Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - L. Zemědělství

za červenec-srpen 1998

Abeceda akvaristiky / P. Beck. - 2. vyd. - Praha : Granit, 1998. - 71 s. - (brož.)
Aditiva používaná k silážování / R. Loučka, E. Machačová, V. Žalmanová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 50 s. - Ministerstvo zemědělství, [Praha]. - (brož.)
Annals of Warsaw Agricultural University : Land Reclamation. No. 28. 1997. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 136 s. - (brož.)
Annals of Warsaw Agricultural University : Horticulture. No. 18. 1997. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 139 s. - (brož.)
Annals of Warsaw Agricultural University : Forestry and Wood Technology. No. 48. 1997. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 129 s. - (brož.)
Annals of Warsaw Agricultural University : Animal Science. No. 33. 1997. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 128 s. - (brož.)
Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin / F. Nienhaus, H. Butin, B. Böhmer. - Vyd. 3., v češtině 1. - Praha : Brázda, 1998. - 287 s. - (brož.)
Balkónové a přenosné rostliny : portréty a návody k ošetřování nejoblíbenějších balkónových květin a přenosných rostlin, bylinek a zeleniny / H. Heitz. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 239 s. - (váz.)
Bambusy pro zahrady a interiéry / J. Ondřej, V. Kastner. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 103 s., obr. příl. - (brož.)
Chov krav bez tržní produkce mléka / J. Golda ...[et al.]. - Rapotín : Asociace chovatelů masných plemen, 1997. - 121 s., obr. příl. - (Brož.)
České zemědělství a Evropská unie : předpoklady českého zemědělství z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie / K. Janda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy avzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1998. - 32 s. - (brož.)
Český fousek / J. Dostál. - České Budějovice : Dona, 1998. - 189 s., obr. příl. - (brož.)
"Den mléka 1998" : zaměřený na aktuální otázky prvovýroby mléka, mlékárenského průmyslu, kvality mléka, šlechtitelské, ekonomické, krmivářské a zdravotní aspekty výroby mléka : sborníkreferátů z konference : 20.05.1998 / [redakce Alena Ježková] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 74 s. - Katedra chovu skotu a mlékařství, Praha. - (brož.)
Ekologické aspekty výzkumu, vývoje a provozu zahradnické techniky : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference : Lednice 13.04.1998-24.04.1998 / odpovědní redaktoři J. Žufánek, A. Jelínek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1998. - 255 s. - Zahradnická fakulta. - Ústav zahradnické techniky, Brno. - (váz.)
Ekotech : vědecký sborník ke konferenci s mezinárodní účastí : 13.05.1998 / [Josef Hůla] ...[et al.]- Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - Nestr., 11 tb., grafů. - Technická fakulta. - Katedra využití strojů, Praha. - (váz.)
EU integration and Agri-Food Sectors in the Czech Republic and Poland : Challenges and Oportunities for Food Sector : Proceedings of the International Scientific Conference of the ProjectPhare ACE P95-2015R : [Phare ACE P95-2015R]. Prague 15.05.1998 / [odpovědný redaktor Marie Pourová] - 1. vyd. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 207 s. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Expected Impacts of the Accession of the Czech Republic into the European Union on the Czech Agriculture / [Emil Divila] ...[et al.]- Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 62s., příl. - (brož.)
Fretka / L. Skoupá. - České Budějovice : Dona, 1998. - 95 s. - (brož.)

Historie a současnost zemědělství očima statistiky / [Dana Sálusová] ... [et al.]- Praha : Český statistický úřad, 1998. - 48 s. - (brož.)


Hodnocení a využití rostlinných produktů : (návody do cvičení) / M. Pelikán, M. Suková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 173 s., tb. příl. - Zemědělská fakulta,České Budějovice. - (brož.)
Kapesní atlas skladištních škůdců / [sestavil] I. Procházka. - Vyd. 1. - Třebíč : FEZ, 1998. - 36 s., obr. příl. - (brož.)
Kočky / A. Rixon. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 95 s. - (váz.)
Kotě v domě : rady pro chovatele koček / H. Grimm. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 62 s. - (brož.)
Krmivářský průmysl / A. Kopřiva ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 69 s., 67 obr. na příl. - (brož.)
Krmné směsi pro telata a mladý skot / A. Krása, D. Vrzalová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 36 s. - (brož.)
Lesnická pedologie / E. Klimo. - Vyd. 2., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 259 s. - (brož.)
Lesnictví a myslivost v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Lesní stezkou / [ilustrace Mauro Monaldini] . [text Karin Weber] - [Říčany] : Junior, 1998. - Nestr. - (váz.)
Monitoring surovin pro výrobu krmných směsí : (zpracování za rok 1992, 1993, 1994, 1995 a 1996) / [Jiří Zedník] ... [et al.]- Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1997. -113 s. - Odbor krmiv, Praha. - (Brož.)
Obecná fytopatologie - Fytopatogenní prokaryota : (přednášky) / V. Kůdela. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 152 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
Pastvinářství / J. Mrkvička. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta agronomická, Praha. - (brož.)
Pejsek vypravuje / M. Adamcová. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group, 1998. - 46 s. - (váz.)
Péče o jakost řezaných květů / K. Kopec. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 81 s. - (brož.)
Pěstování obilnin / J. Moudrý, J. Jůza. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 87 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Phytochemische Analyse der westafrikanischen Arzneipflanze : Uvaria doeringii (Annonaceae) / M. Höhn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 7, 269 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Praktická encyklopedie pro zahrádkáře : správné pracovní postupy úspěšného zahrádkáře / P. McHoy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 256 s. - (váz.)
Praktická zahradní encyklopedie : jak vytvořit a udržovat krásnou zahradu / [Sue Phillips] ... [et al.]. [fotograf Neil Sutherland] ... [et al.]- Praha : Knihcentrum, 1997. - 349 s. -(váz.)
Praktické metody v ochraně lesa / M. Švestka, R. Hochmut, V. Jančařík. - Dotisk 2. vyd. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 1998. - 311 s. - (brož.)
Průvodce lesy jižních Čech / J. Jiráček. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1998. - 195 s. - (váz.)
Ročenka : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice. 1997. - Průhonice : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1998. - 72 s. - (brož.)
Rybářství ve volných vodách / Z. Adámek ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : East Publishing, 1997. - 205 s. - (brož.)

Seznam registrovaných hnojiv : stav ke dni 1. 1. 1998 / [zpracoval Tomáš Kundrát] ...[et al.]- Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - 71 s.,tb. - Odbor agrochemie,půdy a výživy rostlin, Brno. - (Brož.)


Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech : stav ke dni 31. 12. 1997 / J. Zedník ... [et al.]. - Brno : Ústřední kontrolní azkušební ústav zemědělský, 1998. - Nestr. - Odbor krmiv, Praha. - (Brož.)
Skokové ježdění : výcvik koně a jezdce pro skokový sport, parkurové ježdění, stavba parkuru / A. Paalman. - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 1998. - 359 s. - (váz.)
Soupis osevních ploch a prognóza sklizně obilovin, řepky a raných brambor / J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 15 s. - (Brož.)
100 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově / J. Bartoš ...[et al.]. - 1. vyd. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 87 s. - (brož.)
Štěně v domě : rady pro chovatele psů / B. Harries. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 62 s. - (brož.)
1000 dobrých rad zahrádkářům / R. Šrot. - Vyd. 9. - Praha : Brázda, 1998. - 626 s. - (váz.)
Tropické a subtropické zeleniny : pěstování a využití / B. Hlava, V. Táborský, P. Valíček. - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 1998. - 146 s., obr. příl. - (váz.)
365 rad pro byt, dům a zahradu / E. Malinovská, D. Vojířová. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 210 s. - (váz.)
Velká kapesní kniha domácích léků : více než 1 000 cenných rad pro Vaše zdraví / [Eberhard L. Hartman] - 2. vyd. - Praha : I.D.M., 1997. - 201 s. - (Brož.)
Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. [1998] / editors V. Tesař, E. Kula. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 170 s. - Fakulta lesnická a dřevařská, Brno. -(brož.)
8. Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok 1996. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1997. - 78 s. - Odbor osiv a sadby, Praha. -(Brož.)
Zelenina / E. Pekárková. ilustrace P. Liška. pérovky E. Polcarová. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 1997. - 128 s. - (váz.)
Zlínští podnikatelé Tomáš Baťa a František Čuba / F. Trnka. - Praha : East Publishing, 1998. - 166 s., obr. příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist