Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 1997

Abhandlungen und Berichte für Naturkunde. Bd. 19. - Magdeburg : Museum für Naturkunde, 1996. - 103 s. - (brož.) 743.251/ 19

Acta carsologica : [Man on Karst]. Postojna 23.09.1993-25.09.1993. 24. 1995, Proceedings of International Symposium "Man on Karst". - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 591 s. - (brož.) 716.025/ 24(1995)

Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina. T. 32. 1993. - Debrecen : Lajos Kossuth tudományegyetem, 1994. - 268 s. - (brož.) 713.833/ 32(1993)

Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae : series 4. Physica et chimica. [D]. Acta physica et chimica Debrecina. T. 30. 1995. P. 2 / redigit R. Gáspár. - Debrecen : Lajos Kossuth tudományegyetem, 1995. - 121 s. - (brož.) 246.412/ D30(1995)2

All at Sea : the Story of Navigational Charts : an Exhibition to celebrate 200 Years of the Hydrographic Office / [úvodní text Mary Clapinson] - Oxford : The Bodleian Library, 1995. - 8, 22 s. - (brož.) II 861.063

Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS / H. Řezanková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 78 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)S II 833.062

Annali del Museo civico di storia naturale "Giacomo Doria". Vol. 90. 1994-1995. - Genova : ERGA, 1995. - 673 s. - (brož.) 735.976/ 90(1994-95)

Annual Report : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 37th. For the Year 1996. - České Budějovice: Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 8, 23 s. - (brož.)579.028/ 37(1996)

Archaeologia Austriaca. Bd. 78. 1994. - Wien : Franz Deudicke, 1994. - 250 s., 3 příl. - (brož.)

390.150/ 78(1994)

Archaeologia Austriaca. Bd. 79. 1995. - Wien : Franz Deuticke, 1995. - 299 s. - (brož.)

390.150/ 79(1995)

An Atlas of Ultrasound Color Flow Imaging / edited by B. Goldberg, D. Merton, C. Deane. - London : Martin Dunitz, 1997. - 10, 290 s. - (váz.) II 833.097

Die älteste lateinische Schrift über das indische Rechnen nach al-Hwarizmi / edition, Übersetzung und Kommentar von M. Folkerts, P. Kunitzsch. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 6, 213 s., 16 obr. na příl. - (brož.) II 832.961

Barvy lásky : cesta k harmonické lásce bez konfliktů / M. Lüscher. - Praha : Pragma, 1997. - 150 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.183

Bioindykacja skazen chemicznych i radioaktywnych srodowiska z wykorzystaniem roslin / redaktor J. Sarosiek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 143 s. - (brož.)1-100.199

Biologie 1 : pro střední odborné školy zemědělské, lesnické, rybářské, zahradnické, ochrany a tvorby životního prostředí / J. Bumerl ...[et al.]. - 4., přeprac. a dopl. vyd., v SPN -pedagogickém nakladatelství vyd. 1. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 221 s. - (brož.)

II 833.027

Biologie a technologie pěstování slunečnice / A. Kováčik. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 35 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.)

1-100.275

Biologie člověka pro gymnázia / I. Novotný, M. Hruška. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 136 s. - (brož.) II 833.026

Biologie jako ideologie : za co mohou naše geny? / R. Lewontin. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 106 s. - (brož.) 1-100.406

Biologie pro biofyziky / A. Strunecká. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 131 s. - (brož.)

S II 832.940

Bollettino del Museo civico di storia naturale di Verona. Vol. 20. 1993-1996. 1. - Verona : Museo civico di storia naturale, 1996. - 372 s. - (brož.)566.477/ 20(1993-96)1

Bollettino del Museo civico di storia naturale di Verona. Vol. 20. 1993-1996. 2. - Verona : Museo civico di storia naturale, 1996. - S. 374-744. - (brož.)566.477/ 20(1993-96)2

Botanika 1 : bakterie, řasy, houby : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / M. Maleninský, B. Škoda. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1997. - 39 s. - (brož.) II 861.121

Brown Hare in the Westslovak Lowland / J. Slamečka, P. Hell, R. Jurčík. - Brno : Institute of Landscape Ecology Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 115 s., 4 s. obr. příl. -(Brož.)1-100.357

Cesta k mravencům / B. Hölldobler, E. Wilson. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 198 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.134

Challenges to Chemical Geology '97 : 10th Meeting of the Association of European Geological Societies : Field Trip Guide : Karlovy Vary, (CZ) 02.09.1997-06.09.1997 / edited by Zdeněk Táborský- 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1997. - 35 s. - (Brož.)II 832.986

Chemické výpočty / H. Pěnčíková. - Brno : CERM, 1997. - 56 s. - (brož.)II 832.847

Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek / V. Sirotek, J. Karlíček. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 119 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)1-100.303

Chemický občasník : vědecko-pedagogický informační občasník katedry chemie Pedagogické fakulty MU v Brně. 5 / M. Benešová... [et al.]. - Brno : Paido, 1997. - 44 s. - Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. - (brož.) II 831.004/ 5

Crystalline Rock Inselbergs in Southwestern Poland : Origin and Palaeoenvironmental Significance / P. Migon. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 102 s. - (brož.)1-100.368

Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy : (průprava ke správnému držení těla) / K. Kabelíková, M. Vávrová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 239 s. - (brož.)599.912

Cvičení z elementární aritmetiky a elementární geometrie. Část 2 / J. Zehnalová. - Vyd. 2. (upr.). - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 115 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)

595.771/ 2

Cvičení z hydrobiologie - obrazová příloha / M. Rulík, M. Kršková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 161 s. - (brož.) S II 832.876

Čas k stávání : (k historii času) : přednáška pronesená na zahájení 4. mezinárodního festivalu vědeckého filmu : Québec, Muzeum civilizace 24.09.1993 / I. Prigogine. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 44 s. - (brož.) 1-100.006

České středohoří : geologická a přírodovědná mapa / V. Cajz... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 147 s., obr. příl. - (brož.) 599.970

České středohoří : geologická a přírodovědná mapa. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 66 x 96 cm. - (brož.) 599.986

Čistší produkce jako součást systémů environmentálního managementu a auditů (EMAS) : příručka pro pracovníky státní správy a samosprávy / [tým autorů Vladimír Dobeš] ...[et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997. - 61 s. - České centrum čistší produkce, Praha. - (brož.)1-100.137

Číselník měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 59 s. - (brož.) II 832.896

Dny plamene '97 : spalování a životní prostředí : sborník mezinárodní konference : Brno 28.05.1997-29.05.1997. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 224, 2 s. - Fakulta strojní, Brno. -(Brož.) II 832.802

Doplněk k učivu Fyziky pro 8. a 9. ročník základní školy s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům / [Oldřich Lepil] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 142 s. -(brož.)784.314

Druhé sdělení České republiky o plnění závazků vyplývajících z přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu / [Vladislav Bízek] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1997. - 78 s. - (brož.) II 832.844

Ekolabeling v České republice : příloha. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997. - 15 s. - (brož.) 1-100.136

Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské Unii / E. Kružíková. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1997. - 186 s. - (brož.)599.973

Ekologický přírodopis : pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Část 2 / D. Kvasničková ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 77 s. - (brož.)II 860.960/ 2

Ekologický přírodopis : pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / D. Kvasničková ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 128 s. - (brož.)II 861.077

Ekologie a životní prostředí : úvod do problematiky / R. Pustějovský. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 142 s. - (brož.)S II 833.021

Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí / Z. Štěpánek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 74 s. - (brož.) S II 832.878

Elixíry života : povzbuzující a posilující látky / A. Wolf, S. Hrubý, M. Hájek. - Praha : Pragma, 1997. - 306 s. - (brož.) 1-100.259

Environmentální řízení a strategie podnikání / R. Welford, A. Gouldson. - 1. vyd. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 1997. - 242 s. - (brož.)1-100.397

Eine erweiterte Riff-Typologie und ihre Anwendung auf kretazische Biokonstruktionen / R. Höfling. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 127 s., 34 s. obr. příl. -(brož.)II 832.960

The European Fanniidae (Diptera) / R. Rozkošný, F. Gregor, A. Pont. - Brno : Institute of Landscape Ecology Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 79 s. - (Brož.)1-100.358

Exotické ptactvo : ilustrovaná příručka pro začínajicí chovatele exotických ptáků / D. Alderton. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1997. - 117 s. - (váz.)1-100.530

Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. Bd. 20. 1995. Ht. 1. - Dresden : Staatliches Museum für Tierkunde, 1995. - 152 s. - (brož.)738.100/ 20(1995)1

Faunistische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. Bd. 20. 1996. Ht. 2. - Dresden : Staatliches Museum für Tierkunde, 1996. - S. 154-320, 4 s. - (brož.)738.100/20(1996)2

Finanční matematika pro každého / J. Radová, P. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 223 s. - (brož.) 1-100.472

Flóra a vegetace města Plzně / (ed.) J. Sofron, J. Nesvadbová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1997. - 200 s. - (brož.) II 832.894

Fluka, Česká republika : chemika, BioChemika, Analytika. 1997-1998. - Praha : Sigma-Aldrich, 1997. - 1736 s. - (Brož.) II 829.474/ 1997-98

Funktionelle Charakterisierung des cis-regulatorischen Elementes - 150 bis - 116 des Pyruvatkinase M Promotors / C. Weigert. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 105 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)785.145

Fyzika : sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia / [zpracovali Miloš Vystrčil, Jana Vystrčilová] - 1. vyd. - S.l. : s.n., 1997. - 168 s. - (Váz.)785.122

Fyzika II : semináře / M. Murla, S. Pekárek. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 130 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 832.051

Fyzika kolem nás - učitelská verze : fyzika 3 pro základní a občanskou školu / M. Rojko ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 89 s. - (brož.)II 858.808/ 3

Fyzika kolem nás - žákovská verze : fyzika 3 pro základní a občanskou školu / M. Rojko ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 89 s. - (brož.)II 858.807/ 3

Fyzika pro střední školy. Část 1, Mechanika / L. Sklenák, D. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 142 s. - (brož.) 1-100.396/ 1

Geochemie zvětrávacích procesů čedičových hornin / B. Hruška. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 130 s. - (Brož.) 1-100.384

Geologická bibliografie České republiky za rok. 1996 / M. Baborská... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1997. - 261 s. - (brož.) 186.833/ 1996

Geologická exkurze v okolí Sokolova a Lokte / M. Mergl. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 20 s. - (brož.) 785.170

Geometrické transformace : metoda analytická / M. Hejný, D. Jirotková, N. Stehlíková. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 99 s. - (brož.)S II 833.020

A Guide to the Kiowa Collections at the Smithsonian Institution / W. Merrill... [et al.]. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 16, 443 s. - (Brož.)II 832.989

Hadi světa / S. Weidensaul. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 128 s. - (váz.)

II 832.863

Herbář léčivých rostlin. Díl 5 / J. Janča, J. Zentrich. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1997. - 216 s. - (váz.) 596.380/ 5

Hnízdní rozšíření ptáků : jihomoravský region. Část 2, Pěvci / sestavil J. Martiško... [et al.]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 201 s. - Český svaz ochránců přírody. - Základní organizace, Pálava. - (brož.) 592.217/ 2

Houby / M. Svrček. - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 279 s. - (váz.)1-100.605

Houby správně určete, nasbírejte a připravte : velký barevný průvodce houbaře / text E. Michael. ilustr A. Schmalfuss. - Zlín : Bawa Print, 1997. - 8, 483 s. - (váz.)1-100.075

Hraboši a krtci : poznání, prevence, ochrana / M. Fortmann. - Ostrava : Blesk, 1997. - 69 s. - (brož.) 599.979

Hrajeme plážový volejbal / J. Vlach. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 46 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)1-100.261

Hydrogeologia górnej czesci zlewni Kamiennej w Sudetach Zachodnich / H. Marszalek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 100 s. - (brož.) II 832.969

Hydrologická bibliografie za rok. 1996. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský, 1997. - 8, 359 s. - (brož.) 82.458/ 1996

Intensity Round Robin / V. Valvoda, D. Rafaja. - 1. vyd. - Praha : Krystalografická společnost, 1995. - 41 s. - Charles University. - Faculty of Mathematics and Physics, Prague. - (brož.)

II 832.812

Izolace biomakromolekul / K. Bílková, B. Králová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1997. - 206 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.999

Jak žít s neurotickou kočkou / S. Baker. - Praha : Pragma, 1997. - 128 s. - (brož.)784.600

Johann Gregor Mendel : život a dílo / [Anna Matalová, Vladimír Nippert, Jaroslav Zezulčík] - Vražné : Obec Vražné, 1997. - 48 s. + 1 příl. - (Brož.) 1-100.084

Kapitoly z imunofarmakologie / P. Jílek, D. Trummová, M. Kaňková. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 121 s. - Katedra topografických a lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 1-100.061

Kartografie na přelomu tisíciletí : sborník 12. kartografické konference : Olomouc 16.09.1997-18.09.1997 / editor V. Voženílek. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 313 s. - (brož.) 1-100.649

Katastrofální globální vývoj termoemisí : makroenergetická kybernetická studie / J. Šoch. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 53 s. - (brož.)1-100.086

Klíč k určování ryb a mihulí / L. Hanel. - 1. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1997. - 85 s. - (váz.)

1-100.286

Koně evropských národních parků / J. Vogeltanz, J. Tetzeli. - 1. vyd. - Horní Bříza : Granát, 1997. - 47 s. - (váz.) II 832.873

Krystalinikum : Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes. 23 / [edited by Miloš Suk] - Brno : The Moravian Museum, 1997. - 180 s. - (brož.)373.642/ 23

Kybernetika / F. Tůma. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 119 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 1-100.300

Laboratorní cvičení z fyziky / S. Bartoň, I. Křivánek, V. Pilát. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 87 s. - (brož.)S II 833.024

Limity využití území. Dodatek č. 2. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1996. - Nestr. - (Brož.)

596.350/ Dod.2

Lineární algebra a geometrie / J. Pytlíček. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 122 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.) S II 833.060

Logické obvody a kódy / R. Loskot, P. Valášek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 139 s. - Vysoká škola pedagogická. Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. -(brož.)1-100.683

Masožravé rostliny / Z. Ježek. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 64 s., 20 obr. na příl. - Český zahrádkářský svaz, Praha. - (brož.) 599.992

Matematická analýza / J. Nagy, J. Taufer. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 247 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 832.992

Matematické vzorce a metody / F. Bubeník, M. Pultar, I. Pultarová. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1997. - 313 s. - (brož.) 1-100.433

Matematika : pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ / M. Frýzek. - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 1997. - 64 s. - (Brož.) II 860.972

Matematika : úvodní opakování / J. Herman ...[et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 158 s. - (brož.) 784.891

Matematika : 3. ročník. Díl 1 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.196/ 1

Matematika : 3. ročník. Díl 2 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.196/ 2

Matematika I / J. Eberová, A. Stopenová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 69 s. - (brož.) S II 833.019

Matematika I / I. Mezník. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 118 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.733

Matematika II/2 : diferenciální počet funkcí n-proměnných / J. Voráček. - Brno : Cerm, 1996. - 78 s. - VUT - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.997

Matematika 35 : matematická logika / J. Jirásko. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 106 s. - Fak. staveb., Praha. - (brož.) S II 833.110

Matematika pro 1. ročník. Díl 1 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.198/ 1

Matematika pro 1. ročník. Díl 2 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.198/ 2

Matematika pro 1. ročník. Díl 3 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.198/ 3

Matematika pro 1. ročník základní školy : (pracovní učebnice). Díl 1 / M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 64 s. - (brož.)II 861.080/ 1

Matematika pro 1. ročník základní školy : (pracovní učebnice). Díl 2 / M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 80 s. - (brož.)II 861.080/ 2

Matematika pro 2. ročník. Díl 1 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.197/ 1

Matematika pro 2. ročník. Díl 2 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.197/ 2

Matematika pro 2. ročník. Díl 3 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.197/ 3

Matematika pro 4. ročník. Díl 1 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.195/ 1

Matematika pro 6. ročník základní školy : aritmetika / J. Müllerová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 1997. - 142 s. - (brož.) 784.405

Matematika pro 6. ročník základní školy : geometrie / J. Müllerová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 1997. - 141 s. - (brož.) 784.406

Matematika pro 6. ročník základní školy. Díl 1, Opakování z aritmetiky a geometrie / O. Odvárko, J. Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 80 s. - (brož.)784.563/ 1

Matematika pro 6. ročník základní školy. Díl 1 / J. Trejbal, D. Jirotková, V. Sýkora. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 80 s. - (brož.)II 861.094/ 1

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií : Výrazy 2 / J. Herman ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 139 s. - (brož.) 777.156/ 2

Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. Část 5 / J. Kolouchová, J. Řepová, V. Šobr. - 4. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 176 s. - (brož.)

771.872/ 5

The Maximum Entropy Method: Convergence Analysis and an Application to a Problem from Physical Chemistry / G. Landl. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 2, 123 s. - (brož.) 784.522

Mechanistische Untersuchungen von Photosubstitutionsreaktionen metallorganischer Verbindungen der VI. Nebengruppe : Anwendung von Hochdruckmethoden / Wenfu Fu. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. -12, 193 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.150

Metodická příručka k učebnici a k pracovním sešitům matematiky : pro 2. ročník základní školy / V. Károva. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 41 s. - (brož.)785.112

Měsíc v dalekohledu / P. Gabzdyl. - Brno : Sdružení hvězdáren a planetárií, 1997. - 67 s. - (brož.) 1-100.801

Měsíční znamení : rádce k praktickému využití tajuplných sil Měsíce s lunárním kalendářem / U. York. - Praha : Pragma, 1996. - 342 s. - (váz.) 784.592

Modern Methods in Classical and Quantum Gravity : Proceedings of the International Conference : Sintra, (PT) 26.07.1995-28.07.1995 / edited by Z. Golda, M. Heller. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - S. 82-250. - (brož.) 1-100.288

Msta vynálezů : ekologie a kulturní krize společnosti / R. Kocourek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 159 s. - (brož.) 1-100.015

Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg. Bd. Nr. 101. - Aschaffenburg : Naturwissenschaftliche Verein, 1993. - 71 s. - (brož.)738.974/ 101

Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg. Bd. Nr. 102. - Aschaffenburg : Naturwissenschaftliche Verein, 1995. - 141 s. - (brož.)738.974/ 102

Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg. Bd. Nr. 103. - Aschaffenburg : Naturwissenschaftliche Verein, 1996. - 133 s. - (brož.)738.974/ 103

Naši motýli / J. Zahradník. - Praha : Albatros, 1997. - 457 s. - (váz.)1-100.092

Naučné stezky : (některé formy využití naučných stezek) : příspěvek k ekologické výchově v základní škole : metodická příručka pro učitele / K. Martínek. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 26 s. - (brož.) 785.171

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie I / J. Fogl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 151 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)S II 832.907

Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie / J. Šobr ...[et al.]. - 5., přeprac. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 146 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)S II 832.908

Nejlepší kočičí příběhy / [James Herriot] ... [et al.]. z anglického originálu přeložila A. Jindrová-Špilarová- Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 229 s. - (váz.)784.414

Největší záhada století / P. Krassa. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 213 s., obr. příl. - (Váz.) 1-100.664

Nelineární systémy / M. Razím, J. Štecha. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 204 s. - Fak. elektrotechn., Praha. - (brož.) S II 833.111

Nerosty severočeské hnědouhelné pánve / V. Bouška, Z. Dvořák. - Vyd. 1. - Praha : Dick, 1997. - 158 s. - (váz.) 1-100.155

Nový metodický pokyn pro analýzy rizik v praxi. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 58 s. - (brož.) 1-100.162

Numerické řešení rovnic a jejich soustav / R. Hejkrlíková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 102 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)

1-100.256

Obecná a anorganická chemie : učební texty / T. Kovalčíková. - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1997. - 124 s. - (brož.) S II 833.025

Obecná biologie : praktická cvičení / Josef Reischig ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 75 s. - Ústav biologie Lékařské fakulty UK , Plzeň. - (brož.)S II 832.942

Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup : odborná příručka / S. Björk... [et al.]. - Newbury : The Nature Conservation Bureau Limited, 1996. - 12, 190 s. - (brož.)599.975

Ochrana zvířat a welfare. Část 2. - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 29 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno. - (brož.)598.524/ 2

Organizacja i zmiennosc genomu mitochondrialnego roslin wyzszych / H. Janska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 72 s. - (brož.) 1-100.206

Ökologisch bauen - gesund wohnen : Konzepte, Materialien, Beispiele / C. Brand. - München : Georg D. W. Callwey, 1994. - 127 s. - (váz.) II 2-300.389

Paleontologické nálezy v České Třebové a okolí / R. Musil. - Česká Třebová : Městské muzeum, 1997. - 19 s. - (Brož.) 784.838

Phanerozoic Ooidal Ironstones : Contribution to the International Geological Correlation Programme, Project 277 / J. Petránek, F. Van Houten. - 1st Ed. - Prague : The Czech Geological Survey, 1997. - 71 s. - (brož.) II 832.814

Photoaktive Komponenten zu Kontrastverbesserung bei Photolacken / I. Stiebert. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 140 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.151

Photosynthesis Bibliography. Vol. 24. 1993, References No. 97012-100945 / AAR - ZWI / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences ofthe Czech Republic, 1997. - 5, 491 s. - (brož.) 597.467/ 24(1993)

Počty pro nižší stupeň pomocné školy / B. Blažková, Z. Gundzová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 60 s. - (brož.) II 861.092

Podnikání a životní prostředí / P. Tichotová. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.)

II 832.925

Pokusy z fyziky na střední škole. Díl 1 / E. Svoboda ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 160 s. - (brož.) 599.968/ 1

Pokusy z fyziky na střední škole. Díl 2 / E. Svoboda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 176 s. - (brož.) 599.968/ 2

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego. T. 3. Zesz. 1 / [redaktor Jadwiga Kwiatkowska] ... [et al.]- Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 385 s. - (brož.)

596.417/ 3(1)

Pravděpodobnostní statistika / Z. Karpíšek. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 62 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.738

Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Inc. (formerly the Society for Experimental Stress Analysis). Vol. 49 / publisher K. Galione. managing editor M. Yergin. - Bethel : TheSociety for Experimental Mechanics, 1992. - 372 s. - (Váz.)II 832.988/ 49

Pružnost a plasticita II : pomůcka do cvičení. Část 1 / V. Dobiášová, V. Varaďová. - Brno : CERM, 1996. - 31 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)S II 832.879/1

Pružnost a plasticita II : pomůcka do cvičení. Část 2 / V. Dobiášová, V. Varaďová. - Brno : CERM, 1997. - 57 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)S II 832.879/2

Přehled učiva matematiky pro základní školy pro sluchově postižené : geometrie / V. Chmelíř, J. Pešková, J. Tuháček. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 160 s. - (váz.)784.915

Přehled učiva matematiky pro základní školy pro sluchově postižené : aritmetika, algebra / V. Chmelíř, J. Pešková, J. Tuháček. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 153 s. - (váz.)784.914

Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 / editor V. Lysenko. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997. - 67 s. - Odbor ochranyhorninového prostředí, Praha. - (brož.) II 830.031/ 1996

Příklady z analytické chemie / K. Volka ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 5 sešitů. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.905

Příroda na Pardubicku dříve a nyní / V. Lemberk. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1997. - 99 s. - (brož.) 599.988

Přírodopis 2 : Zoologie. Část 1, Pro žáky základní školy (7. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií / V. Černík, Z. Martinec, V. Bičík. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 87 s. - (brož.) II 860.976/ 1

Přírodopis 2 : pro žáky základní školy (7. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. Část 2, Botanika / V. Černík, Z. Martinec. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.) II 860.976/ 2

Přírodověda : 5. ročník : příručka pro učitele / [Jaroslav Jurčák] - Olomouc : Prodos, 1996. - 31 s. - (brož.) II 861.206

Přírodověda pro 4. ročník základní školy : rok v přírodě / D. Kvasničková, J. Froněk. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 94 s. - (brož.) II 860.975

Přírodověda pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit / D. Kvasničková, J. Froněk, M. Šolc. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 31 s. - (brož.) II 861.079

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 25. 1997. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1997. - 104 s., 30 obr. na příl. + 3 mapy. - (Brož.)469.149/ 25(1997)

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 26. 1997. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1997. - 110 s. + 2 mapy. - (Brož.) 469.149/ 26(1997)

Příručka k učebnici přírodopisu Zoologie 1 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázíí / M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1997. - 35 s. - (brož.)784.877

Razprave. 36. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 296 s. + 3 příl. - (brož.)748.994/ 36

Reitteriana : sborník entomologických prací. 1997 / [příspěvky Radim Šigut] - 1. vyd. - Paskov : Radim Šigut, 1997. - 20 s. - (brož.) 596.761/ 1997

Reports on Mathematical Logic. No. 29 / editors P. Idziak, J. Perzanowski. - Kraków : Jagiellonian University Press, 1995. - 146 s. - (brož.) 661.344/ 29

Review of Radiation Risks and Uranium Toxicity with Application to Decisions Associated with Decommissioning Clean-up Criteria / A. Brodsky. - Hebron : RSA Publications, 1996. - 19, 236 s. -(váz.) II 832.888

Ročenka Geofondu České republiky za rok 1996 / sestavili V. Shánělec, J. Rambousek. - Praha : Český geologický ústav, 1997. - 23 s. - (brož.) 1-100.253

Role of Folates in Metabolic Pathways / K. Přistoupilová, T. Přistoupil. - Vyd. 1. - Prague : Academia, 1997. - 106 s. - (brož.) 1-100.149

Rosliny naczyniowe Plaskowyzu Tarnowskiego (Kotlina Sandomierska) / M. Wayda. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 132 s. - (brož.) 1-100.293

Rosliny naczyniowe Pogórza ciezkowickiego (Karpaty zachodnie) / J. Kornas, A. Medwecka-Kornas, K. Towpasz. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 170 s. - (brož.)

1-100.292

Round Robin on Rietveld Refinement / D. Rafaja, V. Valvoda. - 1. vyd. - Praha : Krystalografická společnost, 1995. - 39 s. - Charles University. - Faculty of Mathematics and Physics, Prague. - (brož.) II 832.811

Round Robin on the Quantitative Phase Analysis / D. Rafaja, V. Valvoda. - 1. vyd. - Praha : Krystalografická společnost, 1996. - 32 s. - Charles University. - Faculty of Mathematics and Physics, Prague. - (brož.) II 832.810

Rozmieszczenie rodzaju Achillea L. w Polsce ze szczególnym uwzglednieniem Slaska : (spis stanowisk i mapy) / J. Dabrowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 98 s. + 2 mapy. -(brož.)1-100.367

Rozwój i regeneracja bromelii w kulturze in vitro / redaktor K. Kukulczanka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 65 s. - (brož.) 1-100.201

Rural Geography and Environment : Proceedings of the 2nd Moravian Geographical Conference CONGEO'97 : Valtice, (CZ) 15.09.1997-19.09.1997 / editor J. Munzar. editor A. Vaishar. - 1st ed. -Brno : Regiograph, 1997. - 167 s. - (brož.) II 833.028

The Řícmanice Arboretum and Memorial of Trees / J. Truhlář. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 1997. - 32 s., obr. příl. - Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno. - (brož.) 1-100.383

Savany. - Praha : Knižní klub, 1997. - 165 s. - (Nakladatelství Slovart. ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)

II 832.952

Sbírka příkladů z fyziky / R. Králová, M. Libra, E. Schürerová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 91 s. - Fak. stroj., Praha. - (brož.) S II 833.113

Sbírka příkladů z matematiky I / J. Neustupa, S. Kračmar. - 2. přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 97 s. - Fak. stroj., Praha. - (brož.) S II 833.115

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. 1, Mechanika / K. Bartuška. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 176 s. - (brož.) 599.969/ 1

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. 2, Molekulová fyzika a termika. - Mechanické kmitání a vlnění / K. Bartuška. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 157 s. - (brož.)599.969/ 2

Sborník pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : fyzika. 10. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 98 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)254.712/ 10

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. [B]. 1997. Zvl. č. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 54 s. - (brož.) 160.924/ B 1997(Zvl.č.)

Seznam přednášek na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce : obecné informace. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 59 s. - (brož.)568.595/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia Věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 52 s. - (brož.)596.790/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia matematiky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 33 s. - (brož.)590.169/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia chemie a ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 42 s. - (brož.)590.166/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia fyziky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 40 s. - (brož.)590.170/ 1997-98

Sitzungsberichte : Bayerische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Jg. 1996. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 39 s. - (brož.)

244.053/ 1996

Síla měsíce : kráčejte vlastní cestou ke zdraví v harmonii s rytmy přírody a Měsíce / J. Paungger, T. Poppe. - Praha : Pragma, 1997. - 327 s. - (váz.) 1-100.166

Slon / Z. Veselovský. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 46 s. - (váz.)II 833.181

Stan molekularny i jonowy w kompleksach z wiazaniem wodorowym OHN / I. Majerz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 150 s. - (brož.) 1-100.220

Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých na území ČR / [František Rettich] ... [et al.]- Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 7 s. - (brož.)1-100.108

Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 7 s. - (brož.) E 981.057/ 1996

Stopy / M. Bouchner. - 2. vyd., (1. v Aventinu). - Praha : Aventinum, 1997. - 263 s. - (váz.)

1-100.606

Strahlenschutz : Metoden und Anwendungen; Normen. - 2. Aufl. - Berlin : Beuth, 1996. - 13, 416 s. - (brož.) 1-003.148

Studia florystyczno-fitosocjologiczne na Dolnym Slasku / redaktor J. Kwiatkowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 203 s. - (brož.) 1-100.369

Studia nad roslinnoscia antropogeniczna poludniowo-zachodniej Polski / redaktor J. Kwiatkowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 102 s. - (brož.)1-100.366

Studijní program 1997/98, Chemická fakulta VUT v Brně / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 40 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)599.990

Svět čísel a tvarů : matematika pro 2. ročník / J. Divíšek, A. Hošpesová, F. Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 80 s. - (brož.) 784.890

Synthese und Chemie metallacyclischer Allyl-carben-und Alken-carbenkomplexe des Eisens : C-C-Verknüpfung und Oxidation zu hochfunktionalisierten Alkenen / W. Förtsch. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 183 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.152

System Theoretic Foundations for Combined Discrete-Continuous System Simulation / H. Prähofer. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 178 s. - (brož.)784.524

Systémový přístup k analýze a tvorbě zdravotnictví : (metodologická studie) / A. Müller. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 74 s. - (Brož.)1-100.548

Teorie matic / J. Kostra, M. Pomp. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 120 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra matematiky, Ostrava. - (brož.)S II 832.901

Téměř vše pro chemické laboratoře : zpracované předpisy, platné k 1. 6. 1997 / A. Koutný. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 1997. - 86 s. - (Váz.)1-100.429

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 8. konference : Chelčice 09.06.1997-12.06.1997 / [red. Blanka Vykusová] ...[et al.]- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1997. - 421 s. - Aquachemie, Ostrava. - (brož.)II 832.892

Tropy v bytě / J. Křístek, J. Dušek. - Vyd. 1. - Praha : Květ, 1997. - 135 s., 133 obr. na příl. - (váz.) 1-100.077

Ultrasonography of the Prenatal and Neonatal Brain / edited by I. Timor-Tritsch... [et al.]. - Stamford : Appleton & Lange, 1996. - 11, 418 s. - (váz.)II 832.885

Umělá inteligence. 2 / V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 737 s. - (váz.) 587.512/ 2

Umwelterziehung an österreichischen Oberstufenschulen : mit einer Einschätzung aus der Sicht der Lehrer / F. Rauch. - 1. Aufl. - Graz : dbv-Verlag, 1992. - 4, 215 s. - (brož.)784.512

Umweltpolitik im Grossraum Graz in Hinblick auf öffentliche Meinung, Massenmedien und politische Umsetzung / S. Bramreiter. - 1. Aufl. - Graz : dbv-Verlag, 1994. - 293 s. - (brož.)

784.514

Untersuchung des Schmelzprozesses kleiner Goldteilchen auf Silizium(111)-Substraten mittels spektroskopischer Ellipsometrie / K. Mümmler. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 106 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.148

Úlohy na cvičení z geometrie / M. Kargerová, P. Mertl. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 110 listů. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 832.994

Úplný přehled právních předpisů o ochraně životního prostředí / P. Tichotová. - 3. přeprac. vyd. - Praha : ISV, 1995. - Přeruš. str. - (váz.) 1-100.614

Úvod do molekulární patologie a onkologie / Z. Kolář. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.229

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky / P. Kunderová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 193 s. - (brož.) S II 833.018

Vademecum pro pobyt ve volné přírodě neboli Meteorologie astronomie, chronologie, orientace, odhadování vzdáleností a další potřebné informace o přírodních úkazech a zákonitostech / proturisty, tuláky, cestovatele, poutníky a milovníky přírody vybral M. Kvapil. - 1. vyd. - Prostějov : AqUAREL, 1997. - 26 s., příl. - (brož.) 1-100.408

Vegetace Železných hor : (stručný přehled) / J. Jirásek, Z. Neuhäuslová-Novotná. - Chrudim : PORS 52, 1997. - 47 s. - (brož.) 1-100.679

Veřejné zakázky : hodnocení nabídek pomocí více kritérií / V. Vaindl. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.919

Više od igre: Flight Simulator 5 : osnovno uputstvo za upotrebu / Z. Modli. - Beograd : BIGZ, 1994. - 46 s. - (Brož.) 785.203

Vícefázové reaktory / J. Hanika. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 128 s. - Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.906

Vodní peklo : osudy lidí postižených přírodní katastrofou / J. Sotona, R. Kříž, R. Vaculovič. - 1. vyd. - Praha : Duel, 1997. - 116 s. - (brož.) 785.021

Vybrané kapitoly z matematické analýzy / J. Henzler. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 236 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)S II 833.065

Vybrané kapitoly z ochrany životního prostředí / J. Jůza. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 86 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)1-100.302

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity Vodňany / [text Jan Kouřil, Zdeněk Adámek] - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, [asi1997]. - Nestr. - (Brož.) II 832.893

Women & Natural History : Artists, Collectors, Patrons, Scientists / [úvodní text Julian Roberts, Sandra Raphael] - Oxford : The Bodleian Library, 1996. - 33 s. - (brož.)II 861.062

Zajímavá matematika (nejen) pro páťáky / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.194

Základní kniha o virech / C. Eberhard-Metzger, R. Ries. - Praha : Pragma, 1997. - 90 s. - (brož.) 1-100.352

Základy matematiky pro biologické obory / V. Kotvalt. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 193 s. - Ústav aplikační matematiky Přírodovědecké fakulty UK, Praha. - (brož.)S II 832.938

Základy statiky / J. Muk. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 108 s. - Fak. archit., Praha. - (brož.)S II 833.109

Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl 2, Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky / J. Kahounová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 116 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)599.436/2

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1177, Acta cosmologica. Zesz. 21. 1 / redaktor J. Maslowski. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - 77 s. - (brož.)252.007/ 1177

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1192, Acta cosmologica. Zesz. 22. 1 / redaktor J. Maslowski. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 99 s. - (brož.)252.007/ 1192

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1204, Acta cosmologica. Zesz. 22. 2 / redaktor J. Maslowski. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - S. 104-150. - (brož.)252.007/ 1204

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1196, Acta mathematica. Zesz. 33 / redaktor B. Szafirski. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 239 s. - (brož.)252.007/ 1196

Zoologische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. Bd. 48. 1995. Ht. 3. - Dresden : Staatliches Museum für Tierkunde, 1995. - S. 178-308, 4 s. - (brož.)751.084/ 48(1995)

Zoologische Abhandlungen : Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. Bd. 49. 1996. Ht. 1. - Dresden : Staatliches Museum für Tierkunde, 1996. - 152 s. - (brož.)751.084/ 49(1996)

Zur Wechselwirkung statischer Ladungen in der Quantenchromodynamik / T. Kraus. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 86 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.147

Zvířata Afriky / text A. Bempensante, I. Rubini. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 69 s. - (váz.) II 832.947

Zvířata Ameriky / text A. Bempensante, I. Rubini. ilustrace Nemo. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 69 s. - (váz.) II 833.036

Zvířata Asie / text A. Bempensante, I. Rubini. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 69 s. - (váz.) II 832.946

Zvířata Austrálie / text A. Bempensante, I. Rubini. ilustrace Nemo. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 69 s. - (váz.) II 833.035

Zvířata Evropy / text A. Bempensante, I. Rubini. ilustrace Nemo. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 69 s. - (váz.) II 833.037

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist