Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura

za červenec-srpen 1998

...z korespondence / R. Jakobson. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1997. - 160 s. - (brož.)
Absence. - Nepřítomnost : selected poems. - výbor ze sbírek / A. Kefalá. - 1st bilingual ed. - Praha : Marie Chřibková, 1998. - 107 s. - (brož.)
Ach Stifter / L. Vaculík, P. Becher. - 1. Aufl., Zweisprachige Ausg. - München : A 1 Informationen Verlagsgesellschaft, 1991. - 67 s. - (brož.)
Adel und edle Steine / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1993. - 32 s. - (brož.)
Adolf Černý : bibliografický soupis publikovaných prací / R. Hnízdová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 180 s. - Slovanská knihovna, Praha. - (brož.)
Aforismy 3 : předvolební guláš / J. Lukáš. - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - 55 s. - (brož.)
Ajňahíta : perla Tibetu / O. Hanish. - Vyd. 2., v nakl. Unitaria 1. vyd. - Praha : Unitaria, 1997. - 52 s. - (Brož.)
Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund / K. Sollmann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1994. - 91 s. - (brož.)
Alfred Döblin / A. Arnold. - 1. Aufl. - Berlin : Morgenbuch, 1996. - 94 s. - (brož.)
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz / Interpretation von P. Bekes. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1995. - 158 s. - (brož.)
Anglická konverzace : pro 2. stupeň základní školy / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 79 s. - (brož.)
Anglicko-německo-český slovník z oboru silikátů / Z. Hrabě ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 1998. - 86 s. - (brož.)
Anna Seghers: Das siebte Kreuz / B. Spies. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 95 s. - (brož.)
Apprenons le Tcheque. Manuel de tcheque pour les francophones / E. Roubalová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 301 s. - (brož.)
Arabsko-český, česko-arabský slovník : 4 500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy / sestavil L. Kropáček. - 5., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 528 s. - (SPN ; váz.)- (Fortuna ; váz.)
Arabsko-český, česko-arabský slovník : 4.500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy / L. Kropáček. - 5., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 528 s. - (SPN 80-04-26662-2.)- (Fortuna ; váz.)
Arheografski prilozi : zbornik radova Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. 19. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1997. - 328 s. - (brož.)
Aspekte der Numeralität im Deutschen und im Spanischen : eine konfrontative Studie / D. Dietz-Hertrich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 424, 3 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Aufgaben-Handbuch : Deutsch als Fremdsprache : Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie / U. Häussermann, H. Piepho. - München : Iudicium, 1996. - 528 s. - (brož.)
Barbara / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1995. - 39 s. - (brož.)
Barbie na farmě. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - Nestr. - (brož.)
Barbie učitelkou. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - Nestr. - (brož.)
Baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899) : katalog stálé expozice Okresního muzea v Mostě / [autorka katalogu Alena Kvapilová] - Most : Reklamní agentura Most, 1998. - 77 s., obr. příl. -(Brož.)
Básně / R. Preisner. - 1. souborné vyd. - Praha : Torst, 1997. - 561 s. - (váz.)
Básně a poetické experimenty veterinárních lékařů / J. Beránek ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 51 s. - (brož.)

Básně, eseje, překlady / J. Palivec. - 1. souborné vyd. - Praha : Torst, 1993. - 354 s. - (váz.)


Básnici snov : výber zo slovenskej nadrealistickej poézie / J. Brezina... [et al.]. - Vyd. 1. - Bratislava : Q 111, 1997. - 128 s. - (váz.)
Begleiter : Übungsgrammatik zum Lehrbuch Deutsch für Gymnasien / V. Höppnerová. - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 250 s. - (váz.)
Bertold Brecht, Kalendergeschichten / Interpretation von K. Hasselbach, I. Hasselbach. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1990. - 127 s. - (brož.)
Bertold Brecht, Leben des Galilei / Interpretation von W. Hallet. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1991. - 175 s. - (brož.)
Bertold Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder / Interpretation von E. Hein. - 2., überarb. und korrigierte Aufl. in der neuen Rechtschreibung. - München : Oldenbourg, 1997. - 128 s. -(brož.)
Bild ohne Rahmen / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1993. - 40 s. - (brož.)
Bilingvální vzdělávání neslyšících / J. Jabůrek. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 43 s. - (brož.)
Božena Němcová bojující : studie / J. Fučík. - 14. vyd. - [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 61 s. - (brož.)
Böhmen : ein Lesebuch / ausgewählt und herausgegeben von M. Kluge. - München : Wilhelm Heyne, 1992. - 301 s. - (brož.)
Böhmische Sonne, mährischer Mond : Essays und Erinnerungen / P. Demetz. - Wien : Deuticke, 1996. - 167 s. - (váz.)
Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy / editor I. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 159 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
The Chips are down ( V krizi) : A Detective Story for Students of English / intermediate Level by J. Branam. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 124 s. - (brož.)
Chorvatsko-český, česko-chorvatský slovník s nejpoužívanějšími konverzačními frázemi / S. Krtalic. - Ostrava : Montanex, 1998. - 231 s. - (brož.)
Christa Wolf / F. Baumer. - Berlin : Morgenbuch, 1996. - 109 s. - (brož.)
Christa Wolf: Der geteilte Himmel / I. Gerlach. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1993. - 71 s. - (brož.)
Christoph Hein, Horns Ende / B. Lücke. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1994. - 151 s. - (brož.)
Citáty do kapsy. 1 / [sestavila Eva Jarská] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1998. - 51 s. - (Brož.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 106 / editor D. Schmitt... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1998. - 13, 467 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 107 / editor D. Schmitt... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1998. - 15, 506 s. - (váz.)
Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví III / E. Vysloužilová, H. Flídrová, M. Machalová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 258 s. - (brož.)
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny : metodická příručka / B. Pechancová, A. Smrčková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 36 s. - (brož.)
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny. Obrazová příloha / B. Pechancová, A. Smrčková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. -37 listů. - (Brož.)
Cvičení z českého jazyka : morfologie / H. Kneselová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 33 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)

Czech for foreigners II. Advanced level / O. Parolková. - 1. vyd. - Praha : Bohemika, 1998. - 164 s. - (brož.)


Česká národní bibliografie : zahraniční bohemika. 1995. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 276 s. - (brož.)
Česká středověká literatura / M. Kopecký. - Brno : Cerm, 1998. - 16 s. - (brož.)
Česko-anglický / anglicko-český slovník na cesty a dopravní rádce pro řidiče a motoristy / I. Machačka. - Pardubice : Systemconsult, 1998. - 248 s. - (brož.)
Česko-anglický a anglicko-český slovníček vojenských pojmů a zkratek. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1998. - 91 s. - (brož.)
Česko-anglický a anglicko-český slovníček nakladatelské a tiskařské terminologie. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 99 s. - (váz.)
Česko-francouzský slovník. - 1. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1709 s. - (váz.)
Česko-německý a německo-český oboustranný slovník : pro základní školy, domácnost a turistiku / česko-německou část sestavil J. Ostmeyer. - 1. vyd. - Praha : Pluto, 1998. - 285, 442 s. -(Pluto ; váz.)- (Papyrus ; váz.)
Česko-německý slovník. 1, A - O / unter Leitung und Redaktion von H. Siebenschein... [et al.]. - 5., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 778 s. - (Státní pedagogické nakladatelství ; váz.)- (Fortuna ; váz.)
Česko-německý slovník. 2, P - Ž / unter Leitung und Redaktion von H. Siebenschein... [et al.]. - 5., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 1007 s. - (Státnípedagogické nakladatelství ; váz.)- (Fortuna ; váz.)
Český jazyk : pro 4. ročník. Díl 1 / H. Mikulenková ... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 79 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 4. ročník. Díl 2 / [Hana Mikulenková] ... [et al.]- Olomouc : Prodos, [1998]. - 79 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 6. ročník základní školy / I. Balkó, L. Zimová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 159 s. - (brož.)
Český jazyk pro 5. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. 3 / [Eva Duchaňová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 64 s. - (brož.)
Český jazyk pro 6. ročník. Díl 1, Učivo o jazyce / [autoři: Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Alter, 1998. - 159 s. - (brož.)
Český jazyk pro 6. ročník. Díl 2, Jazykové projevy, sloh / [autoři: Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf] - Vyd. 1. - Praha : Alter, 1998. - 74 s. - (brož.)
Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / V. Styblík ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 188 s. - (brož.)
Čítame slovenskú literatúru. Zv. 1, 1939-1955 / zostavila E. Jenčíková... [et al.]. - Vyd. 1. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, 1997. - 248 s. - (brož.)
Čítame slovenskú literatúru. 2, 1956-1969 / zostavil R. Bílik... [et al.]. - Vyd. 1. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, 1997. - 296 s. - (brož.)
Čítanka k obecným a českým dějinám 20. století / Z. Jirásek, M. Písková. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 272 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. - (brož.)
Čtení pro sladké snění / [napsal Josef Carl Grund] - [Říčany] : Junior, 1998. - Nestr. - (váz.)
14x o překladu / sestavil A. Rády. - Vyd. 1. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. - 94 s. - (brož.)
D'Artagnan a ti druzí : skutečné osudy románových hrdinů / J. Kovařík. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 222 s. - (Váz.)

Dejiny slovenskej literatúry I : (9.-18. storočie) / S. Šmatlák. - 2., preprac. vyd., v NLC 1. vyd. - Bratislava : Národné literárne centrum, 1997. - 359 s. - (váz.)


Denisa Wagnerová : ilustrace : Stát. galerie výtvarného umění v Chebu 06.1998-07.1998 / [úvodní text Anna Sochorová] - Cheb : Státní galerie výtvarného umění, 1998. - Nestr. - (brož.)
Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1, A-L / unter Leitung und Redaktion von H. Siebenschein. - 6. upr. vyd. - Prag : Pädagogischer Staatsverlag, 1998. - 805 s. - (SPN ; váz.)- (Fortuna ; váz.)
Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 2, M-Z / unter Leitung und Redaktion von H. Siebenschein. - 6., upr. vyd. - Prag : Pädagogischer Staatsverlag, 1998. - 757 s. - (SPN ; váz.)- (Fortuna ;váz.)
Deutsche Grammatik / U. Engel. - 3., korrigierte Aufl. - Heidelberg : Julius Groos, 1996. - 888 s. - (váz.)
Deutsche Literatur seit 1945 : Texte und Bilder / V. Bohn. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 447 s. - (brož.)
Deutsche WörterBANK : učebnice německé slovní zásoby / J. Zámečník. - 1. vyd. - Praha : Goldstein & Goldstein, 1998. - 341 s. - (brož.)
Dějiny švédské literatury / A. Gustafson. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 481 s., obr. příl. - (brož.)
Divit se je lidské / sestavil J. Čorba. - Praha : Fischer, 1998. - 189 s. - (brož.)
Doktorka z domu Trubačů / I. Borská. - Vyd. 5., upr. a dopl. - Praha : Motto, 1998. - 265 s., obr. příl. - (váz.)
Drobné prózy, vlastní životopis : pamětní tisk k 150. výročí narození a 75. výročí úmrtí spisovatele Šumavy / K. Klostermann. - Sušice : Radovan Rebstöck, 1998. - 47 s. - (brož.)
Droga účty neskládá / V. Rettová. - Ostrava : Montanex, 1998. - 70 s. - (brož.)
Dva Robinsoni / J. Verne. - Nezkrácené vyd. - Brno : Návrat, 1998. - 191 s. - (váz.)
Einer singt falsch / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1993. - 47 s. - (brož.)
English for Medical Students / A. Kobylková. - 2., nezm. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 107 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Erich Maria Remarque / F. Baumer. - 3. erg. Aufl. - Berlin : Morgenbuch, 1994. - 95 s. - (brož.)
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / F. Kluge. - 23., erw. Aufl. - Berlin : Walter de Gruyter, 1995. - 64, 921 s. - (váz.)
Filosofická zkoumání / L. Wittgenstein. - 2. upr. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 294 s. - (brož.)
Franz Kafka and Prague / H. Salfellner. - 3rd, Greatly Enlarged and Rev. Ed. - Prague : Vitalis, 1998. - 192 s. - (váz.)
Franz Kafka und Prag / H. Salfellner. - 3., stark erw. und überarb. Ausg. - Prag : Vitalis, 1998. - 203 s. - (váz.)
Franz Kafka, Der Process / Interpretation von P. Beicken. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1995. - 238 s. - (brož.)
Franz Kafka: Der Process / H. Zimmermann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1995. - 84 s. - (brož.)
Franz Kafka: Die Verwandlung / U. Abraham. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1993. - 90 s. - (brož.)
Friedrich Dürrenmat, Romulus der Grosse / Interpretation von W. Grosse. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1990. - 90 s. - (brož.)
Friedrich Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker / G. Knapp. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 59 s. - (brož.)

Friedrich Schiller, Maria Stuart / Interpretation von R. Leipert. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1991. - 139 s. - (brož.)


Friedrich Schiller: Der Verbrecher aus verlorener Ehre / R. Kawa. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1990. - 78 s. - (brož.)
Friedrich Schiller: Die Räuber / W. Grosse. - 2. Aufl. der Neufassung. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 122 s. - (brož.)
Friedrich Schiller: Don Carlos / E. Fischer-Lichte, W. Haentsch. - 3., ergänzte Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1993. - 119 s. - (brož.)
Friedrich Schiller: Kabale und Liebe / H. Herrmann, M. Herrmann. - 6. erw. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 108 s. - (brož.)
Friedrich Schiller: Maria Stuart / H. Herrmann, M. Herrmann. - 2. Aufl der Neufassung. - Frankfurt am Main : Moritz Diesteweg, 1992. - 139 s. - (brož.)
Gedächtnisraum Polen in der DDR-Literatur : Fallstudien über verdrängte Themen / E. Dzikowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 199 s. - (brož.)
Gedichte der Weimarer Klassik / Interpretation von W. Grosse. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1992. - 165 s. - (brož.)
Georg Büchner, Der Hessische Landbote / Woyzeck / Interpretation von W. Grosse. - 2., überarb. und korrigierte Aufl. in der neuen Rechtschreibung. - München : Oldenbourg, 1997. - 118 s. -(brož.)
Georg Büchner: Lenz / R. Thieberger. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1996. - 74 s. - (brož.)
Geschichte der deutschen Literatur : von den Anfängen bis zur Gegenwart / L. Saalfeld, D. Kreidt, F. Rothe. - 2., verb. Aufl. - München : Droemer Knaur, 1989-1993. - 752 s. - (váz.)
Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise / D. Arendt. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1992. - 95 s. - (brož.)
Gotthold Ephraim Lessinng, Nathan der Weise / Interpretation von W. Kröger. - 2., überarb. und verb. Aufl. - München : Oldenbourg, 1991. - 143 s. - (brož.)
Günter Grass, Katz und Maus / Interpretation von I. Hasselbach. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1990. - 128 s. - (brož.)
Hamburg - hin und zurück / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1995. - 39 s. - (brož.)
A Handbook of English Phonetics and Phonology / L. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 67 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Haus ohne Hoffnung / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1993. - 39 s. - (brož.)
Heinar Kipphardt: In der Sache J. Robert Oppenheimer / F. Ingen. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1990. - 72 s. - (brož.)
Heiner Müller / R. Tschapke. - 1. Aufl. - Berlin : Morgenbuch, 1996. - 97 s. - (brož.)
Heinrich Böll / H. Falkenstein. - Berlin : Morgenbuch, 1996. - 95 s. - (brož.)
Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns / B. Balzer. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1995. - 93 s. - (brož.)
Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum / B. Balzer. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 73 s. - (brož.)
Heinrich von Kleist: Die Marquise von O.. / K. Schwind. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 128 s. - (brož.)
Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas / E. Fischer-Lichte. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 93 s. - (brož.)
Herodes : židovský král / A. Polách. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 254 s. - (váz.)

Hiob unser Zeitgenosse : die literarische Hiob-Rezeption im 20. Jahrhundert als theologische Herausforderung / G. Langenhorst. - 2. Aufl. - Mainz : Matthias-Grünewald, 1995. - 448 s. -(brož.)


Historie mého útěku z vězení Republiky benátské, zvaného Olověné kobky / G. Casanova de Seingalt. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 190 s. - (váz.)
Hladanie obáv : texty a úvahy / M. Šimečka. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1998. - 269 s. - (brož.)
Homonymický slovník / M. Ivanová-Šalingová. - 1. vyd. - Bratislava : SAMO - AAMM, 1997. - 213 s. - (váz.)
Hořovice Václava Hraběte : sborník 3. ročníku literární soutěže pro začínající autory. - Hořovice : Městské kulturní centrum, 1998. - 47 s. - (Brož.)
Hvězdní honáci / G. Walker. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 64 s. - (brož.)
Idea nadčlověka / V. Solov'jev. - Olomouc : Votobia, 1997. - 156 s. - (brož.)
Initiation a la Lecture Technique / D. Auterská. - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 56 s. - Fakulta právnická. - Středisko humanitních studií. - Katedraaplikované jazykovědy, Plzeň. - (brož.)
Introduction to Legal English. Vol. 2 / M. Chromá, T. Coats. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 378 s. - Katedra jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Italsko-český a česko-italský technický slovník / A. Radvanovský. - Vyd. 2. - Praha : Academia, 1998. - 1033 s. - (váz.)
Italština pro samouky / J. Janešová. - 3. vyd. - [Praha] : Leda, 1998. - 511 s. - (brož.)
Italština pro samouky. [Příl.], Klíč, slovník / J. Janešová. - [Praha] : Leda, 1998. - 104 s. - (brož.)
Jak na to v Pascalu / M. Milda. - 2. upr. a dopl. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 153 s. - (brož.)
Jaroslav Mazáč : setkání s osobností : upomínkový list : Přerov 31.03.1998 / [Oldřich Fiala] - Přerov : Proavis, 1998. - 6 s. - Muzeum Komenského, Přerov. - (Brož.)
Jaroslav Vrchlický a italská poezie jeho doby : diplomová práce obhájená na Oddělení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Z. Jandová. -Praha : Pražská imaginace, 1998. - 115 s. - Italský kulturní institut, Praha. - (brož.)
Java : referenční příručka jazyka / M. Grand. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 16, 475 s. - (brož.)
Jazyk a literatura v historické perspektivě. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 149 s. - Fakulta pedagogická, katedra bohemistiky, Ústí nad Labem. -(brož.)
Jezyk polski na Slasku Cieszynskim w 19. wieku / J. Raclavská. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 162 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werther / Interpretation von E. Hein. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1991. - 143 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe, Faust I und Faust II / Interpretation von R. Sudau. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1993. - 263 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe, Götz von Berlichingen / Interpretaion von W. Grosse. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1993. - 130 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werther / S. Blessin. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1992. - 75 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe: Die Wahlverwandtschaften / T. Elm. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 107 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris / G. Holst. - 8. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 80 s. - (brož.)

Joseph Roth, Hiob / Interpretation von H. Blanke. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1993. - 135 s. - (brož.)


Jsem s tebou! / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Jüdische Erzählungen aus Prag / herausgegeben von C. Grüny. - 4.-8. Tausend. - Prag : Vitalis, 1998. - 199 s. - (váz.)
K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice / H. Srpová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 168 s. - (brož.)
Kapitoly ze světové literatury pro mládež I / M. Šubrtová. - Brno : Cerm, 1998. - 16 s. - (brož.)
Kája Mařík : skutečnost nebo legenda? / M. Šlapetová, A. Krása, J. Radkovičová. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 141 s., obr. příl. - (Brož.)
Kinder- und Jugendlexikon : ein Lexikon. Autoren, Illustratoren, Verlage, Begriffe. Bd. 2. Tl. 2-6 / [herausgegeben von Alfred Clemens Baumgärtner, Henrich Pleticha] - [Meitingen] : Corian, [1997]. - Přeruš. str. - (váz.)
Kinder- und Jugendliteratur : ein Lexikon. Autoren, Illustratoren, Verlage, Begriffe. Bd. 1. Tl. 1 / herausgegeben von A. Baumgärtner, H. Pleticha. - Meitingen : Corian, 1997. - Přeruš. str. - (váz.)
Knihy tajemství a moudrosti. 1, Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy / uspořádal Z. Soušek. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 381 s. - (váz.)
Kogda vas net.. : sbornik stichov / M. Blumenthal. - Praga : Filial Instituta russkogo jazyja i literatury im. A.S.Puškina, 1998. - 209 s. - (brož.)
Komentovaný přehled výzkumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v letech 1920-1996 / L. Klimeš. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 47 s. -(brož.)
Konverzační témata podle obrazových schémat / V. Lopuchovská. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 92 s. - (brož.)
Kouzelné zrcadlo literatury. 1, Od nejstarších písemných památek k osvícenství / J. Blažke. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 254 s. - (brož.)
Krajina černá lesem... : čtení o životě a tvorbě Bohumíra Četyny / L. Knězek. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998. - 48 s. na volných listech. -(brož.)
Krajní meze. Díl 2 / H. Ellison... [et al.]. [z amerického originálu přeložila Michaela Krýslová] . - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 229 s. - (brož.)
Krátka gramatika slovenská / E. Pauliny. - 5. preprac. a dopl. vyd., v Nár. lit. centre - Dome slov. literatúry 1. vyd. - Bratislava : Národné literárne centrum, 1997. - 211 s. - (váz.)
Krátky slovník slovenského jazyka / J. Dorula... [et al.]. - 3., dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Veda, 1997. - 943 s. - Slovenská akadémia vied. - Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra,Bratislava. - (váz.)
Kritické příležitosti. 1, Studie, stati a recenze z let 1926-1932 / B. Fučík. - 1. kniž. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 367 s. - (váz.)
Kundera aneb Paměť touhy / E. Le Grand. - Olomouc : Votobia, 1998. - 204 s. - (brož.)
Latina pro farmaceuty / K. Kunešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 164 s. - Univerzita Karlova. - Farmaceutická fakulta. - Oddělení odborné jazykové přípravy, Praha. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za literaturu / J. Marek. - Olomouc : ALDA, 1998. - 106 s. - (brož.)
Legendy stredovekého Slovenska : ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovatelov / vybral a zostavil R. Marsina. [z latinských originálov preložil Richard Marsina] ... [et al.]. -Vyd. 1. - Budmerice : Rak, 1997. - 408 s., obr. příl. - (váz.)

Lenin je v Ječný : příručka důležitých (i nedůležitých) ruských (a sovětských) politických (i nepolitických) výroků pro agitátory-samouky / vybral a přeložil L. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1997. - 100 s. - (brož.)


Letter to the Father / F. Kafka. - Prague : Vitalis, 1998. - 88 s. - (brož.)
Linguae Latinae studeamus / [zpracovaly] E. Kuťáková, B. Mouchová, D. Slabochová. - 1. vyd. - Praha : EWA Edition, 1998. - 235 s. - (brož.)
Lion Feuchtwanger / H. Wagener. - 1. Aufl. - Berlin : Morgenbuch, 1996. - 91 s. - (brož.)
Listy královny Kunhuty králi Přemyslovi / Kunhuta. - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 55 s. - (brož.)
Literatura v kostce : pro střední školy / M. Sochrová. - Vyd. 2. - Havlíčkův Brod : Fragment, [1998]. - 88 s. - (brož.)
Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : 1946-1995 / [text zpracoval Jiří Fiala] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 10 s. - Filozofickáfakulta. - Katedra bohemistiky, Olomouc. - (Brož.)
Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy / V. Vařejková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 95 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Literární výchova 6 : doplněk k Čítance 6 / [Miroslava Horáčková, Hana Staudková] ...[et al.]- 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 80 s. - (brož.)
Macunaíma : hrdina beze stopy charakteru / M. Andrade. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 227 s. - (brož.)
Magorův zápisník / I. Jirous. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1997. - 801 s. - (váz.)
Malá encyklopedie cestovního ruchu : vybrané pojmy v češtině a angličtině, definice, zkratky / J. Čech. - 1. vyd. - Praha : Idea servis, 1998. - 130 s. - (brož.)
Mamma mia : Geschichten über Mütter / herausgegeben von B. Bronnen. - München : C. H. Beck, 1989. - 293 s. - (brož.)
Max Frisch: Homo Faber / M. Knapp, G. Knapp. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1995. - 92 s. - (brož.)
Max Frisch: Stiller / J. Petersen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1994. - 110 s. - (brož.)
Medicína v nedbalkách aneb Aeskulap ještě po dvaceti letech / S. Káš. - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 1998. - 231 s. - (váz.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk : pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / [Vlastimil Styblík] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 76 s. - (brož.)
Mé lásky : z francouzské poezie 15.-20. století / vybral a přeložil J. Bránský. [ilustrace Vladimír Komárek] . - Boskovice : Gymnázium Boskovice, 1997. - 115 s., obr. příl. - (Brož.)
Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1997. - Zürich : Artemis, 1996. - 144 s. - (brož.)
Modelové testy z angličtiny k přijímacím zkouškám na vysoké školy / C. Black, V. Váchalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Domažlice : Jiří Kriška, 1998. - 95 s. - (brož.)
Modelové testy z němčiny k přijímacím zkouškám na vysoké školy / W. Fiedler, A. Krejza ...[et al.]. - 1. vyd. - Domažlice : Jiří Kriška, 1998. - 100 s. - (brož.)
Modrá krev / D. Du Maurier. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 293 s. - (Váz.)
Mord auf dem Golfplatz / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1995. - 39 s. - (brož.)
Mozart auf der Reise nach Prag : Novelle / E. Mörike. - 2. Ausg. - Prag : Vitalis, 1998. - 107 s. - (váz.)
Müller in New York / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1995. - 47 s. - (brož.)
Můj Myslív / L. Stehlík. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 66 s. - (brož.)

Na poloninách / J. Tomeček. - Praha : Česká expedice, 1998. - 89 s. - Společnost přátel na Podkarpatské Rusi, Praha. - (brož.)


Náruč plná vřesu / J. Zábrana. - 1. vyd. - Praha : Junák, 1998. - 36 s. - (brož.)
Nebojte se češtiny! : pracovní sešit pro žáky 9. tříd základních škol. Texty přijímacích zkoušek z českého jazyka na různé typy středních škol v České republice. Díl 2, Diktáty, jazykovérozbory, testy ze všeobecného přehledu / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 44 s. + 1 příl. - (Brož.)
Nejlepší povídky sci-fi. 1987 / [sestavil] D. Wollheim. [překlad S. Komárek] ... [et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1998. - 285 s. - (váz.)
Nejznámější anglická přísloví / [Radka Badalová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Nevěřím na lásku / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 57 s. - (brož.)
Německá a židovská literatura v českých zemích / M. Reissner. - Brno : Cerm, 1998. - 14 s. - (brož.)
Německo-český slovník. 1, A - L / za vedení a redakce zpracovali H. Siebenschein...[et al.]. - 6. upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 805 s. - (SPN ; váz.)-(Fortuna ; váz.)
Německo-český slovník. 2, M - Z / za vedení a redakce zpracovali H. Siebenschein... [et al.]. - 6., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1998. - 757 s. - (SPN ; váz.)-(Fortuna ; váz.)
Německy za 3 měsíce : kurs pro samouky / V. Höppnerová. - 2., upr. vyd. - Praha : Horizont, 1998. - 212 s. - (brož.)
Nová učebnice obchodní němčiny 2 : Marketing auf Deutsch / V. Lopuchovská, I. Bureš. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 181 s. - (brož.)
O básnících našeho kraje / J. Knap. - Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1997. - 31 s. - (Brož.)
O růži, Tibeťanech a postmodernismu / J. Pavelka. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 79 s. - (brož.)
Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů) / vybral, uspořádal a texty přeložil J. Peregrin. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 193 s. -(váz.)
Obrazy z dějin lidstva : Země pastýřů Írán. - Ve stínu pralesů. - Z říše Aztéků / S. Schwartzkopff. - Brno : Defensor pacis, [1998]. - 62 s. - (brož.)
Od Svatého Václava k lovcům mamutů : hrdinové Eduarda Štorcha očima dnešních archeologů / I. Sýkorová, V. Matoušek. - Vyd. 1. - Praha : Epocha, 1998. - 116 s., obr. příl. - (váz.)
Odborné německo-české právnické názvosloví / J. Munková, E. Giese, S. Liška. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 200 s. - (brož.)
Oktoberfest / Felix, Theo. - Berlin : Langenscheidt, 1995. - 31 s. - (brož.)
Old hindi reader / V. Miltner. - 1st Ed. - Praha : Karolinum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Ödön von Horváth : faktografický materiál. - Znojmo : Městská knihovna, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Ödön von Horváth, Jugend ohne Gott / Interpretation von U. Schlemmer. - 2., überarb. und korrigierte Aufl. in der neuen Rechtschreibung. - München : Oldenbourg, 1997. - 118 s. - (brož.)
Panoptikum strašidel a tajemných míst Lanškrounska / P. Boček. - Vyd. 1. - Lanškroun : Městské muzeum, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Písař jejího Veličenstva : zpověď oblíbence Kateřiny II / H. Troyat. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 156 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)

Pláč a naděje nové Evropy / P. Milén. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 76 s. - (brož.)


Pohádkové vandrování Moravou / V. Hulpach. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 145 s. - (váz.)
Portréty : 1988-1990 / foto V. Stoilov. text B. Blažek. - Praha : Torst, 1990. - Nestr. - (brož.)
Použití programového nástroje System Identification Toolbox v programovém prostředí Matlab 4 / F. Trojan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 43 s. - Ekonomicko-správní fakulta.- Katedra aplikované matematiky a informatiky, Brno. - (brož.)
Pověsti z Novoměstska / [sestavila Zdenka Marková] - Nové Město na Moravě : Horácké muzeum, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Praktická mluvnice němčiny / E. Beneš ...[et al.]. - 5., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 367 s. - (Státní pedagogické nakladatelství ; brož.)- (Fortuna ; brož.)
Praktický slovník španělsko-český, česko-španělský : s novými výrazy / L. Prokopová. - Voznice : Leda, 1998. - 667 s. - (váz.)
Pravidlá slovenského pravopisu / [text vypracoval a redakci urobil Matej Považaj] - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Veda, 1998. - 573 s. - (brož.)
Právo azylu / L. Wellner. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1997. - 591 s. - (váz.)
Programovací jazyky GNU : Fortran, Jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, Rhide, RSX, VESA, EMX, MAKE : volně šiřitelná programátorská prostředí / M. Dressler. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 19, 225 s. - (brož.)
Programování ve Visual Basicu 5.0 / M. Kvoch, J. Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 341 s. - (brož.)
The Progressive Era in American Historical Fiction: John Dos Passos' The 42nd Parallel and E. L. Doctorow's Ragtime / T. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 118 s. -(brož.)
Promluv, paměti : návrat k jedné autobiografii / V. Nabokov. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1998. - 326 s., obr. příl. - (váz.)
První čtení : pro 1. ročník základní (obecné) školy / M. Hanzová, B. Janáčková, J. Polanská. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1998. - 47 s. - (brož.)
První encyklopedie : pověz mi, co je to...? : encyklopedie pro malé děti / [Ruth Thomson, Anne Civardi] - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. - (váz.)
Přehledná gramatika - anglická opozita / [Radka Badalová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přehledná gramatika - anglické idiomy. 1 / [Asif Osmani, Kelly De Sarla] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přehledná gramatika - anglické idiomy. 2 / [Asif Osmani, Kelly De Sarla] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přehledná gramatika - německé předložky / [Radka Badalová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přehledná gramatika - německé idiomy. 2 / [Marie Lamraouiová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přehledná gramatika - německé idiomy. 1 / [Marie Lamraouiová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Přetížená archa / G. Durrell. - 1. vyd. v češ. - [Praha] : BB art, 1998. - 222 s. - (váz.)
Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky 5. tříd základních škol. Vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 1, Český jazyk a všeobecný přehled / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 43 s. + 1 příl. - (Brož.)

Region a jeho reflexe v literatuře. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 180 s. - (brož.)


Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi / M. Pešová. - Brno : Cerm, 1998. - 14 s. - (brož.)
Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless / Interpretation von B. Grossmann. - 2., überarb. und erg. Aufl. - München : Oldenbourg, 1998. - 139 s. - (brož.)
Robert Musil, Drei Frauen / Interpretation von B. Grossmann. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1993. - 164 s. - (brož.)
Rozčilené cesty Karla Hynka Máchy po hradech spatřených / M. Koloc. - Vyd. 1. - Praha : Kovalam, 1998. - 88 s. - (brož.)
Rozmluvy s Václavem Černým / A. Bělohoubek. - Praha : Primus, 1998. - 191 s. - (váz.)
Ruce pryč od Moniky! / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století / I. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 136 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Ruština pro ekonomy III : odborné texty / M. Anfilov, M. Balcar. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 119 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Řečová komunikace verbální a neverbální : pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu / K. Lepilová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 150 s. - Filozofická fakulta. - Katedra rusistiky, Ostrava. - (brož.)
S Williamem Burroughsem : zpráva z Bunkru / V. Bockris, W. Burroughs. - Olomouc : Votobia, 1996. - 279 s. - (brož.)
Sborník '98 / [uspořádaly Eva Koudelková, Milada Marková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 191 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra českého jazyka a literatury, Liberec. -(brož.)
Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 1998 : 2. ročník soutěže : [Literární cena Vladimíra Vokolka 1998]. Děčín 06.1998 / [vybral a sestavil Radek Fridrich] ... [et al.]- Děčín : Městská knihovna, 1998. - 44 s. - (brož.)
Schumanns Schatten : Variationen über mehrere Personen : Roman / P. Härtling. - 7. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1996. - 383 s. - (váz.)
Sen plný moře : nepublikovaná vzpomínka na léto 1997 / F. Mašek. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Severins Gang in die Finsternis : ein Prager Gespensterroman / P. Leppin. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1998. - 142 s. - (váz.)
Sláine: zabiják démonů : comics album : první kniha ze dvou / scénář P. Mills. kresba G. Fabry, D. Power. překlad z anglického originálu J. Kantůrek. - 1. čes. vyd. - Praha : Crew, 1998. - 48s. - (brož.)
Slovar' rynočnoj ekonomiki / V. Kalašnikov. - Moskva : Informacionno-vnedrenčeskij centr "Marketing", 1993. - 55 s. - (brož.)
Slovník počítačových zkratek / V. Černý. - 2. rozš. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 173 s. - (brož.)
Slovník psychiatrických termínů / [redaktor Alena Palčová] - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 106 s. - (brož.)
Sonáta pro klavír a borovici / W. Ryvola ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 104 s. - (brož.)
The Sonnets / W. Shakespeare. - Praha : Bonaventura, 1997. - 95 s. - (váz.)
Sparagmos / M. Šedina. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 247 s. - (brož.)
Spisovatel Jaroslav Durych a Olomouc : (ohlasy jeho pobytu v olomouckém deníku Našinec) / M. Budík. - Olomouc : [s.n.], [1998]. - 191 s. - (Váz.)

Stefan Zweig / A. Bauer. - 7. überarb. Neuaufl. - Berlin : Morgenbuch , 1996. - 95 s. - (brož.)


Sten Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit / Interpretation von R. Kohpeiss. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1995. - 142 s. - (brož.)
Straszliwe widzenie Piotra Pegowskiego / opracowal J. Sokolski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 32 s. - (brož.)
Středověké mýty a legendy / E. Petoia. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 354 s. - (váz.)
Studien zur Wortstellung - Satzgliedstellung in der althochdeutschen Tatianübersetzung / A. Dittmer, E. Dittmer. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 264 s. - (brož.)
Šnykerikyk : Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha / uspořádali J. Bednářová, D. Dobiáš. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1997. - 126 s. - (brož.)
Špalíček moudrých básniček / J. Sládek, K. Rais, J. Kožíšek. - Brno : F+F, [1998]. - 61 s. - (váz.)
Šrámkova tvorba povídková ve srovnání s tvorbou básnickou / Z. Svěrák. - Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1997. - 51 s. na volných listech. - (Brož.)
Tajemný motýl / z němčiny přeložila E. Kučerová. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - Nestr. - (brož.)
Teksty žizni i iskusstva : stat'ji po russkoj literature / P. Pesonen. - Helsinki : University of Helsinki, 1997. - 194 s. - (brož.)
Tests in English : Structural Conversion / M. Misztal. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 175 s. - (brož.)
Tests in English - Phrasal Verbs : Level: Upper Internediate and Advanced / D. Blackman. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 133 s. - (brož.)
Textgrammatik der deutschen Sprache / H. Weinrich... [et al.]. - Mannheim : Dudenverlag, 1993. - 1111 s. - (váz.)
Texty k teorii básnictví / F. Hölderlin. - Vyd. 1. - Praha : Miroslav Šimáček, 1997. - 180 s. - (brož.)
Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem / H. Bauerová. - 3. vyd., Dotisk. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 118 s. - (brož.)
Theodor Fontane, Effi Briest / Interpretation von E. Hamann. - 3., überarb. und korrigierte Aufl. in der neuen Rechtschreibung. - München : Oldebourg, 1997. - 136 s. - (brož.)
Theodor Fontane: Effi Briest / C. Grawe. - 6. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1996. - 128 s. - (brož.)
Theodor Fontane: Irrungen, Wirrungen / K. Sollmann. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 108 s. - (brož.)
Theodor Storm, Der Schimmelreiter / Interpretation von K. Hildebrandt. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1990. - 144 s. - (brož.)
Theodor Storm: Der Schimmelreiter / G. Weinreich. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 104 s. - (brož.)
Thomas Mann: Buddenbrooks / H. Koopmann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1995. - 96 s. - (brož.)
Thomas Mann: Der Tod in Venedig / J. Häfele, H. Stammel. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1992. - 102 s. - (brož.)
Thomas Mann: Tonio Kröger / I. Wild. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1994. - 83 s. - (brož.)
To nejlepší z Einsteina : myšlenky a citáty slavného houslisty a fyzika / A. Einstein. - Praha : Pragma, 1998. - 302 s. - (váz.)

35 let festivalu literárního přednesu : 1963 - 1998 : [Neumannovy Poděbrady]. 1963-1989. [Poděbradské dny poezie]. 1990-1998 / [sestavil Pavel Chalupa] - Praha : Společnost přátel kulturyslova, 1998. - 26 s. - (Brož.)


Třídy a objekty v C++ / S. Racek, M. Kvoch. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 219 s. - (brož.)
Uloupená kadeř : směšnohrdinská báseň / A. Pope. - Vyd. 2., tohoto překl. 1. vyd. - Brno : Host, 1998. - 93 s. - (brož.)
Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F. M. Dostojevského / R. Hříbková. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 82 s. - (brož.)
Uprchlíci / H. Körnerová. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 64 s. - (brož.)
Uwe Johnson / S. Hanuschek. - 1. Aufl. - Berlin : Morgenbuch, 1994. - 89 s. - (brož.)
Úvod do hermeneutiky / J. Grondin. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 247 s. - (brož.)
Úvod do teorie překladu : (pro rusisty) / D. Žváček. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 53 s. - (brož.)
V ZOO / V. Zadražil. - Skalica : Grafobal, 1995. - Nestr. - (váz.)
Václav Havel 97 / V. Havel. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 115 s., obr. příl. - (váz.)
Vánoce na blátě & další... : almanach literární soutěže mladých autorů. - 1. vyd. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 1998. - 52 s. - (brož.)
Velázquez : esej o vznešenosti malby / J. Zemina. - Vyd. 1. - Praha : Kovalam, 1998. - 71 s. - (brož.)
Velká výzva / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Verlorene Zeit Gerhart Hauptmann : von Hiddensee bis Agnetendorf : Orte, Texte, Zeichen / D. Albrecht. - Lüneburg : Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, 1997. - 336 s. - (brož.)
Viktorie Rybáková : na hřbitovní straně města : Galerie 4, Cheb 09.01.1998-27.01.1998. Galerie Planá, Planá u Mariánských Lázní 14.03.1998-13.04.1998 / [texty Zbyněk Illek, Josef Moucha,Radek Wohlmuth] - Cheb : Galerie 4, 1998. - 48 s. - (Brož.)
Vinnetou, rudý gentleman. 4 / K. May. - Nezkrácené vyd. - Brno : Návrat, 1998. - 294 s., obr. příl. - (váz.)
Vlastní pokoj : esej / V. Woolf. - Vyd. 1. - Praha : Marie Chřibková, 1998. - 98 s. - (brož.)
Vliv komunikace na významové posuny některých sloves / I. Kolářová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : UJEP, 1997. - 115 s. - (brož.)
Vodní hry / J. Pížl. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1998. - 94 s. - (brož.)
Vrátíme smysl hodinám češtiny? : úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu / O. Hausenblas. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1997. - 51 s. - (brož.)
Vytváření a realizace algoritmů / J. Staňková, F. Staněk. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 103 s. - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,Ostrava. - (brož.)
Vývoj syntaktických struktur volných slovních párových asociací od pěti do devatenácti let / Z. Novák. - [Praha] : [Akademie věd České republiky], 1998. - 72 s. - (Brož.)
Vzpomínkový večer věnovaný dílu univ. prof. PhDr. Oldřicha Králíka, DrSc. - Olomouc : Literárněvědná společnost při ČSAV, 1976. - 30 s. - (Brož.)
Wolfgang Borchert, Kurzgeschichten / Interpretation von W. Grosse. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 1995. - 123 s. - (brož.)
Wolfgang Borchert: Draussen vor der Tür / B. Balzer. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1991. - 63 s. - (brož.)
Wrong! / J. Dynka. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1998. - 58 s. - (brož.)

Yildiz heisst Stern / I. Heyne. - 1. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 118 s. - (brož.)


Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 1, Stredovek : Antológia stredovekých literárnych textov / [zostavil Jozef Minárik] . [zo staroslovienčiny preložil Eugen Pauliny] ... [et al.]. [z latinčiny preložili Jozef Minárik, Peter Ratkoš] - V tomto výbere 2. vyd. - Bratislava : Slovenský Tatran, 1997. - 153 s., obr. příl. - (váz.)
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 2, Renesancia a humanizmus : Antológia renesančných a humanistických literárnych textov / [zostavil, z nemčiny preložil Jozef Minárik] . [zlatinčiny preložil Ján Košecký] ... [et al.]- V tomto výbere 2. vyd. - Bratislava : Slovenský Tatran, 1997. - 486 s., obr. příl. - (váz.)
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 3, Barok : Antológia barokových literárnych textov. 1. Poézia / [zostavil Jozef Minárik] . [preložil Jozef Minárik] ... [et al.]- V tomtovýbere 2. vyd. - Bratislava : Slovenský Tatran, 1997. - 401 s., obr. příl. - (váz.)
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 3, Barok : Antológia barokových literárnych textov. 2. Próza, dráma a ústna ludová slovesnosť / [zostavil Jozef Minárik] . [preložil J.Minárik] ... [et al.]- V tomto výbere 2. vyd. - Bratislava : Slovenský Tatran, 1997. - 449 s., obr. příl. - (váz.)
Z valašského šenku / J. Štětina. - Vizovice : Trnky-brnky, 1998. - 127 s. - (Brož.)
Záhorácky slovník / K. Palkovič. - 1. vyd. - Bratislava : HEVI, 1997. - 273 s. - (brož.)
Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele / R. Svobodová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 59 s. - (brož.)
Zelený hotel / P. Schöenfelt. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1998. - 169 s., obr. příl. - (váz.)
Zemí veselou a zaslíbenou / I. Křemeček. - Vizovice : Trnky-brnky, 1998. - 159 s. - (Brož.)
Zvířátka v ZOO / ilustrace J. Lockerová. [text] J. Žáček. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Zvířátka ve městě / [text] J. Žáček. ilustrace P. Ptáček. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Zwei Prager Geschichten / R. Rilke. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1998. - 148 s., obr. příl. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist