Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - J. Lékařství

za listopad-prosinec 1998

XXXVIII. sjezd Čs. anatomické společnosti s mezinárodní účastí : sborník abstrakt :
Olomouc 01.09.1998-03.09.1998. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 127 s. -
Lékařskáfakulta. - Česká anatomická společnost, Olomouc. - (brož.)
Abeceda diabetu : příručka pro děti, mladé dospělé a jejich rodiče / J. Lebl ...[et. al.].
- Praha : Maxdorf, 1998. - 170 s. - (brož.)
Abnormal Psychology : The Human Experience of Psychological Disorders / R. Halgin,
S. Whitbourne. - Madison : Brown & Benchmark, 1994. - 20, 520 s. + 1 příl. - (váz.)
Acta medica (Hradec Králové). Vol. 41. 1998. No. 2. - [Prague] : [Karolinum], 1998.
- S. 45-98. - Faculty of Medicine of the Charles University, Hradec Králové. -
(brož.)
Adapted Physical Activities in Central Europe : Monograph of the CEEPUS Project No
SI - 001/9697 : (joint CEEPUS networks SI - 001 and CZ - 012) / [editors Hana Válková, Rajko
Vute] - Olomouc: Palacký University, 1998. - 185 s., S. 5-9 a 26-30, příl. -
(brož.)
Advances in Head and Neck Oncology / edited by K. Robbins. - San Diego : Singular
Publishing Group, 1998. - 10, 181 s. - (váz.)
Anatomie pohybového systému : (materiály ke cvičením). Část 1, Soustava kosterní /
M. Juráková. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 54 s. - Fakulta pedagogická. -
Katedratělesné výchovy, Liberec. - (brož.)
Anatomie pohybového systému : (materiály ke cvičením). Část 2, Soustava svalová / M.
Juráková. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 54 s. - Fakulta pedagogická. -
Katedratělesné výchovy, Liberec. - (brož.)
Artritida & revmatismus / P. Young. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 110
s. - (brož.)
Aspirin : lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové / H.
Vollmer. - Praha : Fontána, 1998. - 231 s. - (FONTÁNA ; váz.)- (PRAGMA ;
váz.)
Assoziation des Nef Proteins von HIV/SIV mit einer zellulären Serin-Kinase / G. Sass.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 69 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Atlas of the Human Brain / J. Mai, J. Assheuer, G. Paxinos. - San Diego : Academic
Press. - 8, 328 s. - (brož.)
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem / C.
Gillberg, T. Peeters. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 122 s. - (brož.)
Autorehabilitační sestava : rehabilitace páteře : cvičení, masáže, strava, akupresura,
autoterapie páteře, biorytmy / J. Kombercová, M. Svobodová. - Upr. a rozš. vyd. - Olomouc :
Fontána, 1998. - 253 s. - (váz.)
Ayahuasca aneb Tanec s bohy / J. Kuchař. - Praha : Eminent, 1998. - 236 s. -
(váz.)
Basic Pathology / V. Kumar, R. Cotran, S. Robbins. - 6th Ed. - Philadelphia : W. B.
Saunders, 1997. - 12, 775 s. - (váz.)
Bedeutung und Strukturuntersuchungen von Mischemulgatoren für lipophile Cremesysteme -
dargestellt am Beispiel von Sitosterol und Macrogol-5-Sitosterolether
/ S. Wagener. - Erlangen
: [vl.nákl.], 1998. - 5, 170 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Biologická celostní medicína / L. Fildán. - 1. vyd. - Brno : vl.nákl., 1998. - 107 s. -
(brož.)
Biologie člověka a úvod do obecné genetiky / J. Jelínek. - 3. dopl. vyd. - Olomouc :

Nakladatelství Olomouc, 1998. - 319 s., obr. příl. - (brož.)


Breast Imaging / Edited by E. Pisano. - Amsterdam : IOS Press, 1998. - 230 s. - (IOS
Press ; brož.)- (Ohmsha ; brož.)
CAR '98 : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the 12th
International Symposium and Exhibition : Tokyo, (JP) 24.06.1998-27.06.1998 / editor H. Lemke ...
[et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1998. - 44, 998 s. - (váz.)
Case Studies in Physiology / edited by R. Berne, M. Levy. - 3rd Ed. - St. Louis :
Mosby-Year Book, 1994. - 12, 225 s. - (brož.)
Celulitida konečně zdolána / M. Robinson. - Dotisk. - [Praha] : I. D. M., 1996. - 67
s. - (Brož.)
Choroby ledvin a močových cest : dieta a rady lékaře / V. Teplan, O. Mengerová. - 1.
vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1997. - 174 s. - (brož.)
Chronická obstrukční plicní nemoc / V. Vondra. - Vyd. 1. - Praha : Galerie Vltavín,
1998. - 46 s. - (brož.)
Clinical Dermatology / R. MacKie. - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1998.
- 6, 324 s. - (brož.)
Clinical Medicine : A Textbook for Medical Students and Doctors / edited by P. Kumar,
M. Clark. - 4th Ed. - Edinburgh : W. B. Saunders, 1998. - 24, 1326 s. - (brož.)
Co s doktorem / V. Vogeltanz. - Olomouc : Fontána, 1997. - 139 s. -
(váz.)
Co se děje v našem těle? : ústa a zuby, mozek : s dětmi na objevné cestě / E. Rossberg.
- Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 172 s., obr. příl. - (váz.)
Costus scaber (Costaceae) und Prevostea ferruginea (Convolvulaceae) / B. Klaubert. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 10, 326 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida : dieta a rady lékaře / P. Kohout, J. Pavlíčková.
- 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 95 s. - (brož.)
Cutaneous Surgery : illustrated and practical Approach / C. Arpey, D. Whitaker, M.
O'Donnell. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 10, 325 s. - (váz.)
Cvičení z antropomotoriky / M. Bursová, L. Čepička. - Vyd. 2., upr. - Plzeň :
Západočeská univerzita, 1998. - 100 s. - Fakulta pedagogická, katedra tělesné a sportovní výchovy,
Plzeň. -(brož.)
Czech and Slovak Pharmacies : 1998. - 2nd Ed. - Brno : Exin, 1998. - 4, 164 s. -
(váz.)
Červený kohout 98 : sborník přednášek : České Budějovice 21.10.1998-22.10.1998. -
České Budějovice : Dům techniky, 1998. - 101 s. - (brož.)
Detection and Treatment of Breast Cancer / I. Fentiman. - 2nd Ed. - London : Martin
Dunitz, 1998. - 344 s. - (váz.)
Diabetes / C. Steven. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 152 s. -
(brož.)
Elektrické rozvody ve zdravotnictví : sborník přednášek. 1998. - 1. vyd. - Trutnov :
H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Entwicklung und Anwendung analytischer Verfahren zur quantitativen Bestimmung von
Metaboliten der Pyrethroide und des 2,4-Dinitrotoluols in menschlichem Harn
/ A. Weismantel.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 143 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Environmentální zdraví. Část 2, Zvládání rizik / V. Srb, Z. Fiala, V. Kraják. - 1. vyd.
- Praha : Karolinum, 1998. - 153 s. - (brož.)

22th European Meeting of the Paleopathology Association : Part of Celebrations of the
650th Anniversary of the Founding of Charles University : Abstracts : Prague-Pilsen

26.08.1998-29.08.1998. - Prague : Charles University, 1998. - 103 s., 4 s. příl. - Institute for the
History of Medicine. - 1st Medical Faculty, Prague. - (Brož.)


Faculty Calendar : Faculty of Medicine Masaryk University Brno. 1998-1999 / edited
by N. Honzíková, J. Vítovec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 145 s. - Faculty of
Medicine,Brno. - (brož.)
Farmakologie v očním lékařství / K. Kvapilíková. - 1. vyd., 1. dotisk. - Brno :
Masarykova univerzita, 1997. - 40 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Farmakoterapie vnitřních nemocí / J. Marek ...[et al.]. - 2., přeprac. a rozš. vyd. -
Praha : Grada Publishing, 1998. - 743 s. - (váz.)
Fyziologie hospodářských zvířat : (cvičení) / J. Trávníček, V. Kroupová, P. Kratochvíl.
- 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 89 s. - Zemědělská fakulta,
ČeskéBudějovice. - (brož.)
Gerontologie / B. Gruberová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998.
- 86 s. - Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Gray's Anatomy : The Anatomical Basis of Medicine and Surgery / editors P. Williams
... [et al.]. - 38th Ed. - New York : Churchil Livingstone, 1995. - 20, 2092 s. - (váz.)
Hemifacial Spasm : A Multidisciplinary Approach / eds. M. Sindou...[et al.]. - Wien
: Springer, 1997. - 10, 144 s. - (váz.)
Hygiena optického záření a osvětlování / Vrbík. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 139 s. - (brož.)
Imaging Brain Structure and Function : Emerging Technologies in the Neuroscienses :
New York, (US) 30.05.1997 / editor D. Lester, C. Felder, E. Lewis. - New York : The New York
Academy ofSciences, 1997. - 8, 315 s. - (brož.)
Imaging of Anorectal Diseases / S. Hussain. - London : Greenwich Medical Media,
1998. - 15, 148 s. - (váz.)
Immunology / J. Kuby. - 3rd Ed., 2nd Print. - New York : W. H. Freeman, 1997. -
24, 664 s. - (váz.)
Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK / B. Hošková,
M. Matoušová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - Katedra zdravotní tělesné výchovy
atělovýchovného lékařství FTVS UK, Praha. - (brož.)
Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví / J. Tyl, F. Schneiberg ...[et al.].
- 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 282 s. - Ústav pro humanitní studia v lékařství 1.
lékařskéfakulty UK, Praha. - (brož.)
Kineziologická cvičení pro celou rodinu : jak získat energii pohybem / K. Silva, D.
Rydl. - Olomouc : Fontána, 1998. - 187 s. - (váz.)
Krok za krokem. Část 1, Využití magicko-mystické filosofie v léčitelství, diagnostice i
běžném životě / I. Gellner. - 3. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 159 s. - (váz.)
Kroměříž '98 : pour une Moravie nouvelle. - Prague : Centre Francais de Recherche en
Sciences Sociales, 1998. - 78 s. - (brož.)
Léčivá síla drahokamů : podle tantrizmu, ajurvédy a astrologie / H. Johari. - Praha :
Pragma, 1998. - 264 s. - (brož.)
Lékařské posudkové služby. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 295 s. - Socioklub,
Praha. - (brož.)
Life before Birth / M. England. - 2nd Ed. - London : Mosby-Wolfe, 1996. - 9, 228 s.
- (brož.)
List of Lectures for the academic year 1998/1999 : 2nd Faculty of Medicine Charles
Univerzity. - Prague : Peres, 1998. - 90 s. - (Brož.)
Lupénka / H. Bower. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 144 s. -
(brož.)
Magie života : cesta ke zdraví, štěstí a dlouhověkosti / A. Argoni, R. Argoni. - Praha

: Eminent, 1998. - 336 s., obr. příl. - (váz.)


Manuál prevence v lékařské praxi : 1.- 5. díl : souborné vydání / K. Provazník ...[et
al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 622 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. -
(brož.)
Mentální trénink - zdroj síly / K. Tepperwein. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998.
- 168 s. - (váz.)
Moderní prevence : medicína zítřka / I. Rosenfeld. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress,
1998. - 366 s. - (brož.)
Moderní radioterapeutické metody. Díl 5, Brachyterapie / J. Petera. - 1. vyd. - Brno :
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 33 s. - (brož.)
Molecular Biology of the Cell / B. Alberts .. [et al.]. - 3rd Ed. - New York : Garland,
1994. - 43, 1294 s., příl. - (brož.)
Molekulare Analyse konformationsabhängiger, autoreaktiver B-Zellepitope des Typ II
Kollagens
/ C. Unger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 99 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)
Moře jangů : bod dlouhého života : tajemství orientálních léčebných postupů / D.
Tomek, J. Zentrich. - Olomouc : Fontána, 1998. - 269 s. - (váz.)
Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests / K. Pagana, T. Pagana. - St. Louis
: Mosby, 1998. - 11, 1087 s. - (brož.)
Mosby's Medical, Nursing & Allied Health Dictionary / editor K. Anderson... [et al.].
- 5th Ed. - St. Louis : Mosby-Year Book, 1998. - 26, 2042 s., příl. - (váz.)
M%glichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Bildplattendetektoren in der
R%ntgendiffraktometrie
/ A. Kinne. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 119 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)
Nachlazení & chřipka / P. Davenport. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 128
s. - (brož.)
Návody k praktickým cvičením z lékařské biofyziky / M. Zitko, L. Navrátil. - Praha :
Manus, 1998. - 78 s. - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. - Ústav biofyziky, Praha. -
(brož.)
Nemoci žlučníku a žlučových cest : dieta a rady lékaře / O. Marečková, O. Mengerová.
- 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 141 s. - (brož.)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu. 1991 a 1992 / editoři O. Benešová, C. H%schl.
- 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Nuclear Medizine in Clinical Practice : 100 Self-Assessment Case Studies / P. Ryan, I.
Fogelman, L. Robinson. - 1st ed. - London : Chapman & Hall Medical, 1997. - 206 s. -
(brož.)
Obecná blbologie / O. Hein. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 78
s. - (brož.)
Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření : sborník učebních textů. - Ostrava : Dům
techniky, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Ochrana skladovaných surovin před škůdci pomocí pyrethroidních a biologických
přípravků
/ V. Stejskal, E. Žďárková. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských
informací, 1998. - 28 s. -(brož.)
Od deprese ke štěstí? : příznaky, příčiny a léčení depresí / P. Meier, F. Minirth. - 1.
vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 194 s. - (brož.)

Odpad ze zdravotnických zařízení
/ J. Boudot, M. Commeinhes. - Praha : Fortuna,
1998. - Přeruš. str. - Světová zdravotnická organizace. - regionální úřadovna pro Evropu,
Copenhagen. - (brož.)
Onemocnění slinivky břišní : dieta a rady lékaře / P. Kohout, J. Pavlíčková. - Čestlice

: Pavla Momčilová, 1996. - 110 s. - (brož.)


Ophthalmology : Clinical Signs and Differential Diagnosis / J. Kanski, K. Nischal, S.
Milewski. - London : Mosby, 1999. - 9, 485 s. - (váz.)
Pět kroků k praktickému řízení výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci
: speciální příručka pro zaměstnavatele (především o tom, jak nedělat z povinnosti nutné
zlo). -1. vyd. - Brno : Institut výchovy bezpečnosti práce, výchovné a vzdělávací zařízení MPSV ČR,
1998. - 23 s. - (brož.)
Pět kroků k úspěšnému bezpečnostnímu managementu : speciální příručka pro
zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance. - 2. vyd. - Brno : Institut výchovy bezpečnosti práce,
výchovné a vzdělávacízařízení MPSV ČR, 1998. - 15 s. - (brož.)
Pět kroků ke stanovení rizik : speciální příručka pro zaměstnavatele a vedoucí
zaměstnance. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy bezpečnosti práce, výchovné a vzdělávací zařízení
MPSV ČR, 1998. - 23 s. - (brož.)
Pharmacology / M. Mycek ... [et al.]. - 2nd Ed. - Philadelphia : Lippincott-Raven,
1997. - 12, 475 s. - (brož.)
Pharmindex brevíř. 1995. 2. - Praha : MediMedia Informations, 1995. - 1068 s. -
(brož.)
Pomoc! : jak poskytnout první pomoc svému psovi / M. Bamberger. - Praha : Pragma,
1998. - 137 s. - (brož.)
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance / D. Kuklová, B.
Šubrt. - Olomouc : Anag, 1998. - 270 s. - (brož.)
Požární ochrana pro vedoucí pracovníky : (hasičské minimum pro zaměstnance ve
vedoucích funkcích) / V. Banasinský. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský
vzdělávací servis, 1998. - 85 s. - (Brož.)
Praktická homeopatie : cesta ke zdraví, rádce pro celou rodinu / J. Janča. - Nové,
přeprac. a dopl. vyd. - Olomouc : Fontána, 1997. - 205 s. - (váz.)
Prenatal Diagnosis & Reproductive Genetics / J. Kuller, N. Chescheir, R. Cefalo. - St.
Louis : Mosby, 1996. - 17, 294 s. - (váz.)
Propedeutika endodoncie / Z. Bezrouková ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1998. - 34 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Psychiatrie / V. Chodura. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. -
71 s. - Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku / I. Paclt, J. Florian [...et al.]. -
Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 397 s. - (váz.)
Psychohygiena / M. Wiedenová. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 64
s. - Fakulta pedagogická. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)
Psychosomatika/behaviorální medicína dnes : sborník krátkých verzí přednesených
přednášek na 9. česko-slovenské konferenci psychosomatické a behaviorální medicíny : [9.
česko-slovenskákonference psychosomatické a behaviorální medicíny]. Plzeň 24.09.1998-26.09.1998.
- 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 80 s. - (brož.)
The Quest for Intimacy / R. Lauer, J. Lauer. - 2nd Ed. - Madison : Brown &
Benchmark, 1994. - 18, 535 s. - (brož.)
Reflexologie : masáž chodidel pro celistvé zdraví / I. Dougans, S. Ellis. - 1. vyd. -
Praha : Pragma, 1998. - 141 s. - (brož.)

Regulation früher und später Promotoren genitaler humaner Papillomviren durch virale und
zelluläre Faktoren
/ B. Rapp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 72 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)


Review of Gross Anatomy / B. Pansky. - 6th Ed. - New York : McGraw-Hill, 1996.

- 14, 662 s. - (brož.)


Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České republiky / E.
Křížová. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 108 s. - 3. lékařská fakulta
UniverzityKarlovy. - Ústav lékařské etiky, Praha. - (Brož.)
R%ntgen-Praxis : r%ntgendiagnostische Einstellungen, Strahlenschutz und
Qualitätssicherung in der Praxisroutine / S. Langkau-G%tzen. - Darmstadt : Steinkopff, 1998. - 15,
332 s. - (brož.)
Schwangerschaft im R%ntgenbild : prä- und perinatale Diagnostik in der Dritten Welt
/ H. Vogel, R. Asady Arbaby. - Landsberg/Lech : Ecomed, 1998. - 67 s. - (váz.)
835.280
Sex / P. Weiss. - Praha : Alberta Plus, 1998. - 186 s. - (brož.)
Spencer's Pathology of the Lung / Editor P. Hasleton. - 5th Ed. - New York :
McGraw-Hill, 1996. - 12, 1283 s., 32 obr. na příl. - (váz.)
125 let sboru dobrovolných hasičů v České Třebové : 1873-1998 / [Jan Šebela] - Česká
Třebová : Městské muzeum, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Stop civilizačním nemocem : encyklopedie nejen zdravé výživy / L. Kovář. - Olomouc
: Fontána, 1998. - 200 s. - (váz.)
Stop nemocem / T. Husák. - Praha : Pragma, 1998. - 215 s. -
(brož.)
Supervize / sestavil Z. Eis. - Praha : Pallata, 1995. - 89 s. - Pražský psychoterapeutický
institut, Praha. - (brož.)
Supportive Care in Oncology : Prague 24.09.1998-26.09.1998. - 1. vyd. - Prague :
Galén, 1998. - 168 s. - (brož.)
System of Monitoring the Environmental Impact on Population Health of the Czech
Republic
: Summary Report - 1997. - 1st ed. - Prague : National Institute of Public Health,
1998. - 95 s. -(brož.)
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu
prostředí
: souhrnná zpráva za rok. 1997. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. -
97, 48 s. - (brož.)
Textbook of Physical Diagnosis : History and Examination / M. Swartz. - 3rd Ed. -
Philadelphia : W. B. Saunders, 1998. - 21, 720 s. - (váz.)
Tipy pro krásu : make-up, vlasy, pleť, nehty, postava. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998.
- 125 s. - (váz.)
Třetí cesta ke zdraví aneb Medicína vodnářského věku. Díl 2 / J. Zentrich. - Olomouc
: Fontána, 1996. - 188 s. - (váz.)
Tuberkulóza / A. Pokorný, Z. Merta, F. Salajka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova
univerzita, 1998. - 54 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Turbulence a ekologické úlohy / P. Šťáva. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická
univerzita. - 235 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Untersuchungen des Tn10-kodierten Tet Repressors mit monoklonalen Antik%rpern /
E. Pook. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Untersuchungen zur Struktur des COL4 Silencer-bindenden Faktors SILBF / B.
Müller-Allissat. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 105 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Úvod do barevné duplexní ultrasonografie / I. Hrazdira, E. Kotulánová, I. Procházková.
- Vyd. 1. - Kuřim : AF167, 1998. - 91 s. + 2 příl. - (brož.)

Úvod do obecné a lékařské biofyziky
/ I. Hrazdira, V. Mornstein. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1998. - 274 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Úvod do světelné mikroskopie / M. Hejtmánek. - 4., dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1998. - 65 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)

Velký rádce pro ženy : pomůže vám vyřešit problémy v povolání, partnerských vztazích,
sexu, psychice a zdraví / S. Hofmann. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 245 s. -
(váz.)


Viagra : pilulka na potenci / L. Katzenstein. - Olomouc : Fontána, 1998. - 158 s. -
(brož.)
Viděl jsem tvé slzy : útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké / B. Häring. - Vyd. 1.
- Praha : Vyšehrad, 1998. - 102 s. - (brož.)
Vítězové nad cukrovkou : historie léčení cukrovky v 10 kapitolách / J. Švejnoha. - 1.
vyd. - Běstvina : Geum, 1998. - 98 s. - (brož.)
Volně hořící elektrický oblouk a možnosti jeho identifikace v elektrizační soustavě / K.
Sokanský. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 151 s. -
Fakultaelektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (váz.)
Vorhersage von Infrarotspektren mittels neuronaler Netze zur Identifikation organischer
Verbindungen
/ P. Selzer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 160, 50 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)
Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie / M. Votava, P. Ondrovčík. - 1. vyd. - Brno
: Masarykova univerzita, 1998. - 90 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Vybrané problémy péče o revmatiky : pomocný učební text pro účastníky kurzu / J.
Hrba ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Revmatologický ústav, 1998. - 23 s. - Institut pro další
vzdělávánípracovníků ve zdravotnictví, Brno. - (brož.)
Vyšetřovací metody v klinické imunologii / J. Litzman, M. Petřek, V. Thon. - 1. vyd.
- Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 45 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Výroční sjezd České oftalmologické společnosti : Hradec Králové
18.09.1998-19.09.1998. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 144 s. - (brož.)
33rd World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology
: Karlovy Vary, Prague, Luhačovice 04.10.1998-11.10.1998. - 1st ed. - Prague : Galén, 1998. - 327
s. -(brož.)
Základní pracovní postupy v koonzervační stomatologii / Z. Bezrouková ...[et al.]. - 1.
vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 27 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy rehabilitační audiologie pro sestry / [Alexej Novák] - Praha : vl.nákl., 1998.
- 163 s. - (Brož.)
Zázračný půst : cvičení BA-DUAN-JIN : stop dietám / S. Schwitzer. - Olomouc :
Fontána, 1998. - 203 s. - (váz.)
Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců v
roce 1997: hlášená onemocnění přenášená poživatinami a dietární expozice člověka
: odborná
zpráva zarok. 1997(A). - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 144 s. - (Brož.)
Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců v
roce 1997: odhad přívodu vitamínů a minerálních látek z potravin určených pro zvláštní výživu
(z"vitamínových a minerálních suplementů")
: odborná zpráva za rok. 1997(B). - Praha : Státní
zdravotní ústav, 1998. - 64 s. - (Brož.)

Zdravotní pojištění- Zdravotní péče
: podle stavu k 1.11.1998. - Ostrava : Sagit, 1998.
- 112 s. - (brož.)
Zdravý životní styl : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého
gymnázia. 1 / E. Marádová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 143 s. - (brož.)

Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů měkkých částí / B. Kreuzberg
...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 103 s. - (váz.)


Zobrazovací systémy v lékařství / J. Svatoš. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1998. - 244 s.
- Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat / J. Kursa ...[et. al.]. - 1. vyd. -
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 200 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice.
-(brož.)
Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie / V. Hrachovina, H.
Došková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 21 s. - 2. oční klinika LF MU, Brno.
- (brož.)
Žijte aktivně / N. Peale. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 285 s. -
(váz.)
Žízeň po celistvosti : připoutání, závislost a duchovní cesta / C. Grof. - 1. vyd. - Praha
: Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 259 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist