Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - E. Politika

za červenec-srpen 1998

Aforismy 3 : předvolební guláš / J. Lukáš. - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - 55 s. - (brož.)
Albert Speer: Zápas s pravdou / G. Sereny. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 808 s., obr. příl. - (váz.)
Balkánské kolbiště a evropské mocnosti / Z. Dittrich. - 1. vyd. - Brno : 3K, 1998. - 85 s. - (brož.)
Bordel na druhou / Kosmas. - Říčany : OREGO, 1996. - 174 s. - (váz.)
Britannica Book of the Year. 1998. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1998. - 920 s. - (váz.)
Bund transparent : Parlament, Regierung, Bundesbehörden, Organisation, Gremien, Anschriften, Namen : 1997. - 13., völlig neubearb. Aufl. - Bad Honnef : Karl Heinrich Bock, 1997. - 656 s. -(brož.)
Churchill / C. Ponting. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1997. - 12, 810 s., obr. příl. - (váz.)
Česká republika a současný svět : sborník dokumentů / sestavil a uspořádal V. Týč. - Praha : Linde, 1998. - 351 s. - (brož.)
Československo, sionismus, Izrael : historie vzájemných vztahů / M. Yegar. - 1. vyd. - Praha : Victoria, 1997. - 235 s., obr. příl. - (Victoria Publisching ; brož.)- (East Publishing ; brož.)
Deutsche und Tschechen : Symbiose, Katastrophe, Neue Wege / R. Hilf. - Opladen : Leske+Budrich, 1995. - 232 s. - (brož.)
Direkte Demokratie und Finanzpolitik in den USA : Volksabstimmungen über Haushaltsfragen, Steuern und Verschuldung in Kalifornien / M. Bauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 299 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Dvanáct Cézarů / M. Grant. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 11, 246 s., 38 obr. na příl. - (váz.)
Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitním režimem : sborník z 2. konference : Masarykova univerzita, Brno 07.09.1998-08.09.1998 / [editor Jan Sup] - Brno : Cerm, 1996. - 163 s. - Masarykovy univerzita. - Filozofická fakulta. - Ústav pedagogických věd, Brno. - (brož.)
Financování politických stran v České republice / editor V. Šimíček... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 94 s. - Mezinárodní politologický ústav, Brno. - (brož.)
The Future of American Foreign Policy / edited by E. Wittkopf. - 2nd Ed. - New York : St. Martin's Press, 1994. - 7, 359 s. - (brož.)
I nám vládli nemocní? : naši první prezidenti očima medicíny / Z. Psůtková, Z. Vahala. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 1992. - 142 s. - (Práh ; brož.)- (King ; brož.)
Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista : sborník příspěvků na mezinárodní konferenci ke 110. výročí narození Jana Masaryka : Praha 13.09.1996-14.09.1996 / [Otto Klička, Zuzana Lehmanová] ...[et al.]- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 223 s. - Fakulta mezinárodních vztahů. - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Praha. - (brož.)
Jasné slovo o minulosti : česko-německé vztahy : fašismus a antifašismus na Karlovarsku 1933 - 1945 / [Otto Gubič a Zdeněk Kletečka] - Karlovy Vary : Okresní výbor Českého svazu bojovníků zasvobodu, 1997. - 91 s., obr. příl. - (váz.)
Kodex chování ve vojenskopolitických aspektech bezpečnosti / [Miroslav Pindeš, Petr Skalka] - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska], 1997. - 15 s. - (Brož.)

Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung : Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. - München : Oldenbourg, 1996. - 91 s. - GemeinsamenDeutsch-tschechische Historikerkommission, München. - (brož.)


Lenin je v Ječný : příručka důležitých (i nedůležitých) ruských (a sovětských) politických (i nepolitických) výroků pro agitátory-samouky / vybral a přeložil L. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1997. - 100 s. - (brož.)
Mašínové : zpráva o 2 generacích / J. Němeček. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 315 s., 20 obr. na příl. - (váz.)
Maus : příběh očitého svědka. 2, A tady začalo moje trápení / A. Spiegelman. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 137 s. - (brož.)
Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus : Kontinuitäten und Diskontinuitäten / herausgegeben von C. Meinel, P. Voswinckel. - Stuttgart : Verlag für Geschichte derNaturwissenschaften und der Technik, 1994. - 332 s. - (váz.)
Mit dem Herzen denken : Texten für eine glaubwürdige Politik / P. Kelly. - München : C.H. Beck, 1990. - 312 s. - (brož.)
O autoritativní národní stát : ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939 / J. Rataj. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 251 s. - (brož.)
O původu totalitní demokracie : politická teorie za Francouzské revoluce a po ní / J. Talmon. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 332 s. - (brož.)
Od Guevary k zapatistům : přehled, složení a činnost gerilových hnutí Latinské Ameriky / P. Pečínka. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 263 s. - (brož.)
Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu / N. Chomsky. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 323 s. - (brož.)
Politológia : pre ekonómov / J. Liďák, V. Koganová. - 1. vyd. - Bratislava : SOFA, 1998. - 209 s., příl. - (váz.)
Pošli a pomáhej : jak se postarat o misionáře, když se připravují, když jsou na misijním poli, když se vrátili zpět / N. Pirolo. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 143s. - (brož.)
Přemysl Pitter : život pro druhé : česko-německé soužití v díle Přemysla Pittra / T. Pasák. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1997. - 185 s. - (brož.)
Rázný nástup katů : pohled do zákulisí historie: Německo v osudovém období 1933-34 / R. Cílek. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 207 s., 32 obr. na příl. - (Váz.)
Regards communs sur l'Europe / [editeur Jacques Rupnik] - Prague : Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales, 1998. - 124 s. - (brož.)
S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti / P. Říčan. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 143 s. - (brož.)
Sborník z druhého mezinárodního vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 "Bezpečnostní politika České republiky" : [Bezpečnostní politika České republiky]. Praha 1996 / [uspořádalVladimír Zoubek] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 149 s. - Katedra veřejnoprávních disciplín, Praha. - (brož.)
Sedm sloupů moudrosti : historie jednoho triumfu / T. Lawrence. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 466 s., 16 s. obr. příl. - (váz.)
Sociálně ekonomická hlediska v diskusi o vstupu České republiky do Evropské unie : (vybrané problémy). - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 126 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Společné pohledy na Evropu / [odborný editor Jan Eichler] - Praha : CEFRES, 1998. - 111 s. - (brož.)
Státy a jejich představitelé / F. Honzák, M. Pečenka. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 449 s., příl. - (brož.)
Strobe Talbott - člověk Moskvy ve Washingtonu / K. Timmerman. - Praha : Občanský institut, 1998. - 15 s. - (Brož.)

Sukničkář? : Clinton: sex a politika / R. Smith. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 114 s. - (váz.)


Svědectví z doby totality 1948-1989 : pro základy společenských věd na středních školách / [uspořádali Drahomíra Knoppová, Karel Páral] - Ostrava : Repronis, 1998. - 27 s. - (brož.)
Tajemství tří králů : o lidech, kteří nesměli vstoupit do historie / P. Kettner, I. Jedlička. - Praha : Riopress, 1998. - 186 s., obr.příl. - (váz.)
Tak pravil Václav Klaus / V. Klaus. - Olomouc : Votobia, 1998. - 164 s. - (brož.)
Tryzna za Edvarda Beneše. - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 1998. - 47 s. - (brož.)
Úvahy o české politické krizi / P. Fiala, F. Mikš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 115 s. - (brož.)
Václav Havel 97 / V. Havel. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 115 s., obr. příl. - (váz.)
Videné od Dunaja : výber z prejavov, článkov a rozhovorov / J. Čarnogurský. - Vyd. 1. - Bratislava : Kalligram, 1997. - 392 s. - (brož.)
Vývojové tendence sídelní struktury severočeského kraje / M. Šašek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : UJEP, 1997. - 130 s. - (brož.)
Vztahy centra a regionů Ruské federace / V. Kotyk. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 123 s. - (brož.)
Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990 / S. Collins ...[et al.]. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 284 s. - (brož.)
Der Weg in die Katastrophe : deutsch-tschechoslowakische Beziehungen : 1938-1947 / herausgegeben von D. Brandes, V. Kural. - 1. Aufl. - Essen : Klartext, 1994. - 255 s. - (brož.)
Wie konnte das geschehen? : Menschenrechtsverletzungen im Jugoslawienkonflikt / herausgegeben von K. Dicke... [et al.]. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1997. - 88 s. -(brož.)
Za fasádou lidového domu : česká sociální demokracie 1989-98: lidé a události / A. Mitrofanov. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1998. - 211 s., obr. příl. - (váz.)
Židé a Morava : sborník z konference : Kroměříž 06.11.1996. - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1997. - 120 s. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist