Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 1997

Antická mystéria / R. Dostálová, R. Hošek. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 365 s., 16 s. obr. příl. - (váz.) 599.941

Apoštolové v Chrudimi / [Tomáš Pavlík] - 1. vyd. - Chrudim : Pors 52, 1997. - 47 s. - (Brož.)

1-100.522

Arcidiecézní charita Olomouc. - Diecésní charita ostravsko-opavská : ročenka. 1997. - Olomouc : Arcidiecézní charita, 1997. - 301 s. - (Brož.) 588.872/ 1997

Ájurvéda : cesta zdravého života : základy, metody a recepty tradičního indického léčebného umění / V. Verma. - Praha : Pragma, 1997. - 469 s. - (brož.) 784.568

Blahoslavená, která jsi uvěřila / C. Carretto. - Vyd. 1. - Brno : Cesta, 1996. - 118 s. - (brož.)

1-100.343

Boj se sektou : o sektě, která tragicky poznamenala život herečky Mileny Dvorské / P. Křemen. - 1. vyd. - Praha : Duel, 1997. - 118 s. - (brož.) 784.676

Boží znamení / D. Hermant. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 54 s. - (brož.) 1-100.339

Buddhova vize / T. Lowenstein. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 184 s. - (váz.)1-100.076

Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu / A. Cencini. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1997. - 162 s. - (brož.) 1-100.650

Cesta k pravému štěstí / S. Blanton, N. Peale. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 176 s. - (váz.) 785.037

Cesty / sestavil V. Kodet. fotografie A. Bína. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.790

Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě / A. Grün. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 87 s. - (brož.) 1-100.240

Chvála života / sestavil V. Kodet. fotografie R. Mates. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.792

Co dělá lidský život křesťanským : úvahy o existenci křesťana / A. Opatrný. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 53 s. - (brož.) 1-100.243

Čechové na basilejském sněmu / A. Krchňák. - 2., dopl. a rozš. vyd., v nakladatelství Trinitas 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1997. - 299 s. - (brož.) 785.282

Český zen a umění naslouchat / V. Marek. - 1. čes. vyd. - Praha : Radost, 1994. - 126 s. - (brož.)784.627

Čtyři lásky / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 107 s. - (brož.)784.756

Další příběhy pro potěchu duše / B. Ferrero. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 140 s. - (brož.)

785.073

Dary Ducha svatého / K. Kuhlman. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 90 s. - (brož.)

785.109

Desatero Božích přikázání : život prakřesťanů. - 1. vyd. - Praha : Univerzální život, 1997. - 82 s. - (brož.) 784.977

Domov / sestavil V. Kodet. fofografie A. Bína. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.791

Duchovní autorita / W. Nee. - 1. čes. vyd. - Albrechtice : Křesťaský život, 1996. - 186 s. - (brož.) 785.283

Duchovní vedení a rozjímání / T. Merton. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 71 s. - (brož.) 1-100.242

Duchu Svatý, hladovím po tobě / C. Freidzon. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 127 s. - (brož.) 785.107

Dýka a kříž / D. Wilkerson. - Albrechtice : Křestanský život, 1997. - 198 s. - (brož.)785.182

Džihád : islámská koncepce šíření víry / M. Mendel. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1997. - 231 s. - (brož.) 599.974

Ecclesia ex gentibus congregata : die Deutung der Rahabepisode (Jos 2) in der Patristik / A. Felber. - 1. Aufl. - Graz : dbv-Verlag, 1992. - 10, 197 s. - (brož.)784.513

Encyklopedie náboženství / [uspořádal M. Elser] ... [et al.]- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 407 s. - (váz.) II 833.003

Evangelium sv. Marka / M. Limbeck. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 207 s. - (brož.) 1-100.336

Feng Shui : jak co nejharmoničtěji uspořádat svůj domov a kancelář / A. Thompson. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 184 s. - (brož.) 599.956

Golf v Království : mystický příběh o golfu / M. Murphy. - Praha : Pragma, 1997. - 212 s. - (váz.)784.618

Gott, Götter und Seele bei Alkinoos / K. Alt. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 46 s. - (brož.) 784.516

Hinduismus : experimenty s posvátnem / D. Knipe. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1997. - 228 s. - (brož.) 1-100.561

Hledání nové spirituality : setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku / W. Johnston. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 133 s. - (brož.)1-100.405

Hledejte nejprve.. / W. MacDonald. - Ostrava : Tandem, 1995. - 58 s. - (brož.)785.019

Islám : historie a současnost / Z. Müller. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1997. - 187 s. - (brož.)

1-100.182

Islám a jeho svět : cyklus přednášek pořádaných Moravským zemským muzeem : Brno 04.1996-05.1996 / přednášející J. Kandert ...[et al.]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 52 s. - (brož.)1-100.403

Jan XXIII : zápas za budoucnost církve / W. Bühlmann. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 141 s. - (brož.)785.181

Jan Pavel II : mše svatá : 27. 4. 1997 - Praha - Letná. - Praha : s. n., 1997. - 16 s. - (Brož.)

785.086

Jan Pavel II. v Hradci Králové : 26. 4. 1997 - Velké náměstí. - Hradec Králové : s. n., 1997. - Nestr. - (Brož.) 785.085

Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : (1684-1760) : děkan královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě / V. Urfus. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.690

Ježíš, nejlepší přítel. - Praha : Samuel, 1996. - 16 s. - (Brož.)E 981.360

Jiné evangelium : historická a biblická analýza hnutí Víry / D. McConnell. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 192 s. - (brož.) 1-100.576

Die Juden in der Kunst Europas : Ein historischer Bildatlas / H. Schreckenberg. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 408 s. - (Vandenhoeck & Ruprecht ; váz.)- (Herder ; váz.)

II 2-300.395

Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část / S. Balík, A. Hrdina. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 212 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)1-100.032

Kámasútra aneb Poučení o rozkoši / M. Vatsjajana. - [Praha] : Cosmopolitan, [1997]. - 143 s. - (Brož.) 785.416

Kdo je kdo v mytologii / A. Murray. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 298 s. - (váz.)1-100.123

Keltové / A. Staudte-Lauber. - Praha : Pragma, 1996. - 83 s. - (brož.)784.566

Kněz strážce majáku? / sestavil J. Dolista, P. Lísková. - 1. vyd. - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 1997. - 88 s. - (brož.) 1-100.540

Kniha Kraft : Ein Bildungsroman / M. Putna. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 227 s. - (váz.)

784.628

Kníže z domu Davidova / J. Ingraham. - Ostrava : Tandem, 1996. - 299 s. - (brož.)785.020

Král pokoje. - Praha : Samuel, 1996. - 16 s. - (Brož.)E 981.361

Krzeszów : uswiecony laska / redaktor H. Dziurla, K. Bobowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 415 s. + 1 příl. - (váz.) II 832.970

Křesťanství : cesta spásy / S. Frankiel. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1996. - 189 s. - (brož.) 1-100.342

Křesťanství a esoterika : nové duchovní proudy jako výzva církvím / M. Widl. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 151 s. - (brož.) 1-100.340

Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví / P. Filipi. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. - 197 s. - (brož.)599.900

Kříž : teologický a duchovní význam symbolu naděje / A. Grün. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-100.236

Kříž / sestavil V. Kodet. fotografie Vojtěch Kodet . - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.795

Lexikon východní moudrosti : buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 1996. - 11, 565 s. - (Votobia Olomouc ; váz.)- (Victoria Publishing ; váz.)II 832.976

Magie, zlí duchové, satanské obřady : pastýřský list toskánských biskupů. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 39 s. - (brož.)1-100.335

Malá zastavení / sestavil V. Kodet. fotografie P. Krejčí. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.793

Mazdaznan : Zarathustrovo poselství k obrodě těla i duše : staroperská nauka / O. Doležal, R. Hermanová. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1997. - 429 s. - (brož.)599.939

Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny / A. Grün. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 95 s. - (brož.) 1-100.238

Modli se a zpívej / J. Černý. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 47 s. - (brož.) 784.625

Modlitba / J. Huggett. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 50 s. - (brož.)785.108

Modlitba v jazycích / C. Fould. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 38 s. - (brož.) 1-100.237

Moje zkušenost s církví v Africe / B. Häring. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 138 s. - (brož.) 785.180

Muž a žena / L. Crabb. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 167 s. - (brož.)1-100.678

Mytická síla zvířat / N. Saunders. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 184 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 1-100.583

Noc je mým světlem / W. Stinissen. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 155 s. - (brož.) 1-100.241

Novéna ke sv. Terezii z Lisieux / [zpracovala Zdislava Cvroková] - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 31 s. - (brož.) 784.798

O budoucnosti lidstva : rozhovory / J. Krišnamurti, D. Bohm. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1992. - 94 s. - (brož.) 784.677

Od Olympu k Panteonu : antické náboženství a morálka / L. Vidman. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 229 s. - (váz.) 1-100.573

Od smrti k nesmrtelnosti : odpovědi těm, kteří hledají cestu / R. Osho. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 225 s. - (brož.) 784.619

Ohně v Namugongu : příběh afrických misionářů a mučedníků / A. Howell. - Svitavy : Trinitas, 1997. - 148 s. - (brož.) 785.281

Okamžik Krista : cestou meditace / J. Main. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 139 s. - (brož.) 784.754

Osoba a etika : k základům morální teologie / H. Rotter. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-100.244

Otazníky nad hrobem sv. Metoděje / T. Dacík. - 1. vyd. - Brno : CERM, 1997. - 124 s. - (brož.)599.915

Perly v kapse u vesty / R. Osho. - Praha : Pragma, 1997. - 179 s. - (váz.)784.766

Pestrost a pravda : text přednášky pronesené 3.10.1996 na sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Českých Budějovicích / E. Kohák. - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1997. - 23 s. - (brož.)

784.623

Píseň Šalomounova / [8 suchých jehel vytvořil Vladimír Komárek] - Praha : Bonaventura, 1994. - 56 s. - (váz.) B II 861.090

Pochvala svatých patronů českých k povzbuzení, abychom je vroucně vzývali v tento čas přenebezpečný / K. Schulz. - Vyd. 5., samostatné 3., FF OU 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. -56 s. - (Brož.) B 784.904

Pomozme si navzájem / R. Abeln, A. Kner. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 127 s. - (brož.) 1-100.239

Poselství andělů : setkání s neznámými bytostmi / R. Holbe. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 171 s., obr. příl. - (váz.) 784.302

Prawoslawie / redaktor J. Drabina. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 178 s., 2 obr. na příl. - (brož.) 1-100.291

Proč milovat Izrael? / E. Richter. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 47 s. - (brož.) 784.758

Průvodce modlitbou : dopisy Malcolmovi / C. Lewis. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.757

Ptačí zpěv / A. Mello. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 162 s. - (brož.)784.398

Rabínská moudrost / dle Talmudu výborem sepsal J. Hirsch. - Praha : Votobia, 1997. - 144 s. - (brož.) 784.465

Radost : povzbuzení k radosti od obráceného pesimisty / Z. Demel. fotografie A. Bína. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.)784.797

Region Věrovany. 39, Čarodejnica / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1997. - 4 s. + 1 příl. - (Brož.) 577.046/ 39

Rozhovory před věčností : s Jiřím Reinsbergem o světě i o nás / Z. Vyšohlíd. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1997. - 172 s. - (brož.) II 860.966

Rozmluva žáka s mistrem O nadsmyslovém životě, O nebesích a pekle / J. Böhme. - Olomouc : Přátelé duchovních nauk, [1991]. - 64 s. - (Brož.) 785.624

Růženec se svatou Bernadetou / Bernadeta. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 63 s. - (brož.) 784.799

Řád maltézských rytířů : z Palestiny na Via Condotti / J. Pořízka. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1997. - 246 s. - (Elka ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 1-100.078

Salesiáni a laici: společenství a sdílení ducha a poslání Dona Boska : kapitulní dokument 24. generální kapituly salesiánů Dona Boska : [24. Generální kapitula salesiánů Dona Bosca]. Řím 19.02.1996-20.04.1996. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 127 s. - (brož.)1-100.341

Samurajské příběhy : příběhy bojovníků dříve a dnes / A. Konečný. - Olomouc : Votobia, 1997. - 173 s. - (brož.) 784.909

Setkání mládeže se Svatým otcem Janem Pavlem II. v Hradci Králové : 26. 4. 1997. - Hradec Králové : PN PRESS, 1997. - 46 s. - (Brož.) 785.084

Sex, vina, odpuštění / J. McDowell. - Ostrava : Tandem, [1997]. - 79 s. - (Brož.)785.018

Slavnost ohně / J. Kilpatrick. - Albrechtice : Křesťanský život, 1997. - 108 s. - (brož.)785.110

Slunce / sestavil V. Kodet. fotografie Vojtěch Kodet . - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 784.794

Služba ženy ve světle Bible / R. Ulonska. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 78 s. - (brož.) 1-100.662

Smrt v životě člověka / A. Grün. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 71 s. - (brož.) 1-100.337

Snění v plné bdělosti : rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem / J. Hanuš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 155 s. - (brož.)784.333

Srozumívání : základní otázky víry / L. Rejchrt. - Vyd. 1. - Praha : Oliva, 1997. - 82 s. - (brož.) 1-100.005

Strmou stezkou : biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou / J. Hrdlička. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 63 s., obr. příl. - (brož.)784.678

Střípky slávy / J. Malý. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 134 s. - (brož.)785.074

Sunna : pramen islámského práva / P. Pelikán. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 163 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.995

Světelná tantra : tantrické a jogínské masáže himálajských jogínů / O. Hodosi. - Praha : Pragma, 1997. - 182 s. - (brož.) 784.578

Šamanské léčení : setkání s přírodními silami : praktická cvičení k znovunastolení rovnováhy a harmonického vztahu s přírodou / F. Froemer. - Praha : Pragma, 1996. - 183 s. - (brož.)784.577

Tak pravil Ramana Maháriši : dílo a učení mudrce v jeho vlastních slovech / Ramana Mahariši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1997. - 219 s. - (Brož.) 784.712

Tanec života : hovory při Menningerově nadaci (1970) a v nemocnici Spring Grove (1972) / Ram Dass. - Praha : Pragma, 1994. - 157 s. - (brož.) 784.599

Tázání po nemožném / J. Krišnamurti. - [Praha] : Torst-Pragma, 1995. - 149 s. - (brož.)784.602

Tibetská kniha o životě a smrti : nová duchovní klasika předního učitele tibetského buddhismu / Sogjal. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1996. - 405 s. - (Pragma ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)784.591

Tři modlitby : Otčenáš, Modlitba k Duchu svatému, Modlitba svatého Efréma / O. Clément. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 70 s. - (brož.)1-100.338

Tvá láska rostla se mnou : Terezie z Lisieux, génuis Ducha / Marie Eugene od Dítěte Ježíše. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 135 s. - (brož.)784.689

Umění sexuální extáze : cesta k plnému rozvinutí milostného života a prohloubení intimity / M. Anand. - Praha : Pragma, 1997. - 405 s. - (brož.) 1-100.161

Uzdravení a obnova : Ježíšova služba nemocným. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 96 s. - (brož.)

785.027

Úsměv : povzbuzení k radosti od obráceného pesimisty / Z. Demel. Fotografie A. Bína. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.)784.796

Velká vlna : esence všech druhů jógy : tibetské cvičení pro tělesnou vitalitu a duševní energii / J. Mattausch. - Praha : Pragma, 1997. - 110 s. - (brož.) 784.579

Velké evangelium Janovo. Díl 6 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1997. - 426 s. - (váz.)

779.027/ 6

Věřím v zázraky / K. Kuhlman. - Albrechtice : Křesťanský život, 1997. - 156 s. - (brož.)785.111

Všechno zmůže, kdo věří : kázání na hoře a otčenáš / R. Schnackenburg. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-100.070

Die Wenzelslegende des Mönchs Christian / H. Kolln. - Copenhagen : The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1996. - 51 s. - (brož.) 1-100.374

Záhady Boží / E. Gruber. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 251 s., 30 obr. na příl. - (Váz.)1-100.665

Zápisky. Sv. 16, Osvícená mysl. - Božská mysl / P. Brunton. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 1997. - 487 s. - (váz.) 761.025/ 16

Zen pro kočky : učení kočičích Mistrů zenu / A. Birnbaum, R. Kanmei. ilustroval J. Brown. - Praha : Pragma, 1995. - 85 s. - (brož.) 785.029

Zlaté rouno / R. Graves. - Vyd. 3., v Odeonu 1. - Praha : Odeon, 1997. - 435 s. - (váz.)785.121

Židovská obec v Dolních Kounicích / J. Klenovský. - 1. vyd. - Dolní Kounice : Obecní úřad, 1997. - 43 s. - (Brož.) 1-100.226

Židovské památky Jihlavska / J. Klenovský. - Jihlava : [Muzeum Vysočiny], 1996. - S. 223-263. - (Brož.) 1-100.355

Židovské památky Velkého Meziříčí / J. Klenovský. - 1. vyd. - Velké Meziříčí : Muzeum silnic a dálnic, 1997. - 57 s. - (Brož.) 1-100.227

Život a umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 4 / A. Emmerich. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 347 s., obr. příl. - (váz.) 586.944/ 4

Živý Budha, Živý Kristus / T. Nhat Hanh. - Praha : Pragma, 1996. - 224 s. - (váz.)784.769

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist