Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 1997

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení: příručka pro podnikatelskou sféru.Základní dílo - stav listopad 1996 včetně 1. aktualizace / A. Janák, V. Holá. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.586/ 1996(LIST.)

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení. Základní dílo - stav květen 1997 včetně 3 aktualizací / A. Janák, V. Holá. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.586/ 1997(KVĚT.)

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení. Základní dílo - stav srpen 1997 včetně 4 aktualizací / A. Janák, V. Holá. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. -

(brož.) 1-100.586/ 1997(SRP.)

Annual report. - New York : United Nations Population Fund, 1996. - 74 s. - (brož.) II 833.079

ATA karnet : uživatelský manuál / J. Knopp, P. Matoušek, B. Predajnianská. - 1. vyd. - Brno : Econ, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-100.902

Auditing / V. Králíček. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 138 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) 1-100.569

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí : zákon o cestovních náhradách s komentářem (platnost k 1.10.1997) / A. Loucký. - 4. aktualizované vyd. - Olomouc : Anag, 1997. - 84 s.

- (brož.) 1-100.916

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru / B. Boučková, D. Pletichová, H. Sůvová. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 76 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta.

-Katedra zemědělské ekonomiky, Praha. - (brož.) S II 833.324

Česká ekonomika v 90. letech. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 299 s. - (brož.) 1-100.827

Daně z příjmů '97 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k 3. 9. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 126 s. - (brož.) 1-100.617

Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizavaných předpisů : podle stavu k 3. 9. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 128 s. - (brož.) 1-100.618

Daň z přidané hodnoty '98- Spotřební daně '97 : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 3. 9. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 96 s. - (brož.) 1-100.619

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků od roku 1998 / K. Dobešová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 119 s. -

(brož.) 1-101.417

Economics - Glossary / J. Tomek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 173 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) 1-100.571

Ekonomika : příklady pro cvičení / H. Fialová ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 103 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 833.359

Ekonomika v území : urbanistická ekonomika a územní rozvoj / K. Maier, V. Řezáč. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 95 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.) S II 833.362

EU Directives and Environmental Law : Proceedings of the International Conference : Prague 13.05.1997-14.05.1997 / edited by M. Seibert. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. -

156 s.- (brož.) 1-101.078

Finanční management : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20.výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 209 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra financí, Ostrava. - (brož.) 1-100.705

Finanční trhy pro národohospodáře / J. Jílek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 437 s. - Fakulta národohospodářská. - Katedra hospodářské politiky, Praha. -

(brož.) S II 833.289

Finanční účetnictví : pracovní sešit / J. Roubíčková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 36 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.295

Finanznachrichten lesen, verstehen, nutzen : ein Wegweiser durch Kursnotierungen und Marktberichte / R. Beike, J. Schlütz. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 1996. - 19, 748 s. -

(váz.) 1-003.141

Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století : sborník sekce z mezinárodní konference : Ostrava 9.09.1997-12.09.1997 / redakce I. Jánošíková, R. Kaňa. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 163 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra ekonomie, Ostrava. -

(brož.) 1-100.629

Hmotný a nehmotný investiční majetek / P. Běhounek. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 169 s., příl. - (brož.) 1-101.421

Hodnocení, certifikace a prokazování shody / J. Drahorád ...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.848

Holdingové společnosti / A. Couret, D. Martin. - 1. vyd. - Praha : HZ Systém, 1997. - 123 s. - (brož.) 1-101.323

Hospodářská politika / I. Němcová, M. Žák. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 231 s. - (brož.) 1-100.937

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost / J. Kříž, V. Smejkal. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 88 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno.

-(brož.) 1-100.745

Jak myslí muži / A. Mendell. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 231 s. - (váz.) 1-101.282

Jak s úsměvem čelit konkurenci / G. Kawasaki. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.893

Jak uspět při přijímacím pohovoru / B. Monnet. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 116 s. - (brož.) 1-101.196

Já to dokážu! : jak získat dobré zaměstnání / M. Hornby. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 239 s. - (brož.) 1-100.939

Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěžě- Ochrana spotřebitele : podle stavu k 15. 8. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 72 s. - (brož.) 1-100.620

Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery : aktuální příručka určená pro každodenní praxi : aktuální stav -

září 1997 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (váz.) II 833.135

Marketing v průmyslu / A. Dayan. - 1. vyd. - Praha : HZ, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-101.112

Marketing, obchod a právo : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20. výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997. - Ostrava : Vysoká

škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 276 s. - Ekonomická fakulta - Katedra marketingu a obchodu, Ostrava. - (brož.) 1-100.700

Matematické základy finančních operací / L. Prouza, L. Prouza. - 2. opr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 132 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky,

Pardubice.- (brož.) S II 833.087

Matematika pro ekonomy 1 / J. Klůfa, J. Coufal. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1997. - 405 s. - (váz.) 1-100.754

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praöi. [1. aktualizace a doplňky - září 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 1(1995)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [2. aktualizace a doplňky - prosinec 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 2(1995)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [3. aktualizace a doplňky - březen 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 3(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [4.aktualizace a doplňky - červen 1996] / V. Voříšek. - Praha : DashÖfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 4(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [6. aktualizace a doplňky - prosinec 1996] / V. Voříšek. - Praha : DashÖfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 6(1996)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [8. aktualizace a doplňky - květen 1997] / V. Voříšek. - Praha : DashÖfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 8(1997)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [9. aktualizace a doplňky - srpen 1997] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 9(1997)

Nezaknihováno : úvahy bankéře / H. Vontobel. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1997. - 210 s. - (váz.) 1-101.088

Obecná ekonomie I : mikroekonomie / J. Mach ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 253 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra ekonomických

studií, Praha. - (brož.) S II 833.316

Obhajoba zapomenutých myšlenek / V. Klaus. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 452 s. - (váz.) 1-101.137

Odpisy majetku z hlediska daně z příjmů až do roku 1998: aktuální znění po poslední novele zákona k 1. 1. 1998 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 119 s. -

(brož.) 1-101.198

Organisationsverwaltung in Workflow-Management-Systemen/ C. Bussler. - Erlangen : [vl.n.], 1997. - 352 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.317

Podniková ekonomika : pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Díl 1 / D. Čapková. - 3. rozš. vyd. - Brno : Paido, 1997. - 89 s. - (brož.) II 833.138/ 1

Podniková struktura zemědělství v Evropské unii a porovnání s Českou republikou : (informační studie) / E. Divila. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 83 s. -

(brož.) 1-100.566

Podvojné účetnictví III / A. Kocmanová, A. Fedorová. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR, 1997. - 144 s. - Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického, Brno. - (brož.) S II 833.151

Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 2. aktualizace - květen 1997 / P. Běhounek, J. Rambousek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.588/ 1997(KVĚT.)

Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 3. aktualizace - srpen 1997 / P. Běhounek, J. Rambousek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.588/ 1997(SRP.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 1. aktualizace - stav říjen 1995 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1995.

- Přeruš. str.- (brož.) 1-100.589/ 1995(ŘÍJ.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 1. a 2. aktualizace - stav leden 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš.str. - (Brož.) 1-100.589/ 1996(LED.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 3 aktualizací - stav květen 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer,

1996. - Přeruš. str.- (Brož.) 1-100.589/ 1996(KVĚT.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 5 aktualizací - stav listopad 1996 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer,

1996. - Přeruš.str. - (Brož.) 1-100.589/ 1996(LIST.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 7 aktualizací - stav květen 1997 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str.- (Brož.) 1-100.589/ 1997(KVĚT.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. základní dílo včetně 8 aktualizací - stav srpen 1997 / L. Müllerová, B. Jindrová. - Praha : Dashöfer, 1997.

- Přeruš. str. - (brož.) 1-100.589/ 1997(SRP.)

Problematika živnostenského podnikání / M. Kokeš, D. Makalová, B. Páleníková. - 1. vyd. - Brno : Econ, 1997. - 319 s. - (brož.) 1-100.901

Probuďte svou spící sílu / A. Robbins. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 579 s. - (brož.) 1-100.894

Proceedings of the Mathematical Methods in Economics : international Scientific Conference on the Occasional of 20th Anniversary of Foundation of the Faculty : [Mathematical Methods inEconomics '97]. Ostrava, (CZ) 09.09.1997-11.09.1997 / edited by D. Bauerová...[et al.]. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1997. - 205 s. - Faculty of Economics, Ostrava. - (brož.) 1-100.702

Prostorové plánování v hospodářsky vyspělých evropských zemích / V. Matoušek. - Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1994. - 33 s. - (brož.) II 833.103

Příliv zahraničního kapitálu, režim devizového kurzu, vyrovnávací procesy platební bilance aautonomie monetární politiky ČR v letech 1993-1996 / V. Tomšík. - Praha : Národohospodářský ústavJosefa Hlávky, 1997. - 96 s. - (Brož.) 1-100.626

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [14]. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (brož.) 587.763/ 14

Sbírka příkladů a případových studií z hmotné stimulace/ Z. Dvořáková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 136 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II833.292

Sbírka příkladů ze základů účetnictví / D. Dvořáková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 94 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.294

Směrnice Evropské unie a právo životního prostředí : sborník referátů z mezinárodní konference : Praha 13.05.1997-14.05.1997 / [sestavil Michal Seibert] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-101.077

Soros o Sorosovi : zůstat na vrcholu křivky / G. Soros, B. Wienen, K. Koenen. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1997. - 305 s. - (Kalligram ; váz.)- (Doplněk ; váz.) 785.941

Spotřeba potravin a odhad vývoje poptávky po potravinářském zboží / O. Štiková ...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.567

Spotřební koš potravin pro Českou republiku : expoziční faktory - ČR. 1994 / [editor Jiří Ruprich] - Vyd. 1. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 189 s. - Centrum hygieny potravinovýchřetězců, Brno. - (Brož.) II 827.513/ 1994

Steifheit, Parallelisierung und Partitionierung bei grossen dynamischen Alternativenwahlmodellen am Beispiel einer Weltwirtschaft / H. Meier. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 194 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.986

Stres, motivace a výkonnost / M. Mayerová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 132 s. - (brož.) 1-100.933

Stručný slovník ekonomických pojmů nejen pro žáky středních škol / S. Peštová, M. Rotport. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-101.066

Stručný výkladový slovník ekonomických pojmů / M. Synek, J. Klečka. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 83 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) 1-100.570

Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 3. aktualizované vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 136 s. - (brož.) 1-100.904

Teorie a praxe hospodářské politiky : mezinárodní vědecká konference Ostrava '97 k 20. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 09.1997. - Ostrava

: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 200 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra národohospodářská, Ostrava. - (brož.) 1-100.703

Trvale udržitelný rozvoj / P. Ganguly. - Ostrava : Vysoká škola báňská - technická univerzita, 1997. - 107 s. - (brož.) 1-101.079

Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů : sborník sekce z mezinárodní konference : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 09.1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. -142 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra účetnictví, Ostrava. - (brož.) 1-100.699

Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní finanční management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání / B. Šturc, L. Míčková, M. Gajzler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 101 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.374

Vyvarujte se nejčastějších chyb v drobném podnikání / V. Chalupský ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 70 s., obr. příl. - Podnikatelská fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.771

Vznik, změna a skončení pracovního poměru v soudní praxi/ M. Součková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 32 s. - (brož.) II 833.297

Zahájení činnosti a účetní závěrka obchodních společností, individuálního podnikatele a tichého společníka / [Olga Bobková, Jiří Bobek] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1997. - 76 s. - (brož.) 1-100.917

Základy hospodářské prognostiky / F. Petrášek. - Přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 143 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 833.288

Základy tržní ekonomiky / V. Nováček, D. Pavelková, P. Šumberová. - Vyd. 1. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky VUT, 1997. - 158 s. - (brož.) 1-100.824

Der Zusammenhang zwischen nachrichtentechnischen Innovationen und Veränderungen der Marktordnung / E. Witte. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 26 s. - (brož.) 1-100.466

Živnostenský zákon a souvisící předpisy / sestavil J. Kocourek. - Vyd. 3., přeprac. a dopl. - Praha : Eurounion, 1997. - 323 s. - (brož.) 1-100.811

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist