Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - L. Zemědělství

za září-říjen 1997

"Prameny země" v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity / F. Gale, J. Šimek. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1997. - 29 s. - (NAUMA ; váz.)- (Masarykova univerzita ; váz.) 1-100.708

Bernský salašnický pes / H. Räber. - České Budějovice : Dona, 1997. - 166 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.543

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1996 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 129 s. - (brož.)548.288/ 1996

Biological and Technical Development in Horticulture : International Hornicultural Scientific Conference : Lednice na Moravě, (CZ) 09.09.1997-12.09.1997. Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Horticulture Brno, (CZ). Czech Society of Horticultural Science Lednice na Moravě, (CZ). [1], Proceedings-Abstracts / editors F. Kobza, M. Pidra, R. Pokluda. - Brno : MendelUniversity of Agriculture and Forestry, 1997. - 201 s. - Faculty of Horticulture, Brno. - (Brož.)II 833.056/ 1

Biological and Technical Development in Horticulture : International Hornicultural Scientific Conference : Lednice na Moravě, (CZ) 09.09.1997-12.09.1997. Mendel University of Agriculture andForestry, Faculty of Horticulture Brno, (CZ). Czech Society of Horticultural Science Lednice na Moravě, (CZ). [2], Proceedings - Posters / editors F. Kobza, M. Pidra, R. Pokluda. - Brno : MendelUniversity of Agriculture and Forestry, 1997. - 370 s., příl. 9 s. - Faculty of Horticulture, Brno. - (Brož.) II 833.056/ 2

České a slovenské zemědělství na přelomu tisíciletí : sborník referátů z konference : Luhačovice 26.09.1997. - Luhačovice : TOKO A/S, 1997. - 204 s. - Nadace Antonína Švehly, Praha. - (brož.)1-100.720

Dendrologie zámeckých parků : (Kozel, Horšovský Týn) : metodická pomůcka k exkurzi / K. Drhovský. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - Nestr. - (brož.)785.174

Encyklopedie zahrádkáře : velká kniha o zahradničení - všechno pro vaši krásnou i užitečnou zahradu / M. Clark. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 320 s. - (váz.)II 832.859

Flóra a vegetace města Plzně / (ed.) J. Sofron, J. Nesvadbová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1997. - 200 s. - (brož.) II 832.894

Generální plemenná kniha koně Převalského / [zpracoval Evžen Kůs] - Praha : Zoologická zahrada, 1997. - 239 s. - (brož.) 1-100.423

Herbář léčivých rostlin. Díl 5 / J. Janča, J. Zentrich. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1997. - 216 s. - (váz.) 596.380/ 5

Hnojivářské využití kejdy : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí : Brno, MZLU 02.07.1997. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 65 s. - Ústavy pícninářství, agrochemie a výživy rostlin, zemědělské techniky AF Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Brno. - (brož.) 1-100.386

Hraboši a krtci : poznání, prevence, ochrana / M. Fortmann. - Ostrava : Blesk, 1997. - 69 s. - (brož.) 599.979

Hybridní odrůdy žita / F. Macháň. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 26 s. - (brož.) 1-100.558

Inteligence psů : průvodce myšlením, emocemi a vnitřním životem našich psích přátel / S. Coren. - 1. vyd. - Praha : Robot, 1997. - 286 s. - (brož.) 1-100.007

Jablko v kuchyni / B. Hájek. - 2., dopl. vyd., ve SVAN a Agentuře V.P.K. 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 1997. - 111 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.409

Jezdectví : život kolem koní / C. Gohl. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1997. - 152 s. - (váz.)

II 832.982

Kalkulace nákladů v zemědělství / J. Novák. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 37 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.)1-100.276

Kapesní atlas plevelných rostlin II / I. Procházka. - 1. vyd. - Třebíč : FEZ, 1997. - 48 s., obr. příl., příl. - (brož.) 1-100.091

Kdo věděl, odpověděl. 3, Jaro 1995 : Na zahrádku s Receptářem / vybrala a zpracovala J. Doležalová... [et al.]. - Brno : RENA, 1995. - 15 s. - (brož.) II 827.825/ 3

Kimuri : lovecké příběhy a pohádky z Afriky / J. Vágner, Z. Vágner. - Dvůr Králové nad Labem : Safari, 1997. - 240 s., obr. příl. - (Váz.) II 860.963

Koně evropských národních parků / J. Vogeltanz, J. Tetzeli. - 1. vyd. - Horní Bříza : Granát, 1997. - 47 s. - (váz.) II 832.873

Kuchařka - Králík na 250 způsobů / P. Biško. - České Budějovice : DONA, 1997. - 128 s., obr. příl. - (brož.) 599.922

Lesk a sláva českého rybářství / J. Andreska. - 1. vyd. - Pacov : Nuga, 1997. - 166 s. - (váz.)

II 833.038

Lesnická a dřevařská technika, výuka a výzkum : sborník referátů z mezinárodního semináře : Křtiny 05.1997 / [sestavil Stanislav Navrátil] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 153 s. - Fakulta lesnická a dřevařská, Brno. - (brož.) 1-100.559

Lesní hospodářství ČR za. 1997. 1. pololetí. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.034/1997(1.pol.)

Masožravé rostliny / Z. Ježek. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 64 s., 20 obr. na příl. - Český zahrádkářský svaz, Praha. - (brož.) 599.992

Máte doma pejska? / [autor Vladimír Mojžíš] - [Praha] : [Mona], [1995]. - 13 s. - (Brož.)784.612

Myslivecké pověry a čáry za starých časů v Čechách / sebral Č. Zíbrt. - Vyd. 1. - Milevsko : Agentura Porthos, 1997. - Nestr. - (Brož.) 785.262

Nové trendy v zemědělské technice : (část 1 - Mechanizace rostlinné výroby) : (Studijní zpráva) / M. Šťastný. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 62 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.) 1-100.578

Okrasné stromy a keře v zahradě / D. Hessayon. - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský, 1997. - 128 s. - (váz.) 1-100.615

Opravy a přestavby stájí / J. Hujňák. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 54 s. - (brož.)1-100.555

88 rad bylinkářům / B. Hlava, P. Valíček. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 191 s. - (váz.) 1-100.344

88 rad chovatelům psů / P. Truhlář. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 191 s. - (váz.)

1-100.532

Ovoce / J. Dlouhá, M. Richter, P. Valíček. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 223 s. - (váz.) 1-100.124

Pes a paragraf / H. Kratochvílová. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 101 s. - (brož.)

1-100.120

Péče o rybníky a jejich zařízení / J. Nováček. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství, 1997. - 41 s. - (brož.) 1-100.556

Pěstování hybridních odrůd žita / J. Petr, I. Capouchová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 36 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.)1-100.579

Pěstujeme zeleninu / E. Pekárková. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 149 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 1-100.476

Praktická cvičení z chovu zvířat : učebnice pro střední zemědělské školy. Díl 2 / J. Rozman... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 307 s. - (brož.)599.359/ 2

Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat / V. Večerek... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 200 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. -Ústav soudního a veřejného veterinárního lékařství, Brno. - (brož.)S II 832.881

Prerequisites of the Czech Agriculture from the Standpoint of Accession of the Czech Republic into the EU : (an indipendent position of a team of the research workers from the ResearchInstitute of Agricultural Economics) / J. Kraus. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 112 s. - (brož.) 1-100.055

Procesy dostosowawcze do mechanizmów gospodarki rynkowej w rolnictwie indywidualnym (na przykladzie województwa wroclawskiego) / S. Klopot. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 163 s. - (brož.) 1-100.211

Předpoklady českého zemědělství z hlediska vstupu České republiky do EU : (nezávislé stanovisko skupiny výzkumných pracovníků VÚZE) / J. Kraus. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 102 s. - (brož.) 1-100.054

Půdní úrodnost / R. Richter. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 36 s. - (brož.) 1-100.554

Půdoznalství / A. Prax, J. Jandák, E. Pokorný. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 153 s. - (brož.) S II 833.023

Quality Assessment of Plant Products / edited by H. Kutzbach, J. Blahovec. - Prague : Czech University of Agriculture, 1997. - 5, 36 s. - (brož.) II 832.898

Rajčata : rady, nápady, recepty. - Vizovice : Lípa, 1997. - 172 s., obr. příl. - (brož.)599.967

Research Institute of Crop Production (RICP), Prague - Ruzyně : Annual Report. 1996. - Prague : Research Institute of Crop Production, 1997. - 83 s. - (Brož.)II 829.020/ 1996

Rostlinolékařské právní normy v českých zemích a jejich historický vývoj : (studijní zpráva) / V. Kůdela. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 82 s. - (brož.)

1-100.277

Rostliny pro Váš byt : rady pro úspěšné pěstování pokojových rostlin / M. Biggs. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 176 s. - (váz.) II 832.981

Rostliny si pomáhají : střídání plodin a smíšené kultury na zahrádce / G. Sartorius. - Vyd. 2. - Praha : Granit, 1997. - 71 s. - (brož.) 1-100.381

Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin : základy školkařství / E. Vilkus ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 103 s., 20 obr. na příl. - Český zahrádkářský svaz, Praha. - (brož.)

599.991

Rozumím si se svým psem? : příručka pro začínající chovatele psů / Y. Kejcz. - Vyd. 3. - Praha : Granit, 1997. - 70 s. - (brož.) 1-100.142

Rural Geography and Environment : Proceedings of the 2nd Moravian Geographical Conference CONGEO'97 : Valtice, (CZ) 15.09.1997-19.09.1997 / editor J. Munzar. editor A. Vaishar. - 1st ed. -Brno : Regiograph, 1997. - 167 s. - (brož.) II 833.028

Řez ovocných dřevin / G. Thinnes. - 1. vyd. - Praha : Granit, 1997. - 71 s. - (brož.)1-100.541

Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zootechnická řada. Roč. 14. 1997. Č. 1. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1997. - 100 s. - (brož.)527.293/ 14(1997)1

Schůzky s čajem / [text Antonie Lochmanová] ...[et al.]- [Praha] : [Mona], 1995. - 15 s. - (Brož.) 784.613

Silážování do vaků / R. Loučka. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 38 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.) 1-100.580

Sušíme a zavařujeme letní plody / [tým autorů Libuše Vlachová, Božena Hostašová, Antonie Lochmanová] - [Praha] : [Mona], [1995]. - 31 s. - (Brož.)784.606

Svět psů / J. Palmer. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 160 s. - (váz.)II 832.864

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 8. konference : Chelčice 09.06.1997-12.06.1997 / [red. Blanka Vykusová] ...[et al.]- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1997. - 421 s. - Aquachemie, Ostrava. - (brož.)II 832.892

Trávník - základ zahrady : zakládání trávníku, travní směsi, sekání, hnojení, zavlažování, odstraňování plevele, obnova trávníku / J. Ondřej. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 115 s., obr.příl. - (brož.) 599.917

Tropy v bytě / J. Křístek, J. Dušek. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 135 s., 133 obr. na příl. - (váz.) 1-100.077

Uplatnění absolventů České zemědělské univerzity v Praze : výzkumná zpráva / J. Pošta, M. Slavík, V. Červenka. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 179 s. - (brož.)

1-100.560

Úloha organických hnojiv v současném zemědělství : sborník z konference : Praha 29.01.1997 / [Jan Baier] ... [et al.]- Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 101 s. - Katedra agrochemie a výživy rostlin, Praha. - (brož.) 599.962

Vaše rozkvetlá zahrada / [autor Jiří Mareček] - [Praha] : [Mona], 1995. - 15 s. - (Brož.)784.610

Virové nemoci drůbeže / V. Jurajda. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 172 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Klinika aviárních chorob, Brno. - (Brož.)

S II 832.880

Víceúčelové využití půdy a produktů : (studijní zpráva) / P. Mikula. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 62 s. - (brož.) 599.960

Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 1996 v síti testovacích podniků : samostatná příloha "Zprávy o stavu českého zemědělství 1997" / [JosefHanibal] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 11 s., příl. - (brož.) 1-100.255

Výtěžnostní normy pro jatky a bourárny. - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 1997. - 98 s. - (Brož.) 599.886

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity Vodňany / [text Jan Kouřil, Zdeněk Adámek] - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, [asi 1997]. - Nestr. - (Brož.) II 832.893

Zahradnická kvalitologie : nástin přednášek / K. Kopec. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 52 s. - (brož.) S II 833.022

Základy chovu králíků k masné produkci / K. Mach, I. Majzlík. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 48 s. - (brož.)1-100.557

Zelinářství / M. Melichar ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 165 s. - Český zahrádkářský svaz, Praha. - (brož.) 1-100.004

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist