Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - K. Technika, průmysl

za září-říjen 1997

"Čtverácká kuchařka" aneb recepty ze čtvera přísad / V. Miltner. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 31 s. - (brož.) 1-100.546

3D studio 4.0 : uputstvo za upotrebu / G. Alimpic. - Beograd : BIGZ, 1995. - 63 s. - (Brož.) 785.202

A zašto ne telefonom? : šta je to paket - radio ili globalna bežična paketna mreža, kako funkcioniše i čemu služi? / S. Ljubišic. - Beograd : BIGZ, 1995. - 31 s. - (Brož.)785.201

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. 1. aktualizace a doplňky, Základní dílo včetně1. aktualizace - stav: leden 1997 / I. Kobliha ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) II 832.261/ Dopl. 1

Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS / H. Řezanková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 78 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)S II 833.062

Anglický obchodní dopis se vzorovými dopisy. - 1. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 88 s. - (brož.) 1-100.309

Architektura PC 97 : specifikace hardwarové architektury "Designed for Microsoft Windows" : Microsoft Corporation / [editor Martina Mojzesová] - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 23,407 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 1-100.486

ARJ, WinZip, RAR a další komprimační programy snadno a rychle / D. Hynek. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 143 s. - (brož.) 599.918

Artintact 2 : CD-ROM Magazin interaktiver Kunst : ZKM/Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe. - Ostfildern : Cantz, 1995. - 114 s. + 1 CD-ROM. - (Váz.)1-100.296

Atlas of CT Pathology / D. Durham. - Philadelphia : W. B. Saunders, 1997. - 189 s. - (váz.)

II 833.095

Atomový zákon s komentářem / I. Novák... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 133 s. - (brož.) 599.934

Auta. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1997. - 64 s. - (váz.)II 832.950

AutoCAD Release 14 US/CS : Průvodce příkazy a funkcemi / J. Hlavenka, D. Řeháček. - Praha : Computer Press, 1997. - 14, 187 s. - (brož.) 1-100.490

Basic circuit theory II : Exercises / V. Havlíček, R. Čmejla, I. Zemánek. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 171 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 833.059

Bauleitplanung und Baugenehmigung in der Europäischen Union / Hrsg. Gerd Schmidt-Eichstaedt - Köln : W.Kohlhammer, 1995. - 187 s. - (brož.) 1-003.150

Báňské předpisy. 8, Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 25. února 1997, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl : Úplné znění se stručným komentářem / M. Pospíšil, J. Brothánek. - Ostrava : Montanex, 1997. - 32 s. - (brož.) 582.858/ 8

Báňské předpisy. 12, Vyhláška č. 435/1992 Sb. Českého báňského úřadu o důlně měrické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 158/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měrické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem : Úplné komentované znění / V. Filipec. - Ostrava : Montanex, 1997. - 173 s. - (brož.)582.858/ 12

Betonová hranice II : československé pohraniční opevnění : 1935-1938 / E. Trojan. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1997. - 179 s. - (váz.) II 833.001

Bezpečnost práce a technických zařízení : (přehled právních a ostatních předpisů souvisejících s podnikáním) / uspořádal P. Šalamon. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.)II 832.920

Biologie jako ideologie : za co mohou naše geny? / R. Lewontin. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 106 s. - (brož.) 1-100.406

Borland C++, Delphi & spol / [Martin Beran] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 138 s. - (Brož.) II 832.933

Bramborová jídla : Kuchařka nejen na neděli / J. Vašák. - 1. vyd. - [Dolní Lutyně] : Turpress, 1997. - 64 s. - (Brož.) 785.011

Business je byznys / B. Kuras. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 100 s. - (brož.)1-100.083

C++ : programovací jazyk / B. Stroustrup. - 1. čes. vyd. - Praha : Softwarové aplikace a systémy, 1997. - 10, 686 s. - (Softwarové Aplikace a Systémy, s.r.o. ; váz.)- (BEN-technická literatura ; váz.)1-100.126

Cash flow : přehled o peněžních tocích v účetní závěrce podnikatelů / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1997. - 183 s. - (brož.) 1-100.535

25. celostátní konference o elektrických pohonech : Plzeň 17.06.1997-19.06.1997. - [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, 1997. - 372 s. - (brož.) II 832.809

Ceník mezinárodních telekomunikačních služeb : platnost od 1. dubna 1996. - Praha : SPT Telecom, 1996. - 32 s. - (Brož.) 1-100.274

Computer architecture / J. Hlavička. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 206 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.058

Cukrovarnický kalendář. 1997. - Praha : VUC, 1997. - 335 s. - (Váz.)774.455/ 1997

Čas proměn v Malých (rozhlasových) meditacích / J. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1997. - 165 s. - (brož.) 785.081

Česká Windows NT Workstation 4.0 : kompletní kapesní průvodce / G. Steiner. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 485 s. - (brož.) 1-100.521

Česko-francouzský odborný papírenský slovník / M. Svatoň. - Praha : [Svaz průmyslu papíru a celulózy], 1996. - 135 s. - (Brož.) 784.266

Člověk a letectví / B. Gunston. ilustrovali I. Howatson, S. Quigley. - Praha : Knižní klub, 1997. - 45 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) II 832.951

Diety při onemocnění salmonelózou : recepty, rady lékaře / [Stanislav Hrubý, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 1-100.272

Dny plamene '97 : spalování a životní prostředí : sborník mezinárodní konference : Brno 28.05.1997-29.05.1997. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 224, 2 s. - Fakulta strojní, Brno. -(Brož.) II 832.802

DOgMA: A Tool for the Documentation & Maintenance of Software Systems / J. Sametinger. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 123 s. - (brož.)784.521

Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad : platné od 1. 1. 1996. - [Praha] : Kvart, [1995]. - 7 s. - (Brož.) 784.265

Důsledky pracovněprávních vztahů v účetnictví podnikatelů / M. Hajšmanová, V. Nováčková. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (brož.) 1-100.018

200 let Landfrasovy tiskárny 1797-1997 : 200. výročí založení tiskárny : 200. výročí narození Aloise Josefa Landfrase : Jindřichův Hradec, Okr. muzeum 14.06.1997-30.09.1997 / Š. Běhalová. -Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1997. - 22 s., 9 obr. na příl. - (brož.)1-100.024

Efektivní řízení / C. Coates. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 273 s. - (brož.)599.905

Der Einstieg ins Internet : Multimedia, CD-ROM und Daten-Highway für Nicht-Techniker / W. Hennes, P. Jakobs. - Frankfurt am Main : Campus, 1996. - 234 s. - (brož.)1-003.160

Elektrické stanice a vedení / J. Mertlová, M. Kocmich. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 161 s. + 1 mp. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.)1-100.304

Elektronické systémy II / O. Vysoký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 161 s. - Fak. elektrotechn., Praha. - (brož.) S II 833.107

Elektrotepelná zařízení / Z. Hradílek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1997. - 174 s. - (brož.) 1-100.410

Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 37. Suppl. 22 / editor A. Kent... [et al.]. - New York : Marcel Dekker, 1997. - 7, 359 s. - (váz.)II 347.210/ 37(22)

Encyklopedie zbraní a zbroje / L. Křížek, Z. Čech. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1997. - 327 s. - (brož.) 599.887

Endbenutzerwerkzeuge und berufsbezogene Aus- und Weiterbildung / E. Katzlinger-Felhofer. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 26, 231 s. - (brož.)

784.526

Environmentální řízení a strategie podnikání / R. Welford, A. Gouldson. - 1. vyd. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 1997. - 242 s. - (brož.)1-100.397

Excel pro střední školy / T. Šimek, J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 123 s. - (brož.) 1-100.513

Feng Shui : jak co nejharmoničtěji uspořádat svůj domov a kancelář / A. Thompson. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 184 s. - (brož.) 599.956

Finale : učebnice počítačové notace. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 185 s. - (brož.) 599.981

Fluka, Česká republika : chemika, BioChemika, Analytika. 1997-1998. - Praha : Sigma-Aldrich, 1997. - 1736 s. - (Brož.) II 829.474/ 1997-98

Francouzská kuchyně / S. Koch. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. - (brož.)

1-100.804

Francouzský obchodní dopis / [sestavil Jan Měšťan] - 2., přeprac. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 54 s. - (brož.) 1-100.306

Führen mit Zielen : Fördern - fordern - motivieren / R. Meier. - Berlin : Walhalla, 1995. - 158 s. - (brož.) 1-003.156

Grilujeme a rožníme / L. Vlachová. - Praha : Agentura V.P.K., 1997. - 96 s., obr. příl. - (brož.) 784.839

Historie používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu / J. Bajgar. - 1. vyd. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně, 1997. - 112 s. - (brož.)S II 832.903

Horní a mincovní činnost posledních Rožmberků / J. Záplata. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, [1995]. - 55 s. - (Brož.) 1-100.600

Horské kolo : všechno, co potřebujete vědět o světě horských kol / [Dan Hope] - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 167 s. - (brož.) II 832.808

Houby v hrnci / M. Smotlacha. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 31 s. - (brož.)1-100.547

Hrajeme si s okny : učebnice Windows a Office 95 / M. Franců. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1997. - 158 s. - (brož.) 1-100.388

Hudební nástroje / A. Modr. - 8. vyd. - Praha : Editio Supraphon, 1997. - 283 s., 1 příl. - (brož.) 1-100.116

Il-2 Type 3 and Il-10 / Avia B-33 in Detail : 2 Famous Soviet Stormoviks at Prague-Kbely Air Museum / F. Kořán, M. Ovčáčík. - 1st Ed. - [Prague] : RAK, 1997. - 59 s. - (brož.)E 981.341

Indická kuchyně / C. Zingerling. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. -

(brož.) 1-100.806

Infopsychologie : manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce / T. Leary. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 213 s. - (brož.)1-100.407

Informační požadavky moderního podniku : informační management 1 / P. Sokolowsky. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 142 s. - Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikálnífakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 1-100.062

Informační systémy a jejich aplikace : sborník z letní školy : Ruprechtov 16.09.1997-19.09.1997. - Brno : Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, 1997. - 166 s. - Fakulta stavebníVUT, Brno. - (brož.) 1-100.643

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek semináře : Ostrava, hotel Bonum 23.09.1997-24.09.1997 / [Jiří Schindler] ...[at al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1997. - 185 s. - Regionální sekce ČSSI pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava. - (brož.)1-100.707

Inovační strategie / Z. Pitra. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 177 s. - (brož.)1-100.447

Internet / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 72 s. - (váz.)1-100.663

Invex Computer Brno : mezinárodní veletrh informačních technologií : odborný a novinářský den : Brno 23.10.1996-26.10.1996. Brno 22.10.1996. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.)

II832.928

Italské těstoviny / E. Fuhrmann. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. - (brož.)

1-100.808

Izolace biomakromolekul / K. Bílková, B. Králová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1997. - 206 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.999

Jablko v kuchyni / B. Hájek. - 2., dopl. vyd., ve SVAN a Agentuře V.P.K. 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 1997. - 111 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.409

Jak profesionálně telefonovat v šesti jazycích / V. Scheitlin. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-100.420

Jak se stát skvělým stratégem : průvodce na cestě k strategickému myšlení / M. Davidson. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 120 s. - (brož.) 1-100.430

Jak vyškolit vedoucí pracovníky MLM / T. Schreiter. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1997. - 132 s. - (brož.) 599.961

Jak založit nebo převzít podnik / J. Vejdělek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 229 s. - (brož.)

1-100.446

Jednoduché účetnictví pro drobné a střední podnikatele : (určeno pro podnikatele ve výrobě, maloobchodě a službách) / J. Jasanský, K. Macík. - 4. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1997. - 192s. - (brož.) 1-100.143

Jídlo a pití za Rudolfa II / M. Beranová. - Praha : Maxdorf, 1997. - 207 s. - (váz.)784.768

Jídlo jako lék / E. Mindell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 364 s. - (brož.)1-100.334

Kachlová kamna : vytápění chat, chalup a venkovských domků / V. Vlk. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 147 s. - (brož.)599.999

Kalkulace nákladů v zemědělství / J. Novák. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 37 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.)1-100.276

Karosérie : počítačové zpracování / J. Kovanda, J. Tobolář, J. Kotyk. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 99 s. - Fak. stroj., Praha. - (brož.) S II 833.112

Katalog firem, podnikatelů a služeb z oblasti energetiky a příbuzných oborů : 1997. - 5. vyd. - Praha : Profes J&K, 1996. - 408 s. - (Brož.) 599.932

Katastrofální globální vývoj termoemisí : makroenergetická kybernetická studie / J. Šoch. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 53 s. - (brož.)1-100.086

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? / M. Horák, H. Nováková. - 4. dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 127 s. - (brož.)1-100.257

Komíny, kouřovody a odtahy spalin / V. Jelínek, F. Jiřík, M. Pulkrábek. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997. - 334 s. - (brož.) 1-100.234

Konstrukce pozemních staveb III : návody pro cvičení / J. Kos... [et al.]. - Brno : CERM, 1997. - 87 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)E II 991.066

Košatění bohatství : 20&procent& poznatků přinášejících 80&procent& bohatství : zákony a principy určující úspěšnost procesu košatění bohatství / A. Kopčaj. - Vyd. 1. - Rychvald : "SILMA '90", 1997. - 186 s. - (brož.) 599.977

Kuchařka - Králík na 250 způsobů / P. Biško. - České Budějovice : DONA, 1997. - 128 s., obr. příl. - (brož.) 599.922

Kuchařka - Recepty pro každý den / A. Štrobl. - České Budějovice : Dona, 1997. - 109 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.542

Kuchyně Dálného východu / R. Faller. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 62 s. - (brož.) 1-100.807

Kytarová praktika : jak doprovázet písně na kytaru / M. Tesař. - 1. vyd. - Praha : Edit, 1997. - 43 s. - (Brož.) II 861.095

Lignitové doly v Kamenném Újezdě : (historie a pověsti) / R. Lavička. - Vyd. 1. - Rudolfov : Jelmo, 1995. - 26 s. - (Váz.) 784.597

Limity využití území. Dodatek č. 6. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1997. - Nestr. - (Brož.)

596.350/ Dod.6

Lotus SmartSuite : základní příručka uživatele / T. Šimek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 22, 273 s. - (brož.) 1-100.487

Malování a kreslení na PC / [Bernd Dehne] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 90 s. - (brož.)

II 832.931

The Management of Radioactive Waste in Laboratories / I. McLintock. - Leeds : H and H Scientific Consultants, 1996. - 2, 108 s. - (váz.) II 832.886

Materiálový výzkum v České republice / [Tasilo Prnka] ... [et al.]- Brno : CERM, 1996. - 140 s. - Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha. - (brož.)599.953

Materiály : pro 1. ročník SOU oborů Zpracování dřeva a Výroba hudebních nástrojů / J. Žák. - 9., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 115 s. - (brož.)784.622

Der mentale Weg zur idealen Figur : mit einfachen Strategien ohne Diät abnehmen / M. Hellmiss, F. Scheithauer. - [München] : Südwest, [kolem 1995]. - 224 s. - (brož.)1-003.151

Metody optimálního rozhodování / J. Získal. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 265 s. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)S II 832.904

Mexická kuchyně / C. Zingerling. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. - (brož.) 1-100.805

Mezinárodní telefonní spojení z České republiky / V. Švajgl. - [Praha] : [SPT Telecom], [1996]. - Nestr. - (Brož.) II 860.986

Microsoft Access 97 / I. Fikáček, I. Rozehnal, M. Fikáček. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 141 s. - (brož.) 1-100.474

Microsoft Excel 97 snadno a rychle / R. Halodová. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 135 s. - (brož.) 599.936

Microsoft EXCEL pro Windows 3.x/95 / T. Šimek, J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 175 s. - (brož.) 1-100.488

Microsoft Exchange v praxi / R. Borland. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 19, 478 s. - (brož.) 1-100.489

Microsoft Internet.CZ - jak hledat a najít snadno a rychle / J. Bráza. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 125 s. - (brož.) 599.913

Microsoft Office 97 Professional Quick Reference / R. Mullen ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 336 s. - (brož.) 1-100.115

Microsoft Outlook 97 snadno a rychle / J. Mikulaštík. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 93 s. - (brož.) 599.937

Microsoft PowerPoint 97 snadno a rychle / M. Šitinová, M. Renda. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.919

Microsoft Word 6.0 / P. Kristián. - [Brno] : [UNIS], [1995-1996]. - 96 s. - (Brož.)784.267

Microsoft Word 97 snadno a rychle / J. Pecinovský, R. Pecinovský. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 142 s. - (brož.) 599.914

Mikrovlnka : obsluha a recepty. - Praha : Slovart, 1996. - 221 s. - (váz.)1-100.584

Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic : State to December 31, 1996 : (Special data deadline: May 15, 1997) : Yearbook 1997. - Praha : Ministry of Environment of the Czech Republic, 1997. - 166 s. - (brož.) 1-100.180

Minutový manažer : nejrychlejší způsob, jak zvážit vlastní prosperitu / K. Blanchard, S. Johnson. - Praha : Pragma, 1993. - 111 s. - (brož.) 784.601

Mistrovství v Oracle7 : ovládáme client-server computing / S. Bobrowski. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 35, 612 s. + 1 disketa. - (brož.)1-100.492

Moderní make-up / M. Quant. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 119 s. - (váz.)II 833.180

Moderní účesy : více než 600 účesů na celobarevných fotografiích / J. Wadeson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 126 s. - (váz.) II 832.865

MS Office Professional a jeho moduly / [Milan Brož, Petra Brožová, Martin Lanc] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 194 s. - (Brož.) II 832.934

MS Word for Windows : uputstvo za napredne korisnike / J. Milovanovic. - Beograd : BIGZ, 1995. - 30 s. - (Brož.) 785.204

MSV '96 : 38. mezinárodní strojírenský veletrh : [38. mezinárodní strojírenský veletrh]. Brno 16.09.1996-21.09.1996. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.)II 832.929

Multimedia und andere Informations- und Kommunikationstechnologien im Handel : Einsatz, Verbreitung und Konsequenzen / C. Gruninger-Hermann. - Göttingen : Otto Schwartz, 1996. - 93 s. - Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln, Köln. - (brož.)II 2-300.386

Nabídka z edičního programu Pedagogického centra v Plzni : školní rok 1997/98 : informační materiál pro učitele. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 15 s. - (brož.)785.205

Natürlich schöne Haut : Pflege, Ernährung, Regeneration / H. Geiss. - München : Humboldt, 1995. - 127 s. - (brož.) 1-003.174

Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu : technické podmínky. - Vyd. 1. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 1996. - 109 s. - Ministerstvo dopravy Českérepubliky, odbor pozemních komunikací, Praha. - (brož.) II 832.895

Nástroje prezentace ekonomických informací. 2, Kreslení a malování na PC - CorelDraw 5, CorelPhoto-Paint 5 / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 209 s. - Fakultainformatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.)S II 832.116/ 2

Nejčastější účetní a daňové chyby / M. Skála, J. Kunešová. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 179 s. - (brož.) 1-100.592

Nekonečná síla / A. Robbins. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1997. - 437 s. - (váz.)1-100.531

Nerosty severočeské hnědouhelné pánve / V. Bouška, Z. Dvořák. - Vyd. 1. - Praha : Dick, 1997. - 158 s. - (váz.) 1-100.155

NetWare a jeho správa / [Štěpán Benyovszky, Ivo Němeček] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 82 s. - (brož.) II 832.932

Německý obchodní dopis se vzorovými dopisy. - 1. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 84 s. - (brož.) 1-100.305

Nové stavební tabulky. Díl 1 / [Jolana Slavíčková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Ehrman & Forster, 1997. - 192 s. - (brož.) 1-100.717/ 1

Nový metodický pokyn pro analýzy rizik v praxi. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 58 s. - (brož.) 1-100.162

Obchodní podnikání / M. Nováček ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 132 s. - Ekonomická-správní fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.712

Obchodujeme německy / V. Höppnerová, J. Matěnová, Z. Hlavačková. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1997. - 302 s. - (brož.) 1-100.418

Object-Oriented Versus Conventional Construction of User Interface Prototyping Tools / W. Pree. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 5, 169 s. - (brož.)784.525

Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů : sborník referátů z teoretického semináře : Brno 23.01.1997-24.01.1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 339 s. - Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 1-100.714

Odběrná plynová zařízení : (rozvod, regulace, měření a použití plynu) : Učební texty odborného kurzu podle TPG 927 01 (A, B6, B7, B8) / J. Petrlík. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997. - 123 s. -(brož.)II 832.983

Odstraňování hliníku z huminových vod / L. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1997. - 64 s. - (brož.)1-100.105

Oficiální duhové stránky Internetu. Vydání jaro - léto 1997. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1997. - 5, 314 s. + 1 CD Rom. - (brož.)II 831.675/ 1997(jaro-léto)

Okna dokořán : Microsoft Windows NT Server 4.0 / [Josef Vágner, Bohdan Cafourek] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 82 s. - (brož.) II 832.935

OOMT - Objektově orientované metodiky a technologie. Díl 1, Části modely a analýza / P. Drbal ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 193 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 833.066/ 1

OOMT - Objektově orientované metodiky a technologie. Díl 2, Části design, dokumentace a porovnání / P. Drbal ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - S. 196-383. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 833.066/ 2

Operační systémy typu UNIX - UNIXWARE / J. Hladík. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 106 s. - (brož.) II 832.799

Opravy a přestavby stájí / J. Hujňák. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 54 s. - (brož.)1-100.555

Optima++ : průvodce vývojáře / R. Bala, K. Gregory. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1997. - 691 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 1-100.127

Optoelektronika i poluprovodnikovaja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 30. 1995 / redaktor S. Svečnikov... [et al.]. - Kijev : Naukova dumka, 1995. - 153 s. - Nacional'naja akademija nauk Ukrainy. - Otdelenije optoelektroniki Instituta fiziki poluprovodnikov, Kijev. - (brož.) II 639.555/ 30(1995)

Optoelektronika i poluprovodnikovaja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 29. 1995 / [redaktor Sergej Vasil'jevič Svečnikov] ... [et al.]- Kijev : Naukova dumka, 1995. -114 s. - Nacional'naja akademija nauk Ukrainy. - Otdelenije optoelektroniki Instituta fiziki poluprovodnikov, Kijev. - (brož.) II 639.555/ 29(1995)

Optoelektronika i poluprovodnikovaja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 28. 1994 / [redaktor Sergej Vasil'jevič Svečnikov] ... [et al.]- Kijev : Naukova dumka, 1995. -98 s. - Nacional'naja akademija nauk Ukrainy. - Otdelenije optoelektroniki Instituta fiziki poluprovodnikov, Kijev. - (brož.) II 639.555/ 28(1994)

Organizace a management podnikového zpracování informací : informační management 2 / P. Sokolowsky. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 94 s. - Katedra softwarového inženýrství Matematicko-Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 1-100.063

Organizační chování / S. Tyson, T. Jackson. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 231 s. - (brož.)

599.923

OS/2 Warp verze 4 : praktický průvodce / P. Navrátil. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 245 s., příl. - (brož.) 599.910

Participativní management : Japonsko a svět / K. Matsumoto. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 241 s. - (brož.) 599.903

Pečeme ve skle Simax / O. Dufek. - 1. vyd. - Praha : Menu, 1997. - 32 s. - (brož.)II 832.850

Periferní zařízení / M. Šnorek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 162 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.991

Philosophy and Technology / edited by R. Fellows. - Cambridge : University Press, 1995. - 4, 207 s. - (brož.) 1-100.375

Plynárenství 1847-1997 / [Miloš Beneš] ...[et al.]- Praha : ATYPO, 1997. - 127 s. - (váz.)

II 833.039

Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole / J. Slavík, J. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 119 s. - (brož.) 1-100.359

Počítače pro úplné začátečníky / P. Roubal. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 12, 230 s. - (brož.) 1-100.491

Počítačová typografie a design dokumentů : průvodce světem tvorby dokumentů / S. Horný. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 279 s. - (brož.) 599.925

Podnikové finance / M. Konečný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 72 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.734

Podnikové hospodářství malých a středních podniků I / J. Mugler. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 99 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.031

Podnikový management / P. Němeček. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 72 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.736

Podvojné účetnictví : 1997. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 235 s. - (brož.)599.929

Podvojné účetnictví. II / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 240 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)S II 832.072/ 2

Pohon letadel / D. Hanus. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 201 s., příl. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.995

Pomazánky / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 31 s. - (brož.)1-100.545

Poradenství : vyhodnocení účastníků realizace projektů, informace o firmách, podrobný harmonogram projektu, finanční plán. - Praha : Economia, 1996. - 24 s. - (Brož.)II 832.926

Postupy účtování u malých příspěvkových organizací, jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a zálohovaných organizací- Postupy pro přechod ze soustavyjednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a naopak. - Praha : Bilance, 1997. - 23 s. - Ministerstvo financí České republiky, Praha. - (Brož.) 1-100.008

Potravinářství. 4 / L. Benešová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 155 s. - (brož.) 586.284/ 4

Potraviny - zázračné léky : jak pomocí potravin a správných stravovacích návyků zajistit prevenci a vyléčení více než 100 nemocí / J. Carper. - Olomouc : Votobia, 1997. - 588 s. - (brož.)

1-100.482

Praktická aromaterapie : přirozená cesta ke zdraví, kráse a vitalitě / B. Nováková, Z. Šedivý. - Praha : Pragma, 1996. - 399 s. - (brož.) 1-100.178

Praktická příručka pro paket-radio / K. Frejlach. - 1. vyd. - České Budějovice : vl.nákl., 1997. - 151 s. - (brož.) 1-100.262

Pražské výlohy : 1978-1996 / fotografie I. Stehli. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - Nestr. - (váz.) E II 991.067

Práce s počítačem : pro 6.-9. ročník základních škol / V. Rambousek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 256 s. - (brož.) 785.116

Pro vaši inspiraci. - [Praha] : [Mona], 1995. - 15 s. - (Brož.)784.611

Pro váš půvab / [text Věra Hrubá, Alena Pavloušková] - [Praha] : [Mona], 1995. - 23 s. - (Brož.) 784.607

Problémy s Windows 95 a jak na ně / M. Minasi. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 382 s. - (brož.) 599.949

Proč zdravě jíst? aneb Jak déle žít / B. Nejedlý. - Benešov : Start, 1997. - 281 s. - (váz.)

1-100.525

Programujeme v jazyce Visual C++ / M. Andrews. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 15, 387 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 1-100.494

Projekt - III. ročník / O. Kugl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 169 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.993

Předpisy o výbušninách. 6. - Ostrava : Montanex, 1997. - 80 s. - (brož.)582.852/ 6

Příklady z jednoduchého účetnictví a jejich řešení pro střední školy a pro veřejnost / J. Holeček. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 103 s. - (brož.) 1-100.581

Příprava, provádění a užívání staveb. Díl 1 / J. Tillmann. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 370 s. - (brož.) 1-100.110/ 1

Příprava, provádění a užívání staveb. Díl 2, Ekonomické a právní souvislosti / J. Tillmann ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 250 s. + 6 příl. - (brož.)1-100.110/ 2

Příručka čerpací techniky / J. Bláha, K. Brada. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 289 s. - (brož.) 1-100.106

Příručka stavebníka. Díl 3, Stavební mechanizmy. - Brno : Květuše Filipiová, [1997]. - 576 s. - (Váz.) 1-100.575/ 3

Psychologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, Z. Bureš, J. Růžička. - Vyd. 2. upr. a rozš. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 194 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.028

Půdní vestavby : útulné podkrovní byty, nápady, detaily, příklady / H. Fischer-Uhlig. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 124 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)II 832.860

Quality Assessment of Plant Products / edited by H. Kutzbach, J. Blahovec. - Prague : Czech University of Agriculture, 1997. - 5, 36 s. - (brož.) II 832.898

Rajčata : rady, nápady, recepty. - Vizovice : Lípa, 1997. - 172 s., obr. příl. - (brož.)599.967

Reklama & reklamní média : tisk, televize, rozhlas. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 860.984

Rekonstrukce v panelovém domě. 1, Bytová jádra, příčky / K. Barták. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 113 s. - (brož.) 1-100.477/ 1

Ruská obchodní korespondence / M. Hutarová, V. Hucl. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1997. - 207 s. - (brož.) 1-100.413

Ruský obchodní dopis. - 2., přeprac. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 54 s. - (brož.)1-100.307

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [12]. - Praha : Bilance, 1997. - 48 s. - (brož.) 587.763/ 12

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [12]. - Praha : Bilance, 1997. - 48 s. - (brož.) 587.763/ 12

Řešení stejnosměrných obvodů / V. Bryčka. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 44 s. - (brož.) II 833.054

Sborník prací Ústavu silniční a městské dopravy za rok 1990. - Praha : Ústav silniční a městské dopravy, 1991. - 16 s. - (Brož.) 479.287/ 1990

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada elektrotechnická. [F]. Roč. 2. 1996. Č. 1. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 120 s. - (Brož.) 160.924/ F 2(1996)

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. [B]. 1997. Zvl. č. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 54 s. - (brož.) 160.924/ B 1997(Zvl.č.)

Schůzky s čajem / [text Antonie Lochmanová] ...[et al.]- [Praha] : [Mona], 1995. - 15 s. - (Brož.) 784.613

Seznam školních videokazet : školní rok 1997-1998 : pomocný materiál pro učitele. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 61 s. - (brož.) 785.169

Silážování do vaků / R. Loučka. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 38 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.) 1-100.580

Sladký dárek nejen pro Mařenky. - [Praha] : [Mona], 1995. - 15 s. - (Brož.)784.605

Slévárenství / Z. Beránek. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 154 s., příl. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)S II 832.998

Stavba letadel / S. Slavík. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 129 s. - Fak. stroj., Praha. - (brož.) S II 833.106

100 nej... (Největší a nejúspěšnější firmy v ČR: výsledky a vlastnické struktury). Roč. 3. - Praha : Top Press, 1997. - 268 s. - Poradenská sekce, Praha. - (váz.)II 829.813/ 3

110 / M. McCormack. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 223 s. - (váz.)1-100.689

Strahlenschutz : Metoden und Anwendungen; Normen. - 2. Aufl. - Berlin : Beuth, 1996. - 13, 416 s. - (brož.) 1-003.148

Strategické řízení informačního systému a systémová integrace / J. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 323 s. - (brož.) 599.951

Studijní program 1997/98, Chemická fakulta VUT v Brně / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 40 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)599.990

Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny : (uzávěrka odborných podkladů 15. 5. 1997) : ročenka 1997. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1997. - 169 s. - (brož.)

1-100.179

Sušíme a zavařujeme letní plody / [tým autorů Libuše Vlachová, Božena Hostašová, Antonie Lochmanová] - [Praha] : [Mona], [1995]. - 31 s. - (Brož.)784.606

Svět MIDI / D. Forró. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 375 s. - (brož.)1-100.441

Synthesen und Rietveld - Verfeinerungen der Einzelphasen von Tonerdezementen / G. Walenta. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)785.149

System Theoretic Foundations for Combined Discrete-Continuous System Simulation / H. Prähofer. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 178 s. - (brož.)784.524

Systém AS/400 zevnitř : hlavní vývojář AS/400 popisuje do hloubky návrh, architekturu a historii systému / F. Soltis. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 26, 331 s. - (brož.)1-100.495

Škodí počítač našemu zdraví? / A. Hladký, V. Glivický. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1995. - 103 s. - (brož.) 1-100.471

Španělský obchodní dopis. - 2., přeprac. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 46 s. - (brož.)1-100.308

Tatra včera a dnes / K. Bochenský. - Ostrava : Montanex, 1997. - 175 s. - (brož.)E 981.355

Technika administrativy 2 : pro střední školy / J. Kroužek, J. Novák, O. Zemanová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 95 s. - (brož.) II 831.621

Technika zpracování odpadů. 2 / B. Groda ...[et al.]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 168 s. - (brož.) S II 829.646/ 2

Technologické celky : výtahy a pohyblivé schody v budovách / L. Marková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 56 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.061

Technologický úděl / J. Salomon. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 287 s. - (brož.)1-100.677

Technologie výroby nábytku I : pro 2. ročník studijního oboru Nábytkářství / A. Uhlíř, E. Kafka, J. Koukal. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 133 s. - (brož.)

1-100.788

Technologie výroby nábytku II : pro 3. ročník studijního oboru Nábytkářství / A. Uhlíř. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 255 s. - (brož.)599.994

Telekomunikace. - Praha : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.)II 860.985

Telekomunikace '97 : sborník přednášek celostátní konference s mezinárodní účastí : Brno 12.06.1997. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 167 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) 599.993

Teorie dopravy / A. Tuzar, P. Maxa, V. Svoboda. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 278 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 832.996

Téměř vše pro motorové vozíky / A. Koutný. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 98 s. - (Váz.) 1-100.235

Touha po Měsíci : Wernher von Braun a zrození kosmických letů ze zvěrstev 2. světové války / R. Eisfeld. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 215 s., obr. příl. - (váz.)1-100.582

The Tourism Market in the Czech Republic / A. Coolbergen, C. Tuinstra. - 1st ed. - [České Budějovice] : Studio No. 13, 1997. - 126 s. - (Brož.) 1-100.133

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 8. konference : Chelčice 09.06.1997-12.06.1997 / [red. Blanka Vykusová] ...[et al.]- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1997. - 421 s. - Aquachemie, Ostrava. - (brož.)II 832.892

Turbo vision : Version 2.0 : Programming Guide. - Scotts Valley : Borland, 1992. - 13, 618 s. - (Brož.) 1-100.563

Učíme se programovat : (strukturogramy, TURBO PASCAL) : obory: Automatizační technika, Elektronické počítačové systémy / J. Horáček. - 1. vyd. - Jedovnice : SPŠ, 1997. - 62 s. - (brož.)

II 833.032

Ukončení podnikání obchodních společností, družstev a státních podniků : nástin organizačně-ekonomických a právních otázek / J. Jasanský ...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1997. - 182 s. -(brož.) 1-100.438

Umělá inteligence. 2 / V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 737 s. - (váz.) 587.512/ 2

Umění managementu / M. McCormack. - Praha : Pragma, 1997. - 286 s. - (váz.)1-100.170

Údržba a opravy automobilů Škoda 105, 120, 125, 130, 135, 136 Garde, Rapid / J. Andrt. - 4., nezm. vyd. - Praha : T. Malina, 1997. - 510 s. - (váz.) 1-100.125

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 9. aktualizace a doplňky, Stav: listopad 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 9. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 10. aktualizace a doplňky, Stav: únor 1997 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1997]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 10. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 8. aktualizace a doplňky, Stav: srpen 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 8. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 7. aktualizace a doplňky, Květen 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš.str. - (brož.) II 829.399/ 7. dopl.

Úspěšný cílový management : (základy cílového managementu pro vedoucí pracovníky) / R. Bay. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 159 s. - (brož.) 599.924

Úvod do podnikové ekonomiky : pro střední školy / K. Biňovec. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 230 s. - (brož.) 1-100.404

Úvod do používání operačních systémů / J. Kučera, I. Kopeček, J. Macur. - Brno : CERM, 1996. - 92 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.) 1-100.013

Úvod do práce s MicrosoftEXCEL / H. Trnková, M. Kutínová. - Brno : CERM, 1996. - 67 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.) 1-100.012

V záři obrazovky aneb Papučová kultura / [vtipy sesbíral a upravil Čestmír Bareš] ...[et al.]- Vizovice : Trnky-brnky, 1997. - 143 s. - (Brož.) 785.022

Vaříme s potěšením : vynikající recepty s množstvím barevných fotografií / C. Teubner, A. Wolter. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 231 s. - (váz.) II 833.000

Veřejná správa: vody a jejich právní ochrana / D. Gadasová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 208 s. - (brož.) 1-100.645

Veřejné zakázky : hodnocení nabídek pomocí více kritérií / V. Vaindl. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.919

Visual Basic 4.0 pro střední školy / D. Morkes. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 2, 172 s. - (brož.) 1-100.493

Visual Basic Script : tvorba dokonalých WWW stránek / B. Hatfield. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 399 s. - (brož.) 599.930

Više od igre: Flight Simulator 5 : osnovno uputstvo za upotrebu / Z. Modli. - Beograd : BIGZ, 1994. - 46 s. - (Brož.) 785.203

Vůně a parfémy : tajemství přitažlivosti / E. Trepková, F. Vonášek. - Praha : Maxdorf, 1997. - 173 s. - (váz.) 1-100.079

Vybrané stati z výkonové elektroniky. Sv. 2, Pulsní měniče bez VF. impulsního transformátoru / M. Patočka. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - S. 69-175. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 829.949/ 2

Vyrábíme ušlechtilé destiláty / J. Pischl. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 177 s. - (brož.)

1-100.399

Vyšší škola jízdy : vyrovnáváme smyk, jízda v mlze a dešti, sportovní jízda / S. Minářík. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 89 s. - (brož.) E 981.344

Vytápění, klimatizace, ohřev vody pro váš byt a dům : katalog magazínu Bydlení / [Leoš Krist] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1997. - 95 s. - (Brož.)II 832.849

Výživa a příprava pokrmů III : pro střední školy (zejména rodinné) / H. Sedláčková-Páčová. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1997. - 100 s. - (brož.) II 830.055

Web Design / P. Satrapa. - [Praha] : Neokortex, 1997. - 414 s. + 1 CD. - (brož.)1-100.449

Weltseeverkehr: Das Tonnageangebot bleibt marktbestimmend / H. Böhme. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 66 s. - (brož.) II 832.958

Windows NT server verze 4.0 : kompletní popis operačního systému včetně utilit pro spolupráci s Novell NetWare / M. Osif. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 807 s. - (brož.)599.950

Word Pro 96 CZ a 97 snadno a rychle / P. Veselík. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.938

Word pro střední školy / T. Šimek, J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 140 s. - (brož.) 1-100.514

Works 4.0 pro Windows 95 / J. Pecinovský, J. Pecinovský. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 215 s. - (brož.) 599.904

Yield management a jeho uplatňování v hotelnictví / J. Indrová, T. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 107 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)

S II 833.064

Zakládání staveb 10 : Výpočty 1 / Z. Štěpánek. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 151 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.990

Základy aromaterapie : barevný průvodce silicovými oleji s radami, jak je používat pro zdraví, odpočinek i radost / C. McGilvery, J. Reed. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 96 s. - (váz.)

II 832.858

Základy marketingu pro střední odborné školy / J. Vysekalová, P. Strnad, J. Vydrová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 164 s. - (brož.) 1-100.140

Základy práce s osobním počítačem (PC) / J. Kučera, I. Kopeček. - Brno : CERM, 1996. - 56 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.) 1-100.014

Základy techniky pro vychovatele : 1. a 2. díl / B. Rychlíková, J. Dluhoš, O. Zelina. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 116 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)SII 832.899

Zákon o odpadech s komentářem / P. Dvořák. - Praha : Linde, 1997. - 125 s. - (brož.)1-100.655

Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích : technické podmínky. - Vyd. 1. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 1996. - 140 s. - Ministerstvo dopravy a spojů,Ministerstvo vnitra, Praha. - (brož.) II 832.891

Zázračnná síla grapefruitu : praktické využití léčivé síly exkraktu z grapefruitové jadérka / S. Sharamon, B. Baginski. - Praha : Pragma, 1997. - 190 s. - (brož.)784.567

Zbraně střelné, lovecké, terčovní a obranné : nauka o soustavě střelných zbraní vůbec, se zvláštním zřetelem k nejnovějším vymoženostem zbrojní techniky / B. Brandejs. upravil a vydal E. Eggerth. - 1. vyd. - Praha : ARS-ARM, 1997. - 151 s. - (brož.) 1-100.231

Zdravotně inženýrské stavby 40 : úprava vody / A. Grünwald. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 103 s. - Fak. staveb., Praha. - (brož.) S II 833.108

Zkoušení a zkušebnictví / M. Jakob. - Ostrava : Dům techniky, 1997. - 109 s. - (brož.)599.885

Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání / M. Dušková, V. Kolková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.613

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist