopie : Galerie moderního umění v Hradci Králové
09.04.1998-07.06.1998 / [Josef Hlaváček] ... [et al.]- Hradec Králové : Galerie moderního umění,
1998. - Nestr. - (Brož.)
Amfora : gigant na góly a fóry / J. Tůma, P. Salava. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1998. -
191 s., obr. příl. - (váz.)
Arboretum Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, Kostelec nad Černými
lesy
/ [Ivan Roček] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 79 s.
- Lesnickáfakulta, Praha. - (ČZU ; váz.)- (Filip Dienstbier ; váz.)
Armádní vrcholový sport : Dukla 1948-1998. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. -
Agentura vojenských informací a služeb, Praha. - (brož.)
Auto-moto sport : přehled výsledků Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa. 1995 / sestavil P. Dufek. - Pardubice : Spektrum D, [1995]. - 79 s. -
(Brož.)
The Beatles Lyrics. - London : Warner Books, 1995. - 219 s. -
(brož.)
Beaty, bigbeaty, breakbeaty : průvodce moderní hudbou 90. let / editor T. Weiss. - Vyd.
1. - Praha : Maťa, 1998. - 321 s. - (brož.)
18. bienále Brno '98 : 18. mezinárodní bienále grafického designu : plakát, vizuální styl,
informační a reklamní grafika : Brno 24.06.1998-27.09.1998 / [vedoucí redaktor Alena Rajlichová]
-Brno : Moravská galerie, 1998. - 288 s. + 1 příl. - (brož.)
Bochte v kléně : dva tucty lidových písní z Hané / sestavil J. Poláček. - Prostějov :
Duha, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Co umíme a co neumíme : sborník příspěvků do ankety SRT k semináři Prix Bohemia
Radio '98 v jubilejním roce rozhlasového vysílání 1998 : [Prix Bohemia Radio '98]. Poděbrady
29.09.1998 / [Redakční rada Jiří Hubička] ...[et al.]- Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998.
- 68 s. - (Brož.)
Collection of 19th-Century Czech Painting : Exhibition Guide : Prague City Gallery:
Castle Troja / N. Blažíčková. - Prague : The Prague City Gallery, 1998. - 78 s. - (brož.)
Cvičíme s gymnastickým míčem / S. Thierfelder, N. Praxl. - Vyd. 1. - Praha : Ivo
Železný, 1998. - 122 s. - (brož.)
Časové znamení : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora 1998 /

[almanach uspořádal Jiří Urbanec] - 1. vyd. - Hlavnice : Nadace "Hlavnice A. C. Nora", 1998. - 174
s., obr.příl. - (Brož.)


České chmelové známky. Obrazová část. Doplněk / I. Dubská, Z. Likovský. - [Hradec
Králové] : [Česká numizmatická společnost], [1996]. - Nestr. - (Brož.)
část(Dopl.)
Český hokej : oficiální publikace Českého svazu ledního hokeje / K. Gut, J. Prchal. -
1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 158 s. - (váz.)
Člověk není číslo : literární a výtvarné práce českých dětí : výbor ze soutěží pořádaných
Památníkem Terezín / [sestavily Ludmila Chládková, Ilona Smékalová] - Terezín : Památník Terezín,
1998. - 46 s., obr. příl. - (Brož.)
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska / J. Vodňanský. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998.
- 81 s. - (váz.)
Dějiny Chomutova. 2, Proměny Chomutova v čase / [Zdena Binterová] - Chomutov :
Okresní muzeum, 1998. - 96 s. - (Váz.)
Dějiny umění. 1 / J. Pijoan. - Vyd. 4., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998.
- 334 s. - (váz.)
Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura / J. Debicki... [et al.]. - Vyd. 1. -
Praha : Argo, 1998. - 319 s. - (váz.)
Dějiny umění. 2 / J. Pijoan. - Vyd. 4., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998.
- 334 s. - (váz.)
Didaktika školní tělesné výchovy / A. Rychtecký, L. Fialová. - 2. přeprac. vyd. - Praha
: Karolinum, 1998. - 171 s. - Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy FTVS
UK,Praha. - (brož.)
Dientzenhoferové / [text] M. Horyna. fotografie J. Kučera. - 1. vyd. - Praha :
Akropolis, 1998. - 161 s. - (váz.)
Dobrodružstvo na hradě / [text] S. Leigh. ilustrácie B. Haw. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod
: Fragment, [1998]. - 32 s. - (brož.)
Dřevo krásných stromů / M. Patřičný. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 125 s.
- (váz.)
Dvanáct století naší architektury / M. Pojsl. ilustrace V. Londin. - Olomouc :
Nakladatelství Olomouc, 1998. - 203 s. - (váz.)
Dvorské umění pozdní renesance : Brunšvicko-Wolfenbüttelsko a císařská Praha : kolem
roku 1600 : Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, (DE) 13.05.1998-02.08.1998. Šternberský
palác, Praha25.09.1998-06.12.1998 / J. Luckhardt, A. Ševčík. - Praha : Národní galerie, 1998. - 55
s. - (váz.)
Encyklopedie kulturistiky : vše, co potřebujete vědět o budování svalů od A-Z! / G.
Thorne, P. Embleton. - 1. vyd. - Pardubice : Svět kulturistiky, 1998. - 639 s. - (váz.)
Estetická výchova pro střední a odborné školy : metodická příručka, výtvarná část / J.
Skarlantová, L. Harazímová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 60 s. -
(brož.)
Festival Libri '98 : Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-08.11.1998. - Olomouc :
Výstaviště Flora, 1998. - 40 s., obr. příl. - (Brož.)
Film History: An Introduction / K. Thompson, D. Bordwell. - New York :
McGraw-Hill, 1994. - 44, 857 s., obr. příl. - (váz.)
Golf : dokonalý průvodce hrou / V. Saunders. uvádí P. Allis. - 1. vyd., dotisk. - Brno
: Jota, 1998. - 221 s. - (váz.)
Gotika v západních Čechách : (1230-1530) : sborník příspěvků z mezinárodního
vědeckého symposia : Praha 04.1995 / [k vydání připravil Jiří Fajt] ... [et al.]- Praha : Národní

galerie, 1998. -230 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (váz.)- (brož.)


Guinnessova kniha rekordů. 1999. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1998. - 263 s. -
(váz.)
Gustav Mahler : současník budoucnosti / K. Blaukopf. - 1. vyd. - Jinočany : H & H,
1998. - 240 s., obr. příl. - (váz.)
Hádanky a luštěniny na Vánoce / J. Žáček. ilustrovala O. Ptáčková. - Vyd. 2. - Praha
: Šulc a spol., 1998. - 32 s. - (brož.)
Hádanky a luštěniny o zvířatech / J. Žáček. ilustrovala O. Ptáčková. - Vyd. 1. - Praha
: Šulc a spol., 1998. - 32 s. - (brož.)
Hälsning fran Stockholm : vykort med stockholmsmotiv fran de senaste hundra aren :
utställning : Stockholm, Kungl. Biblioteket 08.06.1998-28.08.1998. - Stockholm : Kungl. Biblioteket,
1998. -79 s. + 1 příl. - (brož.)
Hlava plná hudby : život Wolfganga Amadea Mozarta / B. Hamann. - Vyd. 1. - Praha
: Brána 1998. - 222 s. - (BRÁNA ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Hlavní města Evropy / E. Škňouřil. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Albatros, 1998.
- 406 s. - (váz.)
Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 14, Litoměřicko a Žatecko / A. Sedláček.
- Vyd. 3., v Argu 1. - Praha : Argo, 1998. - 462 s., obr. příl. + 1 mapa. - (váz.)
Hrajte golf jako já / J. Nicklaus, K. Bowden. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1998. - 257 s. -
(váz.)
Hry na hřišti a v tělocvičně / M. Zapletal. - 2. vyd., v nakl. Leprez 1. vyd. - [Praha]
: Leprez, 1997. - 510 s. - (váz.)
Hry ve městě a na vsi / M. Zapletal. - 2. vyd., v nakl. Leprez 1. vyd. - [Praha] :
Leprez, 1998. - 573 s. - (váz.)
Ikony / uspořádala, textem doprovodila G. Babic. - Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 1997. - 140 s. - (váz.)
In-line bruslení : pro začátečníky i pokročilé / C. Millar. - Vyd. 1. - Praha : Knižní
klub, 1998. - 96 s. - (brož.)
Jan Chaloupek : obrazy : tvorba do roku 1998. - Praha : Galerie Vltavín, 1998. - Nestr.
+ 4 příl. - (brož.)
Jan Konůpek (1883-1950) : poutník k nekonečnu : A Pilgrim to Infinity : Praha
01.10.1998-03.01.1999 / [text Hana Larvová] ... [et al.]- Praha : Galerie hlavního města Prahy,
1998. - 177 s. - Památník národního písemnictví, Praha. - (brož.)
Jaroslav Ježek : porcelán, keramika, kresba, malba : výstava k životnímu jubileu autora
: Galerie umění, Karlovy Vary 09.1998-11.1998 / [text katalogu napsala Lenka Pánková] - Karlovy
Vary : Galerie umění, 1998. - 70 s. - (brož.)
Jeden z možných postojů jak být s uměním / M. Knížák. - Olomouc : Votobia, 1998.
- 156 s. - (brož.)
Jiří Kaloč : výběr z tvorby : 1994-1997 : Galerie moderního umění v Hradci Králové
11.07.1997-24.08.1997 / [úvodní text Olaf Hanel] - Hradec Králové : Galerie moderního umění,
1997. - Nestr. - (Brož.)
Jiří Seifert : sochy, kresby : Brno, Dům umění města Brna 01.09.1998-27.09.1998 /
[Jaromír Zemina, Jan Bouzek] - Brno : Dům umění města Brna, 1998. - Nestr. - (brož.)

Kamila Ženatá
: Alšova jihočes. galerie, Hluboká nad Vltavou 10.09.1998-08.11.1998.
Galerie moderního umění v Hradci Králové 19.11.1998-17.01.1999 / [text Jiří Urban] - [Praha] :

[Galén], 1998. - Nestr. - (Brož.)


Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK / B. Hošková,
M. Matoušová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - Katedra zdravotní tělesné výchovy
atělovýchovného lékařství FTVS UK, Praha. - (brož.)
Kateřina nejen ze zámku aneb Jak se stát herečkou : Simona z TV seriálu Život na
zámku vypráví / I. Březinová. - Vyd. 1. - Praha : Petra, 1998. - 126 s. - (váz.)
Kineziologická cvičení pro celou rodinu : jak získat energii pohybem / K. Silva, D.
Rydl. - Olomouc : Fontána, 1998. - 187 s. - (váz.)
Klubu mladých v Přešticích bude 30 let. - Přeštice : Vladimír Frouz, 1998. - Nestr. -
(Brož.)
Kníže Dracula a jiné hradní pověsti / J. Tichý. ilustrovala M. Preclíková. - Vyd. 1. -
Praha : Aventinum, 1998. - 207 s. - (váz.)
Kompendium teorie kontrapunktu / P. Klapil. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého , 1998. - 35 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci / Z. Dobošová ...[et al.]. - Kostelní Vydří
: Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 47 s. - (brož.)
Kríž : symbol, zobrazovanie, význam / W. Ziehr. - Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 1997. - 239 s. - (váz.)
Kronika českého fotbalu. Díl 2, Od roku 1945 / M. Jenšík, J. Macků. - 1. vyd. - Praha
: Olympia, 1998. - 597 s. - (váz.)
Kronika NHL známá i neznámá / J. Stránský, K. Ondroušek. - Vyd. 1. - Praha :
Vyšehrad, 1998. - 215 s. - (váz.)
Láska na tři / J. Saudek. - 1. vyd. - Praha : BB art, 1998. - Nestr. -
(váz.)
Lidová architektura okresu Domažlice / [Karel Foud, Helena Weberová] - Domažlice
: Okresní úřad, 1998. - 87 s. - (Brož.)
Ludvík Vašina : výběr z tvorby : Hradec Králové, Galerie moderního umění
17.09.1998-10.11.1998. - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1998. - Nestr. + 1 příl. -
(Brož.)
Malíř Josef Dobeš : 23. 5. 1898 - 3. 1. 1974 / [autoři textu Petr Holý, Česlav Pietoň]
- Ostrava : En Face, 1998. - 59 s. - (váz.)
Metodológia telesnej výchovy a športu. Časť 1, Kvalifikácia a meranie / M. Olejár, J.
Baláž, J. Ryba. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 82 s. - (brož.)
Mince Československa 1918-1993- České republiky a Slovenské republiky 1993-1999
/ V. Novotný, M. Moulis. - 8., dopl. vyd. - Hodonín : Vlastislav Novotný, 1998. - 162 s., příl. -
(brož.)
Mistrovství ČR v Dance Show Formation- Mistrovství ČR v Disco Dance Formation :
Prostějov 27.05.1994-28.05.1994 / [Lenka Sehnalová] ...[et al.]- Prostějov : [Městský úřad], 1994.
- Nestr. -(Brož.)
Mistrovství ČR v Dance Show Formation- Mistrovství ČR v Disco Dance Formation :
Prostějov 12.05.1995-13.05.1995 / [Alice Gregušová, Dana Pavlíková] - Prostějov : [Městský úřad],
1995. - Nestr. - (Brož.)
Mistrovství Evropy v Disco Dance Formation : Prostějov 08.05.1997-10.05.1997. -
Prostějov : DUHA, 1997. - 18 s. + 1 příl. - (Brož.)
Mistrovství světa ve fotbale : Francie 1998. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998.
- 118 s. - (váz.)
Moderní interiér : představy, možnosti, realizace / B. Jirásková ... [et al.]. - Hradec
Králové : Paradise Studio, 1998. - 205 s. - (váz.)

Moravské národní písně / s nápěvy do textu vřaděnými sebral a vydal F. Sušil. - 5. vyd.
- [Praha] : Argo, 1998. - 792 s., obr. příl. - (váz.)


Musicologica Olomucensia. 3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 180 s. -
(brož.)
Můj křížovkářský slovník / P. Veselka. - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Frýdek-Místek :
Pliska, 1998. - 435 s. - (brož.)
Myslivecké střelectví v praxi / J. Hanák. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Radix,
1998. - 212 s. - (brož.)
Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Díl 3 / M. Sviták, V. Vácha. - 1.
vyd. - Jindřichův Hradec : Vilém Vácha, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Netradiční škola hry na netradiční nástroje. 9, Evergreeny a jiné populární melodie
našich i světových autorů / [Karel Svrčina] - Šumperk : Moss, 1998. - 91, 15 s. - (Váz.)
Netradiční škola hry na netradiční nástroje. 60, Hity šedesátých let / [Karel Svrčina] -
Šumperk : Moss, 1998. - 98, 15 s. - (Váz.)
Neviditelná skulptura : (o Josephu Beuysovi) / H. Rebmann. - Olomouc : Votobia, 1998.
- 94 s. - (brož.)
Nová kniha kouzel / V. Zůra. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 115 s. -
(brož.)
Nové barvy pro krásu : oblečení, make-up, vlasy, vzory, materiály / G. Watermann, F.
Zingel. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1998. - 125 s. + 2 příl. - (váz.)
Nové psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti / E. Bakalář. - Vyd.
1. - Praha : Portál, 1998. - 223 s., 8 s. obr. příl. - (brož.)
O duchovnosti v umění / V. Kandinskij. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1998. - 133 s. -
(brož.)
O Vás bez Vás / R. Machata. - Vizovice : Trnky - Brnky, 1998. - 159 s. -
(Brož.)
Písně I / P. Lohonka. - Vyd. 2. - Praha : Folk & Country, 1998. - 187 s. -
(Váz.)
Písně z desek Jakub, Sedmikráska, František / J. Nedvěd. - 3. vyd. - Praha : Folk &
Country, 1998. - 124 s. - (Váz.)
Písničky z desek - Zahrádky, Balady, Vstupenka na Strahov, Pasáček hvězd / J. Nedvěd.
- Praha : Folk & Country, 1996. - 117 s. - (Váz.)
Plastika Vincence Makovského pro Masarykovu univerzitu / text P. Bravený ...[et al.].
- Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1998. - 54 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)-
(Georgetown ;brož.)- (NAUMA ; brož.)
Podzimní festival duchovní hudby Olomouc : Olomouc 26.09.1998-17.10.1998. 1998.
- Olomouc : Ars Viva, 1998. - 13 s. - (Brož.)
Podzimní knižní trh : katalog : Kult. dům Ostrov, Havlíčkův Brod
16.10.1998-17.10.1998. Roč. 8 / sestavila M. Hejkalová. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1998. - 24 s.
- (brož.)
Ponory v Pacifiku / P. Katz. - Praha : Gnóm-Eisenmann Media, 1998. - 93 s. -
(váz.)
Posvátné stavby / C. Humprey, P. Vitebsky. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. -
184 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.)
Problémy moderny a postmoderny : architektura, filosofie, estetika : (P. Gorsen, J.
Habermas, Ch. Jencks, J. F. Lyotard, P. Portoghesi) / O. Ševčík. - Vyd. 3. přeprac. - Praha :
ČVUT, 1998. -194 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)
Procházka Kladnem : 50 kladenských budov / I. Veverková. - 1. vyd. - Kladno :
Nezávislý novinář (IV), 1998. - 88 s., obr. příl. - (váz.)
Prostějovský "černý pátek" 10. dubna 1953 / M. Trapl. - Prostějov : Městský úřad,

1998. - 23 s. - (Brož.)


Průvodce sbírkou českého malířství 19. století : Galerie hl. m. Prahy: Zámek Troja /
N. Blažíčková. - Vyd. 1. - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1998. - 78 s. - (brož.)
Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci / [zpracovaly Zdenka Hladišová,
Miriam Přinosilová, Marie Tomíšková] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - Přeruš.
str. -(Brož.)
Příručka pro baseballové trenéry : úroveň 1. - Praha : Česká baseballová asociace, 1998.
- 95 s. - (Brož.)
Psychologie, estetika a rozhlasová publicistika : sborník příspěvků ze semináře Katedry
žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu : Praha 19.03.1998. - Praha : Sdružení
prorozhlasovou tvorbu, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Ročenka České televize. 1997. [1]. - Praha : Česká televize, 1998. - 271 s., tb. příl. -
(brož.)
Rozhledna na Háji : o historii a rozvoji turistiky na severu Moravy a výstavbě původní
i nové rozhledny na vrcholu Háje (631 m n.m.). - Šumperk : JENA, 1996. - 1 list ; 46 x 40 cm. -
(brož.)
Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování : hry a cvičení pro děti od 5 do 10 let / F.
D'Andrea. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 84 s. - (brož.)
Rukověť starožitníka a sběratele / Z. Knápek. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 325
s. - (váz.)
Scéna : adresář české a slovenské alternativní scény. 1998-1999 / [sestavili Petr
Bergmann, Márinka Tomková] - Olomouc : Votobia, 1998. - 114 s. - (brož.)
Sesiunea internationala de restaurare - conservare : Satu Mare 20.10.1997-23.10.1997
/ coordonator G. Olariu. - Satu Mare : Muzeul Judetean, 1997. - 375 s. -
(brož.)
Seznam nemovitých kulturních památek okresu Olomouc / [editoři Pavel Konečný, Pavel
Michna] - Olomouc : Památkový ústav, 1997. - 164 s. - (brož.)
Skupina 42 / E. Petrová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 221 s. -
(váz.)
Sláine: Královna čarodějek : druhá kniha ze dvou / P. Mills ...[et al.]. - 1. čes. vyd. -
Praha : Crew, 1998. - 48 s. - (brož.)
Sociologický a prostorový výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici :
Bruntálsko-prostorová část / J. Vavříková. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 41 s.
- Pedagogickáfakulta - katedra občanské výchovy, Ostrava. - (váz.)
Sokol v české společnosti : 1862-1938 / M. Waic ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK, 1997. - 209 s. - (Brož.)
Sokol, jeho vznik, vývoj a význam : mezinárodní konference : sborník příspěvků : Praha
09.1997. - Praha : Organizační výbor mezinárodní konference, 1998. - 248 s. -
(brož.)
Současné polské výtvarné umění : Marek Chlanda, Marek Kus.. : Galerie mladých U
dobrého pastýře, Brno 24.09.1997-31.10.1997. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
04.03.1998-28.03.1998 / [textkatalogu Jan Trzupek] - Brno : Galerie mladých U dobrého pastýře,
1997. - 15 s. - (brož.)

Sportsmani a rošťáci
: (humorky kluků v.v.) : humor z plácků a rybníků / J. Holý, J.
Vrba. - Vyd. 1. - Praha : Eminent, 1998. - 225 s. - (váz.)
Svět Janáčkových oper : Brno 1998 / [text Svatava Přibáňová, Zuzana
Ledererová-Protivová] - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 125 s. - Nadace Leoše Janáčka,

Brno. - (brož.)


Symbolismus, jeho význam a účin / A. Whitehead. - 1. vyd. - Praha : Panglos, 1998.
- 92 s. - (brož.)
Šachové supermini / V. Dufek. - Praha : [Šachové zpravodajství Hausner], 1998. - 65
s. - (brož.)
Šachy : 2 000 let dějin hry / R. Finkenzeller, W. Ziehr, E. Bührer. - Praha : Slovart,
1998. - 208 s. - (váz.)
Špeky / A. Klech. - Vizovice : Trnky-brnky, 1998. - 127 s. -
(Brož.)
Tajemství P.S. aneb Odhalení autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého / J. Mikeska.
- Vizovice : Lípa, 1998. - 223 s., 6 obr. na příl. + 1 CD. - (váz.)
Technické kreslení 2 : pravidla pro kreslení strojních součástí podle mezinárodních
norem / [Václav Slanař] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 135 s. - (brož.)
365 zábavných činností bez televize : náměty pro děti a jejich rodiče / S. Bennett, R.
Bennett. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 389 s. - (brož.)
Tvrz a zámek Odolena Voda / J. Úlovec. - 1. vyd. - Praha : Unicornis, 1998. - 31 s.
- (brož.)
Umění a krása ve středověké estetice / U. Eco. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1998. - 239
s. - (váz.)
Upravujeme zahradu. 3, Architektura, skalky, návrhy, příklady / V. Hájek. - 1. vyd.
- Praha : Grada, 1998. - 96 s. - (brož.)
Útulný domov s rostlinami : využití rostlin ke zkrášlení a proměnám bytového interiéru
/ A. Toogood. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 96 s. - (váz.)
Úvod do regionálních věd a veřejné správy : vybrané kapitoly / [Jaroslava Kadeřábková]
...[et al.]- 2., rozš. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 211 s. - (váz.)
Územní členění investiční výstavby v České republice v roce. 1996. - Praha : Český
statistický úřad, 1998. - 10 s. - (brož.)
Územní plány a urbanistické studie : sborník příkladů. 1996-1997 / Z. Hladišová... [et
al.]. - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - 217 s. - (Brož.)
Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska / L. Tomší. - Vyd. 1. - Sokolov :
Okresní muzeum a knihovna, 1998. - 63 s. - (Brož.)
3. velká kniha hádanek : hlavolamy, labyrinty, šarády s oblíbenými pohádkovými hrdiny
Walta Disneye / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 176 s. - (brož.)
Velká kniha o pyramidách / A. Millard. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 63 s.
- (váz.)
Vladimír Šmicer : "Šušu" z Lens / V. Šámal, J. Čepelák, P. Hartman. - Praha :
Eminent, 1998. - 159 s. - (váz.)
Vybrané stati z pedagogiky : pracovní text pro manažery sportu / J. Vacek. - Vyd. 1.
- Liberec : Technická univerzita, 1998. - 41 s. - Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a
psychologie,Liberec. - (brož.)
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. 1 / G. Vasari. - Vyd. 2., v Ml.
frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 415 s. - (váz.)
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. 2 / G. Vasari. - Vyd. 2., v Ml.
frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 394 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist