Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 1998

"Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem" (DT 16,11) : židovský rok a jeho svátky / F. Kunetka. - 3. vyd., 1. vyd. ve VUP. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 124 s. - (brož.)
"Národ v lénu bohů" / I. Wiesner. - 3. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 133 s., mp. příl. - (brož.)
"Rossija i gnozis" : materialy konferencii : Moskva 25.03.1997-26.03.1997 / [redaktor T. B. Vsechsvjatskaja, A. G. Petrov] - Moskva : Mul'timedia, 1998. - 112 s. - (Brož.)
Adamovo mlčení / L. Crabb, A. Andrews, D. Hudson. - Praha : Návrat domů, 1998. - 173 s. - (brož.)
Antroposofie a křesťanství / uspořádal J. Müller. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 199 s. - (brož.)
Atanáš a dnešní Církev / R. Graber. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 52 s. - (Brož.)
Buď světlem : zpíváme o své víře. - Praha : Luxpress, [1998]. - 48 s. - Mezinárodní biblická společnost v České republice, [Praha]. - (brož.)
Cesta k solidaritě / C. Martinek. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 336 s. - (brož.)
Cestou domů : (Žid 11,16) : myšlenky k meditacím nad čteními bohoslužebného lekcionáře cyklu C / J. Hrbata. - Vyd. 2., v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 302 s. - (brož.)
Cesty vzhůru / M. Balabán, K. Dejmalová. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 87 s. - (brož.)
Chválí Tě sestra Země : úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji / P. Nováček. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 168 s. - (Brož.)
Církevní řády a kongregace v České republice / T. Dacík. - Brno : Cerm, 1998. - 18 s. - (brož.)
Comenius als Theologe : Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Comenius' Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert" (Sektion 7) anlässlich des 400.Geburtstages von Jan Amos Comenius / herausgegeben von V. Dvořák, J. Lášek. - Prag : Nadace Comenius, 1998. - 271 s. - (váz.)
Daniel - Ozeáš - Jóel - Ámos. - Praha : Luxpress, 1997. - 113 s. - (brož.)
De Profundís / O. Funda. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 362 s. - (brož.)
Den pěti světel : svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě / I. Mirovská. - 1. knižní vyd. - Praha : Votobia, 1998. - 181 s. - (brož.)
Dějiny křestanství na Rusi. 1, Kyjevská Rus / L. Marek. - Vyd. 1. - Hostinné : Rubato, 1996. - 132 s. + 1 mp. - (brož.)
Didaché : učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům / [přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Vratislav Antonij Drda] - 1. vyd. - Hostinné : Stauros, 1994. - 22 s. - (Brož.)
Dobové pozadí Nového zákona / K. Taschner. - Praha : Oliva, 1997. - 75 s. - (brož.)
Dotyky : Židé v dějinách Jihlavska : sborník k výstavě : Jihlava, Muzeum Vysočiny 12.06.1998-20.09.1998. - Vyd. 1. - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 1998. - 250 s. - Státní okresní archiv,Jihlava. - (brož.)
Duchovní mateřství : model pro vyučování žen ženami podle 2. kapitoly listu Titovi / S. Hunt. - 1. vyd. - Praha : BEE International, 1998. - 154 s. - (brož.)
Duše veškerého apoštolátu / J. Chautard. - Brno : Bonus A, 1997. - 244 s. - (brož.)
Encyklopedie indické mytologie : postavy indických bájí a letopisů / J. Filipský. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 225 s., obr. příl. - (váz.)
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1, A - L / [Pavel Uhorskai] ... [et al.]- Vyd. 1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - 172 s. - (váz.)

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 2, M - Z / [Pavel Uhorskai] ... [et al.]- Vyd. 1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - 169 s. - (váz.)


Evolucionismus a "vědecký" kreacionismus / L. Bělka. - Brno : Cerm, 1998. - 9 s. - (brož.)
Hiob unser Zeitgenosse : die literarische Hiob-Rezeption im 20. Jahrhundert als theologische Herausforderung / G. Langenhorst. - 2. Aufl. - Mainz : Matthias-Grünewald, 1995. - 448 s. -(brož.)
Hledání odpovědi / J. Salij. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 159 s. - (brož.)
Hranice / H. Cloud, J. Townsend. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 266 s. - (brož.)
Idea nadčlověka / V. Solov'jev. - Olomouc : Votobia, 1997. - 156 s. - (brož.)
Jak se modlit za své děti / Q. Sherrer. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 1998. - 109 s. - (Brož.)
Jak se stát nakažlivým křesťanem : jak přesvědčivě vydávat svědectví o své víře : příručka účastníka semináře / M. Mittelberg, L. Strobel, B. Hybels. - Praha : Luxpress, 1998. - 123 s. - Mezinárodní biblická společnost v České republice, [Praha]. - (brož.)
Jozue - soudců - Rút. - Praha : Luxpress, 1997. - 122 s. - (brož.)
Keltové a Čechy / P. Drda, A. Rybová. - 2., rozš. vyd., v Academii vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 196 s., 32 obr. na příl. - (váz.)
Kniha žalmů / z hebrejštiny přeložil V. Fischl. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 207 s. - (váz.)
Knihy tajemství a moudrosti. 1, Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy / uspořádal Z. Soušek. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 381 s. - (váz.)
Kristus a jeho lid : praktická eklesiologie : skriptum Evangelické theologické fakulty UK v Praze / J. Smolík. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 279 s. - (brož.)
Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví / P. Filipi. - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 195 s. - (brož.)
Lexikon keltské mytologie / S. Botheroyd, P. Botheroyd. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 427 s., mp. příl. - (váz.)
Listy : encyklopedická edice. 10, Velké náboženské postavy. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1998. - 39 listů. - (váz.)
Liturgický rok : cyklus C : výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení / K. Flossmann. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 359 s. - (brož.)
Logos a svět : sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana / [uspořádal Milan Balabán] - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 289 s. - (brož.)
Macunaíma : hrdina beze stopy charakteru / M. Andrade. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 227 s. - (brož.)
Malá duchovní dobrodružství : podněty pro spiritualitu všedního dne / E. Hays. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 109 s. - (brož.)
Malý kompas víry : pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi / M. Kašparů. - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1995. - 109 s. - (Brož.)
Maria, růže tajemná / E. Hradecká. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 63 s. - (brož.)
Maska a tvář očisty / T. Bahounek. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 195 s. - (Brož.)
Mefisto a androgyn / M. Eliade. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 173 s. - (brož.)
Modlitba Otčenáš : biblické uvedení do modlitby Páně / John z Taizé. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 54 s. - (brož.)

Modlitba růžence / V. Koudelka. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 31 s. - (brož.)


Moji přátelé vyprávějí... 1 / kresby W. Kostner. [z italského originálu přeložila Dana Vočadlová] . - Praha : Nové město, 1998. - 24 s. - (brož.)
Moudrost Ježíšova / sestavil P. Law. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 47 s. - (váz.)
Moudrost svatého Augustina / uspořádal a úvod napsal D. Winter. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 48 s. - (váz.)
Moudrost Východu : hinduismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus, šintoismus : ilustrovaný průvodce po východních náboženstvích a filozofiích / uspořádal C. Littleton. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 176 s. - (váz.)
Mýty a bohové Indoevropanů / G. Dumézil. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 263 s. - (brož.)
Náboženství v dialogu : kritické studie na pomezí religionistiky a teologie / O. Štampach. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 205 s. - (brož.)
Obrázky z Bible : Nový zákon. 2 / [výběr biblických textů Jindra Hubková, Adrián Pavel Zemek] . ilustrovala J. Hubková- Vyd. 1. - Praha : Česká biblická společnost, 1998. - 80 s. - (váz.)
Palčivé otázky dneška / C. Meves. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 110 s. - (Brož.)
Paměti mystika : televizní cyklus / E. Tomáš. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1998. - 133 s., obr. příl. - (váz.)
Poslední bitva : boj světla s temnotou na konci věků / R. Joyner. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 94 s. - (brož.)
Pošli a pomáhej : jak se postarat o misionáře, když se připravují, když jsou na misijním poli, když se vrátili zpět / N. Pirolo. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 143s. - (brož.)
Povolání k službě : druhý list Korintským / [autor John McVay] - Praha : Advent-Orion, 1998. - 96 s. - (brož.)
Poznáním k víře / J. Milet. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 191 s. - (brož.)
Pramen života a svatosti : rozjímání nad litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu / B. Siebers. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 196 s. - (Brož.)
Proč jsi mě opustil? : pohled na utrpení ve spiritualitě jednoty / C. Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 97 s. - (brož.)
Průvodce životem - 1. Mojžíšova (Genesis). - Praha : Luxpress, [1998]. - 127 s. - International Bible Society-Czech, [Praha]. - (brož.)
Průvodce životem - Matouš. - Praha : Luxpress, [1997]. - 105 s. - International Bible Society-Czech, [Praha]. - (brož.)
Průvodce životem - Zjevení. - Praha : Luxpress, [1997]. - 44 s. - International Bible Society-Czech, [Praha]. - (brož.)
První křesťanští poustevníci : Abba Antónios (Megas) (231/51-336/56), Abba Paúlos Thebaidés (228-341), Abba Ammún Nitriótés (3./4. stol.) a anonymní / [přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Vratislav Antonij Drda] - 1. vyd. - Hostinné : Stauros, 1995. - 25 s. - (Brož.)
Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 1 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1998. - 212 s. - (Brož.)
Russkaja katoličeskaja periodičeskaja pečat' 20. veka : katalog / [sostavlenije A. V. Judin] - Brjussel' : Žizn' s Bogom, 1992. - 48 s. - (Brož.)
Růženec s Matkou Terezou / Tereza z Kalkaty. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 63 s. - (brož.)

Rytíři svatého Jana Jeruzalémského u nás / F. Skřivánek. - 2. vyd. - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1998. - 78 s., obr. příl. - (váz.)


Sedm let v Tibetu : můj život na dalajlamově dvoře / H. Harrer. - Vyd. 2., (v nakl. IŽ 1.). - Praha : Ivo Železný, 1998. - 293 s., mp. příl. - (váz.)
Sefer Jecira (pražská) : 5 kapitol o vztazích knihy utváření a genesis / L. Moučka. - 4. upr. vyd. - Praha : Půdorys, 1998. - 43, 22 s. - (váz.)
Sestra smrt / R. Cantalamessa. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 47 s. - (brož.)
Skutky apoštolů : moc evangelia. Část 2, Téma 14-26 / redaktor J. Moravec. - Praha : Luxpress, 1998. - 111 s. - Oddělení mládeže Českého sdružení C.A.S.D., [Praha]. - (brož.)
Sparagmos / M. Šedina. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 247 s. - (brož.)
The Star of Bethlehem / H. Dvořáková. - [Brno] : Moravian Museum, 1998. - Nestr. - (brož.)
Středověké mýty a legendy / E. Petoia. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 354 s. - (váz.)
Studie z patristiky a scholastiky / L. Karfíková. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 175 s. - (brož.)
Světlo vědomí : eseje a duchovní příběhy / M. Tomášová. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1998. - 159 s. - (váz.)
Systematická teologie. 1, římskokatolická perspektiva / uspořádali F. Fiorenza, J. Galvin. - 2. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 285 s. - Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno. -(CDK ; brož.)- (Vyšehrad ; brož.)
Teologie Karla Heima / D. Toth. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 104 s. - (brož.)
Texty ke studiu kanonického práva / A. Hrdina. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 256 s. - Fakulta právnická. - Katedra právních dějin, Plzeň. - (brož.)
To čiňte na mou památku : studie k eucharistické teologii / E. Schillebeeckx. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 125 s. - (brož.)
Totem a tabu : o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika / S. Freud. - V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. - 157 s. - (váz.)
Upíři žijí : okultní pravda / Konstantinos. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 147 s. - (váz.)
V hlavní roli Nový Zákon : 60 biblických úvah / Z. Sázava. - 1. vyd. - Praha : Blahoslav, 1998. - 135 s. - (brož.)
Velikonoce / J. Vašák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 58 s. - (brož.)
Velké evangelium Janovo. Díl 9 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1998. - 352 s. - (váz.)
Velké evangelium Janovo. Díl 10 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1998. - 388 s. - (váz.)
Die verlorenen Teile des "Welfenschatzes" : eine Übersicht anhand des Reliquienverzeichnisses von 1482 der Stiftskirche St. Blasius in Braunschweig / A. Boockmann. - Göttingen : Vandenhoeck &Ruprecht, 1997. - 175 s. - (brož.)
Víra, která přemáhá svět / U. Ekman. - Praha : Voda života, 1991. - 125 s. - (brož.)
Vítězný život / U. Ekman. - 1. čes. vyd. - Brno : Slovo života, 1996. - 286 s. - (brož.)
Vnitřní modlení : modlitba srdce, modlitba duše, modlitba éterická, modlitba léčivá / G. Wittek. - 1. vyd. - Praha : Univerzální život, 1998. - 91 s. - (brož.)
Volnost, která neví / J. Krishnamurti. - Vyd. 2. - Praha : Aquamarin, 1997. - 108 s. - (váz.)
Z dějin moravských Židů : o dějinách Židů v Ivančicích na Moravě a o jejich sbližování s Čechy / S. Nováček. - [Říčany u Prahy] : OREGO, 1998. - 175 s. - (váz.)

Za čas a prostor : eseje a duchovní příběhy / M. Tomášová. - 2. rozš. vyd., 1. vyd. v nakl. Duha. - Praha : Avatar, 1998. - 221 s., obr. příl. - (váz.)


Zasáhnout svět modlitbou / W. Duewel. - Vyd. 1. - Praha : Eirene, 1997. - 174 s. - (brož.)
Záhadné cesty osudu / P. Frank. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 196 s. - (váz.)
Zásady Bahá'í správy. - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Bahá'í, 1998. - 123 s. - (brož.)
Zednáři : jejich historie, tajemství a duchovní cesta / V. Strejček. - 1. vyd. - Brno : Unitaria, 1996. - 71 s. - (Brož.)
Zjevila se Boží milost : úvahy na každý den roku / O. Stockmayer. - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 1997. - 299 s. - (brož.)
Zmrtvýchvstání ukřižovaného : střed a měřítko křesťanské víry / H. Kessler. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 47 s. - (brož.)
Židovská modlitba : k počátkům křesťanské liturgie / C. Di Sante. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1995. - 242 s. - (brož.)
Život v usmíření / A. Cencini. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1998. - 158 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist