Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 1998

"Rossija i gnozis" : materialy konferencii : Moskva 25.03.1997-26.03.1997 / [redaktor T. B. Vsechsvjatskaja, A. G. Petrov] - Moskva : Mul'timedia, 1998. - 112 s. - (Brož.)
"Zukunft ist Herkunft" : Hans-Georg Gadamer und Emil Schumacher : Ehrenbürger der Universität / H. Gadamer... [et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1997. - 67 s. - (brož.)
72 talismanů merkurské sféry / L. Moučka. - Praha : Půdorys, 1998. - 72 s. - (váz.)
Adamovo mlčení / L. Crabb, A. Andrews, D. Hudson. - Praha : Návrat domů, 1998. - 173 s. - (brož.)
Alchymie / T. Dacík. - Brno : Cerm, 1998. - 16 s. - (brož.)
Antroposofie a křesťanství / uspořádal J. Müller. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 199 s. - (brož.)
Asertivita : pracovní sešit / P. O'Brien. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 61 s. - (brož.)
A Brief Introduction to Psychology for Students of Technical Sciences / I. Štěpaníková. - Brno : Cerm, 1998. - 65 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Bytí a někteří filosofové / É. Gilson. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 269 s. - (brož.)
Chválí Tě sestra Země : úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji / P. Nováček. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 168 s. - (Brož.)
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / V. Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 153 s. - (brož.)
Čas a etika : texty k problému temporality. - Vyd. 1. - Praha : Sofis, 1998. - 133 s. - (brož.)
De Profundís / O. Funda. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 362 s. - (brož.)
De tribus diebus / Hugo od svatého Viktora. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 183 s., tb. - (brož.)
Devátý rok života : jeho význam ve vývoji dítěte / H. Koepke. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1998. - 93 s. - (brož.)
Droga účty neskládá / V. Rettová. - Ostrava : Montanex, 1998. - 70 s. - (brož.)
Drogy, peníze a zbraně / A. Labrousse. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 495 s. - (brož.)
Epinomis, Minós, Kleitofón, Psedoplatonika, Epigramy / Platón. - 2. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 239 s. - (brož.)
Evolucionismus a "vědecký" kreacionismus / L. Bělka. - Brno : Cerm, 1998. - 9 s. - (brož.)
Faust : metaforou k současnosti : sborník statí z diskusního fóra : Praha 04.12.1997-05.12.1997 / [redakce Simona Šnajperková] - 1. vyd. - Praha : Happy End Production, 1998. - 65 s. -(brož.)
Filosofická zkoumání / L. Wittgenstein. - 2. upr. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 294 s. - (brož.)
Hledání odpovědi / J. Salij. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 159 s. - (brož.)
How to give your child a great self-image / D. Phillips, F. Bernstein. - 1st ed., Reprint. - London : Penguin Books, 1991. - 18, 252 s. - (brož.)
Hvězdy a rebelové ve hvězdách / O. Brůna, P. Messany. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1998. - 221 s. - (Váz.)
Jak neztratit nadšení / J. Křivohlavý. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 131 s. - (brož.)

Jak přestat brát (drogy) : svépomocná příručka / K. Nešpor, M. Müllerová. - Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1997. - 134 s. - (Brož.)


Jak přežít padouchy / B. Kuras. - 1. vyd. - Dobruška : Nový Hrádek, 1998. - 194 s. - (váz.)
K otázkám symbolické imaginace / V. Borecký. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 96 s. - (brož.)
Kapitoly z lékařské etiky / K. Ivanová, V. Tuckerová ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 83 s. - (brož.)
Kapitoly z neuropsychologie / J. Diamant, L. Vašina. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 212 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Kierkegaard a existenciální filosofie : (výbor statí) / L. Šestov. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 100 s. - (brož.)
Klíč k opravdové kabale : kabalista jako dokonalý vládce mikro a makrokosmu / F. Bardon. - 3. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 189 s. - (váz.)
Kuchařka společenského chování / J. Doležalová. - České Budějovice : Dona, 1998. - 128 s. - (brož.)
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996 : bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart : Geistes- und Sozialwissenschaften. - 17. Ausg. - Berlin : Walter de Gruyter, 1996. - 12, 1914 s. - (váz.)
The Logica Yearbook. 1997 / editor T. Childers. - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1998. - 273 s. - (váz.)
Logopedický slovník / J. Dvořák. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1998. - 192 s. - (Brož.)
Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů / J. Sokol. - 3. rozš. vyd., (ve Vyšehradu 1.). - Praha : Vyšehrad, 1998. - 389 s. - (brož.)
Mandaly : obrazy z nevědomí / C. Jung. - Vyd. 1. - Brno : Tomáš Janeček, 1998. - 128 s., 24, 54 s. obr. příl. - (váz.)
Martin Heidegger : filosofie a ideologie / H. Ebeling. - Olomouc : Votobia, 1997. - 215 s. - (brož.)
Maska a tvář očisty / T. Bahounek. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 195 s. - (Brož.)
Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa : herbartismus a česká filosofie / J. Zumr. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 150 s., obr. příl. - (váz.)
Mensa : poznejte své IQ : duševní rozcvička / [Harold Gale, Carolyn Skitt] - 1. vyd., dotisk. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 127 s. - (brož.)
Metoda dotazníku pro pedagogy / R. Kohoutek. - Brno : Cerm, 1998. - 30 s. - (brož.)
Mějte všech pět pohromadě! : šikovné zkratky na cestě životem / T. Flaherty, K. Gilman. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 195 s. - (váz.)
More Everyday Parenting : the Six-to Nine-Year-Old / R. Goldstein, J. Gallant. - 1st publ. - Harmondsworth : Penguin Books, 1991. - 224 s. - (brož.)
Moudrost Východu : hinduismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus, šintoismus : ilustrovaný průvodce po východních náboženstvích a filozofiích / uspořádal C. Littleton. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 176 s. - (váz.)
Múdry starec : analytická psychológia C. G. Junga v praxi / M. Puškárová. - 1. vyd. - Bratislava : SOFA, 1997. - 145 s. - (váz.)
Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení : (sborník příspěvků). - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 390 s. - (brož.)
Nebojte se zbohatnout : duchovní a praktické způsoby, jak dospět k bohatství a zábavnějšímu stylu života / R. Carlson. - Praha : Práh, 1998. - 206 s. - (váz.)

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti / L. Hejdánek. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 197 s. - (brož.)


Nikdy nekončící příběhy / O. Šik ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 51 s. - Praha, Česká rada pionýra. - (brož.)
Novum lumen chymicum : alchymie, magie a tajné společnosti na severní Moravě a ve Slezsku : Čes. Těšín 03.1998-09.1998 / L. Antonín, P. Mašek. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1998. - 40 s. -(váz.)
O otroctví a svobodě člověka : pokus o personalistickou filosofii / N. Berdjajev. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 214 s. - (brož.)
O problémech žáků s poruchami učení v současné škole a cestách k jejich řešení / Z. Kaprová. - Praha : Tech-Market, 1997. - 68 s. - (brož.)
O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi / F. Jacobi. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 301 s. - (brož.)
Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů) / vybral, uspořádal a texty přeložil J. Peregrin. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 193 s. -(váz.)
Osoba a osobnost / P. Tournier. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 190 s. - (brož.)
Palčivé otázky dneška / C. Meves. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 110 s. - (Brož.)
Pedagogická psychologie. Část A / P. Dařílek, P. Kusák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 234 s. - (brož.)
Pedagogická psychologie. Část B / P. Dařílek, P. Kusák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 150 s. - (brož.)
Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu / N. Chomsky. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 323 s. - (brož.)
Pohyb a tělo : výběr filosofických textů / A. Hogenová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 236 s. - (brož.)
Pragmatizmus : Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, Richard Rorty / editori E. Višňovský, F. Mihina. - Bratislava : Iris, 1998. - 569 s. - (váz.)
Praktická příručka astrologie : přehledný průvodce po tajemstvích Vaší osobnosti / L. Birkbeck. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 385 s. - (brož.)
Princip odpovědnosti : pokus o etiku pro technologickou civilizaci / H. Jonas. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 318 s. - (brož.)
Regards communs sur l'Europe / [editeur Jacques Rupnik] - Prague : Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales, 1998. - 124 s. - (brož.)
René Descartes : milovník rozumu / J. Bečvář. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 48 s., obr. příl. - (brož.)
Rozwój osoby w Kazimierza Dabrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej : materialy z konferencji / redaktor C. Cekiera, I. Niewiadomska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 146 s. - (brož.)
Sama sobě psychologem / T. Novák. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1998. - 122 s. - (brož.)
Sedmero věšteckých umění / Z. Antares. - 2. čes. vyd. - Brno : Schneider, 1998. - 199 s. - (váz.)
Sefer Jecira (pražská) : 5 kapitol o vztazích knihy utváření a genesis / L. Moučka. - 4. upr. vyd. - Praha : Půdorys, 1998. - 43, 22 s. - (váz.)
Sestra smrt / R. Cantalamessa. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 47 s. - (brož.)
Sparagmos / M. Šedina. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 247 s. - (brož.)

Spisy z let 1909-1913 / S. Freud. - V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. - 405 s. - (váz.)


Spisy z let 1932-1939 / S. Freud. - V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1998. - 238 s. - (váz.)
Společné pohledy na Evropu / [odborný editor Jan Eichler] - Praha : CEFRES, 1998. - 111 s. - (brož.)
Sprievodca európskym myslením : osudy múdrych / J. Halada. - Bratislava : Iris, 1998. - 147 s. - (brož.)
Sterben - Tod - Begräbnis : Ringvorlesung 1996 der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der LandesärztekammerThüringen / herausgegeben von D. Jorke... [et al.]. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1997. - 80 s. - (brož.)
Sto kroků ke štěstí : kniha pro ty, kdo nechtějí své štěstí přenechat druhým / J. Kirschner. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 215 s. - (váz.)
Strategie úspěšného podniku : (systém strategického řízení) / Z. Souček, J. Marek. - Ostrava : Montanex, 1998. - 180 s. - (brož.)
Stres : přehledné testy a návody, jak zvládat stres / E. Boenisch, C. Haney. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 208 s. - (brož.)
Studia z filozofii / redaktor M. Zarowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 126 s. - (brož.)
Studie z patristiky a scholastiky / L. Karfíková. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 175 s. - (brož.)
Sukničkář? : Clinton: sex a politika / R. Smith. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 114 s. - (váz.)
Svět proti drogám : zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované celosvětové problematice drog : New York, (US) 08.06.1998-10.06.1998. - Praha : Informační centrum OSN, 1998. - 40 s. -(Brož.)
Sylogistika / K. Bendová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 102 s. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. - Katedra logiky, Praha. - (brož.)
Tajemství kamene mudrců : Fulcanelli, Osho, Minařík : jak chápat význam kamene mudrců a jak jej vyrobit dle osvícených mistrů 20. století / O. Eccu. - Olomouc : Votobia, 1998. - 104 s., obr.příl. - (brož.)
Tajná řeč těla / D. Lewis. - Praha : Victoria Publishing, 1998. - 229 s. - (VICTORIA PUBLISCHING ; brož.)- (EAST PUBLISCHING ; brož.)
Tarot a hledání smyslu života : velká arkána - 22 symbolů : Tarot jako metoda zasvěcení a cesta sebepoznání / B. Vurm. - 1. vyd. - [Praha] : N Press, 1998. - 79 s. + 24 karet. - (brož.)
Totem a tabu : o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika / S. Freud. - V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. - 157 s. - (váz.)
Úvod do hermeneutiky / J. Grondin. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 247 s. - (brož.)
Záhadné cesty osudu / P. Frank. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 196 s. - (váz.)
Základy filosofie, etiky : základy společenských věd : pro střední školy / [zpracovali] L. Adamová, V. Dudák, V. Ventura. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1996. - 149 s. - (brož.)
Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele / R. Svobodová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 59 s. - (brož.)
Zednáři : jejich historie, tajemství a duchovní cesta / V. Strejček. - 1. vyd. - Brno : Unitaria, 1996. - 71 s. - (Brož.)

Zkuste být dítětem / E. Mádrová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 117 s. - (brož.)


Život v usmíření / A. Cencini. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1998. - 158 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist