Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny

za září-říjen 1997

"Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze" : studium socjologiczne elit miast kampanskich od Augusta do Domicjana / A. Los. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 381 s., mp. příl. - (brož.) 1-100.195

Adresát Josef Kalus : výběr korespondence Zikmunda Wintra, Leoše Janáčka a Bohumíra Jaroňka s Josefem Kalusem / [připravil Jiří Urbanec] . [portrét J. Kaluse od Jaro Kučery] . [dřevoryty Bohumíra Jaroňka] - Vyd. 1. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. - 30 s. - (brož.) B 785.471

Adršpašsko-teplické skály a okolí : turistický průvodce / P. Lisák, P. Suchánek. - Náchod : JUKO, [1997]. - 79 s. - (Brož.) 599.998

Afrika - osudy kontinentu : sborník příspěvků přednesených na sympoziu : Praha 12.05.1993 / [uspořádal Juraj Mlynárik] - Praha : Společnost přátel Afriky, 1993. - 113 s. - (Brož.)1-100.791

Alexandr Skalický : fotografie 1977-1997 : Náchod, Státní galerie výtvarného umění, jízdárna 25.04.1997-22.06.1997 / [texty Pavel Baňka] ...[et al.]- Náchod : Státní galerie výtvarného umění, 1997. - Nestr. + 1 příl. - (brož.) 596.951

All at Sea : the Story of Navigational Charts : an Exhibition to celebrate 200 Years of the Hydrographic Office / [úvodní text Mary Clapinson] - Oxford : The Bodleian Library, 1995. - 8, 22 s. - (brož.) II 861.063

Alžběta : císařovna proti své vůli / B. Hamann. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1997. - 533 s., 46 obr. na příl. - (váz.) 785.124

Americká causerie- Čtení po Evropě / J. Beneš. - Praha : Primus, 1997. - 219 s. - (váz.)784.343

Americké tajemství : příběh Lee Harveye Oswalda, vraha Johna Fitzgeralda Kennedyho / N. Mailer. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1997. - 826 s. - (váz.) 784.555

Americký pitaval : reportáž o zemi, kde pozítří dosud neznamená předevčírem / J. Beneš. - 1. vyd. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 150 s. - (brož.) 785.013

Antická mystéria / R. Dostálová, R. Hošek. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 365 s., 16 s. obr. příl. - (váz.) 599.941

Antonín Dvořák : thematický katalog, bibliografie, přehled života a díla / J. Burghauser, J. Clapham. - 2. (rev. a dopl.) vyd. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 843 s., 12 obr.na příl. - (váz.) II 833.007

Apoštolové v Chrudimi / [Tomáš Pavlík] - 1. vyd. - Chrudim : Pors 52, 1997. - 47 s. - (Brož.)

1-100.522

Archaeologia Austriaca. Bd. 78. 1994. - Wien : Franz Deudicke, 1994. - 250 s., 3 příl. - (brož.) 390.150/ 78(1994)

Archaeologia Austriaca. Bd. 79. 1995. - Wien : Franz Deuticke, 1995. - 299 s. - (brož.)

390.150/ 79(1995)

Archivní prameny Kolínska. 1996 / [sestavili Zuzana Miškovská, Jaroslav Pejša] - Kolín : Státní okresní archiv, 1997. - 99 s. - (Brož.) 580.053/ 1996

Austria Slovaca - Slovacia Austriaca : Dimensionen einer Identität : Vorträge eines Symposiums slowakischer und österreichischer Historiker zum Thema "Fünf Jahrhunderteösterreichisch-slowakische und slowakisch-österreichische kulturelle Beziehungen" : [Fünf Jahrhunderte österreichisch-slowakische und slowakisch-österreichische kulturelle Beziehungen]. Wien 15.02.1996 / zusammengestellt von M. Lion, M. Oravcová. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996. - 131 s. - (brož.)1-100.100

Autoatlas : Evropa. - Brno : Geodezie, 1997. - 60 s. - (váz.)1-100.176

Autobiografia / C. Wolff. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 11, 49 s. - (brož.)

1-100.207

Autobiografie jednoho lháře. Sv. 7 / G. Chapman ... [et al.]. - Brno : Ando, 1997. - 232 s., obr. příl. - (brož.) 782.296

Autochromy z let 1908-1955 : výběr barevných fotografií z rastrových diapozitivů : katalog u příležitosti výstavy Národního technického muzea v Praze / K. Šmirous. - Vyd. 1. - Praha : Národnítechnické muzeum, 1993. - 172 s. - (brož.) 1-100.089

Die älteste lateinische Schrift über das indische Rechnen nach al-Hwarizmi / edition, Übersetzung und Kommentar von M. Folkerts, P. Kunitzsch. - München : Bayerische Akademie derWissenschaften, 1997. - 6, 213 s., 16 obr. na příl. - (brož.) II 832.961

Begegnung mit Heimito von Doderer / herausgegeben von M. Horowitz. - Wien : Amalthea, 1983. - 253 s. - (váz.) 785.623

Berlin : plán města. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1991. - 1 list ; 66 x 96 cm. - (brož.)784.702

Bibliografia miasta Torunia. T. 2, 1972-1993 / H. Baranowski. - Wyd. 1. - Torun : Towarzystwo Naukowe, 1996. - 12, 335 s. - (brož.) 738.457/ 2

Bibliografie dějin Československa za rok. 1991 / sestavila M. Drašnarová... [et al.]. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 340 s. - (brož.) 165.152/ 1991

Biografický slovník českých zemí : heslář. Část 1, A - F / [hlavní redaktor Jan Novotný] - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 344 s. - (brož.) 1-100.331/ 1

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 8 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 136 s. - (brož.) 586.622/ 8

Blaník : znělkový věnec. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1997. - 14 s. - (brož.)785.280

Bosá Barunka / J. Daehne. - 1. vyd. - Krnov : vl. nákl., 1997. - 3, 47 s. - (brož.)B 785.469

Boskovice a okolí. - Boskovice : BEVE, 1997. - Nestr. - (Brož.)784.806

Die Böhmischen Länder : Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern : Böhmen / H. Rokyta. - 2. völlig neu bearb. und stark erw. Ausg. -Prag : Vitalis, 1997. - 347 s. - (váz.) 1-100.152

Die Böhmischen Länder : Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern : Prag / H. Rokyta. - 3., neu bearb. und erw. Ausg. - Prag : Vitalis, 1997. - 381 s. - (váz.) 1-100.153

Die Böhmischen Länder : Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern : Mähren und Schlesien / H. Rokyta. - 2. völlig neu bearb. und starkerw. Ausg. - Prag : Vitalis, 1997. - 147 s., 145 obr. na příl. - (váz.)1-100.154

Brief an den Vater / F. Kafka. - 2. Aufl. - Prag : Vitalis, 1997. - 93 s. - (váz.)784.556

Brněnský ozbrojený měšťanský a střelecký sbor : stručná historie a přehled vydávaných medailí a plaket / P. Haimann. - 1. vyd. - Brno : ŠUŘ, 1997. - 29 s. - (brož.)1-100.539

Brno : plán města. - Brno : Geodezie, 1997. - 1 list ; 66 x 95 cm. - (brož.)1-100.174

Brno / fotografie R. Štursa. - 1. vyd. - Brno : SVAN, 1997. - 192 s. - (váz.)1-100.285

Buddenbrooks : Dichtung und Wirklichkeit; Bilddokumente / herausgegeben von H. Dräger. - Lübeck : Graphische Werkstätten, 1993. - 334 s. - (váz.) II 2-300.394

Budějovické nálady / F. Hobizal. - Rudolfov : Jelmo, 1997. - 59 s. - (Váz.)784.594

Bylo to lidské : pravdivý příběh Johna a Jacqueline Kennedyových / E. Klein. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 275 s., obr. příl. - (váz.) 784.289

Die Byzantiner und ihre Nachbarn : die "De administrando imperio" genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos / übersetzt, eingeleitet und erklärtvon K. Belke, P. Soustal. - Wien : Fassbaender, 1995. - 358 s. - (brož.)1-100.103

Casanova a jeho svět / J. Polišenský. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 185 s., obr. příl. - (váz.) 784.590

Celjski zbornik. 1994. - Celje : Osrednja knjižnica, 1994. - 287 s. - (brož.)738.443/ 1994

Cesta demokracie. 4, Projevy - články - rozhovory : 1929-1937 / T. Masaryk. - 1. vyd. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1997. - 508 s. - (váz.) 588.797/ 4

Cesta k bohatství : životopis Napoleona Hilla / M. Ritt, K. Landers. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 201 s., obr. příl. - (váz.) 784.381

Cesty a cestování v životě společnosti : sborník příspěvků z konference : Ústí nad Labem 06.09.1994-08.09.1994 / [uspořádaly Lenka Bobková, Michaela Neudertová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1997. - 498 s. - (brož.) 1-100.354

Chronik des Mauerfalls : die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989 / H. Hertle. - 3. Aufl., 10.- 15. Tausend. - Berlin : Links, 1996. - 338 s. - (brož.)1-003.152

Co v mých knihách není : autobiografie / V. Frankl. - Brno : Cesta, 1997. - 117 s. - (brož.)

784.420

Die Comic-Kunst des Lyonel Feininger / L. Feininger. - 2. Aufl., 5.-6. Tausend. - Hamburg : Carlsen, 1996. - 56 s. - (váz.) II 2-300.396

Cvičebnice otázek z historie 20. století : testové otázky (s řešením) / P. Jansen. - Horšovský Týn : Jiří Kriška, 1997. - 25 s. - (Brož.) II 832.845

Cvičebnnice otázek ze všeobecného a kulturního přehledu : testové otázky (s řešením) / J. Hájek. - Horšovský Týn : Jiří Kriška, 1997. - 37 s. - (Brož.) II 832.846

Čas k stávání : (k historii času) : přednáška pronesená na zahájení 4. mezinárodního festivalu vědeckého filmu : Québec, Muzeum civilizace 24.09.1993 / I. Prigogine. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 44 s. - (brož.) 1-100.006

Čas proměn v Malých (rozhlasových) meditacích / J. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1997. - 165 s. - (brož.) 785.081

Čechové na basilejském sněmu / A. Krchňák. - 2., dopl. a rozš. vyd., v nakladatelství Trinitas 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1997. - 299 s. - (brož.) 785.282

Česká republika : turistické zajímavosti. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 38 s., 1 mp. - (brož.) 1-100.039

České Budějovice : centrum. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1996. - 1 list ; 28 x 41 cm. - (brož.)

784.507

České dějiny I : učebnice pro střední školy / Z. Beneš, J. Petráň. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 239 s. - (brož.) II 833.031

České středohoří : geologická a přírodovědná mapa / V. Cajz... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 147 s., obr. příl. - (brož.) 599.970

České středohoří : geologická a přírodovědná mapa. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 66 x 96 cm. - (brož.) 599.986

České středohoří. - 8. vyd. - Praha : Kartografie , 1996. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.)1-100.042

Československo 1946-1992 / J. Pernes. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 63 s. - (váz.)

II 833.034

Čtení o lázních Velichovkách : 1897-1997 / M. Ivanov. - Velichovky : Lázně Velichovky, 1997. - 35 s., příl. - (Brož.) 1-100.519

Data českých dějin : od příchodu Slovanů do r. 1996 / J. Bartoš, S. Kovářová. - Olomouc : Alda, 1997. - 240 s. - (brož.) 1-100.398

Dánsko : Faerské ostrovy, Grónsko : průvodce do zahraničí / [Jan Grégr] [...et al.]- 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 94 s. - (brož.) 1-100.035

Demokracie, diktatury, exil : zkušenost jednoho života / J. Krejčí. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 128 s. - (Brož.) 784.585

Deník aneb Smrt režiséra. Díl 2, 1993-1995 / I. Chaun. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1997. - 613 s. - (váz.) 783.131/ 2

Deník hospodyně : princ Charles a Diana před rozvodem / W. Berry. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 184 s., obr. příl. - (brož.) 784.587

Deník Oty Wolfa : 1942-1945 / O. Wolf. - Praha : Sefer, 1997. - 359 s., obr. příl. - (váz.)

784.996

Deník z Nového Yorku : verše - články - dopisy 1996-1997 / J. Tománek. - 1. vyd. - New York : Hlas-Voice, 1997. - 140 s. - (Brož.) 1-100.324

Dějepis : pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia : pravěk a starověk / J. Rulf, V. Válková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 139 s., příl. -(brož.)

II 861.043

Dějiny evropské civilizace. 1 / [Petr Čornej] ... [et al.]- 2., dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 367 s. - (váz.) 599.944/ 1

Dějiny evropské civilizace. 2 / [Pavel Bělina] ... [et al.]- 2., dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 322 s. - (váz.) 599.944/ 2

Dějiny Jugoslávie : (1918-1991) / J. Pelikán, M. Tejchman. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 91 s. - (brož.) 1-100.346

Dějiny Moravských Budějovic : od pravěku do roku 1945 / R. Fišer... [et al.]. - 1. vyd. - Třebíč : FIBOX, 1997. - 303 s. - (váz.) 1-100.284

Dlouhá léta s architekturou / J. Sokol. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1996. - 161 s. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha. - (brož.) 784.399

Doberská ročenka. 1996. - Vyd. 1. - Dobré : SEN, 1997. - 47 s. - (brož.)596.981/ 1996

Dodatky a doplňky ke sbírce patentů Státního ústředního archivu v Praze / zpracoval J. Kahuda. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 27 s. - (brož.)1-100.025

Dörfer im Nördlichen Germanien vornehmlich aus der römischen Kaiserzeit : Lage, Ortsplan, Betriebsgefüge und Gemeinschaftsform / G. Kossack. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 80 s. + 3 příl. - (brož.) II 832.959

Dürrenmatt / H. Goertz. - Olomouc : Votobia, 1997. - 179 s. - (brož.)1-100.436

Důvěrná setkání : slavní čeští herci v zákulisí / P. Hořec. - Praha : Knižní klub, 1997. - 189 s., obr. příl. - (váz.) II 861.057

200 let Landfrasovy tiskárny 1797-1997 : 200. výročí založení tiskárny : 200. výročí narození Aloise Josefa Landfrase : Jindřichův Hradec, Okr. muzeum 14.06.1997-30.09.1997 / Š. Běhalová. -Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1997. - 22 s., 9 obr. na příl. - (brož.)1-100.024

Ekonomické aspekty zániku Československa : příklad kulturního rozchodu národů / O. Dědek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 207 s. - (brož.)1-100.164

Erinnerung an Brecht / H. Mayer. - 1. Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 121 s. - (brož.) 1-003.157

Erinnerung an Moritz Schlick : Textbeiträge und Ausstellungskatalog anlässlich des 60. Todestages : Österreichische Nationalbibliothek, Tiefspeicher 18.06.1996-29.06.1996 / herausgeber P. Mahr. - 1. Aufl. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996. - 100 s. - (brož.)784.523

Erzählungen / F. Kafka. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1996. - 366 s. - (brož.)1-003.193

Et incarnatus est in Bach h-moll-Messe und Beethovens Missa solemnis / T. Göllner. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 44 s. - (brož.)1-100.101

Etnos i folklor : balgarsko-češki folklorni paraleli / J. Rychlík. - Sofija : Vezni-4, 1997. - 199 s. - (Brož.) 1-100.247

Europäisches Geschichtsbuch : Geschichtliches Unterrichtswerk für die Sekundarstufe I und II / F. Delouche... [et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1992. - 384 s. - (váz.)II 2-300.392

Ewaldu Osersovi k osmdesátinám / uspořádala Z. Kufnerová, Z. Skoumalová. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1997. - 85 s. - (brož.)1-100.723

Farao / B. Prus. - 8. vyd., v Dominu 1. vyd. - Ostrava : Domino, 1997. - 679 s. - (váz.)784.772

Federalizácia československého štátu 1968-1970 : vznik česko-slovenskej federácie roku 1968 / J. Žatkuliak. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 427 s. - (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ;brož.)- (Doplněk ; brož.) 599.976

Die Felsenstädte von Adersbach und Wekelsdorf und ihre Umgebung : Touristenführer / P. Lisák, P. Suchánek. - Náchod : JUKO, [1997]. - 87 s. - (Brož.) 599.997

Fenomenologie a politika : od J. Patočky k V. Havlovi / A. Tucker. - Olomouc : Votobia, 1997. - 245 s. - (brož.) 1-100.022

Fergie : skrytý život vévodkyně z Yorku / A. Starkie. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1997. - 222 s. - (brož.) 785.012

Flóra a vegetace města Plzně / (ed.) J. Sofron, J. Nesvadbová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1997. - 200 s. - (brož.) II 832.894

Frankfurt/M- Offenbach/M : plán měst. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1991. - 1 list ; 66 x 94 cm. - (brož.) 784.701

František Lesák : konstrukce, rekonstrukce : Praha, Nár. galerie, Veletržní palác, Sbírka moderního a současného umění 04.07.1997-31.08.1997. - Praha : Národní galerie, 1997. - 178 s. -(brož.)

II 832.910

František Slaměník : 1845-1919 : sborník příspěvků z konference : Přerov 03.10.1995-04.10.1995. - Přerov : Muzeum Komenského, [1997]. - 69 s., obr. příl. - (Brož.)1-100.314

Franz Krommer (1759-1831) : Thematischer Katalog seiner musikalischen Werke / K. Padrta. - 1. Ausg. - Prag : Editio Supraphon, 1997. - 425 s. - (brož.)784.584

Franz Werfel : příběh života / P. Jungk. - Praha : Sefer, 1997. - 451 s. - (váz.)784.896

Freud / O. Mannoni. - Olomouc : Votobia, 1997. - 188 s. - (brož.)1-100.260

Fronta v Dolomitech : 1915-1917 / M. Čepelka. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Lysá nad Labem : Josef Hodek-DTP Studio, 1997. - 167 s. - (brož.) 1-100.315

Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert : zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden / A. Wasko. -Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 162 s. - (brož.)1-100.294

Generál Karel Janoušek / Z. Vališ. - Vyd. 1. - Praha : V RÁJI, 1997. - 180 s., obr. příl. - (váz.) 784.552

Geografické tabulky / L. Skokan, M. Bursa, J. Peštová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 1996. - 138 s. - (brož.) 1-100.594

Geografie cestovního ruchu / V. Hrala. - 3., upr. vyd. - Praha : Idea Servis, 1997. - 168 s. - (brož.) 1-100.232

Geografski zbornik. 35. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 198 s. - (brož.) 374.912/ 35

Georg Kars 1880-1945 : okouzlený pozorovatel : Státní galerie výtvarného umění v Chebu, (CZ). Oblastní galerie Liberec, (CZ) / [katalog Jana Orlíková] - Cheb : Státní galerie výtvarného umění, 1997. - 87 s. - (brož.) II 833.057

The Gorbachev Factor / A. Brown. - New York : Oxford University Press, 1996. - 15, 406 s., 27 obr. na příl. - (váz.) 1-100.297

Gott, Götter und Seele bei Alkinoos / K. Alt. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 46 s. - (brož.) 784.516

Hans Fallada : sein grosses kleines Leben / W. Liersch. - Hildesheim : Claassen, 1993. - 420 s., obr. příl. - (váz.) 1-003.180

Hermann Hesse / H. Esselborn-Krumbiegel. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1996. - 114 s. - (brož.)

1-003.191

Herstellungsversuche an dem Text der Crône Heinrichs von dem Türlin. Tl. 2, Die Becherprobe / W. Schröder. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 138 s. - (brož.)

784.520/ 2

Herstellungsversuche an dem Text der Crône Heinrichs von dem Türlin: mit neuhochdeutscher Übersetzung und Kommentar / W. Schröder. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 202 s. - (brož.) 784.520

Historia Bizancjum. [2] / redaktor W. Ceran. - Wyd. 1. - Lódz : Uniwersytet Lódzki, 1996. - 194 s. - (brož.) 767.708/ 2

Historia y geografía de América Latina / J. Chalupa. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 89 s. - (brož.) S II 832.875

Hitparáda průšvihů aneb Jak připravit mysl na návštěvu štěstí / E. Hofírková. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 196 s. - (váz.) 784.427

Hledání nové spirituality : setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku / W. Johnston. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 133 s. - (brož.)1-100.405

Hodonín s mapou okolí : plán města. - Brno : Geodezie, 1997-1998. - 1 list ; 48 x 72 cm. - (brož.) 1-100.172

Holocaust Židů okresu Rychnov nad Kněžnou v letech 1939-1945 / R. Dražan, J. Juza. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad, 1997. - 334 s., obr. příl. - Státní okresní archiv, Rychnov nad Kněžnou. - (brož.) 1-100.001

Horní a mincovní činnost posledních Rožmberků / J. Záplata. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, [1995]. - 55 s. - (Brož.) 1-100.600

Hoši od Zborova : výstava k 80. výročí bitvy u Zborova : Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, (CZ) 05.1997-09.1997 / [text Slavomír Brodesser] - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 31 s. - (brož.) E 981.362

Hvězdné střípky. Část 2 / O. Reif. - Praha : J & J, 1997. - 159 s., obr. příl. - (váz.)780.957/ 2

Hyeny / J. Pospíšil. - Vizovice : Lípa, 1996. - 441 s. - (váz.)784.366

Indie, touho má / Z. Dvořáková. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1997. - 317 s., obr. příl. - (váz.) 784.411

Iniciály B.B : memoáry / B. Bardot. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 429 s., 88 obr. na příl. - (váz.) 785.125

Irrungen und Wirrungen um den Text von Hartmanns Erec / W. Schröder. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 24 s. - (brož.)784.518

Itálie : San Marino, Vatikán : průvodce do zahraničí / [Antonín Bartoněk, Dagmar Bartoňková] - 2. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 158 s. - (brož.) 1-100.037

Jan XXIII : zápas za budoucnost církve / W. Bühlmann. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 141 s. - (brož.) 785.181

Jan Pavel II. v Hradci Králové : 26. 4. 1997 - Velké náměstí. - Hradec Králové : s. n., 1997. - Nestr. - (Brož.) 785.085

Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : (1684-1760) : děkan královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě / V. Urfus. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.690

Jaromír Zoul : Oblastní galerie v Liberci 19.06.1997-03.08.1997 / [autoři textů Ivo Janoušek, Jiří Hůla] - Liberec : Oblastní galerie, 1997. - Nestr. - (brož.)II 832.884

Já, Vergilius / D. Wishart. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1997. - 272 s. - (váz.)784.495

Jesenicko / [text Zdeněk Brachtl, Květoslav Growka, Alexandr Kaňovský] . [fotografie Libor Malý, Jana Smahelová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Cesta, 1996. - Nestr., 113 obr. na příl. -(brož.)

II 832.911

Jihlava / fotografie M. Krob, M. Krob, junior. [text Vojtěch Cvek] ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1997. - 152 s. - (váz.) II 832.948

Jiří Anderle : obrazy, kresby, grafika 1956-1997 : České Budějovice, Dům AJG 05.06.1997-06.07.1997 / [text v katalogu Vlastimil Tetiva] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1997. - Nestr. + 1 příl. - (brož.) II 832.897/ 1 příl

Jiří Kodym : návraty : Náchod, SGVUN - Malá výstavní síň 14.02.1997-31.03.1997 / [texty Vlastimil Havlík, Jan Kapusta] - Náchod : Státní galerie výtvarného umění, 1997. - Nestr. - (brož.)1-100.141

Jižní Čechy : průvodce regionem. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 62 s., 1 mp. - (brož.)

1-100.271

Jižní Čechy : Strakonicko, Písecko, Táborsko, Soběslavsko a Veselsko.. / V. Horák. - 1. vyd. - Praha : CNC, 1996. - 183 s., 8 mp. - (brož.) 1-100.802

Jižní Morava. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.)1-100.602

Johann Gregor Mendel : život a dílo / [Anna Matalová, Vladimír Nippert, Jaroslav Zezulčík] - Vražné : Obec Vražné, 1997. - 48 s. + 1 příl. - (Brož.) 1-100.084

Kanadský deník : 5000 km podzimním Ontariem / B. Dadák. - Vizovice : Lípa, 1997. - 119 s., obr. příl. - (brož.) 784.431

Kapesní atlas světa : faktografie. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 240 s. - (váz.)1-100.786

Karel Havlíček a naše svoboda / V. Kybal. - 2. vyd. - Brno : 3K, 1997. - 49 s. - (brož.)

1-100.431

Karl Popper: Philosophy and Problems / edited by A. O'Hear. - Cambridge : University Press, 1995. - 4, 297 s. - (brož.) 1-100.376

Karlovy Vary / [Stanislav Burachovič] ...[et al.]- 1. izd. - Praga : Olimpija, 1997. - 124 s. - (brož.) 1-100.479

Kateřina Schrattová : císařova tajná žena / G. Markus. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 208 s., 68 obr. na příl. - (váz.) 785.223

Kateřina Veliká / C. Erickson. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1997. - 407 s., obr. příl. - (váz.)

785.096

Kdo byl generál Píka : portrét čs. vojáka a diplomata / K. Richter, A. Benčík. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1997. - 307 s., obr. příl. - (váz.) 784.293

Když císař odchází : (lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II. očima současníků) / uspořádal J. Pánek. [typografie s využitím dobové grafiky Miroslav Pechánek] . - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 37 s. - (brož.) B II 861.088

Keltové / A. Staudte-Lauber. - Praha : Pragma, 1996. - 83 s. - (brož.)784.566

Klid je síla, řek' tatínek / Z. Fantlová. - Praha : Primus, 1996. - 279 s. - (váz.)784.342

Kniha Kraft : Ein Bildungsroman / M. Putna. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 227 s. - (váz.)

784.628

Kniha o Praze 9 / editor D. Broncová. [fotografie Miroslav Kuranda] ...[et al.]. - Praha : MILPO, 1997. - 174 s. - (váz.) II 833.040

Kolín / [text V. Jelínek] - Praha : ČTK-Pressfoto, 1997. - 32 s. - (Brož.)1-100.523

Košice : centrum : mapa města. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1996. - 1 list ; 28 x 41 cm. - (brož.)

784.506

Kraj pod Vítkovým kamenem / D. Kovář, P. Koblasa. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 32 s. - (Brož.)599.965

Die Krankheit zum Tode / S. Kierkegaard. - Hamburg : Felix Meiner, 1995. - 72, 251 s. - (brož.)1-003.155

Krásy Moravy / L. Pořízka. - Vyd. 1. - Zlín : Tigris, 1996. - 197 s. - (váz.)II 833.004

Krkonoše, Riesengebirge. - 3. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.)

1-100.044

Kroměříž : plán města. - Brno : Geodezie, 1997-1998. - 1 list ; 48 x 72 cm. - (Brož.)1-100.173

Kroměřížsko. - 4. vyd. - Praha : Kartografie, 1996. - 1 list ; 84 x 44 cm. - (brož.)1-100.043

Křik neviditelných pávů : starověká mozaika / J. Loukotková. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 532 s. - (váz.) 784.847

Kuřim 1226-1996 : od historie k současnosti / [odpovědná redaktorka Hana Palová] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1997. - 164 s. - (váz.) II 833.033

Lázeňství na Českobudějovicku / D. Kovář. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 139 s. - (Váz.)1-100.160

Letem létem '95 / [textová část Zdeněk Křížek] - [Praha] : [Mona], 1995. - 22 s. - (Brož.)

784.609

Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století : čeští slovakofilové v akci : k 90. výročí krvavého masakru vČernové / Š. Kolafa. - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 1997. - 152 s. - (brož.)1-100.246

Libnič a okolí : (vlastivědná příručka) / D. Kovář... [et al.]. - Rudolfov : Jelmo, 1995. - 61 s., obr. příl. - (Váz.) 1-100.159

Lidská komedie Marie Kubátové / M. Nyklová. - Praha : Primus, 1997. - 193 s. - (váz.)784.341

Lignitové doly v Kamenném Újezdě : (historie a pověsti) / R. Lavička. - Vyd. 1. - Rudolfov : Jelmo, 1995. - 26 s. - (Váz.) 784.597

Lipenská přehrada. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 22 x 84 cm. - (brož.)

1-100.270

Ludwig Tiecks Dramenkonzeption / J. Szafarz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 116 s. - (brož.) 1-100.205

Malé Antily pohledem cestovatele / K. Pecl. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 51 s., obr. příl. - (Brož.) 784.397

Malé dějiny válek / M. Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Goldstein & Goldstein, 1997. - 221 s. - (váz.) 784.616

Malý inspirativní průvodce po pověstech Klatovska / text D. Růžička. - Plzeň : Grafia, 1997. - 72 s. - (brož.) 784.985

Mapy - příroda - životní prostředí : zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia / J. Kastner, V. Vilímek, I. Rybová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 78 s. - (brož.)II 860.977

Mapy světa : kapesní atlas. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 192 s. - (váz.)1-100.787

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků / H. Rieder. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 174 s., obr. příl. - (váz.) 784.501

Marx / K. Marx. - München : Diederichs, 1996. - 597 s. - (váz.)1-003.194

Masarykův sborník. 9, 1993-1995. - 1. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1997. - 309 s. - (váz.) 76.446/ 9

Matěj Kopecký : 1775-1847 / D. Blümlová, J. Blüml. - Týn nad Vltavou : Městský úřad, 1997. - 23 s. - (brož.) 784.532

Mé vzpomínky na presidenta T. G. Masaryka / J. Syllaba. - Praha : Maxdorf, 1997. - 175 s. - (váz.) 785.269

Mělnicko-Slánsko. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.)1-100.045

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 1, A - G / K. Kuča. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Libri, 1996. - 874 s., obr. příl. - (brož.) II 833.082/ 1

Město Liberec : ročenka. 1996 / [zpracoval Jan Puhal] ...[et al.]- Liberec : Město Liberec, 1997. - 119 s. - (Brož.) 1-100.382/ 1996

Město Ostrava - znaky a prapory / [kresby znaků a praporů Jan Tejkal] - [Ostrava] : [s.n.], [1997]. - Nestr. - (Váz.) II 832.949

Miedzy dwoma totalitaryzmami : Europa srodkowa i poludniowo-wschodnia w latach 1933-1956 / redaktor M. Pulaski. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1997. - 180 s. - (brož.)

1-100.290

Minimum z Japonska / A. Kraemerová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 79 s. - (váz.)

1-100.785

Missa in B : (Missa solemnis) : partitura : Z I-24 / J. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Editio Supraphon, 1997. - 21, 150, 4 s. - (brož.) II 861.028

Mišpoche Franze Kafky / A. Northey. - Praha : Primus, 1997. - 128 s. - (váz.)784.337

Mittelalterliche Grabfunde aus der Kirche des slawischen Burgwalles von Alt Lübeck : zu dynastischen Grablegen in polnischen und abodritischen Herrschaftsgebieten / M. Müller-Wille. - Mainz :Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 62 s. - (brož.)1-100.094

Muzeum a současnost : Středočeský vlastivědný sborník. Sv. 15, Ř. společenskovědní. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1997. - 215 s. - (Brož.) 503.032/ 15

Muži první linie ... a ti druzí : (1900-1996) / B. Trnka. - Vizovice : Lípa, 1996. - 207 s., 22 s. obr. příl. - (váz.) 784.348

München : plán města, střed města. - 2. nezm. vyd. - Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1990. - 1 list ; 68 x 47 cm. - (brož.) 784.705

Nad naše síly : Češi, Židé a Němci 1937-1939 : články z týdeníku Přítomnost / M. Jesenská. - Olomouc : Votobia, 1997. - 258 s. - (brož.) 784.710

Nástin dějin Těšínska. - Ostrava : Advertis, 1992. - 263 s. - Výbor pro územní správu a národnosti České národní rady, Praha. - (Brož.) 1-100.387

Necenzurováno ! : aneb Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman ve svých výrocích a článcích z let 1990-1997 / J. Klein. - 1. vyd. - Praha : Goldstein & Goldstein, 1997. - 166 s. - (brož.)

784.675

Nejstarší Přemyslovci : atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami / E. Vlček. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1997. - 398 s. - (váz.) II 832.872

49 Köpfe der deutschen Wirtschaft : Macher & Motive / Herausgeber F. Simoneit. - 2. Aufl. - Stuttgart : Schäfer-Poeschel, 1996. - 12, 356 s. - (váz.)1-003.186

Noc je mým světlem / W. Stinissen. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 155 s. - (brož.) 1-100.241

Norsko : průvodce do zahraničí / [Jan Grégr, Václav Král, Josef Rubín] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 172 s. - (brož.) 1-100.036

Nostradamus:Příštích padesát let : nový výklad / P. Lemesurier. - 1. vyd. - Ostrava : Středoevropské nakladatelství, 1997. - 287 s. - (váz.). .1-100.432

Novéna ke sv. Terezii z Lisieux / [zpracovala Zdislava Cvroková] - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 31 s. - (brož.) 784.798

Novohradským jihem / P. Koblasa. - Rudolfov : Jelmo, 1997. - 68 s. - (Brož.)599.964

Nürnberg : plán města. - 1. vyd. - Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1990. - 1 list ; 42 x 63 cm. - (brož.) 784.704

O budoucnosti lidstva : rozhovory / J. Krišnamurti, D. Bohm. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1992. - 94 s. - (brož.) 784.677

Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996 / [Václav Zoubek, Marcela Pásková] - Rakovník : Rabasova galerie, 1997. - 83 s. - (brož.) 599.966

Okolí Brna - východ. - 5. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 73 x 44 cm. - (brož.)

1-100.269

Okolí Prahy. - 7. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.)1-100.642

Okolím Prahy 2 : 20 nových vyjížděk do míst známých i méně známých / V. Horák. - 2. vyd. - Praha : CNC, 1997. - 103 s., 8 mp. + 10 příl. - (brož.) 1-100.803

Okres Bruntál v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 44 s. - (váz.)II 827.047/ 1996

Okres Přerov v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 53 s. - (váz.)II 827.050/ 1996

Okres Šumperk v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 43 s. - (váz.)II 827.049/ 1996

Operace JB : poslední tajemství Druhé světové války / C. Creighton. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 256 s., 8 s. obr. příl. - (váz.) 785.039

Orel a lev. 1, Cval rytířských koní / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 2. - Praha : Šulc, 1997. - 432 s. - (váz.) 784.846/ 1

Orel a lev. 2, Dvojí trůn / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 2. - Praha : Šulc, 1997. - 372 s. - (váz.)

784.845/ 2

Osamělý génius : pravdivý příběh Johna Harrisona, který vyřešil největší vědecký problém své doby / D. Sobel. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 144 s. - (váz.)784.377

Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí. 1998 / [sestavila Hana Ševčíková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1997. - 59 s. - (brož.) 460.431/ 1998

Ostrava : příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 18. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1997. - 486 s. - (váz.) 390.177/ 18

Otazníky nad hrobem sv. Metoděje / T. Dacík. - 1. vyd. - Brno : CERM, 1997. - 124 s. - (brož.)599.915

Ovidius / D. Wishart. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1997. - 310 s. - (váz.)785.341

Óndra Lysohorský (1905-1989) : kolokvium uskutečněné u příležitosti nedožitých 90. narozenin básníka : Frýdek-Místek 08.06.1995-10.06.1995 / [Alexandr Duličenko] ... [et al.]- Frýdek-Místek :Muzeum Beskyd, 1996. - 64 s. - (brož.) 784.586

Památky archeologické. Vol. 88. 1997. Nr. 1. - Prague : Institute of Archaeology, 1997. - 160 s. - (Brož.) Vf II 325.001/ 88(1997)1

Paměti Hitlerova tlumočníka / P. Schmidt. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1997. - 319 s. - (váz.) 1-100.327

Pamietnik rusycysty : (1947-1994) / F. Sielicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 168 s. - (brož.) 1-100.200

A Passage to China : Colin Campbell's Diary of the First Swedish East India Company Expedition to Canton, 1732-1733 / C. Campbell. - Göteborg : Royal Society of Arts and Sciences, 1996. - 54,260 s. - (váz.) II 832.953

Passau : plán města. - 1. vyd. - Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1990. - 1 list ; 42 x 52 cm. - (brož.) 784.703

Pavel Nádvorník : Dům umění města Brna, Brno 06.05.1997-30.05.1997 / [texty katalogu Marta Smolíková, Michal Singer] - Brno : Dům umění města Brna, 1997. - Nestr. - (Brož.)E II 991.065

Pád Třetí říše : ode Dne D po Den vítězství / R. Neillands. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1997. - 400 s., obr. příl. - (váz.) 784.496

Pečeti a znaky obcí českého Těšínska / K. Müller. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1997. - 94 s. - (váz.) II 833.002

Personages of Central Moravia 1998 : Anniversaries / [compiled by Hana Ševčíková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1997. - 48 s. - (brož.) 784.892

Personální bibliografie / J. Trojan. - Brno : [vl.nákl.], 1997. - 40 s. - (Brož.)II 832.913

Persönlichkeiten Mittelmährens : Jubiläenkalender. 1998 / [zusammenstellung Hana Ševčíková] - Olomouc : Bezirksbibliothek, 1997. - 47 s. - (brož.)780.961/ 1998

La petite forteresse de Terezín 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - Praha : V Ráji, 1997. - 63 s. - (brož.) 576.917

Planeta Země : zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy / Š. Brychtová, J. Brinke, J. Herink. - 2., opr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 167 s. - (brož.)II 861.078

Plzeňsko. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 83 cm. - (brož.)1-100.268

Po stopách Rychlých šípů : výstava k 90. narozeninám spisovatele Jaroslava Foglara a nedožitým devadesátinám malíře Jana Fischera : Praha, Muzeum hlavního města Prahy 03.04.1997-15.09.1997 / [redaktor katalogu Jiří Stegbauer] - [Praha] : Ostrov, 1997. - 32 s., obr. příl. - (brož.)II 860.968

Pochvala svatých patronů českých k povzbuzení, abychom je vroucně vzývali v tento čas přenebezpečný / K. Schulz. - Vyd. 5., samostatné 3., FF OU 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. -56 s. - (Brož.) B 784.904

Pod Jižním křížem / J. Hurt. - Praha : Maťa, 1997. - 163 s., obr. příl. - (brož.)785.418

Podivín : vlastivědný sborník jihomoravského města / [Emil Kordiovský] ... [et al.]- Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, 1997. - 553 s. - (váz.) 1-100.158

Podkrkonoší, Adršpašsko-teplické skály. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 84 cm. - (brož.) 1-100.601

Poetika obrazů / J. Epstein. - Praha : Herrmann, 1997. - 303 s. - (Váz.)785.106

Poglady etyczne Tadeusza Kotarbinskiego : studium historyczno-analityczne / J. Choroszy. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 292 s. - (brož.) 1-100.218

Poker o Prahu : posledních 100 dní Protektorátu / R. Ströbinger. - Olomouc : Votobia, 1997. - 157 s. - (brož.) 784.709

Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 14 / redaktor B. Miszewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 124 s. - (brož.)667.779/ 14

Pracovní sešit k učebnici Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink, Kateřina Linhartová] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 16 s. - (brož.)II 860.971

Praha : plán města. - 2. vyd. - Praha : Kartografie , 1996. - 1 list ; 66 x 97 cm. - (brož.)

1-100.040

Praha : plán města : památky, informace, doprava, rejstřík. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 156 s., 86 s. mp., mp. - (brož.) 1-100.041

Praha : centrum : plán města. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1996. - 1 list ; 28 x 41 cm. - (brož.)

784.508

Praha - centrum : plán města : památky, zajímavosti. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1996. - 1 list ; 28 x 40 cm. - (brož.) 784.986

Praha do kapsy : plán města. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 128 s. - (brož.)1-100.485

Pražské veduty : proměny obrazu města (1493-1908) / J. Kropáček. - 2. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 175 s. - (váz.) II 833.179

Profesionální válečník : vzpomínky velitele supertajné protiteroristické jednotky U. S. Navy. 2, Rudá buňka / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 327 s. - (váz.)780.543/2

Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války / R. Klos. - 2. rozš. vyd. - Krásná Lípa : Město Krásná Lípa, 1997. - 111 s. - (Brož.)1-100.118

Příběh malakandského sboru : vzrušující zpráva tehdy začínajícího dopisovatele listu Daily Telegraph o boji britské posádky proti indickým vzbouřencům / W. Churchill. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 229 s. - (váz.) 784.558

Příbram a okolí : turistický průvodce / [Daniel Doležal] - 1. vyd. - Příbram : Knihkupectví-Galerie-Antikvariát Olšanská & Hyšpler, 1997. - 78 s., 16 obr. příl. - (brož.)

1-100.069

Příbramsko : plán města Příbram a Březnice : plány okresu a měst. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1997]. - 1 list ; 46 x 61 cm. - (brož.) 784.458

Půlstoletí nejnovějších světových dějin / O. Zwettler. - Brno : CERM, 1996. - 142 s. - (brož.)

599.955

Racková / texty J. Galík. - Vyd. 1. - Racková : Obecní úřad, 1997. - 104 s., obr. příl. - (brož.)

1-100.163

Ram Dass v Praze : přednáška z 29. 8. 1991 / Ram Dass. - Praha : Pragma, 1992. - 31 s. - (brož.) 784.981

Roman Rybarski (1887-1942) : z historii polskiej mysli ekonomicznej i prawnoustrojowej pierwszej polowy 20. wieku / J. Chodorowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 384 s., obr.příl. - (brož.) 1-100.196

Rostropovič / S. Chentova. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 239 s. - (váz.)784.295

Rozhovory před věčností : s Jiřím Reinsbergem o světě i o nás / Z. Vyšohlíd. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 172 s. - (brož.) II 860.966

Rozmluva žáka s mistrem O nadsmyslovém životě, O nebesích a pekle / J. Böhme. - Olomouc : Přátelé duchovních nauk, [1991]. - 64 s. - (Brož.) 785.624

Rudice v Moravském krasu : 750 let : 1247-1997. - Rudice : s.n., 1997. - 84 s., obr. příl. - (Brož.) 1-100.251

Rural Geography and Environment : Proceedings of the 2nd Moravian Geographical Conference CONGEO'97 : Valtice, (CZ) 15.09.1997-19.09.1997 / editor J. Munzar. editor A. Vaishar. - 1st ed. -Brno : Regiograph, 1997. - 167 s. - (brož.) II 833.028

Rusko - obtížná vlast / L. Kopelev. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1997. - 44 s., obr. příl. - (brož.) 784.621

Růženec se svatou Bernadetou / Bernadeta. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 63 s. - (brož.) 784.799

Řecko, západní Turecko : automapa. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 53 x 95 cm. - (brož.) II 832.807

Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace / J. Burian. - 2., dopl. vyd. - Praha : Svoboda, 1997. - 237 s., obr. příl. - (váz.) 1-100.528

S pozdravením přátelským : (korespondence do Klatov) / J. Seifert. - Klatovy : Eva a Jan Kosovi, 1996. - 36 s. - (Brož.) B 784.906

Sám ve víru zdymadel / V. Židek. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1997. - 126 s. - (váz.)

784.918

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany. Č. 9/1997. - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr.Bohuslava Horáka, 1997. - 36 s. - (brož.) 773.964/ 9(1997)

Sborník okresního archivu v Lounech. 8/1997. - Louny : Státní okresní archiv, 1997. - 96 s., 1 příl. - (brož.) 773.965/ 8(1997)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada klasická. (N). Č. 1. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 139 s. - (brož.) 599.954/ 1

Sedm století obce Hrabová : 1297-1997 / A. Barcuch, E. Rohlová. - Hrabová : Úřad městského obvodu, 1997. - 58 s., obr. příl. - (Brož.) 1-100.019

Sei gegrüsst und lebe : eine Freundschaft in Briefen 1964-1973 / B. Reimann, C. Wolf. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Taschenbuch Verlag, 1995. - 190 s. - (brož.)1-003.212

Sethos : vyprávění aneb Životní příběhy převzaté z Pamětihodností Starého Egypta / J. Terrasson. - Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1996. - 61 s. - (brož.)B II 861.089

Setkání mládeže se Svatým otcem Janem Pavlem II. v Hradci Králové : 26. 4. 1997. - Hradec Králové : PN PRESS, 1997. - 46 s. - (Brož.) 785.084

Slaný : české město ve středověku : sborník příspěvků z kolokvia k 700. výročí královského města Slaného / [odpovědný redaktor Zdeněk Kuchyňka] - Kladno : Okresní úřad, 1997. - 46 s. -(Brož.)

II 833.055

Slovanské historické studie. 23, Pocta Henrykovi Batowskému. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 271 s. - (brož.) 155.818/ 23

Slovinsko, Chorvatsko- Istrie. Automapa. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 66 x 72 cm. - (brož.) II 832.806

Smrt boha smrti : legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha / J. Andrejs. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 367 s., obr. příl. - (váz.) 784.559

Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem / J. Hanuš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 155 s. - (brož.)784.333

Sophie Curtil : Brno, Procházkova síň Domu umění 04.09.1997-05.10.1997 / [text katalogu Jiří Valoch] - Brno : Dům umění města Brna, 1997. - Nestr. - (Brož.)1-100.538

Soupis měst, obcí a okresů České republiky. [1997] / [O. Mikulík] ... [et al.]- Brno : Regiograph, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) II 829.171/ 1997

Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 175 s. - (brož.) 784.407

Sto let Masarykovy České otázky : 1895-1995 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Brno 26.09.1995-28.09.1995 / [uspořádala Eva Broklová] - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1997. - 375 s. - (brož.) 1-100.799

Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod. 3. - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 1997. - 280 s. - (brož.) 595.031/ 3

Stručný přehled estonské literatury / N. Slabihoudová. - 1. vyd. - Praha : Česko-estonský klub, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.515

Studia austro-polonica. Bd. 5, Österreich-Polen : 1000 Jahre Beziehungen / [herausgeber des Bandes Józef Buszko, Walter Leitsch] - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 582 s., 51 obr.na příl., příl. - (váz.) 694.777/ 5

Studie o rukopisech. Roč. 31. 1995-1996. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1997. - 259 s. - (Brož.) 377.660/ 31(1995-96)

Svatobořice-Mistřín : historie, kulturní památky, folklorní soubory a hudby. - Brno : Geodezie, 1997. - 1 list ; 46 x 69 cm. - (brož.) 1-100.175

Svědkové zamlčené minulosti. 2. pokračování. - 1. vyd. - Praha : Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1996. - 147 s. - (Brož.) 773.803/ 2

Svět Japonska : kulturní atlas / M. Collcutt, M. Jansen, I. Kumakura. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 240 s. - (váz.) II 832.867

Svět v pohybu / G. Cadier... [et al.]. ilustrace N. Baron... [et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - S. 1249-1344, 12 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Cesty ; váz.)II 832.868

Světové dějiny v kostce : historická příručka / O. Dorazil. - 4. vyd., přeprac. a dopl. - Vimperk : Papyrus, 1997. - 536 s. + 2 mp. - (Papyrus ; váz.)- (Jeva ; váz.)1-100.529

Sztuka, wiara, uczucie : Alexis Langer - slaski architekt neogotyku / A. Zablocka-Kos. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 308 s. - (brož.) 1-100.364

Šardice 1986-1996 : příloha obecní kroniky / [údaje sepsal Antonín Zahnaš] - Šardice : Obecní úřad, 1997. - 58 s. - (Brož.) 1-100.721

Štaufská ministerialita na Chebsku / F. Kubů. - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 1997. - 128 s. - (brož.) 1-100.549

Šumavský kalendář. 1998 / [sestavil František Kadoch] - Vimperk : Papyrus, 1997. - 126 s. - (Papyrus ; brož.)- (Viener ; brož.) 759.495/ 1998

Tak pravil Ramana Maháriši : dílo a učení mudrce v jeho vlastních slovech / Ramana Mahariši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1997. - 219 s. - (Brož.) 784.712

Tázání po nemožném / J. Krišnamurti. - [Praha] : Torst-Pragma, 1995. - 149 s. - (brož.)784.602

Telčsko a Dačicko / [Petr David, Vladimír Soukup] ...[et al.]- Praha : S & D, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-100.263

TGM: "Proč se neřekne pravda?" : ze vzpomínek dr. Antonína Schenka / J. Smetanová. - Praha : Primus, 1996. - 324 s. - (váz.) 784.340

Topografische Texte und Übungen / V. Dvořáková. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 152 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 833.017

Történeti tanulmányok : a Lajos Kossuth tudományegyetem Történelmi intézetének kiadványa. 4. - Debrecen : Lajos Kossuth tudományegyetem, 1996. - 182 s. - (brož.)772.948/ 4

Träumen verboten : aktuelle Stellungnahmen aus der DDR / Hrsg P. Neumann. - 1. Aufl. - Göttingen : Lamuv, 1990. - 126 s. - (brož.) 1-003.216

Třebíčské pověsti a zajímavosti / M. Hedbávný. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1997. - 147 s. - (Váz.) 784.365

Tschechische Republik : allgemeine Charakteristik - interessante Ortschaften - praktische Auskünfte / [Marcel Ludvík, Petr Ludvík, Soňa Scheinpflugová] - 1. Ausg. - Praha : Olympia, 1997. -175 s. - (brož.) 1-100.478

Tvá láska rostla se mnou : Terezie z Lisieux, génuis Ducha / Marie Eugene od Dítěte Ježíše. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 135 s. - (brož.)784.689

Uctívači hvězd : tajemství a zázraky ztracených indiánských říší / M. Stingl. - 2., rozš. vyd., v Našem vojsku 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 212 s., obr. příl. - (váz.)1-100.527

Une transition démocratique exemplaire? : L'emergence d'un systeme de partis dans les pays Tcheques / M. Novák. - Prague : Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales, 1997. - 190 s. -(brož.) 1-100.597

Útěk ze Sibiře / R. Piotrowski. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 105 s. - (brož.)784.908

V bdění i ve snu / P. Javorov. - 1. vyd. - Praha : Euroslavica, 1997. - 127 s. - (brož.)785.080

V Bejchorách bejvalo.. / V. Zatloukal. - Býchory : Obecní úřad, 1997. - 144 s., obr. příl. - (Brož.) 784.326

V rajské zahradě trpkých plodů : o životě a díle Bohumila Hrabala / M. Zgustová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 219 s., obr. příl. - (brož.) 784.248

V roce 1996 zemřeli : informační pomůcka / [zpracovala Eva Kmoníčková] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1997. - 40 s. - (brož.) 152.508/ 1996

Valja Stýblová. - Znojmo : Městská knihovna, 1997. - Nestr. - (Brož.)II 861.060

Velká cesta k patě světa : 25 000 kilometrů Jižní Amerikou až do Patagonie / P. Suchan. - Praha : Primus, 1997. - 247 s. - (váz.) II 860.992

Velká encyklopedie válek : průvodce válečnými konflikty od starověku až po dnešek / G. Kohn. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 646 s. - (váz.) 1-100.157

Větřní. - Větřní : Obec Větřní, 1997. - Nestr. - (Brož.)1-100.391

Vina nevinných / M. Skálová. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 122 s. - (Váz.)784.595

Vlastivěda : učebnice pro 4. ročník základní školy / O. Zwettler ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 64 s. - (brož.)II 861.040

Voda a sny : esej o obraznosti hmoty / G. Bachelard. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 233 s. - (brož.) 784.247

Von Richthofen : legendární letec a jeho následovníci / R. Bickers. - Brno : Jota, 1997. - 173 s., obr. příl. - (váz.) 784.560

Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte / G. Hegel. - Hamburg : Felix Meiner, 1996. - 10, 626 s. - (váz.) 1-003.185

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I / H. Kühnlová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 55 s. - Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie, Praha. - (brož.)S II 832.937

Vysoké Tatry, národní park : mapa pro turisty a cyklisty. - 1. čes. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 94 x 60 cm. - (brož.) 1-100.267

Výstava Sv. Vojtěch - první český Evropan : Opava 09.1997-01.1998 / [připravil Jaromír Olšovský] - Opava : Slezské zemské muzeum, 1997. - 16 s. - (Brož.)1-100.609

Washington do uzávěrky : prezidenti, novináři, kongresmani / J. Majstr, S. Mundil. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 561 s. - (brož.) 784.395

Women & Natural History : Artists, Collectors, Patrons, Scientists / [úvodní text Julian Roberts, Sandra Raphael] - Oxford : The Bodleian Library, 1996. - 33 s. - (brož.)II 861.062

Xavera Běhálková : životopisná črta / F. Gajdica. - S.l. : s.n., [1997]. - 28 s. - (Brož.)784.533

Z lánského deníku 1929....1937 / A. Horáková-Gašparíková. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1997. - 214 s. - (váz.) 785.092

Z letopisů Malého Hradiska / K. Sommer. - Malé Hradisko : Obecní úřad, 1997. - 317 s. - (Brož.)1-100.111

Z pravěku do středověku : sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy / [uspořádal Pavel Michna] ... [et al.]- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. - 310 s. - (váz.)II 832.871

Z Telče do Kapského Města : František Vladimír Foit, český sochař v Africe : Mor. zemské muzeum, Brno: Pavilon Anthropos 28.04.1997-03.08.1997 / [text Oldřich Neužil] ... [et al.]- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 44 s. - (brož.) II 832.848

Za trochu lásky.. / F. Koží 784.764

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist