Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl

za listopad-prosinec 1997

"Ekologické rychlokompostování biomasy" : odborný seminář : Zhodnocení přebytečné biomasy ke stabilizaci půdní úrodnosti formou ekologického biokompostování. Žďár n. Sázavou 18.09.1997 / [editovali Květuše Hejátková] ...[et al.]- Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 20 s. - Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha. - (brož.) 1-100.695

XIII. konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli : sborník přednášek : Rožnov pod Radhoštěm 08.04.1997-09.04.1997. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 259 s. - Česká hutnická společnost. - Odborná sekce výroby oceli, Ostrava. - (brož.) 1-100.780

3D grafika a animace s programem CorelDRAW! : profesionální řešení / J. Song, D. Staas. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 420 s. + 1 CD Rom. - (váz.) 1-100.758

A nazveš den odpočinku potěšením : (židovská sváteční kuchařka) / [Alena Krekulová, Tereza Krekulová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 164 s. - (váz.) 1-101.220

Adventní a vánoční výzdoba : nové nápady při tvoření výzdoby z listů, květů, větví a plodů / C. Wörner. - Zlín : Bawa, 1997. - 71 s. - (váz.) II 833.281

Advertising Directory : Bohemia. 1997-1998. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1997. - 196 s. - (brož.) II 831.932/ 1997-98

Angličtina ve výpočetní technice / V. Křikavová. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 87 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.) S II 833.185

Anglie je na houby : o houbaření v Angli a jinde, 93 jedlých hub, 108 kulinářských receptů / B. Kuras. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 174 s., obr. příl. - (váz.) 1-101.214

Applied Geophysics in Environmental Engineering and Science / editor S. Mareš...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 98 s. - (brož.) S II 833.318

Architektur und Konzept zur Realisierung eines produktspezifisch erweiterbaren Konstruktionssystems / S. Bachschuster. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 211 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.015

Auditing / V. Králíček. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 138 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) 1-100.569

Bandstruktur und elektronische Prozesse in 6H-SiC / F. Engelbrecht. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 4, 198 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.335

Berchtesgadener Land : Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau, Schönau a. Königssee : Zimmer '97. - Berchtesgaden : Kurdirektion des Berchtesgadener Landes, [1997]. - 185 s.+ 1 mapa. - (Brož.) II 2-300.400

Betriebsprofilbasierte Fehlerinjektion als Entscheidungsunterstützung bei Entwurf und Integration von Fehlertoleranzverfahren / J. Güthoff. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 4, 200 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.159

Bramboriáda aneb Jak jsme vařili z erteplí, zemčat, zemáků, kartoflí, jablošek, zemských jablek. - Brno : Rena, 1995. - 48 s. - (brož.) II 833.173

Bylinky a koření / [text Judith Ferguson] - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 833.206

Carrying Capacity of Steel Shell Structures : (Fracture, Stability, Fatigue, Life-time) : proceedings of the International Conference : Brno, (CZ) 01.10.1997-03.10.1997 / edited by V. Křupka,P. Schneider. - Brno : European Convention for Constructional Steelwork, 1997. - 379 s. - (brož.) 1-100.770

Chaos a kyberkultura / T. Leary. - Praha : Maťa, 1997. - 371 s. - (Maťa ; brož.)- (DharmaGaia ; brož.) 1-100.767

Charakterisierung der MIS-Inversionsschicht-Solarzelle im Laser-Raster-Mikroskop durch lokal lichtinduzierte Ströme (LBIC-Methode) / K. Wilhelm. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 129 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.162

Cheater Level : cheaty pro více než 500 her na PC / R. Martenek. - Praha : Vogel, 1997. - 130 s. - (brož.) 1-101.016

Chemická technologie : anorganická a organická technologie, koroze, konstrukční materiály, uhlí, petrochemie, chemické speciality, organizace pro chemii / J. Kizlink. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 107 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.) S II 833.227

Chemicko-inženýrské tabulky / O. Holeček. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str., 1 tb. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 833.271

Comite 1997 : The 9th Conference on Microwave Techniques : Conference Proceedings : Pardubice, Concert Hall 16.10.1997-17.10.1997. - [Pardubice] : IEEE Czechoslovakia Section, 1997. - 287 s. - (brož.) 1-101.264

Comtepol : obchodně-technický katalog : datová báze 1996/1997 : plasty/pryž - výrobky a výrobci. - 1. vyd. - Praha : SVÚM, 1997. - 110 s. + 1 disketa. - (brož.) 1-100.990

Czech National Cookbook / H. Gajdoštíková. - 1st ed. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1997. - 96 s., obr. příl. - (váz.) 1-101.129

Části a mechanismy strojů : spoje a části spojovací / V. Švec. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 169 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 833.357

Číslicové měřicí přístroje : základní principy / V. Novák. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 41 s. - (brož.) S II 833.387

Diagnostické systémy / M. Kreidl. - 2. přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 214 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.230

Diagnostika a řízení jakosti I / O. Tůmová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 131 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.) 1-101.098

Diagnostika podniku a podnikání : sborník přednášek stejnojmenné sekce z mezinárodní konference : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997 / [redakce Eva Grublová, Milan Michalko, Zdeněk Mikoláš] -Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 185 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra podnikohospodářská, Ostrava. - (brož.) 1-100.704

Diamond-like Carbon (DLC) Films Deposited Using XeCl-Excimer Laser with Laser Assisted Physical Vapour Deposition (LPVD) Method / Mao-Kuo Wei. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 25, 146 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.319

Doškolení revizních techniků elektrických zařízení : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 62 s. - (Brož.) 1-100.693

Dřevěné konstrukce 10 : příklady navrhování / P. Kuklík, A. Kuklíková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 99 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.229

Das dynamische Kohärenzradar - ein schneller, hochgenauer optischer 3D-Sensor / S. Blossey. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 169 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.928

Ekologie průmyslu / I. Kudláček. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 186 s., příl. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.355

Ekonomika a provoz obchodu pro střední odborná učiliště I / S. Peštová, K. Biňovec. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 134 s. - (brož.) 785.908

Elektrické rozvody ve zdravotnictví : sborník přednášek. 1997. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 90 s. - (Brož.) 597.295/ 1997

Elektronické měřicí přístroje / M. Čepčář, Z. Melichar. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 45 s. - (brož.) S II 833.386

Elektrotechnika. 1 / A. Blahovec. - 2., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 191 s. - (brož.) 1-101.072/ 1

Elektrotechnika. 2 / A. Blahovec. - 2., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 153 s. - (brož.) 1-101.072/ 2

Elektrotechnika I / J. Pavel, J. Resl. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 130 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 833.044

Emissionsverhalten und Schädigung von dünnen intermetallischen Schichten auf Wolframsubstraten / U. Tostmann. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.312

Encyklopedie moderních vojenských letadel : vývoj a technické údaje všech provozovaných vojenských letadel / B. Gunston. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 288 s. - (váz.) II 833.196

Entwicklung eines mikrostrukturell begründeten Modells der Hochtemperaturverformung lamellarer Titan-Aluminide / U. Hofmann. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 153 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.923

Erstellung von Metadatenbanken zu Umweltchemikalien und vergleichende Bewertung von Online Datenbanken und CD-ROMs / K. Voigt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 209 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.686

Excel 97 / M. Franců. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1997. - 8, 248 s. - (brož.) 1-101.020

Expertní systémy / V. Olej, P. Petr. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 5, 257 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. - (brož.) S II 833.086

Finanční management : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20.výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 209 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra financí, Ostrava. - (brož.) 1-100.705

Finanční účetnictví / R. Hótová ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 187 s. - VŠB-Technická univerzita. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 833.184

Finanční účetnictví : pracovní sešit / J. Roubíčková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.295

Fyzika polovodičových součástek / J. Voves. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 163 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.315

Gasphasenhydroxylierung von Benzol mit Distickstoffmonoxid an Katalysatoren vom Pentasil Typ / M. Häfele. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 190 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.307

Generace 45 : [pamětníci Mladé fronty 1945-1950] / uspořádali J. Hořec, M. Sígl. - Praha : Riopress, 1997. - 271 s. - (váz.) 784.882

Globale Optimierung mit massiv parallelen genetischen Algorithmen / M. Schwehm. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 10, 211 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.929

Grenzflächenchemische und korrosionsanalytische Untersuchungen von Plasmapolymerbeschichtungen auf Stahl / G. Grundmeier. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 2, 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.012

Herstellung, Aufbau und Eigenschaften polymer abgeleiteter Verbundkeramik des Ausgangssystems MeSi2/Polysiloxan / T. Erny. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1996. - 7, 185 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.167

Historické kamnové kachle ze sbírek Městského muzea v Počátkách, okr. Pelhřimov / Z. Hazlbauer. - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1996. -6 s., 5 s. obr. příl. - (Brož.) II 833.011

Hodnocení jakosti, zpracování a zbožíznalství živočišných produktů. Část 1, Jakost potravin, potravinových surovin a mléka / M. Pešek. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 235 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 833.308/ 1

Hodnocení jakosti, zpracování a zbožíznalství živočišných produktů. Část 2, Základy zpracování a zbožíznalství mléka a mléčných výrobků / M. Pešek. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeskáuniverzita, 1997. - 182 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 833.308/ 2

Hodnocení, certifikace a prokazování shody / J. Drahorád ...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.848

Hrátky s papírem / A. Smith, F. Brown, N. Reece. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 94 s. - (váz.) II 833.195

Image muže : poradce úspěšného muže / M. Spillane. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 168 s. - (váz.) II 833.075

Image ženy : poradce úspěšné ženy / M. Spillane. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 158 s. - (váz.) II 833.074

Impérium svobody / J. Robinson. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 190 s. - (brož.) 785.720

Informace, ekonomie a společnost. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 292 s. - (brož.) 1-100.825

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost / J. Kříž, V. Smejkal. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 88 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. -(brož.) 1-100.745

Information Technology in Humanities Scholarship : Achievements, Prospects, and Challenges : The United States Focus / P. Pavliscak, S. Ross, C. Henry. - New York : American Council ofLearned Societies, 1997. - 5, 54 s. - (brož.) II 833.085

Integration von Berechnungswerkzeugen in den rechnerunterstützten Konstruktionsprozess/ C. Löffel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 5, 205 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.014

Integrovaná počítačová podpora tvorby řídících systémů : sborník ze semináře : Brno, (CZ) 08.10.1997. - Brno : VUT, 1997. - 22 s., příl. - Fakulta strojní. - Ústav automatizace a informatiky,Brno. - (váz.) II 833.221

9th International colloquium for the Optimization of plant nutrition : Prague, (CZ) 08.09.1996-15.09.1996. Research Institute of Crop Production Prague, (CZ) / [edited by P. Martin-Prével,Jan Baier] - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 1997. - 627 s. - (brož.) II 833.159

3rd International conference FORM '97 : conference proceedings : volume 1 : [FORM '97]. Brno, Congress centre, (CZ) 23.09.1997-24.09.1997. Technical University Brno, (CZ) / edited by M. Forejt. - Brno : Technical University, 1997. - 142 s. - Faculty of Mechanical Engineering. - Institute of Technology. - Departement of Forming, Brno. - (brož.) II 833.160

Jablko roku. - Brno : Rena, 1996. - 48 s. - (brož.) II 833.172

Jak přemýšlí americký šéf? : 22 vlastností, které musíte mít, abyste se i vy dostali na vrchol / D. Benton. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 331 s. - (váz.) 1-101.324

Jak s úsměvem čelit konkurenci / G. Kawasaki. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.893

Jevišovická přehrada : 1897-1997 / R. Venera. - 1. vyd. - Jevišovice : Obecní úřad, 1997. - 31 s., obr. příl. - (Brož.) 1-101.197

20. jubilejní chemické zdroje elektrické energie : Brno 26.08.1997-28.08.1997. Česká elektrotechnická společnost (ÚOS pro chemické zdroje elektrické energie) Praha, (CZ) / [zodpovědný redaktor Milan Calábek] - Praha : Česká elektrotechnická společnost, 1997. - 77 s. - Ústav elektrotechnologie FEI VUT, Brno. - (brož.) II 833.042

Juniormat '97 : sborník přednášek a posterů : Brno, Strojní fakulta VUT, (CZ) 23.09.1997-24.09.1997. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 213 s. - Vysoké učení technické. - Strojnífakulta. - Ústav materiálového inženýrství F. Píška, Brno. - (brož.) 1-100.773

Katalog tvrdých krytin na šikmé střechy v České republice / A. Parys. - Ostrava : Mise, [1997]. - 127 s. - (Brož.) II 833.104

Kontextsensitive Wissensbereitstellung in der Konstruktion : wissensbasietre konstruktionssysteme zur Assistenz in der Produktentwicklung und beim TeleEngineering / E. Storath.

- Erlangen : [vl.n.], 1996. - 3, 150 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.166

Konzept eines rechnerunterstützten Assistenzsystems für die Entwicklung umweltgerechter Produkte / J. Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 200 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.013

Korálkové království : pracovní souprava / S. Jomalin. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 48 s., příl. + 1 nit, 1 jehla, 5 sáčků korálků, 1 sáček náušnicových háčků; 1 sáček: 4velké kulaté korálky, 6 malých kulatých korálků, 2 špendlíky s hlavou; 1 sáček: 2 náušnicové háčky, 2 filigránové korálkové mističky. - (váz.) Z II 861.149

Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery : aktuální příručka určená pro každodenní praxi : aktuální stav - září 1997 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (váz.) II 833.135

Kouzlíme s mikrovlnnou troubou : revoluční průvodce k používání mikrovlnné trouby na sušení květin a potpourri, papírové drti a výrobků z těsta / M. Lambert. - 1. vyd. - Praha : Svojtka

aVašut, 1997. - 112 s. - (váz.) II 833.202

Kuchařka - Krůta na 150 způsobů / [Vladimír Doležal] ...[et al.]- České Budějovice : Dona, 1997. - 84 s., obr. příl. - (brož.) 1-101.100

Legenda Harley-Davidson : strhující historie symbolu Ameriky / T. Rafferty. - 1. čes. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1997. - 159 s. - (váz.) III 302.379

Libri - knižní Olomouc : 12. knižní veletrh, 3. literární festival : katalog vystavovatelů - program literárního festivalu : Olomouc, výstaviště Flora 23.10.1997-25.10.1997. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1997. - 120 s. - (Brož.) 1-100.967

Management / J. Donnelly, J. Gibson, J. Ivancevich. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 821 s. - (váz.) 1-101.185

Management LH : (cvičení) / J. Kořínek, D. Bagárová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 98 s. - (brož.) S II 833.052

Manažerské metody / S. Mareš, S. Rošický. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 142 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Katedra podnikového managementu, Hradec Králové. - (brož.) S II 833.125

Marketing v průmyslu / A. Dayan. - 1. vyd. - Praha : HZ, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-101.112

Marketing, obchod a právo : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20. výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 276 s. - Ekonomická fakulta - Katedra marketingu a obchodu, Ostrava. - (brož.) 1-100.700

Marketingová strategie / Z. Švandová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 89 s. - Hospodářská fakulta, katedra marketingu, Liberec. - (brož.) S II 833.456

Marketingový výzkum trhu : studijní texty pro distanční studium / J. Simová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 72 s. - Fakulta hospodářská. - Katedra marketingu, Liberec. -(brož.) S II 833.455

Mechanistische Untersuchungen zur Reaktivität von Metallorganischen Verbindungen / C. Dücker-Benfer. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 135 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.157

Mechatronics and Robotics '97 : International Conference : Brno 29.09.1997-02.10.1997 / editor C. Kratochvíl...[et al.]. - 1. Ed. - Brno : Institute of Mechatronics, 1997. - 280 s. - Technical university, Brno. - (brož.) 1-101.080

Mendel '97 : 3rd International Mendel Conference on Genetic Algorithms, Optimization Problems, Fuzzy Logic, Neural Networks, Rough Sets : Brno 25.06.1997-27.06.1997 / [J. T. Alander] ... [etal.]- Brno : Technical University, 1997. - 398 s. - Faculty of Mechanical Engineering,

Brno. - (brož.) II 833.150

Metal 97 : 6. mezinárodní metalurgické symposium : sborník přednášek : Ostrava 13.05.1997-15.05.1997. Díl 1 / [Tasilo Prnka] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 238

s. -(brož.) 1-100.777/ 1

Metal 97 : 6. mezinárodní metalurgické symposium : sborník přednášek : Ostrava 13.05.1997-15.05.1997. Díl 2 / [Tasilo Prnka] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 224 s. -(brož.) 1-100.777/ 2

Metal 97 : 6. mezinárodní metalurgické symposium : sborník přednášek : Ostrava 13.05.1997-15.05.1997. Díl 3 / [Tasilo Prnka] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 234 s. -(brož.) 1-100.777/ 3

Metal 97 : 6. mezinárodní metalurgické symposium : sborník přednášek : Ostrava 13.05.1997-15.05.1997. Díl 4 / [Tasilo Prnka] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 243 s. -(brož.) 1-100.777/ 4

Methodenentwicklung zur schnellen Charakterisierung von Elektronikschrott mittels energiedispersiver Röntgenfluoreszenzanalyse (EDRFA) / B. Danzer. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 20, 133 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.154

Metody zpracování informací III : hypertextové systémy (včetně úvodu do jazyka HTML) / J. Hendl, V. Sklenák. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 293 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 833.293

Měření v elektrotechnice : návody k laboratorním cvičením / E. Gescheidtová ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - 122 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 833.155

Měřicí systémy na bázi IBM - PC / V. Haasz, J. Roztočil. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 122 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.354

Microsoft Excel 5.0 : učební texty / S. Slánská. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 19 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. - (brož.) S II 833.092

Microsoft Front Page 97 : tvorba stránek a publikace / J. Novotný. - Praha : GComp, 1997. - 185 s. - (brož.) 1-100.962

Microsoft FrontPage 97 : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce / K. Voráček. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 215 s. - (brož.) 1-100.934

Microsoft Office 97 : kompletní průvodce / D. Hynek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 381 s. - (brož.) 1-100.936

Microsoft Office 97 Professional : kompletní popis všech částí kancelářského balíku včetně možností spolupráce s Internetem : pro všechny kategorie uživatelů / L. Moseley, D. Boodey. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 991 s. - (brož.) 1-100.930

Microsoft Outlook 97 : kompletní průvodce / J. Plecháč. - Praha : GComp, 1997. - 208 s. - (brož.) 1-100.960

Microsoft Visual Basic 5.0 : základy vývoje aplikací / A. Kastner. - Praha : GComp, 1997. - 284 s. - (brož.) 1-100.964

Microsoft Visual InterDev : aktivní stránky a databázová konektivita / V. Plecháč. - Praha : GComp, 1997. - 299 s. - (brož.) 1-100.961

Microsoft Windows NT 4.0 : základy operačního systému / V. Hrabaň. - Praha : GComp, 1997. - 257 s. - (brož.) 1-100.963

Microsoft Word : zásady psaní textu v textovém procesoru : učební texty / S. Slánská. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 15 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. - (brož.) S II 833.091

Microsoft WORD 97 : základní průvodce uživatele / T. Šimek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 133 s. - (brož.) 1-100.924

Mikroelektronické montážní technologie / I. Szendiuch. - 1. vyd. - Brno : VUT, 1997. - 237 s. - (brož.) 1-100.922

Mikromaterialbearbeitung mit Kupferdampflasern: Prozesscharakterisierung und Werkstoffabhängigkeit des Abtrags / R. Mayerhofer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 144 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 786.000

Mikrostruktur und Verformungsverhalten Pulvermetallurgischer chrombasislegierungen zwischen Raumtemperatur und 1100 &STUPEŇ&C in Abhängigkeit von der Herstellungstechnologie / M. Janousek. -Erlangen : [vl.n.], 1997. - 14, 177 s. - Inaug.-Diss. - (Váz.) II 861.098

Mikrovlnná a horkovzdušná kuchařka : pro mikrovlnné trouby, mikrovlnné trouby s grilem, se zapékací funkcí Crisp a s horkovzdušným ohřevem / [redaktorka českého vydání Jana Moravcová] . [z anglického originálu přeložily Radka Blaháková a Nora Pekařová] - Praha : Columbus, 1997. - 100 s. - Whirlpool ČR, Praha. - (váz.) 1-100.282

Mistrovská díla japonského porcelánu : Národní galerie v Praze, Šternberský palác 10.10.1997-11.01.1998. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum 29.01.1998-29.03.1998 / F. Suchomel, M. Suchomelová. - Praha : Národní galerie, 1997. - 208 s. - (brož.) II 833.352

Místní rozpočty / J. Peková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 253 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.117

Modelluntersuchungen zu photographisch relevanten Reduktions- und Oxidationsprozessen an der Silberscheibenelektrode / J. Richter. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 128 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 784.932

Modelování v řízení 10 : management navrhování staveb / V. Beran, P. Dlask, R. Heralová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 123 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.310

Moderní pušky a samopaly : ilustrovaný průvodce / F. Myatt, G. Ridefort. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 158 s. - (váz.) 1-100.847

Motocykly : velká encyklopedie / H. Wilson. fotografie D. King. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 320 s. - (váz.) II 833.197

Móda pod lupou / M. Zindelová, Z. Kopřiva, L. Cempírek. - 1. vyd. - Třinec : SCONT plus, 1997. - 177 s. - (váz.) 1-100.753

Můj dům, můj hrad. - Brno : Rena, 1996. - 48 s. - (brož.) II 833.171

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [1. aktualizace a doplňky - září 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 1(1995)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [2. aktualizace a doplňky - prosinec 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 2(1995)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [3. aktualizace a doplňky - březen 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 3(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [4.aktualizace a doplňky - červen 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 4(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [6. aktualizace a doplňky - prosinec 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 6(1996)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [8. aktualizace a doplňky - květen 1997] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 8(1997)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [9. aktualizace a doplňky - srpen 1997] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 9(1997)

Na dovolenou. - Brno : Rena, 1996. - 64 s. - (brož.) 1-100.763

Na tom našem dvoře : (nejen o tom, co krákoře). - Brno : Rena, 1995. - 48 s. - (brož.) II 833.169

Námořní přeprava / R. Novák. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 106 s., příl. - (váz.) II 833.409

Národní účetnictví / S. Hronová, R. Hindls. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 222 s. - (brož.) 1-101.190

Nejkrásnější účesy pro každou délku, typ a příležitost : 388 typů / M. Rüdiger, R. Samson. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 124 s. - (váz.) II 833.283

Nejvýkonnější ruční zbraně celého světa / R. Adam. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 128 s. - (váz.) II 833.203

New Connections for Scholars : the Changing Missions of a Learned Society in an Era of Digital Networks / D. Bennett. - New York : American Council of Learned Societies, 1997. - 10 s. -(brož.) 785.140

Německá obchodní konverzace. - 3., přeprac. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 50 s. - (brož.) 1-101.261

Obchodní korespondence 1 pro obchodní akademie a obchodní školy / E. Fleischmannová, O. Kuldová. - Vyd. 3., ve Fortuně 2., upr. - Praha : Fortuna, 1997. - 118 s. - (brož.) II 833.347

Oberflächenmodifizierung von thermoplastischen Polymerwerkstoffen in Hinblick auf die Verbesserung ihrer Verklebbarkeit / T. Zeiler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 229 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 786.008

Objektově orientované programování v Pascalu : od Turbo Vision k Delphi / Z. Raida, P. Doležal. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - 122 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 833.154

Obnovitelné zdroje energie. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1993. - 208 s. - (brož.) 1-100.793

Obsluha počítače v kostce : pro střední školy / P. Kras. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 131 s. - (brož.) II 833.302

Ochrana dat v informatice / J. Přibyl, J. Kodl. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 299 s. - (brož.) 1-100.809

Odborné kreslení pro 1. až 3. ročník učebního oboru Truhlář / R. Slavický. - 2., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 94 s. - (brož.) II 861.263

Organisationsverwaltung in Workflow-Management-Systemen / C. Bussler. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 352 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.317

Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele / M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 251 s. - (brož.) 1-100.931

Pečeme a zdobíme cukroví, dorty, řezy / B. Juráňová. - České Budějovice : Dona, 1997. - 155 s., obr. příl. - (váz.) 1-101.082

Pečeme na vánoce 2 : tentokrát zdravěji. - Brno : Rena, 1995. - 40 s. - (brož.) II 833.175

Pečivo pro slavnostní příležitost : dorty, bábovky, pralinky, vlastnoručně upečené dárky a sladkosti pro diabetiky / [Aenne Burda] - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 141 s. - (váz.) II833.285

Plynové tepelné zářiče : ekonomické vytápění hal / J. Škorpil. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1997. - 89 s., příl. - (brož.) 1-100.821

Počítačová podpora v archeologii / (editor) J. Macháček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 258 s. - Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, Brno. - (brož.) S II 833.383

Podniková ekonomika : pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Díl 1 / D. Čapková. - 3. rozš. vyd. - Brno : Paido, 1997. - 89 s. - (brož.) II 833.138/ 1

Podniková ekonomika : (pro obor podnikové finance a obchod) / M. Konečný. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - 275 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) S II 833.156

Podvojné účetnictví III / A. Kocmanová, A. Fedorová. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR, 1997. - 144 s. - Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického, Brno. - (brož.) S II 833.151

Podzemní hydraulika v ekologických a inženýrských aplikacích / I. Kazda. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 376 s. - Akademie věd České republiky, Praha. - (váz.) 1-101.130

Poprvé u plotny - Knedlíky : kuchařka / J. Křešnička. - České Budějovice : Dona, 1997. - 96 s., obr. příl. - (brož.) 1-101.099

Porcelán, kamenina a fajáns v uměleckohistorických sbírkách Muzea v Bruntále / P. Vojtal. - Bruntál : Muzeum v Bruntále, 1997. - 103 s. - Ministerstvo kultury ČR, Praha. - (Brož.) 1-100.774

Potravinářská technika : cvičení / B. Groda ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 183 s. - (brož.) S II 833.269

Potraviny a nápoje v kostce / L. Mašek. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1997. - 211 s., obr. příl. - (Brož.) 1-100.948

Používáme Linux : doprovodný CD-Rom a instalační příručka obsahující kompletní instalaci systému Red Hat Linux 4.0, jeho důležité doplňky, lokalizační nástroje a podrobný tištěný návod k instalaci / sestavil P. Šnajdr. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1997. - 32 s. + 1 CD Rom. - (brož.) 1-100.502

Používáme Linux / M. Welsh, L. Kaufman. - 2. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 21, 612 s. - (váz.) 1-100.507

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 1. aktualizace - stav říjen 1995 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str.-

(brož.) 1-100.589/ 1995(ŘÍJ.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 1. a 2. aktualizace - stav leden 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš.str. - (Brož.) 1-100.589/ 1996(LED.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 3 aktualizací - stav květen 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str.- (Brož.) 1-100.589/ 1996(KVĚT.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 5 aktualizací - stav listopad 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš.str. - (Brož.) 1-100.589/ 1996(LIST.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 7 aktualizací - stav květen 1997 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str.- (Brož.) 1-100.589/ 1997(KVĚT.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 8 aktualizací - stav srpen 1997 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.589/ 1997(SRP.)

Programování na Webu : průvodce vývojáře / K. Jamsa ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 661 s. + 1 CD Rom. - (váz.) 1-100.759

Programování v jazyce Perl / L. Wall, T. Christiansen, R. Schwartz. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 18, 683 s. - (váz.) 1-100.508

Projektování informačních systémů / I. Vrana. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 118 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra informatiky, Praha. - (brož.) 1-100.746

Proudové chrániče / F. Štěpán. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1997. - 155 s. - (brož.) 1-101.418

Provoz, údržba a revize elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím požáru a výbuchu : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 24 s. - (Brož.) 1-101.168

Průvodce po Maginotově linii / V. Kupka. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1997. - 88 s. - (brož.) 1-100.854

Přepětí v elektroenergetických soustavách / T. Hasman. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 129 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.360

Příběhy z vody a bláta : věnováno všem, kteří se nevzdali / P. Novák. - Přerov : Pavel Novák, [1997]. - 108 s. - (Brož.) 785.715

Quantitative Rietveld-Phasenanalyse von Tonerdezementen / T. Füllmann. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.337

Rastersondenlithographie mit niederenergetischen Elektronen / K. Kragler. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 108 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.156

Rádiové komunikační služby - současnost a moderní trendy rozvoje : sborník přednášek specializovaného kursu / [Vladimír Šebesta] ... [et al.]- Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 201 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno. - (brož.) S II 833.153

Rekonstrukce v panelovém domě. 3, Úpravy dispozic / K. Barták. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 111 s. - (brož.) 1-100.477/ 3

Rissbildung bei der gerichteten Erstarrung von Nickel-Basislegierungen im Vakuumfeinguss / K. Heck. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 5, 106 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.931

Ročenka České televize. 1996. [1]. - Praha : Česká televize, 1997. - 239 s. - (brož.) II 827.619/ 1996(1)

Ročenka České televize. 1996. 2, Produkce tvůrčích skupin. - Praha : Česká televize, [1997]. - Nestr. - (brož.) II 827.619/ 1996(2)

Ryby podle baštýřek z Třeboňska : 525 originálních receptů / M. Hule, F. Kubů. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1997. - 150 s. - (brož.) 1-100.810

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [14]. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (brož.) 587.763/ 14

Řízení místních orgánů / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.432

Sbírka příkladů ze základů účetnictví / D. Dvořáková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 94 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.294

Schmelzkristallisation unter hohem Gasdruck / H. Freund. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 3, 133 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.161

Schnelle Leistungsschalter in Umrichtern / U. Tietze. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 4, 127 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.314

Single-Electron Transport in Semiconductor Nanostructures: Artificial Atoms, Molecules and Local Density of States Fluctuations / T. Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 217 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.683

Small and Medium Firm Management with Computer Support : 1st International Conference : Brno 18.09.1997 / [Karel Rais] ... [et al.]- Brno : Technical University, 1997. - 133 s. - Business and Management Faculty, Brno. - (brož.) II 833.149

SOA-based Components for Optical Networks : COST 240 Workshop : Book of Abstracts : Prague 27.10.1997-28.10.1997 / [edited by Jiří Čtyroký, J. Janta] - Prague : Institute of Radio Engineeringand Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) II 833.390

Sociální aspekty a management ve farmacii : vybrané kapitoly / V. Foltán ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 92 s. - Farmaceutická fakulta. - Ústav aplikované farmacie, Brno. - (brož.) S II 833.382

Sociologie řízení / A. Burian. - Dotisk 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 66 s. - (brož.) S II 833.267

Soft-Computing Prinzip, Simulation und Anwendung / P. Wilke. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 22, 432 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.023

Soros o Sorosovi : zůstat na vrcholu křivky / G. Soros, B. Wienen, K. Koenen. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1997. - 305 s. - (Kalligram ; váz.)- (Doplněk ; váz.) 785.941

Současný management : mezinárodní vědecká konference pořádaná u příležitosti 20. výročí založení fakulty : Sborník přednášek sekce : Ostrava-Mariánské hory, (CZ) 10.09.1997-11.09.1997 / [odpovědný redaktor Viktorie Kašná] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 235 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra 115 - Management, Ostrava. - (brož.) 1-100.701

Speech Processing : 6th Czech-German Workshop : Abstracts : Prague, Faculty of Arts, Charles University 02.09.1996-04.09.1996 / edited by R. Vích. - Prague : Institute of Radio Engineeringand Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 52 s. - (brož.) 1-101.169

Spotřeba potravin a odhad vývoje poptávky po potravinářském zboží / O. Štiková ...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.567

Spotřební koš potravin pro Českou republiku : expoziční faktory - ČR. 1994 / [editor Jiří Ruprich] - Vyd. 1. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 189 s. - Centrum hygieny potravinovýchřetězců, Brno. - (Brož.) II 827.513/ 1994

Stavební mechanika I : mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech / M. Petrtýl, E. Lipanská. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 235 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II833.353

Sto receptů na cukroví / A. Matějo. - Praha : Saturn, 1997. - 96 s. - (brož.) 1-101.277

Sto receptů na grilování a párty / L. Vlachová. - Praha : Saturn, 1997. - 94 s. - (brož.) 1-101.278

Sto receptů na jídla z drůbeže / M. Kynclová. - Praha : Saturn, 1997. - 95 s. - (brož.) 1-101.275

Sto receptů na ovocné dezerty / D. Peukertová. - Praha : Saturn, 1997. - 93 s. - (brož.) 1-101.274

Sto receptů na Vánoce / J. Frolíková. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1997. - 94 s. - (brož.) 1-101.279

Sto receptů na zavařování / F. Brousek. - Praha : Saturn, 1997. - 92 s. - (brož.) 1-101.276

Sto receptů pro mikrovlnné trouby / K. Koudelka. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1997. - 93 s. - (brož.) 1-101.273

Sto receptů se zeleninou a ovocem / V. Vrbatová. - Praha : Saturn, 1997. - 96 s. - (brož.) 1-101.272

Stoletá voda v Kroměříži. - Kroměříž : Saša A. Michajlovič, 1997. - 67 s. - (Brož.) 1-100.999

Stolničení v kostce / M. Tuláčková, K. Štěpánek. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1997. - 83 s. - (Brož.) 1-100.947

Strategic management and its support by information systems : International Scientific Conference on the Occasion of the 20th Anniversary of Foundation of the Faculty : Proceedings 2ndInternational Conference : [Ostrava '97]. Horní Bečva, (CZ) 09.09.1997-12.09.1997 / editor J. Kaluža. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1997. - 275 s. - Faculty of Economics, Ostrava. - (brož.) 1-100.706

Stromrichtergesteuerter Schrägtransformator zur dynamischen Leistungsflussregelung in Hochspannungsnetzen / J. Jäger. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 181 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.924

Strömungsmechanik des Papierstreichens / D. Stadler. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 9, 158 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.927

Stručný lexikon : česko-německo-anglicko-francouzsko-slovenský výkladový slovník textilních a oděvních výrazů / [Stanislav Teršl] ...[et al.]- Praha : ADV, 1993. - 80 s. - (Brož.) 785.401

Surface and Interfacial Phenomena in Macromolekular Systems : 1997 Prague Meetings on Macromolecules - 55th Meeting - 17th Discussion Conference : Programme Booklet : Prague 21.07.1997-24.07.1997. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - Přeruš. str. - International Union of Fure and Applied Chemistry. - Czech Chemical Society,Prague. - (brož.) 1-100.856

Südliches Niederbayern : Landes zwischen Donau und Inn. - Regensburg : Tourismusverband Ostbayern, [1997]. - 82 s. - (Brož.) II 2-300.398

Symbiosis '97 : 5th Internationa Symposium : proceedings : Brno 10.09.1997-12.09.1997 / editor J. Holčík...[et al.]. - Brno : Department of Biomedical Engineering Faculty of ElectricalEngineering and Computer Science Technical Univerzity, 1997. - 94 s. - (brož.) 1-100.743

Systémy zajišťování jakosti a provádění kontroly v potravinářství / výběr z potravinářské literatury sestavila I. Suková. - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 87 s. - (brož.) 1-100.564

Škola pečení : pro začátečníky i pokročilé / [redigovala Jiřina Zourková] . [z německého originálu přeložil Mario Vejlupek] - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 123 s. - (váz.) 1-100.279

T602 : časté operace / M. Ziegler. - Praha : GComp, 1997. - 88 s. - (brož.) 1-101.271

Tabulkové procesory : učební texty / S. Slánská. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 92 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. - (brož.) S II 833.090

Technická dokumentace a základy její počítačové tvorby / P. Procházka, T. Mazlová. - 2. rozš. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 154 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky,Brno. - (brož.) S II 833.188

Technika rádiových přijímačů / K. Hanousek. - Brno : Vysoké učení technické, [1997]. - 138 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno. - (brož.) S II 833.225

Technologické procesy : laboratorní cvičení. Část 2 / V. Koblížek. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 53, 48 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II832.431/ 2

Technologie : 2. a 3. ročník učebního oboru Truhlář se zaměřením pro zemědělskou výrobu / [Arnošt Lískovský] - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 208 s. - (brož.) 785.238

Technologie v kostce / L. Vodochodská, K. Štěpánek. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1997. - 141 s., obr. příl. - (Brož.) 1-100.945

Televizní kabelové rozvody / V. Říčný. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 65 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav radioelektroniky, Brno. - (brož.) S II 833.226

Teorie nákladů a kalkulace : studijní materiál k základnímu kurzu Nákladů, kalkulací a cen pro distanční a denní formu studia / D. Dluhošová, J. Mruzková, I. Ratmanová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997. - 83 s. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 833.385

Těstoviny : nejchutnější speciality na 150 způsobů / P. Martin. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 107 s. - (brož.) 1-101.442

Tiskové papíry a jejich vlastnosti / J. Gebrtová. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 42 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra polygrafie a fotofyziky, Pardubice. -(brož.) S II 833.118

TQM : obrázkový průvodce manažera / J. Oakland, P. Morris. - Praha : InterQuality, 1997. - 90 s. - (brož.) II 833.222

Truhlářské práce / V. Hájek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 127 s. - (brož.) 1-101.194

305 zajímavých zapojení. Díl 2. - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1997. - 224 s. - (brož.) 599.297/ 2

Tucet velkých šéfů : rozhovory s dvanáctkou předních českých manažerů / R. Crha ...[et al.]. - Praha : Osmium, 1995. - 173 s. - (váz.) 785.977

Tvorba softwaru 97 : celostátní konference : sborník přednášek : Ostrava 28.05.1997-30.05.1997 / [Kaluža Jindřich] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1997. - 248 s. - VŠB-TU. -Katedra informatiky v ekonomice, Ostrava. - (brož.) 1-100.776

Učebnice programování - základy algoritmizace : učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 177 s. - (brož.) 1-100.932

Ukrajinský obchodní dopis. - 1. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 54 s. - (brož.) 1-101.262

Umění bydlet. - Brno : Rena, 1994. - 56 s. - (brož.) II 833.168

Untersuchung der Druckerzeugung und der Strahl-Stoff-Wechselwirkung an einem Excimerlaser - System für die Schockbehandlung von Metallen / G. Hintz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 96 s.- Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.993

Untersuchungen zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten von Nickelaluminiden / B. Schramm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 101 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.022

Untersuchungen zur Hochtemperaturkorrosion heterogener (ALFA2-GAMA)- und homogener GAMA-Titan-Aluminide / R. Kremer. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 3, 129 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.306

UPS zdroje pro systémy střídavého zajištěného napájení : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag team, 1997. - 50 s. - (Brož.) II 833.163

Uzly : přes 50 nejužitečnějších uzlů pro táboření, jachtaření, rybaření a horolezectví / P. Owen. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 80 s. - (váz.) II 833.192

Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů : sborník sekce z mezinárodní konference : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 09.1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. -142 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra účetnictví, Ostrava. - (brož.) 1-100.699

Účtovníctvo v komerčných poisťovniach / A. Majtánová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 112 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.146

Úvod do práce s PC (nejen) pro veřejné knihovny. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 203 s. - (brož.) 1-101.073

Vedeme jednání v angličtině / U. Hoffmann, M. Tobin. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 136 s. - (brož.) 1-100.762

Vedeme jednání v němčině / U. Hoffmann, M. Tobin. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 134 s. - (brož.) 1-100.761

Vedení mateřské školy / J. Buriánová, V. Jakoubková, H. Nádvorníková ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. + 1 příl.(2. aktualizace). - (váz.) II 833.430

Vedení školy. [1], 5. aktualizace / J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.428/ 1

Vedení školy. 2 / J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.428/ 2

Vedoucí podniku : podnik v kostce. základní dílo - stav květen 1997 včetně 3 aktualizací / P. Němeček. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.587/ 1997(KVĚT.)

Vedoucí podniku : podnik v kostce. základní dílo - stav srpen 1997 včetně 4 aktualizací / P. Němeček. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.587/ 1997(SRP.)

Velká kniha pro malé mistry. 3 / U. Barff, I. Burkhardt, J. Maier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 207 s. + 1 příl. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 775.521/ 3

Verformungsverhalten und Mikrostruktur einer oxiddispersionsgehärteten Eisenbasislegierung / M. Weisse. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 111 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.305

Vesele i vážně o papíru, textilu, železe a kovech / Z. Chmel. - 1. vyd. - Brno : Ante, 1997. - 174 s. - (brož.)- (váz.) 1-101.071

Visual FoxPro 3 : profesionální programování / D. Henning ..[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 28, 1063 s. + 1 CD. - (váz.) 1-100.506

Vůně Vánoc. - Brno : Rena, 1996. - 40 s. - (brož.) II 833.170

Využití sluneční energie v obytných a občanských budovách : sborník seminárních přednášek : Brno, (CZ) 29.09.1997. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 88 s. - Fakulta architektury. -Energetické konzultační a informační středisko ČEA, Brno. - (brož.) 1-100.772

Výpočetní technika : kompletní průvodce obsluhou personálních počítačů / M. Tarabec. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 123 s. + 1 disketa. - (brož.) II 833.305

Výpočtová mechanika '97 : 13. konference s mezinárodní účastí : Pernink 29.10.1997-31.10.1997. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 284 s. - Katedra mechaniky ZČU, Plzeň. - (brož.) 1-100.918

Výrobky ze slaného těsta / I. Kiskalt. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 79 s. - (váz.) II 833.282

Vzpomínky na minulost : bájná Antilie : stopy vyspělé civilizace / K. Aschenbrenner. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 173 s., obr., příl. - (váz.) 1-100.846

Win32 API - průvodce vývojáře : kompletní reference programátora pro Windows 95 a Windows NT. Sv. 1 / R. Simon, M. Gouker, B. Barnes. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 669 s. + 1 CD-ROM. -(brož.) 1-100.691/ 1

Win32 API - průvodce vývojáře : kompletní reference programátora pro Windows 95 a Windows NT. Sv. 2 / [Richard J. Simon, Michael Gouker, Brian C. Barnes] - [Brno] : Unis, [1997]. - S.672-1417. - (brož.) 1-100.691/ 2

Windows 95 : průvodce prostředím Windows 95 / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 124 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. -(brož.) S II 833.291

Windows NT 4.0 Workstation : kompendium / O. Koch. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 640 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 1-100.690

Windows pro pokročilé a experty : architektura 32 bitových sustémů Windows 95 a Windows NT / J. Richter. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 33, 988 s. + 1 CD. - (váz.) 1-100.509

WORD 6 : tvorba dokumentů v praxi / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 293 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.) S II 833.290

Word 97 / J. Kukučka. - 1. vyd. - Brno : CCB , 1997. - 8, 284 s. - (brož.) 1-101.021

Z mrazničky do mikrovlnné trouby / [Judith Ferguson] - 2. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. - (váz.) II 833.207

Základy implementace souborů a databází / J. Pokorný. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 196 s. - (brož.) S II 833.321

Základy optimalizace a rozhodování / K. Rais. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR, 1997. - 97 s. - Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického, Brno. - (brož.) S II 833.152

Základy technologie a řízení dopravy / K. Pivoňka, V. Cempírek. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 86 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra technologie a řízení dopravy, Pardubice. - (brož.) S II 833.119

Základy výpočetní techniky : učební texty / S. Slánská. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 38 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. -(brož.) S II 833.089

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích : (s komentářem k nejdůležitějšín ustanovením) : rukověť pro potravinářský průmysl v ČR / uspořádal a komentář zpracoval B. Škopek, J. Mezera. - 1.vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.751

Závěsy / H. Luke. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 80 s. - (váz.) II 833.411

Zdvihací zařízení a pracovní plošiny v praxi : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 69 s. - (Brož.) 1-100.692

Zelenina : velká kniha zeleninových druhů / M. Biggs. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 256 s. - (váz.) II 833.413

Zpravodajství z každoroční výstavy NetWorld+Interop '96 v Atlantě : [NetWorld+Interop]. Atlanta, (US) 1996 / V. Mach. - [Praha] : [Computer Press], 1996. - 15 s. - (Brož.) II 832.966

Zur Phasenverteilung von Gas-Feststoff-Strömungen in Rohren / N. Huber. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 162 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.164

Der Zusammenhang zwischen nachrichtentechnischen Innovationen und Veränderungen der Marktordnung / E. Witte. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 26 s. - (brož.) 1-100.466

Zvláštnosti marketingu malých a středních podniků / D. Rössl. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 93 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.) 1-101.299

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist