Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 1998

Advancing Theory in Labour Law and Industrial Relations in a Global Context : Proceedings of the Colloquium : Amsterdam 18.04.1996-19.04.1996 / edited by T. Wilthagen. - Amsterdam : North-Holland, 1998. - 7, 254 s. - (brož.)
Aktuální problémy transformující se ekonomiky : sborník příspěvků / [Ivan Brezina] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 42 s. - Ekonomická fakulta,Ostrava. - (váz.)
Analýza konkurence a trhu / M. Přibová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 92 s. - (brož.)
Analýza makroekonomického vývoje České republiky v roce 1997 a prognóza na léta 1998 a 1999. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 103 s. - (brož.)
Bankovnictví : pro střední školy a veřejnost / I. Kipielová ... [et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 211 s. - (brož.)
Britannica Book of the Year. 1998. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1998. - 920 s. - (váz.)
Budget - Facts and Trends '98 / [text Vladimír Lukovský, Roman Kovář] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 1998. - 32 s. - Press and Organizational Department, Prague.- (brož.)
Cenová politika a tvorba ceny jako součást marketingového řízení firmy : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 23 s. - (Brož.)
Cenové předpisy : Obecné cenové předpisy : nájemné z bytu : úplné znění výměru MF ČR č. 01/98 : sazby za poštovní zásilky a poukázky v mezinárodním styku : podle stavu k 10.4.1998. - Ostrava: Sagit, 1998. - 96 s. - (brož.)
Centralny Okreg Przemyslowy : 1936-1939 : wstepna faza programu uprzemyslowienia Polski / W. Samecki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 485 s. - (brož.)
Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 3. mezinárodní konference : Tábor 26.03.1998-27.03.1998 / [editoři Milan Hasman, Jan Říha] - České Budějovice : Jihočeská univerzita-Zemědělská fakulta, 1998. - 267 s. - Katedra ekonomiky a techniky cestovního ruchu, Tábor. - (brož.)
Chyby a kontroly v účetnictví / J. Dušek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 103 s. - (brož.)
Co je špatného na McDonald's?. - Pardubice : Duha, 1998. - Nestr. - (Brož.)
The Cooperative Movement in Historical Perspective - its Role, Forms and Economic, Social and Cultural Impact : Session B 13. 2nd Part : [12th International Economic History Congress]. Sevilla 08.1998 / [edited by Lidmila Němcová] - Prague : University of Economics, 1998. - 88 s. - Faculty of Economics and Public Administration, Prague. - (brož.)
České zemědělství a Evropská unie : předpoklady českého zemědělství z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie / K. Janda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1998. - 32 s. - (brož.)
Čistší produkce : prevence odpadu a znečištění : metodická příručka pro průmyslové podniky / [Vladimír Dobeš] ... [et al.]- Praha : České centrum čistší produkce, 1998. - 126, 54 s. - (Brož.)
Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k 1. 1. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 128 s. - (brož.)
Daň silniční- Daň z nemovitostí- Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí : podle stavu k 16. 4. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 56 s. - (brož.)
Daňové náklady od roku 1998 : (průvodce náklady a výnosy v podvojném účetnictví) / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 420 s. - (brož.)

Daňové ráje ... aby nebyly daňovým peklem / Š. Klein. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 197 s. - (brož.)


Dějiny ekonomických teorií / M. Sojka ... [et al.]. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 403 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Direkte Demokratie und Finanzpolitik in den USA : Volksabstimmungen über Haushaltsfragen, Steuern und Verschuldung in Kalifornien / M. Bauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 299 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Doing Business in the Czech Republic. 1998-1999. - Prague : PP Agency, [1998]. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Economic Aspects of Environmental Protection : the Situation in the Czech Republic / B. Moldan ... [et al.]. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 337 s. - (brož.)
Ekonomická teorie a její odraz v české ekonomice 90. let (včetně příkladů) / J. Kraft, P. Bednářová. - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 173 s. - Hospodářská fakulta, katedraekonomie, Liberec. - (brož.)
Ekonomika měst a obcí / P. Toth. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 194 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Environmentální ekonomie I : učební texty / M. Šimíčková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 131 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra regionální ekonomiky,Ostrava. - (brož.)
EU integration and Agri-Food Sectors in the Czech Republic and Poland : Challenges and Oportunities for Food Sector : Proceedings of the International Scientific Conference of the ProjectPhare ACE P95-2015R : [Phare ACE P95-2015R]. Prague 15.05.1998 / [odpovědný redaktor Marie Pourová] - 1. vyd. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 207 s. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Evropské právo pro techniky : volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků určených pro vnitřní trh EU. Seš. 1, Základní dokumenty, orgány, právní nástroje a společné politiky Evropské unie / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 40 s. - (brož.)
Evropské právo pro techniky : odstraňování technických překážek obchodu. Seš. 2, Vznik a zamezení vzniku technických překážek, zásada vzájemného uznávání, harmonizační koncepce, nový přístupk technické harmonizaci a směrnice nového přístupu / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 31 s. - (brož.)
Evropské právo pro techniky : volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků určených pro vnitřní trh EU. Seš. 3, Politika posuzování shody / J. Petřina. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1997. - 32 s. - (brož.)
Expected Impacts of the Accession of the Czech Republic into the European Union on the Czech Agriculture / [Emil Divila] ...[et al.]- Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 62s., příl. - (brož.)
Financování politických stran v České republice / editor V. Šimíček... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 94 s. - Mezinárodní politologický ústav, Brno. - (brož.)
Finanční analýza / J. Sedláček, E. Hamplová, V. Úradníček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 190 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Finanční účetnictví II : (postupy účtování podnikatelů) / H. Navrátilová, E. Symonová, J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 150 s. - Ekonomicko-správní fakulta,Brno. - (brož.)
Foreign trade legislation : Czech Republik. - Prague : Trade Links, 1998. - 328 s. - (Brož.)
Free banking : záznam z diskusního fóra : Praha, Liberální institut 11.11.1997 / [ed. Josef Šíma] - Praha : Liberální institut, 1998. - 32 s. - (brož.)

Hedvábná cesta : soubor studií pracovní skupiny "Orientalia Bohemica - české země a Orient do roku 1500" / [redakce Lubica Obuchová, Petr Charvát] - Praha : Dar Ibn Rushd, 1998. - 117 s. - Česká orientalistická společnost, Praha. - (Česká orientalistická společnost ; brož.)- (Dar Ibn Rushd.)


Hmotné a nehmotné investice v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 1997 : (předběžné výsledky). - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Hospodářská analýza v ohrožené firmě / J. Macek. - S.l. : s.n., 1998. - 99 s. - (brož.)
Hospodářská geografie : (severoamerické zóny volného obchodu - NAFTA) / I. Jáč. - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 102 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.)
Informační management v bankách / J. Dube. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1998. - 9, 193 s. - (brož.)
Investování 10 / I. Petráková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 154 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Jak neztratit nadšení / J. Křivohlavý. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 131 s. - (brož.)
Jak získat hodinu denně navíc : přes 500 tipů, jak ušetřit čas / R. Josephs. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 229 s. - (váz.)
Jak zlepšit výrobní proces / [Jiří Vejdělek] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 75 s. - (brož.)
K aplikabilitě exaktních metod v řízení výroby / J. Macek. - S.l. : s.n., 1998. - 87 s. - (brož.)
Kam s penězi / E. Dočkal. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 276 s. - (brož.)
Když o dovolené prší.. / J. Mandžuková. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Kosten- und Leistungsrechnung / H. Lang. - München : C. H. Beck, 1990. - 16, 159 s. - (brož.)
Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe : the Transition and Beyond / edited by N. Barr. - 1st Print. - New York : Oxford University Press, 1994. - 18, 387 s. + 1 příl. - (brož.)
Makroekonomie : základní kurz : (učebnice pro distanční studium) / K. Fuchs. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 186 s. - Ekonomick-správní fakulta. - Katedra ekonomie, Brno. -(brož.)
Makroekonomie B / T. Paulík. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 137 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Malá encyklopedie cestovního ruchu : vybrané pojmy v češtině a angličtině, definice, zkratky / J. Čech. - 1. vyd. - Praha : Idea servis, 1998. - 130 s. - (brož.)
Management rizika : úvod k systematickému vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik. Díl 1 / [František Rožek, Vojtěch Mráz, Jaroslav Brácha] - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - 66 s. - Institut výchovy bezpečnosti práce, Brno. - (Brož.
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 1, Dokumenty potřebné pro založení podniku / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 44 s. - Fakultafinancí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 2, Dokumenty dodavatelsko - odběratelských vztahů / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 44 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 3, Dokumenty a písemnosti spojené se zásobováním a skladováním materiálu na zboží / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká školaekonomická, 1998. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)

Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 4, Dokumenty a písemnosti platebního a zúčtovacího styku / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 102s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)


Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 5, Provozní dokumentace v odvětvích výroby a obchodu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 46 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 6, Personální dokumentace / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 80 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 7, Formy účetních knih / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 8, Dokumenty a písemnosti ve vztahu k finančnímu úřadu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 78 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 9, Základní dokumenty v oblasti zahraničního obchodu / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 78 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (váz.)
Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 10, Účetní a statistické výkazy / O. Asztalos, A. Králová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 98 s. - Fakulta financí aúčetnictví, Praha. - (váz.)
Maturujeme z ekonomie : základy znalostí každého ekonoma / V. Kunz, J. Kozler. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1998. - 86 s. - (brož.)
Mcdonaldizace aneb širší společenské dopady činnosti McDonald's. - Pardubice : Duha, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Moderní personalistika : trendy, inspirace, výzvy / J. Stýblo. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 139 s. - (brož.)
Mzdová diferenciace zaměstnanců 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 28 s. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Mimořádná aktualizace a doplňky - červen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Nad kapitálovým trhem / J. Guoth. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1998. - 206 s. - (brož.)
Nad trestní odpovědností podnikatele / J. Teryngel. - 1. vyd. - Praha : Orac, 1998. - 190 s. - (brož.)
Nauka o podnikání : studijní text pro studium BA Hons / B. Pexídr. - Vyd. 2., přeprac. - Brno : PC-DIR, 1998. - 209 s., příl. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Náhrady cestovních výdajů po novelizaci zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách k 1. červenci 1998 : úplné znění novelizovaného zákona : výklad, komentář, odkazy na související právnípředpisy, příklady / připravila M. Salačová. - 1. vyd. - Praha : Praktik, 1998. - 93 s. - (brož.)
Nebojte se DPH : návod na bezbolestný přechod podnikatele do podmínek plátce daně z přidané hodnoty aneb poučení o DHP pro méně i více zkušené / [Barbara Pořízková, Tomáš Stejskal] - 4. vyd. - Ostrava : Mirago, 1998. - 128 s. - (brož.)
Nová učebnice obchodní němčiny 2 : Marketing auf Deutsch / V. Lopuchovská, I. Bureš. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 181 s. - (brož.)
Nové podmínky pro investory. - [Praha] : PP Agency, 1998. - 11 s. - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, [Praha]. - (Brož.)
Oskar Schindler : (1908-1974) / R. Fikejz. - 1. vyd. - Svitavy : Městské muzeum a galerie, 1998. - 165 s., obr. příl. - (Brož.)
Pláč a naděje nové Evropy / P. Milén. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 76 s. - (brož.)

Počítačové technologie na kapitálových trzích / J. Fanta. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 14, 225 s. - (brož.)


Podnikání v silniční dopravě : (příručka pro autodopravce) / J. Rada. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 489 s. - (brož.)
Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 16. 4. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 88 s. - (brož.)
Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění od roku 1998 / H. Pelikánová, Z. Špačková, V. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 132 s. - (brož.)
Poziční strategie v marketingu : jak profitovat z tržních nik / I. Bureš. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 108 s. - (brož.)
Praktická personalistika : zaměstnanec - zaměstnavatel - stát - vztahy - práva - povinnosti / B. Kahle, J. Stýblo. - 3. aktualizované vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 254 s. - (brož.)
Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 6. aktualizace - červen 1998 / P. Běhounek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 11. aktualizací - stav: červen 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš.str. - (brož.)
Příručka plátce DPH od roku 1998 / V. Benda. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 95 s. - (brož.)
Rozpočet - fakta a trendy '98 / [text Vladimír Lukovský, Roman Kovář] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 32 s. - Tiskový a organizační odbor, Praha. - (brož.)
Rozpočet resortu školství : kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy státního rozpočtu České republiky na rok 1998. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1998. - 257 s. - (Brož.)
Ruština pro ekonomy III : odborné texty / M. Anfilov, M. Balcar. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 119 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Řešení modelových situací v cestovním ruchu / M. Melichárek. - 5., upr. vyd. - Praha : Idea Servis, 1998. - 110 s. - (brož.)
Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1/98, Trendy tranzitivní ekonomiky. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 135 s. - (brož.)
Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2. 1998, Finanční aspekty hospodářství. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 151 s. - (brož.)
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 02.1998 / sestavil N. Žid. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 113 s. - (brož.)
Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem po roce 1945 / výběr a uspořádání J. Pšeničková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 203 s. - (brož.)
Schluss mit der Männerwirtschaft : Frauen in Beruf und Ausbildung / herausgegeben von C. Winsen. - München : C. H. Beck, 1990. - 153 s. - (brož.)
Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech : stav ke dni 31. 12. 1997 / J. Zedník ... [et al.]. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - Nestr. - Odbor krmiv, Praha. - (Brož.)
Slovar' rynočnoj ekonomiki / V. Kalašnikov. - Moskva : Informacionno-vnedrenčeskij centr "Marketing", 1993. - 55 s. - (brož.)
Služby sítě Internet / L. Kunderová. - Brno : Konvoj, 1997. - 37 s. - (brož.)

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění / sestavil a uspořádal J. Gebarowský. - Praha : Linde, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)


Sociálně ekonomická hlediska v diskusi o vstupu České republiky do Evropské unie : (vybrané problémy). - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 126 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995 / Z. Šulc. - 2. vyd., v nakl. Doplněk 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 117 s. - (brož.)
Stručný terminologický slovník teorie řízení a velení / [zpracoval Stanislav Uhlíř] - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska], 1997. - 20 s. - (Brož.)
Systém environmentálního managementu a auditů (EMAS) v malých a středních podnicích : průvodce pro management podniků / [Zuzana Kubínová, Zdeněk Šantora] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 65 s. - (brož.)
Štíhlá výroba / J. Jirásek. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 199 s. - (brož.)
Technologické systémy a materiály / R. Werner ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 154 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. -(brož.)
Teorie oceňování nemovitostí / A. Bradáč. - 4. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : CERM, 1998. - 498 s. - (brož.)
Teorie světové ekonomiky / F. Varadzin. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 190 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomie, Ostrava. - (brož.)
Umíte správně aplikovat metodické pokyny k DPH? : komentáře, vysvětlivky, doporučení : metodické pokyny k DPH vydané MF ČR platné k 1.1.1998 / L. Pitner, V. Benda, S. Galočík. - 1. vyd. -Praha : Vox, 1998. - 233 s. - (brož.)
Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k 12. 5. 1998 : pokyny MF ČR. - Ostrava : Sagit, 1998. - 64 s. - (brož.)
Účetnictví nevýdělečných organizací / A. Urbancová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 287 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra účetnictví, Ostrava. -(brož.)
Účetní a daňové dopady obchodního zákoníku : podle stavu k 1.1.1998 / R. Kuneš ...[et al.]. - 2. aktualizované vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 164 s. - (brož.)
Účtování na finančních a kapitálových účtech, o zúčtovacích vztazích a cenných papírech : programová učebnice podvojného účetnictví s výkladem a cvičebními testy / [Jana Buchtová] - 4. vyd. -Ostrava : Mirago, 1998. - 151 s. - (brož.)
Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie : tato studie zahrnuje i země ESVO/EHP / [redakčně upravily Stanislava Brožová, Květa Goulliová] - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1998. - 117 s. - Divize analýza informací, DIS - Eurydice Unit, Praha. - (brož.)
Velká kniha pro podnikání pro fyzické i právnické osoby aneb Vše co potřebujete znát během podnikání / K. Kínl, J. Ježek, D. Dvořáková. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 469 s., příl. -(váz.)
Vybrané finanční ukazatele v průmyslu ČR v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 83 s. - (Brož.)
Vybrané základní charakteristiky dopravní politiky ČR z hlediska harmonizace s EU. - Praha : [Ústředí Odborového sdružení železničářů], 1997. - 32 s. - (Brož.)
Výsledky zpracování účetních závěrek podnikatelů za rok. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Vývoj ekonomického myšlení / O. Králík. - Brno : Cerm, 1998. - 32 s. - (brož.)
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky : 1990-1998. No. 11 / [připravil J. Kux] ... [et al.]- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 52 s., 6grafů, příl. - (Váz.)

Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu / M. Belcourt, P. Wright. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 243 s. - (brož.)


Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 13. 5. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 160 s. - (brož.)
Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1996. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 628 s. - (brož.)
Základy peněžního vývoje / J. Sejbal. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 420 s., 638 obr. na příl. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (váz.)
Zákon o komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů s komentářem a Zákon o cenných papírech s komentářem k ustanovením novelizovaným zákonem o komisi pro cenné papíry : podleprávního stavu k 1. 4. 1998 / komentář R. Kramařík. - 1. vyd. - [Praha] : Knowledge Publishing, 1998. - 100 s. - (brož.)
Zlínští podnikatelé Tomáš Baťa a František Čuba / F. Trnka. - Praha : East Publishing, 1998. - 166 s., obr. příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist