Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 1997

XI. vědecké sympozium TU Liberec - TU Dresden : sborník : Liberec 23.09.1997-25.09.1997. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 188 s. - Fakulta strojní, Liberec. - (brož.) 1-100.850

Acta Medica (Hradec Králové). Sv. 40. 1997. Č. 1. Supplementum. - [Praha] : [Karolinum], 1997. - 73 s. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 260.157/40(1997)1Supl.

Adventní a vánoční výzdoba : nové nápady při tvoření výzdoby z listů, květů, větví a plodů / C. Wörner. - Zlín : Bawa, 1997. - 71 s. - (váz.) II 833.281

Agroturistika : ubytování v soukroní, provozování veřejných ubytovacích zařízení, ostatní podnikatelské aktivity. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1993. - 64 s. - (brož.) 1-100.792

Alternativní metody a postupy / J. Maňák ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 90 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 833.143

Ambice v koši nekončí : soubor volně řazených literárních textů studentů SGO ss grafikami Martiny Grmolenské / [redigoval Jiří Jemelka] - Olomouc : Slovanské gymnázium, 1997. - 101 s. -(brož.) 786.048

L'Ateneo di Brescia in palazzo Tosio (1908-1994)- Un cinquantennio di vita Accademica (1942-1994). - Brescia : Ateneo di Brescia, 1995. - 151 s. - Accademia di Scienze Lettere ed Arti,Brescia. - (Brož.) 1-100.871

Brousek pro tvůj jazýček / F. Kábele. ilustroval L. Vimr. - 7. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - Nestr. - (váz.) E 981.373

Bylo jednou jedno loutkové divadlo / E. Petiška. - 4. vyd., (2. samostatné vyd.). - Praha : Albatros, 1997. - 82 s. - (váz.) 785.396

Changes in the Context for Creating Knowledge / G. Keller, D. O'Brien, S. Rudolph. - New York : American Council of Learned Societies, 1994. - 23 s. - (Brož.) 785.139

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 19 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 34(1997-98)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Markéta Pečivová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládežeMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 13 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 34(1997-98)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 34. 1997-1998. Část 1, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jan Rohovec] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládežeMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1997]. - 27 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 772.240/ 34(1997-98)1

Čítanka 5 : příručka pro učitele / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1997. - 47 s. - (brož.) II 861.238

Čítanka s literární výchovou : pro 4. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1997. - 223 s. - (váz.) 785.891

Čítanka s literární výchovou : pro 5. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1997. - 223 s. - (váz.) 785.892

Čtení o hradech, zámcích a městech : pověsti a staré příběhy Čech, Moravy a Slezska / E. Petiška. - 3. vyd., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 280 s. - (váz.) II 861.286

Detský rok : veĺká kniha / zostavila A. Csörgo. ilustrácie Z. Füzesi. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - 175 s. - (váz.) II 861.170

Deutsch in der Tschechischen Republik : Deutschland, Österreich, Schweiz. 1995-1996. - Prag : Botschaften der Schweiz, Österreichs und der Bundesrepublik Deutschland, [1996]. - 64 s. -(Brož.) 1-003.200/ 1995-96

Deutschland Ferien Magazin / [redaktion Georg A. Frey] ... [et al.]- München : IFOVA, [1997]. - 82 s. - (Brož.) II 2-300.401

Děti a levobočci českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 3. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 207 s. - (váz.) 1-101.216

Děti, hry a umění / V. Mišurcová, M. Severová. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1997. - 195 s. - (brož.) 1-100.906

Dětský rok : velká kniha / sestavila A. Csörgo. ilustrace Z. Füzesi. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - 175 s. - (váz.) II 861.169

Didactique du francais langue étrangere / P. Hanse. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 218 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra francouzského jazyka a literatury,České Budějovice. - (brož.) S II 833.116

Didaktika odborných předmětů / J. Drahovzal, O. Kilián, R. Kohoutek. - Brno : Paido, 1997. - 156 s. - (brož.) 1-100.731

Didaktika tělesné výchovy / A. Hurychová, V. Vilímová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 71 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 833.375

Einführung in das Fach Didaktik des Fremdsprachenunterrichts (DaF) : Studienmaterial für das weiterführende Selbststudium der Studentinnen des Lehrschuls Deutsche Sprache und Literatur der Pädagogische Hochschule Hradec Králové. Bd. 1 / J. Antošová, J. Beyer. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 77 s. - Pedagogische Hochschule. - Pädagogische Fakultät, Hradec Králové. -(brož.) 1-101.092/ 1

Excelentní studentské odborné práce ve školním roce 1996/97. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 513 s. - (brož.) 1-100.828

75 Jahre Hochschule und Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Nürnberg : [Reden und Ansprachen] : Nürnberg, (DE) 30.06.1995. - Erlanger : Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, 1996. - 60 s. - (brož.) 785.142

General catalogue fondslijst : 1993-1994. - Leuven : University Press, [1995]. - 80 s. - (Brož.) 1-100.456

Hovory : sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha. 3, Památce MUDr. Emila Vogla (1901-1977) / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1997. - 101 s. - (brož.) 592.365/3

Hry a cvičení pro dramatickou výchovu / A. Baudis, Y. Jenger-Dyfayet. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 82 s. - (brož.) 1-100.833

Hry pro maminky s dětmi : zábavné činnosti s dětmi do 3 let / J. Hanšpachová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 271 s. - (brož.) 1-100.995

Indiánská zastavení / M. Brahová. - 1. vyd. - Náchod : Starlight, 1997. - 181 s. - (Váz.) 785.710

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 27 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 586.495/1998-99

Information Technology in Humanities Scholarship : Achievements, Prospects, and Challenges : The United States Focus / P. Pavliscak, S. Ross, C. Henry. - New York : American Council ofLearned Societies, 1997. - 5, 54 s. - (brož.) II 833.085

Inovace a kvalita soukromého školství v České republice : 2. mezinárodní kongres soukromých škol České republiky : bulletin : Hotel International, Praha 19.06.1997-21.06.1997. - Praha : Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, 1997. - 32 s. - (Brož.) 1-101.420

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Studienführer. 1997-1998. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1997. - 384 s. - (brož.) 659.116/1997-1998

K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově / D. Sztablová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 72 s. + 20 příl. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 833.457

Kalkulačka malého Pandy / [ilustrace Stephanie Boey] - [Praha] : Talisman, 1996. - Nestr. + 1 kalkulačka. - (Váz.) Z 785.209

Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok. 1998-1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1997. - 334s. - (brož.) 597.298/ 1998-99

Kapitoly z logopedie I / J. Klenková. - Brno : Paido, 1996. - 93 s. - (brož.) 1-100.730

Koncepce a tvorba učebnic / M. Valenta. - 1. vyd. - Olomouc : Netopejr, 1997. - 64 s. - Univerzita Palackého. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.) S II 833.120

Kooperativní učení, kooperativní škola / H. Kasíková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 147 s. - (brož.) 1-100.832

Kreslení. - [Praha] : Talisman, 1996. - 32 s. návodů, 30 listů na malování. + 1 strouhátko, 1 guma, 8 pastelek, 1 obyčejná tužka. - (Váz.) Z II 861.147

Logoterapie ve výchově / E. Lukas. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 207 s. - (brož.) 1-101.265

Malování. - [Praha] : Talisman, 1996. - 32 s. návodů, 30 listů na malování. + 1 štětec, 1 obyčejná tužka, 1 vodové barvy. - (Váz.) Z II 861.148

Matematika pro přijímací zkoušky / P. Rádl ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 55 s. - (brož.) 1-100.913

Maturita ze společenských věd / S. Bendl. - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan, 1997. - 56 s. - (brož.) II 833.301

Medvídkovy hodiny / [Moira Butterfield] . [ilustrovala Christine Howe] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - Nestr. - (váz.) II 861.252

Metody projektování učebních úloh / J. Nikl. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 71 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 1-101.090

Muži a milenci českých královen / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 3. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 215 s. - (váz.) 1-101.217

My pozor dáme a nejen posloucháme : posloucháme hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií / J. Herden. - Praha : Scientia, 1997. - 210 s. + 2 MC. - (brož.) II 861.152

Náměty pro výtvarnou činnost / B. Holečková. - 1. vyd. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1997. - 11 s. - Kabinet estetické výchovy MŠ, Hodonín. - (brož.) II 833.220

Národopisný věstník. 11(53). - Praha : Národopisná společnost, 1994. - 152 s. - (brož.) 424.451/ 11(53)

Národopisný věstník. 12(54). - Praha : Národopisná společnost, 1995. - 181 s., 20 obr. na příl. - (brož.) 424.451/ 12(54)

A New Role for Men : Partners for Women's Empowerment. - New York : United Nations Population Fund, [1996]. - 16 s. - (brož.) II 833.081

Německo-český oborový slovník : (pedagogika-psychologie-školská praxe) / V. Heřmanová ...[et al.]. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Albis international, 1997. - 150 s. - Univerzita JanaEvangelisty Purkyně, Ústí nad Labem. - (brož.) 1-100.748

Od Zalmoxida k Čingischánovi : srovnávací studie o náboženstvích a folkloru Dácie a východní Evropy / M. Eliade. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1997. - 218 s. - (váz.) 1-100.843

Pandíkova kniha o kalkulačce. - Praha : Rebo, 1996. - Nestr. + 1 kalkulačka. - (váz.) Z 785.210

Pečeme na vánoce 2 : tentokrát zdravěji. - Brno : Rena, 1995. - 40 s. - (brož.) II 833.175

Pedagogický výzkum a vzdělávací politika: vytváření mostů / [zpracoval Jan Průcha] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 118 s. - Pedagogická fakulta UK, Praha. - (Brož.) 1-101.170

Piesne Spiša. Časť 2 / zozbierala M. Nemcová. [piesne transkriboval a na vydanie pripravil Jozef Pálka] . - Bratislava : Litera, 1997. - 179 s. - (brož.) 785.870/ 2

Píseň pro odcházející duši / V. Cílek. - Vyd. 1. - Praha : Sus liberans, 1997. - 75 s. - (Váz.) 786.312

Pocahontas / S. Donnell. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 337 s. - (váz.) 785.886

Postavy a pověsti z okolí / [autor a ilustrace Jan Václavík] - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1997. - Nestr. - (brož.) 785.900

Pověsti Lanškrounska : přehled autorů a publikací, typologie pověstí s ukázkami / P. Boček. - 1. vyd. - Lanškroun : Městské muzeum, 1997. - 72 s. - (Brož.) 786.249

Poznáváme hodiny / [ilustrovala Amanda Bartlett] . [text Eva Lenartová] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. + 1 hodinky Quartz. - (váz.) Z 785.211

Poznáváme přírodu a místo, kde žijeme : prvouka pro 1.-3. ročník základní školy : díl 3 / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 111 s. -(brož.) II 861.104

Pracovní sešit k učebnici Poznáváme přírodu a místo, kde žijeme : prvouka pro 1.-3. ročník základní školy : díl 3 / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 48 s. - (brož.) II 861.105

Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ / S. Pecháček ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 282 s. - (brož.) S II 833.274

Problémy učitelské profese ve světě / [zpracovala Jana Švecová, Jaroslava Vašutová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 130 s. - Pedagogická fakulta UK, Praha. - (Brož.) 1-101.298

Program SET '96 : analýza / [odpovědný pracovník Miroslav Procházka] ...[et al.]- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 82 s. - (brož.) II 833.300

Prozesstheoretische Untersuchungen zu A. S. Makarenkos "Explosionsmethode" / M. Böhm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 234 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.005

První čtení : básničky pro všechny dětičky / A. Fenclová. - Vyd. 1. - Brno : Schneider, 1997. - 60 s. - (váz.) 786.236

Prvouka pro 3. ročník základní školy. Díl 1, Obec a okolí / V. Danielovská, K. Tupý. - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 1995. - 29 s. - (brož.) II 861.270/ 1

Příprava k přijímacím pohovorům z matematiky / P. Poulová. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 74 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.) 1-101.091

Příprava pokrmů : pro 6.- 9. ročník základních škol / E. Marádová, J. Vodáková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 64 s. - (brož.) 785.904

Příroda plná her / B. Walpole. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 48 s., příl. + 2 misky, lakmusové papírky, 2 zvětšovací skla, 1 odměrka, 1 obyčejná tužka, 4 pastely, 1 kompas, 1zkumavka, 1 pinzeta z umělé hmoty, 1 teploměr, 1 mikrotenový sáček, 1 uzávěrka na zkumavku. - (váz.) Z II 861.150

Přírodověda pro 5. ročník základní školy : od vesmíru k člověku / D. Kvasničková, J. Froněk, M. Šolc. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 95 s. - (brož.) II 861.271

Psaní v 2. ročníku / V. Penc. - 2. přeprac. vyd. - dotisk. - Praha : Scientia, 1997. - Nestr. - (brož.) II 861.139

Psychological Ideas and Society : Charles University 1348-1998 / J. Brožek, J. Hoskovec. - Praha : Karolinum, 1997. - 142 s. - (brož.) 1-101.033

Psychologie problémového dítěte školního věku / M. Vágnerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 170 s. - Husitská teologická fakulta UK, Praha. - (brož.) 1-100.953

Psychologie školního dítěte / M. Vágnerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 88 s. - Husitská teologická fakulta UK, Praha. - (brož.) 1-100.957

Psychopedie : kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných / M. Valenta, O. Krejčířová. - Vyd. 1. - Olomouc : Netopejr, 1997. - 193 s. - (brož.) 1-100.966

Rossica Olomucensia : ročenka katedry rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. 34. 1995. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 231 s. - (brož.) II 336.160/34(1995)

Ředitelé škol v zemích Evropské unie. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 93 s. - Divize analýza a informací, DIS - Eurydice Unit, Praha. - (brož.) II 833.299

Sbírka příkladů z fyziky - pro přijímací řízení / I. Křivánek, S. Bartoň, J. Buchar. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 37 s. - (brož.) 1-101.166

Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 7, Matematika. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 63 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.) 254.712/ 7

Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : hudební kultura. 15, Hudba a její posluchači. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 107 s. - Pedagogická fakulta,Plzeň. - (brož.) 401.527/ 15

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada jazykovědná (A). Č. 45. 1997. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 216 s. - (brož.) 162.065/ 45(1997)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada hudebněvědná (H). Č. 31. 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 118 s. - (brož.) 416.695/ 31(1996)

Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : řada literárněvědná (A). ročník II, č. 2 / redigovali L. Pavera, D. Vlašínová. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 217 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav bohemistiky a knihovnictví, Opava. - (brož.) II 833.098/ 2(1997)

Severské mýty / R. Page. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 131 s. - (brož.) 1-101.444

Slownik mitów i tradycji kultury / W. Kopalinski. - Wyd. popr. - [Warszawa] : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 1360 s. - (váz.) 1-101.209

100 let základní školy v Obřanech- 110 let Základní školy v Maloměřicích : almanach. - Brno : Zastupitelstvo městské části Brno-Maloměřice a Obřany, 1997. - 60 s. - (Brož.) 1-100.889

Strom života : příručka pro učitele / [Hana Horká, Alena Jůvová] - Brno : Paido, 1997. - 11 s. - (brož.) 785.346

Süd-, Ost- und Innerasien in deutschen Schulgeschichtsbüchern - Bestandaufnahme und Verbesserungsvorschläge / Seokhan Ma. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 5, 330 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 786.006

Svatý Petr seno seče, svatá Anna buchty peče aneb Česká pranostika / Z. Urban, A. Robek. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 231 s. - (váz.) 785.911

Svět práce : pro 6.-9. ročník základních škol / F. Mošna ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 71 s. - (brož.) 785.905

Šimonovy pracovní listy. 6, Logopedická cvičení. 1 : M, P, B, V, F, C, S, Z, Č, Š, Ž / V. Charvátová-Kopicová, Š. Boháčová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 859.649/6

Šimonovy pracovní listy. 7, Logopedická cvičení. 2 : J, H, CH, K, Ď, Ť, Ň, D, T, N, L, R, Ř / V. Charvátová-Kopicová, Š. Boháčová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 859.649/ 7

Škola a hodnotová orientace dětí a mládeže / J. Horák. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 81 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) 1-100.852

Škola a právo. [1] / K. Černík, J. Krejčí, T. Louda ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1996. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.429/ 1

Škola a právo. 2 / K. Černík, J. Krejčí, T. Louda ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.429/ 2

Teorie vzdělávací politiky / J. Kalous. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 96 s. - (brož.) 1-101.017

Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: vývoj a současnost. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 138 s. - Středisko vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě UK, Praha. -(Brož.) 1-101.171

Těšínsko. Díl 1 / [uspořádal Ivo Stolařík, Jaroslav Štika a Věra Tomolová] - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1997. - 357 s. - (váz.) 1-100.510/ 1

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků Přírodovědné předměty / J. Palečková, V. Tomášek, J. Straková. - Praha : Ústav pro informaceve vzdělávání, 1997. - 42 s., příl. - (brož.) II 833.351

Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené : (E. Dostál, V. Velebil) / K. Čermák, T. Král. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 94 s. - (brož.) S II 833.319

Úvod do andragogiky / M. Beneš. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 129 s. - Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.) 1-101.052

V dobách starověkého Řecka : od r. 970 do r. 277 př.n.l. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 339, 4 s. - (váz.) II 833.217

Vedení a rozvoj školy : do budoucnosti s novou kulturou řízení / W. Fischer, M. Schratz. - 1. vyd. - Brno : Paido, 1997. - 173 s. - (brož.) 1-100.729

Vedení mateřské školy / J. Buriánová, V. Jakoubková, H. Nádvorníková ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. + 1 příl.(2. aktualizace). - (váz.) II 833.430

Vedení školy. [1], 5. aktualizace / J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.428/ 1

Vedení školy. 2 / J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.428/ 2

Velká kniha pro malé mistry. 3 / U. Barff, I. Burkhardt, J. Maier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 207 s. + 1 příl. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 775.521/ 3

Velká knížka předškoláka - Země divů / [sestavila] A. Csörgo. ilustrace Z. Füzesi. český překlad a výběr českých textů J. Šabatec. - 3. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - 175 s. - (váz.) II 861.168

Vlastivěda 5 : pracovní sešit / [Milan Hronek] - Olomouc : Prodos, 1997. - 40 s. - (brož.) II 861.235

Vůně Vánoc. - Brno : Rena, 1996. - 40 s. - (brož.) II 833.170

Výchova pro život / J. Pelikán. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1997. - 108 s. - (brož.) 1-100.908

Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy / I. Švarcová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 63 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky, Praha. - (brož.) 785.910

Vzdělávací program zvláštní školy. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 95 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha. - (brož.) 1-100.750

Weihnachten in Deutschland / J. Ruland. - 2. überarb. Ausg. - Bonn : Hohwacht, 1996. - 148 s. - (brož.) 1-003.224

Základy rodinné výchovy : pomocný pracovní text pro odborná učiliště a praktické školy / L. Mojžíš, J. Sobota. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 48 s. - (brož.) 1-100.749

Zdravotník lektorem / P. Bastl, V. Švec. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotniství, 1997. - 122 s. - (brož.) 1-100.818

Zlota ksiega piesni polskich : piesni, gawedy, opowiesci / Z. Adrjanski. - Warszawa : Volumen, 1997. - 382 s. + 1 CD. - (váz.) II 833.396

Zoologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1, Bezobratlí / M. Maleninský, J. Smrž. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.075/ 1

Žák - (spolu)objevitel nových poznatků v hodinách hudební výchovy / S. Navrátil, M. Popovič. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1997. - 103 s. - (brož.) S II 833.287

Ženy a milenky českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur. - 4. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 207 s. - (váz.) 1-101.215

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist