Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - L. Zemědělství

za leden-únor 1997

Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : 03.09.1996-04.09.1996. 5, (vzdělávání pro 21. století). - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 559 s.- Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)587.673/ 5

Akvarijní ryby : 500 druhů pro sladkovodní nádrže : péče a chov / K. Paysan. - 2. vyd. - Praha : Granit, 1996. - 200 s. - (váz.)597.998

Akvárium : jak snadno zařídit akvárium a pečovat o ně : rady odborníka začínajícím akvaristům / P. Stadelmann. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 60 s. - (brož.)597.384

Aranžování sušených rostlin / F. Barnett, R. Egerickx. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 95 s. - (váz.)II 831.540

Atlas psů / text D. Pavlovská-Kuntová. - České Budějovice : Dona, 1996. - 198 s. - (váz.)598.090

Bachova květová terapie : teorie a praxe : standardní dílo s podrobným popisem květů / M. Scheffer. - [Praha] : Pragma, 1994. - 223 s. - (brož.)598.168

Biologické základy chovu zvířat : pro posluchače oboru PaE / K. Koudela, F. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996. - 307 s. - Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)597.835

Chov hospodářských zvířat I : (chov skotu, ovcí a koní) / L. Štolc ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 151 s. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)597.848

Cvičení z výživy a krmení hospodářských zvířat (2. díl) / B. Čermák, F. Lád. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 187 s., 80 s., tb. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)S II 831.590

České ovoce v kuchyni / V. Bezděková. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1996. - 62 s. - (brož.)

781.137

Ekologická optimalizace rostlinné výroby / M. Vach...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 32 s. - (brož.)597.667

Ekonomický chov koz / V. Mátlová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 29 s. - (brož.)597.665

Ekonomika zemědělství a evropská integrace / M. Svatoš... [et al.]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 274 s. - (váz.)597.959

Encyklopedie psů / B. Fogle. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 312 s. - (váz.)II 831.788

Family Farming in the Contemporary World: East-West Comparisons / edited by K. Gorlach, Z. Serega. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - 187 s. - (brož.)781.122

5th International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes- 3rd Conference on Environment and Mineral Processing : [5th International Symposium on theReclamation, Treatment and Utilization of Coal mining Wastes & 3rd Conference on Enwironment and Mineral Processing]. Ostrava 10.09.1996-13.09.1996. Pt. 1 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 356 s. - Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.)II 831.745/ 1

5th International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes- 3rd Conference on Environment and Mineral Processing : [5th International Symposium on theReclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes & 3rd Conference on Environment and Mineral Processing]. Ostrava 10.09.1996-13.09.1996. Pt. 2 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - S. 361-604. - Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.)II 831.745/ 2

Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy MTS : preliminary Results of Ecological Studies. - Brno : Institute of Landscape Ecology, 1996. - 237 s. - (brož.)598.066

Herbologie : plevele a jejich regulace / V. Kohout ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 115 s. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)597.623

Holocaust : pokusy na zvířatech ve Švýcarsku: 150 protokolů ze 60 laboratoří podepsaných badateli, obchod s pokusnými zvířaty a jejich chov, lobby / M. Schär-Manzoli, M. Keller. - 1. vyd. -Praha : AG STG - ATRA, 1996. - 180 s. - (Brož.)597.806

Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů : rozpracování příloh č. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. - Praha : Silva Regina, [1997]. - 48 s. + 1 příl. - (Brož.)

II 831.648

Jak blufovat o víně / H. Eyres. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 59 s. - (brož.)597.953

Jak pečovat o kočku / A. Edney, D. Taylor. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 72 s. - (váz.)

598.091

Jeleni v říji / B. Tvrzský. - Vyd. 1. - Kyjov : Gloria, 1996. - 116 s. - (Brož.)781.961

Kočky : svět koček na 200 barevných fotografiích / Y. Rees. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 61 s. - (váz.)II 831.614

Kulturní rostliny jako plevel následných plodin : (studijní zpráva) / V. Kohout. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 29 s. - (brož.)597.833

Lovecké palné zbraně / J. Berton. - Praha : Rebo, 1995. - 167 s. - (váz.)II 831.601

Malá zemědělská mechanizace / Z. Kraus. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. - 56 s. - (brož.)597.675

Myslivost / [Paul Havet] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 333 s. - (váz.)

II 831.617

Na farmě : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.)781.705

Náklady na mechanizované práce v rostlinné výrobě / Z. Abrham...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. - 31 s. - (brož.)597.677

Národní hlášení za Českou republiku : přehledná zpráva EC a ICP Forests za období 1986-1996 / J. Jačka ...[et al]. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1996. - 8 s., 8 s. obr. příl. 597.741

Nejlepší psí příběhy / s úvodem Geralda Durrela . editorka L. O'Mar. přeložila A. Jindrová-Špilarová- Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 226 s. - (váz.)781.667

Nibowaka : ze vzpomínek kanadského lovce / B. Moravec. - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1996. - 142 s., obr. příl. - (váz.)781.659

Novata rolja na d'ržavata v razvitieto na selskoto stopanstvo na stranite ot Centralna i Iztočna Evropa / [s'stavitel Stefan Stefanov] - Sofija : Zemedelski forum za Centralna i IztočnaEvropa, 1996. - 194 s. - Fondacija za progresa na čovečestvoto, Pariž. - (brož.)597.634

Obecná agroekologie / M. Barták, F. Kocourek, V. Vrabec. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 134 s. - (brož.)S II 831.853

Ochrana rostlin / M. Böhringer, G. Jörg. - Ostrava : Blesk, 1996. - 155 s. - (váz.)597.862

Od medu k perníku / O. Vlasáková. - Vyd. 1. - Brno : Rovnost, 1996. - 153 s., příl. - (brož.)

598.070

Odborné texty z jazyka anglického pro posluchače LI a DI LDF MZLU v Brně : (čítanka) / V. Nepivodová. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 49 s. - (brož.)S II 831.888

Odrůdy lilií pěstované u nás / B. Mičulka. - Brno : ČSZ-ZO Lilium, 1995. - 161 s. - (Brož.)

598.160

Památné stromy na Pelhřimovsku / [text a snímky zpracoval Jaroslav Koutník] - Pelhřimov : s.n., 1997. - 12 s. - (Brož.)781.430

Papoušci celého světa / M. Smrček, L. Smrčková. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1996. - 220 s. - (váz.)598.001

Pes k obraně osob a ochraně majetku aneb Člověče, neboj se, máš-li psa! : rady pro profesionály i všechny majitele psů služebních a neslužebních plemen, jak se nebát o majetek a svoji bezpečnost / J. Růžička. - České Budějovice : DONA, 1996. - 171 s., obr. příl. - (brož.)598.063

Pěstování a využití technických a energetických plodin na rekultivovaných pozemcích / V. Petříková, J. Váňa, S. Ustjak. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 24 s.- (brož.)597.666

Pokojové rostliny / D. Hessayon. - 1. vyd. - Praha : Beta, 1996. - 256 s. - (váz.)598.126

Praktické lukařství / J. Velich. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. - 57 s. - (brož.)597.679

Praktické metody v ochraně lesa / M. Švestka, R. Hochmut, V. Jančařík. - 2., dopl. vyd. - Praha : Silva Regina, 1996. - 309 s. - (brož.)598.156

Proceedings of Scientific Papers to the 75th. Anniversary of Foundation of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology / edited by M. Flajšhans. - Vodňany : Research Institure of Fish Culture and Hydrobiology, University of South Bohemia at Vodňany, 1996. - 183 s. - (brož.)

II 831.392

Průvodce plemeny psů / E. Krämer. - Ostrava : Blesk, 1996. - 320 s. - (váz.)597.860

Přemyslovský lovecký hvozd. - Praha : Tvorba, [1996]. - 1 list ; 58 x 68 cm. - (brož.)II 831.573

Pšenice špalda (Triticum spelta L.) alternativní plodina / J. Moudrý, M. Vlasák. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 28 s. - (brož.)597.668

Racionální použití průmyslových hnojiv věnované problematice vápnění a hnojení hořčíkem : sborník z konference : Praha, Česká zeměd. univ. 28.11.1996. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 86 s. - Fakulta agronomická, Praha. - (brož.)597.847

Rostliny Bohů : jejich posvátná, léčebná a halucinogenní moc / R. Schultes, A. Hofmann. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 192 s. - (Volvox Globator ; váz.)- (Maťa ; váz.)II 831.562

Rybí receptář / M. Štěpnička. - České Budějovice : DONA, 1996. - 165 s., obr. příl. - (brož.)

598.055

75 let lesnického výzkumu v České republice : 1921-1996 / [odpovědný redaktor Karel Vančura, Milan Bíba] - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1996. - 129 s.- (Brož.)597.823

Skalky a suché zídky / M. Haberer. - Ostrava : Blesk, 1996. - 155 s. - (váz.)597.861

Speciální agroekologie / M. Barták, B. Šarapatka, F. Kocourek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 179 s. - (brož.)S II 831.863

Sprievodca plemenami psov / E. Krämer. - Ostrava : Blesk, 1996. - 320 s. - (váz.)598.180

Synantropní vegetace / P. Pyšek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 90 s. - (brož.)S II 831.848

Systém hubení plevelů v cukrovce a kukuřici / J. Mikulka, D. Chodová, J. Oliberius. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 26 s. - Ministerstvo zemědělství ČR,Praha. - (brož.)597.802

Technika a kvalita zavlažování : (studijní zpráva) / M. Růžička. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 50 s. - (brož.)597.661

Tropické deštné lesy : objevování zelené planety / [Francesco Petretti] - Praha : Rebo, 1995. - 141 s. - (váz.)III 302.367

Veterinární podmínky pro přemísťování ryb / J. Zajíček. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1996. - 9 s., příl. - (brož.)781.394

Zajištění podílu listnatých dřevin v druhové skladbě lesů v České republice / J. Šindelář. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 36 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.)597.803

Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1996 zaměřené na poznatky výzkumu a praxe pro zlepšení rostlinné výroby : sborník referátů z 6. konference katedry rostlinné výroby České zemědělské univerzity v Praze : Praha 12.12.1996. - Praha : Česká zemědělská společnost, 1996. - 167 s. - (brož.)598.019

Základy pěstování révy vinné / M. Hubáčková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. - 28 s. - (brož.)597.678

Zásady a pravidla postupu při introdukci a reintrodukci vodních živočichů do České republiky / Z. Adámek. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1996. - 6s. - (brož.)781.393

Zelinářství - pěstitelské technologie / K. Petříková. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 94 s. - (brož.)S II 831.887

Zemědělská politika, trhy a obchod v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj : sledování a vyhodnocení 1996. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 50 s. -(brož.)597.807

Zemědělství : (soubor právních předpisů) / J. Kocourek. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 398 s. - (brož.)597.656

Zemědělství v makroekonomických souvislostech / [zpracoval autorský kolektiv Emil Divila] ...[et al.]- Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 30 s., 4 s. příl. - (brož.)598.129

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist