Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 1998

Aktuální problematika životního prostředí : sborník 13. setkání vodohospodářů : Kutná Hora 04.1998. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 1998. - 116 s. - (brož.)
Algebra a analytická geometrie : matematika I / P. Burda, R. Havelek, R. Hradecká. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 125 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Antropogenní ovlivnění velikosti průtoků řek povodí Odry a profil Kozle / J. Kaňok. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 185 s. + 1 mp. - (brož.)
Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu / J. Riegerová, M. Ulbrichová. - 2. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 185 s., 5 příl. - (brož.)
Atlas of Plant Anatomy / J. Pazourek, O. Votrubová. - Prague : Peres, 1997. - 447 s. - (brož.)
Automatická spektrometrie : sborník přednášek z kurzu / [uspořádal Václav Helán] - 3. upr. a dopl. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 1998. - 340 s., tb. - (brož.)
Bambusy pro zahrady a interiéry / J. Ondřej, V. Kastner. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 103 s., obr. příl. - (brož.)
Die Bedeutung der Stammvariationen des humanen Cytomegalovirus für die Neutralisation durch menschliche Antikörper / M. Klein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 89 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Biochemie : praktická cvičení / E. Táborská, J. Tomandl ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 160 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Biodegradace II : sborník semináře : Seč u Chrudimi, Juniorcentrum 04.03.1998-05.03.1998. - Chrudim : Ekomonitor, 1998. - 87 s. - (Brož.)
Biologie : pro gymnázia : (teoretická a praktická část) / J. Jelínek, V. Zicháček. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 551 s., obr. příl. - (váz.)
Biologie : učební text / J. Odstrčil. - Vyd. 3. nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 96 s. - (brož.)
Bioorganická chemie / K. Waisser. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 263 s. - (brož.)
Botanika / napsal K. Kubát... [et al.]. [ilustrovaly Dagmar Kubínová, Hana Storchová] . - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 231 s., obr. příl. - (váz.)
Building Chemistry : Laboratory Sessions / J. Malá, Z. Mokrá. - Brno : CERM, 1998. - 52 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Buněčné základy životních dějů / V. Kubišta. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 210 s. - (váz.)
Chemie pro čtyřletá gymnázia. Díl 1 / A. Mareček, J. Honza. - 3. opr. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, [1998]. - 240 s. - (brož.)
Chválí Tě sestra Země : úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji / P. Nováček. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 168 s. - (Brož.)
Cuticle analysis of Gymnosperms of the Bohemian Cenomanian : 12-20-09 paleontologie / J. Kvaček. - Praha : [vl. nákl.], 1998. - 14 s. - Akademie věd české republiky. - Geologický ústav,Praha. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Cvičení z deskriptivní geometrie II : promítací metody / Š. Holáň, L. Holáňová. - Brno : Cerm, 1998. - 113 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Cvičení z matematické analýzy / E. Pelantová, J. Vondráčková. - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 86 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)

Cvičení z metod operační analýzy I / J. Získal, I. Kosková. - Vyd. 3. přeprac. - Praha : Credit, 1998. - 203 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedraoperační a systémové analýzy, Praha. - (brož.)


Cvičení z obecné genetiky / P. Vejl, S. Skupinová. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 117 s. - Agronomická fakulta. - Katedra genetiky a šlechtění, Praha. - (brož.)
Čistší produkce : prevence odpadu a znečištění : metodická příručka pro průmyslové podniky / [Vladimír Dobeš] ... [et al.]- Praha : České centrum čistší produkce, 1998. - 126, 54 s. - (Brož.)
Daily Relative Sunspot Numbers 1749-1818: Reconstruction of Missing Observations / V. Letfus. - Ondřejov : The Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. -66 s. - (brož.)
Dermoplastické preparáty v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče : 1. ptáci (Aves) / H. Sutorová, F. Hanák. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 62 s. -(brož.)
Deskriptivní geometrie. Část 1 / J. Vala. - Brno : Cerm, 1997. - 111 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Deskriptivní geometrie III / Š. Holáň, L. Holáňová. - Brno : Cerm, 1997. - 66 s., 40 obr. na příl. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Dějiny zeměměřictví / Z. Maršík. - Brno : CERM, 1998. - 109 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Diety při zvýšené hladině cholesterolu : recepty. 2 / [Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Diferenciální geometrie křivek a ploch / J. Bureš, K. Hrubčík. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 119 s. - Univerzita Karlova. - Matematický ústav, Praha. - (brož.)
Diferenciální rovnice : matematika IV / J. Vlček, J. Vrbický. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 131 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie. -Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Diffusive Clusterformation bei wechselwirkenden Diffusionen mit beidseitig unbeschränktem Zustandsraum / A. Kopietz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 5, 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Dynamische Ultraschallanatomie des Abdomens : Leitfaden für Klinik und Praxis / R. Lorenz. - 3., völlig neubearb. Aufl. - Stuttgart : Hippokrates, 1998. - 215 s. + 4 příl. - (brož.)
Earth Orientation Parameters 1899.7 - 1992.0 in the ICRS based on the HIPPARCOS reference frame / J. Vondrák... [et al.]. - Ondřejov : The Astronomical Institute of the Academy of Sciences ofthe Czech Republic, 1998. - 56 s. - (brož.)
Economic Aspects of Environmental Protection : the Situation in the Czech Republic / B. Moldan ... [et al.]. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 337 s. - (brož.)
Ekologická politika obce : akční program ochrany životního prostředí v obci / [Tomáš Gremlica] ... [et al.]- Praha : Ústav pro ekopolitiku, 1998. - 333 s. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele mateřských škol a prvního stupně základních škol : modul č. l / [Eva Komanová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 225 s. -(brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol : modul č. 2 / [Jaroslav Vulterin] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 263 s. -(brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro vychovatele dětí a mládeže : modul č. 3 / [Radmila Dytrtová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 165 s. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro pracovníky ve státní správě, jejichž působení ovlivňuje terén školy : modul č. 4 / [Alena Reitschmiedová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technickáuniverzita, 1997. - 233 s. - (brož.)

Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele a mistry učňovské mládeže : modul č. 5 / [Prabir Kumar Ganguly] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 181 s. - (brož.)


Ekologie : učebnice pro gymnázia a střední odborné školy / J. Berger. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 197 s. - (brož.)
Elektronen- und Protonentransfer in der Cytochrom c Oxidase von Paracoccus denitrificans / P. Hellwig. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 203 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Elektřina a magnetizmus : učební text pro studenty distančního a denního studia / B. Koktavý, P. Koktavý. - Brno : Cerm, 1998. - 88 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. -(brož.)
Energie přírody : počasí a klima, energie a výkon / F. Watt... [et al.]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 95 s. - (váz.)
Environmentalica. Vol. 9. 1995. No. 1-2. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 78 s. - (brož.)
Environmentalica. Vol. 10. 1996. No. 1-2. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 89 s. - (brož.)
Environmentální ekonomie I : učební texty / M. Šimíčková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 131 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra regionální ekonomiky,Ostrava. - (brož.)
Environmentální problémy metalurgie a strojírenství : sborník referátů ze semináře : Praha 23.04.1998 / [redakce sborníku Petr Peták] - Praha : BIJO TC, 1998. - 99 s., příl. - (Brož.)
Environmentální zdraví. Část 1, Ke stavu životního prostředí a zdraví člověka / V. Srb. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 96 s. - (brož.)
Euler and Navier-Stokes Equations : (Theory, Numerical Solution, Applications) : 3rd Seminar : Proceedings : Prague 27.05.1998-29.05.1998 / [editor Karel Kozel] ... [et al.]- Prague : Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 104 s. - (brož.)
EUROMECH Colloquium 377 : Stability and Control of Shear Flows with Strong Temperature or Density Gradients : Book of Abstracts : Prague 20.05.1998-21.05.1998 / [chairman F. Maršík, P. A.Monkewitz] - Prague : Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 57 s. - (brož.)
Experimenteller Nachweis von Spintemperaturgleichgewicht in einer lasergepumpten Spinaustauschquelle für Wasserstoff- und Deuteriumatomstrahlen / C. Grosshauser. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 2, 117 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Farmaceutická chemie : (farmakochemie) : úvod do chemie léčiv / L. Beneš. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1998. - 55 s. - Farmaceutická fakulta. - Ústav chemických léčiv, Brno. - (brož.)
Fretka / L. Skoupá. - České Budějovice : Dona, 1998. - 95 s. - (brož.)
Fuchsie : státní zámek Buchlovice - stručně z historie pěstování : výstava : Buchlovice - Stát. zámek 01.06.1998-30.09.1998. - Uherský Brod : Thomayer, [asi 1998]. - 34 s. - (Brož.)
Fuchsie : státní zámek Buchlovice - stručně z historie pěstování : výstava : Buchlovice, Stát. zámek 01.06.1998-30.09.1998. - Uherský Brod : Thomayer, [asi 1998]. - 36 s. - (Brož.)
Full-Wawe Finite-Element Analysis of General Microwawe Waveguides : Habilitation Thesis / Z. Raida. - Brno : Vutium, 1998. - 20 s. - Technical University. - Faculty of Electrical Engineeringand Computer Science. - Department of Radioelectronics, Brno. - Inaug.-Diss. - (brož.)
Fyzika a chemie pro každého : energie a hmota. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 95 s. - (váz.)
Fyziologie rostlin / J. Tůma, L. Tůmová. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 266 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Fyziologie rostlin / J. Gloser. - 2. rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 157 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.)

Genetické typy červených sedimentů (Red Beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu / J. Pešek, V. Skoček. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 72 s., tb. příl. - (brož.)


Geografické informační systémy : návody k používání systému SPANS Explorer / Z. Jón. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 263 s. - (brož.)
Geografické informační systémy I : pojetí, historie, základní komponenty / V. Voženílek. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 173 s. - (brož.)
Geografické informační systémy / J. Smutný. - Brno : CERM, 1998. - 66 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební. - Ústav železničních konstrukcí a staveb, Brno. - (brož.)
Geologické exkurze po Praze a okolí : sbíráme zkameněliny a nerosty pro školní praxi / V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 203 s. - Univerzita Karlova. - Pedagogická fakulta. - Katedra biologie a ekologické výchovy, Praha. - (brož.)
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce. Roč. 5. 1997. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 139 s. - (brož.)
Geometrie : pro distanční přípravný kurz / K. Dudková, B. Lubojacký, Č. Restl. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 119 s. - Referát distančního vzdělávání.- Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Historické učebnice matematiky ve fondu SPKK. Část 1, 1836-1948 / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 86 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Historické učebnice matematiky ve fondu SPKK. Část 2, 1822-1949 / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 55 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Hmotnostní spektrometrie / editor J. Vřešťál. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 113 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.)
Hochauflösende Laserspektroskopie an tiefen Störstellen in Galliumarsenid und Siliziumkarbid / R. Kummer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Hutnícka analytika '98 : zborník prednášok z 18. ročníka konferencie : Nízke Tatry - Tále, (SK) 20.04.1998-24.04.1998 / [uspořádal Mária Kuzmiková] ... [et al.]- Český Těšín : 2 THETA, 1998. - 167 s., příl. - (brož.)
Hydrobiologie / P. Hartman, I. Přikryl, E. Štědronský. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 335 s. - (váz.)
Hydrochemie / L. Žáček. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1998. - 80 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Hydrogeology : the 2nd Workshop on Hardrock Hydrogeology of the Bohemian Massif : [The 2nd Workshop on Hardrock Hydrogeology of the Bohemian Massif]. Borowice (Western Sudetes) 18.09.1996-20.09.1996 / editors of the Volume T. Bochenska, S. Stasko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 255 s. - (brož.)
Identification of Nonlinear Coefficient Functions in Reactive Transport through Porous Media / B. Igler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 8, 193 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
In situ Mikrostrukturierung mittels keramischer Folientechniken für Leuchtstoffschichten auf Basis von Europium-dotiertem Yttrium-Gadoliniumoxid / S. Ahne. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. -114 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Integrovaný výzkum biologicky aktivních peptidů / T. Barth, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 121 s. - Univerzita Karlova. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra biochemie, Praha.- (brož.)
Intramolekulare antiferromagnetische Kopplung in supramolekularen Gitterstrukturen / O. Waldmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Jak zvířátka objevují svět / [text Peter Holeinone] . [ilustrace Nemo] - [Říčany] : Junior, 1998. - 96 s. - (váz.)

Jinošovské studánky / J. Pěnčík. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 24 s. - Základní organizace Svazu zahrádkářů, Jinošov. - (brož.)


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II / M. Soukupová, F. Soukup. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 98 s. - Univerzita Karlova. - 1. lékařská fakulta. - Biologický ústav, Praha. -(brož.)
Konvexität in der symplektischen Geometrie / W. Plank. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 134 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Kótované promítání / Č. Restl. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 29 s. - Fakulta hornicko-geologická. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie,Ostrava. - (brož.)
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996 : bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart : Medizin, Naturwissenschaften, Technik. - 17. Ausg. - Berlin: Walter de Gruyter, 1996. - 12, 1960 s. - (váz.)
Lesní stezkou / [ilustrace Mauro Monaldini] . [text Karin Weber] - [Říčany] : Junior, 1998. - Nestr. - (váz.)
Léto na Ptačím ostrově / Z. Klůz. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1997. - 71 s., 14 obr. na příl. - (brož.)
Listy : encyklopedická edice. 11, Chemikové. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1998. - 47 listů. - (brož.)
The Logica Yearbook. 1997 / editor T. Childers. - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1998. - 273 s. - (váz.)
Matematické praktikum / P. Emanovský. - 2. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 73 s. - (brož.)
Matematika I / J. Eberová, A. Stopenová. - 1. vyd., Dotisk. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 69 s. - (brož.)
Matematika II3 : nekonečné řady / J. Veverka. - Brno : CERM, 1998. - 104 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Matematika II4 : obyčejné diferenciální rovnice / J. Havelka, H. Čermáková. - Brno : CERM, 1997. - 114 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Matematika 6 / J. Molnár... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 143 s. - (brož.)
Matematika 6 : učebnice s komentářem pro učitele / J. Molnár... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 143 s. - (brož.)
Matematika 7. Díl 2 / [zpracovali Alena Šarounová, Jitka Růžičková, Věnceslava Väterová] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 212 s. - (brož.)
Matematika pro 4. ročník : příručka pro učitele / B. Novák, J. Molnár. - Olomouc : Prodos, 1998. - 192 s. - (brož.)
Matematika pro 8. ročník základní školy. Díl 1 / J. Trejbal. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 1 / zpracovali I. Kročilová, P. Petr, J. Solfronková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Liquet, 1998. - 180 s. - (Brož.)
Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / zpracovali I. Kročilová, P. Petr, J. Solfronková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Liquet, 1998. - 173 s. - (Brož.)
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Díl 3 / [Emil Calda] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 251 s. - (brož.)
Mechanika - Dynamika : učebnice / M. Hofírek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 76 s. - (brož.)
Mechanika - Kinematika : učebnice / M. Hofírek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 60 s. - (brož.)
Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus : Kontinuitäten und Diskontinuitäten / herausgegeben von C. Meinel, P. Voswinckel. - Stuttgart : Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 1994. - 332 s. - (váz.)

Metastable Behavior and Critical Phenomena : Short Course '97 : Lecture Notes : Prague 15.10.1997-16.10.1997 / coordinated by F. Maršík, J. Hrubý. - Prague : Institute of Thermomechanics ofthe Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 130 s. - (brož.)


Metodika zapracování ÚSES do územních plánů sídelních útvarů- Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 1997. - 23 s.,příl. - (Brož.)
Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 1998 : (Sborník příspěvků) : Nízké Tatry, Vyšná Boca, Hotel Barbora 25.05.1998-28.05.1998 / [redakčně zpracoval Boleslav Taraba] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (váz.)
Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí - vybrané otázky / I. Jančářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 185 s. - (brož.)
Měkkýši Plzně / L. Juřičková. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 47 s. - (brož.)
Měření délek / R. Rožec. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1998. - 18 s. - Vyšší odborná škola, Pardubice. - (brož.)
Měření hladiny '98 : sborník příspěvků z konference : Praha 1998 / [redakce Pavel Kárník] - Praha : Tech-Market, 1998. - 112 s. - (brož.)
Měření průtoků nestandardními metodami a v nestandardních podmínkách / D. Mattas. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 1998. - 45 s. - (brož.)
Měření přenosových parametrů optických vláken, kabelů a tras / M. Kucharski, P. Dubský. - Praha : Mikrokom, 1998. - 141 s. - (Brož.)
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy / J. Göpfertová, D. Janovská, J. Šejda. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 114 s. - (brož.)
Moderní metody generace a zpracování signálů nukleární magnetické rezonance : teze habilitační práce / M. Kasal. - Brno : Vutium, 1998. - 28 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno. - Inaug.-Diss. - (brož.)
Moderní počítačová grafika / J. Žára, B. Beneš, P. Felkel. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 16, 448 s., obr. příl. - (brož.)
Mongeovo promítání / M. Doležal. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 37 s. - Fakulta strojní. - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. -(brož.)
A Monograph of Taraxacum sect. Palustria / J. Kirschner, J. Štěpánek. - Průhonice : Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 281 s. - (brož.)
Mutanten der Katabolitrepression in Bacillus megaterium / A. Kraus. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 93 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Mysterium Cosmographicum 1596-1996 : Proceedings of the Symposium : Prague 18.08.1996-22.08.1996 / editor J. Folta. - Prague : National Technical Museum, 1998. - 314 s. - (brož.)
Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie / J. Hrnčiřík, L. Šimek, V. Halabalová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 85 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Nejistota výsledků v analytické praxi : (workshop) : Praha 26.03.1998 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1998. - 79 s., příl. - (Brož.)
Nepticulidae Mitteleuropas : ein illustrierter Begleiter : (Lepidoptera) / A. Laštůvka, Z. Laštůvka. - 1. Ausg. - Brno : Konvoj, 1997. - 229 s. - (váz.)
Některé právní aspekty ochrany zdraví spotřebitele / J. Dudová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 175 s. - (brož.)
Numerical Modelling in Continuum Mechanics : Proceedings of the 3rd Summer Conference : Prague 08.09.1997-11.09.1997. Pt. 1 / edited by M. Feistauer... [et al.]. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1997. - 2, 273 s. - (brož.)

Numerical Modelling in Continuum Mechanics : Proceedings of the 3rd Summer Conference : Prague 08.09.1997-11.09.1997. Pt. 2 / edited by M. Feistauer... [et al.]. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1997. - S. 275-489. - (brož.)


Numerické metody / J. Dalík. - Brno : CERM, 1997. - 145 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Numerický software I / K. Segeth. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 98 s. - Univerzita Karlova. - Matematicko-fyzikální fakulta. - Katedra numerické matematiky, Praha. - (brož.)
Obecná fytopatologie - Fytopatogenní prokaryota : (přednášky) / V. Kůdela. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 152 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
One Million Years of Anthropogenic Global Environmental Change : Proceedings of the ARA Symposium at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences : Amsterdam 01.11.1995 / edited by J. Hinte. - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1997. - 9, 48 s. - (brož.)
Operační analýza a modelování. Část 1, Operační analýza / M. Rašovský. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 151 s. - (brož.)
Organická chemie : (cvičení) / L. Vacek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 78 s. - (brož.)
Památné stromy / B. Reš. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1998. - 63 s., obr. příl. - (brož.)
Personální bibliografie SZÚ. 1996-1997 / [redaktor L. Komárek] ... [et al.]- Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 139 s. - (brož.)
Physics and Chemistry of Molucular Systems : 3rd Conference Proceedings : Brno 11.1997 / editor F. Schauer. - 1st Ed. - Brno : Technical University, 1998. - 59 s. - Faculty of Chemistry,Brno. - (brož.)
Pieskomil : sprievodca pre mladých chovatelov / H. Piers. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 31 s. - (brož.)
Pískomil : průvodce pro mladé chovatele / H. Piers. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 31 s. - (brož.)
Povodně na Hranicku / fotografie J. Andrýsek. - Olomouc : Jerid, 1998. - 109 s. - (váz.)
Poznávání hornin / M. Gregerová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 152 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Pracovní sešit k Počtům pro střední stupeň pomocné školy. 3 / [Božena Blažková, Zdena Gundzová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 48 s. - (brož.)
Pravděpodobnost / P. Hradecký, A. Madryová, M. Turčan. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 168 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra matematických hodnot vekonomice, Ostrava. - (brož.)
Pravděpodobnost a matematická statistika / K. Zvára, J. Štěpán. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1997. - 212 s. - (brož.)
Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Č. 10. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1996. - 148 s. - (brož.)
Problematika chovu a chorob fretek / J. Svoboda. - Vyd. 1. - Český Těšín : Michaela Lišková, 1998. - 57 s. - (brož.)
Program ochrany jakosti vod : vědní obor 36-35-9: Vodní hospodářství a vodní stavby : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta technických věd / A. Tůma. - Brno : Vysokéučení technické, 1998. - 45 s. - Vědecká rada Fakulta stavební. - Ústav vodního hospodářství krajiny, Brno. - (brož.)
Přehled historické geologie a regionální geologie České republiky / F. Řehoř. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 117 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)

Přetížená archa / G. Durrell. - 1. vyd. v češ. - [Praha] : BB art, 1998. - 222 s. - (váz.)


Příklady k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky / M. Godulová, I. Janů. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 154 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky 5. tříd základních škol. Vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2,Matematika / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 44 s. + 1 příl. - (Brož.)
Příroda Hlučínska : sborník článků a příspěvků z konference : Dolní Benešov 17.04.1996. - Hlučín : Slezská kulturní a vzdělávací nadace Hlučínsko, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Přírodní prostředí Země : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia / P. Červinka, V. Tampír. - 1. vyd., Dotisk. - Praha : Česká geografická společnost, 1998. - 87 s. - (brož.)
Přírodopis 3 : biologie člověka se základy etologie a genetiky : pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií / V. Černík, V. Bičík, Z. Martinec. - 1. vyd. - Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Reaktion von C60 mit Phosphoryliden und Diazoketonen und Semiempirische Berechnungen zu Struktur und Reaktionen von Methylencarbenyliden-triphenylphosphoran / C. Moll. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 183 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Regional Study on Impacts of Climate Change on Hydrological Conditions in the Czech Republic / L. Kašpárek. - Vyd. 1. - Praha : T.G.Masaryk Water Research Institute, 1998. - 69 s. - (brož.)
Regulation der aromatischen Aminosäurebiosynthese der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae : Chorismatmutase, ein Modellsystem für allosteriche Enzyme / G. Schnappauf. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 118 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Reinigung und Charakterisierung von Hepatic stimulator substance HSS aus dem Cytosol junger Ratten / F. Mentzel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 115 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ryby. 1, Lalokoploutví, dvojdyšní, chrupavčití, kostnatí / L. Hanel. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 150 s. - (váz.)
Savci / S. Parker. - 2., upr. vyd., (ve vydavatelství Fortuna Print 1.). - Praha : Fortuna Print, 1998. - 63 s. - (váz.)
Sbírka příkladů z genetiky kvantitativních znaků / K. Chroust. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 216 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.)
Sbírka příkladů z matematiky I / J. Daněček ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : Cerm, 1997. - 89 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky / H. Koutková, O. Dlouhý. - Brno : Cerm, 1997. - 58 s., příl. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Sbírka úloh z matematiky : funkce komplexní proměnné / J. Mašek. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 148 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra matematiky, Plzeň. - (brož.)
Sborník Okresního muzea v Mostě : řada přírodovědná. Č. 19. - Most : Okresní muzeum, 1997. - 79 s. - (brož.)
Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference : [8. vodňanské rybářské dny 1998]. Vodňany 06.05.1998-07.05.1998 / editor J. Mikešová. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1998. - 297 s. - (váz.)
Sedimentologie podslezské jednotky / M. Eliáš. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 48 s. - (brož.)
Sen plný moře : nepublikovaná vzpomínka na léto 1997 / F. Mašek. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Simulation von Massenspektren und Entwicklung eines Systems zur Reaktionsvorhersage / R. Höllering. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 6, 299 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Sklípkani / F. Kovařík. - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 1998. - 119 s. - (váz.)


Sladkovodná korytnačka : sprievodce pre mladých chovatelov / R. Anděrová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 31 s. - (brož.)
Sladkovodní želva : průvodce pro mladé chovatele / R. Anděrová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 31 s. - (brož.)
Slovensko : sprístupnené jaskyne / [text Pavel Bella] . [foto Miroslav Eliáš] - Žilina : Knižné centrum, 1997. - 62 s. - (váz.)
Speleofórum '98 : setkání speleologů v Moravském krasu : roč. 17. 1998 : Moravský kras 24.04.1998-26.04.1998. - Praha : Zlatý kůň, 1998. - 59 s. - Česká speleologická společnost, Praha. -(brož.)
Standardy a testové úlohy z matematiky : pro střední odborné školy / E. Fuchs, F. Procházka ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 95 s. - (brož.)
Standardy a testové úlohy z matematiky : pro čtyřletá gymnázia / E. Fuchs, J. Kubát ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 147 s. - (brož.)
Statistické vzorce a věty / P. Osecký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra aplikované matematiky a informatiky, Brno. - (brož.)
Statistické zpracování měřených dat I / M. Pokorný, R. Kozub. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 124 s., tb. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. -Katedra měřící a řídící techniky, Ostrava. - (brož.)
Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské střediskopro místní kulturu, 1998. - 7 s. - (brož.)
Stavby na ochranu životního prostředí v ČR v roce. 1997 / vypracovala P. Cuřínová. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Stepní formace a jejich ochrana / M. Pivničková. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997. - 39 s., obr. příl. - (brož.)
Stochastické modely / J. Havlíček. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 36 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra operační a systémové analýzy, Praha. -(brož.)
Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 2. ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F. Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 63 s. - (brož.)
Světelné signály z Měsíce : utajované objevy a vynálezy / L. Bürgin. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 151 s., obr. příl. - (váz.)
Synthese, Reaktionen und semiempirische Untersuchungen von metallacyclischen ETA2-Alken- und ETA3-Allyl-Carben-Komplexen des Fischer-Typs / S. Eigemann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 131s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Systém environmentálního managementu a auditů (EMAS) v malých a středních podnicích : průvodce pro management podniků / [Zuzana Kubínová, Zdeněk Šantora] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 65 s. - (brož.)
Tajemství kamene mudrců : Fulcanelli, Osho, Minařík : jak chápat význam kamene mudrců a jak jej vyrobit dle osvícených mistrů 20. století / O. Eccu. - Olomouc : Votobia, 1998. - 104 s., obr.příl. - (brož.)
Tatranskou prírodou : malý ilustrovaný sprievodca / J. Ksiažek. - Kežmarok : Alter ego, 1998. - 64 s. - (brož.)
Teorie řízení / F. Tůma. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 203 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.)
Tepelné a ledové procesy v tocích / V. Matoušek. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 1998. - 176 s. - (brož.)

Tepelné pochody - transportní a termodynamická data / J. Šesták, J. Bukovský, M. Houška. - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 245 s. + 1 příl. - Fakulta strojní, Praha. -(brož.)


Termika a záření : učební text pro studenty distančního a denního studia / P. Schauer. - Brno : CERM, 1998. - 112 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Termofyzikální vlastnosti tekutin / J. Olehla ... [et al.]. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 44 s. - Fakulta strojní. - Katedra termomechaniky, Liberec. - (brož.)
Termomechanika : učebnice / M. Hofírek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 100 s. - (brož.)
Umělé neuronové sítě : teorie a aplikace / M. Novák... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 19, 382 s. + 1 disketa. - (váz.)
Untersuchungen zur Gasphasenzüchtung nach dem Modifizierten Lely-Verfahren als Herstellungsprozess für einkristalline Siliziumkarbid-Volumenkristalle / R. Eckstein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 110 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Untersuchungen zur Lösungszüchtung und Rekristallisation als Herstellungsverfahren von ZnSe-Volumenkristallen / A. Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 178 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti / L. Podroužek. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 146 s. - Fakulta pedagogická, katedra biologie, Plzeň. - (brož.)
Úvod do fyzikální chemie a fyzikálně-chemických metod / J. Gasparič. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 217 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Katedra chemie, Hradec Králové. - (brož.)
Úvod do laboratorního cvičení z fyziky / T. Ficker. - Brno : CERM, 1997. - 30 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Úvod do teorie systémů / J. Machala, J. Holoubek. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 58 s. - (brož.)
Varianty snižování emisí CO2 v energetickém sektoru. - Praha : ČEZ, 1997. - 19 s. - (Brož.)
Velcí dinosauři : příběh evoluce gigantů / Z. Špinar, P. Currie. - Vyd. 3. - Praha : Aventinum, 1998. - 176 s. - (váz.)
Vergleichende Untersuchungen zur Schallwahrnehmung bei Sphingiden / M. Göpfert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 9, 106 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Vesmír/mapa : zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / H. Holovská, R. Pavlů ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 55 s. - (brož.)
Veterinární protozoologie / K. Chroust ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1998. - 113 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Ústav parazitologie, Brno. -(brož.)
Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. [1998] / editors V. Tesař, E. Kula. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 170 s. - Fakulta lesnická a dřevařská, Brno. -(brož.)
Vybrané kapitoly z geometrie trojúhelníka / J. Švrček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 146 s. - Univerzita Karlova. - Pedagogická fakulta. - Katedra matematiky a didaktiky matematiky,Praha. - (brož.)
Vytváření a realizace algoritmů / J. Staňková, F. Staněk. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 103 s. - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,Ostrava. - (brož.)
Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1996. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 60, 224 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.)

Výzkum a management ohrožených druhů rostlin 2 / editor A. Klaudisová. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1998. - 176 s. - (brož.)


Wasserstoffadsorption auf offenen Übergangsmetalloberflächen untersucht mittels Thermodesorptionsspektroskopie / W. Frie. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 110 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Základní chemické výroby : (organická část) / J. Pichler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 99 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Základy matematiky pro bakaláře II / H. Vrbenská, J. Bělohlávková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 103 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty / V. Buchta ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 192 s. - (brož.)
Základy numerické matematiky / J. Segethová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 144 s. - (brož.)
Základy rovnovážné termodynamiky / I. Středa. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 170 s. - Fakulta strojní. - Katedra termomechaniky, Liberec. - (brož.)
Základy zpracování textů počítačem / J. Rybička. - Brno : Konvoj, 1996. - 20 s. - (brož.)
Země : učebnice zeměpisu / [Bohumír Janský] ...[et al.]- 3. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1997. - 63 s. - (brož.)
Země, živá planeta. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 95 s. - (váz.)
Zkušenosti se zaváděním a uplatňováním EMS : sborník referátů ze semináře : Praha 21.05.1998 / [redakce sborníku Eugenie Hanzlíčková] - Praha : BIJO TC, 1998. - 71 s., příl. - (Brož.)
Zpracování grafické informace / J. Rybička. - Brno : Konvoj, 1997. - 21 s. - (brož.)
Zum Einfluss der Partikelform auf Streulichtintensitäts- und Streulichtleistungsverteilung eines optischen Korngrössenmessgerätes / T. Thaufelder. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 139 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Züchtung von versetzungsarmem, Silicium-dotiertem Galliumarsenid mit dem vertikalen Gradient-Freeze-Verfahren / J. Amon. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zvířata Jižní Ameriky / napsal L. Dobroruka. ilustroval V. Zadražil. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 64 s. - (váz.)
Zvířátka z filcu (a trpaslík navíc) / L. Marečková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 16 s., šablony. - (Brož.)
Životní prostředí - Brno 1996 / [vedoucí autorského kolektivu Jaromír Kolejka] - 1. vyd. - Brno : Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, 1997. - 121 s. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist