Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl

za červenec-srpen 1998

"Wunderland"- Mimozemské technologie Třetí říše / M. Jesenský, R. Lesniakiewicz. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 179 s., 44 obr. příl. - (brož.)
ActiveX : tvorba dokonalých WWW stránek : kompletní průvodce / J. Schmuller. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 481 s. - (brož.)
Adobe PageMaker 6.5 CZ : podrobná uživatelská příručka / P. Kočička, Z. Motyčáková. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 18, 272 s., obr. příl. - (brož.)
Aktuální problémy řízení podniků v České republice / L. Blažek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 38 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra řízení, Brno. - (brož.)
Analýza konkurence a trhu / M. Přibová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 92 s. - (brož.)
Analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA) : uživatelská příručka / [Aut. překlad Vladimír Votápek] - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1995. - 35 s. - (brož.)
Analýza obsahu mediálních sdělení / W. Schulz ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 134 s. - (brož.)
Annals of Warsaw Agricultural University : Forestry and Wood Technology. No. 48. 1997. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 129 s. - (brož.)
Aplikovaná kybernetika : sborník prací vydaný při příležitosti životního jubilea Prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc / editor Z. Malec. - Brno : Vutium, 1997. - 143 s. - Vysoké učení technické,Brno. - (brož.)
Art Directors Club für Deutschland : Jahrbuch. 1997. - Frankfurt am Main : Art Directors Club Verlag, 1997. - 678 s. - (váz.)
AutoCAD verze 14 česká : tvorba 2D technické dokumentace / P. Slavata. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 93 s. - (brož.)
Automobilové války / J. Mantle. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 1998. - 203 s., obr. příl. - (váz.)
Automobily Škoda Felicia a Octavia Kit Car / M. Cedrych. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 197 s. - (brož.)
Autopříslušenství : katalog schváleného příslušenství a doplňků. 1998. - Praha : Menhart, 1998. - 63 s. - (brož.)
Beiträge zur Geschichte des Buchdrucks und des Buchgewerbes in Thüringen : 3. Arbeitstreffen zur Geschichte der Literatur in Thüringen : [3. Arbeitstreffen zur Geschichte der Literatur inThüringen]. Jena 03.11.1995-04.11.1995 / herausgeber D. Ignasiak, G. Schmidt. - 1. Aufl. - Jena : Quartus, 1997. - 181 s. - (brož.)
Betonová hranice : československé pohraniční opevnění : 1935-1938 / E. Trojan. - 2. rozš. vyd., dotisk. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1998. - 166 s. + 1 mapa. - (váz.)
Betonové konstrukce : přehled teorie a příklady výpočtu prvků podle ČSN 73 1201 / M. Lavický ... [et al.]. - Brno : CERM, 1998. - 173 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. -(brož.)
Bewertung von Energieversorgungsunternehmen in Reformländern : Entwicklung eines Bewertungsmodells am Beispiel ehemals planwirtschaftlich geführter Energieversorgungsunternehmen inZentraleuropa / M. Konermann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 235 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Die bronzezeitlichen Gussformen in Nordwestböhmen / von J. Blažek, M. Ernée, L. Smejtek. - Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1998. - 268 s. - (brož.)
Brouk : úplná ilustrovaná historie nejpopulárnějšího vozu na světě / K. Seume. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 160 s. - (váz.)

Building Chemistry : Laboratory Sessions / J. Malá, Z. Mokrá. - Brno : CERM, 1998. - 52 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)


Cenová politika a tvorba ceny jako součást marketingového řízení firmy : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 23 s. - (Brož.)
Cenové předpisy : Obecné cenové předpisy : nájemné z bytu : úplné znění výměru MF ČR č. 01/98 : sazby za poštovní zásilky a poukázky v mezinárodním styku : podle stavu k 10.4.1998. - Ostrava: Sagit, 1998. - 96 s. - (brož.)
Chromatierung von verzinkten Feinblechen in Hinblick auf Cr(VI)-Ersatz / K. Stellnberger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 147 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Chyby a kontroly v účetnictví / J. Dušek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 103 s. - (brož.)
Communicating Town / V. Foretová, M. Foret, J. Gole. - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 69 s. - Faculty of Economics and Administration, Brno. - (brož.)
Cukrovarnický kalendář. 1998. - Vyd. 1. - Praha : VUC, 1998. - 401 s., obr. příl. - (Váz.)
Czech Enterprises in the Process of Transition / L. Blažek. - 2nd Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 31 s. - Faculty of Economics and Administration, Brno. - (brož.)
Čajová zastavení : o kultuře čaje v Číně : sborník statí / [redaktoři Zdenka Heřmanová-Novotná, Lubica Obuchová] - 2. vyd. - Praha : Česko-čínská společnost, 1998. - 74 s., obr. příl. -(brož.)
Části strojů. Díl 1 / L. Zachariáš. - Vyd. 1. - Otrokovice : Hart Press, 1997. - 125 s. - Česká zemědělská univerzita. - Technická fakulta. - Katedra mechaniky a strojnictví, Praha. - (brož.)
Česká Windows NT.4.0 Workstation : snadno a rychle / J. Foršt. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 111 s. - (brož.)
Česko-anglický / anglicko-český slovník na cesty a dopravní rádce pro řidiče a motoristy / I. Machačka. - Pardubice : Systemconsult, 1998. - 248 s. - (brož.)
Česko-anglický a anglicko-český slovníček nakladatelské a tiskařské terminologie. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1998. - 99 s. - (váz.)
1. česko-rakouské dny automatizace : mezinárodní seminář : sborník přednášek : Brno 02.04.1998-03.04.1998 / [František Šolc] ... [et al.]- Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 94 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Český CorelDRAW 8 : podrobný průvodce začínajícího uživatele / I. Lietgeb, D. Varner. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 190 s. - (brož.)
Český Internet Explorer 4.0 : snadno a rychle / M. Renda. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 130 s. - (brož.)
Čistší produkce : prevence odpadu a znečištění : metodická příručka pro průmyslové podniky / [Vladimír Dobeš] ... [et al.]- Praha : České centrum čistší produkce, 1998. - 126, 54 s. - (Brož.)
Dekorace v bytě / J. Barnard. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1998. - 71 s. - (váz.)
Dějiny Typografické Besedy. Díl 1, 1862-1918 / V. Kraus. - Vyd. 1. - Praha : Typografická Beseda, 1998. - 309 s. - (Váz.)
Dělená strava : superdieta / M. Straten, B. Griggs. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 159 s. - (brož.)
Dětské slavnosti / J. Vašák. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 58 s. - (brož.)
Diety při dětské obezitě / [Věra Drozdová, Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1998. - 32 s. - (brož.)
Diety při onemocnění hepatitidou II / [Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1998. - 32 s. - (brož.)
Diety při zvýšené hladině cholesterolu : recepty. 2 / [Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)

Digitální fotografie a video / J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 127 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)


Digitální spojovací zařízení / V. Formanová. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1998. - 24 s. - Vyšší odborná škola, Pardubice. - (brož.)
Dreidimensionale Simulation von Schichtabscheideprozessen in der Halbleitertechnologie / E. Bär. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 103 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Duch whisky : laskavé rozjímání o vodě života / R. Grindal. - Brno : Bonus A, 1997. - 214 s. - (brož.)
Effiziente Erstellung und Auswertung von Rechnermodellen zur detaillierten Zuverlässigkeitsanalyse / V. Sieh. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 16, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Einfluss einer Flüssigmetallkühlung auf die Mikrostruktur gerichtet erstarrter Superlegierungen / P. Krug. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 28, 167 s. + 1 příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ekonomika a řízení neziskových organizací / J. Rektořík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 118 s., příl. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra veřejné ekonomie, Brno. -(brož.)
Ekotech : vědecký sborník ke konferenci s mezinárodní účastí : 13.05.1998 / [Josef Hůla] ...[et al.]- Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - Nestr., 11 tb., grafů. - Technickáfakulta. - Katedra využití strojů, Praha. - (váz.)
Electro - Workshop '95 : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Liberec. - (brož.)
Elektrické přístroje 1 / Š. Rusňák, P. Řezáček. - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 181 s. - Fakulta elektrotechnická. - Katedra elektrických strojů, Plzeň. - (brož.)
Elektrické servopohony a jejich aplikace VIII : seminář : Brno 07.04.1998 / [Pavel Bělohoubek] ... [et al.]- Brno : Inženýrské centrum, 1998. - 57 s. - (váz.)
Elektrické servopohony, jejich řízení a aplikace I / P. Bělohoubek. - Brno : Inženýrské centrum, 1998. - 90 s. - (váz.)
Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů : praktický průvodce techniky omezení elektromagnetického vf rušení : ČSN-ČSN EN-ČSN IEC-ČSN CISPR-ČSN ETS / P. Vaculíková, E. Vaculík ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 487 s. - (brož.)
Elektronické napájecí zdroje a akumulátory / J. Hammerbauer. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 181 s. - Fakulta elektrotechnická. - Katedra aplikované elektroniky, Plzeň. -(brož.)
Elektronické praktikum : pomůcka pro laboratorní cvičení / J. Kovářová. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 22 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno.- (brož.)
Elektronika / J. Maťátko. - 4. vyd., v Idea Servis 2. vyd. - Praha : Idea Servis, 1997. - 271 s. - (brož.)
Elektronika : učebnice / J. Kesl. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 86 s. - (brož.)
Elektronika - lasery : kvantové generátory světla / J. Maťátko. - 1. vyd. - Praha : Idea servis, 1998. - 57 s. - (brož.)
Elektrotechnika / I. Uhlíř ...[et al.]. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 284 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Elektrotechnika : laboratorní cvičení pro inženýrské studium / M. Hammer... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1998. - 97 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Elektrotechnologie '98 : mezinárodní konference : Plzeň 08.09.1998-09.09.1998. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 126 s. - Katedra elektrických strojů FEL, Plzeň. - (brož.)
Energie / R. Snedden. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 47 s. - (váz.)

Energie přírody : počasí a klima, energie a výkon / F. Watt... [et al.]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 95 s. - (váz.)


Environmentální problémy metalurgie a strojírenství : sborník referátů ze semináře : Praha 23.04.1998 / [redakce sborníku Petr Peták] - Praha : BIJO TC, 1998. - 99 s., příl. - (Brož.)
EU integration and Agri-Food Sectors in the Czech Republic and Poland : Challenges and Oportunities for Food Sector : Proceedings of the International Scientific Conference of the ProjectPhare ACE P95-2015R : [Phare ACE P95-2015R]. Prague 15.05.1998 / [odpovědný redaktor Marie Pourová] - 1. vyd. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 207 s. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
The European Quality Award 1998 : malé a střední podniky : aplikační brožura. - Praha : Česká společnost pro jakost, [1998]. - 34 s. - (Brož.)
Evropský týden kvality : sborník : [Kvalita v Evropě - služba společnosti. Mezinárodní kongres]. . EQQ-Evropská organizace pro jakost. EFQM-Evropská nadace pro management jakosti. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 112 s. - (Brož.)
Excel 97 : kompletní kapesní průvodce / R. Gebhardt. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 446 s. - (brož.)
Filatelistický atlas - Amerika / J. Marek. - Praha : Geophila, 1998. - 144 s. - (brož.)
Finanční analýza / J. Sedláček, E. Hamplová, V. Úradníček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 190 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Finanční účetnictví II : (postupy účtování podnikatelů) / H. Navrátilová, E. Symonová, J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 150 s. - Ekonomicko-správní fakulta,Brno. - (brož.)
Firewally : principy budování a udržování / D. Chapman, E. Zwicky. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 22, 508 s. - (brož.)
Fiskální ceniny na území Československa. Část 2, Fiskální celiny : Československo 1918-1992, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, Slovenský štát 1939-1945 / J. Kořínek. - 1. vyd. - Praha : KORŠACH, 1998. - 231 s. - (brož.)
Fotografování a video pod vodou / J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 78 s. - (brož.)
Geografické informační systémy : návody k používání systému SPANS Explorer / Z. Jón. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 263 s. - (brož.)
Geografické informační systémy I : pojetí, historie, základní komponenty / V. Voženílek. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 173 s. - (brož.)
Gut & preiswert übernachten : Bett mit Bad bis 80 Mark : Bundesrepublik Deutschland : 1997-1998. - 15. Aufl. - Dortmund : Busche, 1997. - 634 s. - (brož.)
Havárie kanalizačního sběrače Trojská / [Jiří Barták] ... [et al.]- [Jílové u Prahy] : [FACOM], [1997]. - 8 s. - (Brož.)
Hochauflösende Laserspektroskopie an tiefen Störstellen in Galliumarsenid und Siliziumkarbid / R. Kummer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Hochempfindliche Photoresists mit hoher Auflösung für die Elektronenstrahllithographie / K. Elian. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 164 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Hodnocení odpadů podle nových normativů : sborník referátů ze semináře : Praha 05.03.1998 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1998. - 111 s., příl. - (Brož.)
Hospodářská analýza v ohrožené firmě / J. Macek. - S.l. : s.n., 1998. - 99 s. - (brož.)
Hromadné sdělovací prostředky v regionu / P. Pácl. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 105 s. - (brož.)
Hubneme s dělenou stravou : kúra na 6 týdnů / U. Summ. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 104 s. - (váz.)

Hutnícka analytika '98 : zborník prednášok z 18. ročníka konferencie : Nízke Tatry - Tále, (SK) 20.04.1998-24.04.1998 / [uspořádal Mária Kuzmiková] ... [et al.]- Český Těšín : 2 THETA, 1998. - 167 s., příl. - (brož.)


ICAU News : 8th Annual Meeting : Aalborg, (DK) 08.09.1997-11.09.1997 / edited by H. Urbančíková. - Prague : State Technical Library, 1998. - 12, 112 s. - (brož.)
In situ Mikrostrukturierung mittels keramischer Folientechniken für Leuchtstoffschichten auf Basis von Europium-dotiertem Yttrium-Gadoliniumoxid / S. Ahne. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. -114 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Informační listy k problematice volného času Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR. - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1995. - Nestr. - (Brož.)
Informační management v bankách / J. Dube. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1998. - 9, 193 s. - (brož.)
Insignie a akademické obřady na Masarykově univerzitě / P. Bravený. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 31 s., obr. příl. - (brož.)
Italsko-český a česko-italský technický slovník / A. Radvanovský. - Vyd. 2. - Praha : Academia, 1998. - 1033 s. - (váz.)
Jak na to v Pascalu / M. Milda. - 2. upr. a dopl. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 153 s. - (brož.)
Jak připravit saláty / A. Willan. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1998. - 72 s. - (váz.)
Jak psát reklamní text / I. Crha, Z. Křížek. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 119 s. - (brož.)
Jak zlepšit výrobní proces / [Jiří Vejdělek] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 75 s. - (brož.)
Jakost '98 : 7. mezinárodní konference : sborník přednášek : Ostrava, Dům techniky 02.06.1998-04.06.1998. - Ostrava : Dům techniky, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Jaro je tu! / J. Vašák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Java : referenční příručka jazyka / M. Grand. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 16, 475 s. - (brož.)
Jízdní řád pravidelné autobusové dopravy : platí od 24. 5. 1998 do 29. 5. 1999. 1998-1999. 6, Jižní Morava. - [Praha] : [ČSAD], [1998]. - 958 s. - (Brož.)
K aplikabilitě exaktních metod v řízení výroby / J. Macek. - S.l. : s.n., 1998. - 87 s. - (brož.)
Katalog expozice Měření času Národního technického muzea v Praze / S. Michal, I. Laboutková. - Vyd. 1. - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 200 s., 28 obr. na příl., 5 s. obr. příl. -(brož.)
Kámen a oheň : bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví / C. Duffy. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 233 s., obr. příl. - (váz.)
Knihařství a knižní vazba 2 / sestavil P. Káňa. - 2. vyd. - Brno : Knihař, 1998. - 164 s. - (brož.)
Komentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000 : knižní vydání českého znění norem řady ISO 9000 s vysvětlivkami a komentářem s důrazem na změny těchto revidovaných norem. Díl 1, ČSNISO 8402, ČSN EN ISO 9000-1 / O. Tománek, M. Jedlička, J. Hnátek. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 87 s. - (brož.)
Komunikační manuál pro komunikaci telefonem, radiotelefonickými a radiovými pojítky v angličtině / M. Čech. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 8 s. - (brož.)
Konkurence - cesta k efektivní výrobě a spotřebě elektrické energie : návrh Liberálního institutu na deregulaci české energetiky / L. Dušek. - Praha : Liberální institut, 1998. - 8, 78 s. -(brož.)

Kontrolní a diagnostické systémy II / W. Adámek, J. Adamec. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 59 s. - Fakulta strojní. - Katedra obrábění a montáže,Ostrava. - (brož.)


Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. Aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - červen 1998 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Koroze žárovzdorných materiálů / J. Kutzendörfer. - Praha : Silikátová společnost ČR, 1998. - 34 s. - (brož.)
Kosten- und Leistungsrechnung / H. Lang. - München : C. H. Beck, 1990. - 16, 159 s. - (brož.)
Kurs základů počítačové techniky / [Ivan Černý] ...[et al.]- Praha : Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Laboratorní měření - Elektro : návody na měření v elektrotechnických laboratořích / J. Kesl. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 41 s. - (brož.)
Letecká pošta na Slovensku : 1939-1945 : prehlad poštových tarifov platných pre slovenské letecké zásielky v rokoch 1939-1945 / A. Tekel. - Praha : Filatelie, 1997. - 8 s. - (Brož.)
Lidi, to je ale bašta! : sympatická kuchařka / J. Bohdalová, L. Pěničková. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1997. - 190 s. - (váz.)
Likvidace podniku : metodické postupy likvidace obchodních společností, státních podniků a družstev / V. Pelikán. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 113 s. - (brož.)
Linux : internet server / P. Satrapa, J. Randus. - 2. upr. vyd. - Praha : Neokortex, 1998. - 413 s. + 1 CD-Rom. - (brož.)
Makrobiotická kuchařka / K. Havlů. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 141 s. - (brož.)
Die Maschine als Demonstration des lebendigen Gottes : Johann Amos Comenius im Umgang mit der Technik / K. Schaller. - Baltmannsweiler : Hohengehren, 1997. - 80 s. - (brož.)
Maso na pánvi, v hrnci a na pekáči : výborné pokrmy z masa pro každou příležitost od jednoduchých po slavnostní a pro studený bufet : velká obrazová kuchařská kniha / sestavila A. Wolter.barevné fotografie O. Teubner. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 138 s. - (váz.)
Materiály a technologie : plasty a vybrané nekovové materiály / J. Dluhoš. - Vyd. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 140 s., obr. příl. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 1, Dokumenty potřebné pro založení podniku / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 44 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 2, Dokumenty dodavatelsko - odběratelských vztahů / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 44 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 3, Dokumenty a písemnosti spojené se zásobováním a skladováním materiálu na zboží / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 4, Dokumenty a písemnosti platebního a zúčtovacího styku / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 102s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 5, Provozní dokumentace v odvětvích výroby a obchodu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 46 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)

Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 6, Personální dokumentace / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 80 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)


Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 7, Formy účetních knih / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 8, Dokumenty a písemnosti ve vztahu k finančnímu úřadu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 78 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 9, Základní dokumenty v oblasti zahraničního obchodu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 78 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 10, Účetní a statistické výkazy / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 98 s. - Fakulta financí aúčetnictví, Praha. - (váz.)
Medsoft'98 : sborník příspěvků ze semináře : Vlašim 1998. - Praha : Tech-Market, 1998. - 111 s. - Český svaz vědeckotechnických společností, [Praha]. - (brož.)
Melantrich, nejstarší český vydavatelský dům : nepodlehne ani ohni, ani meči : 1898-1998 / [Pavel Gruber] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 133 s. - (váz.)
Metal 98 : sborník přednášek ze 7. mezinárodního metalurgického symposia : Ostrava, hotel Atom, (CZ) 12.05.1998-14.05.1998. Díl 1, Plenární zasedání, Posterová sekce / [Prnka Tasilo] ...[etal.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 256 s. - (brož.)
Metal 98 : sborník přednášek ze 7. mezinárodního metalurgického symposia : Ostrava, hotel Atom, (CZ) 12.05.1998-14.05.1998. Díl 2, Sekce A: Výroba oceli, kontilití. Sekce B: Tváření oceli / [Prnka Tasilo] ...[et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 254 s. - (brož.)
Metal 98 : sborník přednášek ze 7. mezinárodního metalurgického symposia : Ostrava, hotel Atom, (CZ) 12.05.1998-14.05.1998. Díl 3, Sekce D: Výrobky z oceli, vlastnosti a zkoušení. Sekce F:Výroba surového železa a slévárenství / [Prnka Tasilo] ...[et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 239 s. - (brož.)
Metal 98 : sborník přednášek ze 7. mezinárodního metalurgického symposia : Ostrava, hotel Atom, (CZ) 12.05.1998-14.05.1998. Díl 4, Sekce E: Neželezné kovy, slitiny a kompozity. Sekce C:Úpravy povrchu, povrchové vrstvy. Dodatky / [Prnka Tasilo] ...[et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 265 s. - (brož.)
Měření délek / R. Rožec. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1998. - 18 s. - Vyšší odborná škola, Pardubice. - (brož.)
Měření přenosových parametrů optických vláken, kabelů a tras / M. Kucharski, P. Dubský. - Praha : Mikrokom, 1998. - 141 s. - (Brož.)
Microsoft Excel 97 Visual Basic : krok za krokem / R. Jacobson. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 29, 350 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Microsoft FrontPage 98 Na první pokus / S. Nelson. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 8, 212 s. - (brož.)
Microsoft Office 97 : učebnice pro pokročilé / T. Kubálek, M. Luňáček, J. Srpová. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 37, 440 s. - (brož.)
Microsoft Office 97 : tvorba dokonalých WWW stránek : kompletní průvodce / M. Young. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 475 s. - (brož.)
Microsoft Windows 95 : na první pokus : Lehce najít správné odpovědi / J. Joyce, M. Moon. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1997. - 10, 309 s. - (brož.)
Mikrocenzus : příjmy hospodařících domácností. 1996. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 151 s. - (brož.)
Mistrovství v Microsoft Word 97 / D. Morkes, P. Ditmar. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1997. - 21, 782 s. - (váz.)

Moderní plánování jakosti výrobku (APQP) a plán regulace : příručka / [Aut. překlad Jiří Zajíc] - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1995. - 114 s., tb. - (brož.)


Moderní počítačová grafika / J. Žára, B. Beneš, P. Felkel. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 16, 448 s., obr. příl. - (brož.)
Moderní systémy řízení jakosti : Quality Management / J. Nenadál ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 283 s. - (brož.)
Možnosti používání nosných kombinovaných dílců na bázi dřeva / Z. Havířová. - Brno : [Vysoké učení technické], 1998. - 31 s. - Fakulta stavební. - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Brno.- Inaug.-Diss. - (brož.)
Můj život s General Motors / A. Sloan. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 336 s. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Mimořádná aktualizace a doplňky - červen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Nakladatelství Růže : 1958-1991 / T. Pršínová. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 157 s. - (Váz.)
Návody na praktická cvičení z technologie výživy / V. Ezechiášová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 123 s. - (brož.)
Návrh a tvorba prezentací na WWW / S. Horný. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 204 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.)
Nízkofrekvenční elektronika / V. Novotný. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 106 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno. - (brož.)
Nosné konstrukce II : kovové a dřevěné konstrukce / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 218 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)
Nová koupelna / U. Weiss. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 111 s. - (váz.)
Nová kuchyně / P. Stange. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 127 s. - (váz.)
Nové pletení : móda pro děti : snadné pletení barevných vzorů / H. Schulz. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 64 s. - (váz.)
Nové prvky v elektrických instalacích : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Obloukové svařování / V. Minařík. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 229 s. - (brož.)
Obnovitelné zdroje energie / [Miroslav Cenek] ...[et al.]- Praha : FCC Public, 1994. - 174 s. - (Brož.)
Obrábění I : návody pro cvičení. Část 1 / J. Brychta. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 79 s. - Fakulta strojní. - Katedra obrábění a montáže, Ostrava. -(brož.)
Ochrana dřeva ve stavbě : odborná příručka pro stavebníky, investory, projektanty a architekty / J. Žák, L. Reinprecht. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1998. - 95 s., obr. příl. - (váz.)
Od CB k radioamatérům : v částech věnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Kříže, OK1MG a Františka Loose, OKQI / J. Peček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 187 s. - (brož.)
Odpady '98 : mezinárodní konference : sborník přednášek : Kongresové centrum Praha 28.05.1998-29.05.1998 / [Jaroslav Beneš] ... [et al.]- Praha : Svaz odpadového průmyslu České republiky, 1998. - 122 s., příl. - (brož.)
4. Organon : (jaro '98) : semináře na téma organizace řízení : sborník přednášek : 08.04.1998-22.04.1998. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Osvětlení a svítidla v bytech / L. Monzer. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 127 s. - (brož.)

Označování potravin a tabákových výrobků : přehled nejdůležitějších požadavků : (rukověť pro potravinářský průmysl ČR) / uspořádaly I. Laudová, L. Heppnerová. - Vyd. 1. - Praha : Ústavzemědělských a potravinářských informací, 1997. - 74 s. - (brož.)


50 základních manažerských technik / M. Ward. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 197 s. - (brož.)
Palné zbraně ze sbírky Národního muzea / E. Šnajdrová. - Praha : Národní muzeum, 1998. - 96 s., 4 s. obr. příl. - (brož.)
Pečení po celý rok : praktický průvodce. - Praha : Rebo, 1997. - 478 s. - (váz.)
Péče o střechy historických budov / zpracoval V. Láska, A. Schubert, J. Štulc. - Praha : Státní ústav památkové péče, 1997. - 20 s. - (brož.)
Plavební ročenka. 1997. - Praha : T, 1998. - 178 s., příl. - (brož.)
Ploché střechy / A. Fajkoš. - Brno : CERM, 1997. - 80 s., obr. příl. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Plošné betonové konstrukce / [Zdeněk Bažant] ... [et al.]- Brno : CERM, 1998. - 151 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Počítač v kanceláři : používáme Windows 95, Microsoft Word, Excel a Outlook / P. Městecký. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 12, 379 s. - (brož.)
Počítačové technologie na kapitálových trzích / J. Fanta. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 14, 225 s. - (brož.)
Podnikání v silniční dopravě : (příručka pro autodopravce) / J. Rada. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 489 s. - (brož.)
Podniková ekonomika I : (podnikohospodářské činnosti) / E. Wagnerová, O. Lýsek. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 162 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Podnikový management I : (soubory studijních materiálů) / I. Dokoupil. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 350 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. - Katedra ekonomiky a managementu, Ostrava. - (brož.)
POFIS - Česká republika : 1993-1997. Specializovaný katalog. 1997. Díl 1 / [P. Aksamit] ... [et al.]- Praha : Filatelie, 1997. - 20 s. - (Brož.)
POFIS - Česká republika : 1993-1997. Specializovaný katalog. 1997. Díl 2 / [P. Aksamit] ... [et al.]- Praha : Filatelie, 1997. - S. 22-36. - (Brož.)
Polovodičové paměti / P. Valášek, R. Loskot. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 239 s. - (brož.)
Pomocné procesy II / J. Nováček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 83 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Katedra environmentálního inženýrství, Ostrava.- (brož.)
Posuzování systému jakosti (PSJ) / [Aut. překlad Jaromír Karas] - Praha : Česká společnost pro jakost, 1994. - 42 s. - (brož.)
Použití programového nástroje System Identification Toolbox v programovém prostředí Matlab 4 / F. Trojan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 43 s. - Ekonomicko-správní fakulta.- Katedra aplikované matematiky a informatiky, Brno. - (brož.)
Poziční strategie v marketingu : jak profitovat z tržních nik / I. Bureš. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 108 s. - (brož.)
Požadavky na systém jakosti QS-9000 / [Aut. překlad Jaromír Karas] - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1995. - 118 s. - (brož.)
Praha MHD : plán linek MHD. - Střed města. - 6. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 31 x 41 cm. - (brož.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 11. aktualizací - stav: červen 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš.str. - (brož.)

Právní předpisy - vodní hospodářství : sborník / [sestavil Jan Lázňovský] - Vyd. 11. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1998. - 150 s. - (brož.)


Princip odpovědnosti : pokus o etiku pro technologickou civilizaci / H. Jonas. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 318 s. - (brož.)
Proces schvalování dílů k výrobě (PSDV) / [Aut. překlad Jaromír Karas] - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1995. - 58 s. - (brož.)
Produkce, využití a zneškodnění zvláštních a nebezpečných odpadů v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 66 s. - (Brož.)
Profesionální síťový marketing : nejen pro profesionály / J. Bremner. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 277 s. - (brož.)
Program ochrany jakosti vod : vědní obor 36-35-9: Vodní hospodářství a vodní stavby : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta technických věd / A. Tůma. - Brno : Vysokéučení technické, 1998. - 45 s. - Vědecká rada Fakulta stavební. - Ústav vodního hospodářství krajiny, Brno. - (brož.)
Programovací jazyky GNU : Fortran, Jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, Rhide, RSX, VESA, EMX, MAKE : volně šiřitelná programátorská prostředí / M. Dressler. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 19, 225 s. - (brož.)
Programování Microsoft Office 97 - Visual Basic for Applications : kompletní kapesní průvodce / M. Šitinová, P. Šitina. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 494 s. - (brož.)
Programování mikroprocesorových modulů / P. Bilík, J. Žídek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 105 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra elektrických měření, Ostrava. - (brož.)
Programování ve Visual Basicu 5.0 / M. Kvoch, J. Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 341 s. - (brož.)
Projektování manipulace s materiálem / J. Němejc. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 154 s. - Fakulta strojní, katedra technologie obrábění, Plzeň. - (brož.)
Provozní technik zdvihacích zařízení. - Ostrava : Dům techniky, 1998. - 150 s., 14 příl. - (brož.)
Průvodce Naučnou vlastivědnou stezkou Františka Palackého. - Nový Jičín : Český svaz ochránců přírody, 1997. - 112 s. - (Brož.)
První kroky s počítačem / J. Hlavenka, P. Samšuk. - 4. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 1998. - 135 s. - (brož.)
Přehled obvodů řady CMOS 4000. Díl 1, 4000...4099 / P. Jedlička. - 3. vyd. - Praha : BEN-technická literatura, 1998. - 173 s. - (brož.)
Přehled obvodů řady TTL 7400. Díl 2, 74100 až 74199 / P. Jedlička. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 317 s. - (brož.)
Přehled plynových spotřebičů na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Díl 1, Základní sortiment a rozdělení / [zpracoval Jaroslav Škorpil] - 1. vyd. - Praha: Gas, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě : příručka ke školení / [Jiří Březina] - Vyd. 1. - Ostrava : CVB Softcar, 1998. - 174 s. - Repronis, Ostrava. - (brož.)
Přídatné a aromatické látky, kontaminanty a potravní doplňky v nové potravinářské legislativě : (rukověť pro potravinářský průmysl ČR) / J. Kodl, B. Turek. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 64 s. - (brož.)
Příprava a realizace staveb / P. Hloušek ...[et al.]. - Brno : Cerm, 1997. - 132 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Příručka pro lyžařské servisy : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 43 s. - (Brož.)
Příspěvek k symbolické analýze analogových obvodů / P. Dobrovolný. - Brno : [Vysoké učení technické], 1998. - 37 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav mikroelektroniky, Brno. - Inaug.-Diss. - (brož.)

Rady a tipy pro kuchařky : více než 2.000 chytrých nápadů a řešení běžných problémů v kuchyni / C. France. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 160 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)


Rádce majitele automobilu : (do přihrádky automobilu) / A. Bradáč ...[et al.]. - Praha : Linde, 1998. - 549 s. - (brož.)
Receptury teplých pokrmů / J. Runštuk ... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : R plus, 1998. - 541 s. - (váz.)
Recycling '98 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohotnotných surovin : sborník přednášek konference : Brno 12.03.1998-13.03.1998 / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 77 s. - (brož.)
Rychlé pokrmy / J. Vašák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Řízení a ekonomika firmy / V. Němec. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 315 s. - (brož.)
Řízení místních orgánů. 4. aktualizace / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Sborník přednášek z 36. semináře z technologie a analytiky tuků : [36. seminář z technologie a analytiky tuků]. Strakonice 15.05.1998-17.05.1998 / [redakce Věra Slavíčková] - Praha : Českáspolečnost chemická, 1998. - 161 s. - Odborná skupina pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii, Praha. - (váz.)
Sborník příspěvků ze 4. Pedagogického semináře ... na téma "Vnitřní řízení školy v období hledání tvořivého pojetí výchovně-vzdělávací instituce" : [Vnitřní řízení školy v období hledánítvořivého pojetí výchovně-vzdělávací instituce]. Ostrava 09.09.1997. - Vyd. 1. - Ostrava : Ústav celoživotního vzdělávání a rozvoje při PdF OU, 1998. - 83 s. - (Vrož.)
Slovník počítačových zkratek / V. Černý. - 2. rozš. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 173 s. - (brož.)
Složité systémy řízení. Díl 1, Regulace soustav s náhodnými poruchami / J. Tůma. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 151 s. - Fakulta strojní. - Katedraautomatizační techniky a řízení, Ostrava. - (brož.)
Služby sítě Internet / L. Kunderová. - Brno : Konvoj, 1997. - 37 s. - (brož.)
Sociální psychologie v řízení / M. Mayerová, J. Růžička. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 136 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Součástky moderní elektroniky / J. Foit, L. Hudec. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1998. - 363 s. - (brož.)
Soudobé trendy v řízení jakosti - II : se zaměřením na spolehlivost výrobků, výrobních strojů a zařízení : seminář : sborník přednášek : Plzeň 05.1998. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 74 s. - Fakulta strojní. - Katedra technologie obrábění, Plzeň. - (brož.)
Spolehlivost služby / J. Chodounský. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 71 s. - (brož.)
Stamm 1997 : Leitfaden durch Presse und Werbung : Tarife. - 50. Ausg. - Essen : Stamm, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.)
Stamm 1997 : Leitfaden durch Presse und Werbung. - 50. Ausg. - Essen : Stamm, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Statistika o dopravě. - Praha : Český statistický úřad, [1998]. - 24 s. - (brož.)
Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 240 s. - (brož.)
Stavební zákon : po novele od 1. 7. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 40 s. - (brož.)
150 let železnice v Olomouci : 1841 - 1991 / V. Londin, P. Blatný. - Olomouc : ČSD Olomouc hlavní nádraží, 1991. - 59 s., obr. příl. - (brož.)
Strategie úspěšného podniku : (systém strategického řízení) / Z. Souček, J. Marek. - Ostrava : Montanex, 1998. - 180 s. - (brož.)

Strojnické tabulky / J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra. - 2., zcela přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 13, 911 s. - (váz.)


Stručný terminologický slovník teorie řízení a velení / [zpracoval Stanislav Uhlíř] - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska], 1997. - 20 s. - (Brož.)
Střední technická škola MO v Moravské Třebové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, [1998]. - Nestr. -(brož.)
Sympozium o vědě a výzkumu v silikátové chemii a aplikacích v technologii : sborník : [9. sympozium SILICHEM]. Brno, Výstaviště - Kongresové centrum 09.10.1997-10.10.1997 / redakce O. Hoffmann. - [Brno] : Cerm, 1997. - 49 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (váz.)
Systems integration '98 : 6th International Conference : Proceedings : Prague 06.1998 / edited by J. Pour, J. Voříšek. - 1st ed. - Prague : Prague University of Economics, 1998. - 636 s. - The Czech Society for Systems Integration, The Department of Information Technologies at the Prague University of Economics, Prague. - (brož.)
Systém environmentálního managementu a auditů (EMAS) v malých a středních podnicích : průvodce pro management podniků / [Zuzana Kubínová, Zdeněk Šantora] - Praha : Ministerstvo životníhoprostředí, 1998. - 65 s. - (brož.)
Štíhlá výroba / J. Jirásek. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 199 s. - (brož.)
Technologické systémy a materiály / R. Werner ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 154 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. -(brož.)
Technologie I. Část 1 / R. Březina. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 74 s. - Fakulta strojní. - Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
Technologie plynných paliv / J. Buchtele, V. Roubíček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 118 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. -Katedra chemie, Ostrava. - (brož.)
Technologie pozemních staveb I : návody do cvičení / F. Musil, S. Henková, D. Nováková. - 2. vyd. - Brno : Cerm, 1997. - 169 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Technologie soustružení : učebnice / S. Karafiátová, I. Langer. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 124 s. - (brož.)
Die Tempomacher : freie Fahrt ins Chaos / J. Wille. - München : C. H. Beck, 1988. - 186 s. - (brož.)
Teorie řízení / F. Tůma. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 203 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.)
Tepelné a ledové procesy v tocích / V. Matoušek. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 1998. - 176 s. - (brož.)
Tepelné izolace domů a bytů / R. Šubrt. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 80 s. - (brož.)
Tepelné pochody - transportní a termodynamická data / J. Šesták, J. Bukovský, M. Houška. - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 245 s. + 1 příl. - Fakulta strojní, Praha. -(brož.)
TEXbook naruby / P. Olšák. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 466 s. - (váz.)
TEXSCI '98 : Textile Science : 3rd International Conference : Proceedings : Liberec 25.05.1998-27.05.1998 / [editor Jiří Militký] - 1st Ed. - Liberec : Technical University, 1998. - 15, 193 s. - Textile Faculty, Liberec. - (brož.)
TEXSCI'98 : Textile Science : 3rd International Conference : Proceedings : Liberec 25.05.1998-27.05.1998 / [editor Jiří Militký] - 1st Ed. - Liberec : Technical University, 1998. - 15, 377 s.- Textile Faculty, Liberec. - (brož.)

TEXSCI'98 : Textile Science : 3rd International Conference : Proceedings. Vol. 3 / [editor Jiří Militký] - 1st Ed. - Liberec : Technical University, 1998. - 15, 604 s. - Textile Faculty,Liberec. - (brož.)


Téměř vše pro dřevo : těžba dříví, sklady dříví, sušení řeziva, impregnace dříví, dřevozpracující stroje : předpisy platné k 1.9.1997 / A. Koutný. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1997. - 142 s. - (Váz.)
Titanic : fakta, fikce, film / [Petr David, Zoša Kinkorová, Zdeno Kubina] - Vyd. 1. - Praha : Cinemax, 1998. - 135 s. - (váz.)
Transformační marketing : metodika zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných podnicích v České republice : vědecká konference : sborník přednášek : Zlín 14.05.1998 / [odpovědný redaktor Roman Bobák, Miroslav Vráblík] - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 152 s. - Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín. - (váz.)
Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně / T. Kostelecký, A. Nedomová, Z. Vajdová. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 45 s. -(brož.)
365 rad pro byt, dům a zahradu / E. Malinovská, D. Vojířová. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 210 s. - (váz.)
Třídy a objekty v C++ / S. Racek, M. Kvoch. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 219 s. - (brož.)
Tvorba softwaru '98 : celostátní konference : Ostrava 27.05.1998-29.05.1998. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 261, 6 s. - VŠB-TU. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Tvorba WWW stránek v Office 97 a Office 7 : snadno a rychle / R. Krejčí. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 143 s. - (brož.)
Untersuchungen zur Gasphasenzüchtung nach dem Modifizierten Lely-Verfahren als Herstellungsprozess für einkristalline Siliziumkarbid-Volumenkristalle / R. Eckstein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 110 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Untersuchungen zur Lösungszüchtung und Rekristallisation als Herstellungsverfahren von ZnSe-Volumenkristallen / A. Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 178 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Účetnictví nevýdělečných organizací / A. Urbancová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 287 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra účetnictví, Ostrava. -(brož.)
Účetní a daňové dopady obchodního zákoníku : podle stavu k 1.1.1998 / R. Kuneš ...[et al.]. - 2. aktualizované vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 164 s. - (brož.)
Účtování na finančních a kapitálových účtech, o zúčtovacích vztazích a cenných papírech : programová učebnice podvojného účetnictví s výkladem a cvičebními testy / [Jana Buchtová] - 4. vyd. -Ostrava : Mirago, 1998. - 151 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů BMW 5.. : limuzína od 9/87 do 7/95, Touring od 9/91 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 292 s., příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů FORD MONDEO : Limuzína/kombi / H. Etzold. - 1. vyd. - Praha : Kopp, 1998. - 268 s., příl. + 2. příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů FORD FIESTA : Courier/Classic benzin, Courier/Classic diesel / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 247 s. + 4 příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobliů Škoda 105, 120, 125, 130, 135, 136, Garde, Rapid / J. Andrt. - 5., nezm. vyd. - Praha : T. Malina, 1998. - 510 s. - (váz.)
Údržba a opravy motocyklů a skútrů : praktický návod pro údržbu a drobné opravy motocyklů / H. Wilson. - 1. čes. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 110 s. - (brož.)
Úprava interiéru / N. Barnard. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1998. - 71 s. - (váz.)
Územní plánování v informačním systému o území / J. Mejsnarová. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 97 s., mp., grafy. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)

Varianty snižování emisí CO2 v energetickém sektoru. - Praha : ČEZ, 1997. - 19 s. - (Brož.)


Vedení mateřské školy. 4. aktualizace / P. Babjaková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedoucí podniku : podnik v kostce. Praktická příručka pro úspěšné vedení podniku s příklady a vždy aktuálními informacemi. Základní dílo - stav: červenec 1998 včetně 8. aktualizací / P. Němeček... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Velikonoce / J. Vašák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 58 s. - (brož.)
Velká kniha dekorování keramiky : průvodce uměním dekorování keramiky - historie, materiály, pomůcky a techniky / [M. Pilar Navarro] - Vyd. 1. - Praha : Knihcentrum, 1997. - 144 s. - (váz.)
Viry 98 včetně makrovirů a antivirové ochrany sítí / J. Mrnuštík. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 92 s. - (brož.)
Visual J++ : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / S. Davis. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 307 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Vlakové pošty na Podkarpatskej Rusi : 1875-1918 / [J. Tekel] - Praha : Filatelie, 1997. - 12 s. - (Brož.)
Vlaky / J. Coiley. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 64 s. - (váz.)
Voda a stavby v právních předpisech : komentář / J. Krecht. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 131 s. - (brož.)
Vodní stavby I / J. Maleňák, O. Podsedník. - Brno : Cerm, 1997. - 92 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Vodorovné konstrukce : návody do cvičení z pozemního stavitelství / D. Skulinová, I. Skotnicová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 41 s. - Fakultastavební. - Katedra městské inženýrství a stavitelství, Ostrava. - (brož.)
Vybrané informace o tabulkovém procesoru Excel / T. Hála, J. Rybička. - Brno : Konvoj, 1997. - 21 s. - (brož.)
Vytváření a realizace algoritmů / J. Staňková, F. Staněk. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 103 s. - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,Ostrava. - (brož.)
Výklad QS-9000 schválený IASG : pro použití akreditačními orgány uznávanými Chryslerem/Fordem/General Motors, registrujícími organizacemi kvalifikovanými pro QS-9000, dodavateli a zainteresovanými stranami / [Aut. překlad Jaromír Karas] - Praha : Česká společnost pro jakost, [1995]. - 67 s. - (brož.)
Výroba a montáž rozváděčů nízkého napětí / V. Csirik ... [et al.]. - Praha : IN-EL, 1998. - 141 s. - (brož.)
Výsledky zpracování účetních závěrek podnikatelů za rok. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Výuka projektového řízení na vysokých školách v České republice : v období před vstupem do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference : Brno 29.04.1998. - Brno : Ústavautomatizace a informatiky VUT, 1998. - 71 s. - Fakulta strojní, Brno. - (váz.)
Windows 98 pro laika / P. Kretschmer. - Praha : Neokortex, 1998. - 298 s. - (brož.)
Wir Eichmannsöhne : Offener Brief an Klaus Eichmann / G. Anders. - 2., durch einen weiteren Brief erg. Aufl. - München : C.H. Beck, 1988. - 99 s. - (brož.)
Word 97 : tipy a triky / J. Schieb. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 290 s. - (brož.)
Z historie přeštické pošty / text M. Tupý. - Přeštice : Kulturní zařízení, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Začínáme s počítačem / J. Pecinovský. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 124 s. - (brož.)
Zahradní krby a grily / V. Vlk. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 140 s. - (brož.)

Základní chemické výroby : (organická část) / J. Pichler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 99 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)


Základní informace o databázovém systému Progress / M. Sedlák. - Brno : Konvoj, 1997. - 16 s. - (brož.)
Základy aplikované kybernetiky : studijní podklady pro 3. ročník SF / M. Olehla ... [et al.]. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 141 s. - Fakulta strojní. - Katedraaplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.)
Základy informatiky / Z. Prokopová. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 2, 98 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Základy předávání dat o jakosti : tvorba zpráv o jakosti. - 1. čes. vyd. - [Praha] : Česká společnost pro jakost, 1998. - 78 s. - Verband der Automobilindustrie(VDA), Frankfurt am Main. -(brož.)
Základy zpracování textů počítačem / J. Rybička. - Brno : Konvoj, 1996. - 20 s. - (brož.)
Zápisník zahraničních zpravodajů : reportážní črty a fejetony z let 1996 a 1997 / [vybral Milan Pokorný] - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1997. - 254 s. - (váz.)
Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců: hlášená onemocnění přenášená poživatinami a dietární expozice člověka : odborná zpráva za rok 1996. -Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 288 s. - (brož.)
Zkoušení stavebních materiálů : laboratorní cvičení / P. Cikrle, V. Ambrosová, D. Havlíková. - Brno : Cerm, 1997. - 80 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Zkušební testy z předmětu Elektronika / J. Kesl. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 43 s. - (brož.)
Zkušenosti se zaváděním a uplatňováním EMS : sborník referátů ze semináře : Praha 21.05.1998 / [redakce sborníku Eugenie Hanzlíčková] - Praha : BIJO TC, 1998. - 71 s., příl. - (Brož.)
Zlínští podnikatelé Tomáš Baťa a František Čuba / F. Trnka. - Praha : East Publishing, 1998. - 166 s., obr. příl. - (brož.)
Zpracování grafické informace / J. Rybička. - Brno : Konvoj, 1997. - 21 s. - (brož.)
Züchtung von versetzungsarmem, Silicium-dotiertem Galliumarsenid mit dem vertikalen Gradient-Freeze-Verfahren / J. Amon. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zvířátka z filcu (a trpaslík navíc) / L. Marečková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 16 s., šablony. - (Brož.)
Železniční návěstí. 1, Historie a vývoj návěstí / [Petr Kroča] - Vyd. 1. - Olomouc : Jerid, 1998. - 127 s. - (váz.)
Železniční návěstí. 2, Návěstní předpisy : učebnice k předpisu ČD D1 / [Josef Sedlář] - Vyd. 1. - Olomouc : Jerid, 1998. - 7, 202 s. - (váz.)
Železniční stavby : měřicí technika a dynamika železničních staveb / J. Smutný, L. Pazdera. - Brno : CERM, 1998. - 69 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Život bez bariér : projekty a rekonstrukce / D. Filipiová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 101 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist