Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 1997

Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 4. 1996. Nr. 1 / editor J. Močkoř. - Ostrava : University of Ostrava, 1996. - 121 s. - Faculty of Sciences, Ostrava. - (brož.) 776.899/ 4(1996)1

Agresivita rostlin / V. Sobotková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 24 s. - (Brož.) 781.573

Alergie aeroplankton zeleň / [uspořádal Miroslav Rieger] - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1996. - 69 s., příl. - (brož.) 597.966

Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí / M. Dohányos, J. Zábranská, P. Jeníček. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 172 s. - Ministerstvo Životního prostředí ČR, Praha. - (brož.) S II 831.838

Analyse der Interaktion des 86-Kilodalton IE2-Proteins des menschlichen Cytomegalovirus mit dem zellulären Transkriptionsfaktor CREB und dem viralen UL84-Protein / S. Gebert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 72 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.140

Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy / R. Karlíček ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 154 s. - Farmaceutická fakulta UK. - Katedra analytické chemie,Praha. - (brož.) 597.585

Analytická teorie kuželoseček a kvadrik / J. Janyška, A. Sekaninová. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 178 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.) 597.979

Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů / M. Rulík, Š. Husák, J. Květ ... [et al.]. - Praha : Ministerstvo Životního prostředí ČR, 1996. -175 s. - (brož.) S II 831.833

Arthropod-Borne Viruses of Vertebrates in Europe / Z. Hubálek, J. Halouzka. - Brno : Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 95 s. - (Brož.) 597.708

Artificial Intelligence Techniques Ait '96 : 3rd international Workshop : Brno 09.09.1996-11.09.1996 / editor J. Žižka. - Brno : PC-DIR, 1996. - 194 s. - (brož.) II 831.405

Atlas rostlin / M. Križo ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - Nestr., 124 tb. - Lesnická fakulta. - Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Praha. -(brož.) S II 831.593

Atlas zvěře / K. Jiřík, S. Mottl. - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 1996. - 205 s. - (váz.) II 831.912

Die Bedeutung fraktaler und elektroaktiver Schichten für den Ladungstransfer in Festkörper-Elektrolyt-Systemen / R. Fröhlich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 119 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 782.025

Biochemie / Z. Vodrážka. - 2., opr. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 191 s. - (váz.) II 831.546

Biodiverzita ichtyofauny České republiky (I) : materiály z národního symposia "Biodiverzita ichtyofauny České republiky a její ochrana" : Biodiverzita ichtyofauny České republiky a jejíochrana. Brno 08.11.1995 / editoři S. Lusk, K. Halačka. - Brno : Ústav ekologie krajiny AV ČR, 1996. - 87 s. - (Brož.) 597.739

Biologie pro střední školy gymnazijního typu : (teoretická část) / J. Jelínek, V. Zicháček. - 1. vyd. - Olomouc : Fin, 1996. - 415 s. - (váz.) 597.644

Biomasa a její energetické využití / P. Noskievič ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 68 s. - (brož.) S II 831.830

Biomechanické metody identifikace osob / J. Straus. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 58 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 831.874

Cesta do pravěku : dávný svět v obrazech Zdeňka Buriana / B. Záruba. [ilustroval] Z. Burian. - Vyd. 2. - Praha : Granit, 1996. - 159 s. - (váz.) II 831.786

Cesta do vesmíru : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. -Nestr. - (brož.) 781.706

Charakterystyka geobotaniczna dolów Jasielsko-Sanockich / K. Oklejewicz. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 93 s. - (brož.) 781.117

Chemická olympiáda : úlohy kategorie C / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (brož.) 781.578

Chemické pokusy pro základní a střední školu / M. Solárová. - Brno : Paido, 1996. - 95 s. - (brož.) II 860.549

Chemické vycházky aneb Náměty pro činnost při vycházce do přírody, která může nahradit exkurzi do chemické výroby nebo laboratoře / M. Straka. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační ametodické centrum, 1996. - 20 s. - (Brož.) 781.796

Chemie uhlí a jeho využití / V. Roubíček, J. Buchtele. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 213 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,Ostrava. - (brož.) S II 831.704

Chráněné části přírody na Přerovsku. - Přerov : Okresní úřad, 1996. - 16 s., 17 obr. na příl. - Referát životního prostředí, Přerov. - (Brož.) 597.742

Chronostratygrafia oraz warunki sedymentacji lessów poludniowo-zachodniej Polski na przykladzie Plaskowyzu Glubczyckiego i Wzgórz Trzebnickich / Z. Jary. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 99 s., 6 obr. na příl. - (brož.) 597.424

Circumalpine Quaternary Correlations- Southern Moravia - Lower Austria : Field Trip & Meeting : Prague 30.09.1996-04.10.1996 / edited by P. Havlíček, J. Tyráček. - Prague : The CzechGeological Survey, 1996. - 178 s. - (brož.) II 831.744

Computergestützter Entwurf diffraktiver optischer Elemente für technische Anwendungen / T. Dresel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 120 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.027

Constitutive equations and ductile fracture of polycrystalline materials / J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 115 s. - (brož.) 597.558

Cryopreservation of Microorganisms at ultra-low Temperatures / Z. Hubálek. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 286 s. - (brož.) 598.042

Cvičebnice z fyziky pro sedmý ročník / I. Mládková, I. Volf. - Hradec Králové : MAFY, 1996. - 70 s. - (brož.) 780.217

Cvičebnice z fyziky pro šestý ročník / I. Mládková, I. Volf. - Hradec Králové : MAFY, 1996. - 57 s. - (brož.) 780.218

Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí / M. Damohorský, Z. Matušková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 177 s. - UniverzitaKarlova. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.) S II 831.835

Darstellung und Reaktivität von chiralen (Eta6-Aren)eisen-Komplexen / B. Höferth. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 85 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.996

Desatero domácí ekologie : praktický rádce, jak se nejen doma chovat šetrněji k životnímu prostředí / A. Máchal, M. Vlašín. - 2., upr. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 76 s. - (brož.) 597.681

Diagnostika a prevence infekční nekrózy pankreatu lososovitých ryb / Z. Pospíšil, J. Tománek ... [et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeskéuniverzity, 1996. - 14 s. - (brož.) 781.395

Diazadieneisen-Komplexe: Darstellung, Reaktivität und katalytische Eigenschaften / W. Scholz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 93 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.022

DIDMATTECH '96 : sborník : Olomouc 04.09.1996-05.09.1996 / [editor Ján Stoffa] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 316 s. - (brož.) II 831.935

Diferenciální geometrie křivek a ploch / A. Vanžurová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 169 s. - (brož.) S II 831.598

Differentiation of Topoclimatic Conditions in a Carpathian Foreland Valley Based on Multiannual Observations / B. Obrebska-Starklowa. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. -110 s., tb. příl. - (brož.) 781.121

Divoká zvířata / D. Alderton. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 62 s. - (váz.) II 831.544

Dynamika v příkladech / V. Zeman, V. Laš. - Reedice. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 204 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.227

Efektní pokusy v chemii / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 28 s. - (brož.) 781.577

Ekologická bilance - hodnocení životního cyklu / D. Čurda, A. Fuchsová. - [Ostrava] : [Vysoká škola báňská - Technická univerzita], 1996. - 60 s. - (brož.) S II 831.844

Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky, středočeské kolo : Vlašim 27.09.1996-28.09.1996 / [Jan Urban, Pavel Pešout] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace ČSOP, 1996. - 25s. - (brož.) 781.996

Ekologická optimalizace rostlinné výroby / M. Vach...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 32 s. - (brož.) 597.667

Ekologická rizika spojená s výrobou a použitím chemických látek a ochrana proti nim / J. Horák. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 106 s. - (brož.) S II 831.854

Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu / D. Smolík, M. Havelka. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 93 s. - (brož.) S II 831.825

Ekologické inženýrství / J. Rozman, Z. Pospíchal. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 135 s. - (brož.) S II 831.855

Ekologie člověka / V. Hajn. - 2., dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 149 s. - (brož.) S II 831.685

Ekologie člověka a zdraví / O. Klein, V. Bencko. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 189 s. - (brož.) S II 831.861

Electromagnetic Theory / J. Fiksa. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 123 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.921

Elektroaktive Passivierung von hochsperrenden pn-Übergängen in Silizium mit amorphen, wasserstoffhaltigen Kohlenstoffschichten (a - C:H) / R. Barthelmess. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. -102 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.027

Entwicklung eines Pseudofunkenschalters für das Beam Dump System des Large Hadron Colliders (LHC) am CERN / H. Schlaug. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 98 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.143

Environmentální vzdělání a výchova / K. Kunc. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 125 s. - (brož.) S II 831.856

Environmetal Impact Assessment and Environmental Auditing / P. Ganguly. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 57, 64 s. - (brož.) S II 831.847

Etika ochrany zvířat / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.580

Excursion Guide for Members of the Conference "Minerals, Metals and the Environment II" : Prague 03.09.1996-06.09.1996 / editor J. Tomas. - Prague : The Czech Geological Survey, 1996. - 58 s.- Ministry of the Environment, Prague. - (brož.) II 831.577

Expression und biologische Funktion der löslichen Formen von Interleukin-4-Rezeptor Komponenten / H. Blum. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.138

Faktor čtyři : dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů : nová zpráva Římského klubu / E. Weizsäcker, A. Lovins, L. Lovins. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 331 s. - (brož.) 598.040

Fragmentierung von 1,3-Dithiolanen und 1,3-Dithiepinen / A. Aschmoneit. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 16, 164 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.023

Fyzika v kostce : pro střední školy / V. Lank, M. Vondra. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 120 s. - (brož.) II 831.649

Fyzikální chemie : cvičení / J. Lipták, M. Matuchová, I. Pilarčíková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 90 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.697

Fyzikální korespondenční seminář. Roč. 9. 1995-1996 / M. Beláň ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 70 s. - Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha. -(brož.) 596.807/ 9(1995-1996)

Fyziologie živočichů a člověka / V. Šimek, R. Petrásek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 259 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) 597.922

Genstrukturanalyse von Anchorin CII (Huhn-Annexin V) und die Expression des rekombinanten Proteins im prokaryotischen und eukaryotischen System / E. Pfannmüller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 104 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.025

Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí / S. Mareš ...[et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 139 s. - (brož.) S II 831.823

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Mariánské Lázně - Švarcava. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.468

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Karlovy Vary - Plauen. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 61 x 87 cm. - (brož.) II 860.467

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Teplice - Annaberg-Buchholz. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.466

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Olomouc. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.465

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Jeseník. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.464

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Tábor. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.463

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Praha. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.462

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Plzeň. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.461

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List České Budějovice - Vyšší Brod. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.460

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Náchod. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.459

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů. List Česká Třebová. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.458

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 3. 1995. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 5, 188 s. - Sekce geologických věd PřF, Brno. - (brož.) II 828.580/ 3(1995)

Geologie a životní prostředí / M. Blažková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 160 s. - (brož.) S II 831.862

Geomagnetická mapa České republiky / K. Šalanský. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1995. - 12 s., 1 mp. příl. + 1 mapa. - (brož.) II 831.421

Geometry / J. Černý. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 219 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.702

Geopatogenní zóny a rakovina / J. Chmelař, J. Chmelař. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Impreso plus, 1996. - 169 s. - (brož.) 597.986

Gewinnung von Pflanzenwachsen durch Extraktion mit organischen Lösemitteln und überkritischem Kohlendioxid / M. Bonakdar. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 133 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.026

GIS : geografické informační systémy / D. Tollingerová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 25 s. - (brož.) S II 831.850

Globální problémy Země : environmentálně postižené oblasti světa. Díl 1 / V. Drgoňa, H. Kramáreková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 33 s. - (brož.) 781.554/ 1

Globální problémy Země : environmentálně postižené oblasti světa. Díl 2 / V. Drgoňa, H. Kramáreková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 35 s. - (brož.) 781.554/ 2

Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy MTS : preliminary Results of Ecological Studies. - Brno : Institute of Landscape Ecology, 1996. - 237 s. - (brož.) 598.066

Herstellung und Charakterisierung von monodispersen Silberkolloiden mit definierter Teilchengröße im Hinblick auf die Anwendung bei der Oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) / P. Halbig. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 138 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.024

Historie matematiky v příkladech. Díl 3 / J. Hrubeš. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.557/ 3

Historie matematiky v příkladech. Díl 4 / J. Hrubeš. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 32 s. - (brož.) 781.557/ 4

Historie počasí a podnebí v českých zemích II. Nejstarší denní pozorování počasí v Českých zemích / R. Brázdil, O. Kotyza. - 1st Ed. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 178 s. - (brož.) S II 831.753

Holocaust : pokusy na zvířatech ve Švýcarsku: 150 protokolů ze 60 laboratoří podepsaných badateli, obchod s pokusnými zvířaty a jejich chov, lobby / M. Schär-Manzoli, M. Keller. - 1. vyd. -Praha : AG STG - ATRA, 1996. - 180 s. - (Brož.) 597.806

Horniny a minerály / R. Symes ... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 64 s. - (váz.) II 831.622

Hrajeme si s násobilkou / J. Posádková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - 24 s. + 9 příl. - (Brož.) 781.795

Die humorale Immunantwort gegen das menschliche Cytomegalovirus: immunologische und molekulare Aspekte / K. Schoppel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 90 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.141

Hvězdy s arabskými názvy / Z. Denk, O. Hlad. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 73 s. - (brož.) 597.611

Hydrologické charasteristiky vybraných vodoměrných stanic České republiky. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - 131 s. - Úsek hydrologie, Praha. - (brož.) II 831.652

Hydrologie v životním prostředí / J. Šilar. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 136 s. - (brož.) S II 831.831

Hypothalamic Integration of Circadian Rhythms : proceedings of the 19th International Summer School of Brain Research : Amsterdam 28.08.1995-31.08.1995 / edited by R. Buijs... [et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1996. - 15, 391 s. - (váz.) II 831.813

Indikátory trvale udržitelného rozvoje / B. Moldan. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 87 s. - (brož.) S II 831.839

Individueller Paarungs- und Fortpflanzungserfolg bei der Laubheuschrecke Poecilimon hoelzeli: Ein molekulargenetischer Ansatz / R. Achmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 120 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.032

Informace o studiu na chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně, 1996-1997 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - 1. vyd. - Brno : Chemická fakulta VUT, 1996. - 22 s. - (brož.) 597.512

Integrální počet funkcí více proměnných / J. Hamhalter, J. Tišer. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 199 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.918

Interakce a zpětné vazby '96 : sborník referátů semináře : Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 26.11.1996-27.11.1996 / redaktor I. Zolotarev. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 1996. - 177 s. - (brož.) 597.660

International Workshop on Environmental Education in Central and Eastern European Universities: Experience and Challenge : Proceedings : 15.04.1996-16.04.1996. Organised by: Centre ofEnvironmental Education, Pedagogical Faculty, Charles University Prague. Phare Project Management Cell, VŠB Technical University Ostrava. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. -110 s. - (brož.) 597.826

Isolierung und Charakterisierung von Fettsäure-Elongationsmutanten sowie des Acetoacetyl-CoA Thiolase Gens ERG10 aus Saccharomyces cerevisiae / H. Klein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 150s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.022

Jak blufovat o počasí / D. Milsted. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 60 s. - (brož.) 597.949

Jazyk genů : biologie, historie, evoluční budoucnost / S. Jones. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1996. - 285 s. - (brož.) 598.078

Kaktusy & sukulenty : praktická příručka o pěstování, přesazování a rozmnožování / T. Hewitt. - 1. čes. vyd. - Brno : SVAN, 1996. - 176 s. - (Váz.) II 831.899

Kapitoly z kognitivní vědy : racionalita z hlediska chování, jazyka a logiky / P. Jirků, J. Kelemen. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 104 s. - Fakulta informatiky astatistiky, Praha. - (brož.) S II 831.721

Kapitoly z matematiky / M. Kaňka. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 169 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 597.969

Kapitoly z mikrobiologie pro farmaceuty / P. Jílek...[et al.]. - Praha : Karolinum, 1996. - 124 s. - Katedra biologických a lékařských věd, Praha. - (brož.) 597.899

Kapitoly ze sociální a humánní ekologie / J. Nevřala. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.560

Katedra chemie PedF UK v roce 50. výročí vzniku fakulty. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 55 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.894

Klimat Dolnego Slaska / redaktor J. Pyka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 86 s. - (brož.) II 860.438

Komplexní studium procesu vzniku zemětřesení ve střední Evropě / D. Procházková, Z. Roth. - Vyd. 1. - Praha : Ústav mezinárodního práva, 1996. - 74 s. - (brož.) 597.827

Kovy v ekosystémech / Z. Svobodová...[et al.]. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, 1996. - 18 s. - Oddělení vodní toxikologie a nemoci ryb, Vodňany. - (brož.) 597.845

Krajinné plánování / P. Nepomucký, A. Salašová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 100 s. - (brož.) S II 831.828

Kurt Gödel / editoři J. Malina, J. Novotný. - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1996. - 268 s. - (váz.) 598.002

Kurt Gödel a Brno : miniprůvodce místy upomínajícími na narození, dětství a školní léta Kurta Gödela v Brně / [text Blažena Švandová]. - Brno : S. n., 1996. - Nestr. - (Brož.) 597.577

Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie / M. Bednář...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Marvil, 1996. - 558 s. - (Váz.) 598.103

Lidská sídla v podmínkách trvale udržitelného rozvoje / M. Opplová, J. Hrůza. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 131 s. - (brož.) S II 831.829

Lokal-Global-Prinzipien in der Galoiskohomologie / G. Wiesend. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 95 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.033

Malá filosofie člověka- Slovník filosofických pojmů / J. Sokol. - 2., rozš. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 251 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.896

Malé vodní nádrže v životním prostředí / J. Šálek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 141 s. - (brož.) S II 831.842

Matematická analýza. Část 3 / I. Černý. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 164 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 830.229/ 3

Matematické křížovky pro celou rodinu / [Jarmila Novotná] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 71 s. - (Brož.) II 860.544

Matematické základy finančních operací / L. Prouza, L. Prouza. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 141 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice. -(brož.) S II 831.730

Matematický korespondenční seminář. Roč. 15. 1995-1996 / R. Erban... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 47 s. - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha. -(brož.) 596.808/ 15(1995-96)

Matematika. Část 1, Matematické struktury / V. Nýdl, R. Lexová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 147 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 831.756/ 1

Matematika : 5. ročník. Díl 3 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1996. - 63 s. - (brož.) II 860.112/ 3

Mathematics for Engineers / F. Bubeník. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 309 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.919

Máme rádi zvířata? / O. Štěrba. - Olomouc : Prodos, 1996. - 165 s. - (brož.) 781.794

Mechanismen der Transkriptionsregulation humanpathogener genitaler Papillomviren / K. Grassmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 97 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.024

Merkmalsorientierte Objekterkennung und -lokalisation im 3D-Raum aus einem einzelnen 2D-Grauwertbild und Referenzmodellvermessung mit optischen 3D-Sensoren / D. Ritter. - Erlangen : [vl.nákl.], 1996. - 121 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.997

Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sekce : Aplikovaná fyzika : sborník referátů : Ostrava 12.09.1995-15.09.1995. - Ostrava : Vysoká školabáňská - Technická univerzita, 1995. - 342 s. - Institut fyziky VŠB-TU, Ostrava. - (Brož.) II 831.586

Měkkýši Národního parku Podyjí / V. Ložek, J. Vašátko. - Praha : Zlatý kůň, 1996. - 67 s. - (brož.) 598.112

Mikrobiální ekologie vody / V. Straškrabová ...[et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 119 s. - (brož.) S II 831.859

Mikromechanisch hergestellter Zerstäuber für kleine Flüssigkeitsmengen / R. Paneva. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 89 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.994

Mikrostruktur und isothermes Ermüdungsverhalten der geschmiedeten Near ALFA-Titanlegierung IMI 834 / H. Renner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.142

Miniaturisierung und Mikrointegration analoger und digitaler refraktiver optischer Systeme mit Freistrahl-Übertragung / W. Eckert. - Erlangen : [ vl. nákl.], 1996. - 187 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 781.029

Mistrovství v Adobe Photoshop 3.0, 3.05 / J. Hlavenka, L. Mojzes. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, [1996]. - 458 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 597.876

Mláďata / D. Alderton. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 62 s. - (váz.) II 831.545

Moderní statistické metody pro životní prostředí / J. Militký. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 160 s. - (brož.) S II 831.843

Molekulardynamik-Simulationen dichter Ionenstrahlen in Beschleunigerstrukturen / M. Seurer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 76 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.145

Moře : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (brož.) 781.707

Naše ryby / B. Lojkásek. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.572

Náhodné funkce a jejich aplikace / L. Kubáčková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 66 s. - (brož.) 598.068

Návody k laboratornímu cvičení z preparativní anorganické chemie / R. Štarha, J. Neiser. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 53 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.) 597.676

Návody pro laboratorní cvičení z organické chemie / A. Čegan... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 180 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra organickéchemie, Pardubice. - (brož.) S II 831.733

Neparametrické metody : testy založené na pořádkových a pořadových statistikách / D. Blatná. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 217 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.) S II 831.460

Numerologie : nauka o číslech / J. Fermier. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1996. - 206 s. - (brož.) 597.515

Obchodovatelná emisní povolení / J. Jílková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 102 s. - (brož.) S II 831.857

Obecná agroekologie / M. Barták, F. Kocourek, V. Vrabec. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 134 s. - (brož.) S II 831.853

Obecná, fyzikální a anorganická chemie pro studující medicíny / A. Stoklasová, J. Křížala, P. Šiman. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 91 s. - Katedra lékařské biochemie Lékařské fakultyUK, Hradec Králové. - (brož.) S II 831.556

Objektové programování 2 : učebnice s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 261 s. - (brož.) 597.761

Ochrana genofondu / E. Pecharová, P. Hanák. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 139 s. - (brož.) S II 831.852

Ochrana přírody a krajiny / L. Buzek. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (Brož.) 781.561

Ochrana životního prostředí. Díl 1 / P. Anděl. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 831.693/ 1

Od báboviček k magnetům : přírodovědné činnosti s malými dětmi / R. Williams, R. Rockwell, E. Sherwood. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 172 s. - (brož.) 597.705

Odpadové hospodářství / V. Altman. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 89 s. - (brož.) S II 831.846

Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu / M. Marek, H. Opatová, M. Voldřich. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 125 s. - (brož.) S II 831.836

Odrůdy lilií pěstované u nás / B. Mičulka. - Brno : ČSZ-ZO Lilium, 1995. - 161 s. - (Brož.) 598.160

Opakujeme si matematiku : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy / A. Kamarýt. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 175 s. - (brož.) 598.204

Organická chemie. Část 1 / V. Macháček, J. Panchartek, M. Večeřa. - Vyd. 2., opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 276, 5 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra organické chemie, Pardubice. - (brož.) S II 831.728/ 1

85 let chemického inženýrství v Brně 1911-1996 / A. Pokorný, J. Brandštetr ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.534

Papoušci celého světa / M. Smrček, L. Smrčková. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1996. - 220 s. - (váz.) 598.001

Parallel Systems and Algorithms / P. Tvrdík. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 10, 167 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.700

Píseň slonů / W. Smith. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 510 s. - (váz.) 781.742

Plánování venkovské krajiny / J. Kubeš. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 186 s. - (brož.) S II 831.840

Pojďte, děti, za ptáčky / L. Mészárosová. ilustrovala J. Hájková. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.937

Pokroky v organické a bioorganické chemii Liblice '96 : 31. konference : sborník abstraktů : Liblice 04.11.1996-06.11.1996. - Praha : pds, divize SciTech, 1996. - 118 s. - Česká společnost chemická, Praha. - (brož.) 597.662

Prace Zoologiczne. 29 / redaktor A. Witkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 83 s. - (brož.) 375.102/ 29

Praktická cvičení a úlohy z anorganické chemie / J. Banýr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 69 s. - Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha. - (brož.) 597.903

Praktická cvičení z vývojové biologie a zdravotnické prevence. Díl 2 / M. Žižková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 64 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.909/ 2

Praktické úlohy TIMSS / D. Mandíková, J. Palečková, V. Tomášek. - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 1996. - 97 s. - (Brož.) II 860.485

Pravděpodobnost - cvičení / J. Cihlář, Š. Pelikán. - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 137 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.910

Pravděpodobnostní modely počítačů / S. Racek, M. Roubín. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 154 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.229

Präszisionsstrukturanalysen epitaktischer Metallsysteme / S. Müller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 172 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.021

Proceedings of Scientific Papers to the 75th. Anniversary of Foundation of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology / edited by M. Flajšhans. - Vodňany : Research Institure ofFish Culture and Hydrobiology, University of South Bohemia at Vodňany, 1996. - 183 s. - (brož.) II 831.392

Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change PerspectiveCracow 17.10.1995-20.10.1995 / edited by B. Obrebska-Starklowa, T. Niedzwiedz. - Wyd. 1. -Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 546 s., tb. příl. - (brož.) 781.123

Programová podpora simulace dynamických systémů : sbírka řešených příkladů / R. Farana... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 114 s. - Fakultastrojní. - Katedra automatizační techniky a řízení, Ostrava. - (brož.) 597.744

Programové zabezpečení ekonometrických modelů / M. Lagová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 158 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.807

Protierozní ochrana půdy : cvičení / F. Toman. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 73 s. - (brož.) S II 831.892

Provozní měření v elektrotechnice / A. Matoušek, F. Hradil. - Vyd. 1. - Praha : STRO.M, 1996. - 144 s. - (Brož.) 597.838

Průvodce Mezinárodní biologickou olympiádou. - Praha : Koordinační centrum Mezinárodní biologické olympiády, 1996. - 33 s. - (brož.) 781.065

Předpisy Evropského společenství z oblasti životního prostředí za období 1967-1995. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. - 56 s. - Referenční informační středisko, Praha. - (brož.) II 831.743

Přehled publikační činnosti Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 1989-1995 / P. Najser, Z. Mánková. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 21 s. - (Brož.) II 819.280/1989-1995

Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách České republiky / J. Dlouhý, J. Dlouhá. - Praha : Ministerstvo Životního prostředí ČR, 1996. - 83 s. - (brož.) S II831.834

Přehledná geologická mapa Prahy a okolí / J. Kovanda. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1995. - Nestr. + 2 mapy. - (Brož.) 597.385

Příroda kolem nás : metodická příručka pro učitele středního stupně pomocné školy - 4., 5., 6. ročník / Y. Mucková, M. Filipcová ...[et al.]. - Ostrava : Grafie, 1996. - 60 s. - (Brož.) 781.586

Přírodní divy světa : 100 úžasných divů světa přírody / [John Baxter] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 208 s. - (váz.) II 831.661

Přírodověda - 5. ročník / J. Jurčák ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1996. - 87 s. - (brož.) II 860.386

Přírodověda - 5. ročník : pracovní sešit / J. Jurčák ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, [1996]. - 47 s. - (brož.) II 860.387

Přírodověda pro pátý ročník : člověk a technika / P. Bradáč, M. Kolář ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : Alter, 1996. - 47 s. - (brož.) 781.064

Psychologické základy ekologické výchovy / J. Nevřala. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (brož.) 781.559

Racionální použití průmyslových hnojiv věnované problematice vápnění a hnojení hořčíkem : sborník z konference : Praha, Česká zeměd. univ. 28.11.1996. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 86 s. - Fakulta agronomická, Praha. - (brož.) 597.847

Radiometrická mapa České republiky / M. Manová, M. Matolín. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1995. - 18 s. + 1 mapa. - (brož.) II 831.422

Radiothermal Granites of the Cullen Batholith and Associated Mineralisation (Australia) / J. Klomínský...[et al.]. - Prague : Czech Geological Survey, 1996. - 44 s., obr. příl., příl. -(brož.) II 831.393

Radon Investigations in the Czech Republic VI and The Third International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping / editors I. Barnet, M. Neznal. - Prague : The CzechGeological Survey, 1996. - 146 s. - The Publishing Department, Prague. - (brož.) II 831.578

Reaktionstechnische Untersuchung der heterogen katalysierten Hydrierung von Maleinsäureanhydrid in der Gasphase / H. Bothe. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 158 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.034

Die Regulation glukoneogenetischer Strukturgene am Beispiel des Isocitrat Lyase Gens ICL1 aus der Hefe Saccharomyces cerevisiae / A. Schöler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 149 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.139

Regulatorische Aspekte bei der Expression des xyl Operons aus Bacillus megaterium / D. Schmiedel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 111 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.026

Reinigung und Klonierung der Transkriptionsfaktoren Signal transducer and activator of transcription Stat3 und Stat5b aus Rattenleber und ihre Rolle für die zytokin-induzierte Transkription desALFA2-Makroglobulin-Gens der Ratte / J. Ripperger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 87 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.995

Ročenka Správy Krkonošského národního parku. 1995. - Vrchlabí : Správa Krnapu, 1996. - 124 s. - (brož.) 542.835/ 1995

Rostliny a živočichové. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 103 s. - (váz.) II 831.635

Rozhodovací analýza : vybrané modely a metody řešení na PC / M. Píšek, F. Hanuš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 78 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 831.716

Ryby našich vod / F. Reiser. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1996. - 143 s. - (váz.) 597.597

Safari : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.) 781.703

Sbírka příkladů z fyzikální chemie II / L. Bartovská, M. Bureš, P. Chuchvalec. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1996. - 303 s. - Fakulta chemicko - inženýrská, Praha. - (brož.) S II 831.867

Sborník geologických věd : řada G. Geologie. sv. 46. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1994. - 141 s., 8 obr. na příl. + 5 příl. - (brož.) 382.221/ 46

Sborník geologických věd : řada HIG. Hydrogeologie, inženýrská geologie. sv. 20. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1994. - 66 s., 8 s. obr. příl., příl. - (brož.) 392.075/ 20

Sborník geologických věd : řada A. Antropozoikum. sv. 21. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1994. - 86 s., obr. příl. - (brož.) 383.245/ 21

Sborník geologických věd : řada A. Antropozoikum. sv. 22. - Prague : The Czech Geological Survey, 1995. - 157 s., 13 s. obr. příl. - (brož.) 383.245/ 22

Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu. Sv. 45 / [Radim Tolasz] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - 76 s. - (brož.) II 321.275/ 45

Soudný den dávno začal : Očekávání Mesiáše a mimozemšťané / E. Däniken. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1996. - 237 s., obr. příl. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 781.665

Speciální agroekologie / M. Barták, B. Šarapatka, F. Kocourek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 179 s. - (brož.) S II 831.863

Speciální genetika rostlin / L. Sáková, V. Čurn. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 79 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 831.757

Speleologie na Holštejnsku : výzkumy v letech 1966-1996 / editor R. Zatloukal. - Brno : ZO ČSS 6-15 Holštejnská, 1996. - 45 s., obr. příl. - (brož.) II 831.904

Spor o Darwina / P. Johnson. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1996. - 211 s. - (váz.) 597.685

Sprühkalzinationsverfahren zur Herstellung von feinstdispersen Mischoxidpulvern / H. Bonath. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 151 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.992

Structure and Seasonal Dynamics of Littoral Fish Assemblages in Main Channels of the Central Delta of the Niger / M. Peňáz, V. Bénech. - Brno : Institute of Landscape Ecology of the Academyof Sciences of the Czech Republic, 1996. - 31 s., 2 obr. na příl. - (Brož.) 597.709

Stručný přehled zoologie bezobratlých / J. Vondřejc. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 170 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 831.589

Struktur des Transkriptionsfaktors CTCBF / C. Herzog. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 113 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.030

Studia florystyczno-fitosocjologiczne / redaktor J. Kwiatkowska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 194 s. - (brož.) 781.127

Svět drahých kamenů / R. Ďuďa, L. Rejl. - 1. vyd. - Praha : Granit, 1996. - 190 s. - (váz.) 597.996

Světové minerály / A. Eid, M. Viard. - Praha : Rebo, 1996. - 191 s. - (váz.) II 831.602

Synantropní vegetace / P. Pyšek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 90 s. - (brož.) S II 831.848

Synoptic Geological Map of Prague and Its Environs / J. Kovanda. - 1. vyd. - Prague : Czech Geological Survey, 1995. - Nestr. + 2 mapy. - (Brož.) 597.386

Synthese und mögliche technische Darstellung der Tartronsäure als Dekontchemikalie für den Einsatz in Kernkraftwerken / C. Stiepani. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 107 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 782.031

Synthese und pharmakologische Wirksamkeit von substituierten 3-(3-Indolyl)propansäure-, Azepino[3,4-b]indol- und Pyrimido[5',4':6,7]azepino[3,4-b]indol-Derivaten / A. Hoffmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 296 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.146

Synthese und Reaktionen von Ethinylkomplexen des Eisens und Rutheniums / A. Weiss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 93 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.998

Synthese von 3-Nitropyridin-2-aminen aus Nitroketenaminalen und Folgereaktion zu Amrinon, 6-Phenyl-Atevirdin und 4-Amino-4-desoxy-8,10-didesazapteroinsäure / A. Karger. - Erlangen : [vl.nákl.], 1996. - 5, 200 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.990

Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení / J. Veber. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 95 s. - (brož.) S II 831.832

Šance pro vítr / B. Koč. - 1. vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 95 s. - (váz.) 597.719

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 31 s. - (brož.) 781.582

Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích / J. Keller. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 52 s. - (brož.) 597.727

Technologie a technika skládkového hospodářství / V. Altman, M. Růžička. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 82 s. - (brož.) S II 831.865

Teorie elektromagnetického pole II / K. Novotný. - Vyd.1. - Praha : ČVUT, 1997. - 198 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.920

Termodynamika a molekulová fyzika / J. Obdržálek, A. Vaněk. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 223 s., obr. příl. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem.- (brož.) S II 831.724

Thermodynamische Charakterisierung der Induktion des Tn10-kodierten Tet Repressors durch Tetracyclin / T. Lederer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 87 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.991

Tropické deštné lesy : objevování zelené planety / [Francesco Petretti] - Praha : Rebo, 1995. - 141 s. - (váz.) III 302.367

Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí / K. Remtová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 95 s. - (brož.) S II 831.824

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : souhrnné výsledky žáků 8. ročníku / J. Straková, V. Tomášek, J. Palečková. - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 1996. -74 s. - (Brož.) II 831.650

Učebnice matematiky II / M. Kaňka, J. Henzler. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 373 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 597.970

Umělá inteligence v modelování a řízení / M. Pokorný. - Praha : BEN, 1996. - 187 s. - (váz.) 598.245

Untersuchungen zum oxidativen Stoffwechsel der s-Triazinverbindungen Atrazin, Terbutylazin, Ametryn und Terbutryn am Enzymsystem des Cytochrom P450 aus Lebern verschiedener Spezies / D. Lang.- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 230 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.028

Untersuchungen zum photophysikalischen und photochemischen Verhalten von Aryl/Amin-Exciplexen / H. Rehaber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 186 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.144

Úlohy z teorie čísel / M. Paštéka, R. Smolíková. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 106 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 831.896

Úvod do klasické (aristotelské) logiky / M. Vlček. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 114 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.718

Úvod do studia fosilních stop / I. Pek, R. Mikuláš. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 51 s. - (brož.) II 831.399

Úvod do vegetační ekologie / K. Prach. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 95 s. - (brož.) S II 831.849

Územní ochrana přírody a krajiny v České republice / V. Kostkan. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 138 s. - (brož.) S II 831.826

Übergangsmetall-katalysierte Oxidation von Olefinen und Ketonen / M. Hug. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 5, 185 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.030

V ZOO : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] . [ze španělského originálu přeložila Hana Cincibuchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. -(brož.) 781.702

Vaříme bez cholesterolu / N. Kircher. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 115 s. - (brož.) 781.373

Velké mořské putování / K. Needham. ilustroval I. Jackson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 32 s. - (váz.) II 831.580

Veselé počítání / ilustrace D. Prošková. - Praha : SiD & NERo, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.936

Veterinární podmínky pro přemísťování ryb / J. Zajíček. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1996. - 9 s., příl. - (brož.) 781.394

Vliv jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru / E. Hanslík. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1996. - 80 s. - (brož.) 597.767

Vlivy antropogenní činnosti na životní prostředí / [vědecká redakce Miroslav Farský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1996. - 99 s. - (brož.) 597.916

Všeobecná geologie : úvod do studia geologie pro studenty pedagogické fakulty / V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 139 s. - Katedra biologie a ekologické výchovy , Praha. -(brož.) S II 831.559

Vybrané informace o životním prostředí v České republice. (1990-1995). - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 104 s. - (brož.) II 831.767

Vyšší geodézie 1 / M. Cimbálník, L. Mervart. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 171 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.914

Využití energetických zdrojů / P. Noskievič, J. Kaminský. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 91 s. - (brož.) S II 831.851

Výchova v přírodě / R. Hanuš, I. Jirásek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 58 s. - (brož.) S II 831.827

Výkladový astronomický slovník. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1996. - 252 s. - (váz.) 598.189

Výuka životního prostředí na lékařských fakultách v České republice : sborník referátů : Olomouc 18.06.1996-20.06.1996. Organizátoři: Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakultaUniverzity Palackého Olomouc. Středisko projektu PHARE, VŠB-Technická Univerzita Ostrava / sestavil V. Janout. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 54 s. - (brož.) 597.825

Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu : sborník prací k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu GAČR reg. č. 105/93/2017 : Ostrava 06.12.1995 / editor V. Petroš. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 142 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Institut hornického inženýrství, Ostrava. - (brož.) II 831.667

Weathering of Fossil Organic Matter / edited by B. Kříbek. - Prague : The Czech Geological Survey, 1996. - 141 s. - (brož.) II 831.646

Weißlicht-Interferometer zur Profilmessung / Liang Zhou. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.023

Wing Over : svět paraglidingu / U. Wiesmeier. - [Vsetín] : Trango, 1996. - 143 s. - (váz.) II 831.905

Zajištění podílu listnatých dřevin v druhové skladbě lesů v České republice / J. Šindelář. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 36 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (brož.) 597.803

Záchranné chovy živočichů v České republice / editor J. Plesník. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995. - 100 s., obr. příl. - (brož.) 598.048

Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny / B. Stalmachová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 155 s. - (brož.) S II 831.845

Základy ekologické politiky / V. Mezřický ...[et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 156 s. - (brož.) S II 831.860

Základy fotoniky. Sv. 4 / B. Saleh, M. Teich. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 22 s., S. 779-1055. - (brož.) 592.541/ 4

Základy obecné ekologie. Díl 1 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 31 s. - (Brož.) 781.581/ 1

Základy obecné ekologie. Díl 2 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 2

Základy obecné ekologie. Díl 3. Část 1, Ekologie obratlovců / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 3(1)

Základy obecné ekologie. Díl 4, Základy ekologie rostlin / L. Saganová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.581/ 4

Zásady a pravidla postupu při introdukci a reintrodukci vodních živočichů do České republiky / Z. Adámek. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1996. - 6s. - (brož.) 781.393

Zprávy o geologických výzkumech v roce. 1994. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1995. - 91 s. - (brož.) 518.952/ 1994

Zprávy o geologických výzkumech v roce. 1995. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 187 s. - (brož.) 518.952/ 1995

Zusammenhang zwischen demographischer-, genetischer- und sozialer Struktur einer Mantelpavianpopulation (Papio hamadryas) / D. Schwarzer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 111 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.020

Zvieratá Európy / M. Anděra. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 63 s. - (váz.) II 831.625

Zvířata Evropy / M. Anděra. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 63 s. - (váz.) II 831.624

Život v přírodě : krása zvířat. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 190 s. - (váz.) III 302.377

Životní prostředí : úvod do studia / M. Herčík. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 134 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. -(brož.) S II 831.711

Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů / V. Jeníček, J. Foltýn. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 130 s. - (brož.) S II831.858

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist