Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za září-říjen 1997

"Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze" : studium socjologiczne elit miast kampanskich od Augusta do Domicjana / A. Los. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 381 s., mp. příl. - (brož.) 1-100.195

Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS / H. Řezanková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 78 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)S II 833.062

Co je špatného na světě / G. Chesterton. - Olomouc : Votobia, 1997. - 180 s. - (brož.)785.368

Die Grenzen der Diktatur : Staat und Gesellschaft in der DDR / herausgegeben von Richard Bessel und Ralph Jessen - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 341 s. - (brož.)1-003.159

Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí / U. Erhardt. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 179 s. - (brož.) 1-100.047

Hranice práva a tolerance : úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci / J. Přibáň. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.)1-100.481

Incidence zhoubných novotvarů u obyvatel jižní Moravy v roce 1995- Malignity trávícího ústrojí - jižní Morava 1979-1993 : předběžné údaje / E. Geryk ...[et al.]. - Brno : Masarykův onkologický ústav, 1997. - 44 s. - Regionální centrum národního onkologického registru, Brno. - (brož.)

599.702/ 1995

L'insécurité linguistique dans les communautés francophones périphériques : actes du colloque : Louvain-la-Neuve 10.11.1993-12.11.1993. Vol. 2 / édités par M. Francard... [et al.]. -Louvain-la-Neuve : L'Institut de Linguistique, 1994. - 145 s. - (brož.) 1-100.372/ 2

K vybraným otázkám teorie a praxe sociálního tržního hospodářství. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 146 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nadLabem. - (brož.) 1-100.254

Lexikon hlavního města Prahy : 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 163 s. - (brož.)

1-100.016

Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese / K. Kopřiva. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 147 s. -(brož.)1-100.551

Mluv se mnou... mám ti co říct / J. Salomé. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 154 s. - (brož.)

1-100.360

Mluvíme tělem : řeč těla prozradí víc než tisíc slov / E. Thiel. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 136 s. - (váz.) 1-100.394

Msta vynálezů : ekologie a kulturní krize společnosti / R. Kocourek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 159 s. - (brož.) 1-100.015

Na co se ptají chlapci : vše, co chtějí chlapci vědět o sexualitě, těle, vztazích a duši / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 194 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Pragma ;váz.)

1-100.169

Na co se ptají rodiče : vše, co chtějí vědět rodiče o duši, těle, vztazích, sexualitě dospívajících / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 126 s. - (Knižní klub ; váz.)-(Pragma ; váz.) 1-100.168

Nejen trh : role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti / M. Potůček. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 188 s. - (brož.)1-100.026

Nikdy nevím, jak na tom s tebou jsem / S. Wetzler. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 159 s. - (brož.) 1-100.046

Periodika s tématikou sociologie a souvisejících vědních disciplín / B. Geist, M. Králová. - 3. dopl. vyd. - Společnost pro sociální bádání : 1997. - 70 s. - (Brož.)1-100.145

Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města / Z. Vajdová. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1997. - 40 s. - (brož.)II 832.985

Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 14 / redaktor B. Miszewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 124 s. - (brož.)667.779/ 14

Pracovní sešit k učebnici Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink, Kateřina Linhartová] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 16 s. - (brož.)II 860.971

Překladový slovník čeština, ruština, angličtina z oblasti ekonomické, finanční, politické a sociálně právní / zpracoval kolektiv autorů [Helena Flídrová] ...[et al.]- Olomouc : Votobia, 1997. - 311 s. - (brož.) 1-100.029

Regionální portréty. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 177 s. - (brož.)II 832.801

Rodina jako instituce a vztahová síť / O. Matoušek. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 144 s. - (brož.) 1-100.450

Rozvíjíme sebedůvěru dětí : hry a cvičení pro děti do 6 let / A. Rose, L. Weiss. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 162 s. - (brož.) 1-100.552

Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / J. Wage. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.921

S vlky výti : tipy a triky, jak udělat strmou kariéru / W. Berg. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 223 s. - (brož.) 1-100.607

Sborník statí Společnosti pro sociální bádání. - [Praha] : Společnost pro sociální bádání, 1997. - 90 s. - (Brož.) 1-100.144

Sborník ze semináře nestátních neziskových organizací : Praha 30.04.1997. - Praha : Naděje, 1997. - 43 s. - (brož.) II 832.912

Slavica lundensia. 14, Intelligentsia in the Interim Recent Experiences from Central and Eastern Europe. - Lund : Lunds universitet, 1995. - 71 s. - (brož.)656.833/ 14

Sociální psychologie pro učitele : studijní text Management a ekonomika školy / V. Holeček. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 111 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.611

Sociologie pro ekonomy / I. Nový ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 164 s. - (brož.)

1-100.442

Sociologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, J. Růžička. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 101 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.301

Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 175 s. - (brož.) 784.407

Spotřební chování a marketing / J. Koudelka. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 191 s. - (brož.)

1-100.444

Statistická ročenka : severomoravský kraj. 1990-1996. - Ostrava : Český statistický úřad, 1997. - 112 s. - (Brož.) 469.380/ 1990-1996

Statistický bulletin : severomoravský kraj. 1997. 1. pololetí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1997. - 89 s. - (Brož.) 588.555/ 1997(1.pol.)

Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 14 s. - (brož.) E 981.056/ 1996

Statistika kultury : muzea a památníky. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 12 s. -(brož.)

E 981.051/ 1996

Statistika kultury : knihovny. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 10 s. - (brož.)E 980.869/ 1996

Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 7 s. - (brož.) E 981.057/ 1996

Statistika kultury : hudební soubory. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kuturu, 1997. - 7 s. -(brož.)

E 981.055/ 1996

Statistika kultury : galerie (muzea výtvarných umění). Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 9 s. - (brož.) E 981.053/ 1996

Statistika kultury : divadla. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 18 s. - (brož.)

E 981.052/ 1996

Strukturalne bariery transformacji i integracji a spoleczenstwo Polski / Z. Zagórski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 196 s. - (brož.) 1-100.212

Tanec hněvu / H. Lerner. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 198 s. - (váz.)1-100.687

Träumen verboten : aktuelle Stellungnahmen aus der DDR / Hrsg P. Neumann. - 1. Aufl. - Göttingen : Lamuv, 1990. - 126 s. - (brož.) 1-003.216

Tváří v tvář : (průvodce úspěšnou komunikací) / P. Honey. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 180 s. - (brož.) 1-100.443

Úvod do sociologie / J. Keller. - 4., rozš. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 181 s. - (brož.) 1-100.027

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-1996. No. 9 / připravil M. Mácha...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. - 49 listů, příl. - (Brož.)II 827.327/ 9

Životní minimum v zahraničí a v České republice : srovnávací studie / zpracoval I. Baštýř ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : JAN, 1997. - 168 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. -(brož.)1-100.536

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist