Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - K. Technika, průmysl

za leden-únor 1997

633. Squadrona - Operace Valkyrie / F. Smith. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1996. - 199 s. - (brož.) 781.426

Access : časté operace / V. Plecháč. - Praha : GComp, 1996. - 126 s. - (brož.) 598.027

Advertising Directory : Bohemia : 1997. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1996. - 192 s. - (brož.) II 831.932

Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944 / M. Šnajdr. - Olomouc : Votobia, 1996. - 343 s., obr. příl. - (brož.) 597.858

Aplikace moderních integrovaných obvodů / J. Vlček. - 3. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 44 s. - (Brož.) 598.207

Aplikační software / J. Pour. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 217 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.805

Apollo 13 : (původní titul Ztracený měsíc) / J. Lovell, J. Kluger. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1996. - 348 s., obr. příl. - (váz.) 781.803

Architektura počítačů / L. Ličev. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 250 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.) S II 831.710

Artificial Intelligence Techniques Ait '96 : 3rd international Workshop : Brno 09.09.1996-11.09.1996 / editor J. Žižka. - Brno : PC-DIR, 1996. - 194 s. - (brož.]II 831.405

AutoCad : verze 13 anglická pro DOS : základní příkazy a postupy pro 2D kreslení / P. Slavata. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR, 1996. - 74 s. - (Brož.) II 831.404

AutoCAD LT pro Windows 95 : podrobná příručka uživatele s učebnicí / J. Liška. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 10, 223 s. - (brož.) 597.871

Automatizace knihovnických a informačních služeb / A. Large, L. Tedd. - Budapest : Open Society Institute, 1996. - 83 s. - (Brož.) II 831.801

Automatizace knihovnických systémů : sborník příspěvků ze semináře : Praha, Univerzita Karlova 10.09.1996-11.09.1996. 1996 / sestavil R. Vlasák. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1996. - 56 s. - (Brož.) 582.802/ 1996

Automobily na alternativní pohon benzín - plyn (LPG) I : pro uživatele a zájemce o pohon na propan-butan. Díl 1 / L. Fišer, T. Hanzl. - 1. vyd. - Brandýs nad Orlicí : Klub motoristů LPG, 1997. - 101 s. - (Brož.) 597.995/ 1

Automobily v 1000 fotografiích / J. Vincent, J. Renvoizé. - Praha : Rebo, 1996. - 125 s. - (váz.) III 302.369

Autoškola : předpisy o silničním provozu a novelizovaný soubor zkušebních otázek a odpovědí / P. Prorok. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 162 s. - (brož.) 598.030

Betonové mosty : (část železobeton pro obor KD) / V. Hrdoušek, V. Kukaň, V. Šrůma. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1996. - 136 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.913

Betonujeme / V. Hájek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 117 s. - (brož.) 597.793

Bezvýkopová výstavba podzemných vedení : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / F. Klepsatel, M. Marcinčák, J. Raclavský. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1996. -227 s. - (Brož.) 597.938

Biomasa a její energetické využití / P. Noskievič ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 68 s. - (brož.) S II 831.830

Bojový letoun F-16 Fighting Falcon / [Michal Zdobinský] - Vyd. 1. - Praha : EL-Konto, 1996. - 15 s. - (brož.) II 831.671

Bojový letoun F/A-18 Hornet / [Michal Zdobinský] - Vyd. 1. - Praha : EL-Konto, 1996. - 15 s. - (Brož.) II 831.670

Bojový letoun JAS 39 Gripen / [Michal Zdobinský] - Vyd. 1. - Praha : EL-Konto, 1996. - 15 s. - (Brož.) II 831.672

Brambory. - Praha : Rebo, 1994. - 96 s. - (váz.) 598.085

Brambory - rýže - těstoviny - zelenina - saláty. - Praha : Rebo, 1994. - 192 s. - (váz.) II 831.565

Buď šéf! : (jak úspěšně řídit svoji malou firmu) / S. Fitz-Simon. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 174 s. - (brož.) 597.750

Buďme štíhlí, buďme fit. - Praha : Rebo, 1994. - 144 s. - (váz.) II 831.569

Calamus pro MS Windows NT a MS Windows 95 : podrobná uživatelská příručka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 15, 317 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 597.870

CD-ROM : průvodce začátečníka / S. Leemon. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 10, 203 s. - (brož.) 597.874

Cesta do vesmíru : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. -Nestr. - (brož.) 781.706

Chemické inženýrství. Díl 1A / L. Neužil, V. Míka. - Vyd. 1., dotisk. - Praha : VŠCHT, 1996. - 293 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) 598.215/ 1A

Chemické inženýrství. Díl 1B / L. Neužil, V. Míka. - Vyd. 1., dotisk. - Praha : VŠCHT, 1996. - S. 294-473. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) 598.215/ 1B

Chemie uhlí a jeho využití / V. Roubíček, J. Buchtele. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 213 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,Ostrava. - (brož.) S II 831.704

Chuťovky. - Praha : Rebo, 1994. - 192 s. - (váz.) II 831.567

Coal and its Interaction with Oxygen / P. Pánek, B. Taraba. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 124 s. - (brož.) 781.964

Coal Research & Development through Collaboration in Europe : Ostrava 02.09.1996-04.09.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.746

Computergestützter Entwurf diffraktiver optischer Elemente für technische Anwendungen / T. Dresel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 120 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.027

Constitutive equations and ductile fracture of polycrystalline materials / J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 115 s. - (brož.) 597.558

České ovoce v kuchyni / V. Bezděková. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1996. - 62 s. - (brož.) 781.137

Česnek. - Praha : Rebo, 1994. - 96 s. - (váz.) 598.082

Databázový systém WinBase602 : (verze 4.0) / P. Strossa. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 111 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.810

DataTrak, DataTalk : operating Manual : English/metre. - Hallwil : Uwatec AG, 1994. - 64 s. - (Brož.) E 981.255

Desatero domácí ekologie : praktický rádce, jak se nejen doma chovat šetrněji k životnímu prostředí / A. Máchal, M. Vlašín. - 2., upr. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 76 s. - (brož.) 597.681

10 zlatých pravidel prodeje : prodávat je snazší než dávat / I. Bureš. - 3. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1996. - 142 s. - (brož.) 597.699

Dezerty. - Praha : Rebo, 1994. - 192 s. - (váz.) II 831.566

Dějiny techniky / A. Blahovec, J. Gruber. - Vyd. 1. - Slaný : Melandrium, 1996. - 93 s. - (brož.) 598.071

DIDMATTECH '96 : sborník : Olomouc 04.09.1996-05.09.1996 / [editor Ján Stoffa] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 316 s. - (brož.) II 831.935

Diety při onkologických onemocněních : recepty, rady lékaře. - Praha : Sdružení MAC, 1996. - 31 s. - (brož.) 597.609

Domácí studená kuchyně / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : V. P. K., 1997. - 90 s., obr. příl. - (brož.) 598.054

Dopravní inženýrství / A. Ugge. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 76 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra technologie a řízení dopravy, Pardubice. - (brož.) SII 831.731

Dopravní stavby I : železniční a podzemní stavby / J. Barták, B. Kubát. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 263 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.916

Dorty a cukroví. - Praha : Rebo, 1994. - 172 s. - (váz.) II 831.629

Drahé kameny v pravěku Moravy a Slezska / I. Mrázek. - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 203 s., 8 s. obr. příl. - (váz.) II 831.897

12. mezinárodní aukce poštovních známek : Praha, Nár. dům 11.11.1995. - Praha : [Filatelie], 1995. - 48 s. - (Brož.) 771.018/ 12

Dynamika v příkladech / V. Zeman, V. Laš. - Reedice. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 204 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.227

Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu / D. Smolík, M. Havelka. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 93 s. - (brož.) S II 831.825

Ekologické inženýrství / J. Rozman, Z. Pospíchal. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 135 s. - (brož.) S II 831.855

Elektrické přístroje 1 / Š. Rusňák, P. Řezáček. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 181 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.) 597.725

Encyklopedie počítačových sítí pro NetWare 4.1, Windows 95, Windows NT Server 3.51, UnixWare 2 a OS/2 Warp Connect / [Werner Feibel] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 6, 1230 s. + 1CD-ROM. - (váz.) 597.956

Encyklopedie vědy. - Praha : Slovart, 1996. - 448 s. - (váz.) II 831.782

Etika reklamy / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.579

Evropský management / M. Vítek. - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 152 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedra společenských věd, Hradec Králové. - (brož.) S II 831.755

Excel 7 : průvodce tabulkami / T. Šimek. - [Praha] : GComp, 1996. - 291 s. - (brož.) 597.482

Excel 7 / D. Varner, I. Leitgeb. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1996. - 8, 230 s. - (brož.) 597.538

Excel 7 pro Windows 95 : kompletní popis všech částí tabulkového kalkulátoru doplněný řadou praktických příkladů a užitečných rad / T. Chester. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1996. -812 s. - (váz.) 597.774

Excel 7.0 pro Windows 95 : kompendium znalostí a zkušeností. Díl 1 / S. Baloui. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 543 s. + 1 disketa. - (Váz.) 597.593/ 1

EXCEL 7.0 pro Windows 95 : kompendium znalostí a zkušeností. Díl 2 / S. Baloui. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1997. - 432 s. + 1 disketa. - (váz.) 597.593/ 2

Exchange : klient elektronické pošty / J. Plecháč. - Praha : GComp, 1996. - 96 s. - (brož.) 598.026

Excursion Guide for Members of the Conference "Minerals, Metals and the Environment II" : Prague 03.09.1996-06.09.1996 / editor J. Tomas. - Prague : The Czech Geological Survey, 1996. - 58 s.- Ministry of the Environment, Prague. - (brož.) II 831.577

Fasády a jejich rekonstrukce / K. Barták. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 90 s. - (brož.) 597.792

5th International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes- 3rd Conference on Environment and Mineral Processing : [5th International Symposium on theReclamation, Treatment and Utilization of Coal mining Wastes & 3rd Conference on Enwironment and Mineral Processing]. Ostrava 10.09.1996-13.09.1996. Pt. 1 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysokáškola báňská - Technická univerzita, 1996. - 356 s. - Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.) II 831.745/ 1

5th International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining

Wastes- 3rd Conference on Environment and Mineral Processing : [5th International Symposium on theReclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes & 3rd Conference on Environment and Mineral Processing]. Ostrava 10.09.1996-13.09.1996. Pt. 2 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysokáškola báňská - Technická univerzita, 1996. - S. 361-604. - Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.) II 831.745/ 2

Filatelistický atlas - Afrika / J. Marek. - Praha : Geophila, 1996. - 166 s. - (brož.) II 831.579

Filuma : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Šperk, R. Lakomý. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 20 s. - (Brož.) 781.070

Finanční analýza podniku : praktické aplikace / [Rudolf Doucha] - Praha : Vox Consult, 1996. - 224 s. - (brož.) 597.689

5. Internationales Eipos - Kolloquium UmweltwissenschaftenOstrava 30.05.1996-01.06.1996 / [Peter Fečko] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. -523 s., příl. - Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.) II 831.751

G-servis : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Kokstein, J. Torn. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 85 s. - (Brož.) 781.069

Go - fascinující hra : asijský model obchodní strategie / J. Miura. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1996. - 8, 285 s. - (brož.) 597.694

Grafika a animace / [David Hofmann] - 2. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 86 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) II 831.518

Grundlagenuntersuchungen zur Technologie der Feinbearbeitung einsatzgehärteter Verzahnungen mit definierter Schneide / K. Kaiser. - Aachen : [vl. nákl.], 1992. - 4, 140 s. - (Brož.) 781.184

Harley-Davidson : americká legenda / J. Lensveld. - Praha : Rebo, 1996. - 160 s. - (váz.) III 302.372

Historie a současnost báňského školství v Českých zemích : 1716-1996 / C. Schejbal ...[et al.]. - Ostrava : Blesk, 1996. - 224 s. - (váz.) II 831.739

Historie cukrovarnictví regionu, cukrovaru v Českém Meziříčí : (na Opočensku, Kostelecku a Královéhradecku) / J. Ptáček. - Vyd. 1. - Dobruška : Expedice F. L. Věka, 1996. - 43 s. - (Brož.) 781.946

Hlavolamy z elektrotechniky aneb elektrotechnika čtená podruhé / J. Myslík. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 175 s. - (brož.) 598.209

Horské kolo od A do Z / I. Hrubíšek. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. - 254 s. - (brož.) 597.510

Hotelový management : (vybrané kapitoly) / J. Indrová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 136 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.811

Hrníčková kuchařka : pečeme na vánoce bez vážení / J. Pechová. - 1. vyd. - Praha : Laguna, 1996. - 200 s., obr. příl. - (váz.) 781.481

Ilustrovaný slovník pro kuchaře a číšníky : česko-německý, česko-anglický, česko-francouzský, česko-italský / J. Mottl. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 110 s. - (brož.) 597.771

Image plnoštíhlé ženy / M. Spillane. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 172 s. - (váz.) II 831.637

Informace o studiu na chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně, 1996-1997 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - 1. vyd. - Brno : Chemická fakulta VUT, 1996. - 22 s. - (brož.) 597.512

Informační technologie a systémové integrace / J. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 198 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.806

Internet : anglicko-český výkladový slovník / P. Říha. - Ostrava : Montanex, 1996. - 110 s. - (brož.) 597.690

Internet : programy od firmy Microsoft / P. Šimek. - Praha : GComp, 1996. - 143 s. - (brož.) 598.028

Internet a jeho služby / M. Wimmer. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 94 s. - (brož.) 598.242

Internet pro každého / P. Knotek. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1996. - 138 s. - (Brož.) 597.615

Intranet Ware / M. Osif. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 530 s. - (brož.) 598.044

Jak blufovat o počítačích / R. Ainsley, A. Rae. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 62 s. - (brož.) 597.815

Jak blufovat o víně / H. Eyres. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 59 s. - (brož.) 597.953

Jak blufovat v letadle / K. Beere. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 61 s. - (brož.) 597.821

Jak blufovat v managementu / J. Courtis. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 59 s. - (brož.) 597.817

Jak blufovat v marketingu / G. Harding, P. Walton. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 61 s. - (brož.) 597.820

Jak blufovat v public relations / B. Saunders, A. Rae. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 62 s. - (brož.) 597.819

Jak blufovat v reklamě / N. Foster. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1994. - 58 s. - (brož.) 597.818

Jak dosáhnout explozivního růstu v MLM : získávání nových spolupracovníků / T. Schreiter. - 1. vyd. - Brno : Jiří Alman, 1996. - 143 s. - (brož.) 597.610

Jak prodat komukoliv cokoliv / J. Girard, S. Brown. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 190 s. - (váz.) 598.038

Jak publikovat na počítači / P. Hanáček ...[et al.]. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1996. - 214 s. - (brož.) 597.647

Jak vařit těstoviny / A. Willan. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 72 s. - (váz.) 598.092

Java : tvorba dokonalých WWW stránek / P. Perry. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 327 s. - (brož.) 597.762

Jednoduché účetnictví 1997 / V. Pelc. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 134 s. - (brož.) 597.759

Jednoduché účetnictví pro podnikatele. 1997 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1997. - 304 s. - (brož.) 594.133/ 1997

Josef Kremláček : malíř, grafik, ilustrátor. - [Český Těšín] : [Muzeum Těšínska], [1996]. - Nestr. - (Brož.) II 860.529

Junior '96 : International Competitive Colloquium of Young Scientists Working in the Fields of Metallurgy and Materials Engineering : Ostrava 04.06.1996-06.06.1996 / [collected by IvoSchindler] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 59 s. - Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Ostrava. - (brož.) II 831.750

Kapitoly z kognitivní vědy : racionalita z hlediska chování, jazyka a logiky / P. Jirků, J. Kelemen. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 104 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.721

Katalog nástrojáren 1996 / J. Suchánek, I. Nováková, P. Pechar. - 3. vyd. - Praha : SVÚM, 1996. - 21 s., příl. - (váz.) II 831.787

Katalog výrobců a prodejců v oblasti svařování / J. Suchánek, R. Pavelková, I. Nováková. - 2. vyd. - Praha : SVÚM, 1996. - 31 s., dále nestr. - (brož.) 597.618

Když chalupaří slavní / [text Alena Šloufová] ...[et al.]- Praha : Baronet, 1996. - 183 s. - (Baronet ; váz.)- (Littera Bohemica ; váz.) II 860.450

Keramika krok za krokem / L. Espi. Fotografie J. Espi. - 1. čes. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1996. - 96 s. - (váz.) II 831.618

Klasické motocykly / P. Henshaw. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 80 s. - (váz.) II 831.609

Koláče a drobné pečivo. - Praha : Rebo, 1994. - 192 s. - (váz.) II 831.627

Korespondenční seminář z programování : 8. ročník - 1995/96 / M. Mareš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 73 s. - (brož.) 598.036

Korpusy / J. Stejskalová, F. Kadlec, I. Nováková. - 2. vyd. - Praha : Idea Servis, 1996. - 62 s. - (brož.) II 831.674

Kostjum v russkoj chudožestvennoj kul'ture 18-pervoj polovinny 20 v. v. / R. Kirsanova. - Moskva : Bol'šaja Rossijskaja enciklopedija, 1995. - 381 s. - (váz.) 598.267

Kouzlo líčení / L. Meredith. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 94 s. - (váz.) II 831.633

Kovy v ekosystémech / Z. Svobodová...[et al.]. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, 1996. - 18 s. - Oddělení vodní toxikologie a nemoci ryb, Vodňany. - (brož.) 597.845

Kruh 1967-1992 : bibliografie nakladatelství Kruh v Hradci Králové se vzpomínkovou koláží Jana Dvořáka Letokruhy / [zpracovala Jindřiška Labuťová] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1996. - 198 s. - (brož.) 781.915

Kuchařem na Divokém západě / R. Douglas. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 79 s. - (brož.) II 860.496

Kuchařka - nejlepší recepty : 2850 vybraných receptů z kuchařek nakladatelství Dona / sestavila A. Doležalová. - České Budějovice : Dona, 1996. - 390 s., obr. příl. - (váz.) II 831.909

Kuchařka - Speciality teplé kuchyně / Z. Roubínek. - České Budějovice : DONA, 1996. - 149 s., obr. příl. - (brož.) 598.062

Kuchařka Nera Wolfa / R. Stout. - 1. vyd. - Praha : Paseka, 1996. - 200 s. - (váz.) 781.327

Labužník Hitchcock : filmová kuchařka mistra hrůzy / B. Schulz. - 1. vyd. - Praha : Cinema, 1996. - 87 s. - (váz.) 781.318

Labužník Woody : filmová kuchařka Woodyho Allena / B. Schulz. - 1. vyd. - Praha : Cinema, 1996. - 72 s. - (váz.) 781.317

Lindner - Katalog a ceník potřeb 96/97 : pro sběratele známek, mincí a telefonních karet : platí od 1.7.1996. - [Praha] : [Filatelie], 1996. - 81 s. - (Brož.) 597.932

Lode / T. Řízek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1995. - Nestr. - (váz.) 781.939

Lodě / T. Řízek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1995. - Nestr. - (váz.) 781.940

Lokomotivy / T. Řízek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1995. - Nestr. - (váz.) 781.941

Lovecké palné zbraně / J. Berton. - Praha : Rebo, 1995. - 167 s. - (váz.) II 831.601

Malé programovatelné automaty Allen-Bradley : základní uživatelská příručka SLC-500 / V. Kebo, M. Hrnčír. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 20 s. - Institut ekonomiky a systémů řízení. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.) II 831.742

Malé vodní nádrže v životním prostředí / J. Šálek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 141 s. - (brož.) S II 831.842

Malování a kreslení na PC / [Bernd Dehne] - 2. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 90 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) II 831.517

Mamutí kniha techniky : moderní průvodce světem strojů / D. Macaulay, N. Ardley. - Praha : Slovart, 1996. - 384 s. - (váz.) II 831.781

Management, marketing, soukromé podnikání : informace o čs. i zahraničních firmách. Přehled nejnovějších publikací s ekonomickou tematikou z fondu SVK v Plzni. Dodatek č. 17. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1996. - 8 s. - (Brož.) 769.086/ 17

Manažerská informatika MS PowerPoint, MS Schedule, makra MS Excelu, moduly MS Accessu, WWW, elektronická pošta a diskuse / T. Kubálek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 108s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.459

Manuál prevence v lékařské praxi. 3, Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na zdraví / redaktor K. Provazník... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 112 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) II 831.937/ 3

Marketing / P. Procházka. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 113 s. - (brož.) S II 831.889

Marketing & Management / H. Meffert. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 551 s. - (váz.) 597.777

Masová komunikácia / J. Charvát. - 1. vyd. - Bratislava : vl. nákl., 1996. - 45 s. - (brož.) II 831.940

Materiály pro elektrotechniku / J. Hampl...[et al.]. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1996. - 165 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.915

Mechanika jízdního kola / K. Cibula. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1996. - 90 s. - (brož.) 597.887

Media '95 : Experience and Expectations - Five Years After : Prague 05.10.1995-06.10.1995 / edited by P. Glenn, O. Šoltys. - Vyd. 1. - Prague : Karolinum, 1996. - 165 s. - (brož.) 597.901

Metody manažerského rozhodování / M. Wisniewski. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 507 s. - (váz.) 597.778

Mezinárodní přeprava a zasilatelství I / R. Novák. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 105 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.717

Mezinárodní přeprava a zasilatelství I / A. Stehlík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 133 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.923

Mezinárodní přeprava a zasilatelství II / R. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 167 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.876

Mezinárodní sympozium keramiky : Bývalý zámecký pivovar, Bechyně 24.06.1994-10.09.1994 / [text Milouš Růžička] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1996. - Nestr. - (brož.) II 831.669

Média v reklamě. Díl 1 / M. Postler. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 89 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.804/ 1

Microsoft Access 7.0 : základní průvodce uživatele / D. Morkes. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 9, 204 s. - (brož.) 597.875

Microsoft Office pro Windows 95 Resource Kit : oficiální technická příručka pro instalování, konfigurování a ladění Microsoft Office pro Windows 95. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 11, 1012 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 597.955

Microsoft Office Word 7.0, Excel 7.0 : profesionální řešení / C. Calberg ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 335 s. + 1 CD. - (Váz.) 597.596

Microsoft Visual Basic 4.0 : programátorská dílna / J. Craig. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 21, 530 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 597.872

Microsoft Windows 95 Resource Kit CZ : oficiální technická příručka pro instalování, konfigurování a ladění operačního systému Windows 95. - Vyd. 2., dopl. - Praha : Computer Press, 1996. -22, 4, 1188 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 597.957

Mikromechanisch hergestellter Zerstäuber für kleine Flüssigkeitsmengen / R. Paneva. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 89 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.994

Mikrořadiče PIC16CXX a vývojový kit PICSTART / J. Hrbáček. - 2. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 142 s. + 3 tb. - (brož.) 598.211

Mikrostruktur und isothermes Ermüungsverhalten der geschmiedeten Near ALFA-Titanlegierung IMI 834 / H. Renner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.142

Minimum o pití / K. Pinka. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1996. - 79 s. - (váz.) 598.093

Mistrovství v Adobe Photoshop 3.0, 3.05 / J. Hlavenka, L. Mojzes. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 458 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 597.876

Mistrovství v AutoCADu : Release 13 pro Windows 3.1/95/NT / [George Omura] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 34, 1096 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 597.878

Mistrovství v CorelDRAW 6 / [Rick Altman] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 32, 810 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 597.877

Modell zur rechnerischen Standzeitbestimmung beim Wälzfräsen / A. Mundt. - Aachen : [vl. nákl.], 1992. - Přeruš. str. - (Brož.) 781.185

Modemy, faxy, BBS a počítačová komunikace / P. Česenek. - Vyd. 2. - Praha : Grada, 1996. - 175 s. - (brož.) 597.483

Modernizace a úprava koupelen / E. Heimann. - Ostrava : Blesk, 1996. - 120 s. - (váz.) 597.864

Modernizace vozidel : 3. pracovní seminář : Ostrava-06.06.1996. - Ostrava : VŠB-TU, 1996. - 31 s. - Institut dopravy FS, Ostrava. - (brož.) 597.931

Modernizácia a úprava kúpeĺní / E. Heimann. - Ostrava : Blesk, 1996. - 120 s. - (váz.) 598.181

Moderní počítačové viry : podstata, prevence, ochrana / J. Jalůvka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 9, 217 s. - (brož.) 597.873

Moldavia : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Jindra. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 5 s. - (Brož.) 781.066

Moře : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (brož.) 781.707

Motivační výzkum v marketinku / V. Čech, E. Mainzová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 113 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 597.723

Motocykly v 1000 fotografiích / É. Breton. - Praha : Rebo, 1995. - 128 s. - (váz.) III 302.370

MS Excel 5.0 v příkladech / J. Fiala, R. Seidler. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) S II 831.707

MS Office 95 : Exchange, Integrace aplikací : profesionální řešení / C. Carlberg ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 365 s. - (Váz.) 597.866

MS Office 95 : Access, PowerPoint, Schedule+ : profesionální řešení / C. Carlberg ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 431 s. - (Váz.) 597.865

MS Windows for Workgroups 3.11 CZ MS Excel 5.0 CZ MS Powerpoint 4.0 : pro posluchače všech oborů / Z. Havlíček...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996. - 109 s. - Česká zemědělskáuniverzita, provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.) 597.836

Na farmě : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.) 781.705

Nakonfigurujte si počítač 3 - Windows 95 / V. Sklenářová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 132 s. - (brož.) 597.798

Náhodné funkce a jejich aplikace / L. Kubáčková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 66 s. - (brož.) 598.068

Náklady a výnosy, vlastní a cizí zdroje : návod k účtování a příklady / M. Dušková, V. Kolková. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 236 s. - (brož.) 597.657

Národní autority : soubory národních autorit ve formátu UNIMARC/Autority / Z. Bartl. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 26 s. - (brož.) 597.608

Nechvalme den před večeří aneb Večeře všední i sváteční / E. Dušková. - 1. vyd. - Praha : Laguna, 1996. - 121 s., obr. příl. - (váz.) 598.004

Není hrnec jako hrnec aneb České rodinné vaření / [Vladimír Bernášek] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1996. - 140 s. - (váz.) 597.958

Nová abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 6. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 301 s., příl. - (brož.) 597.674

Nové a připravované základní a předpisové normy ČSN pro elektrotechniku a energetiku : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1996. - 93 s. - (Brož.) 597.658

Nové doplňky z provázků / S. Hennke. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1996. - 64 s. - (váz.) II 831.737

Obchodovatelná emisní povolení / J. Jílková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 102 s. - (brož.) S II 831.857

Objektové programování 2 : učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 261 s. - (brož.) 597.761

Objektově orientované programování od Pascalu k Delphi : materiály ke cvičení / A. Buchalcevová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 194 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.461

Ocelové konstrukce 20 : pozemní stavby / J. Studnička, J. Macháček, L. Votlučka. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 269 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.696

Od medu k perníku / O. Vlasáková. - Vyd. 1. - Brno : Rovnost, 1996. - 153 s., příl. - (brož.) 598.070

Odpadové hospodářství / V. Altman. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 89 s. - (brož.) S II 831.846

Odpady '96 : Spišská Nová Ves, (SK) 07.11.1996-08.11.1996 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 331 s., příl. - Katedra úpravnictví a technologií pro ochranu životního prostředí Hornicko-geologické fakulty, Ostrava. - (brož.) II 831.752

Oficiální duhové stránky Internetu : adresář světového, českého a slovenského Internetu. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 5, 842 s. - (brož.) II 831.675

Okolo pultu : breviář / J. Solar. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1996. - 123 s. - (brož.) 781.449

Omáčky. - Praha : Rebo, 1994. - 96 s. - (váz.) 598.083

85 let chemického inženýrství v Brně 1911-1996 / A. Pokorný, J. Brandštetr ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.534

Packet Radio : od A skoro až do Z / R. Václavík, P. Lajšner. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 223 s. - (brož.) 598.210

Parallel Systems and Algorithms / P. Tvrdík. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 10, 167 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.700

PC a CD-ROM / [Hannes Rügheimer, Christian Spanik] - 2. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 82 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) II 831.520

PC-velký průvodce hardwarem / M. Minasi. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 978 s. - (váz.) 597.775

PDS '96 : Conference Proceedings of International Conference on Programmable Devices and Systems : Programmable Devices and Systems. Ostrava, (CZ) 26.11.1996-28.11.1996 / [red. Karel Vlček] -1st Ed. - Ostrava : VŠB-Technical University, 1996. - 275 s. - (brož.) 598.049

Personální managament : základy podnikové personalistiky 2 / M. Švigová. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 81 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 598.067

Perspektivy vězeňské služby : souhrn Koncepčních záměrů - dokument. - 2. vyd. - [Praha] : [Vězeňská služba ČR], 1996. - 13 s. - (Brož.) 597.830

Pěstování a využití technických a energetických plodin na rekultivovaných pozemcích / V. Petříková, J. Váňa, S. Ustjak. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 24 s.- (brož.) 597.666

Piráti / R. Platt. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 63 s. - (váz.) II 831.623

Piráti : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (brož.) 781.704

Pivní kuchařka / C. Hlatky. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 81 s. - (brož.) 781.374

Plynové ejekční hořáky : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / J. Fík, J. Fíková. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1996. - 72 s. - (Brož.) 597.937

Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy / V. Souchopová. - Vyd. 1. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. - 119 s., 23 obr. příl. -(brož.) 598.046

Počítačové sítě / M. Kopka, M. Kudělka. - Olomouc : Prodos, 1996. - 169 s. - Univerzita Palackého, katedra informatiky, Olomouc. - (brož.) 598.130

Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví / J. Indrová, Z. Petrů, M. Vaško. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 106 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. -(brož.) S II 831.720

Podniková ekonomika / J. Kašík ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1996. - 320 s., příl. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) S II 831.714

Podniková ekonomika / V. Záveský. - Vyd. 2. - Praha : VŠCHT, 1996. - 289 s. - Fakulta chemicko - inženýrská, Praha. - (brož.) S II 831.868

Podvojné účetnictví a účetní uzávěrka . 1997 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1997. - 590 s. - (brož.) 592.678/ 1997

Podvojné účetnictví pro podnikatele / L. Müllerová, H. Vomáčková, B. Jindrová. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 215 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 831.455

Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 214 s., příl. - (váz.) 597.786/ 1

Pokrmy z masa. - Praha : Rebo, 1994. - 190 s. - (váz.) II 831.563

Polévky, eintopfy, nákypy. - Praha : Rebo, 1994. - 192 s. - (váz.) II 831.628

Používáme Internet s programem Microsoft Internet Explorer 3.0 US/CZ / J. Hlavenka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 11, 142 s. - (brož.) 597.869

Power Point 7 pro Windows 95 / M. Renda. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 199 s. - (brož.) 597.763

Pozemní stavitelství III : pro 3. ročník SPŠ stavebních / V. Hájek ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. - 322 s. - (brož.) 597.556

Pozemní stavitelství IV : pro 4. ročník SPŠ stavebních / V. Hájek ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. - 197 s. - (brož.) 597.557

Požárně bezpečnostní zařízení (EPS) / A. Dudáček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 53 s. - Fakulta hornicko-geologická, Ostrava. - (brož.) S II 831.706

Požární bezpečnost staveb / P. Bebčák. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1996. - 165 s. - (brož.) 597.846

Praktická sebeobrana proti virům F-PROT, SCAN, TBAV, AVAST, AVG / P. Odehnal, P. Zahradníček. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 115 s. - (brož.) 597.795

Pravděpodobnostní modely počítačů / S. Racek, M. Roubín. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 154 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.229

Právo podnikání / J. Richter. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 127 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.107

Probíhejte Jeruzalém a sviťte / J. Reinsberg. - 1. vyd. - Praha : Česká křestanská akademie, 1996. - 128 s. - (brož.) 781.391

Programovací techniky / B. Hudec. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 234 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.703

Programová podpora simulace dynamických systémů : sbírka řešených příkladů / R. Farana... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 114 s. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační techniky a řízení, Ostrava. - (brož.) 597.744

Programování sítí operačního systému Unix / W. Stevens. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1994. - 645 s. - (brož.) 597.652

Programové prostředí operačního systému UNIX / B. Kernighan, R. Pike. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1996. - 298 s. - (brož.) 597.648

Programové zabezpečení ekonometrických modelů / M. Lagová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 158 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.807

Projektový management / J. Skalický, Z. Vostracký. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 170 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.) 597.624

Projektový management / V. Dolanský, V. Měkota, V. Němec. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 372 s. - (brož.) 597.764

Prosperita : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Jindra. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 3 s. - (Brož.) 781.067

Provozní měření v elektrotechnice / A. Matoušek, F. Hradil. - Vyd. 1. - Praha : STRO.M, 1996. - 144 s. - (Brož.) 597.838

Předpisy o výbušninách. 5, Doprava výbušnin. - Ostrava : Montanex, 1996. - 70 s. - (brož.) 582.852/ 5

Přehled obvodů řady CMOS 4000. Díl 1, 4000...4099 / P. Jedlička. - 2., opr. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 181 s. - (Brož.) 598.208/ 1

Přehled obvodů řady CMOS 4000. Díl 2, 41xx, 43xx, 45xx, 40xxx / P. Jedlička. - 2., opr. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 253 s. - (brož.) 598.208/ 2

Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry / J. Fotr, H. Hrůzová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 135 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.723

Příprava textů počítačem / P. Herout. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 251 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 597.670

Přírodověda pro pátý ročník : člověk a technika / P. Bradáč, M. Kolář ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : Alter, 1996. - 47 s. - (brož.) 781.064

Příručka automatizační techniky. - 1. vyd. - [Praha] : [Automatizace], 1992-1995. - 351 s. - (Brož.) 596.950

Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 3 / redaktor S. Witkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 312 s. - (brož.) 766.004/ 3

Quality Management "96" : sborník přednášek z konference : Brno, KonS - Dům techniky 24.10.1996. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 69 s. - (brož.) II 831.397

Recepty pro mladé kuchařky / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 1996. - 29 s. - (brož.) II 831.572

Reengineering - radikální proměna firmy : manifest revoluce v podnikání / M. Hammer, J. Champy. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 1996. - 212 s. - (brož.) 597.680

Referenční příručka jazyka C / S. Harbison, G. Steele. - 1. vyd. - Veletiny : Science, 1996. - 334 s. - (brož.) 597.649

Rekonstrukce a úpravy interiéru : jak udělat z obytných místností domov: nápady, detaily, příklady / H. Fischer-Uhlig, K. Jeni. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 126 s. - (váz.) II 831.662

Resi : katalog reklamních zápalkových nálepek / M. Jánský. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 16 s. - (Brož.) 781.068

Rozhodovací analýza : vybrané modely a metody řešení na PC / M. Píšek, F. Hanuš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 78 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 831.716

Rozvod a použití plynu : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití. Část 2 / J. Pertlík. - 1. vyd. - Praha : Gas, 1996. - 154 s. - (Brož.) 594.478/ 2

Rozvodná zařízení : laboratorní cvičení 1 / K. Schejbal. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 79 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.) 597.724

Rukojeť poznání. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 191 s. - (váz.) II 831.641

Rukověť národního účetnictví : (výklad s případovými studiemi) / S. Hronová, R. Hindls. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 200 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.808

Rybí receptář / M. Štěpnička. - České Budějovice : DONA, 1996. - 165 s., obr. příl. - (brož.) 598.055

Ryby, zvěřina, drůbež. - Praha : Rebo, 1994. - 191 s. - (váz.) II 831.564

Safari : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.) 781.703

Saláty. - Praha : Rebo, 1994. - 159 s. - (váz.) II 831.568

Sbírka řešených příkladů z podvojového účetnictví pro podnikatele / [Jana Buchtová] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1996. - 173 s. - (brož.) 597.629

Sborník geologických věd : řada HIG. Hydrogeologie, inženýrská geologie. sv. 20. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1994. - 66 s., 8 s. obr. příl., příl. - (brož.) 392.075/ 20

Sborník příspěvků ke konferenci Management 96 Jindřichův Hradec 11.1996. - [České Budějovice] : Jihočeská univerzita, 1996. - 92 s. - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec. - (Brož.) II 831.666

Schüttgutdosierung mit gleichsinnig rotierenden horizontalen Doppelschnecken / Jin Cai. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 144 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.029

Sekundární metalurgie litin / V. Vondrák. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 87 s., tb. příl. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava.- (brož.) S II 831.712

Skladování a zpracování I : základy chladírenství / J. Goliáš. - Vyd. 2. nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 156 s. - (brož.) S II 831.893

Sklo : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 1920/1996. - Železný Brod : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, 1996. - 78 s. - (Brož.) II 831.537

Sladké netloustnutí aneb Lehké moučníky / J. Mandžuková. - 1. vyd. - Praha : Laguna, 1996. - 122 s., obr. příl. - (váz.) 598.003

Slovník z oblasti obchodu a podnikání : španělsko-český, česko-španělský / I. Freitagová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 88 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. -(brož.) 598.110

Složitá pilotáž : taktika vzdušných bojů a bitev stíhacího letectva včera, dnes a zítra / J. Gotowala. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 252 s., obr. příl. - (váz.) 598.200

Snídaně, přesnídávky a svačiny pro školáky : 145 předpisů / H. Sedláčková-Páčová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1996. - 30 s. - (brož.) II 831.821

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení / Z. Přibyla, M. Šmídová. - 1. vyd. - Praha : Codex, 1996. - 344 s. - (váz.) 598.000

Současná česká ilustrační tvorba : 4. ročník : Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění 11.10.1996-01.12.1996. - Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění, 1996. - Nestr. - (Brož.) 597.809

Spotřeba potravin v České republice za rok 1994 a 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 11 s. - (brož.) II 831.765

Sprühkalzinationsverfahren zur Herstellung von feinstdispersen Mischoxidpulvern / H. Bonath. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 151 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.992

Startrucks : nejkrásnější kamiony světa a jejich skvělí řidiči / G. Lhote. - Praha : Rebo, 1994. - 153 s., obr. příl. - (brož.) III 302.371

Statika stavebních konstrukcí I / J. Kadlčák...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 254 s. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 831.406

Stavby drah a stavby na dráze / J. Soušek...[et al.]. - Praha : ARCH, 1996. - 119 s. - (brož.) 598.134

Stavební mechanika 20 / V. Kufner, P. Kuklík. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 137 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.699

Staviame pece a kozuby / G. Wild. - Ostrava : Blesk, 1996. - 96 s. - (váz.) 598.182

Stavíme pece a krby / G. Wild. - Ostrava : Blesk, 1996. - 96 s. - (váz.) 597.863

100 let železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice : (1896-1996). - Jemnice : Městský úřad, 1996. - 45 s. - (Brož.) 781.988

Stroje pro zemní práce, silniční stroje / K. Jeřábek...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 464 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) 597.982

Svět koktejlů : 300 nejlepších receptů na alkoholické i nealkoholické koktejly / G. Delos. - Praha : Rebo, 1996. - 119 s. - (váz.) II 831.603

Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení / J. Veber. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 95 s. - (brož.) S II 831.832

Systém TOPIC-verze 4.0 : příručka uživatele / J. Kosek, M. Šimůnek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 63 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.022

Šampion : sport katalog 1997. - Praha : Agentura Pragofotbal, [1996]. - 16 s., obr. příl. - (Brož.) II 831.574

Šance pro vítr / B. Koč. - 1. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 95 s. - (váz.) 597.719

Tarify a ceny / P. Stejskal. - 2., dopl. a upr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 82 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního managementu, marketingu alogistiky, Pardubice. - (brož.) S II 831.732

Technická mikrobiologie / E. Šroubková. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 149 s. - (brož.) S II 831.890

Technická zařízení budov II : vytápění, cvičení / K. Papež ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 70 s., příl. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.917

Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1996. - 111 s. - (brož.) 598.158

Technologie a technika skládkového hospodářství / V. Altman, M. Růžička. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 82 s. - (brož.) S II 831.865

Technologie elektronických zařízení / J. Urbánek, E. Klabačka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 159 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.694

Technologie zpracování textu a grafiky Dtp2 / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 218 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. -(brož.) S II 831.715

Telekomunikační sítě / K. Blunár, Z. Diviš. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 444 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.) S II 831.713

Tesařství : tradice z pohledu dneška / J. Kohout, A. Tobek. - 8., upr. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 255 s. - (brož.) 597.842

Těsta a hmoty / J. Stejskalová, F. Kadlec, I. Nováková. - 2. vyd. - Praha : Idea Servis, 1996. - 94 s. - (brož.) II 831.673

Těstoviny. - Praha : Rebo, 1994. - 143 s. - (váz.) II 831.643

Těstoviny. - Praha : Rebo, 1993. - 94 s. - (váz.) 598.086

Tipy a triky pro domácnost / H. Kuhn. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1996. - 160 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.089

Toulky Internetem / [Jiří Peterka] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 122 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) II 831.519

Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí / K. Remtová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 95 s. - (brož.) S II 831.824

Tvorba textů na PC : T602 a WORD 6 / P. Kras. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 127 s. - (brož.) 598.205

Učíme se Excel 5.0. - [Brno] : [Proxima], [1994-1995]. - 72 s. - (Brož.) 596.949

Umělá inteligence v modelování a řízení / M. Pokorný. - Praha : BEN, 1996. - 187 s. - (váz.) 598.245

Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví / M. Šuta. - 1. vyd. - Brno : Český a Slovenský dopravní klub, 1996. - 39 s. - (brož.) 598.197

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : (úplné znění k 1. 1. 1997). - Praha : Bilance, 1997. - 141 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (brož.) 598.037

Úspěch se v Čechách neodpouští : rozhovory s úspěšnými manažery / J. Hůla. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. - 181 s. - (váz.) 781.418

V naší ulici : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (brož.) 781.701

V ZOO : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.) 781.702

Varhany a varhanáři na Českolipsku / T. Horák. - 1. vyd. - Česká Lípa : Státní okresní archiv, 1996. - 131 s. - (Brož.) 597.828

Vaření po celý rok. - Praha : Rebo, 1995. - 480 s. - (váz.) II 831.630

Vaření pro radost. - 1. vyd. - Praha : Rebo, [1996]. - 304 s. - (váz.) 597.641

Vaříme bez cholesterolu / N. Kircher. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 115 s. - (brož.) 781.373

Vaříme dětem chutně a zdravě : rodinný rádce a receptář / P. Horan, P. Momčilová. - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1996. - 310 s., obr. příl. - (váz.) 598.017

Vaříme v horkovzdušné troubě : 199 předpisů. - 3. vyd. - Praha : Práce, 1995. - 32 s. - (brož.) II 831.822

Vaříme z vlastních zásob / B. Beckett. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 174 s. - (váz.) II 831.908

Vánoce / P. Toufar. - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1996. - 252 s. - (váz.) II 860.487

Vánoční návštěvy / L. Nečas. - 1. vyd. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 123 s. - (váz.) 781.142

Vejce. - Praha : Rebo, 1994. - 96 s. - (váz.) 598.081

Velká kniha automobilů za posledních 50 let : nejslavnější automobily světa / J. Wood. - 1. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1996. - 320 s. - (váz.) II 831.615

Velká kniha keramiky : průvodce historií, materiály, vybavením a technikami ručního vytváření, vytáčení, výroby forem, vypalování výrobků v pecích a glazování hrnčířských výrobků a jinýchkeramických předmětů / J. Chavarria. - Vyd. 1. - Praha : Knihcentrum, 1996. - 192 s. - (váz.) II 831.611

Velká rodinná kuchařka / M. Berry. - 1. čes. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1996. - 511 s. - (váz.) II 831.626

Velké mosty světa / J. Hons. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996. - 271 s. - (váz.) 597.961

Velký poradce krásy : pleť, vlasy, postava, kosmetika, fitness, výživa, make-up, vůně, barvy, účesy / A. Unger. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 175 s. - (váz.) II 831.632

Věda a řízení na přelomu tisíciletí : konference k 75. výročí založení Masarykovy akademie práce : Kongresový sál hotelu Olšanka, Praha 24.10.1995 / editorka sborníku E. Hrabětová. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1996. - 72 s. - (brož.) 596.948

Vědecko-technické akce : vědecko-technické akce na 1. polovinu roku 1997. Č. 34 / zpracovala M. Krátká. - Ostrava : OKD, 1996. - 13 s. - (brož.) 596.670/ 34(1997)

Visual Basic 4 : profesionální řešení / J. Bettone, D. Gifford ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 714 s. + 1 CD-ROM. - (Váz.) 597.867

Visual Basic 4.0 / J. Černý. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 262 s. - (brož.) 597.760

Visual Basic pro začátečníky / P. Brant. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 189 s. + 1 disketa. - (Brož.) 597.852

Vliv jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru / E. Hanslík. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1996. - 80 s. - (brož.) 597.767

- (váz.) 598.084

Zrádné moře / D. Kiley, M. Noonan. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 166 s. - (váz.) 781.768

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist