Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti

za listopad-prosinec 1998

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae. 83. 1998. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 179 s. - (brož.)
Adresář neziskových organizací okresu Olomouc : katalog Olomoucké koalice neziskových organizací / [zpracovala Leona Valovičová] - Olomouc : Regionální centrum ICN při Okresní knihovně, 1998. - 80 s. - (Brož.)
Aleš Veselý : obsese, realita, utopie : Galerie moderního umění v Hradci Králové 09.04.1998-07.06.1998 / [Josef Hlaváček] ... [et al.]- Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Almanach k čaji : práce autorů sdružených kolem Fakulty ekonomické Západočeské University v Chebu / S. Pimek ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 175 s. - (brož.)
Amfora : gigant na góly a fóry / J. Tůma, P. Salava. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1998. - 191 s., obr. příl. - (váz.)
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Ser. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie. 98. 1996. - Wien : NaturhistorischesMuseum, 1997. - 183 s., 1 mp. příl. - (brož.)
Argo : časopis slovenskih muzejev. 38. 1995. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1995. - 102 s. - (brož.)
Argo : časopis slovenskih muzejev. 39. 1996. Nr. 1-2. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1996. - 223 s. - (brož.)
Argo : časopis slovenskih muzejev. 40. 1997. Nr. 1. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1997. - 190 s. - (brož.)
Argo : časopis slovenskih muzejev. 40 1997. Nr. 2. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1997. - 146 s. - (brož.)
Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhobání podle Eurokódu 6. Díl l / D. Pume, P. Košatka. - Praha : ČVUT, 1998. - 77 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhování podle Eurokódu 6. Díl 2 / D. Pume, P. Košatka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 73 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Bibliografie dějin Československa za rok. 1992 / sestavila M. Drašnarová... [et al.]. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1998. - 376 s. - (brož.)
18. bienále Brno '98 : 18. mezinárodní bienále grafického designu : plakát, vizuální styl, informační a reklamní grafika : Brno 24.06.1998-27.09.1998 / [vedoucí redaktor Alena Rajlichová] -Brno : Moravská galerie, 1998. - 288 s. + 1 příl. - (brož.)
The British Library : Annual Report. 24. 1996-1997. - London : The British Library, 1997. - 100 s. - (Brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : Biologie. Vol. 64. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1994. - 238 s. - (Brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : Biologie. Vol. 65. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1995. - 307 s. - (Brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : Biologie. Vol. 66. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1996. - 273 s. - (Brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : Biologie. Vol. 67. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1997. - 186 s. - (Brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 64. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1994. - 268 s. - (brož.)

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 65. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1995. - 281 s. - (brož.)


Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 66. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1996. - 207 s. - (brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre : [2nd International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries]. Brussels 08.09.1995-16.09.1995. Vol. 66.Supplement, 2nd International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries : Proceedings / edited by P. Rawson... [et al.]. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1996. - 117s. - (brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 67. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1997. - 194 s. - (brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 68. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1998. - 287 s. - (brož.)
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre. Vol. 68. Supplement, The Sino-Belgian Dinosaur Expedition in Inner Mongolia / edited by P. Bultynck, A.Dhondt. - Bruxelles : l'Institut Royal des Sciences Naturelles, 1998. - 70 s. - (brož.)
Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur / R. Zawadzki. - Cracoviae : Bibliothecae Iagellonicae, 1997. - 119 s. - (brož.)
Charles University: Its Scholars and Students in the Middle Ages and Their Work in the Contex of Their Age : Prague, National Library of the Czech Republic, The Mirror Chapel of Klementinum 15.10.1998-02.11.1998 / Z. Uhlíř. - Prague : National Library of the Czech Republic, 1998. - 104 s., příl. - (brož.)
Chemical Producers in Central and Eastern Europe. 1998. - 1st Ed. - Brno : Exin, 1997. - 8, 542 s. - (brož.)
Clavis memoriae - ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskriftsmaterial : Rom, Svenska Institutet 22.04.1996-26.04.1996 / rapport sammanställd E. Nilsson Nylander. - Stockholm :Kungl. Biblioteket, 1997. - 129 s. - (brož.)
Collection of 19th-Century Czech Painting : Exhibition Guide : Prague City Gallery: Castle Troja / N. Blažíčková. - Prague : The Prague City Gallery, 1998. - 78 s. - (brož.)
Corporate Information Systems Management : Text and Cases / L. Applegate, F. McFarlan, J. McKenney. - 4th Ed. - Chicago : Irwin, 1996. - 17, 796 s. - (váz.)
Cultural Symbols and Ethnic Consciousness / edited by J. Pargač. - Prague : Institute of Ethnology, 1998. - 105 s. - Philosophical Faculty of Charles University, Prague. - (brož.)
Cumulative Book Index : A World List of Books in the English Language. Authors, Titles, Subjects. 1997. Vol. 1, A - K / editor N. Wong... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1998. - 2234 s. - (váz.)
Cumulative Book Index : A World List of Books in the English Language. Authors, Titles, Subjects. 1997. Vol. 2, L - Z / editor N. Wong... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1998. - S.2236-4529. - (váz.)
A Debreceni Déri múzeum évkönyve. 1994. - Debrecen : Debreceni Déri múzeum, 1996. - 477 s., mp. příl. - (brož.)

Dny zdravotně postižených - Vivat vita '98 : 8. ročník prodejní a kontraktační výstavy kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a služeb pro zdravotně postižené, 2. ročník výstavyvýtvarných prací zdravotně postižených, 15. ročník festivalu zdravotně postižených písničkářů : katalog vystavovatelů : Olomouc, výstaviště Flora 24.09.1998-26.09.1998. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1998. - 32 s. - (Brož.)


Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / B. Majewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 178 s. - (brož.)
Doškolení revizních techniků elektrických zařízení : sborník přednášek / [text Michal Kříž] ... [et al.]- 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 58 s. - (Brož.)
Drahomír Šajtar : bibliografie : 1943-1998. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 44 s. - Filozofická fakulta. - Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění. - Ústavpro regionální studia OU, Ostrava. - (brož.)
Duše Brna / [sestavil Ludvík Kundera] ...[et al.]- Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1998. - 125 s. - (váz.)
Důsledky modernity / A. Giddens. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 195 s. - (brož.)
Efekt Tivoli : jak renesanční vodní zahrady umožnily vznik karburátoru a další překvapení na cestě lidského poznání / J. Burke. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 369 s., obr. příl. - (brož.)
Electronic Future of Academic Libraries / edited by W. Pindlowa. - Wyd. 1. - Kraków : Jagiellonian University Press, 1997. - 213 s. - (brož.)
Elektromagnetická kompatibilita v teleinformatice : cvičení / M. Vondrák. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 101 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektronické zdroje : aktuální změny a doplňky ve standardech pro zpracování / L. Celbová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 24 s. - (brož.)
Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 63. Suppl. 26 / editor A. Kent, C. Hall. - New York : Marcel Dekker, 1998. - 6, 343 s. - (váz.)
Encyklopedie astrologie / C. Aubier. - Praha : East Publishing, 1998. - 312 s., obr. příl. - (váz.)
Encyklopedie moderních vojenských letadel : vývoj a technické údaje všech provozovaných vojenských letadel / B. Gunston. - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 288 s.- (váz.)
Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními / M. Hodík. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 315 s. - (váz.)
Environmentální informace a osvěta : manuál k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí / D. Kvasničková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životníhoprostředí, 1998. - 83 s. - (brož.)
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Bd. 3, Addenda / J. Filip. - Prague : The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 12,387 s. - (váz.)
ESNA. European Society for New Methods in Agricultural Research. 28th Annual Meeting- International Union of Radioecology (IUR): Working Group Soil-to-Plant Transfer : Annual Meeting : Brno 26.08.1998-29.08.1998 / meeting Chairman S. Procházka. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 1998. - 200 s. - (váz.)
Festival Libri '98 : Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-08.11.1998. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1998. - 40 s., obr. příl. - (Brož.)
Filosofie, ekonomie, věda : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / [editor Martin Hemelík] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 192 s. - (brož.)
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb / J. Burgetová, A. Machová. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998. - 81 s. - (brož.)

Haslo osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / M. Janowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. - 58 s. - (brož.)


Hnutí klubů Pampeliška / D. Kvasničková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 18 s. - (brož.)
Hortikomplex '98. Podzimní zahradnické trhy. Výstava a trhy ovoce, zeleniny, květin, semen, ovocných a okrasných dřevin, zahradnických pomůcek a potřeb a drobné zahradní mechanizace- Olima '98.6. hanácký potravinářský salon : katalog : Olomouc 15.10.1998-18.10.1998. - Olomouc : Výstaviště Flora Olomouc, 1998. - 55, 12 s. - (Brož.)
Hovory : sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha. 4, Památce Ralpha Hegnauera (1910-1997) / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1998. - 99 s., obr. příl. - (brož.)
Hvězdářská ročenka. Roč. 75. 1999. - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1998. - 234 s. - (brož.)
Hydrologická bibliografie za rok. 51. 1997. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1998. - 8, 201 s. - (brož.)
Illustrated Oxford Dictionary / [editors Michael Ellis] ... [et al.]- London : Dorling Kindersley, 1998. - 1008 s. - (váz.)
Informační technologie : základy práce s PC, Microsoft Office / P. Dydowicz ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 102 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Informační technologie pro praxi : sborník přednášek 2. celostátního semináře : Ostrava, hotel Bonum 23.09.1998-24.09.1998 / [Jiří Schindler] ...[et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 117 s. - Regionální sekce ČSSI pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 3.x : Učebnice / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 127 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 3.x : pracovní sešit / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 55 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 95 : učebnice / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 127 s. - (brož.)
Informatika 2 : pro základní školy a víceletá gymnázia : Windows 95 : pracovní sešit / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 55 s. - (brož.)
Information Technology and Management / W. Cats-Baril, R. Thompson. - Chicago : Richard D. Irwin, 1997. - 16, 512 s. - (váz.)
Jak to bylo s Atlantidou : nový pohled na starou záhadu / J. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Svoboda, 1998. - 193 s., obr. příl. - (váz.)
Jan Masaryk : projevy, články a rozhovory (1945-1948). - Praha : Vysoká škola ekonomická, [1998]. - 505 s. - Nadace Jana Masaryka. - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka na fakultěmezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha. - (brož.)
Jaroslav Ježek : porcelán, keramika, kresba, malba : výstava k životnímu jubileu autora : Galerie umění, Karlovy Vary 09.1998-11.1998 / [text katalogu napsala Lenka Pánková] - Karlovy Vary : Galerie umění, 1998. - 70 s. - (brož.)
Jaroslav Pleskot : bibliografie : 1956-1998. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 23 s. - Filozofická fakulta. - Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění. - Ústavpro regionální studia OU, Ostrava. - (brož.)
Jewish Customs and Traditions : Festivals, the Synagogue and the Course of Life : (Exhibition Guide) / A. Putík, E. Kosáková, D. Cabanová. - Prague : REAG, 1998. - 87 s. - The Jewish Museum,Prague. - (brož.)

Jiří Kaloč : výběr z tvorby : 1994-1997 : Galerie moderního umění v Hradci Králové 11.07.1997-24.08.1997 / [úvodní text Olaf Hanel] - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1997. - Nestr. - (Brož.)Jiří Seifert
: sochy, kresby : Brno, Dům umění města Brna 01.09.1998-27.09.1998 / [Jaromír Zemina, Jan Bouzek] - Brno : Dům umění města Brna, 1998. - Nestr. - (brož.)
Jiří Svoboda : bibliografie : 1955-1998. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 44 s. - Filozofická fakulta. - Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění. - Ústav proregionální studia OU, Ostrava. - (brož.)
Josef Macůrek / C. Nečas. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 1998. - 74 s. - (brož.)
K úpravě dokumentů a aplikací / A. Buchalcevová, J. Kárníková, B. Veselá . - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 81 s. - (brož.)
Kamila Ženatá : Alšova jihočes. galerie, Hluboká nad Vltavou 10.09.1998-08.11.1998. Galerie moderního umění v Hradci Králové 19.11.1998-17.01.1999 / [text Jiří Urban] - [Praha] : [Galén], 1998. - Nestr. - (Brož.)
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 1, A - M / M. Churaň ...[et al.]. - Praha : Libri, 1998. - 467 s. - (váz.)
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Díl 2, N - Ž / M. Churaň ... [et al.]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 482 s. - (váz.)
Klubu mladých v Přešticích bude 30 let. - Přeštice : Vladimír Frouz, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Knihovna Zlonice : 1848-1998 / sestavila M. Srbková. - Zlonice : Obecní úřad, 1998. - 13 s. - (Brož.)
Kontakty s vesmírem / A. Rýgl. - 1. vyd. - Praha : NS Svoboda, 1998. - 107 s. - (váz.)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Knj. 48. 1997. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 286 s. - (Brož.)
Libri '98 : [13. knižní Olomouc]. Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-24.10.1998. [4. literární festival]. Výstaviště Flora, Olomouc 22.10.1998-24.10.1998 / [text Vladimír Pokorný] - Olomouc: Výstaviště Flora, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Literární bibliografie severní Moravy. 1996 / [redakce] N. Smékalová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 62 s. - (váz.)
Ludvík Vašina : výběr z tvorby : Hradec Králové, Galerie moderního umění 17.09.1998-10.11.1998. - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1998. - Nestr. + 1 příl. - (Brož.)
Magazín záhad : fantastická fakta. 1998. 2. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 120 s. - (brož.)
Magické klíče : encyklopedický průvodce posvátnými jazyky a magickými systémy světa. Kn. 1, Mysteria Východu / D. Hulse. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 622 s. - (váz.)
Manipulace s Bohem / H. Kersten. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 234 s., obr. příl. - (váz.)
Metalurgicko strojírenský komplex : Česká republika 1998-1999 / [sestavil Vladimír Frouz ...[et al.] V. Frouz. - 1. vyd. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1998. - 104 s. - (brož.)
Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu : Praha, Nár. knihovna ČR 15.10.1998-02.11.1998 / Z. Uhlíř. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 99 s. -(brož.)
Mosby's Medical, Nursing & Allied Health Dictionary / editor K. Anderson... [et al.]. - 5th Ed. - St. Louis : Mosby-Year Book, 1998. - 26, 2042 s., příl. - (váz.)

Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení / z latinských originálů sestavili a uspořádali E. Kuťáková, V. Marek, J. Zachová. - 3. vyd. - Praha : Svoboda, 1998. - 666 s. -(váz.)


Můj křížovkářský slovník / P. Veselka. - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Frýdek-Místek : Pliska, 1998. - 435 s. - (brož.)
Myšlenky, které utvářely svět / uspořádal R. Stewart. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 223 s. - (váz.)
Nástin historie a kultury anglicky mluvících zemí / J. Johanisová. - 2., upr. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 106 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra anglického jazyka, České Budějovice. - (brož.)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu. 1991 a 1992 / editoři O. Benešová, C. Höschl. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Nobelovy ceny za fyziku : 1901-1997 / L. Sodomka, M. Sodomková. - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 1997. - 158 s. - (brož.)
Nová atlantická iniciativa : Istanbulský kongres : Istanbul, (TR) 01.05.1998-03.05.1998 / R. Joch. - Praha : Občanský institut, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Nové město pražské 1348-1784 : výstava k 650. výročí založení Nového Města pražského : seznam vystavených exponátů : Novoměstská radnice, Praha 13.03.1998-17.05.1998 / [Michal Fiala] ... [etal.]- Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1998. - 46 s. - Archiv hlavního města Prahy, Praha. - (brož.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. Díl 3 / L. Csémy... [et al.]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 81 s., příl. - (Brož.)
Omyly vědy : zneuznaní géniové, smůla vynálezců a zcela chybné soudy : "A přece měli pravdu!" / L. Bürgin. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 173 s. - (váz.)
Ostrá hůrka 1998 : setkání slezského lidu k 80. výročí vzniku samostatného československého státu a tábora lidu na Ostré hůrce : Ostrá hůrka 22.09.1998. Háj ve Slezsku 20.09.1998. - Háj veSlezsku : Obec Háj ve Slezsku, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 12, Ch - Sv. Jan. - Praha : Paseka, 1998. - 1072, 8 s., obr. příl. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 13, Jana - Kartas. - Praha : Paseka, 1998. - 1113 s. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Ottův slovník naučný nové doby : dodatky. Díl 1. Sv. 2, Br - Dej. - Praha : Paseka, 1998. - S. 705-1458, obr. příl. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Panoptikum Milana Knížáka : sloupky z Reflexu 1995-98 / M. Knížák. - Praha : Votobia, 1998. - 156 s. - (brož.)
Pedagogický slovník / J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 328 s. - (váz.)
Pelhřimovsko : můžeš si vybrat aneb volný čas.. / [Blanka Musilová, Renata Sůvová] - 2. vyd. - Humpolec : Tiskárna David, 1998. - 48 s., obr. příl. - (Brož.)
Počítat do pěti a jiné texty / Z. Pinc. - Vyd. 1. - Praha : Sofis, 1998. - 239 s. - (brož.)
Podzimní knižní trh : katalog : Kult. dům Ostrov, Havlíčkův Brod 16.10.1998-17.10.1998. Roč. 8 / sestavila M. Hejkalová. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1998. - 24 s. - (brož.)
Pojmy v mikropočítačových systémech : 8. seminární školení k využití výpočetní techniky : Olomouc 10.1988 / J. Götzinger ... [et al.]. - Olomouc : Krajský výbor komitétu pro vědecké řízeníČSVTS v Sm kraji, 1988. - Nestr. - Kancelářské stroje, Olomouc. - (Brož.)


Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945
: sborník referátů z literární konference : [40. Bezručova Opava]. Opava 16.09.1997-18.09.1997 / [redigoval Richard Svoboda] -Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. - 133 s. - Slezská univerzita. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. - (Ústav pro českou literaturu AV ČR ; brož.)-(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity ; brož.)


Praga 1998 : mezinárodní výstava poštovních známek : katalog : Praha, Veletržní palác 07.09.1998-10.09.1998. - Praha : Česká pošta, 1998. - 144 s. + 1 příl. - (Brož.)
Praktikum nejen pro účetní / M. Bártová, H. Březinová. - Praha : Bilance, 1998. - 373 s. - (Brož.)
Prezesi Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk : ich mysl i dzielo / R. Marciniak. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1998. - 94 s. - (brož.)
Projektování informačních systémů : pro posluchače oboru Informatika / I. Vrana. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1998. - 118 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Průvodce sbírkou českého malířství 19. století : Galerie hl. m. Prahy: Zámek Troja / N. Blažíčková. - Vyd. 1. - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1998. - 78 s. - (brož.)
Publikační manuál Fakulty tělesné kultury / K. Frömel, F. Vaverka. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého 1998. - 62 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Realizace výzkumu : setkání kateder a ústavů kybernetiky a automatizace ČR a SR : Dolní Lomná 08.09.1998-10.09.1998 / [text Ladislav Jurišica] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1998. - 232 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra měřicí a řídicí techniky, Ostrava. - (brož.)
Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf : 1997-98. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 1998. - 52 s. - (Brož.)
RUFIS '98 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : mezinárodní konference : sborník příspěvků pro česko-slovenskou část konference : Liberec 09.09.1998-11.09.1998 / editor K. Květoň, V. Kovačič. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 216 s. - (brož.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: červenec 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 1, Rubriky 1-8 / A. Fiala... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: červenec 1998 včetně 6. aktualizací. Sv. 2, Rubriky 9-18 / A. Fiala... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1995 und 1996, Nachträge 1991 bis 1994. Tl. 1. - Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1997. - 11, 694 s. - (brož.)
Sachsen-Anhalt : Regionalbibliographie. Berichtsjahre 1995 und 1996, Nachträge 1991 bis 1994. Tl. 2 : Register. - [Halle (Saale)] : [Martin-Luther-Universität], [1997]. - S. 697-991. -(brož.)
Sborník z výzkumů k práci s talentovanými dětmi a mládeží / uspořádal Otto Hoffmann - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 1998. - 79 s. - (brož.)
Scéna : adresář české a slovenské alternativní scény. 1998-1999 / [sestavili Petr Bergmann, Márinka Tomková] - Olomouc : Votobia, 1998. - 114 s. - (brož.)
Sdružení knihoven České republiky. 1998. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998. - 53 s. - (brož.)
75 let organizované zábrany úrazům a psychotechnické laboratoře ve Vítkovických železárnách / J. Kocián, J. Machotková. - Ostrava : Bezpečnost a ochrana zdraví Vítkovice, 1998. - 78 s. -(Brož.)

Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny : stav k 1.4.1998 / sestavila I. Suková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 79 s. - (brož.)


Sfinga : záhady historie. 3 / H. Huf. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 287 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Sklo, slavnostní keramika a kachle : renesanční Olomouc v archeologických nálezech : archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci : 1973-1996 : Výstavní sál Muzea umění, Olomouc 10.09.1998-01.11.1998 / [Josef Bláha] ... [et al.]- Olomouc : Památkový ústav, 1998. - 111 s. - (brož.)
Slovácké muzeum Uherské Hradiště / [redakce Ivo Frolec, Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1998. - Nestr. - (brož.)
The Spirit of Brno / [Editors Ludvík Kundera] ...[et al.]- 1st printing. - Brno : Vutium, 1998. - 126 s. - (váz.)
Die Stammbücher der Königlichen Bibliothek Stockholm : Handschriftenkatalog / L. Kurras, E. Dillman. - Stockholm : Kungl. Biblioteket, 1998. - 27, 227 s., 24 obr. na příl. - (brož.)
100 největších divů civilizace / P. Sechi-Johnson. - Praha : Columbus, 1998. - 109 s. - (váz.)
100 největších vynálezů / P. Wilkinson. - Praha : Columbus, 1998. - 109 s. - (váz.)
Střední zemědělská technická škola - Střední ekonomická škola - Střední zemědělská škola - Střední odborná škola : 1958-1998. - Blatná : Střední odborná škola, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Svět Janáčkových oper : Brno 1998 / [text Svatava Přibáňová, Zuzana Ledererová-Protivová] - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 125 s. - Nadace Leoše Janáčka, Brno. - (brož.)
Světový atlas záhad : ilustrovaný průvodce světovými přírodními a paranormálními jevy / K. Shuker. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 224 s. - (váz.)
Symbolismus, jeho význam a účin / A. Whitehead. - 1. vyd. - Praha : Panglos, 1998. - 92 s. - (brož.)
Systemowe i kulturowe uwarunkowania rozwoju cywilizacyjnego / redaktor Z. Morawski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 112 s. - (brož.)
Šumavský kalendář. 1999 / [sestavil František Kadoch] - Vimperk : Papyrus, 1998. - 119 s. - (Papyrus ; brož.)- (Viener ; brož.)
Tajemný Nippon / J. Janoš. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 312 s., obr. příl. - (brož.)
TECHAGRO - 4. mezinárodní veletrh zemědělské techniky SILVA REGINA, - 4. mezinárodní lesnický veletrh : Brno 06.04.1997-10.04.1997. - [Praha] : [ZN-1. zemská a. s.], 1997. - 27 s. - (Brož.)
Tiskárny a tisky 19. století : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny : Jindřichův Hradec 03.09.1997-04.09.1997 / [sestavila Štěpánka Běhalová] - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. - 140 s., obr. příl. - (brož.)
Translatologický slovník : výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu / sestavil M. Hrdlička. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. - 99 s. - (brož.)
Transmise kultury a škola. - Praha : Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. - 214 s. - (brož.)

Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách : 22. seminář ASŘ '98 : [ASŘ'98]. Ostrava 02.09.1998-03.09.1998 / editoři R. Farana, L. Smutný. - Ostrava : Vysoká školabáňská - Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační techniky a informatiky, Ostrava. - (váz.)


Úvod do systémových věd / V. Jančarová, A. Rosický. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 145 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Věda kontra iracionalita : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR / [připravili Jiří Heřt, Luděk Pekárek] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 169 s. - (brož.)
Vědecké objevy v praxi / [Scott Beagrie] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 288 s. - (váz.)
Výběr z významných výročí roku. 1999 / [sestavila Alena Šabatová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1998. - 51 s. - (brož.)

Výsledky činnosti veřejných knihoven severočeského regionu v roce. 1997 / [zpracovala Věra Doubková] - Ústí nad Labem : Vědecká knihovna, 1998. - Nestr. - (brož.)
Wissensbasiertes Hypertext Retrieval in der Konstruktion - Modulare, adaptive Kontextmodellierung als Schnittstelle von Hypertext zu Information Retrieval / C. Förtsch. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 7, 148 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
WWW stránky : katalog domovských stránek českých podniků a organizací : podzim '98. - Praha : Agentura Modré stránky, 1998. - 47 s. - (brož.)
Záhadná fata morgána / H. Tributsch. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 373 s. - (váz.)
Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken Theologie : ein kritischer Vergleich zwischen Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und Religion Database unter Berücksichtigung weiterer Datenbanken / R. Köhler. - Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1998. - 114 s. - (brož.)
Země živitelka : České Budějovice 28.08.1997-04.09.1997. - [Praha] : [ZN-1. zemská a. s.], 1997. - 18 s. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1994 / [připravila Hana Bergová] - Prostějov : DUHA, 1994. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1995 / [připravila Hana Bergová] - Prostějov : DUHA, 1995. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1996 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1996. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1997 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1997. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1998 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Zu Bestandsaufbau und Erwerbungspraxis in universitären Bibliothekssystemen der neuen Bundesländer : ausgewählte Beispiele / C. Spary. - Halle (Saale) : Universitäts- und
LandesbibliothekSachsen-Anhalt, 1998. - 96 s., příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist