Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 1997

Abeceda německého obchodního práva : 150 nejpoužívanějších pojmů s vysvětlivkami / V. Fessl. - Praha : Linde, 1997. - 135 s. - (brož.) 1-100.648

Aktualne problemy prawa prasowego / redaktor J. Barta. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1997. - 139 s. - (brož.) 1-100.295

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. 1. aktualizace a doplňky, Základní dílo včetně1. aktualizace - stav: leden 1997 / I. Kobliha ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) II 832.261/ Dopl. 1

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 10. aktualizace a doplňky, Říjen 1995 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1995]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 10. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 11. aktualizace a doplňky, Březen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 11. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka pro každodenní praxi. 12. aktualizace a doplňky, Květen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 12. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 13. aktualizace a doplňky, Srpen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 13. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 14. aktualizace a doplňky, Listopad 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 14. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 15. aktualizace a doplňky, Únor 1997 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1997]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 15. dopl.

Atmosféra smrti a další kriminální příběhy / [Miroslav Kučera] ... [et al.]- Praha : Magnet-Press, 1997. - 159 s. - (brož.) 784.327

Atomový zákon s komentářem / I. Novák... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 133 s. - (brož.) 599.934

Autorský zákon : (úplné znění s vysvětlivkami) / J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 832.915

Autorský zákon : komentář / I. Telec. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 29, 504 s. - (váz.)

1-100.128

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1. 5. 1997 / K. Olivová, B. Kuba, M. Vávrová. - 3. aktualizované a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 285 s. - (brož.)599.978

CIA : nejmocnější světová špionážní agentura odhaluje svoje tajemství / R. Kessler. - Praha : Eminent, 1997. - 383 s. - (váz.) 1-100.326

Český civilní proces : vysokoškolská právnická učebnice / I. Schelleová. - Praha : Linde, 1997. - 728 s. - (brož.) 599.890

Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem v posledních týdnech druhé světové války / J. Hartman. - Praha : Studio 3P, 1997. - 38 s. - (brož.) 784.442

Daňové a finanční právo. 1. Doplněk 1, Stav: červen 1995 / zpracovali P. Bohata, H. Marková. - Praha : C. H. Beck, 1995. - Přeruš. str. - (brož.)593.402/ 1(Dopl. 1.)

Dítě v nemocnici / M. Plevová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 52 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.709

Dodatky a doplňky ke sbírce patentů Státního ústředního archivu v Praze / zpracoval J. Kahuda. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 27 s. - (brož.)1-100.025

Doplňková skripta z kriminalistiky / [Mircea Tiplica] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 197 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.)

S II 832.882

Druhé sdělení České republiky o plnění závazků vyplývajících z přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu / [Vladislav Bízek] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1997. - 78 s. - (brož.) II 832.844

Důchodová reforma v ČR - miliardy jsou ve hře / T. Jelínek, O. Schneider. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 784.388

Džihád : islámská koncepce šíření víry / M. Mendel. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1997. - 231 s. - (brož.) 599.974

Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské Unii / E. Kružíková. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1997. - 186 s. - (brož.)599.973

Employment - Labour Code. - Prague : Trade Links, 1997. - 211 s. - (Brož.)1-100.325

English-Czech Dictionary of Czech Business Law and Economy. - Prague : Trade Links, 1997. - 314 s. - (Brož.) 1-100.104

Evidence, informace, systémy : právní úprava / P. Mates, M. Matoušová. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 263 s. - (brož.) 1-100.252

Evropský patentový systém / E. Jenerál. - 2., dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 250 s. - (brož.) 1-100.411

Exekuce v současné právní praxi : podle stavu k 1.6.1997 / M. Grossová. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1997. - 389 s. - (brož.) 1-100.654

FIBEX : 5. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 01.04.1996-04.04.1996. - Praha : Economia, 1996. - 32 s. - (Brož.) II 832.927

Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert : zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden / A. Wasko. -Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 162 s. - (brož.) 1-100.294

Generál Karel Janoušek / Z. Vališ. - Vyd. 1. - Praha : V RÁJI, 1997. - 180 s., obr. příl. - (váz.)784.552

Genocidy 20. století : zločinný stát / Y. Ternon. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1997. - 358 s. - (brož.) 1-100.651

Hranice práva a tolerance : úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci / J. Přibáň. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.)1-100.481

Internační tábor pro německé obyvatelstvo : malá pevnost Terezín : 1945-1948 / M. Poloncarz. - Terezín : Památník Terezín, 1997. - 61 s. - (Brož.) 1-100.021

Inventarizace majetku a závazků / V. Schiffer. - 3. dopl. vyd. - Praha : VM Puls, 1997. - 255 s. - (Brož.) 1-100.148

Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část / S. Balík, A. Hrdina. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 212 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)1-100.032

Katalog kurzů dalšího odborného vzdělávání ve školním roce 1997/98 / [připravila Hana Bartošová] - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 43 s. -

(brož.) 596.743/1997-98

Kdo byl generál Píka : portrét čs. vojáka a diplomata / K. Richter, A. Benčík. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1997. - 307 s., obr. příl. - (váz.) 784.293

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? / M. Horák, H. Nováková. - 4. dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 127 s. - (brož.)1-100.257

Konkurz v soudní praxi / F. Zoulík. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 32 s. - (brož.)

II 831.105

Kooperativní uspořádání bezpečnosti v Evropě. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. - 130 s. - (brož.) 1-100.330

Königgrätz / G. Craig. Ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987. - 229 s. - (brož.) 785.518

Ma bisteren - nezapomeňme : historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943) / [vybrala a uspořádala Jana Horváthová] - 1. vyd. - Brno : Muzeum romské kultury, 1997. - 68 s. - Úřad vlády ČR, Praha. - (Brož.) 1-100.516

Majetkoprávní vztahy v běžném občanském životě / M. Korbař, M. Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 111 s. - (brož.) 1-100.121

Malé dějiny válek / M. Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Goldstein & Goldstein, 1997. - 221 s. - (váz.) 784.616

Mezinárodní obchodní arbitráž / K. Růžička. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-100.050

NATO a česká republika / K. Buschová. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. - 32 s. - (brož.) 1-100.518

Njurnbergskij process : sbornik materialov v 8-mi tomach. T. 6 / sostaviteĺ N. Lebedeva. - Moskva : Juridičeskaja literatura, 1996. - 528 s. - (váz.) 569.068/ 6

Norimberk : poslední bitva / D. Irving. - Vyd. 1. - Praha : Grafoprint-Neubert, 1997. - 299 s., obr. příl. - (váz.) 784.919

Obchodní tajemství a know-how / K. Čada. - 1. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 213 s. - (brož.) 1-100.412

Občanský soudní řád a předpisy souvisící : poznámkové vydání s judikaturou : podle stavu k 1. 3. 1997 / Texty právních předpisů uspořádali, poznámkami opatřili a judikaturou k příslušnýmustanovením sestavili A. Winterová, M. Pokorný, J. Rubeš. - 7. podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 639 s. - (brož.) 599.889

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku) : podle právního stavu k 1.4.1997 / uspořádali a poznámkami k textu opatřili J. Bičovský, M. Holub. - 5. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 706 s. - (brož.) 1-100.658

Občanským právem krok za krokem / O. Choděra. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 234 s. - (brož.) 1-100.475

Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů : sborník referátů z teoretického semináře : Brno 23.01.1997-24.01.1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 339 s. - Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 1-100.714

Ortel podle práva : výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364-1765 / V. Matouš. - Rychnov nad Kněžnou : Okresnímuzeum Orlických hor, 1997. - 167 s., 36 obr. na příl. - (váz.)1-100.574

Pes a paragraf / H. Kratochvílová. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 101 s. - (brož.)

1-100.120

La petite forteresse de Terezín 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - Praha : V Ráji, 1997. - 63 s. - (brož.) 576.917

Pod Jižním křížem / J. Hurt. - Praha : Maťa, 1997. - 163 s., obr. příl. - (brož.)785.418

Podnikání a trestní právo / L. Foltýn. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.)II 832.924

Podstawowe obowiazki prawne jednostki / B. Banaszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 123 s. - (brož.) 1-100.210

Pojišťovny. - Praha : Economia, 1996. - 28 s. - (Brož.)II 860.982

Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města / Z. Vajdová. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1997. - 40 s. - (brož.)II 832.985

Prace z prawa autorskiego / redaktor J. Barta. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 159 s. - (brož.) 1-100.289

Prawo. 253 / redaktor A. Chelmonski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 188 s. - (brož.) 260.697/ 253

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 173 s. - (brož.) 459.774/ 1997-98

Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat / V. Večerek... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 200 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. -Ústav soudního a veřejného veterinárního lékařství, Brno. - (brož.)S II 832.881

Právo II : vybrané kapitoly z civilního řízení / I. Schelleová, K. Schelle. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 227 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)1-100.741

Profesionální válečník : vzpomínky velitele supertajné protiteroristické jednotky U. S. Navy. 2, Rudá buňka / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 327 s. - (váz.)780.543/2

Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství / K. Čada, M. Knížek. - 2. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 141 s. - (brož.)1-100.311

Przeglad prawa i administracji. T. 36 / redaktor B. Banaszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 206 s. - (brož.) 644.769/ 36

Přehled právních předpisů : (výběr pro podnikatelskou sféru k 1. 7. 1996) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 832.923

Přehled vydaných stavebních povolení a rozhodnutí o stavebních změnách v České republice v. 1997. 1. pololetí / vypracoval J. Mihola. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 9 s. - (Brož.)

II 832.035/ 1997(1.pol.)

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v období leden-červen 1997 / zpracoval J. Brixi. - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1997. - 27 s. - Parlamentníknihovna, Praha. - (Brož.) 586.289/ 1997(1.pololetí)

Překladový slovník čeština, ruština, angličtina z oblasti ekonomické, finanční, politické a sociálně právní / zpracoval kolektiv autorů [Helena Flídrová] ...[et al.]- Olomouc : Votobia, 1997. - 311 s. - (brož.) 1-100.029

Přezkum správních rozhodnutí / L. Nedorost. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 148 s. - (brož.) 1-100.715

Příklady z pracovního práva / M. Jansta ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-100.060

Psychologie ve služební činnosti strážníka obecní (městské) policie a strážného civilní bezpečnostní služby / M. Sýkora. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1997. - 70 s. - (brož.)1-100.553

Die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und ihre rechtlichen Grundlagen zwischen Verbraucherschutz- und Vertragsrecht / B. Frie. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 34, 187 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.146

Rostlinolékařské právní normy v českých zemích a jejich historický vývoj : (studijní zpráva) / V. Kůdela. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 82 s. - (brož.)

1-100.277

Schůzka v pitevně a další kriminální příběhy / [Jiří Margolius] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Sdružení MAC, 1997. - 119 s. - (Brož.) 784.325

Soudní psychiatrie a soudní sexuologie pro policisty a vyšetřovatele / S. Brichcín, Z. Kalvach. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 124 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 832.883

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - stav: leden 1996 včetně 3 aktualizací / V. Knapp, M. Špinar ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.)594.576/ 3. aktual.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - stav: duben 1996 včetně 4 aktualizací / V. Knapp, K. Eliáš ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.)594.576/ 4. aktual.(DUB)

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - stav: červenec 1996 včetně 4 aktualizací / V. Knapp, K. Eliáš ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.)594.576/ 4. aktual.(ČVC)

Správa daní ve vzorech aneb jak lépe komunikovat s finančními úřady / M. Čáslavský ...[et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 276 s. - (brož.) 1-100.657

Správní řád : komentář : podle stavu k 1. 3. 1997 / E. Matrasová... [et al.]. - 4. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1997. - 314 s. - (brož.) 599.888

Správní úřad / M. Polián. - Praha : Linde, 1997. - 46 s. - (brož.)1-100.550

Stav a perspektivy českého družstevnictví a právo : sborník příspěvků z konference : Brno, Masarykova univerzita 1997 / [uspořádal Milan Pekárek] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 70 s. - (brož.) 1-100.710

Suez - zapomenutá invaze / R. Jackson. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 137 s., obr. příl. - (váz.) 784.561

Sunna : pramen islámského práva / P. Pelikán. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 163 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.995

Školská politika a legislativa / Z. Syrovátka. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 19 s. - Fak. ekon., Plzeň. - (brož.) 1-100.604

Tajemství Jezera smrti : 14 skutečných případů z kriminalistických archivů / J. Bílek. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1997. - 142 s. - (brož.) 784.332

Terezínské listy : sborník Památníku Terezín. 25. - Praha : Oswald, 1997. - 164 s. - (brož.)

475.817/ 25

Útěk ze Sibiře / R. Piotrowski. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 105 s. - (brož.)784.908

Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu / Z. Kučera ...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 230 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)1-100.030

Velká encyklopedie válek : průvodce válečnými konflikty od starověku až po dnešek / G. Kohn. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 646 s. - (váz.) 1-100.157

Veřejná správa: vody a jejich právní ochrana / D. Gadasová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 208 s. - (brož.) 1-100.645

Veřejné zakázky : hodnocení nabídek pomocí více kritérií / V. Vaindl. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.919

Von Richthofen : legendární letec a jeho následovníci / R. Bickers. - Brno : Jota, 1997. - 173 s., obr. příl. - (váz.) 784.560

Vraždění v Čechách / L. Junková. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1997. - 142 s. - (brož.)784.421

Využití obecního bytového fondu a jeho privatizace : (péče o bytový fond, jeho správa, možnosti optimalizace příjmů plynoucích z bytového fondu, formy privatizace: prodej celých domů, prodej jednotlivých bytů) / H. Nováková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 254 s. - (brož.)

1-100.258

Vzory pracovněprávních dokumentů : pro zaměstnance, zaměstnavatele, personalisty : smlouvy, dohody, podání / J. Sobčík. - (2. aktualizované vyd.). - Ostrava : Sagit, 1997. - 189 s. -

(brož.) 1-100.112

Washington do uzávěrky : prezidenti, novináři, kongresmani / J. Majstr, S. Mundil. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 561 s. - (brož.) 784.395

Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego / redaktor Z. Sienkiewicz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 112 s. - (brož.) 1-100.202

Zadávání veřejných zakázek / V. Pelc. - 3. aktualizované vydání po novele zákona. - Praha : Linde, 1996. - 282 s. - (brož.) 1-100.656

Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů podle stavu k 2.5.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 160 s. - (brož.) 1-100.422

Záhady na pět minut. 3 / K. Weber. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 222 s. - (brož.)

782.847/ 3

Základy práva : pro střední a vyšší odborné školy / A. Šíma. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 21, 329 s. - (brož.) 1-100.150

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky : základy společenských věd pro střední školy / B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 165s. - (brož.) 1-100.165

Zákon o konkurzu a vyrovnání : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 16 s. - (Brož.) II 832.917

Zákon o rodině a souvisící předpisy / sestavil J. Kocourek. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 128 s. - (brož.) 1-100.612

Zákon o veřejných zakázkách po novele : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.918

Zákon proti špinavým penězům : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 832.916

Zákon směnečný a šekový : komentář / Z. Kovařík. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 17, 374 s. - (váz.) 1-100.130

Zásada projednací v civilním soudním řízení / J. Macur. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 233 s. - (brož.) 1-100.716

Zásady mezinárodních obchodních smluv. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 348 s. - Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (Unidroit), Řím. - (brož.)1-100.312

Zástavní právo v soudní praxi / J. Bureš, L. Drápal. - 2., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 32 s. - (brož.) II 831.106

Zdanění majetku : daň z nemovitostí, daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, zdanění výnosů z majetku / V. Vybíhal. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 429 s. -(brož.)599.920

Zelené barety, vojáci z temnot / H. Schauer. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1997. - 299 s., obr. příl. - (váz.) 784.410

Zločin kolem nás : (průvodce světem kriminality, prostituce, drog, hazardních her a pašeráctví) / S. Čech, M. Řezníček. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1997. - 342 s., obr. příl. - (brož.)599.902

Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání / M. Dušková, V. Kolková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.613

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist