Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - N. Literatura, jazykověda

za leden-únor 1997

...ještě jednou strašidla / [z anglického originálu přeložil Zdeněk Rosenbaum a Jaroslav Čejka] - 1. vyd. - Praha : ABR, 1996. - 351 s. - (váz.) 781.478

A Functional Onomatology of English / J. Hladký, M. Růžička. - 3. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 131 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) 597.928

Aforistikon / V. Dušek. - 2. vyd. - Praha : Odeon, 1996. - 270 s. - (brož.) 781.378

4. almanach z tvorby učitelů okresu Hodonín : školní rok 1995-1996. - Vyd. 1. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1996. - 62 s. - (brož.) E 981.259

American Bar : Three One-Act Plays on Lawyers in the USA : cvičení pro anglickou konverzaci / D. Baker. - Ostrava : Impex, 1996. - 165 s. - (brož.) 598.033

An Old English, Middle English, and Early-New English Reader / J. Hladký. - 3. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 265 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) 597.924

Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů / M. Rulík, Š. Husák, J. Květ ... [et al.]. - Praha : Ministerstvo Životního prostředí ČR, 1996. -175 s. - (brož.) S II 831.833

Anglicko-český hudební slovník : s ilustrovaným prologem / J. Spisar. - Ostrava : Montanex, 1996. - 51, 153 s. - (brož.) 598.024

Angličtina : dovolená? Vezmi mě s sebou.. - 3. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1996. - 144 s. - (brož.) 597.711

Angličtina - čeština : praktický slovník / K. Hais, B. Hodek. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 664 s. - (váz.) 598.097

Apollo 13 : (původní titul Ztracený měsíc) / J. Lovell, J. Kluger. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1996. - 348 s., obr. příl. - (váz.) 781.803

Básně v próze / P. Mikeš. - Olomouc : Votobia, 1996. - 87 s. - (brož.) 781.698

Básnická tvorba Josefa Bruknera pro děti a mládež / Z. Kovalčík, J. Popovská. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (Brož.) 781.569

Bild als Sprechanlaß - Kunstbild / M. Charpentier... [et al.]. - [München] : Goethe-Institut, 1988. - 75 s. - (Brož.) II 2-300.356

Bludný Holanďan kosmu / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 58 s. - (brož.) 781.891

Brno Studies in English. Vol. 22. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 145 s. - (brož.) 255.264/ 22

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Bd. 10. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 117 s. - (brož.) 498.900/ 10

Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl / F. Lukeš. - 2. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1996. - 144 s. - (váz.) 781.320

Cesta samuraje : citáty a moudrosti z bojových umění, zenu a sebeobrany / A. Konečný. - Olomouc : Votobia, 1996. - 138 s. - (brož.) 781.473

Chcete ještě lépe mluvit česky? : (Tschechisch für Fortgeschrittene). Díl 2 / E. Čechová, H. Trabelsiová, H. Putz. - 1. vyd. - Liberec : Harry Putz, 1996. - 510 s. - (váz.) 597.645/ 2

Chebské pověsti. - Cheb : Ganymed, 1996. - 128 s. - (Brož.) 781.790

Cizí jazyky. 5. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 122 s. - (brož.) 511.175/ 5

Communicating in the Business World / K. Heinzová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 72 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.108

Červená knihovna : studie kulturně a literárně historická : pohled do dějin pokleslého žánru / D. Mocná. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1996. - 240 s. - (brož.) 597.721

Česká dekadence / Z. Smolka, S. Urbanová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 23 s. - (brož.) 781.552

Česká literatura od 70. let 15. století do 20. let 17. století / M. Kopecký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 46 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.) 597.976

Česká literatura v exilu 1948-1989 : bibliografie / F. Knopp. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1996. - 634 s. - (váz.) 598.098

Česká poezie 2. poloviny 50. let. Díl 1 / I. Málková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.563/ 1

České období Jana Amose Komenského : literárněhistorický rozbor stěžejních děl z let 1613-1632 / J. Skutil. - Brno : Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, 1996. - 222 s. -(brož.) 598.135

Česko-anglický ekonomický slovník / A. Caforio. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1996. - 583 s. - (váz.) 597.636

Česko-anglický slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka]. ...[et al.]- 1. vyd. - Olomouc : FIN, 1996. - 910, 64 s. - (váz.) 597.638

Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí / M. Damohorský, Z. Matušková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 177 s. - UniverzitaKarlova. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.) S II 831.835

Česko-chorvatská konverzace / K. Matysík ...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1996. - 145 s. - (brož.) 598.025

Český jazyk pro 9. ročník zvláštní školy / J. Bendáková, H. Lusková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 70 s. - (brož.) 781.748

Čeština, jak ji znáte i neznáte / S. Čmejrková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 259 s. - (váz.) 598.014

Čí jsou písmena / F. Synek. - Praha : ArchArt, 1996. - 77 s. - (brož.) 781.380

Čítanka : literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / J. Soukal. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1996. - 246 s. -(brož.) 781.585

Čítanka I : pro základní školy pro sluchově postižené / D. Ditmarová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 156 s. - (váz.) 781.801

Čítanka plná dobrodružství / [sestavili Vlasta Jůzlová, Roman Karpaš, Oldřich Škrbel] - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 157 s. - (Váz.) 781.983

Čítanka pro pracovní stupeň pomocné školy / [sestavila Věra Heroldová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 202 s. - (brož.) 781.914

Čítanka pro vyšší stupeň pomocné školy / [Jana Gavendová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 200 s. - (brož.) 781.913

Člověk a struktury : kapitoly z neostrukturální poetiky a estetiky / K. Chvatík. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 206 s. - (brož.) 597.697

Das Phänomen Franz Kafka : Vorträge des Symposions der Österreichischen Franz Kafka-Gesellschaft : Klosterneuburg 1995 / Herausgeber W. Kraus, N. Winkler. - Prag : Vitalis, 1997. - 176 s. -(váz.) 598.224

Deset pohádek o svatém Petrovi / B. Němcová. - Vyd. 4., v nakl. Toužimský & Moravec 1. - Praha : Toužimský & Moravec, 1996. - 58 s. - (váz.) II 860.527

Deutsche Dichtung in Epochen : ein literaturgeschichtliches Lesebuch / herausgegeben von W. Kissling. - Stuttgart : J. B. Metzler, 1993. - 798 s. - (váz.) 1-003.076

Deutsche Handelskorrespondenz / H. Bobáková. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 50 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.109

Deutsche Literaturgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart / W. Beutin... [et al.]. - 5., überarb. Aufl. - Stuttgart : J. B. Metzler, 1994. - 10, 627 s. - (váz.) 1-003.077

Deutschsprachige Literatur des 18. Jahrhunderts : (Aufklärung, Sturm und Drang) / L. Topoĺská. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 76 s. - (brož.) S II 831.690

Devět bran : Chasidů tajemství / J. Langer. - Praha : Sefer, 1996. - 343 s. - (váz.) 781.424

Dějiny lingvistiky / J. Černý. - 1. souborné vyd. - Olomouc : Votobia, 1996. - 517 s. - (brož.) 598.218

Děti z celého světa vyprávějí.. : příběhy a omalovánky / [z italského originálu přeložil Jan Malík] - Praha : Nové město, 1996. - 46 s. - (brož.) 781.947

Dětství a mládí Boženy Němcové / J. Polák. - 1. vyd. - Praha : Regulus, 1996. - 144 s., 36 obr. na příl. - (váz.) 597.686

Die Welt Franz Kafkas / F. Kautman. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 246 s. - (váz.) 598.007

Diktáty od šestky do devítky / M. Hanzová, K. Kamiš, O. Příborská. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 59 s. - (brož.) 781.259

Dopisy Ottle a rodině / F. Kafka. - 1. vyd. - Praha : Aurora, 1996. - 165 s., obr. příl. - (váz.) 781.329

Dotazovací jazyky / J. Pokorný. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1994. - 226 s. - (brož.) 597.646

Drogen / M. Šimonovská, E. Piarová. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 82 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.) S II 831.727

Duden "Mein erstes Wörterbuch" / ausgedacht von A. Wilkes. mit Texten von N. Schindler. - Mannheim : Dudenverlag, 1992. - 64 s. - (váz.) II 2-300.360

Dvě knihy vzpomínek / N. Mandelštam. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1996. - 725 s., obr. příl. - (váz.) 781.187

Economy in Englisch / M. Kalina ...[et al.]. - 3. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 90 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.722

English for Nurses : odborné texty a cvičení pro střední a vyšší zdravotnické školy / S. Buldov, M. Maxerová. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 78 s. - (brož.) II 831.395

English Proverbs - Anglická přísloví / E. Lacinová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 167 s. - (brož.) 597.687

Etimologičeskij slovar' slavjanskich jazykov : praslavjanskij leksičeskij fond. Vyp. 22, (*nadeliti - *narod') / redaktor O. Trubačev. - Moskva : Nauka, 1995. - 255 s. - (váz.) 667.281/ 22

Fantom chrámu / R. Gulik. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1996. - 165 s., příl. - (váz.) 781.415

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru / Z. Palková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1994. - 366 s. - (brož.) 597.576

Foucault / G. Deleuze. - Praha : Herrmann, 1996. - 191 s. - (Váz.) 598.365

Francouzština : dovolená? Vezmi ně s sebou.. - 2. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1996. - 145 s. - (brož.) 597.715

Franz Kafka and Prague / H. Salfellner. - 1.- 3. tsd. - Prague : Vitalis, 1996. - 154 s., příl. - (váz.) 597.788

Franz Kafka und Prag / H. Salfellner. - 1.- 3. Tausend. - Prag : Vitalis, 1996. - 158 s. - (váz.) 597.787

Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache : Erklärungen und Übungen / M. Reimann. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 237 s. - (brož.) 1-003.084

Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache : Schlüssel / M. Reimann. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 48 s. - (brož.) 1-003.085

Hádanky, říkanky, vystřihovánky a domalovánky / [ilustrace Pavla Andrašková] . [textová část Jana Turczynová] - Vyd. 1. - Ostrava : Turpress, 1996. - 64 s. - (Brož.) 781.071

Headway pre-intermediate : gramatika a slovníček / Z. Šmíra. - Ostrava : Impex, 1996. - 79 s. - (brož.) 598.035

Hiszpania malowniczo-historyczna : zapirenejskie wedrówki Polaków w latach 1838-1930 / antologie opracowal P. Sawicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 521 s., 88 obr. na příl. -(váz.) II 860.439

Hlasy a hlásky : rozvíjení a výchova řeči, z praxe výchovného logopéda / F. Synek. - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : ArchArt, 1997. - 92 s. - (brož.) 597.844

Hra na strach a jiná dílka mladých příbramských autorů. - 1. vyd. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 1996. - 55 s. - (brož.) 781.536

Hvězdy s arabskými názvy / Z. Denk, O. Hlad. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 73 s. - (brož.) 597.611

Ilustrovaná kniha mýtů : báje a pověsti z celého světa / převyprávěl N. Philip. - Praha : Ikar, 1996. - 192 s. - (váz.) II 860.481

Ilustrovaný slovník pro kuchaře a číšníky : česko-německý, česko-anglický, česko-francouzský, česko-italský / J. Mottl. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 110 s. - (brož.) 597.771

Internet : anglicko-český výkladový slovník / P. Říha. - Ostrava : Montanex, 1996. - 110 s. - (brož.) 597.690

Interviev s Jackem Kerouakem pro Paris Review / T. Berrigan. - Olomouc : Votobia, 1996. - 118 s. - (brož.) 781.697

Interview s Milanem Kunderou / C. Salmon, M. Kundera. - Olomouc : Votobia, 1996. - 106 s. - (brož.) 782.008

Irské bajky / M. Scott. - Brno : Ando, 1996. - 137 s. - (brož.) 781.549

Istorija literatur Latinskoj Ameriky : konec 19-načalo 20 veka (1880-1910-je gody) / glavnyj redaktor N. Balašov. - Moskva : Nasledije, 1994. - 654 s. - Rossijskaja akademija nauk. - Inst.mirovoj literatury im. A. M. Gor'kogo, Moskva. - (váz.) 598.264

Italština : dovolená? Vezmi mě s sebou.. - 2. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1996. - 137 s. - (brož.) 597.713

Jak být šťastný : dvanáct nemorálních rad / H. Pawlowská. - 1. vyd. - Praha : Motto, 1996. - 143 s. - (váz.) 782.004

Jak se bude Vaše dítě jmenovat? / M. Knappová. - Vyd. 3. (dopl. a přeprac.). - Praha : Academia, 1996. - 358 s. - (váz.) 598.006

Jan Amos Komenský - básník / J. Pleskot. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 22 s. - (brož.) 781.558

Java : tvorba dokonalých WWW stránek / P. Perry. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 327 s. - (brož.) 597.762

Jindřich I., král spravedlivý / J. Plaidy. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1996. - 320 s. - (váz.) 781.307

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova / D. Davidová. - Vyd. 1. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. - 153 s. - (brož.) 598.137

K estetice 20. století : mimesis - fikce - distance / V. Zuska. - Praha : Gryf, 1996. - 109 s. - (Brož.) 597.766

K historii Břeclavi : sborník materiálů z literárně historického semináře o Břeclavi : Břeclav 05.1996. - Břeclav : Městská knihovna, 1996. - 84 s. - (Brož.) II 831.933

K problematice vydání slezských písní v roce 1909 : (o spolupráci Vojtěcha Preissiga s Petrem Bezručem) / P. Marek. - [Opava] : [Slezské zemské muzeum], 1994. - S. 173-178. - (brož.) 781.461

Kalibán / I. Asimov, R. Allen. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 319 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminent ; váz.) 782.119

Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů / J. Wágner, J. Wágnerová. - 1. vyd. - Česká Lípa : END, 1996. - 152 s. - (váz.) 597.790

Khamori luluďi - Slunečnice : romská poezie / V. Oláh. - 1. vyd. - Praha : MMM, 1996. - 79 s. - (váz.) 781.475

Klíč k moci / K. Scheer. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 57 s. - (brož.) 781.893

Klíč od království : říkadla, říkačky a povídačky / J. Brukner, J. Paleček. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 140 s. - (váz.) II 860.482

Kniha o Cyranovi slavném šermíři, rváči, filozofu a básníkovi, o jeho době, přátelích i odpůrcích včetně proslulé stejnojmenné divadelní hry od Edmonda Rostanda / připravili J. Pokorný... [etal.]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 422 s., obr. příl. - (váz.) II 831.613

Královna : historická rodinná sága / A. Haley, D. Stevens. - 1. vyd. - Praha : Beta, 1996. - 708 s. - (váz.) 781.241

Kuchařka Nera Wolfa / R. Stout. - 1. vyd. - Praha : Paseka, 1996. - 200 s. - (váz.) 781.327

L'italiano della sociologia letture sociologiche / A. Bahníková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 262 s. - Kabinet jazykové přípravy Fakulty sociálních věd UK, Praha. - (brož.) S II 831.558

Latina : soubor textů a cvičení pro základní kurs latinského jazyka. 1 / E. Kuťáková. - 2., opr. a rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 139 s. - Filozofická fakulta UK. - Jazykové centrum,Praha. - (brož.) 597.586/ 1

Latinská syntax : cvičné věty pro bohoslovce / M. Koronthályová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 37 s. - Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty UK, Praha. -(brož.) S II 831.553

Latinsko český slovník / J. Kábrt...[et al.]. - 4. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 483 s. - (váz.) 598.203

Lidová rčení / zpracoval J. Zaorálek. - Vyd. 3. (repr. 1. vyd. z. r. 1947). - Praha : Aurora, 1996. - 741 s. - (váz.) 781.663

Litteraria humanitas IV : Roman Jakobson. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 529 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.) 597.925

Lovci mamutů : román z pravěku / E. Štorch. - 17. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 285 s. - (váz.) 781.998

Manýrismus, zejména renesanční / M. Kopecký. - Brno : [Masarykova univerzita], 1996. - S. 200-206. - (Brož.) 597.805

Marie Medicejská : (nepokoje vášně) / A. Castelot. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1996. - 191 s. - (váz.) 781.602

Milionářský macek / P. Dalton. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1996. - 109 s. - (váz.) II 860.427

Miluju postavy z podsvětí / W. Burroughs. - Olomouc : Votobia, 1996. - 88 s. - (brož.) 782.007

Moderní tuniské povídky / S. Pantůček. - Praha : Dar Ibn Rushd, 1996. - 222 s. - (brož.) 781.450

Moje první encyklopedie / C. Watson. - Praha : Slovart, 1996. - 77 s. - (váz.) II 831.793

Morfologie ruštiny I / P. Adamec... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 166 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) S II 831.758

Nábor pro Arkon / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 56 s. - (brož.) 781.890

Návrat ztraceného syna- Písek- Několik historek ze života Bédi Jelínka- Oči bludných hvězd : (divadelní hry) / A. Goldflam. - Brno : Větrné mlýny, 1996. - 175 s. - (brož.) 781.164

Nedokončená / F. Kožík. - 1. vyd. - Praha : Orbis, 1996. - 239 s. - (váz.) 781.759

Nejmladší česká próza. Díl 1 / O. Mainx. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.566/ 1

Nejmladší česká próza. Díl 2 / O. Mainx. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 20 s. - (brož.) 781.566/ 2

Neue Schreibung leicht gelernt : Arbeitsheft zur Rechtschreibreform / R. Häcker, R. Häcker-Osswald. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1996. - 40 s. - (brož.) II 2-300.358

Neuvěřitelná irská dobrodružství / E. Lenihan. - Brno : Ando, 1996. - 124 s., obr. příl. - (brož.) 781.448

Neveselá záležitost : hluboce osobní výpověd autora Hlavy XXII / J. Heller, S. Vogel. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1996. - 329 s. - (váz.) 781.799

Němčina : dovolená? Vezmi mě s sebou.. - 3. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1996. - 123 s. - (brož.) 597.712

Německo-český slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka]. ...[et al.]- 1. vyd. - Olomouc : FIN, 1996. - 927, 48 s. - (váz.) 597.639

Nibowaka : ze vzpomínek kanadského lovce / B. Moravec. - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1996. - 142 s., obr. příl. - (váz.) 781.659

Noc a den : deník : prosinec 1992-červenec 1994 / M. Markovic. - Ostrava : Středoevropské nakladatelství, 1996. - 312 s. - (váz.) 598.243

Normy volných slovních párových asociací / Z. Novák. - Praha : Idea Servis, 1996. - 552 s. - (brož.) 597.880

Novinky z pravopisu a tvarosloví / R. Brabcová. - 1. vyd. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1996. - 78 s. - (brož.) 597.613

O němčině pro Čechy / A. Šimečková. - 2., upr. vyd. - Jinočany : H + H, 1996. - 139 s. - (brož.) 597.517

O trůn a o lásku : (3. díl Normanské trilogie) / J. Plaidy. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1996. - 350 s. - (váz.) 781.407

Obchodní ruština / I. Ždanova, M. Romanovskaja, A. Veličko. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 437 s. - (brož.) 597.664

Objektové programování 2 : učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 261 s. - (brož.) 597.761

Objektově orientované programování od Pascalu k Delphi : materiály ke cvičení / A. Buchalcevová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 194 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.461

Od vítězství k naději : druhá světová válka a dnešek očima současníků. - Praha : Český svaz bojovníků za svobodu, 1996. - 119 s. - (Váz.) II 831.600

Odborné texty z jazyka anglického pro posluchače LI a DI LDF MZLU v Brně : (čítanka) / V. Nepivodová. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 49 s. - (brož.) S II 831.888

Odborný anglicko-český slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková... [et al.]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 912 s. - (váz.) 598.183

Odborný česko-anglický slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / [Jana Oherová] ... [et al.]- 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 917 s. - (váz.) 598.184

On y va! : francouzština pro střední školy : pracovní sešit. 1A / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 109 s. - (brož.) II 831.539/ 1A

On y va! : francouzština pro střední školy : pracovní sešit. 1B / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 119 s. - (brož.) II 831.539/ 1B

On y va! : francouzština pro střední školy. 1 / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 238 s. - (brož.) 597.533/ 1

5 plus 9 : soubor přijímacích zkoušek z českého jazyka a kulturně-historického přehledu určený žákům 5. a 9. tříd škol základních, obecných a občanských / J. Vaculíková, J. Kvirenc. - 1. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. - 113 s. - (brož.) 781.042

Píseň slonů / W. Smith. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 510 s. - (váz.) 781.742

Po proudu života (2) / Z. Kalista. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1996. - 755 s. - (váz.) 781.186

Pochodeň v uchu : příběh ze života 1921-1931 / E. Canetti. - 1. vyd. - Praha : Hynek, 1996. - 415 s. - (váz.) 781.755

Podivuhodné irské příběhy / L. Gregory. - Brno : Ando, 1996. - 97 s. - (brož.) 781.550

Podorlická poezie : (výbor) / J. Tříška. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1996. - 95 s. - (váz.) 781.302

Polska poezja rewolucyjna : 1878-1945 / wybór i opracowanie S. Klonowski. - Wyd. 2. rozsz. i popr. - Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - 803 s. - (Váz.) 781.105

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího / J. Bunyan. - 3. vyd., v tomto překl. 1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 182 s. - (váz.) 781.200

Prague Collection of Tibetan Prints from Derge. Vol. 3, Index of Titles. Book 1 / J. Kolmaš. - Vyd. 1. - Prague : Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. -9, 250 s. - (brož.) 629.651/ 3(1)

Prague Collection of Tibetan Prints from Derge. Vol. 3, Index of Titles. Book 2 / J. Kolmaš. - Vyd. 1. - Prague : Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. -7 s., S. 254-509. - (brož.) 629.651/ 3(2)

Proměny interpretací / Z. Kratochvíl, J. Bouzek. - Praha : Herrmann, 1996. - 199 s. - (Brož.) 597.773

První česko-perský slovník / R. Mirchi. - 1. vyd. - Praha : Pardis, 1996. - 558 s. - (brož.) 598.192

Přetržená nit / [Milan Korál] ...[et al]- Praha : Obratník, 1996. - 332 s. - (Váz.) 781.780

Příběhy ze starého Rakovníka / J. Čech. - Rakovník : Rabasova galerie, 1993. - 91 s., obr. příl. - (brož.) 781.446

Radosti malých : řada 24 obrázků ze života našich dětí s prostonárodními říkadly / R. Lauda. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1996. - Nestr. - (váz.) II 860.530

Rechtschreibung 2000 : Die aktuelle Reform : Wörterliste der geänderten Schreibungen / K. Heller. - 2., aktualisierte und erw. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1996. - 70 s. - (brož.) 1-003.081

Referenční příručka jazyka C / S. Harbison, G. Steele. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1996. - 334 s. - (brož.) 597.649

Referenční příručka jazyka HTML / P. Mikle. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1996. - 55 s. - (Brož.) 597.616

Rétorika pro každého / B. Altrichterová, M. Nastuneaková. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 57 s. - (brož.) 597.888

Robert Musil / W. Berghahn. - Olomouc : Votobia, 1996. - 223 s. - (brož.) 781.470

Die Rolle des Lehrers im Literaturunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Romandidaktik / M. Gutbrod. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 375 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.993

Rozezni svůj atabal : poezie starého Mexika / A. Nezahualcóyotl. - Olomouc : Votobia, 1996. - 133 s. - (brož.) 781.764

Rozhovor s Jean-Paulem Sartrem / S. Beauvoir, J. Sartre. - Olomouc : Votobia, 1996. - 174 s. - (brož.) 782.009

Rozhovory s Capotem / L. Grobel. - 1. vyd. - Brno : Petrov, 1996. - 259 s. - (váz.) 781.477

Rusko-český právnický slovník / N. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.164

Ruština pro ekonomy II : odborné texty / M. Anfilov, M. Horvátová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 95 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.875

Rytíři noci / J. Benzoni. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 213 s. - (Alpress ; váz.) 781.713

Rýmy šprýmy / V. Fischer. - Praha : SiD & NERo, 1996. - 58 s. - (váz.) 781.775

Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity : řada literárněvědná (D). Č. 42. 1995. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 158 s. - (brož.) 162.062/ 42(1995)

Sčítání tónů : sborník prací soutěže Literární Varnsdorf 1996 / [sestavil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 1996. - 125 s. - (Brož.) 781.911

Sémantika & pragmatika jako lingvistické disciplíny / S. Machová, M. Švehlová. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 190 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.889

Siddhártha : indická báseň / H. Hesse. - 4. vyd., ve Vyšehradu 3. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 131 s. - (váz.) 782.210

Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené děti : tabulky / [zpracovala Vlasta Vaněčková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 36 listů. - (brož.) II 860.524

Slavica Wratislaviensia. 94. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 130 s. - (brož.) 449.919/ 94

Slavné případy soudce Ti : (Ti kung an). Autentický čínský detektivní román z 18. století / R. Gulik. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1996. - 261 s. - (váz.) 781.416

Slova a slovíčka / ilustrace D. Prošková. - Praha : SiD & NERo, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.934

Slovar' vologodskich govorov : učebnoje posobije po russkoj dialektologii. [3], M - N. - Vologda : Vologodskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut, 1990. - 127 s. - Ministerstvoobrazovanija RSFSR, Moskva. - (Brož.) 536.343/ 3

Slovar' vologodskich govorov : učebnoje posobije po russkoj dialektologii. [4], O - P. - Vologda : Vologodskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut, 1993. - 120 s. - Ministerstvoobrazovanija Rossijskoj Federacii, Moskva. - (Brož.) 536.343/ 4

Slovenščina ni težka / J. Honzak-Jahič. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 356 s., 1 mp. - Filozofická fakulta UK. - Katedra slavistiky, Praha. - (brož.) S II 831.591

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky : Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika .. / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Eduarda Hodouška] - 1. vyd. - Praha : Libri, 1996. -588 s. - (váz.) 597.633

Slovník z oblasti obchodu a podnikání : španělsko-český, česko-španělský / I. Freitagová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 88 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. -(brož.) 598.110

Sobranije sočinenij v pjatnadcati tomach. T. 14, Dnevnik pisatelja : 1877, 1880 avgust, 1881 / F. Dostojevskij. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1995. - 783 s. - (váz.) 748.276/ 14

Soubor cvičení k české gramatice / A. Antošová, V. Pačesová, P. Panev. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 55 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.464

Spartakus / H. Fast. - Prague : Simon and Simon, 1996. - 292 s. - (váz.) 781.670

Spielfilme im Unterricht : Deutsch als Fremdsprache : Ein Kurs-Programm für Fortgeschrittene / G. Bechtold, D. Gericke-Schönhagen. - München : Goethe-Institut, 1991. - 340 s. - (Brož.) II2-300.359

Spisovatel Viktor Fischl / M. Tomášek. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.583

Stavba dramatu : o kompoziční poetice ruského, polského a slovenského dramatu / F. Všetička. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.045

Strach o moudivláčka : antologie severočeských a lužickosrbských autorů / [sestavili Gerat Hendrich, Milan Hrabal a Ladislav Muška] - Duchcov : Kapucín, 1996. - 160 s. - (brož.) 781.709

Surrealistické texty- Dopisy z Rodez- Přisluhovači a trýzně / A. Artaud. - Praha : Herrmann, 1996. - 332 s. - (Váz.) 781.776

Šach celému vesmíru / K. Mahr. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 58 s. - (brož.) 781.889

Škola bojových umění / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 57 s. - (brož.) 781.892

Španělština : dovolená? Vezmi mě s sebou.. - 2. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1996. - 119 s. - (brož.) 597.714

Španělština pro jazykové školy. 2 / [Josef Dubský] ... [et al.]- 2. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 344 s. - (brož.) 583.081/ 2

Teorie literatury / R. Wellek, A. Warren. - Olomouc : Votobia, 1996. - 555 s. - (brož.) 598.079

Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty / B. Mánek. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 241 s. - Oddělení odborné jazykové přípravy Farmaceutické fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 831.554

Textová učebnice jazyka německého pro farmaceuty / B. Zahradníčková. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 148 s. - Oddělení odborné jazykové přípravy Farmaceutické fakulty UK, Praha. -(brož.) S II 831.555

To nejlepší z hororu a fantasy : 33 nejlepších povídek z oblasti hororu a fantasy od autorů z celého světa / editor E. Datlow, T. Windling. [z anglického originálu přeložil Robert Lízler] . -1. vyd. - Praha : ABR, 1997. - 538 s. - (brož.) 781.451

Topside, ohlaš se! / K. Brand. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 57 s. - (brož.) 781.888

Traktáty a přednášky ve verších / C. Milosz. - Olomouc : Votobia, 1996. - 226 s. - (brož.) 781.469

Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : sborník příspěvků z konference : Brandýs nad Labem 13.09.1995-15.09.1995 / [Svatava Machová] ... [et al.]- Praha : UniverzitaKarlova, 1996. - 231 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.890

Ukrajinsko-český slovník. Díl 2, P - Ja / A. Kurimský, R. Šišková, N. Savický. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - S. 705-1377. - (váz.) 589.134/ 2

Uprostřed průmyslové noci : antologie mladé jihomoravské poezie / [uspořádal Zdeněk Petrželka] - Brno : Větrné mlýny, 1996. - 189 s. - (brož.) 781.379

Užitečné věty a výrazy česko-německé konverzace / J. Olšovský. - 1. vyd. - Praha : Erika, 1996. - 175 s. - (brož.) 597.621

Übungen zum deutschen Wortschatz / E. Uhrová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 74 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) S II 831.761

Vánoční dárek : (příběhy ze starých časů) / G. Preissová ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Blok, 1996. - 235 s. - (váz.) 781.596

Ve světle měnlivého času / C. Roy. - 1. vyd. - Plzeň : Laser, 1996. - 111 s. - (váz.) 781.314

Velký česko - španělský slovník. Díl 1, A - O / zpracoval J. Dubský. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 1161 s. - (Academia ; váz.)- (Leda ; váz.) 598.080/ 1

Velký česko - španělský slovník. Díl 2, P - Ž / zpracoval J. Dubský. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1996. - 1309 s. - (Academia ; váz.)- (Leda ; váz.) 598.080/ 2

Velký slovník citátů a přísloví / J. Plachetka. - Praha : Academia, 1996. - 401 s. - (váz.) 781.787

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 1, A - Chi. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - 2060 s. - (váz.) II 2-300.361/1996-97(1)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 2, Chi - Gem. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 2061-4140. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(2)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 3, Gem - Kir. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 4141-6220. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(3)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 4, Kir - Nat. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 6221-8300. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(4)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 5, Nat - Sac. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhädler-Vereinigung, 1996. - S. 8301-10380. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(5)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 6, Sac - Unt. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 10381-12460. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(6)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 7, Unt - Z. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 12461-13644, příl. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(7)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bächerverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 1, A-Bun. - 26. Ausg. - Frankfurtam Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - 2160 s. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(1)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 2, Bun-Fis. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 2161-4336. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(2)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 3, Fis-Hoc. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 4337-6512. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(3)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 4, Hoc-Lan. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 6513-8688. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(4)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 5, Lan-Olf. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 8689-10864. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(5)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 6, Olf-Sch. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 10865-13040. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(6)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 7, Sch-Ull. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 13041-15216. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(7)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 8, Ull-Z. - 26. Ausg. - Frankfurtam Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 15217-16975, 162 s., 163 s. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(8)

Veselé čtení : pracovní sešit k Čítance 1 pro základní školy pro sluchově postižené / D. Ditmarová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 64 s. - (brož.) II 860.545

Věštkyně a jasnovidec aneb Na prahu záhad / K. Čapek. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 107 s. - (váz.) 781.980

Vilém I. Dobyvatel / J. Plaidy. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1996. - 342 s. - (váz.) 781.306

Vremennik Puškinskoj komissii : sbornik naučnych trudov. Vyp. 27. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1996. - 253 s. - Rossijskaja akademija nauk. - Otdelenije literatury i jazyka, Moskva. - (brož.) 435.212/ 27

Vývoj francouzského jazyka / J. Šabršula. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 83 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 831.588

Vzdálené hlasy : studie o starší české literatuře / E. Petrů. - Olomouc : Votobia, 1996. - 443 s. - (váz.) 597.999

Webster's Universal Dictionary and Thesaurus : Plus World Maps in Color. - Montreal : Tormont, 1993. - 960 s., 48 s. mp. - (váz.) II 831.599

Wittgenstein : úděl génia / R. Monk. - 1. vyd. - Praha : Hynek, 1996. - 636 s. - (váz.) 781.751

Z zagadnien tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna / M. Malicki. - Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 1994. - 296 s. - (brož.) 781.110

Základy programování : (úvod do Turbo Pascalu) / M. Virius. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 227 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.) S II 831.701

Základy slovanské filologie a staroslověnštiny / R. Večerka. - 4. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 112 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) S II 831.533

Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského. 1996. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1996. - Nestr. - (Brož.) 779.568/ 1996

Zrádná slova v angličtině / J. Hladký. - 2. dopl. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 187 s. - (brož.) E 981.253

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist