Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 1998

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou
sféru. Základní dílo - stav: listopad 1998 včetně 9. aktualizací / A. Janák... [et al.]. - Praha :
Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Aktivní politika zaměstnanosti v České republice : 1992-1997 / E. Procházková, I.
Projsová. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1998. - 179 s.
- Správaslužeb zaměstnanosti, Praha. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Aktuální stav - červenec
1997 / A.Kanda... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. + 1 příl., 2 diskety. -
(váz.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav:
listopad1997 včetně 1. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. +
1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: květen
1998včetně 2. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl.,
1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav:
červenec1998 včetně 3. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str.
+ 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní
praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: říjen
1998včetně 4. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl.,
1 disketa. - (brož.)
Applied Statistics : Improving Business Processes / B. Bowerman, R. O'Connell. -
Chicago : Richard D. Irwin, 1997. - 18, 1273 s. - (váz.)
Business Marketing Strategy : Cases, Concepts, and Applications / V. Rangan, B.
Shapiro, R. Moriarty. - Chicago : Irwin, 1995. - 14, 850 s. - (váz.)
Cenné papíry : řešené příklady / J. Veselá. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 1998. - 136 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Consumer Behavior : Implications for Marketing Strategy / D. Hawkins, R. Best, K.
Coney. - 6th Ed. - Chicago : Richard D. Irwin, 1995. - 19, 649 s. - (váz.)
Contemporary Money, Banking, and Financial Markets : Theory and Practice / M.
Hadjimichalakis, K. Hadjimichalakis. - Chicago : Irwin, 1995. - 28, 716 s, příl. -
(váz.)
Corporate Information Systems Management : Text and Cases / L. Applegate, F.
McFarlan, J. McKenney. - 4th Ed. - Chicago : Irwin, 1996. - 17, 796 s. -
(váz.)
Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru / B. Boučková, D. Pletichová, H. Sůvová. -
Vyd. 2. - Praha : Credit, 1998. - 76 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta,
katedrazemědělské ekonomiky, Praha. - (brož.)
Czech Republic : Country Profile. - Prague : The Ministry of Industry and Trade of the
Czech Republic, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Daň z příjmů fyzických osob v návaznosti na účetnictví pro zdaňovací období 1998 / E.
Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 239 s. - (brož.)

Daňové chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům : daň z příjmů fyzických
osob : podle právního stavu k 1. 10. 1998 / M. Sobotová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 188 s.
- (brož.)


Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 5. aktualizace - září 1998. Lexikonová
část. Sv. 1, A - O / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. -
(váz.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 5. aktualizace - září 1998. Lexikonová
část. Sv. 2, P - Z / J. Ambrož... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. -
(váz.)
Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948 / F. Vencovský. - Brno : Nadace
Universitas Masarykiana, 1997. - 433 s. - (Georgetown ; váz.)- (NAUMA ; váz.)- (Masarykova
univerzita ; váz.)
Dokumentace k předání domu do správy, revize jeho zařízení a vybavení / H. Nováková,
V. Sosna. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 215 s. - (brož.)
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / B. Majewska. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 178 s. - (brož.)
Ekonomická cvičení pro střední školy s ekonomickým zaměřením / E. Pokorná. - Vyd.
1. - Praha : Fortuna, 1998. - 183 s. - (brož.)
Ekonomie. Část 1 / M. Burešová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 166 s.
- Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra ekonomických teorií, Praha.
-(brož.)
Ekonomie a národní hospodářství / L. Hájek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. -
182 s. - Fakulta řízení a informační technologie VŠP, Hradec Králové. - (brož.)
Ekonomie pro neekonomy / J. Vlček ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia,
1998. - 371 s. - (váz.)
Ekonomika mezinárodního obchodu : učebnice pro střední odborné a vyšší odborné školy
a pro veřejnost / P. Klínský. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 239 s. -
(brož.)
Ekonomika ve stavebnictví 10 : stavební ekonomika. Část 1 a 2 / L. Hačkajlová. - 2.,
přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 7, 183 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
English for Business and Correspondence / L. Kučírková. - 1. vyd. - Praha : Credit,
1998. - 115 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra jazyků,
Praha. -(brož.)
English for Industrial Engineering and Management : a course in English, especially for
technical undergraduates / H. Kuklíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 148 s.
- Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR za rok. 1997. -
Praha : Český statistický úřad, 1998. - 42 s. - (brož.)
Evropská dimenze v geografickém vzdělávání : (sborník příspěvků z mezinárodní
konference) : Ostrava 25.03.1998-26.03.1998 / [redaktor Arnošt Wahla] - Vyd. 1. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 1998. - 286 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra sociální geografie a
regionálního rozvoje, Ostrava. - (brož.)
Evropská unie - katastrofa v chodu / D. Pryce-Jones. - Praha : Občanský institut, 1998.
- 11 s. - (Brož.)
Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 1. aktualizace - září
1998 / V. Dvořák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. -
(brož.)

Export
: příručka pro podnikatelskou sféru. Aktuální příručka pro úspěšné navázání,

prosazení a zajištění exportních obchodů. Základní dílo včetně 1. aktualizace - září 1998 / V.
Dvořák...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)


1998(ZÁŘÍ)
Filosofie, ekonomie, věda : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / [editor
Martin Hemelík] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 192 s. - (brož.)
Finanční teorie bankovnictví IV : obchodování s CP a komoditami / V. Liška, J.
Houška. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 209 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Firma a konkurenční prostředí : konkurenční prostředí a konkurenční pozice firmy,
marketingové strategie a obchodní činnost firmy : sborník prací z 1. mezinárodní konference. - Brno
: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 243 s. - Provozně ekonomická fakulta, Brno.
- (brož.)
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů
používaných v agrárním sektoru
/ M. Dvořáková. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 105 s.
- Českázemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra jazyků, Praha. -
(brož.)
Glosář k učebnici New International Busines English : (Leo Jones a Richard Alexander)
/ M. Straková, M. Vorálková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 40 s. -
Ekonomicko-správnífakulta, Brno. - (brož.)
A History of the Development of Technical-Economic Conditions and the Determination of
Mineable Reserves in the Ostrava-Karviná Coalfield
/ M. Sivek. - Ostrava : Vysoká škola
báňská -Technická univerzita, 1998. - 38 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Institut geologického
inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Hospodářská geografie / V. Seifertová, B. Duchoň. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998.
- 204 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.)
Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost
/ J. Kříž, V. Smejkal. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 88 s. - Fakulta podnikatelská VUT,
Brno. -(brož.)
International Financial Reporting and Analysis : a contextual Emphasis / M. Haskins,
K. Ferris, T. Selling. - Chicago : Irwin, 1996. - 14, 881 s. - (váz.)
JCD : příručka k uvádění údajů do Jednotné celní deklarace / O. Krátký. - 3. aktualiz.
a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 345 s. - (váz.)
Kalkulace a rozpočtování staveb / L. Hačkajlová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 1998. - 6, 111 s. - Institut oceňování majetku, Praha. - (brož.)
Kdo je Maurice Strong? : tajemný muž v zákulisí mezinárodních vztahů / R. Bailey. -
Praha : Občanský institut, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Lidé na živé planetě : zeměpis obyvatelstva, hospodářský a politický zeměpis / P.
Lorenc. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 150 s. + 3 příl. - (brož.)
Makroekonomie / I. Groligová. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 97 s. - VUT -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Makroekonomie / T. Cahlík. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 2, 272 s. - Fakulta
sociálních věd UK, Praha. - (brož.)
Management 1998 : Sborník přednášek z 1. setkání vysokolškolských pedagogů se
zaměřením na výuku managementu : Ostrava 22.09.1998-23.09.1998 / [redaktor Viktorie Janečková]
- 1. vyd. -Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 229 s. - Katedra
managementu. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Maturujeme z ekonomie : základy znalostí každého ekonoma / V. Kunz, J. Kozler. - 2.
vyd. - Ostrava : Mirago, [1998]. - 86 s. - (brož.)

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa
: slovníček výrazů ze sborníku
konference. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 16 s. - Fakulta financí a

účetnictví,Praha. - (brož.)


Microsoft Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy / M. Brož. - Vyd. 1. - Praha :
Computer Press, 1998. - 20, 346 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Mince Československa 1918-1993- České republiky a Slovenské republiky 1993-1999
/ V. Novotný, M. Moulis. - 8., dopl. vyd. - Hodonín : Vlastislav Novotný, 1998. - 162 s., příl. -
(brož.)
Možná rizika při obchodování s rozvojovými zeměmi / [Jan Vraný] - Praha : Czech
Trade, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 13. aktualizace a doplňky - srpen
1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. -
(brož.)
Mzdové účetnictví v řešených příkladech / D. Kučerová, D. Štěbetáková. - Praha :
Bilance, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Nákladové účetnictví / B. Král ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická,
1998. - 315 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Nákladovost zemědělských výrobků v zemědělských podnicích ČR za rok : (informační
studie). 1997 / J. Novák... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 80 s.
- (brož.)
Nepřímé daně / P. Svirák. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 115 s., příl. - VUT -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Neutrácíte zbytečně? / H. Fialová, O. Starý. - Praha : Bilance, 1998. - 176 s. -
(Brož.)
Němčina pro manažery agrárního sektoru / M. Dvořáková, M. Prachařová. - Vyd. 1.
- Praha : Credit, 1998. - 188 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra
jazyků,Praha. - (brož.)
Obecná ekonomie I - mikroekonomie / J. Mach ...[et al.]. - Vyd. 2. - Praha : Credit,
1998. - 253 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra ekonomických
teorií,Praha. - (brož.)
Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření : sborník učebních textů. - Ostrava : Dům
techniky, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Odpisy : strategie pro podnikatelskou praxi : podle právního stavu k 1.9.1998 / V. Pelc.
- Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 179 s. - (brož.)
Odpisy majetku z hlediska daně z příjmů : aktuální znění po poslední novele zákona k
31. 8. 1998 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 119 s. -
(brož.)
Peníze, banky a finanční trhy / M. Drdla. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 149 s. -
VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Peregrinatio gothica / edited by J. Čižmářová, Z. Měchurová. - Brno : Moravské zemské
muzeum, 1997. - 218 s. - (brož.)
Podcenění kapitálových vstupů při stanovení důchodových daní v ČR / S. Šaroch. -
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 70 s. - (Brož.)
Podvojné účetnictví III / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 4. vyd. - Brno : PC-DIR Real,
1998. - 164 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová,
P. Kovanic. - 5. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 7, 241 s. - (váz.)
Posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu: Aktivity EU / [Jan Hřích] -
Praha : Czech Trade, 1998. - 39 s. - (Brož.)

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance
/ D. Kuklová, B.
Šubrt. - Olomouc : Anag, 1998. - 270 s. - (brož.)

Pozemková evidence : (dodatek) / J. Vitásková. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 15 s. - (brož.)


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně
12. aktualizací - stav: září 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str.-
(brož.)
Praktikum nejen pro účetní / M. Bártová, H. Březinová. - Praha : Bilance, 1998. - 373
s. - (Brož.)
Právo obchodních společností / J. Dědič ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum,
1998. - 407 s. - (váz.)
Production and Operations Management : Manufacturing and Services / R. Chase, N.
Aquilano. - 7th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 21, 853 s. - (váz.)
Přímé daně I : daň z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 1998 / M. Polák. -
3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 90 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. -
(brož.)
Ročenka českého a slovenského obchodu. 1998. - Praha : České a slovenské odborné
nakladatelství, [1998]. - 489 s. - (brož.)
Rozbor účinnosti ochrany českého agrárního trhu : (informační studie) / P. Tuček ... [et
al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 41, 41 s. -
(brož.)
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [19]. - Praha : Bilance,
1998. - 47 s. - (brož.)
Řízení hotelového provozu / J. Beránek, P. Kotek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada
Publishing, 1998. - 151 s. - (brož.)
Řízení nákladů / B. Oger, J. Fibírová. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 1998. - 155 s. -
(brož.)
75 let organizované zábrany úrazům a psychotechnické laboratoře ve Vítkovických
železárnách
/ J. Kocián, J. Machotková. - Ostrava : Bezpečnost a ochrana zdraví Vítkovice,
1998. - 78 s. -(Brož.)
Správa daní / A. Vančurová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 282
s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Správa daní a poplatků / L. Dubšeková. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 140 s. -
VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Správa daní a poplatků- Územní finanční orgány- Daňové poradenství- Soustava daní :
podle stavu k 17.9.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 80 s. - (brož.)
Stochastické procesy / V. Kořenář. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998.
- 119 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Teorie ekonomie a její kvantifikovaná realita v České republice / J. Kraft, P. Bednářová.
- 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 177 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra
ekonomie,Liberec. - (brož.)
Trump - umění návratu / D. Trump, K. Bohner. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art,
1998. - 24, 236 s. - (váz.)
333 daňových tipů. - 1. vyd. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 1998. - 165 s.
- (brož.)
Universities at preparing economists to enter the European Union : Proceedings : Brno,
(CZ) 10.09.1998-11.09.1998. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 344 s. - Faculty
ofEconomics and Administration Masaryk University, Brno. - (brož.)
Účetnictví vlastníků bytových domů : postupy účtování, nájmy, služby, daně, účetní
závěrka / M. Neplechová. - Praha : Bilance, 1998. - 100 s. - (Brož.)

Účtování kursových rozdílů
/ A. Mrkvičková ...[et al.]. - Praha : Bilance, 1998. - 48
s. - Svaz účetních, Praha. - (brož.)

Úplné náklady práce v ČR podle výsledků výběrového šetření za rok. 1997. - Praha :
Český statistický úřad, 1998. - 60 s. - (brož.)


Územní členění investiční výstavby v České republice v roce. 1996. - Praha : Český
statistický úřad, 1998. - 10 s. - (brož.)
Die Überwindung der nationalen Beihilfenpolitik durch die Europäische Gemeinschaft
/ S. Diehm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 19, 194 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Vnitropodnikové hospodaření / J. Vysušil. - Ostrava : Montanex, 1998. - 224 s. -
(brož.)
Vybrané problémy financování a ekonomiky obrany / F. Ochrana. - Vyd. 1. - Praha :
Vysoká škola ekonomická, 1998. - 129 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. -
(brož.)
Význam marketingu pro jakost výrobků, služeb i činností : sborník přednášek :
konference Quality Management '98 : [Quality Management '98]. Brno 1998 / [text Alois Fiala] ...
[et al.]- Brno :VUT, 1998. - 42 s. - Fakulta strojní. - Ústav procesního a ekologického inženýrství,
Brno. - (brož.)
Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice / J. Dlouhý. - 1. vyd. - Praha
: Sociopress, 1997. - 255 s. - Socioklub, Praha. - (brož.)
Wymiana towarów i inwestycji miedzy Polska a krajami Unii Europejskiej / J. Kundera,
E. Ostrowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 143 s. - (brož.)
Základy ekonomiky / J. Janeczek. - Ostrava : Pavel Klouda, 1998. - 123 s. -
(brož.)
Základy podvojného účetnictví : učebnice Vzdělávacího centra Svazu účetních / V.
Munzar, H. Březinová, L. Muzikářová. - Praha : Bilance, 1998. - 164 s., příl. - (Brož.)
Základy soukromého práva / Z. Švarc ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998.
- 513 s. - (váz.)
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, a právní předpisy, které se k němu
vztahují
: úplné znění vyplývající z pozdějších právních předpisů, zejména ze zákona č.
125/1998 Sb, účinnéhood 1.7.1998 / [sestavili Marie Salačová, Vratislav Chaloupek] - Vyd. 1. -
Praha : Codex Bohemia, 1998. - 115 s. - (brož.)
Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách- Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance- První
a druhá bankovní směrnice Evropských společenství
/ [sestavil Josef Barák] - Vyd. 1. - Praha
: CodexBohemia, 1998. - 119 s. - (brož.)
Živnostenské podnikání : podle stavu k 16.9.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 80 s. -
(brož.)
Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vyd. se vzory : podle právního
stavu k 20.5.1998 / A. Kohout, E. Horzinková. - 6. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1998.
- 335 s. - (brož.)
Životní minimum / J. Dlouhý. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 157 s. - Socioklub,
Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist