Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl

za listopad-prosinec 1998

"Joe" navigátor od Třistajedenáctky : autentické svědectví o osudech čs. letců za druhé světové války / J. Doubek. - Olomouc : Votobia, 1998. - 142 s. - (brož.)
VII. sešit katedry teoretické elektrotechniky : Ostrava 22.04.1998 / [redaktor Jaromír Kijonka] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 59 s., obr. příl. - Fakultaelektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
3K - krůta, kuře, králík : ...a něco navíc: Slepice, husa, kachna / J. Mandžuková. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 8. aktualizací - stav:říjen 1998 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Anaerobie '98 : současný stav anaerobních čistírenských procesů u nás a srovnání se zahraničními zkušenostmi : sborník přednášek 4. Odborného semináře : Třeboň 01.10.1998-02.10.1998. -[Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1998. - 183 s. - (brož.)
Analyse elementarer Ummagnetisierungsprozesse in Dauermagnetwerkstoffen vom Keimbildungstyp / G. Cuntze. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 74 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Analytika odpadních vod pro potřeby nových vodohospodářských předpisů : sborník semináře : Praha 21.04.1998. - Praha : Česká vodohospodářská společnost, 1998. - 69 s. - (brož.)
Aplikace marketingu ve školství / D. Jakubíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 139 s. - Fakulta ekonomická, katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. - (brož.)
Aplikace výkonových polovodičových součástek : přednášky / L. Jirásek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 121 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Archaeologia historica : [29. celostátní konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací]. Prachatice 06.10.1997-10.10.1997. 23. 1998, Sborník příspěvků přednesených na 29. celostátní konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací / editor V. Nekuda. - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998. - 526 s. - (brož.)
Architektura počítačů / J. Hlavička. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 234 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Automobily Škoda Felicia : technický popis, údržba, seřizování, opravy / M. Cedrych. - 3. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 522 s. - (brož.)
Basic Marketing : A Global-Managerial Approach / W. Perreault, E. McCarthy. - 12th Ed. - Chicago : Richard D. Irwin, 1996. - 26, 833 s., příl. + 1 příl. - (váz.)
Berechnung ebener Leiteranordnungen beliebiger Querschnittsform unter Berücksichtigung von Stromverdrängung und Magnetisierung / M. Laukner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 204 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhobání podle Eurokódu 6. Díl l / D. Pume, P. Košatka. - Praha : ČVUT, 1998. - 77 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhování podle Eurokódu 6. Díl 2 / D. Pume, P. Košatka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 73 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi : počítačová ochrana / S. Garfinkel, G. Spafford. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 30, 948 s. - (váz.)

Bezvýkopová obnova podzemních vedení / M. Esterková ...[et. al.]. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1998. - 169 s. - (brož.)


Brněnská přehrada a lidé kolem ní / M. Šlezingr. - Brno : VUT-FAST, 1998. - 83 s., 4 obr. příl. - (váz.)
Business Marketing Strategy : Cases, Concepts, and Applications / V. Rangan, B. Shapiro, R. Moriarty. - Chicago : Irwin, 1995. - 14, 850 s. - (váz.)
CAD pro VF techniku. Sv. 2 / Z. Škvor. - Praha : ČVUT, 1998. - 63 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
CAD pro VF techniku. Sv.1 / Z. Škvor. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 64 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
CAR '98 : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the 12th International Symposium and Exhibition : Tokyo, (JP) 24.06.1998-27.06.1998 / editor H. Lemke ... [et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1998. - 44, 998 s. - (váz.)
Celozrnné vánoční a slavnostní pečivo / P. Momčilová. - 2., rozš. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 63 s., obr. příl. - (brož.)
CGI - programování webových stránek a aplikací / S. Gundavaram. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 20, 453 s. - (brož.)
Chaben andal romaňi kuchiňa či Sar te chas lačhes the sastes / F. Horváthová, J. Horváth, Z. Brázdová. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - Nestr. - (Státní zdravotní ústav ;brož.)- (Vladimír Smrčka ; brož.)
Chemical Producers in Central and Eastern Europe. 1998. - 1st Ed. - Brno : Exin, 1997. - 8, 542 s. - (brož.)
Choroby ledvin a močových cest : dieta a rady lékaře / V. Teplan, O. Mengerová. - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1997. - 174 s. - (brož.)
Clavis memoriae - ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskriftsmaterial : Rom, Svenska Institutet 22.04.1996-26.04.1996 / rapport sammanställd E. Nilsson Nylander. - Stockholm :Kungl. Biblioteket, 1997. - 129 s. - (brož.)
Co umíme a co neumíme : sborník příspěvků do ankety SRT k semináři Prix Bohemia Radio '98 v jubilejním roce rozhlasového vysílání 1998 : [Prix Bohemia Radio '98]. Poděbrady 29.09.1998 / [Redakční rada Jiří Hubička] ...[et al.]- Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Computers and Information Systems / S. Hutchinson, S. Sawyer. - Burr Ridge : Richard D. Irwin, 1994. - Přeruš. str. - (brož.)
4th Conference on Environment and Mineral Processing : Ostrava 25.06.1998-27.06.1998. Part 1 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 330 s. - Hornicko geologická fakulta. - Institut enviromentálního inženýrství, Ostrava. - (brož.)
4th Conference on Environment and Mineral Processing : Ostrava 25.06.1998-27.06.1998. Part 2 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - s. 331-694.- Hornicko geologická fakulta. - Institut enviromentálního inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Corporate Information Systems Management : Text and Cases / L. Applegate, F. McFarlan, J. McKenney. - 4th Ed. - Chicago : Irwin, 1996. - 17, 796 s. - (váz.)
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida : dieta a rady lékaře / P. Kohout, J. Pavlíčková. - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 95 s. - (brož.)
Cukety / D. Lánská. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. - (brož.)
Cumulative Book Index : A World List of Books in the English Language. Authors, Titles, Subjects. 1997. Vol. 1, A - K / editor N. Wong... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1998. - 2234 s. - (váz.)

Cumulative Book Index : A World List of Books in the English Language. Authors, Titles, Subjects. 1997. Vol. 2, L - Z / editor N. Wong... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1998. - S.2236-4529. - (váz.)


Časovaná bomba roku 2000 : hrozí nám počítačová krize? / R. Krejčí. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 118 s. - (brož.)
Části a mechanismy strojů : výpočetní technika : cvičení / J. Bečka, J. Kanaval. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 131 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Červený kohout 98 : sborník přednášek : České Budějovice 21.10.1998-22.10.1998. - České Budějovice : Dům techniky, 1998. - 101 s. - (brož.)
Česká Windows 98 : snadno a rychle / J. Foršt. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 126 s. - (brož.)
Česká Windows 98 : podrobný průvodce začínajícího uživatele / J. Pecinovský, R. Pecinovský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 231 s. - (brož.)
Česko-francouzský slovník automobilové dopravy a silničního práva : trestní řízení: pravidla silničního provozu, dopravní nehody a jiná trestná činnost / sestavila B. Kouřilová. - 1. vyd. -Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. - 260 s. - (brož.)
Československé poštovní známky a jejich padělky : 1918-1939 / J. Karásek. - Český Těšín : Merkur-Revue, 1998. - 249 s. - (váz.)
Český CorelDRAW 8 / R. Altman. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 757 s. + 1 CD. - (brož.)
Člověk v krizi / J. Sýkora, J. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 182 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 5. aktualizace - září 1998. Lexikonová část. Sv. 1, A - O / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 5. aktualizace - září 1998. Lexikonová část. Sv. 2, P - Z / J. Ambrož... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Diagnostika a spolehlivost / J. Hlavička. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 153 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Domácí kutil a ... dřevoplyn / J. Navrátil. - Vyd. 1. - [Prostějov] : vl.nákl., 1998. - 132 s. - (brož.)
Doškolení revizních techniků elektrických zařízení : sborník přednášek / [text Michal Kříž] ... [et al.]- 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 58 s. - (Brož.)
Drilling of Heterogeneous Composite Materials with Visible ns-Pulses using Copper Vapour Lasers / E. Gan Kok Wah. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 19, 123 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Drive'98 : elektrické pohony : seminář : Ostrava 24.02.1998 / [text Pavel Brandštetter] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 82 s. - (brož.)
Drobná domovní údržba / E. Vlásek, P. Mach. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 99 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Dřevo krásných stromů / M. Patřičný. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 125 s. - (váz.)
2nd EECWE '98 : proceedings : [2nd East European Conference on Wind Engineering]. Prague 07.09.1998-11.09.1998. Vol. 1, Key-Note Lectures, Section 1,2,3/1 / Editors M. Pirner, O. Fischer. -Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics-Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 304 s. - (brož.)
2nd EECWE'98 : proceedings : [2nd East European Conference on Wind Engineering]. Prague 07.09.1998-11.09.1998. Vol. 2, Section 3/2,4,5,6 / Editors M. Pirner, O. Fischer. - Prague : Instituteof Theoretical and Applied Mechanics-Academy og Sciences of the Czech Republic, 1998. - S. 309-564. - (brož.)

Ekonomika ve stavebnictví 10 : stavební ekonomika. Část 1 a 2 / L. Hačkajlová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 7, 183 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)


Electronic Future of Academic Libraries / edited by W. Pindlowa. - Wyd. 1. - Kraków : Jagiellonian University Press, 1997. - 213 s. - (brož.)
Elektrická a elektronická měření : návody k laboratorním cvičením / E. Gescheidtová ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 122 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky,Brno. - (brož.)
Elektrické rozvody ve zdravotnictví : sborník přednášek. 1998. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Elektrische und optische Charakterisierung Bauelementrelevanter Dotierstoffe in Siliciumkarbid / T. Troffer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 154, 26 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Elektroenergetika : podklady pro cvičení / M. Štroblová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 85 s. - Katedra elektroenergetiky, Plzeň. - (brož.)
Elektroenergetika II. Část 1 / K. Schejbal, J. Mertlová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 124 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.)
Elektroenergetika II. Část 2 / K. Schejbal, J. Mertlová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 223 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.)
Elektroinstalace doma a na chatě / K. Štech. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 133 s. - (brož.)
Elektromagnetická kompatibilita v teleinformatice : cvičení / M. Vondrák. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 101 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektronické obvody - analýza / G. Ptáčková, P. Neumann. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1998. - 291 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektronické zdroje : aktuální změny a doplňky ve standardech pro zpracování / L. Celbová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 24 s. - (brož.)
Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 39. Suppl. 24 / editor A. Kent... [et al.]. - New York : Marcel Dekker, 1998. - 7, 360 s. - (váz.)
Encyklopedie moderních vojenských letadel : vývoj a technické údaje všech provozovaných vojenských letadel / B. Gunston. - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 288 s.- (váz.)
Encyklopedie šití : praktický průvodce technikami šití. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 319 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Energetická zařízení : odborný slovník česko-anglicko-německý / [František Michele] - 1. vyd. předběžné. - Brno : ABB První brněnská strojírna, [1996]. - Nestr. - (Brož.)
Engineering Technology / M. Král, B. Bednář, J. Čermák. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 78 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
English for Industrial Engineering and Management : a course in English, especially for technical undergraduates / H. Kuklíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 148 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)
ESNA. European Society for New Methods in Agricultural Research. 28th Annual Meeting- International Union of Radioecology (IUR): Working Group Soil-to-Plant Transfer : Annual Meeting : Brno 26.08.1998-29.08.1998 / meeting Chairman S. Procházka. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 1998. - 200 s. - (váz.)
Eunis '98 : Congress on European Co-operation in Higher Information Systems : Proceedings : Prague, Hotel Krystal, (CZ) 21.09.1998-22.09.1998 / [edited by Ivan Vrana] - Prague : CzechUniversity of Agriculture, 1998. - 166 s. - (brož.)
Evropská vína v podmínkách české gastronomie. Část 1, Vína Francie / P. Doležal. - Nový Bydžov : Petr + Iva, 1996. - 153 s. - (Brož.)
Evropská vína v podmínkách české gastronomie. Část 2, Vína Německa / P. Doležal. - Nový Bydžov : Petr + Iva, 1997. - 153 s. - (Brož.)

Evropská vína v podmínkách české gastronomie. Část 3, Vína Řecka / P. Doležal. - Nový Bydžov : Petr + Iva, asi 1998. - 139 s. - (Brož.)


Experimentelle Bestimmung und numerische Simulation der Mass- und Formänderungen von quaderförmigen Bauteilen nach dem temperaturkontrollierten Laserstrahlrandschichthärten von Kaltarbeitsstählen / R. Damaschek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 27, 140 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Firma a konkurenční prostředí : konkurenční prostředí a konkurenční pozice firmy, marketingové strategie a obchodní činnost firmy : sborník prací z 1. mezinárodní konference. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 243 s. - Provozně ekonomická fakulta, Brno. - (brož.)
Francouzský obchodní dopis : se vzorovými dopisy / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 102 s. - (brož.)
GIS - Geografické informační systémy : principy a praxe / J. Tuček. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 14, 424 s. - (brož.)
Hacker : podivný život a zločiny počítačového génia Kevina Poulsena / J. Littman. - Praha : Práh, 1998. - 284 s., obr. příl. - (váz.)
High Output Management : řízení orientované na výkon / A. Grove. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 221 s. - (brož.)
A History of the Development of Technical-Economic Conditions and the Determination of Mineable Reserves in the Ostrava-Karviná Coalfield / M. Sivek. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1998. - 38 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Institut geologického inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Hitlerovo Vlčí doupě, jeho okolí a další nacistická velitelská stanoviště v Evropě : (legendy, mýty a skutečnost) / Z. Hák. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1998. - 103 s. -(brož.)
Hortikomplex '98. Podzimní zahradnické trhy. Výstava a trhy ovoce, zeleniny, květin, semen, ovocných a okrasných dřevin, zahradnických pomůcek a potřeb a drobné zahradní mechanizace- Olima '98.6. hanácký potravinářský salon : katalog : Olomouc 15.10.1998-18.10.1998. - Olomouc : Výstaviště Flora Olomouc, 1998. - 55, 12 s. - (Brož.)
Hra očí : příběh života 1931-1937 / E. Canetti. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 366 s. - (váz.)
Hry pro deštivý den : více než 60 podrobných návodů : malujeme, stavíme, vyrábíme, pečeme, šijeme, pěstujeme / A. Wilkes. - Praha : Slovart, 1998. - 64 s. - (váz.)
Hydraulika a pneumatika '98 : sborník přednášek 16. mezinárodní konference : Brno, hotel Santon, (CZ) 30.09.1998-02.10.1998. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 361 s. - Česká strojnickáspolečnost, Brno. - (váz.)
Hygiena optického záření a osvětlování / Vrbík. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 139 s. - (brož.)
Identifikace soustav / J. Soukup. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 66 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Ilustrovaný domácí rádce : praktická příručka pro domácnost / [sestavil Mike Lawrence] ... [et al.]- Praha : Rebo, 1998. - 256 s. - (váz.)
Informace o studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. 1998-1999 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 24 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)
Informační systémy a jejich aplikace : sborník z letní školy : Ruprechtov 21.09.1998-24.09.1998. - Brno : Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, 1998. - 244 s. - VUT - Fakultastavební, Brno. - (brož.)
Informační technologie : základy práce s PC, Microsoft Office / P. Dydowicz ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 102 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek 2. celostátního semináře : Ostrava, hotel Bonum 23.09.1998-24.09.1998 / [Jiří Schindler] ...[et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 117 s. - Regionální sekce ČSSI pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava. - (brož.)


Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 3.x : Učebnice / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 127 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 3.x : pracovní sešit / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 55 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 95 : učebnice / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 127 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 95 : pracovní sešit / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 55 s. - (brož.)
Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost / J. Kříž, V. Smejkal. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 88 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. -(brož.)
Information Technology and Management / W. Cats-Baril, R. Thompson. - Chicago : Richard D. Irwin, 1997. - 16, 512 s. - (váz.)
International Financial Reporting and Analysis : a contextual Emphasis / M. Haskins, K. Ferris, T. Selling. - Chicago : Irwin, 1996. - 14, 881 s. - (váz.)
Internet : první kroky českého uživatele / J. Kosek, L. Třísková. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Grada, 1998. - 111 s. - (brož.)
Internet a Intranet v prostředí Windows NT / A. Kastner. - [Praha] : GComp, 1998. - 400 s. - (brož.)
Intranet : plánování, výstavba, provoz : kompletní průvodce / P. Dyson, P. Coleman, L. Gilbert. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 346 s. - (brož.)
Introduction to Advertising and Promotion : an Integrated Marketing Communications Perspective / G. Belch, M. Belch. - 3rd Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 22, 762 s. - (váz.)
Italský obchodní dopis : se vzorovými dopisy / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 97 s. - (brož.)
Jak se vařívalo a žilo v jihočeské hájovně / A. Sedlmayerová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 93 s. - (váz.)
K úpravě dokumentů a aplikací / A. Buchalcevová, J. Kárníková, B. Veselá . - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 81 s. - (brož.)
Kalkulace a rozpočtování staveb / L. Hačkajlová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 6, 111 s. - Institut oceňování majetku, Praha. - (brož.)
Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? / M. Horák, H. Nováková. - 6. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 151 s. - (brož.)
Kompletní úpravy a vylepšení bytu : návrhy a návody jak vylepšit Váš domov : průvodce krok za krokem / [Mike Lawrence] - Praha : Rebo, 1998. - 254 s. - (váz.)
Komprimační a archivační programy : jak funguje komprese binárních, textových a grafických dat : uživatelský popis programů: WinRAR, WinZIP, ARJ, JAR, ACE / D. Morkes. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 9, 177 s. - (brož.)
Konstrukce pozemních staveb 80 : požární bezpečnost staveb / V. Kupilík. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 105 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Konzervace vlhkého zrna / R. Loučka, E. Machačová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 32 s. - (brož.)
Konzervování : moderní ilustrovaný průvodce všemi způsoby konzervování / O. Schwartz. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 191 s. - (váz.)
Krby a kachlová kamna : energeticky úsporná provedení : tradičně, moderně / H. Bauer-Böckler. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 120 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)

Kritische Ströme und remanente Magnetisierung von Bi-2223/Ag-Multifilamentbandleitern / C. Reimann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)


Kuchařka pro mikrovlnnou troubu / B. Pfeiffer. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka, 1998. - 128 s. - (brož.)
Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl : monografie / V. Dirner. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 132 s. - Hornicko-geologickáfakulta, Ostrava. - (brož.)
Květák, brokolice / D. Lánská. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)
Laboratorní návody : praktikum TE : praktikum TO / J. Sedláček. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 49 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Ledový a teplotní režim toků a nádrží : 7. symposium : Praha 20.05.1998. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1998. - 147 s. - (brož.)
Letadla Luftwaffe : 1933-45. Část 1 / M. Murawski. - Vyd. 1. - Hostomice : Intermodel, 1997. - 238 s., obr. příl. - (váz.)
Letadla Luftwaffe : 1933-45. Část 2 / M. Murawski. - Vyd. 1. - Hostomice : Intermodel, 1997. - 262 s., obr. příl. - (váz.)
Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo / I. Fürbacher... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. -(váz.)
Léčivá síla drahokamů : podle tantrizmu, ajurvédy a astrologie / H. Johari. - Praha : Pragma, 1998. - 264 s. - (brož.)
Libri '98 : [13. knižní Olomouc]. Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-24.10.1998. [4. literární festival]. Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-24.10.1998 / [text Vladimír Pokorný] - Olomouc: Výstaviště Flora, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Logistika letectva - speciální zabezpečení letectva AČR. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR. - AVIS, Praha. - (brož.)
Management 1998 : Sborník přednášek z 1. setkání vysokolškolských pedagogů se zaměřením na výuku managementu : Ostrava 22.09.1998-23.09.1998 / [redaktor Viktorie Janečková] - 1. vyd. -Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 229 s. - Katedra managementu. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Management inovací / F. Bartes. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 66 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Management of Organizations / P. Wright, R. Noe. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1996. - 30, 857 s., příl. - (váz.)
Marketing / J. Urban, R. Procházka. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 87 s. - Praha, Newport University, Czech & Slovak . - (brož.)
Marketing : Principles & Perspectives / W. Bearden, T. Ingram, R. Laforge. - Chicago : Richard D. Irwin, 1995. - 48, 631 s. - (váz.)
Marketing management : analýza, plánování, využití, kontrola / P. Kotler. - 9. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 710 s. - (váz.)
Maturujeme z marketingu a managementu : základy znalostí každého podnikatele / V. Kunz, J. Kozler. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, [1998]. - 82 s. - (brož.)
Mechanistische Untersuchungen der Reaktionen von Nickel(0)-Komplexen mit ungesättigten Substraten und Kohlendioxid / C. Geyer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 155 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.)
Metalurgicko strojírenský komplex : Česká republika 1998-1999 / [sestavil Vladimír Frouz ...[et al.] V. Frouz. - 1. vyd. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1998. - 104 s. - (brož.)
Metodická příručka k technice administrativy a obchodní korespondenci / O. Kuldová, E. Fleischmannová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 111 s. - (brož.)

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : slovníček výrazů ze sborníku konference. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 16 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (brož.)


Microsoft Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy / M. Brož. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 20, 346 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Microsoft Internet Explorer 4.0 a popis dalších součástí / P. Šimek. - [Praha] : GComp, 1998. - 155 s. - (brož.)
Microsoft Project 98 : krok za krokem. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 32, 308 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Microsoft Project 98 : řídíme projekty / P. Laník. - [Praha] : GComp, 1998. - 192 s. - (brož.)
Microsoft SQL Server 6.5 : kniha administrátora / M. Černík. - [Praha] : GComp, 1998. - 136 s. - (brož.)
Microsoft Windows NT 4.0 Training Kit: Administrace sítě : výukový a školící materiál pro správu verze 4.0. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 40, 471 s. + 4 CD-ROMy. - (brož.)
Microsoft Windows NT 4.0 Training Kit: Technická podpora : výukový a školicí materiál pro správu verze 4.0. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 40, 741 s. + 6 CD-ROMů. - (brož.)
MicroStation 95 CZ : referenční příručka uživatele / J. Šlegr. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 17, 459 s. - (brož.)
MicroStation SE / R. Pavelka. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1998. - 169 s. - (brož.)
Mikrobiell induzierte Korrosion von Silikatglas - unter besonderer Berücksichtigung von Alkali-Erdalkali-Silikatgläsern / R. Drewello. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 6, 182 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Minutky z asijské a čínské kuchyně / J. Vašák. - Vyd. 1. - [Dolní Lutyně] : Turpress, [asi 1998]. - 59 s. - (Brož.)
Modellierung der Kornstrukturausbildung beim Laserstrahlschweissen / V. Plochikhine. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 117 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Modelování v řízení 20 / V. Beran, P. Dlask, R. Heralová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 121 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Moderní interiér : představy, možnosti, realizace / B. Jirásková ... [et al.]. - Hradec Králové : Paradise Studio, 1998. - 205 s. - (váz.)
Moderní sekretářská praxe : praktická příručka pro sekretářky, asistentky a vedoucí sekretariátu. Základní dílo - stav: srpen 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 1 / R. Zuzák... [et al.]. - Praha: Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Moderní sekretářská praxe : praktická příručka pro sekretářky, asistentky a vedoucí sekretariátu. Základní dílo - stav: srpen 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 2 / R. Zuzák... [et al.]. - Praha: Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
MS Office 97 : manažerská informatika : tabulkový program Microsoft Excel verze 97 CZ / T. Kubálek, M. Luňáček, J. Littová. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 156 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 13. aktualizace a doplňky - srpen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Mzdové účetnictví v řešených příkladech / D. Kučerová, D. Štěbetáková. - Praha : Bilance, 1998. - 60 s. - (Brož.)
N-Guide - Ein System zur Erstellung grafischer Benutzeroberflächen / J. Nilson. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 148 s. - Inaug.-Diss. - (brož.)

Naše cesta do prvohor : o povaze automobilové kultury / J. Keller. - Vyd. 1. - Brno : Sociologické nakladatelství, 1998. - 170 s., obr. příl. - (brož.)


Nauka o podniku : učební texty pro bakalářské studium / M. Synek ... [et al.]. - Vyd. 4. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 383 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Nákladové účetnictví / B. Král ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 315 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Nákladovost zemědělských výrobků v zemědělských podnicích ČR za rok : (informační studie). 1997 / J. Novák... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 80 s. - (brož.)
Náklady na provoz zemědělských strojů / Z. Abrham... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 56 s. - (brož.)
Nejlepší recepty světové kuchyně / [Angela G. Grant] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 288 s. - (Fortuna Print ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Nemoci žlučníku a žlučových cest : dieta a rady lékaře / O. Marečková, O. Mengerová. - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 141 s. - (brož.)
Nemocný svět / F. Schildberger. - Brno : Datel, 1998. - 160 s. - (brož.)
Nitrieren von Aluminiumwerkstoffen mit UV-Laserstrahlung / J. Barnikel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 172 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Nové poznatky v technologických zařízeních v zemědělských a potravinářských provozech : mezinárodní vědecký seminář - sborník referátů : Praha 02.09.1998-03.09.1998. - Praha : Českázemědělská univerzita, 1998. - 83 s. - Technická fakulta, katedra technologických zařízení staveb, Praha. - (váz.)
O profilech / J. Lněnička. - Hradec Králové : Aeromodel, 1998. - 110 s. - (Brož.)
Ocelové a dřevěné konstrukce 10 / J. Studnička, V. Medřický. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1998. - 224 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Odpad ze zdravotnických zařízení / J. Boudot, M. Commeinhes. - Praha : Fortuna, 1998. - Přeruš. str. - Světová zdravotnická organizace. - regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.)
Onemocnění slinivky břišní : dieta a rady lékaře / P. Kohout, J. Pavlíčková. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1996. - 110 s. - (brož.)
Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938 / J. Durčák. - 1. vyd. - Opava : AVE, 1995. - 90 s. - (brož.)
Optimalizace obráběcího procesu / J. Mádl, I. Kvasnička. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 168 s. - (brož.)
Oxidationsmechanismen faserverstärkter Keramiken / K. Rebstock. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 7, 159 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Partikulární hmoty 98 / [text Dalibor Matýsek] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 138 s. - Laboratoř sypkých hmot. - Institut dopravy, Ostrava. -(brož.)
PC - velký průvodce hardwarem / M. Minasi. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 1218 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Pečeme chléb a housky : doma a na chalupě / M. Čermáková, P. Momčilová, B. Ševčíková. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 71 s., obr. příl. - (brož.)
Pečeme z kynutého těsta / P. Momčilová. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 61 s., obr. příl. - (brož.)
Peregrinatio gothica / edited by J. Čižmářová, Z. Měchurová. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 218 s. - (brož.)
Personální management / J. Pokorný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 109 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)

Personální řízení / M. Horalíková. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 248 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra řízení, Praha. - (brož.)


Petrol and LPG Filling Stations in CR and Their Owners : 1998-1999. - 3rd Ed. - Brno : Exin, 1998. - 3, 140 s. - (brož.)
525 způsobů jak se stát lepším manažerem / R. Coleman, G. Barrie. - Vyd. 4. - Praha : Management Press, 1997. - 156 s. - (brož.)
Plastics and Rubber Processing Firms in Central and Eastern Europe. 1998. - 1st Ed. - Brno : Exin, 1997. - 8, 464 s. - (brož.)
Plošná tvařitelnost kovových materiálů / R. Čada. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 84 s. - (brož.)
Pneumatiky / V. Dočkal, J. Kovanda, F. Hrubec. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 71 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Počítače pro úplné začátečníky / P. Roubal. - 2. dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 1998. - 12, 228 s. - (brož.)
Počítače v měření, diagnostice a řízení : sborník 21. Semináře ASŘ '98 : [ASŘ'98]. Ostrava 22.05.1998 / editoři R. Farana, L. Smutný. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - Nestr. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační techniky a řízení, Ostrava. - (váz.)
Podcenění kapitálových vstupů při stanovení důchodových daní v ČR / S. Šaroch. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 70 s. - (Brož.)
Podnikatelský projekt / M. Keřkovský. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 21 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Podniková diagnostika / J. Kašík, M. Michalko ...[et al.]. - Ostrava : Tandem, 1998. - 343 s. - (váz.)
Podnikový management / P. Němeček. - 4. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 80 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Podvojné účetnictví III / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 4. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 164 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Podzimní knižní trh : katalog : Kult. dům Ostrov, Havlíčkův Brod 16.10.1998-17.10.1998. Roč. 8 / sestavila M. Hejkalová. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1998. - 24 s. - (brož.)
Pohraniční opevnění na Opavsku a Bruntálsku : jeho výstavba a osudy / J. Durčák, O. Gregar. - 1. vyd. - Opava : AVE, 1998. - 113 s. - (brož.)

Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 5. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 7, 241 s. - (váz.)
Polský obchodní dopis : se vzorovými dopisy / [sestavili Karel Cejnar, Petr Neuman] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 110 s. - (brož.)
Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - září 1998 / H. Kowandová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. -Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Pracujeme se dřevem : jak porozumět dřevu / M. Patřičný. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 67 s., obr. příl. - (brož.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 12. aktualizací - stav: září 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str.- (brož.)
Praktikum nejen pro účetní / M. Bártová, H. Březinová. - Praha : Bilance, 1998. - 373 s. - (Brož.)
Pravda přichází v Novy / K. Kašparová. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 318 s., obr. příl. - (brož.)

Pravidla silničního provozu : zkušební otázky používané ke zkouškám žadatelů o řidičská oprávnění podle § 7 odst. 1 vyhlášky federálního mimisterstva vnitra č. 174/1980 Sb. .. : vyhláškafederálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 149 s. - Ministerstvo vnitra, Praha. - (váz.)


Pravidla silničního provozu : nové zkušební testy. - 1. vyd. - Praha : Radix, 1998. - 36 listů. - (brož.)
Preparation of Supramolecular Thin Films and Electronic Phenomena in Organometallic Grid Complexes / J. Hassmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 102 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Principles and Applications of Optical Communications / M. Liu. - Chicago : Irwin, 1996. - 19, 1004 s. - (váz.)
Pro mlsné jazýčky : slavnostní kuchařka / J. Bohdalová, L. Pěničková. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1998. - 191 s. - (váz.)
Problémy v sítích Novell NetWare a jejich řešení / L. Harbaugh. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1998. - 22, 382 s. - (brož.)
Prodej a reklama / S. Mareš. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 166 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Fakulkta managementu, HradecKrálové. - (brož.)
Production and Operations Management : Manufacturing and Services / R. Chase, N. Aquilano. - 7th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 21, 853 s. - (váz.)
Programovací jazyk C / K. Richta, P. Šaloun. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 253 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Programovatelné logické obvody a jazyk ABEL pro popis jejich aplikací / J. Kolouch. - 1. vyd. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1998. - 37 s. - Fakulta elektrotechniky a informatikyVUT, Brno. - (brož.)
Programování 21 : úvod do Delphi : doplňkové skriptum / P. Hanuš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 42 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Programování pro střední školy : sbírka úloh / P. Töpfer, D. Töpferová. - 2. vyd., ve Fortuně 1., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 71 s. - (brož.)
Programování pro střední školy : rekurze / P. Töpfer. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 70 s. - (brož.)
Programování v C++ / M. Virius. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 364 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Programování v Perlu pro pokročilé : základy a techniky pro vývojáře / S. Srinivasan. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 25, 412 s. - (váz.)
Projektování informačních systémů : pro posluchače oboru Informatika / I. Vrana. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1998. - 118 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Prozesstechnologische Grundlagen zur Schockverfestigung von metallischen Werkstoffen mit einem kommerziellen Excimerlaser / K. Eisner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 158 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě : příručka ke školení / [Jiří Březina] - Vyd. 2. dopl. - Ostrava : CVB Softcar, 1998. - 174 s. - (brož.)
Přezkušovací testy z pravidel silničního provozu. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 62 dvojlistů. - (brož.)
Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci / [zpracovaly Zdenka Hladišová, Miriam Přinosilová, Marie Tomíšková] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - Přeruš. str. -(Brož.)
Příklady z marketingu a jejich řešení : pro střední školy a pro veřejnost / J. Vydrová, J. Urbánek, J. Vysekalová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 87 s. - (brož.)

Příklady z podnikové ekonomiky a jejich řešení : pro střední školy a pro veřejnost / J. Mlčoch. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 135 s. - (brož.)


Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 33. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 68 s., 2 obr. na příl. + 1 mapa. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 34. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 136 s. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 35. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 78 s. + 1 mapa. - (brož.)
Psychologie, estetika a rozhlasová publicistika : sborník příspěvků ze semináře Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu : Praha 19.03.1998. - Praha : Sdružení prorozhlasovou tvorbu, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Qualität in Maschinenbaubetrieben und ihre Unterstützung : Sommerschule 1998 : Technische Universität Wien und Technische Universität Brno. - Brno : Technische Universität, 1998. - 188 s. -(brož.)
Radiové vysílače a přijímače / B. Syrovátka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 200 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Rady a tipy pro hospodyňky : více než 1 000 chytrých nápadů jak si zorganizovat domácnost, práci a volný čas / C. Kent. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 142 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub; váz.)
Realizace výzkumu : setkání kateder a ústavů kybernetiky a automatizace ČR a SR : Dolní Lomná 08.09.1998-10.09.1998 / [text Ladislav Jurišica] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1998. - 232 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra měřicí a řídicí techniky, Ostrava. - (brož.)
Renovace strojních součástí / J. Pošta, J. Havlíček, M. Černovol. - Praha : SVÚM - Česká tribologická společnost, 1998. - 160 s. - (brož.)
Revize elektrických zařízení do 1 000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu / V. Honys. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1998. - 154 s. - (brož.)
Revolvery a pistole : krátké ruční palné zbraně / R. Adam. - [3. vyd]. - Praha : Fortuna Print, [1998?]. - 128 s. - (váz.)
Ročenka České televize. 1997. [1]. - Praha : Česká televize, 1998. - 271 s., tb. příl. - (brož.)
Ročenka Českého rozhlasu. 1997. - Praha : Český rozhlas, 1998. - 55 s. - Úsek vnitřní a vnější komunikace, Praha. - (Brož.)
Rozvoj lidských možností - Kapitoly z psychologie pro manažery / L. Kolman. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 97 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedrapsychologie, Praha. - (brož.)
Ruský obchodní dopis : se vzorovými dopisy / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 101 s. - (brož.)
Rührsysteme zur Stabilisierung des Schüttgutflusses in Schneckendosiergeräten / M. Pregler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 199 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Rytíři vzdušných bojů / J. Harris. - Praha : Toužimský & Moravec, 1998. - 145 s. - (váz.)
Řešené úlohy z Visual Basicu : sbírka 1( Programovací základy, standardní ovládací prvky na formulářích část 1,Common Dialog, RichTextBox část 1) / J. Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 109 s. - (brož.)
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [19]. - Praha : Bilance, 1998. - 47 s. - (brož.)
Řízení hotelového provozu / J. Beránek, P. Kotek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 151 s. - (brož.)

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: červenec 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 1, Rubriky 1-8 / A. Fiala... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)


Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: červenec 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 2, Rubriky 9-18 / A. Fiala... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Řízení místních orgánů. 5. aktualizace / [Eva Bedrnová] ... [et al.]- Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení nákladů / B. Oger, J. Fibírová. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 1998. - 155 s. - (brož.)
Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše / M. Ivanov. - Vizovice : Lípa, 1998. - 382 s. - (váz.)
Sborník 25. konference VŠTEZ : [25. konference VŠTEZ]. Trnava, (SK) 07.09.1998-10.09.1998 / [editor M. Kočandrlová] - [Brno] : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. - 354 s. - Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava. - (brož.)
Sborník mezinárodní 39. konference kateder částí a mechanizmů strojů : Liberec 15.09.1998-17.09.1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 371 s. - Fakulta strojní, katedračástí a mechanizmů strojů, Liberec. - (brož.)
24. seminář kateder dopravy a manipulace. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 119 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Serienregler mit Batteriespeicher für schwache Niederspannungsnetze / M. Neubauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 158 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny : stav k 1.4.1998 / sestavila I. Suková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 79 s. - (brož.)
Sklárny Moravia Úsobrno : historie, současnost, perspektivy : 1827-1997 / [zpracoval Leoš Vašek] - Úsobrno : Sklárny Moravia, 1997. - 29 s. - (Brož.)
Spalování plynných paliv a plynové hořáky / J. Fík. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1998. - 232 s. - (brož.)
Speciální technologie : obrábění / K. Kocman. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 213 s., obr. příl. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Spotřeba paliv v roce 1997 : výsledky zpracování ročních statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 13 s. - (brož.)
Statika I / J. Muk. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 268 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy : novela po 1.7.1998 s vysvětlivkami a poznámkami / M. Hegenbart ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1998. - 230 s. - Ministerstvo pro místní rozvojČR, Praha. - (brož.)
Strategické řízení / J. Hron, I. Tichá, J. Dohnal. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 255 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra řízení, Praha. - (brož.)
Strategický marketing / J. Hajkr, V. Chalupský. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 30 s., 25 obr. na příl. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Strength of Materials I / M. Sochor. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 153 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Stroje pro silniční práce / V. Voštová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 140 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Strojírenská technologie I : (návody na cvičení) / M. Brožek. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 72 s. - Fakulta technická, katedra materiálu a strojírenské technologie,Praha. - (brož.)

Strojírenská technologie 1. Díl 1, Nauka o materiálu / M. Hluchý, J. Kolouch. - 2. opr. vyd. ve Scientii. - Praha : Scientia, 1998. - 216 s. - (brož.)


Strojírenská technologie 1. Díl 2, Metalografie a tepelné zpracování / M. Hluchý ...[et al.]. - 2. vyd. ve Scientii. - Praha : Scientia, 1998. - 165 s. - (brož.)
Strojní části 2 : převodové mechanismy / J. Krátký, S. Hosnedl. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 245 s., 25 s. obr. příl. - Fakulta strojní, katedra konstruování strojů,Plzeň. - (brož.)
Studijní program : chemická fakulta VUT v Brně. Magisterské a bakalářské studium, řádné studium denní. 1998-1999 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učenítechnické, 1998. - 46 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)
SYMEP '98 : 3. mezinárodní sympozium učitelů elektrických pohonů : Ostrava 23.06.1998-25.06.1998 / [text Jiří Pavelka] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 76 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra výkonové elektroniky a elektrických pohonů, Ostrava. - (brož.)
Systém povodňové ochrany ČR : 7. symposium : Olomouc, hotel Sigma 23.06.1998-25.06.1998. - [Praha] : Česká vodohospodářská společnost, 1998. - 136 s. - (brož.)
Šmoulí dobrůtky : nejšmoulovatější lahůdky po celý rok / W. Bellini, G. Fidi. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 56 s. - (váz.)
Šokující pravda o vodě / P. Bragg, P. Bragg. - Olomouc : Fontána, 1998). - 215 s. - (váz.)
Technická dokumentace a základy její počítačové tvorby : zásady tvorby technické dokumentace / P. Procházka, T. Mazlová. - 3., opr. a zkrácené vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 86 s. - VUT, Brno.- (brož.)
Technická pravidla a doporučení GAS : soubor předpisů TPG - TD. 1. dodatek - 1998. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Technické kreslení 2 : pravidla pro kreslení strojních součástí podle mezinárodních norem / [Václav Slanař] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1998. - 135 s. - (brož.)
Technické prostředky bezpečnostních služeb II : detektory pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek / J. Tureček. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 97s. - Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb, Praha. - (brož.)
Technika počítačů I / P. Michalík. - Vyd. 3., upr. a rozš. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 95 s. - Fakulta pedagogická, Katedra výpočetní a didaktické techniky, Plzeň. - (brož.)
Technologie jaderných paliv II / K. Štamberg. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 150 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Technologie zpracování surovin / V. Řepka. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 95 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Teorie managementu : legistaltiva, principy, metody / J. Bauer, F. Klimeš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 214 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Terra almanach II : Bohemia & Slovakia. Katalog pro lesnictví, dřevozpracovatelství, truhlářství. 1996-1998. - Olomouc : Terra Polis, 1998. - 245 s. - (Brož.)
Tipy a triky pro váš dům / H. Kuhn. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 146 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Tipy pro krásu : make-up, vlasy, pleť, nehty, postava. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 125 s. - (váz.)
Tiskárny a tisky 19. století : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny : Jindřichův Hradec 03.09.1997-04.09.1997 / [sestavila Štěpánka Běhalová] - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. - 140 s., obr. příl. - (brož.)

Tragwerksbemessung : von deterministischen zu probabilistischen Verfahren / P. Marek, M. Guštar, L. Bathon. - 1. Aufl. - Prag : Academia, 1998. - 263 s. + 1 disketa. - (ÚTAM AV ČR ; váz.)-(ACADEMIA ; váz.)


Třetí vlna : nová epocha Network marketingu / R. Poe. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1998. - 255 s. - (brož.)
333 daňových tipů. - 1. vyd. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 1998. - 165 s. - (brož.)
Turbulence a ekologické úlohy / P. Šťáva. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. - 235 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů / V. Motejl, K. Horejš ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Littera, 1998. - 504 s. - (váz.)
Untersuchungen der Stoffumsätze an mit Methan betriebenen Festelektrolyt-Brennstoffzellen / J. Metzger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 149 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Účetnictví vlastníků bytových domů : postupy účtování, nájmy, služby, daně, účetní závěrka / M. Neplechová. - Praha : Bilance, 1998. - 100 s. - (Brož.)
Účtování kursových rozdílů / A. Mrkvičková ...[et al.]. - Praha : Bilance, 1998. - 48 s. - Svaz účetních, Praha. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Citroen BX 16 RS, TRS, RE, 15 RE; Citroen BX 19 TRI, GT, GTI, GTI 16V : zážehové motory. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 224 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Seat Toledo : zážehové motory, vznětové motory. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 264 s. - (brož.)
Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách : 22. seminář ASŘ '98 : [ASŘ'98]. Ostrava 02.09.1998-03.09.1998 / editoři R. Farana, L. Smutný. - Ostrava : Vysoká školabáňská - Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační techniky a informatiky, Ostrava. - (váz.)
Útulný domov s rostlinami : využití rostlin ke zkrášlení a proměnám bytového interiéru / A. Toogood. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 96 s. - (váz.)
Úvod do barevné duplexní ultrasonografie / I. Hrazdira, E. Kotulánová, I. Procházková. - Vyd. 1. - Kuřim : AF167, 1998. - 91 s. + 2 příl. - (brož.)
Úvod do programování s využitím jazyka Pascal / P. Drbal. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 204 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Úvod do světelné mikroskopie / M. Hejtmánek. - 4., dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 65 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Vařím jen pro sebe : předpisy pro 1 osobu / E. Šafářová. - 1. vyd. - Praha : Slovo, 1998. - 119 s. - (brož.)
Vedoucí podniku : podnik v kostce. Praktická příručka pro úspěšné vedení podniku s příklady a vždy aktuálními informacemi. Základní dílo - stav: říjen 1998 včetně 9. aktualizací / P. Němeček... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Velká kniha cheatů / P. Čech. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 25, 393 s. - (brož.)
Velká kniha pro malé mistry. 4 / A. Müh. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 128 s. + 1 příl. - (váz.)
Venkov, města, média / B. Blažek. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 362 s. - (brož.)
Veselé loutky : loutky, které si snadno a rychle vyrobíte sami : předlohy ve skutečné velikosti / M. Dawidowski. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 64 s. + 1 příl. - (Knižní klub ;váz.)- (Ikar ; váz.)
Vědecké objevy v praxi / [Scott Beagrie] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 288 s. - (váz.)

Videosystémy v počítačích. Část 1. - Vyd. 1. - Slušovice : JZD Agrokombinát, 1989. - 365 s. - (Brož.)


Videosystémy v počítačích. Část 2. - Vyd. 1. - Slušovice : JZD Agrokombinát, 1989. - S. 367-678. - (Brož.)
Visual Basic pro SQL Server : průvodce tvorbou databázových aplikací / W. Vaughn. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 14, 962 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Vlastnosti a užití stavebních výrobků / P. Pytlík. - Brno : Vutium, 1998. - 399 s. - (váz.)
VM printer : obecný užitelský systém pro zpracování terminálových zpráv a tiskových sestav na systému SM 52/12 / J. Vytopil, T. Matocha. - Olomouc : ČSVTS-Sigma, asi 1988. - 40 s. - (Brož.)
Vnitropodnikové hospodaření / J. Vysušil. - Ostrava : Montanex, 1998. - 224 s. - (brož.)
Volně hořící elektrický oblouk a možnosti jeho identifikace v elektrizační soustavě / K. Sokanský. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 151 s. - Fakultaelektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (váz.)
Vy jste ten pravý odborník: jak řešit různé situace v práci a v životě / G. Nierenberg. - Praha : Pragma, 1998. - 149 s. - (brož.)
Vyhláška o silničním provozu : soubor testových otázek : nové otázky platné od 1. 8. 1998. - Praha : Radix, 1998. - 168 s. - (brož.)
Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site / J. Hlavenka... [et al.]. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 1998. - 22, 452 s. - (brož.)
Využití odpadu jako paliva : sborník přednášek ze semináře : Pardubice 14.10.1998 / [redaktoři Olga Halousková, Petra Pilařová] - Chrudim : Ekomonitor, 1998. - 57 s. - (Brož.)
Výpočetní systémy I : pro posluchače oboru Informatika / A. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 133 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra informatiky,Praha. - (brož.)
Výroba a provoz zdvihacího zařízení a pracovních plošin : sborník přednášek / [text Petr Petřivalský] - 1. vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag Team, 1998. - 64 s. - (Brož.)
Význam marketingu pro jakost výrobků, služeb i činností : sborník přednášek : konference Quality Management '98 : [Quality Management '98]. Brno 1998 / [text Alois Fiala] ... [et al.]- Brno :VUT, 1998. - 42 s. - Fakulta strojní. - Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno. - (brož.)
Welcome to the Heart of Europe : Czech Republic, Slovak Republic : Hotels, Guest Houses and Restaurants, Holiday Areas, Towns / Z. Meixnerová, J. Meixner. - Ostrava : Srdce, [1998]. - 254 s. - (váz.)
Willkommen im Herzen Europas II : Tschechische Republik : Reiseführer mit Unterkunftsmöglichkeiten / Z. Meixnerová, J. Meixner. - Ostrava : Srdce, 1995. - 128 s. - (váz.)
Windows 95 : velká kniha základů / S. O'Hara, J. Fulton, E. Guilford. - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Unis, 1998. - 527 s. - (brož.)
Windows 98 / M. Franců. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1998. - 208 s. - (brož.)
WWW stránky : katalog domovských stránek českých podniků a organizací : podzim '98. - Praha : Agentura Modré stránky, 1998. - 47 s. - (brož.)
Zachraň se, kdo můžeš / B. Bainbridge. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 154 s. - (váz.)
Základy marketingu / J. Dědková, I. Honzáková. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 154 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra marketingu, Liberec. - (brož.)

Základy pěstování a zpracování sladovnického ječmene / B. Polák, M. Váňová, M. Onderka. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 39s. - (brož.)


Základy podvojného účetnictví : učebnice Vzdělávacího centra Svazu účetních / V. Munzar, H. Březinová, L. Muzikářová. - Praha : Bilance, 1998. - 164 s., příl. - (Brož.)
Základy textilní a oděvní výroby / M. Dostálová, M. Křivánková. - 1. vyd. - LIberec : Technická univerzita, 1998. - 159 s. - Fakulta textilní. - Katedra textilních struktur, Liberec. -(brož.)
Zásady ověřování spolehlivosti a životnosti staveb : základní poznatky teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie spolehlivosti použité v nových evropských a mezinárodníchpředpisech pro navrhování stavebních konstrukcí / M. Holický. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 101 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Zednictví : tradice z pohledu dneška / J. Kohout, A. Tobek. uspořádal a nově doplnil K. Barták. - 8., upr. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 221 s. - (brož.)
Země živitelka : České Budějovice 28.08.1997-04.09.1997. - [Praha] : [ZN-1. zemská a. s.], 1997. - 18 s. - (Brož.)
Zkušenosti z provozování kalového hospodářství ČOV : [seminář] : Brno 02.1998. - [Praha] : Česká vodohospodářská společnost, 1998. - 79 s. - (brož.)
Zpracování signálů pomocí signálových procesorů / Z. Smékal, R. Vích. - Praha : Radix, 1998. - 125 s. - (brož.)
Zrození vína : všechno o pěstování, zpracování a konzumaci vína / J. Pátek. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1998. - 235 s. - (váz.)
Zur Schallemission oszillierender Prozessmembranpumpen / U. Behrendt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 2, 167 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zur Simulation von Prüfprogrammen für integrierte Schaltungen / M. Goldbach. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 8, 160 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie / V. Hrachovina, H. Došková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 21 s. - 2. oční klinika LF MU, Brno. - (brož.)
Železniční tratě a stanice / B. Kubát. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 160 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist