Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 1998

"Zukunft ist Herkunft" : Hans-Georg Gadamer und Emil Schumacher : Ehrenbürger der Universität / H. Gadamer... [et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1997. - 67 s. - (brož.)
Aktuální otázky psychopedie / I. Švarcová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)
Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 1. - Lodz : Medical University, 1995. - 130 s. - (brož.)
Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 4. - Lodz : Medical University, 1995. - 155 s. - (brož.)
Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 37. 1996. No. 1-2. - Lodz : Medical University, 1996. - 71 s. - (brož.)
Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 37. 1996. No. 3-4. - Lodz : Medical University, 1996. - 113 s. - (brož.)
Annual report 1997. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Annual Report of The Purkyně Military Medical Academy. 1997. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 1997. - 168 s. - (Brož.)
Autorita jako pedagogický problém / A. Vališová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. - Katedra pedagogiky, Praha. - (brož.)
Bilingvální vzdělávání neslyšících / J. Jabůrek. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 43 s. - (brož.)
Biographisches Lexikon der Deutschen Medizinischen Fakultät in Prag : 1883-1945 / L. Hlaváčková-Kratochvílová, P. Svobodný. - Prag : Karolinum, 1998. - 239 s. - (váz.)
Bráníme se nekalé soutěži? : záznam z diskusního fóra : Praha, Liberální institut 08.04.1998 / [ed. Ján Pavlík] - Praha : Liberální institut, 1998. - 24 s. - (brož.)
Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy / editor I. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 159 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Comenius als Theologe : Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Comenius' Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert" (Sektion 7) anlässlich des 400.Geburtstages von Jan Amos Comenius / herausgegeben von V. Dvořák, J. Lášek. - Prag : Nadace Comenius, 1998. - 271 s. - (váz.)
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny : metodická příručka / B. Pechancová, A. Smrčková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 36 s. - (brož.)
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny. Obrazová příloha / B. Pechancová, A. Smrčková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. -37 listů. - (Brož.)
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / V. Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 153 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 4. ročník. Díl 1 / H. Mikulenková ... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 79 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 4. ročník. Díl 2 / [Hana Mikulenková] ... [et al.]- Olomouc : Prodos, [1998]. - 79 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 6. ročník základní školy / I. Balkó, L. Zimová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 159 s. - (brož.)
Český jazyk pro 5. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. 3 / [Eva Duchaňová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 64 s. - (brož.)

Český jazyk pro 6. ročník. Díl 1, Učivo o jazyce / [autoři: Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Alter, 1998. - 159 s. - (brož.)


Český jazyk pro 6. ročník. Díl 2, Jazykové projevy, sloh / [autoři: Hana Hrdličková, Eva Beránková, Stanislav Rudolf] - Vyd. 1. - Praha : Alter, 1998. - 74 s. - (brož.)
Čtení pro sladké snění / [napsal Josef Carl Grund] - [Říčany] : Junior, 1998. - Nestr. - (váz.)
De Profundís / O. Funda. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 362 s. - (brož.)
Deutscher Hochschulführer : wissenschaftliche Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen, Verwaltungsfachhochschulen, Berufsakademien. - 56., neubearb. Aufl. - Stuttgart : Josef Raabe, 1996. - 148, 1010 s. - (brož.)
Dějepis 6 : pravěk, starověk / I. Koucká. - Olomouc : Prodos, 1997. - 135 s. - (brož.)
Dějepis 6 : pracovní sešit / E. Schulzová. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.)
Dějiny hmotné kultury. 2. (2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století / [Josef Petráň] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 1997. - S. 481-1003. -(váz.)
Dějiny Univerzity Karlovy. 4, 1918-1990 / redaktoři svazku J. Havránek, Z. Pousta. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 671 s. - (váz.)
Didaktika přírodovědné části prvouky a přírodovědy pro učitelství prvního stupně / J. Vosičková, M. Franzová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1997. - 117 s. - (brož.)
Doktorandské spisy I : [1. vědecká konference studentů doktoranského studia FVHE VFU Brno]. Brno 12.06.1998 / [editovali Pavel Novák, Pavel Suchý] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a
farmaceutická univerzita, 1998. - 36 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.)
Doktorská knížka / V. Jiránek. - Praha : AZ servis, 1997. - Nestr. - (váz.)
Domovina : obrázky Mikuláše Alše se slovy lidové poesie / M. Aleš. - Brno : Šimon Ryšavý, 1998. - 123 s. - (brož.)
Dramatická výchova / M. Pavlovská. - Brno : Cerm, 1998. - 22 s. - (brož.)
Dvě stě dvacet let píseckého gymnázia : 1778 - 1998 / [Připravila Bohumila Merglová] ...[et al.]- Písek : Gymnázium, 1998. - 157 s., příl. - (Brož.)
Efektivní školský management / L. Eger... [et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 224 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele mateřských škol a prvního stupně základních škol : modul č. l / [Eva Komanová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 225 s. -(brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol : modul č. 2 / [Jaroslav Vulterin] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 263 s. -(brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro vychovatele dětí a mládeže : modul č. 3 / [Radmila Dytrtová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 165 s. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro pracovníky ve státní správě, jejichž působení ovlivňuje terén školy : modul č. 4 / [Alena Reitschmiedová] ...[et al.]- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 233 s. - (brož.)
Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele a mistry učňovské mládeže : modul č. 5 / [Prabir Kumar Ganguly] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 181 s. - (brož.)
Emanuel Strnad, CSc : život a dílo učitele a vědeckého pracovníka : materiály ze semináře, konaného u příležitosti 100. výročí narození Emanuela Strnada, CSc : Přerov 08.12.1994 / [redakce Jarmila Klímová, Marta Konířová] - Přerov : Muzeum Komenského, 1998. - 48 s., příl., 13 obr. na příl. - Oddělení dějin školství, Přerov. - (Brož.)

Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitním režimem : sborník z 2. konference : Masarykova univerzita, Brno 07.09.1998-08.09.1998 / [editor Jan Sup] - Brno : Cerm, 1996. - 163 s. - Masarykovy univerzita. - Filozofická fakulta. - Ústav pedagogických věd, Brno. - (brož.)


Fakulta architektury : studijní program. 1998/99 / [zpracoval Jiří Suchomel] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 14 s. - Fakulta architektury, Liberec. - (brož.)
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : studijní program. 1998/99 / [zpracovala Dagmar Militká] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 23 s. - Fakulta mechatroniky amezioborových inženýrských studií, Liberec. - (brož.)
Fakulta pedagogická : studijní program. 1998-99 / [zpracovala Olga Roztočilová] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 74 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.)
Fakulta strojní : studijní program. 1998/99 / [zpracoval Miroslav Malý] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 65 s. - Fakulta strojní, Liberec. - (brož.)
Fakulta textilní : studijní program. 1998/99 / [zpracovala Dana Křemenáková] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 52 s. - Fakulta textilní, Liberec. - (brož.)
Feierliche Immatrikulation : 1994, 1995, 1996 / W. Hogrebe, R. Silbereisen, K. Höffken. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1997. - 53 s. - (brož.)
Frank Stella in Jena / G. Machnik... [et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1997. - 78 s. - (brož.)
Geologické exkurze po Praze a okolí : sbíráme zkameněliny a nerosty pro školní praxi / V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 203 s. - Univerzita Karlova. - Pedagogická fakulta. - Katedra biologie a ekologické výchovy, Praha. - (brož.)
Gewalt in der Schule : Ergebnisse einer Befragung von Schülern und Lehrern / M. Pöll. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 12, 216 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Das grosse Welttheater : die Epoche der höfischen Feste / R. Alewyn. - 2., erw. Aufl., Nachdruck. - München : C. H. Beck, 1989. - 135 s., 20 obr. na příl. - (brož.)
Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen Deutschland, Österreich, Schweiz. - 7. Ausg. - München : K.G.Saur, 1996. - 23, 578 s. - (váz.)
Historické učebnice matematiky ve fondu SPKK. Část 1, 1836-1948 / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 86 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Historické učebnice matematiky ve fondu SPKK. Část 2, 1822-1949 / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 55 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Historické učebnice zeměpisu ve fondech SPKK : (1850-1950) / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 70 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice : působení mezi individualitami učitele a žáka / T. Zuzák. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 66 s. - Pedagogická fakulta,Ostrava. - (brož.)
Hospodářská fakulta : studijní program. 1998/99 / [zpracoval Josef Sixta] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 26 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.)
How to give your child a great self-image / D. Phillips, F. Bernstein. - 1st ed., Reprint. - London : Penguin Books, 1991. - 18, 252 s. - (brož.)
Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. Díl 1 / D. Lisá. - 1. vyd. v nakl. Editio Supraphon. - Praha : Editio Supraphon, 1998. - 56 s. + 1 příl. - (brož.)
Hudební výchova : pro 2. ročník základní školy / M. Lišková, L. Hurník. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 103 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Ibero-Americana Pragensia : anuario del Centro de estudios ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga. A. 31. 1997. - 1a ed. - Praga : Karolinum, 1997. - 324 s. - (brož.)

Informační listy k problematice volného času Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR. - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1995. - Nestr. - (Brož.)


Insignie a akademické obřady na Masarykově univerzitě / P. Bravený. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 31 s., obr. příl. - (brož.)
Jak získat hodinu denně navíc : přes 500 tipů, jak ušetřit čas / R. Josephs. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 229 s. - (váz.)
Jaroslav Mazáč : setkání s osobností : upomínkový list : Přerov 31.03.1998 / [Oldřich Fiala] - Přerov : Proavis, 1998. - 6 s. - Muzeum Komenského, Přerov. - (Brož.)
Jednou dole, jednou nahoře : deník začínající ředitelky / H. Vaverková. - 1. vyd. - Praha : Strom, 1997. - 47 s. - (brož.)
K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole / H. Dvořáková. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 137 s. - (brož.)
K obecným základům pedagogiky : řešené autokorektivní úlohy : studijní texty pro dálkové studium pedagogických oborů / M. Hladílek. - Vyd. 2. přeprac. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 25 s. - Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)
K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín : sborník příspěvků / [Odpovědná redaktorka Zdenka Veselá] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1996. - 82 s. - (brož.)
K současným problémům vnitřní transformace primární školy / [editor Helena Vyskočilová] - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 175 s. - (brož.)
Kapitoly z pedagogiky : (studijní text) / J. Vašutová ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 203 s. - (brož.)
Kapitoly ze školského managementu / F. Bacík, J. Kalous, J. Svoboda ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 377 s. - (brož.)
Každé dítě potřebuje speciální přístup : vytváření integrovaných a inkluzivních tříd / G. Lang, C. Berberich. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 146 s. - (brož.)
Když o dovolené prší.. / J. Mandžuková. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Krajinná sféra 1 : zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / R. Pavlů, V. Seifert ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 55 s. - (brož.)
Léto v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol / E. Opravilová, V. Gebhartová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 125 s. - (brož.)
A Life of Learning / N. Davis. - New York : American Council of Learned Societies, 1997. - 26 s. - (brož.)
Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : 1946-1995 / [text zpracoval Jiří Fiala] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 10 s. - Filozofickáfakulta. - Katedra bohemistiky, Olomouc. - (Brož.)
Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy / V. Vařejková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 95 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Literární výchova 6 : doplněk k Čítance 6 / [Miroslava Horáčková, Hana Staudková] ...[et al.]- 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 80 s. - (brož.)
Logopedický slovník / J. Dvořák. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1998. - 192 s. - (Brož.)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personal Verzeichnis. 1998. Sommersemester. - Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universität, 1998. - 683 s., 2 mp. příl. - (Brož.)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Forschungsbericht. 1995-1996. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1997. - 124 s. + 1 CD-ROM. - (Brož.)
Die Maschine als Demonstration des lebendigen Gottes : Johann Amos Comenius im Umgang mit der Technik / K. Schaller. - Baltmannsweiler : Hohengehren, 1997. - 80 s. - (brož.)

Matematika 6 / J. Molnár... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 143 s. - (brož.)


Matematika 6 : učebnice s komentářem pro učitele / J. Molnár... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 143 s. - (brož.)
Matematika pro 4. ročník : příručka pro učitele / B. Novák, J. Molnár. - Olomouc : Prodos, 1998. - 192 s. - (brož.)
Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 1 / zpracovali I. Kročilová, P. Petr, J. Solfronková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Liquet, 1998. - 180 s. - (Brož.)
Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / zpracovali I. Kročilová, P. Petr, J. Solfronková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Liquet, 1998. - 173 s. - (Brož.)
Maturujeme z ekonomie : základy znalostí každého ekonoma / V. Kunz, J. Kozler. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1998. - 86 s. - (brož.)
Metoda dotazníku pro pedagogy / R. Kohoutek. - Brno : Cerm, 1998. - 30 s. - (brož.)
Metodická příručka k Občanské výchově pro 7. ročník základní školy / [Z. Brabcová] ...[et al.]- 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 85 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk : pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / [Vlastimil Styblík] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 76 s. - (brož.)
Mé srdce pohřběte u Wounded Knee : dějiny severoamerických Indiánů / D. Brown. - Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. - Praha : Hynek, 1998. - 504 s. - (váz.)
Mluví Černý jelen : životní příběh svatého muže z kmene Oglala Sioux / vypráví J. Neihardt. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 313 s. - (brož.)
Model přijímací zkoušky k pregraduálnímu studiu na fakultách Univerzity Karlovy : příklady vzorových zkušebních otázek / [zpracovaly Gabriela Bilíková, Milena Knirschová] - Praha : Karolinum, 1998. - 158 s. - (brož.)
Modelové testy z angličtiny k přijímacím zkouškám na vysoké školy / C. Black, V. Váchalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Domažlice : Jiří Kriška, 1998. - 95 s. - (brož.)
Modelové testy z němčiny k přijímacím zkouškám na vysoké školy / W. Fiedler, A. Krejza ...[et al.]. - 1. vyd. - Domažlice : Jiří Kriška, 1998. - 100 s. - (brož.)
Modely kreativně orientovaných vyučovacích jednotek tělesné výchovy s gymnastickým obsahem. 2 / H. Krapková, J. Šopková. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 44 listů. -(brož.)
Moji přátelé vyprávějí... 1 / kresby W. Kostner. [z italského originálu přeložila Dana Vočadlová] . - Praha : Nové město, 1998. - 24 s. - (brož.)
More Everyday Parenting : the Six-to Nine-Year-Old / R. Goldstein, J. Gallant. - 1st publ. - Harmondsworth : Penguin Books, 1991. - 224 s. - (brož.)
Nauka o kraju : dla 4. klasy / P. Augusta, F. Honzák. - 1. wyd. - Praha : Práce, 1998. - 96 s. - (brož.)
Nebojte se češtiny! : pracovní sešit pro žáky 9. tříd základních škol. Texty přijímacích zkoušek z českého jazyka na různé typy středních škol v České republice. Díl 2, Diktáty, jazykové rozbory, testy ze všeobecného přehledu / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 44 s. + 1 příl. - (Brož.)
Nejznámější anglická přísloví / [Radka Badalová] - Dubicko : INFOA, [1998]. - Nestr. - (váz.)
Nikdy nekončící příběhy / O. Šik ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 51 s. - Praha, Česká rada pionýra. - (brož.)
O problémech žáků s poruchami učení v současné škole a cestách k jejich řešení / Z. Kaprová. - Praha : Tech-Market, 1997. - 68 s. - (brož.)
Obecná pedagogika I / H. Grecmanová, D. Holoušová, E. Urbanovská. - Vyd. 1. - Olomouc : Hanex, [asi 1998]. - 231 s. - (brož.)

Pařízek a Wilfling - O škole a učiteli / V. Štverák. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 124 s. - (brož.)


Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference : Ostrava 17.09.1997-18.09.1997 / [redakce Ladislav Langr] - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. - 348 s. - Katedra pedagogiky, Ostrava. - (brož.)
Pedagogická psychologie. Část A / P. Dařílek, P. Kusák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 234 s. - (brož.)
Pedagogická psychologie. Část B / P. Dařílek, P. Kusák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 150 s. - (brož.)
Philosophische Fakultät Antrittsvorlesungen. 2, 26. April 1994 bis 16. Januar 1995 / H. Gottwald... [et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1997. - 242 s. - (brož.)
Postoje vysokoškolských studentů ke studiu a atribuční procesy / D. Trpišovská. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : UJEP, 1997. - 44, 33 s. - (brož.)
Pověsti z Novoměstska / [sestavila Zdenka Marková] - Nové Město na Moravě : Horácké muzeum, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Pracovní sešit k Počtům pro střední stupeň pomocné školy. 3 / [Božena Blažková, Zdena Gundzová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 48 s. - (brož.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy : jubilejní sborník : 1348-1998 / [redaktor publikace Karel V. Malý] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 326 s., obr. příl. - Právnická fakulta, Praha. - (váz.)
Preiswert durch Europa : per Interrail, Europabus und Mitfahrzentrale : Mitte, Osten, Südosten und Türkei / W. Klein. - Freiburg im Breisgau : Interconnections, 1996. - 528 s. - (brož.)
Preiswert durch Europa : per Interrail, Europabus und Mitfahrzentrale : Mitte, Nordwesten und Norden / W. Klein. - Freiburg im Breisgau : Interconnections, 1996. - 544 s. - (brož.)
Preiswert durch Europa : per Interrail, Europabus und Mitfahrzentrale : Mitte, Südwesten und Marokko / W. Klein. - Freiburg im Breisgau : Interconnections, 1997. - 558 s. - (brož.)
První čtení : pro 1. ročník základní (obecné) školy / M. Hanzová, B. Janáčková, J. Polanská. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1998. - 47 s. - (brož.)
První pomoc při řešení výchovných problémů : poradenské minimum pro učitele / B. Lazarová. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1998. - 62 s. - (brož.)
Přiblížit se k žákům : ze zkušeností učitele ZŠ a SŠ / R. Musil. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1997. - 31 s. - (brož.)
Přijímací testy na OPF : 1995 - 1997 / vedoucí autorského kolektivu J. Mezuláník ...[et al.]. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 244 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná.- (brož.)
Příklady k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky / M. Godulová, I. Janů. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 154 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky 5. tříd základních škol. Vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 1, Českýjazyk a všeobecný přehled / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 43 s. + 1 příl. - (Brož.)
Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky 5. tříd základních škol. Vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2,Matematika / P. Dolejší. - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 1997. - 44 s. + 1 příl. - (Brož.)
Radosti a strasti : předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk / Z. Matějček, M. Pokorná. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1998. - 205 s. - (brož.)
Referát distančního vzdělávání : studijní program. 1998/99 / [zpracovala Eva Dvořáková] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 21 s. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)

Report of the President : 1986-1997 / S. Katz. - New York : American Council of Learned Societies, 1997. - 24 s. - (brož.)


Ročenka '97 : Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 134 s. - (brož.)
Rozpočet resortu školství : kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy státního rozpočtu České republiky na rok 1998. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1998. - 257 s. - (Brož.)
Rumunští Romové / [fotografie Yves Leresche] - [S.l.] : [s.n.], [1997]. - 11 listů. - (Brož.)
Rübezahl : Legenden aus dem Riesengebirge / J. Musäus. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1998. - 154 s., obr. příl. - (váz.)
S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti / P. Říčan. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 143 s. - (brož.)
Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1/98, Trendy tranzitivní ekonomiky. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 135 s. - (brož.)
Sborník prací studentů a doktorantů / [redakce Jaromír Baštinec] - Brno : Cerm, 1997. - 194 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Sborník příspěvků ze 4. Pedagogického semináře ... na téma "Vnitřní řízení školy v období hledání tvořivého pojetí výchovně-vzdělávací instituce" : [Vnitřní řízení školy v období hledánítvořivého pojetí výchovně-vzdělávací instituce]. Ostrava 09.09.1997. - Vyd. 1. - Ostrava : Ústav celoživotního vzdělávání a rozvoje při PdF OU, 1998. - 83 s. - (Vrož.)
Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství : přínos alternativních škol k optimálnímu rozvoji školské soustavy : [7. konference o současnýchcelosvětových otázkách alternativního školství]. Olomouc 16.10.1997-18.10.1997 / [editor Zdeněk Kalhous] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 301 s. - Fakulta pedagogická, Olomouc. - (brož.)
Skautskou stezkou : základní příručka pro skauty a skautky / V. Břicháček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Junák, 1998. - 393 s. - (váz.)
Směřování k základní škole zítřka / J. Kozlík ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 116 s. - (brož.)
Sonáta pro klavír a borovici / W. Ryvola ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 104 s. - (brož.)
Soudobé teorie vzdělávání / Y. Bertrand. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 247 s. - (brož.)
Speciální pedagogika. 8. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 81 s. - (brož.)
Speciální pedagogika : defektologie. 8, Literatura z let 1992-1996 / zpracovala J. Purketová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. - 195 s. - (brož.)
Spolupráce technických univerzit s průmyslem : sborník příspěvků ze společného smináře VUT v Brně a TU Wien : Brno 12.09.1997 / redakce I. Ptáčková, A. Mizerová. - Brno : Vutium, 1997. - 57 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Standardy a testové úlohy z matematiky : pro střední odborné školy / E. Fuchs, F. Procházka ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 95 s. - (brož.)
Standardy a testové úlohy z matematiky : pro čtyřletá gymnázia / E. Fuchs, J. Kubát ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 147 s. - (brož.)
Stati o edukačních konstruktech. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)
Statistická ročenka školství. 1997-1998. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)

Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 14 s. - (brož.)


100 let Klvaňova gymnázia v Kyjově : 1898-1998 / V. Kotík. - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 1998. - 323 s. - (Brož.)
111 námětů pro tvořivou : sborník činností pro mateřské školy / R. Špačková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 135 s. - (brož.)
Střední technická škola MO v Moravské Třebové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, [1998]. - Nestr. -(brož.)
Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 2. ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F. Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 63 s. - (brož.)
Šílený stařec : 100 příběhů z moravských a slezských hradů, zámků a archeologických nalezišť / M. Moučková. - 1. vyd. - Praha : Daryl, 1998. - 166 s., 16 s. obr. příl. - (váz.)
Školy a školská zařízení v České republice ve školním roce. 1997-1998. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 24 s., tb. příl. - (Brož.)
Technická univerzita v Liberci : studijní program. 1998/99 / [zpracovala Eva Dvořáková] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Fakulta strojní, fakulta textilní, fakulta pedagogická..., Liberec. - (brož.)
Tematické inspekce 1996-1997 / [redaktor Vladimír Valeš] - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 136 s. - (brož.)
Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky / M. Váňová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 91 s. - (brož.)
Tradycje a zmiany edukacyjne : edukacja europejska w 20. wieku. Zesz. 2 / redaktor B. Krawiec. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 108 s. - (brož.)
Tramtária outdoor magazín. 1997 / [zodpovedný redaktor Ivan Ivanič] - Banská Bystrica : Tramtária, 1997. - 196 s. - (Brož.)
Tramtária outdoor magazín. 1998, 3. ročník / [zodpovedný redaktor Ivan Ivanič] - 1. vyd. - Banská Bystrica : Tramtária, 1998. - 198 s. - (Brož.)
Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově / V. Drábek. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 146 s. - (brož.)
Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie : tato studie zahrnuje i země ESVO/EHP / [redakčně upravily Stanislava Brožová, Květa Goulliová] - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1998. - 117 s. - Divize analýza informací, DIS - Eurydice Unit, Praha. - (brož.)
Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti : sborník příspěvků z mezinárodní konference : [Srovnávací evropský výzkum historického vědomí středoškoláků: Youth andHistory]. Brno 30.10.1996 / [odpovědný redaktor Jaroslav Vaculík] - Brno : Cerm, 1997. - 126 s. - Masarykova univerzita. - Pedagogická fakulta. - Katedra historie, Brno. - (brož.)
Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti / L. Podroužek. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 146 s. - Fakulta pedagogická, katedra biologie, Plzeň. - (brož.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Forschung. Bd. 1. - 11. Aufl. - Bonn : Raabe, 1994. - 95, 1099 s. - (váz.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Forschung. Bd. 2. - 11. Aufl. - Bonn : Raabe, 1994. - 14 s., S. 1101-2051. - (váz.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Lehre. Tl. 2, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Verwaltungsfachhochschulen. - 9. Aufl. - Stuttgart : Raabe, 1996. -14, 647 s. - (váz.)

Vedení mateřské školy. 4. aktualizace / P. Babjaková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)


Velikonoce / J. Vašák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 58 s. - (brož.)
Vesmír/mapa : zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / H. Holovská, R. Pavlů ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 55 s. - (brož.)
Vědecká pojednání. IV-1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 204 s. - (brož.)
Víly, čarodějnice a vlkodlaci ve středověku : příběh dvojníka / C. Lecouteux. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 211 s. - (váz.)
Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy : pracovní sešit. Část 2, 5. ročník / V. Danielovská, K. Tupý. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 31 s. - (brož.)
Vlastní pokoj : esej / V. Woolf. - Vyd. 1. - Praha : Marie Chřibková, 1998. - 98 s. - (brož.)
Vojenská konzervatoř : 1923 - 1998 : publikace vydaná k 75. výročí založení první vojenské odborné umělecké školy / [odpovědná redaktorka Eva Zítková] - Praha : Ministerstvo obrany Českérepubliky-AVIS, 1998. - 22 s. - Vojenská konzervatoř, Roudnice nad Labem. - (brož.)
Vrátíme smysl hodinám češtiny? : úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu / O. Hausenblas. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1997. - 51 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I / T. Jílek ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 61 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I / T. Jílek ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 41 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Vybrané kapitoly z psychopedie : určeno pro čtyřsemestrové a šestisemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky / Vybrala a doplnila texty D. Švingalová. - Vyd. 1. - Liberec : Technickáuniverzita, 1998. - 113 s. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)
Výchova dětí se závadami a poruchami chování / R. Kohoutek. - Brno : Cerm, 1998. - 18 s. - (brož.)
Výchova k evropanství / [připravila Marie Gottvaldová] - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska], 1996. - 48 s. - (Brož.)
Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1996. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 60, 224 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.)
Výroční zpráva 1997. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Výroční zpráva Klvaňova gymnázia v Kyjově za školní rok. 42. 1996-1997. - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 1997. - 144 s. - (Brož.)
Výtvarná výchova v předškolním věku / M. Svobodová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1998. - 86 s. - (váz.)
Výuka projektového řízení na vysokých školách v České republice : v období před vstupem do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference : Brno 29.04.1998. - Brno : Ústavautomatizace a informatiky VUT, 1998. - 71 s. - Fakulta strojní, Brno. - (váz.)
Vývojová ročenka školství : školství v ČR 1989/90 - 1996/97 / H. Čudová... [et al.]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 84 s. - (brož.)
Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu / M. Belcourt, P. Wright. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 243 s. - (brož.)
Základy empirického výzkumu pedagogických jevů / J. Pelikán. - Praha : Karolinum, 1998. - 270 s. - (brož.)
Základy rodinného života. 1, Pro 5.- 7. ročník základní školy / J. Marhounová. - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 70 s. - (brož.)

Základy rodinného života. 2, Pro 8.-9. ročník základní školy / J. Marhounová. - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 71 s. - (brož.)


Závěr studia, PGS, další vzdělávání učitelů : sborník ze semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky : Zlaté Hory - Horní Údolí 08.09.1997-11.09.1997. - Olomouc : JČMF, 1997. - 49 s. - KAG PřF UP, Olomouc. - (brož.)
Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra 2 / H. Kholová, R. Pavlů ...[et al.]. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1998. - 47 s. + 1 příl. - (brož.)
Zkuste být dítětem / E. Mádrová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 117 s. - (brož.)
Zvířátka z filcu (a trpaslík navíc) / L. Marečková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 16 s., šablony. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist