Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 1998

"Joe" navigátor od Třistajedenáctky : autentické svědectví o osudech čs. letců za druhé světové války / J. Doubek. - Olomouc : Votobia, 1998. - 142 s. - (brož.)
Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 8. aktualizací - stav:říjen 1998 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Aktuální stav - červenec 1997 / A.Kanda... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. + 1 příl., 2 diskety. - (váz.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: listopad1997 včetně 1. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: květen 1998včetně 2. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: červenec1998 včetně 3. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: říjen 1998včetně 4. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Amsterodamská smlouva / sestavil R. Král... [et al.]. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 168 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Anwesenheitsprämie, insbesondere Zulässigkeit von Kürzungsvereinbarungen / C. Hammer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 213 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Armádní vrcholový sport : Dukla 1948-1998. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Agentura vojenských informací a služeb, Praha. - (brož.)
Autorský zákon a předpisy související : komentář : k 30.4.1998 / K. Knap ...[et al.]. - 6. upr. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 588 s. - (brož.)
Církev a stát : (sborník příspěvků z 3. ročníku konference). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 51 s. - (brož.)
Criminal Justice / F. Adler, G. Mueller, W. Laufer. - New York : McGraw-Hill, 1994. - 22, 600 s. - (váz.)
Česko-francouzský slovník automobilové dopravy a silničního práva : trestní řízení: pravidla silničního provozu, dopravní nehody a jiná trestná činnost / sestavila B. Kouřilová. - 1. vyd. -Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. - 260 s. - (brož.)
Českoslovenští legionáři I. odboje v okrese Nymburk : 1914-1920 / [sestavil Vladimír Ruml, Rudolf Krzák] - Praha : Jednota čs. obce legionářské, 1998. - 69 s. - Český svaz bojovníků zasvobodu, Nymburk. - (Brož.)
Činnost veřejné správy - Obecná část správního práva : 2. část - (Učební pomůcka správního práva pro studenty) / M. Kindl. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 115 s. - Fakultaprávnická. - Katedra občanského práva, Plzeň. - (brož.)

Člověk není číslo : literární a výtvarné práce českých dětí : výbor ze soutěží pořádaných Památníkem Terezín / [sestavily Ludmila Chládková, Ilona Smékalová] - Terezín : Památník Terezín, 1998. - 46 s., obr. příl. - (Brož.)


Dávky sociální péče / P. Niederle. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1998. - 67 s. - (Brož.)
Dávky sociální péče : (přílohy) / P. Niederle. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1998. - 8 s. - (Brož.)
Dny zdravotně postižených - Vivat vita '98 : 8. ročník prodejní a kontraktační výstavy kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a služeb pro zdravotně postižené, 2. ročník výstavyvýtvarných prací zdravotně postižených, 15. ročník festivalu zdravotně postižených písničkářů : katalog vystavovatelů : Olomouc, výstaviště Flora 24.09.1998-26.09.1998. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Docela normální zabiják / J. Nejedlá-Michalcová, L. Michalec. - Plzeň : Nava, 1998. - 139 s. - (brož.)
Dokumentace k předání domu do správy, revize jeho zařízení a vybavení / H. Nováková, V. Sosna. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 215 s. - (brož.)
2. mechanizovaná brigáda. - Praha : Impuls, 1998. - 22 s. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Environmentální informace a osvěta : manuál k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí / D. Kvasničková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životníhoprostředí, 1998. - 83 s. - (brož.)
Eurasijský patentový systém / E. Jenerál. - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 127 s. - (brož.)
Evropské mezinárodní právo soukromé / N. Rozehnalová, V. Týč, M. Novotná. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 346 s. - (brož.)
Firemní právo v kostce / J. Nesnídal. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 639 s. - (brož.)
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů používaných v agrárním sektoru / M. Dvořáková. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 105 s. - Českázemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra jazyků, Praha. - (brož.)
Generál SS / S. Hassel. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 352 s. - (váz.)
George C. Marshall : tvůrce armád a aliancí / J. Wanner. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 381 s. - (váz.)
Hacker : podivný život a zločiny počítačového génia Kevina Poulsena / J. Littman. - Praha : Práh, 1998. - 284 s., obr. příl. - (váz.)
Handicap '98 : sborník 6. ročníku mezinárodní konference : Liberec, Jedličkův ústav 02.06.1998-03.06.1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 55 s. - (brož.)
Historie trestu smrti : dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost ve světě a českých zemích / M. Monestier. - Vyd. 1. - Praha : Rybka, 1998. - 405 s. - (Rybka Publishers ;váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost / J. Kříž, V. Smejkal. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 88 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. -(brož.)
Interpol : policisté bez hranic / L. Greilsamer. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 279 s., obr. příl. - (váz.)
Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 3. aktualizací - září 1998 / M. Holeyšovský...[et al.]. - Praha : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? / M. Horák, H. Nováková. - 6. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 151 s. - (brož.)


Kdo je Maurice Strong? : tajemný muž v zákulisí mezinárodních vztahů / R. Bailey. - Praha : Občanský institut, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 2, § 56-20 : (s přihlédnutím k evropskému právu) / I. Pelikánová. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 1307 s. - (váz.)
Kriminální psychologie / L. Čírtková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 255 s. - (brož.)
Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě : sborník příspěvků : Kroměříž 14.09.1998-16.09.1998 / [Josef Harna] ... [et al.]- Kojetín : Rudolf Kalovský - KATOS, 1998. - 490 s. - (Váz.)
Legion Condor / M. Skotnicki, T. Nowakowski, K. Zalewski. - 1. vyd. - Praha : Intermodel, 1996. - 229 s. - (váz.)
Lékařské posudkové služby. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 295 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)
Logistika letectva - speciální zabezpečení letectva AČR. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR. - AVIS, Praha. - (brož.)
Mezinárodní právo soukromé. Dodatek k učebnici / Z. Kučera. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 16 s. - (brož.)
Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : slovníček výrazů ze sborníku konference. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 16 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (brož.)
Město Ostrava ve volebním období 1994-1998 / [redaktor publikace Jolanda Pilařová] - Ostrava : Repronis, 1998. - 119 s. - (brož.)
Místní orgány a právo. 5. aktualizace / [Daria Benešová] ... [et al.]- Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Mládež a delikvence / O. Matoušek, A. Kroftová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 335 s. - (váz.)
Moc a právo : velké hrdelní procesy / vybral a uspořádal A. Demandt. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 278 s. - (váz.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 13. aktualizace a doplňky - srpen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Nad sociálním zabezpečením / J. Ryba ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1998. - 229 s. - (brož.)
Největší výsadkové operace v dějinách / P. Gryner. - Vyd. 1. - Praha : Erika, 1998. - 253 s. - (váz.)
Německo-český právnický slovník / M. Aleš. - Praha : Linde, 1998. - 543 s. - (brož.)
Nová atlantická iniciativa : Istanbulský kongres : Istanbul, (TR) 01.05.1998-03.05.1998 / R. Joch. - Praha : Občanský institut, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Nulová šance / C. Ryan. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 259 s. - (váz.)
Obce, města, regiony a sociální služby / [Pavla Baumruková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 271 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)
Obchod se ženami v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Česko-ukrajinská konference. Sborník přednášek : Praha 27.11.1997-28.11.1997. - Vyd. 1. - Praha : La Strada Českárepublika, 1998. - 183 s. - (Brož.)
Občanský soudní řád- Správní řád- Rozhodčí řízení : podle stavu k 16.9.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 128 s. - (brož.)

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku) : podle právního stavu k 1.8.1998 / uspořádali a poznámkami k textu opatřili J. Bičovský, J. Fiala, M. Holub. - 6. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 713 s. - (brož.)


Občanský zákoník a prováděcí předpisy : (poznámkové vydání) / J. Kocourek. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 282 s. - (brož.)
Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 15.9.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 144 s. - (brož.)
Paměti kriminálního inspektora / R. Denke. - Olomouc : Alda, 1998. - 131 s. - (brož.)
Panovníci českých zemí / napsal P. Čornej. ilustrovali J. Lockerová, P. Major. - 5. opr. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 64 s. - (váz.)
Péče o děti a rodinu / V. Novotná. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1998. - 55 s. - (Brož.)
Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. - 1. vyd. - Praha : JAN, 1998. - 123 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Pocta prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. narozeninám / uspořádali J. Musil, M. Vanduchová. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 349 s. - (váz.)
Povětrnostní ústředí Armády České republiky. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance / D. Kuklová, B. Šubrt. - Olomouc : Anag, 1998. - 270 s. - (brož.)
Pozemní vojsko AČR. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Praktikum z pozemkového práva / M. Pekárek, I. Průchová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 63 s. - (brož.)
Praktikum z trestního řízení / A. Nett, J. Zezulová, A. Draštík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 337 s. - (brož.)
Pražské děti : 300 let od založení 28. pěšího pluku : sborník příspěvků / [uspořádal Ivan Šedivý] - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Armády České republiky, 1998. - 133 s. - (Brož.)
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně : studijní program. 1998-1999. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 177 s. - (brož.)
Právnický slovník Evropské ochrany lidských práv / J. Čapek. - 1. vyd. - Praha : Orac, 1998. - 351 s. - (brož.)
Právní dějiny. 1, Starověk / M. Židlická, K. Schelle. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 274 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.)
Právní dějiny. Díl 3, Státy střední a východní Evropy / E. Vlček, K. Schelle. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 430 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.)
Právní poradce občanům a podnikatelům : cenné rady pro běžné životní situace v otázkách a odpovědích, vzorech podání, smluv, žádostí a žalob / A. Daněk, J. Glet. - Ostrava : Montanex, 1998. -93 s. - (brož.)
Právní postavení obcí : základy obecního práva / M. Kopecký. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 266 s. - (váz.)
Právní předpisy z oblasti sociálního zabezpečení / [uspořádala Naděřda Bžeská] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 436 s. - (brož.)
Právní předpisy z oblasti sociálního zabezpečení / [uspořádali Naděžda Břeská] ...[et al.]- Vyd. 2., nezm. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 436 s. - (brož.)
Právo I : finanční právo / H. Vejvodová. - Vyd. 4. - Brno : VUT, 1998. - 71 s. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)

Právo II : vybrané kapitoly z civilního řízení / I. Schelleová, K. Schelle. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 227 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)


Právo důchodového pojištění / A. Brejcha, V. Šantrůček. - Praha : Linde, 1998. - 427 s. - (brož.)
Právo obchodních společností / J. Dědič ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 407 s. - (váz.)
Předpisy z oblasti nemocenského pojištění : komentář : podle právního stavu k 1.6.1998 / T. Hejkal, M. Šváchová. - Praha : Linde, 1998. - 242 s. - (brož.)
Přehled platných právních předpisů České republiky vyhlášených ve Sbírce zákonů, v Úředním listu, v Úředním věstníku (1945-1992); ve Sbírce zákonů ČR (1993-1997) v době od 9.5. 1945 do 9.5. 1998 / [sestavil] V. Pandula. - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 270 s. - (brož.)
Příručka stavebního práva : stavby, umísťování, povolování, kolaudace / J. Doležal, J. Lanč. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 335 s. - (brož.)
Rechtsgeschäfte zwischen Vorerben und Nacherben / W. Friederich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 23, 299 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Rekvalifikace : informační servis. Bulletin Oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany České republiky. 1999. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 54 s. - (brož.)
Ročenka '97 : Ministerstvo obrany České republiky. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 123 s. - (brož.)
Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České republiky / E. Křížová. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 108 s. - 3. lékařská fakulta UniverzityKarlovy. - Ústav lékařské etiky, Praha. - (Brož.)
Rytíři vzdušných bojů / J. Harris. - Praha : Toužimský & Moravec, 1998. - 145 s. - (váz.)
Řízení místních orgánů. 5. aktualizace / [Eva Bedrnová] ... [et al.]- Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Schadensersatzansprüche bei Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingengen / D. Kornau. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 42, 187 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Slovník základních pojmů z práva / R. Ryska. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 70 s. - (brož.)
Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu / A. Kottnauer, J. Týc. - Olomouc : Anag, 1998. - 151 s. - (brož.)
Spor o spravedlnost / [editor Josef Velek] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1997. - 160 s. - (brož.)
Sporná řízení před úřadem průmyslového vlastnictví / R. Bednář ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 68 s. - (brož.)
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy : novela po 1.7.1998 s vysvětlivkami a poznámkami / M. Hegenbart ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1998. - 230 s. - Ministerstvo pro místní rozvojČR, Praha. - (brož.)
Státní sociální podpora : (vznik a vývoj systému) / editor M. Kepková. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 239 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)
Státní tajemství : Francie a tajemství : tajemství Francie / P. Péan. - 1. vyd. - Praha : Themis, 1998. - 254 s. - (brož.)
Svazek : osobní příběh / T. Ash. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 170 s. - (váz.)
Terenní sociální služby pro staré a občany těžce zdravotně postižené / K. Nežádal. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1998. - 105 s. - (Brož.)
Trestní kodexy : trestní zákon, trestní řád a související předpisy : (komentář) / F. Novotný ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1998. - 1135 s. - (váz.)

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradáchadvokátů za poskytování právních služeb : advokátní tarif : novelizované kodexy s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.7.1998 / J. Jelínek, Z. Sovák. - 10. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 1998. -783 s. - (váz.)


Umweltschutz und Gewinnermittlung / F. Heisterkamp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 29, 215 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ústavní sociální péče / V. Vojnar. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 1998. - 89 s. - (Brož.)
Úvod do regionálních věd a veřejné správy : vybrané kapitoly / [Jaroslava Kadeřábková] ...[et al.]- 2., rozš. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 211 s. - (váz.)
Velitelství logistiky AČR / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Voják a Armáda České republiky : informace o profesionální službě / [Monika Blaschkeová] - [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - Odbor personálního marketingu HPÚ,Praha. - (brož.)
Vojenské střední školy / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2., aktualizované vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Vojenské vysoké školy / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2., aktualizované vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Vybrané problémy financování a ekonomiky obrany / F. Ochrana. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 129 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice / J. Dlouhý. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 255 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)
Vzdělávací standardy v sociální práci : pro středoškoláky, vyšší odborný a vysokoškolský stupeň vzdělání / I. Tomeš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 334 s. - Socioklub,Praha. - (brož.)
Z rozkazu svědomí / B. Páleníčková. - Vizovice : Lípa, 1997. - 303 s. - (váz.)
Zadávání veřejných zakázek / V. Pelc. - 4. aktualiz. vyd. po novele zákona. - Praha : Linde, 1998. - 267 s. - (brož.)
Zahrada šílenství : skutečný příběh vážené paní, která zavraždila nejméně osm lidí / C. Norton. - Praha : práh, 1998. - 377 s. - (váz.)
Základy soukromého práva / Z. Švarc ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 513 s. - (váz.)
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, a právní předpisy, které se k němu vztahují : úplné znění vyplývající z pozdějších právních předpisů, zejména ze zákona č. 125/1998 Sb, účinnéhood 1.7.1998 / [sestavili Marie Salačová, Vratislav Chaloupek] - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 115 s. - (brož.)
Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách- Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance- První a druhá bankovní směrnice Evropských společenství / [sestavil Josef Barák] - Vyd. 1. - Praha : CodexBohemia, 1998. - 119 s. - (brož.)
Zákon o oceňování majetku a předpisy související / uspořádali F. Smrčka, F. Rejfek. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 18, 504 s. - (váz.)
Zákon o rodině a předpisy souvisící : podle stavu k 1.8.1998 / M. Holub, H. Nová. - 3. aktualiz. a dopl. vyd., 1. dotisk. - Praha : Linde, 1998. - 679 s. - (brož.)
Zákon o rodině a související předpisy : matriky, pěstounská péče, mezinárodní právo : podle stavu k 1. 9. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 80 s. - (brož.)
Zákon o rodině a souvisící předpisy : ve znění platném k 1. 8. 1998 / J. Kocourek. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 186 s. - (brož.)

Zdravotní pojištění- Zdravotní péče : podle stavu k 1.11.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 112 s. - (brož.)


Zdravotní pojištění od A do Z : plátci a způsob placení pojistného, vzory podání ve zdravotním pojištění (aktuální právní stav včetně zákona č. 127/1998 Sb.) / A. Daněk, J. Glet. - Ostrava : Montanex, 1998. - 119 s. - (brož.)
Zemědělství Spojených států po Fair Act / K. Ortner. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 64 s., 15 s. příl. - (brož.)
Zlomená křídla samurajů : zkáza japonských leteckých sil / R. Mikesh. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 209 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Živnostenské podnikání : podle stavu k 16.9.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 80 s. - (brož.)
Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vyd. se vzory : podle právního stavu k 20.5.1998 / A. Kohout, E. Horzinková. - 6. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 335 s. - (brož.)
Životní minimum / J. Dlouhý. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 157 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist