Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 1997

"Ekologické rychlokompostování biomasy" : odborný seminář : Zhodnocení přebytečné biomasy ke stabilizaci půdní úrodnosti formou ekologického biokompostování. Žďár n. Sázavou 18.09.1997

/ [editovali Květuše Hejátková] ...[et al.]- Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 20 s. - Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha. - (brož.) 1-100.695

Der "molekulare Draht"- Experimentelle und theoretische Betrachtungen zu einer "molekularen Elektronik" / M. Gr*ppel. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 131 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.324

14C-Messungen an kleinen Probenmengen mit der Beschleunigermassenspektrometrie / G. Morgenroth. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.323

Adsorption und Reaktion von Eisenpentacarbonyl auf Si(111) / H. Mex. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.681

Afinní a euklidovské prostory / V. Pecina, J. Přívratská. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 97 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) 1-100.849

Anglie je na houby : o houbaření v Angli a jinde, 93 jedlých hub, 108 kulinářských receptů / B. Kuras. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 174 s., obr. příl. - (váz.) 1-101.214

Applied Geophysics in Environmental Engineering and Science / editor S. Mareš...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 98 s. - (brož.) S II 833.318

Atmosférická depozice acidifikačních činitelů na území České republiky / M. Zapletal. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 18, 161 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav historie a muzeologie, Opava. - (brož.) S II 833.050

Atom : cesta subatomárním vesmírem / I. Asimov. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 247 s. - (váz.) 1-101.314

Aufbau und Eigenschaften polymerabgeleiteter Oxidations-Schutzschichtsysteme für Carbon/Carbon-Composites/ T. Kluck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 104 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.007

Bandstruktur und elektronische Prozesse in 6H-SiC / F. Engelbrecht. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 4, 198 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.335

Becquerel's Legacy: a Century of Radioactivity : Proceedings of a Conference : London 29.02.1996-01.03.1996 / Proceedings Editor M. O'Riordan. - Ashford : Nuclear Technology Publishing, 1996. - 7, 154 s. - (váz.) 1-100.221

Die Bedeutung von Junggesellengruppen für die Haltung von Säbelantilopen (Oryx dammah) in Zoologischen Gärten / J. Engel. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 171 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.332

Beiträge zur Darstellung von Hydroxycarbonsäure-tert.-butylestern und deren Einsatz als Baustein in der Polyethersynthese- Synthese und Berechnungen von nichtlinear optischen Chromophoren mithochfluorierten Akzeptorgruppen / M. Matner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 169 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.985

Beiträge zur Messung der Spinstrukturfunktion gn1 des Neutrons im HERMES Experiment / F. Neunreither. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 4, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.997

Berechnung von Korrelationseffekten in Polymeren mittels der Coupled Cluster Theorie / R. Knab. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 105 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.336

Beschleunigung von und Untersuchungen mit polyatomaren Ionen im MeV Energiebereich / C. Tomaschko. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.339

Beskydy - krajinná dominanta ostravsko-karvinské aglomerace : sborník příspěvků z 5. konference Nadace Beskydy : [Nadace Beskydy]. Ostrava 10.1997 / [uspořádal Ladislav Buzek] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 84 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.) II 833.304

Biomateriály / J. Koutský. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 72 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.) 1-101.097

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Vol. 140. - 1st Ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 94 s. - (brož.) 165.737/ 140

Biometrie / S. Komenda. - 2. opr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 137 s. - (brož.) S II 833.451

Biotransformace léčiv a její význam pro toxikologickou praxi / J. Večerková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 69 s. - Ústav pro toxikologii a soudní chemii 1. lékařské fakulty UK,Praha. - (brož.) 1-100.956

Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I / J. Kovář. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 64 s. - (brož.) S II 833.279

Catalogue of fossil plants described in works of Kaspar M. Sternberg / J. Kvaček, M. Straková. - Prague : National Museum, 1997. - 201 s., obr. příl. - (brož.) II 833.070

CdS-photokatalysierte Addition von Alkenen an Imine: Ein neuer Weg zu ungesättigten Aminen / H. Keck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 7, 176 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.002

Cesta kolem světa : průvodce cestovatele / D. Holing. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 288 s. - (váz.) II 833.235

Charakterisierung der an einer t(4;11)(q21;q23) Translokation beteiligten humanen Gene ALL-1 und AF4 / I. Schirmer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 101 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.001

Charakterisierung der MIS-Inversionsschicht-Solarzelle im Laser-Raster-Mikroskop durch lokal lichtinduzierte Str*me (LBIC-Methode) / K. Wilhelm. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 129 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.162

Charakterisierung und Reaktionsverhalten von Methylencarbenyliden-triphenylphosphoran / W. Frank. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 186 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.333

Cheater Level : cheaty pro více než 500 her na PC / R. Martenek. - Praha : Vogel, 1997. - 130 s. - (brož.) 1-101.016

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 19 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 34(1997-98)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Markéta Pečivová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládežeMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 13 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 34(1997-98)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jan Rohovec] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládežeMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 27 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 772.240/ 34(1997-98)1

Chemie : výkladový slovník základních pojmů chemie pro základní školy a nižší třídy gymnázií / V. Šrámek, L. Kosina. - 1. vyd. - [Úvaly u Prahy] : ALBRA, 1997. - 139 s., příl. - (Brož.) II 861.044

A Community View of Disturbance and Vegetation Dynamics/ S. Franklin. - Joensuu : University of Joensuu, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 785.705

Cvičení z jaderné chemie / J. Hála. - 3. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 97 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) S II 833.191

Cvičení z matematiky I / Z. Heleyová. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 103 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-101.096

Czech Speleological Society 1993-1997 / edited by P. Bosák. - Praha : Zlatý kůň, 1997. - 52 s. -

(brož.) 1-101.093

Časové zázraky / E. Meckelburg. - 1. vyd. - Liberec :Dialog, 1997. - 227 s., obr. příl. - (Váz.) 786.065

Česká národní bibliografie - Kartografické dokumenty : 1994. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 158 s. - (brož.) 1-101.010

Čeština od lesa : inspirace nejen pro děti: Příroda - jazyk - člověk / A. Louženská, J. Dršatová. - 1. vyd. - Úvaly u Prahy : ALBRA, 1997. - 95 s. - (Brož.) II 861.045

Člověk a životní prostředí / M. Allaby. - Praha : Knižní klub, 1997. - 45 s. - (váz.) II 833.469

Deskriptivní geometrie pro technické školy vysoké, vyšší a střední / M. Kargerová. - Ostrava : Montanex, 1997. - 185 s. - (brož.) II 833.067

Dějiny biologického myšlení : apendix: vznik, vývoj a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů / S. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1997. - 142 s. - (váz.) 1-101.025

Diamond-like Carbon (DLC) Films Deposited Using XeCl-Excimer Laser with Laser Assisted Physical Vapour Deposition (LPVD) Method / Mao-Kuo Wei. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 25, 146 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.319

Diferenciální a integrální počet. 1 / I. Černý. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 168 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Liberec. -(brož.) 1-100.851/ 1

Diferenciální počet funkcí více proměnných / J. Nagy, J. Taufer. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 117 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 833.356

Dinosauři / D. Norman. ilustrace J. Sibbick. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 80 s. - (váz.) II 833.215

Das dynamische Kohärenzradar - ein schneller, hochgenauer optischer 3D-Sensor / S. Blossey. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 169 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.928

Der Einfluss der Gasdichte auf Stoffübergang und Gasgehalt in Blasensäulen und Suspensionsblasensäulen / I. Dewes. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 11, 144 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.019

Ekologie průmyslu / I. Kudláček. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 186 s., příl. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.355

Ekonometrie I / J. Víšek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 140 s. - Institut ekonomických studií, katedra makroekonomických financí Fakulty sociálních věd UK, Praha. - (brož.) 1-101.045

Elektronenstruktur und Supraleitung: Eine exemplarische Studie an YBa2Cu3O7 / D. Wechsler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 104 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.003

Elektrostatik in Proteinen : theoretische Ansätze, Entwicklung von Rechenmethoden und Modelluntersuchungen zum Ionisationsverhalten und zum Mittelpunktspotential von c-Typ Cytochromen / S. Grzybek. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 14, 167 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.925

Endothelzell-Laminine: Molekulare und funktionelle Aspekte / M. Frieser. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 117 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.680

Entwicklung eines mikrostrukturell begründeten Modells der Hochtemperaturverformung lamellarer Titan-Aluminide / U. Hofmann. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 153 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.923

Entwicklung und Anwendung analytischer Verfahren zum Biologischen Monitoring und Biochemischen Effekt-Monitoring von Aldehyden, Alkylantien und Alkylbenzolen / A. Krämer. - Erlangen : [vl.nákl.], 1997. - 8, 145 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.991

Environmental Health / D. Moeller. - Cambridge : Harvard University Press, 1997. - 15, 480 s. - (váz.) 1-100.222

Equadiff 9 : Conference on Differential Equations and their Applications : Abstracts - Enlarged Abstracts : Brno 25.08.1997-29.09.1997 / edited by Z. Došlá...[et al.]. - Brno : MasarykUniversity, 1997. - 246 s. - (brož.) 1-100.724

ERA '97 : hodnocení rizik pro životní prostředí "Od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém" : program a sborník konference : Brno, hotel Santon 19.10.1997-22.10.1997 / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 287 s. - Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha. - (brož.) II 833.389

Erstellung von Metadatenbanken zu Umweltchemikalien und vergleichende Bewertung von Online Datenbanken und CD-ROMs/ K. Voigt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 209 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.686

EU Directives and Environmental Law : Proceedings of the International Conference : Prague 13.05.1997-14.05.1997 / edited by M. Seibert. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 156 s.- (brož.) 1-101.078

Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen über positive Lösungen von nichtlinearen Zwei-Punkt-Randwertaufgaben und deren Anwendungen in der Membranentheorie / R. Pirner. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 116 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.920

Experimentelle Untersuchung und Modellierung der heterogen katalysierten Zersetzungsreaktion von N2O in Abgasströmen / H. Dandl. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 139 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 786.018

Expertní systémy / V. Olej, P. Petr. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 5, 257 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra informačních systémů, Pardubice. - (brož.) S II 833.086

Fatty Acid Composition in Subspecies of Ringed Seal (Phoca hispida) and Several Semiaquatic Mammals: Site-Specific and Dietary Differences / R. Käkelä. - Joensuu : University of Joensuu, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 785.702

Eine Field-Boundary-Element-Formulierung für elastoplastische Stoffmodelle der Schädigungsmechanik / U. Herding. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 12, 149 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.017

Food Selection and Performance of Microtus Voles in Relation to Dietary Protein and Woody Bark / A. Harju. - Joensuu : University of Joensuu, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 785.703

Fyzika : příklady / J. Drchalová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 111 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.361

Fyzika polovodičových součástek / J. Voves. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 163 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.315

Fyzikální chemie : návody pro laboratorní cvičení / L. Trnková. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 104 s. - (brož.) S II 833.264

Fyzikální chemie pro posluchače farmacie - 2. díl / A. Lázničková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 126 s. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické

fakulty UK,Praha. - (brož.) S II 833.337

Fyzikální praktikum I / N. Uhdeová ...[et al.]. - 3. přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 92 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav fyziky, Brno. -(brož.) S II 833.189

Gasphasenhydroxylierung von Benzol mit Distickstoffmonoxid an Katalysatoren vom Pentasil Typ / M. Häfele. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 190 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.307

Genetická praktika / J. Reischig. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 178 s. - (brož.) S II 833.334

Genové inženýrství I / V. Vondrejs, Z. Storchová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 59 s. - (brož.) S II 833.278

Geografické informační systémy 10 / J. Kolář. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 149 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.231

Geologie pro základní školy / [Jaroslav Vališ] ...[et al.]- 8. upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 157 s., příl. - (brož.) 785.008

Geometrie. Díl 4 / V. Blažek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1997. - 141 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) S II 825.326/ 4

Globale Optimierung mit massiv parallelen genetischen Algorithmen / M. Schwehm. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 10, 211 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.929

Herstellung monoklonaler und polyklonaler Antikörper gegen 1,4-Benzodiazepine zum empfindlichen Nachweis in biologischem Probenmaterial / I. Ackermann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 7,122 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.989

Herstellung, Aufbau und Eigenschaften polymer abgeleiteter Verbundkeramik des Ausgangssystems MeSi2/Polysiloxan / T. Erny. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1996. - 7, 185 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.167

Hmyz a pavoukovci / H. Reichholf-Riehm. - Praha : Ikar, 1997. - 287 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 1-101.326

Hvězdy / J. Herrmann. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 287 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 1-101.327

Hydrogeologische Gegebenheiten in der Verwitterungszone im Umfeld der kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz / B. Breuer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 7, 190 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) II 861.231

Hydrologická ročenka České republiky. 1996. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1997. - 183 s. - Úsek hydrologie, Praha. - (brož.) II 314.016/ 1996

Induktion der terminalen Differenzierung myeloischer Leukämiezellen durch Zytokine der Interleukin-6-Familie / R. Piekorz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 108 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.992

Integrovaná počítačová podpora tvorby řídících systémů: sborník ze semináře : Brno, (CZ) 08.10.1997. - Brno : VUT, 1997. - 22 s., příl. - Fakulta strojní. - Ústav automatizace a informatiky,Brno. - (váz.) II 833.221

Intra- and Interspecific Gene Flow and Phylogenetic Relationships in the Salmonidae as Revealed by Protein and DNA Analyses / K. Elo. - Joensuu : University of Joensuu, 1996. - Přeruš. str.,3 tb. příl. - (brož.) 785.704

Introduction to Linear Algebra / P. Pták. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 165 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.358

Inženýrská geodézie 10, 20 : návody ke cvičením / M. Bajer, J. Procházka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 192 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.232

ISBD(CM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty / [odpovědný redaktor Bohdana Stoklasová] - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1997. - 7, 59 s. - Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. - (brož.) II 833.101

Jak porozumět organické chemii / J. Pacák. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 315 s. - (brož.) 1-100.971

Jedenáct statí : netradičně o přírodě, společnosti, člověku, jeho vědomí a poznání / J. Provazník. - Nový Bydžov : vl. nákl., 1996. - 88 s. - (Brož.) 1-101.414

20. jubilejní chemické zdroje elektrické energie : Brno 26.08.1997-28.08.1997. Česká elektrotechnická společnost (ÚOS pro chemické zdroje elektrické energie) Praha, (CZ) / [zodpovědný redaktor Milan Calábek] - Praha : Česká elektrotechnická společnost, 1997. - 77 s. - Ústav elektrotechnologie FEI VUT, Brno. - (brož.) II 833.042

Kalkulačka malého Pandy / [ilustrace Stephanie Boey] - [Praha] : Talisman, 1996. - Nestr. + 1 kalkulačka. - (Váz.) Z 785.209

Kapitoly o filosofii přírody / J. Kamarýt. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 214 s. - Filosofický ústav AV ČR, Praha. - (brož.) 1-100.910

Katabolitrepression des xyl Operons aus Bacillus megaterium: Untersuchungen zum molekularen Mechanismus / R. Gösseringer. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 4, 113 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.329

Katalog sbírky brouků : Coleoptera I. Rod Carabus / F. Petřík, M. Roháčová. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1997. - 15 s., příl. - (brož.) 1-100.886

Katalog sbírky savců / F. Petřík. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1997. - 16 s., příl. - (brož.) 1-100.887

Konformationsanalyse des Tn10-kodierten Tet Repressors durch Singuläre Tryptophanmutanten / M. Kintrup. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 4, 97 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.999

Konstruktivní geometrie / L. Seichter. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 135 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 833.224

Konzept eines rechnerunterstützten Assistenzsystems für die Entwicklung umweltgerechter Produkte / J. Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 200 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.013

Květena České republiky. 3 / editoři S. Hejný, B. Slavík. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1992. - 542 s. - (váz.) II 817.313/ 3

Laboratorní technika pro nechemické obory / A. Mareček, A. Růžička. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 44 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) S II 833.377

Ladungsträgertransport über inhomogene Silizid/Silizium Schottky-Barrieren / P. Lahnor. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 4, 108 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.926

Eine lernende Störgrössenaufschaltung für Drehstromantriebe mit Pulsumrichter / M. Wolf. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 126 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.321

Leuchtstoffe mit Quantenwirkungsgrad grösser Eins: Suche nach Kaskaden in Photolumineszenz und Kathodolumineszenz / U. Nischik. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 103 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.930

Listnaté lesy. - Praha : Slovart, 1997. - 165 s. - (váz.) II 833.425

Matematická analýza pro 1. semestr / J. Kojecká, T. Kojecký. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého 1997. - 199 s. - (brož.) S II 833.449

Matematická logika / M. Demlová, B. Pondělíček. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 160 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.312

Matematické základy finančních operací / L. Prouza, L. Prouza. - 2. opr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 132 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice.- (brož.) S II 833.087

Matematika : pro 5. ročník základních škol. Díl 1 / J. Justová. - 2. vyd. - Všeň : Alter, 1997. - 63 s. - (brož.) 783.553/ 1

Matematika / G. Vosmanská. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 120 s. - (brož.) S II 833.265

Matematika / V. Hájková, O. John, M. Zelený. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 213 s. - (brož.) S II 833.331

Matematika II / V. Hník, H. Kopřivová. - 4. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 157 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.) S II 833.228

Matematika a statistika I : (lineární algebra) / H. Nešetřilová, P. Šařecová. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 103 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. -Katedra statistiky, Praha. - (brož.) S II 833.323

Matematika pro 5. ročník základní školy : učebnice / M. Koman, F. Kuřina, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR, 1997. - 127 s. + 2 příl. - (brož.) 785.430

Matematika pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit / M. Koman, F. Kuřina, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR, 1997. - 71 s. - (brož.) 785.431

Matematika pro 7. ročník základní školy. Díl 1 / J. Trejbal, D. Jirotková, V. Sýkora. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 87 s. - (brož.) II 861.134/ 1

Matematika pro biology / J. Niederle, J. Osička. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 94 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.775

Matematika pro ekonomy 1 / J. Klůfa, J. Coufal. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1997. - 405 s. - (váz.) 1-100.754

Matematika pro pátý ročník základní školy. Část 1 / J. Coufalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 62 s. - (brož.) II 861.128/ 1

Matematika pro pátý ročník ZŠ : pracovní sešit. 1 / J. Coufalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 32 s. - (brož.) II 861.133/ 1

Matematika pro přijímací zkoušky / P. Rádl ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 55 s. - (brož.) 1-100.913

Mechanistische Untersuchungen zur Reaktivität von Metallorganischen Verbindungen / C. Dücker-Benfer. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 135 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.157

Mechatronics and Robotics '97 : International Conference : Brno 29.09.1997-02.10.1997 / editor C. Kratochvíl...[et al.]. - 1. Ed. - Brno : Institute of Mechatronics, 1997. - 280 s. - Technical university, Brno. - (brož.) 1-101.080

Medicína šamanů : léčivé účinky rostlin z deštného pralesa posílí váš imunitní systém : bylinné čaje - prevence proti rakovině / T. David. - 1. vyd. - [Praha] : Ikar, 1997. - 141 s. - (váz.) E 981.366

Medvídkovy hodiny / [Moira Butterfield] . [ilustrovala Christine Howe] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - Nestr. - (váz.) II 861.252

Mendel '97 : 3rd International Mendel Conference on Genetic Algorithms, Optimization Problems, Fuzzy Logic, Neural Networks, Rough Sets : Brno 25.06.1997-27.06.1997 / [J. T. Alander] ... [etal.]- Brno : Technical University, 1997. - 398 s. - Faculty of Mechanical Engineering, Brno. - (brož.) II 833.150

Messung der Elektronendichteverteilung in stromstarken Pseudofunkenentladungen durch tomografische Zweiwellenlängeninterferometrie - Ein Vergleich von Metall- und Halbleiterelektroden / A. Schwandner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 127 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.994

Messung der Polarisationstransferkoeffizienten in der elastischen Pion-Deuteron-Streuung / G. Suft. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 96 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.309

Metallische Nanopartikel in Polymermatrices / B. Pietsch. - Erlangen : [vl.n.], 1995. - 142 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.315

Metody a aplikace teoretické organické chemie / [autor Zdeněk Havlas] - Praha : Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, 1997. - 90 s. - (brož.) II 833.043

Modelluntersuchungen zu photographisch relevanten Reduktions- und Oxidationsprozessen an der Silberscheibenelektrode / J. Richter. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 128 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 784.932

Mokřady střední Moravy / [text Vlastík Rybka] ...[et al.]- Olomouc : Sagittaria, 1997. - 65 s., 32 obr. na příl. - (Brož.) 1-101.419

Molekularbiologische Untersuchungen zur Lokalisation und Funktion von Zuckertransportproteinen in Arabidopsis thaliana/ E. Truernit. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 4, 99 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.338

Monte Carlo-Photoionisationsmodell für inhomogene Gasnebel / S. Och. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 70 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.334

Das mop Regulon aus Acinetobacter calcoaceticus: Domänenstruktur von MopR und Stabilität der mop mRNA / F. Schirmer. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 4, 122 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.311

Morče : jak o ně pečovat a jak mu porozumět : rady odborníka pro správný chov / K. Behrend. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 63 s. - (brož.) 1-100.911

MRI - The Basics / R. Hashemi, W. Bradley. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1997. - 11, 307 s. - (brož.) II 832.973

Multiple Vaterschaften und Spermienkonkurrenz beim Abendsegler Nyctalus noctula (Chiroptera, Mammalia) / F. Mayer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 65 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.987

Můj barevný atlas zvířat / E. Bauer. ilustrace H. Fay. - 4. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 100 s. - (váz.) II 833.200

Myslivcův rok : jaro : léto : podzim : zima / J. Vrba. - Praha : Český klub, 1997. - 748 s. - (váz.) 784.760

Návody k praktickým cvičením z biologie a zoologie / R. Hrabák ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 115 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie.- Ústav biologie a zoologie, Brno. - (brož.) S II 833.380

Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie/ V. Maroušek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 78 s. - Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.) S II 833.270

Neuzeitliche europäische Himmelsgloben mit arabischen Inschriften / P. Kunitzsch. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 33 s., 6 obr. na příl. - (brož.) 1-100.465

Numerologie : čísla, která odhalují váš charakter i vaši budoucnost / N. Shine. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 128 s. - (váz.) II 833.418

O biologii nutně i náhodně / J. Nečásek, H. Pavličíková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 79 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra společenských věd, České Budějovice. - (brož.) 1-101.101

Oberflächenmodifizierung von thermoplastischen Polymerwerkstoffen in Hinblick auf die Verbesserung ihrer Verklebbarkeit / T. Zeiler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 229 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 786.008

Objevitelé přírodních zákonů / I. Štoll. ilustroval P. Ptáček. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 64 s. - (Fragment ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) II 833.298

Objevování Země. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 95 s. - (váz.) II 833.212

Ochrana zvířat a welfare '97 : Brno 14.10.1996-15.10.1996. Část 1 / [editor Michal Opatřil] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 79 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.) 1-101.165/ 1

Ochrana zvířat a welfare '97 : Brno 14.10.1996-15.10.1996. Část 2 / [editor Michal Opatřil] ...[et al.]- 1. vyd. - Brbo : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 109 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.) 1-101.165/ 2

Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice / J. Šmajs. - 2., rozš. vyd. - Praha : Hynek, 1997. - 205 s. - (váz.) 1-100.760

On the National Process to Comply with the Commitments under The Un Framework Convention on Climate Change : the Czech Republic's 2nd Communication / [Vladislav Bízek] ... [et al.]- Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1997. - 79 s. - (brož.) II 832.964

An Overview of Chemistry / P. Kaplan, J. Sláma. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 96 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.) S II 833.144

Die palaearktischen Vögel - Geospezies und Biospezies / S. Eck. - Dresden : Staatliches Museum für Tierkunde, 1996. - 103 s. - (brož.) 1-100.870

Pandíkova kniha o kalkulačce. - Praha : Rebo, 1996. - Nestr. + 1 kalkulačka. - (váz.) Z 785.210

Petrofyzika / M. Kobr ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 134 s. - Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 833.341

Pěstujeme lineární algebru / L. Motl, M. Zahradník. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 348 s. - Katedra matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha. - (brož.) 1-101.050

Phytochemische Untersuchungen an der mexikanischen Arzneipflanze Salvia parryi (Lamiaceae) / F. Honecker. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 6, 303 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.998

Piková dáma a Spirálka : monografie jeskyně / [sestavili J. Štorg, J. Kučera] - [Praha] : [vl.nákl.], 1997. - 60 s., mp. příl. - (Brož.) II 833.162

Podzemní hydraulika v ekologických a inženýrských aplikacích / I. Kazda. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 376 s. - Akademie věd České republiky, Praha. - (váz.) 1-101.130

Pohádky se zvířátky / [Vladimir Grigor'jevič Sutejev] - 3. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - 139 s. - (váz.) 785.010

Pojistná matematika : (cvičení) / J. Walter, A. Čermáková, L. Walterová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 49 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 833.309

Pojistná matematika I / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 67 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.376

Poslové úsvitu : učení Plejáďanů sdělené obyvatelům Země / B. Marciniak. - Praha : Alternativa, 1997. - 251 s. - (brož.) 785.943

Povodňový servis / [Pavel Uminský] ... [et al.]- Praha : Dashöfer, [1997]. - 16 s. - (Brož.) II 833.015

Poznáváme přírodu a místo, kde žijeme : prvouka pro 1.-3. ročník základní školy : díl 3 / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 111 s. -(brož.) II 861.104

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. r. zvláštní školy / J. Švercl. - 1. vyd. - dotisk. - Praha : Scientia, 1997. - 36 listů. - (brož.) II 861.131

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 9. r. zvláštní školy / J. Švercl. - 1. vyd. - dotisk. - Praha : Scientia, 1997. - 36 listů. - (brož.) II 861.130

Pracovní sešit k učebnici Poznáváme přírodu a místo, kde žijeme : prvouka pro 1.-3. ročník základní školy : díl 3 / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 48 s. - (brož.) II 861.105

Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 4 / E. Komanová, V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 74 s. - (brož.) II 861.132

Pracovní sešit z chemie : pro 9. ročník základní školy / V. Kolský, M. Pečivová, K. Bechyňová. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - Nestr. - (brož.) 785.906

Praktická cvičení z biochemie pro posluchače VFU Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Díl 1, Zimní semestr / M. Smutná... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 41 s., příl. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. - Ústav biochemie a biofyziky, Brno. - (brož.) S II 833.157/ 1

Präparative, spektrometrische und strukturchemische Untersuchungen an mehrkernigen, sulfitüberbrückten Komplexen der Platingruppenmetalle / R. Krieglstein. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 177 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.313

Problemangepasste quantenchemische Berechnungen zu Cytochrom P 450 - Metabolismus und SIGMAö-Aromatizität / A. Göller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 202 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.684

Problematika úpravy, využití a zneškodňování zemědělských odpadů : sborník referátů ze semináře : Praha 25.09.1997 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1997. - 95 s., příl. -(Brož.) II 833.391

Proceedings of the First Czech-Swiss Ph.D. Students Conference on Life Sciences : [1st Czech-Swiss Ph.D. Students Conference on Life Sciences]. Prague, (CZ) 15.10.1997-17.10.1997. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, (CH). Institute of Chemical Technology Prague, (CZ) / Edited by P. Kotrba. - Prague : ICT Press, 1997. - 10, 54 s. - (brož.) II 831.939

Proceedings of the Mathematical Methods in Economics : international Scientific Conference on the Occasional of 20th Anniversary of Foundation of the Faculty : [Mathematical Methods inEconomics '97]. Ostrava, (CZ) 09.09.1997-11.09.1997 / edited by D. Bauerová...[et al.]. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1997. - 205 s. - Faculty of Economics, Ostrava. - (brož.) 1-100.702

Příklady k matematice I / J. Charvát, M. Hála, Z. Šibrava. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 312 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.045

Příprava k přijímacím pohovorům z matematiky / P. Poulová. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 74 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, HradecKrálové. - (brož.) 1-101.091

Příroda plná her / B. Walpole. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 48 s., příl. + 2 misky, lakmusové papírky, 2 zvětšovací skla, 1 odměrka, 1 obyčejná tužka, 4 pastely, 1 kompas, 1zkumavka, 1 pinzeta z umělé hmoty, 1 teploměr, 1 mikrotenový sáček, 1 uzávěrka na zkumavku. - (váz.) Z II 861.150

Přírodní obraz Země : pro 1. ročník gymnázia / M. Štulc, P. Příhoda, H. Srbová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 151 s. - (brož.) 1-101.064

Přírodopis I : pro 6. ročník základní školy / L. Dobroruka ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 127 s. - (brož.) II 861.140

Přírodověda pro 5. ročník základní školy : od vesmíru k člověku / D. Kvasničková, J. Froněk, M. Šolc. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 95 s. - (brož.) II 861.271

Psí desatero : vše, co potřebujete vědět, abyste dobře porozuměli svému psovi / H. Hegewald-Kawich. Fotografie M. Wegler. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 174 s. - (váz.) II833.129

Qualitative und quantitative Untersuchungen zur Nahrungsökologie in Bayern überwinternder Kormorane (Phalacrocorax carbo sinensis) / T. Keller. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 2, 159 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.310

Quantitative Rietveld-Phasenanalyse von Tonerdezementen/ T. Füllmann. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.337

Quantum Mechanical Investigations on the Structure and Stability of Carbocations and Isoelectronic and Isostructural Species / C. Maerker. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 207 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.308

Rastersondenlithographie mit niederenergetischen Elektronen / K. Kragler. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 108 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.156

Reaktionen von Carben-Komplexen des Chroms und des Wolframs mit Phosphoryliden / H. Musch. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 117 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.160

Recycling of Polymers : 1997 Prague Meetings on Macromolecules - 54th Meeting - 38th Microsymposium : Programme Booklet : Prague 14.07.1997-17.07.1997. - Prague : Institute of MacromolecularChemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - Přeruš. str. - International Union of Fure and Applied Chemistry. - Czech Chemical Society, Prague. - (brož.) 1-100.855

Regionální rozvoj a životní prostředí : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20. výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97 ]. Ostrava, (CZ) 09.09.1997-12.09.1997. -Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 129 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra regionální ekonomiky, Ostrava. - (brož.) 1-100.698

Regulation of the ARO4 and HIS7 Genes in the Yeast Saccharomyces cerevisiae / C. Springer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 2, 131 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.990

Reinigung und Rekonstitution pflanzlicher Zuckertransportproteine / J. Stolz. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 8, 95 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.322

Repräsentation von Molekülstrukturen zur computergestützten Behandlung chemischer Reaktionen / S. Bauerschmidt. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 163 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.330

Ročenka Správy Krkonošského národního parku. 1996. - Vrchlabí : Správa KRNAP, 1997. - 155 s. - (brož.) 542.835/ 1996

Rozprávky o zvieratkách / [Vladimir Grigor'jevič Sutejev] - 1. vyd. v Librexu. - Ostrava : Librex, 1997. - 139 s. - (váz.) 785.009

Savci / J. Gaisler, J. Zejda. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 496 s. - (váz.) II 833.306

Savci. 1, Ptakořitní, vačnatci, chudozubí, hmyzožravci, tany, letuchy, letouni, primáti / M. Anděra. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 143 s. - (váz.) II 833.410/ 1

Sbírka příkladů z fyziky - pro přijímací řízení / I. Křivánek, S. Bartoň, J. Buchar. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 37 s. - (brož.) 1-101.166

Sbírka úloh z dynamiky / C. Kratochvíl, E. Malenovský. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 164 s. - VUT - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 833.263

Sbírka úloh z fyziky / J. Sládková ...[et al.]. - 2. upr. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 146 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 833.190

Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 7, Matematika. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 63 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.) 254.712/ 7

Selbstkomplementäre Metallchelatkomplexe zum Aufbau von linearen und helicalen 1D-Koordinationspolymeren / M. Decker. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 240 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.009

Selektive heterogen-katalytische Synthese von para-methylierten Biphenylen / C. Brechtelsbauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 6, 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.988

Semiempirische MO-Methoden und Anwendungen für Umgebungseffekte / M. Hutter. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 7, 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.318

Severočeské doly, akciová společnost, Chomutov a prostředí pro život / S. Štýs. - Praha : Bílý slon, 1997. - 47 s. - (brož.) II 832.968

Single-Electron Transport in Semiconductor Nanostructures: Artificial Atoms, Molecules and Local Density of States Fluctuations / T. Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 217 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.683

50. sjezd chemických společností : sborník abstrakt příspěvků : Zlín, (CZ) 08.09.1997-11.09.1997. Česká společnost chemická Praha, (CZ) / [redakční rada sborníku Daniela Walterová] - Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. - 249 s. - (brož.) II 833.099

Směrnice Evropské unie a právo životního prostředí : sborník referátů z mezinárodní konference : Praha 13.05.1997-14.05.1997 / [sestavil Michal Seibert] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-101.077

SOA-based Components for Optical Networks : COST 240 Workshop : Book of Abstracts : Prague 27.10.1997-28.10.1997 / [edited by Jiří Čtyroký, J. Janta] - Prague : Institute of Radio Engineeringand Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) II 833.390

Stabilität, Freisetzung und Cytotoxizität von Furocumarinen und Furochinolinen : Grunlage für eine klinische Studie mit Rutae Herba / S. Amend. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 155 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.326

Stavební mechanika I : mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech / M. Petrtýl, E. Lipanská. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 235 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 833.353

Stickstoffheterocyclen als Synthesebausteine zum Aufbau von supramolekularen und katalytisch aktiven Metallkomplexen / S. Trummer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 227 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.688

Strom života : příručka pro učitele / [Hana Horká, Alena Jůvová] - Brno : Paido, 1997. - 11 s. - (brož.) 785.346

Struktureller und stöchiometrischer Aufbau von Legierungsoberflächen : eine Untersuchung mittels Beugung langsamer Elektronen am Beipiel der Legierungen FeAl und MoxRe1-x / M. Kottcke. -Erlangen : [vl.n.], 1997. - 1, 136 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.327

Supramolekulare Strukturen durch Spontane Selbstorganisation : metalla-Cryptanden, metalla-Cryptate und Koordinationspolymere / A. Dresel. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 205 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.328

Supramolekulare Strukturen zur Massensensitiven und optischen Detektion in der Chemosensorik : Modellsysteme und Optimierung von Rezeptorstrategien / H. Stathopulos. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 126 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.934

Surface and Interfacial Phenomena in Macromolekular Systems : 1997 Prague Meetings on Macromolecules - 55th Meeting - 17th Discussion Conference : Programme Booklet : Prague 21.07.1997-24.07.1997. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - Přeruš. str. - International Union of Fure and Applied Chemistry. - Czech Chemical Society,Prague. - (brož.) 1-100.856

Svět čísel a tvarů : matematika pro 2. ročník : pracovní sešit 1 / [Jiří Divíšek, Alena Hošpesová, František Kuřina] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 56 s. - (brož.) II 861.153

Svět, jak jej neznáte / M. Brus. - Ostrava : A - Alef, 1996. - 12 s. - (Brož.) 785.090

10. Symposium on the Chemistry of Nuclear Acid Components: Třešť, Třešť Castle 01.09.1996-07.09.1997 / edited by A. Holý, Z. Točík. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, 1996. - 8, 318, 3 s. - (brož.) 1-100.728

Synthese enantiomerenreiner ALFA-Pyrone vom Kawain-Typ - Untersuchungen zur Enantioselektivität der biologischen Wirkung / E. Löw. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 239 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 785.995

Synthese und Eigenschaften von Eisen- und Osmiumkomplexen mit schwefeldominierten Koordinationssphären und Modellcharakter für [MS] - Enzyme / A. Hennige. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 111 s.- Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.316

Synthese und Reaktionen von titanierten Phosphoranen und Heterotitanacyclen / S. Dürr. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 121 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.155

Synthese von Stilbenylazobenzolen und 2,3-Dihydrocinnolinen durch cobaltkatalysierte Addition von internen Alkinen an 1,2-Diaryldiazene / U. Dürr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.687

Systematics and Morphology of Free-Living Nematodes from the Bothnian Bay, Northern Baltic Sea / T. Turpeenniemi. - Joensuu : University of Joensuu, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 785.701

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok 1996. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 81, 39 s. - (brož.) II830.373/ 1996

Šlechtění skotu a jeho vliv na jednotlivé chovy / J. Přibyl. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 36 s. - (brož.) 1-100.815

Tajemství života : kniha o zázračném světě kolem nás / B. Balcar. - 2. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 283 s. - (váz.) 1-101.184

Tenkovrstvá chromatografie ve výuce chemie / K. Kolář. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 50 s. - Vysoká škola pedagogická, katedra chemie, Hradec Králové. - (brož.) S II 833.388

Teoretická gerontologie / S. Ďoubal ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 103 s. - Farmaceutická fakulta UK. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie, Praha. - (brož.) 1-100.955

Teorie čísel / R. Halaš. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. - 140 s. - (brož.) S II 833.121

Theorie nichtlinearer Quasiteilchen in organischen Polymeren / W. Utz. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 96 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.933

Trvale udržitelný rozvoj / P. Ganguly. - Ostrava : Vysoká škola báňská - technická univerzita, 1997. - 107 s. - (brož.) 1-101.079

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků Přírodovědné předměty / J. Palečková, V. Tomášek, J. Straková. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 42 s., příl. - (brož.) II 833.351

Untersuchung der Druckerzeugung und der Strahl-Stoff-Wechselwirkung an einem Excimerlaser - System für die Schockbehandlung von Metallen / G. Hintz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 96 s.- Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.993

Untersuchungen an dünnen intermetallischen Ir-La- und Ir-Ce-Schichten auf Ir, Ta und Re als thermionische Emitter/ R. Schulte. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 4, 194 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 786.021

Untersuchungen zu den Neutron Halo Kernen unter den Helium und Lithium Isotopen / J. Wurzer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 93 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.682

Untersuchungen zum Einfluss der Gutaufgabevorrichtung auf die Strömungsmechanik in Fallrohrreaktoren / T. Schiewe. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 2, 183 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.020

Untersuchungen zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten von Nickelaluminiden / B. Schramm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 101 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.022

Untersuchungen zur Aufbereitbarkeit kontaminierter Böden/ A. Feil. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 2, 111, 64 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.016

Untersuchungen zur Entfernung der Entwicklersubstanzen aus photographischen Abwässern durch Sorption an synthetische Harze / N. Mauser. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 132 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.010

Untersuchungen zur gewebsspezifischen Expression sowie zu möglichen Funktionen des Peripheren-Myelin-Protein-22kDa- (PMP22-) Gens / T. Liehr. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 12, 164 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.331

Untersuchungen zur Qualifizierung des Plasmaspritzens / R. Zeller. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 145 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.153

The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams : an International Code of Practice for Dosimetry. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1997. - 125 s. - (brož.) 1-100.223

Úvod do operačního výzkumu / M. Plevný. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 137 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.) 1-101.199

Úvod do parciálních diferenciálních rovnic / M. Dont. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 192 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.313

Über das Potential von Polyamid 4 als Werkstoff / T. Malzer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 5, 216 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.011

Věda a jak porozumět jejím záhadám / C. Ronan. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 239 s. - (váz.) II 833.426

Viry, prokaryota, řasy, houby a lišejníky : přehled systému, fylogeneze a ekologie / L. Jankovský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 154 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra biologie, Brno. - (brož.) S II 833.140

Vitaminy a minerály pro zdravý život / P. Agerbo, H. Andersen. - 1. vyd. - Praha : Ferrosan A/S, 1997. - 146 s. - (brož.) 1-101.193

Vliv zemědělství na životní prostředí : (výzkumná studie) / J. Pražan, Z. Kříž. - Praha : Výzkumný

ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 49 s. - (brož.) 1-100.568

Vybrané kapitoly z genetiky rostlin / J. Bednář. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 123 s. - (brož.) S II 833.053

Vybrané kapitoly z patologie buňky I / M. Elleder. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 78 s. - (brož.) S II 833.328

Vybrané partie z matematické analýsy. Část 1, Diferenciální počet funkcí několika reálných proměnných / M. Jůza. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 102 s. - Filozoficko-přírodovědeckáfakulta. - Ústav matematiky aa informatiky, Opava. - (brož.) S II 833.262/ 1

Vyhodnocování ukončených sanačních prací : sborník referátů ze semináře : Praha 06.11.1997 / [redakce sborníku Jaroslav Šťastný] - Praha : BIJO TC, 1997. - 145 s., příl. - (Brož.) II 833.392

Využití sluneční energie v obytných a občanských budovách: sborník seminárních přednášek : Brno, (CZ) 29.09.1997. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 88 s. - Fakulta architektury. -Energetické konzultační a informační středisko ČEA, Brno. - (brož.) 1-100.772

Výpočtová mechanika '97 : 13. konference s mezinárodní účastí : Pernink 29.10.1997-31.10.1997. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 284 s. - Katedra mechaniky ZČU, Plzeň. - (brož.) 1-100.918

Win32 API - průvodce vývojáře : kompletní reference programátora pro Windows 95 a Windows NT. Sv. 1 / R. Simon, M. Gouker, B. Barnes. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 669 s. + 1 CD-ROM. -(brož.) 1-100.691/ 1

Win32 API - průvodce vývojáře : kompletní reference programátora pro Windows 95 a Windows NT. Sv. 2 / [Richard J. Simon, Michael Gouker, Brian C. Barnes] - [Brno] : Unis, [1997]. - S.672-1417. - (brož.) 1-100.691/ 2

Windows pro pokročilé a experty : architektura 32 bitových sustémů Windows 95 a Windows NT / J. Richter. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 33, 988 s. + 1 CD. - (váz.) 1-100.509

Záhadná poselství hvězd / J. Koch, H. Kyborg. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 268 s., obr. příl. - (Váz.) 785.755

Základy analytických metod v klinické molekulární biologii / R. Průša. - 1. vyd. - Praha : 2. lékařská fakulta UK, 1997. - 45 s. - Ústav klinické biochemie a patobiochemie, Praha. - (brož.) 1-100.991

Základy aplikované statistiky pro studující farmacie / P. Klemera, V. Klemerová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 83 s. - (brož.) S II 833.322

Základy ekologie / J. Stonawski. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 218 s. - (brož.) S II 833.335

Základy obecné a fyzikální chemie / M. Dufek, H. Kolářová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 156 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 833.233

Základy optimalizace a rozhodování / K. Rais. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR, 1997. - 97 s. - Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického, Brno. - (brož.) S II 833.152

Základy statistické fyziky / A. Kubový. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 83 s. - Pedagogická fakulta VŠP, Hradec Králové. - (brož.) S II 833.124

Zelené plíce černého severu / [Stanislav Štýs] - 1. vyd. - Praha : Bílý slon, 1996. - 52 s. - (brož.) II 832.965

Znáte organickou chemii? : pracovní sešit pro studenty všech typů středních škol / M. Dundr, H. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 37 s. - (brož.) II 832.963

Zoologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1, Bezobratlí / M. Maleninský, J. Smrž. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.075/ 1

Zur Extraktion von OMEGA3-Fettsäuren mit dichten Gasen/ K. Rahn. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.320

Zur Morfologie der Stigmen und zur Innervierung des Atemsystems der Lepidopteren / A. Schmitz. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 99 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.921

Zur Phasenverteilung von Gas-Feststoff-Strömungen in Rohren / N. Huber. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 6, 162 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.164

Zvířata Afriky / J. Felix. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 77 s. - (váz.) II 833.307

Zvířátka v lese / Z. Roller. fotografie E. Studnička. ilustrace J. Knotek. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - Nestr. - (váz.) E 981.364

Zvířátka v lese / M. Bouchner. [ilustrace] Z. Krejčová. - 2. upr. vyd. - Havlíčkův Brod : Knihy nejen pro bohaté, 1997. - Nestr. - Granit, Praha. - (váz.) E 981.370

Zykliden / A. Bierschneider-Jakobs. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 8, 76 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.922

Živá planeta : úvod do zeměpisu pro 6. ročník / P. Lorenc. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1997. - 118 s. - (brož.) 785.632

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist