Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 1997

Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 4. 1996. Nr. 1 / editor J. Močkoř. - Ostrava : University of Ostrava, 1996. - 121 s. - Faculty of Sciences, Ostrava. - (brož.) 776.899/ 4(1996)1

Advent a vánoce na Hané / [sestavila Hana Ševčíková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1996. - 18 s. - (brož.) 781.427

4. almanach z tvorby učitelů okresu Hodonín : školní rok 1995-1996. - Vyd. 1. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1996. - 62 s. - (brož.) E 981.259

Analýza vývoje školství v jihomoravském regionu : monografie / A. Malach. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 177 s. - Ekonomicko - správní fakulta MU, Brno. - (brož.) 597.973

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 358 s. - (brož.) 597.588/ 1994(1)

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 2. - Praha : Karolinum, 1996. - 409 s. - (brož.) 597.588/ 1994(2)

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 3, Jmenný rejstřík. - Praha : Karolinum, 1996. - 111 s. - (brož.) 597.588/ 1994(3)

Bibliografická ročenka PedF UK 1994-1995 : přehled publikační činnosti interních pracovníků PedF UK. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 134 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.895

Bild als Sprechanlaß - Kunstbild / M. Charpentier... [et al.]. - [München] : Goethe-Institut, 1988. - 75 s. - (Brož.) II 2-300.356

Celostátní studentská vědecká konference - historie 1995 : Ostrava 27.11.1995-29.11.1995. - 1. vyd. - Havířov : Ateliér S, 1996. - 139 s. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. - (brož.) 597.561

Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe / I. Barteček. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 24 s. - (brož.) 781.564

Cesty etnografického muzejnictví : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference : Brno, Mor. zem. muzeum 01.11.1995-02.11.1995 / sestavila H. Dvořáková. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 95 s. - (brož.) 597.659

Chebské pověsti. - Cheb : Ganymed, 1996. - 128 s. - (Brož.) 781.790

Chemická olympiáda : úlohy kategorie C / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (brož.) 781.578

Chemické pokusy pro základní a střední školu / M. Solárová. - Brno : Paido, 1996. - 95 s. - (brož.) II 860.549

Chemické vycházky aneb Náměty pro činnost při vycházce do přírody, která může nahradit exkurzi do chemické výroby nebo laboratoře / M. Straka. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační ametodické centrum, 1996. - 20 s. - (Brož.) 781.796

Cizí jazyky. 5. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 122 s. - (brož.) 511.175/ 5

Cvičení paměti pro seniory : vzorová cvičení / A. Pospíšilová. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1996. - 110 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.) 597.990

Česká kultura za protektorátu : školství, písemnictví, kinematografie / J. Doležal. - Vyd. 1. - Praha : Národní filmový archiv, 1996. - 284 s. - (brož.) 597.843

Česká logopedie. 1995. - Praha : Makropulos, 1996. - 78 s. - (brož.) 512.040/ 1995

Česká poezie 2. poloviny 50. let. Díl 1 / I. Málková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.563/ 1

České období Jana Amose Komenského : literárněhistorický rozbor stěžejních děl z let 1613-1632 / J. Skutil. - Brno : Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, 1996. - 222 s. -(brož.) 598.135

České Vánoce Josefa Lady : výbor z díla Josefa Lady / J. Lada. - Vyd. 2. - Praha : BMSS START, 1996. - Nestr. - (váz.) II 860.469

Čí jsou písmena / F. Synek. - Praha : ArchArt, 1996. - 77 s. - (brož.) 781.380

Čítanka I : pro základní školy pro sluchově postižené / D. Ditmarová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 156 s. - (váz.) 781.801

Čítanka pro pracovní stupeň pomocné školy / [sestavila Věra Heroldová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 202 s. - (brož.) 781.914

Čítanka pro vyšší stupeň pomocné školy / [Jana Gavendová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 200 s. - (brož.) 781.913

Člověk, hodnoty, výchova : kapitoly z filosofie výchovy / S. Kučerová. - 1. vyd. - S. l. : vl. nákl., 1996. - 231 s. - (brož.) 597.578

Dětský domov Semily / V. Votoček. - Semily : Dětský domov, 1996. - 15 s., obr. příl. - (Brož.) 597.698

Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele / Z. Mlčák. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.562

DIDMATTECH '96 : sborník : Olomouc 04.09.1996-05.09.1996 / [editor Ján Stoffa] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 316 s. - (brož.) II 831.935

Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze : (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce) / M. Synek, H. Sedláčková, I. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 62 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.463

Distanční vzdělávání - principy a metodika : sborník semináře : Ostrava 23.01.1996-24.01.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 60 s. - Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání. - (brož.) S II 831.754

Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií / J. Donát, N. Donátová. - Praha : Fortuna, 1996. - 95 s. - (brož.) 597.464

Dysfunkční rodina : teoretické a diagnostické aspekty / Z. Mlčák. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 22 s. - (Brož.) 781.567

Efektní pokusy v chemii / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 28 s. - (brož.) 781.577

Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky, středočeské kolo : Vlašim 27.09.1996-28.09.1996 / [Jan Urban, Pavel Pešout] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace ČSOP, 1996. - 25s. - (brož.) 781.996

Encyklopedie pro rodiče : populárně naučná příručka výchovy dětí : dětské lékařství, pedagogika a psychologie od A do Z / S. Brockert. - Vimperk : Papyrus, 1996. - 309 s. - (Papyrus ; váz.)-(JEVA ; váz.) 598.101

English Proverbs - Anglická přísloví / E. Lacinová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 167 s. - (brož.) 597.687

Environmentální vzdělání a výchova / K. Kunc. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 125 s. - (brož.) S II 831.856

Etika ochrany zvířat / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.580

Etika reklamy / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.579

Filuma : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Šperk, R. Lakomý. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 20 s. - (Brož.) 781.070

Fyzikální korespondenční seminář. Roč. 9. 1995-1996 / M. Beláň ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 70 s. - Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha. -(brož.) 596.807/ 9(1995-1996)

G-servis : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Kokstein, J. Torn. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 85 s. - (Brož.) 781.069

Geografie západočeské oblasti / L. Mištera. - Vyd. 2. nezm. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 156 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.) 597.695

Historie a současnost báňského školství v Českých zemích : 1716-1996 / C. Schejbal ...[et al.]. - Ostrava : Blesk, 1996. - 224 s. - (váz.) II 831.739

Hlasy a hlásky : rozvíjení a výchova řeči, z praxe výchovného logopéda / F. Synek. - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : ArchArt, 1997. - 92 s. - (brož.) 597.844

Hledání učitele : škola a vzdělání v proměnách času / [redakčně připravily Jaroslava Pešková, Pavla Lipertová] - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. - 292 s. - (brož.) 597.907

Informace o gymnáziích v Praze a okolí : platné pro školní rok 1997/98 / [sestavila Helena Hudečková]. - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1996. - 11, 81 s. - (Brož.) 781.134

Informace o středních a vyšších odborných školách v Praze : platí pro školní rok 1997/98 / [sestavila Lucie Tumpachová]. - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1996. - 16, 109 s. - (Brož.) 781.135

Informace o středních odborných učilištích v Praze a okolí : platné pro školní rok 1997/98 / [sestavily Alena Gregorini, Zuzana Svobodová]. - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1996. - 16, 82 s. - (Brož.) 781.133

Informace o studiu na chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně, 1996-1997 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - 1. vyd. - Brno : Chemická fakulta VUT, 1996. - 22 s. - (brož.) 597.512

International Workshop on Environmental Education in Central and Eastern European Universities: Experience and Challenge : Proceedings : 15.04.1996-16.04.1996. Organised by: Centre ofEnvironmental Education, Pedagogical Faculty, Charles University Prague. Phare Project Management Cell, VŠB Technical University Ostrava. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. -110 s. - (brož.) 597.826

Irské bajky / M. Scott. - Brno : Ando, 1996. - 137 s. - (brož.) 781.549

Jan Amos Komenský - básník / J. Pleskot. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 22 s. - (brož.) 781.558

Jaromír Gelnar (1931-1990) / [sestavila Marta Toncrová] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1992. - 10 s. - (Brož.) 781.945

Já to zvládnu! / M. Štefánková. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1996. - 68 s. - (váz.) 781.216

Jihočeské pověsti které se vyprávěly nebo ještě vypravují o starodávných událostech a lidech, jakož i neblahých umrlcích a bílých paních o hastrmanech a světýlkách, o čertech, skřítcích, ohnivýchpříznacích a jiných divuplnostech, a to v těch končinách, jež se na jihu Čech rozkládají na východ i na západ od řeky Vltavy, spějící od poledního cípu země k jejímu srdci / sepsal R. Krátký. -Vyd. 1. - Vimperk : VIK, 1996. - 391 s. - (váz.) 781.206

Kapitoly z obecné didaktiky pro učitele střední školy / V. Cedrychová, J. Raudenský. - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1996. - 99 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.912

Kapitoly ze sociální a humánní ekologie / J. Nevřala. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.560

Katedra chemie PedF UK v roce 50. výročí vzniku fakulty. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 55 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.894

Katedra pedagogiky : informace o zaměření činnosti katedry / [redakce Josef Maňák] ...[et al.]- Brno : Paido, 1996. - 31 s. - Pedagogická fakulta MU, Brno. - (brož.) 598.073

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze : 1946-1996 / [redakčně zpracoval Jaromír Adamec] ... [et al.]- Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 171 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.893

Když chalupaří slavní / [text Alena Šloufová] ...[et al.]- Praha : Baronet, 1996. - 183 s. - (Baronet ; váz.)- (Littera Bohemica ; váz.) II 860.450

Khamori luluďi - Slunečnice : romská poezie / V. Oláh. - 1. vyd. - Praha : MMM, 1996. - 79 s. - (váz.) 781.475

Klidně mi říkej paní Hitlerová! : ženy jako okrasa a kamufláž nacistické moci / V. Pilgrim. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 317 s. - (váz.) 781.328

Klíč od království : říkadla, říkačky a povídačky / J. Brukner, J. Paleček. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 140 s. - (váz.) II 860.482

Korespondenční seminář z programování : 8. ročník - 1995/96 / M. Mareš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 73 s. - (brož.) 598.036

Kostjum v russkoj chudožestvennoj kul'ture 18-pervoj polovinny 20 v. v. / R. Kirsanova. - Moskva : Bol'šaja Rossijskaja enciklopedija, 1995. - 381 s. - (váz.) 598.267

Láska a kázeň ve výchově dětí / J. Dobson. - Praha : Návrat domů, 1997. - 203 s. - (brož.) 598.169

Lidé od Orlice. Díl 2 / A. Špinler. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1996. - 95 s. - (váz.) 779.569/ 2

Lidová rčení / zpracoval J. Zaorálek. - Vyd. 3. (repr. 1. vyd. z. r. 1947). - Praha : Aurora, 1996. - 741 s. - (váz.) 781.663

Lidové tance : (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska) / F. Bonuš. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1996. - 191 s. - (Brož.) 598.127

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči / D. Kutálková. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1996. - 213 s. - (brož.) 597.692

Ludy i kultury Australii i Oceanii : materialy z 5. konferencji naukowej : Wroclaw 26.11.1988-27.11.1988 / redaktor E. Pietraszek, B. Kopydlowska-Kaczorowska. - Wroclaw : UniwersytetWroclawski, 1996. - 202 s. - (brož.) 781.128

Maličká su : obrázkový zpěvník pro děti předškolního věku, jejich rodiče a paní učitelky. 1 / [sestavil Jaroslav Stojan] - Vyd. 1. - Přerov : Jasto, 1996. - 47 s. - (brož.) 781.487/ 1

Malý rodičovský rádce / C. Francis. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.942

Malý životní rádce / H. Brown. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.943

Mars, Venuše a jejich vztahy : smír s opačným pohlavím / J. Gray. - Praha : Práh, 1996. - 182 s. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 781.141

Matematický korespondenční seminář. Roč. 15. 1995-1996 / R. Erban... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 47 s. - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha. -(brož.) 596.808/ 15(1995-96)

Mámo, táto, to jsem já! : album našeho dítěte / ilustrace E. Cwiek. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1996. - Nestr. - (váz.) II 860.503

Mezinárodní jazykové zkoušky : angličtina, francouzština, němčina, španělština / Z. Pašková...[et al.]. - Ostrava : Grafie, 1996. - 79 s. - (Brož.) 597.988

Město a jeho folklór / [redakce Jan Havránek] ...[et al.]- Praha : Institut základů vzdělanosti UK, 1996. - 95 s. - (brož.) 781.131

Město a jeho kultura : sborník k padesátinám doc. Zdeňka Pince / [redakce Jan Havránek] ...[et al.]- Praha : Institut základů vzdělanosti UK, 1996. - 159 s. - (brož.) 781.132

Milá paní kolegyně : deset dopisů o univerzitě / V. Gardavský. - Brno : [Masarykova univerzita], 1993. - 39 s. - (Brož.) 781.675

Minulost a přítomnost vysokého školství : stručný přehled Evropa a Evropská unie / [Oldřich Berka, Věra Lánská] - Ostrava : Grafie, 1996. - 69 s. - (Brož.) 597.987

Moldavia : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Jindra. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 5 s. - (Brož.) 781.066

Náměty do prvouky / B. Fabiánková, H. Horká. - 2. vyd. - Brno : Paido, 1996. - 23 s. - (brož.) 781.749

Náměty do prvouky. II / B. Fabiánková, H. Horká. - Brno : Paido, 1996. - 44 s. - (brož.) 774.053/ 2

Nástin dějin pedagogiky / J. Horák, M. Kratochvíl. - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 121 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) 597.886

Náš slabikář : 2. díl pro střední stupeň pomocné školy / [vedoucí autorského kolektivu Danuše Dvořáková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 101 s. - (váz.) II 860.449

Nejmladší česká próza. Díl 1 / O. Mainx. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.566/ 1

Nejmladší česká próza. Díl 2 / O. Mainx. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 20 s. - (brož.) 781.566/ 2

Neuvěřitelná irská dobrodružství / E. Lenihan. - Brno : Ando, 1996. - 124 s., obr. příl. - (brož.) 781.448

O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích / J. Nekuda, A. Slaný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 97 s. -(brož.) 597.927

Ochrana přírody a krajiny / L. Buzek. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (Brož.) 781.561

Od báboviček k magnetům : přírodovědné činnosti s malými dětmi / R. Williams, R. Rockwell, E. Sherwood. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 172 s. - (brož.) 597.705

Opakujeme si matematiku : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy / A. Kamarýt. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 175 s. - (brož.) 598.204

50 let Hudební školy v Hustopečích u Brna : 1946-1996 : sborník. - Hustopeče u Brna : Městský úřad, 1996. - 74 s., obr. příl. - (Brož.) II 831.676

Pedagogické vědy. Č. 4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 118 s. - (brož.) 592.194/ 4

5 plus 9 : soubor přijímacích zkoušek z českého jazyka a kulturně-historického přehledu určený žákům 5. a 9. tříd škol základních, obecných a občanských / J. Vaculíková, J. Kvirenc. - 1. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. - 113 s. - (brož.) 781.042

Pochod Cheyennů / H. Fast. - Jihlava : Madagaskar, 1996. - 218 s. - (brož.) 781.330

Počátky mapového obrazu Moravy / I. Barteček. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 40 s. - (brož.) 781.568

Počítačové sítě / M. Kopka, M. Kudělka. - Olomouc : Prodos, 1996. - 169 s. - Univerzita Palackého, katedra informatiky, Olomouc. - (brož.) 598.130

Podivuhodné irské příběhy / L. Gregory. - Brno : Ando, 1996. - 97 s. - (brož.) 781.550

Pověsti a vypravování z Moravskobudějovicka / E. Jenerál. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 182 s. - (váz.) II 860.502

Praha a moravští Slováci : 1896-1996 : 100 let Slováckého krúžku Praha / J. Vinkler. - 1. vyd. - Praha : Agentura Forpex, 1996. - 239 s. - Slovácký krúžek, Praha. - (brož.) 597.710

Praktická škola s jednoletou přípravou : (praktická profesní příprava) : 63-41-3 : vzdělávací program. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 15 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyČR, Praha. - (brož.) 781.382

Praktická škola s tříletou přípravou : učební dokumenty 63-43-3. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 243 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha. - (Brož.) 781.180

Praktické úlohy TIMSS / D. Mandíková, J. Palečková, V. Tomášek. - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 1996. - 97 s. - (Brož.) II 860.485

Program SET '96 : jaké jsou naše střední školy? / [Hana Čudová] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 561 s. - (brož.) II 831.931

Prosperita : katalog reklamních zápalkových nálepek / J. Jindra. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 3 s. - (Brož.) 781.067

Průvodce Mezinárodní biologickou olympiádou. - Praha : Koordinační centrum Mezinárodní biologické olympiády, 1996. - 33 s. - (brož.) 781.065

Prvopočáteční psaní / J. Doležalová. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 124 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 596.946

Prvouka v 1.- 3. ročníku základní školy / B. Fabiánková. - Brno : Paido, 1996. - 59 s. - (brož.) II 860.548

Přehled osnov předmětů týkajících se životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje na vysokých školách České republiky / A. Kobrová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 71 s. - (brož.) S II 831.864

Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách České republiky / J. Dlouhý, J. Dlouhá. - Praha : Ministerstvo Životního prostředí ČR, 1996. - 83 s. - (brož.) S II831.834

Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry / J. Fotr, H. Hrůzová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 135 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.723

Příroda kolem nás : metodická příručka pro učitele středního stupně pomocné školy - 4., 5., 6. ročník / Y. Mucková, M. Filipcová ...[et al.]. - Ostrava : Grafie, 1996. - 60 s. - (Brož.) 781.586

Přírodověda - 5. ročník / J. Jurčák ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1996. - 87 s. - (brož.) II 860.386

Přírodověda - 5. ročník : pracovní sešit / J. Jurčák ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, [1996]. - 47 s. - (brož.) II 860.387

Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole / M. Kodejška, M. Popovič. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 117 s. - (brož.) 597.704

Psychologické základy ekologické výchovy / J. Nevřala. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (brož.) 781.559

Psychopedagogiczne problemy edukacji dzieci i mlodziezy : zagadnienia wybrane / redaktor J. Wlodek-Chronowska. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 126 s. - (brož.) 781.119

Radosti a strasti prarodičů aneb Když máme vnoučata / Z. Matějček, Z. Dytrych. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1997. - 141 s. - (brož.) 597.991

Radosti malých : řada 24 obrázků ze života našich dětí s prostonárodními říkadly / R. Lauda. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1996. - Nestr. - (váz.) II 860.530

Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku / N. Janotová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 16 s. - (brož.) 597.993

Reformy školství ve střední a východní Evropě: průběh a výsledky : sborník příspěvků ze sympozia konaného ve spolupráci Rady Evropy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky : Praha 27.10.1995-30.10.1995 / [zpracovali Jana Hendrichová, Ladislav Čerych, Jiří Kotásek] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.196

Resi : katalog reklamních zápalkových nálepek / M. Jánský. - [Praha] : Český filumenistický svaz, [1996]. - 16 s. - (Brož.) 781.068

Rio del Norte : People of the Upper Rio Grande from Earliest Times to the Pueblo Revolt / C. Riley. - Salt Lake City : University of Utah Press, 1995. - 14, 345 s. - (váz.) 781.101

Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 1993-1996 / [redakce Jindřich Halama] , junior- [Praha] : Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. - 71 s. - (Brož.) 597.700/ 1993-1996

Ročenka postgraduálního doktorského studia na Univerzitě Karlově 1996/97 / [zpracovala Jana Šturzová, Ida Vacoubová] - Praha : Karolinum, 1996. - 246 s. - Centrum doktorských studií UK,Praha. - (brož.) 781.138

Die Rolle des Lehrers im Literaturunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Romandidaktik / M. Gutbrod. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 375 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.993

Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního semináře projektu Tempus-Phare No.: CME-01004-95 : Praha 18.09.1996-20.09.1996. - Vyd. 1. - Praha : Českázemědělská univerzita, 1996. - 184 s. - (brož.) 597.669

Rýmy šprýmy / V. Fischer. - Praha : SiD & NERo, 1996. - 58 s. - (váz.) 781.775

Sborník pedagogické konference konané ve dnech : 23.01.1996-24.01.1996 / [odpovědný redaktor Stanislav Antonický] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 71 s. -(brož.) 597.981

Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity : řada pedagogicko-psychologická. (I). Č. 28. 1994. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 117 s. - (brož.) 421.971/28(1994)

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře v rámci programu TEMPUS a semináře s mezinárodní účastí v rámci programu TEMPUS : odraz české ekonomické reformy ve vzdělání a praxi.- Nové metodyve výuce financí a jejich využití v praxi : Ostrava 26.03.1996-27.03.1996. Ostrava 16.04.1996-17.04.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - Ekonomická fakulta. - Katedra národohospodářská a Katedra financí, Ostrava. - (brož.) II 831.585

Seznam Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválených a vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platných pro školní rok 1994/1995 : oficiální dokument MŠMT ČR. -[Praha] : [Gnosis], 1994-1995. - 32 s. - (Brož.) 781.676

Sikhismus, džinismus, pársismus / D. Marková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.565

Sklo : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 1920/1996. - Železný Brod : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, 1996. - 78 s. - (Brož.) II 831.537

Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené děti : tabulky / [zpracovala Vlasta Vaněčková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 36 listů. - (brož.) II 860.524

Slavica Wratislaviensia. 94. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 130 s. - (brož.) 449.919/ 94

Snář / [připravil] J. Stojan. - 1. vyd. - Přerov : JASTO, 1996. - 82 s. - (brož.) 781.524

Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice : sborník k projektu EXTRA 1995 "Sociální pedagogika a její funkce v integraci postižených" / J. Pipeková, M. Vítková ...[et al.]. - Brno: Paido, 1996. - 136 s. - Centrum dalšího vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity , Brno. - (brož.) 598.132

Spielfilme im Unterricht : Deutsch als Fremdsprache : Ein Kurs-Programm für Fortgeschrittene / G. Bechtold, D. Gericke-Schönhagen. - München : Goethe-Institut, 1991. - 340 s. - (Brož.) II2-300.359

Statistická ročenka školství. 1995-1996. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 735 s. - (brož.) II 831.747/ 1995-96(1)

100 let Gymnázia Zábřeh : 1896-1996 / [redakce Zdeněk David a Pavel Růžička] - Zábřeh : Gymnázium, 1996. - 313 s., obr. příl. - (Brož.) E 981.247

Szkolnictwo srednie ogólnoksztalcace na ziemiach polskich w latach 1914-1923 / S. Walasek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 260 s. + 1 mapa. - (brož.) 597.426

Škola jako sociální útvar / J. Prokop. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 44 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.891

Školní chemické pokusy z dostupných chemikálií / M. Solárová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 31 s. - (brož.) 781.582

Školství v pohybu : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech 1995-1996. - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1996. - 136 s. - (Brož.) II 831.930

Tělesná výchova na I. a II. stupni základní školy : sborník příspěvků z vědeckého semináře : Ústí nad Labem 25.01.1996-26.01.1996 / [sestavil Ladislav Bláha] - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1996. - 163 s. - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy, Ústí nad Labem. - (brož.) 781.987

Tradice a současnost : almanach k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895 : 1895-1995 / [redaktor V. Brunclíková] ... [et al.]- Strážnice : Ústav lidové kultury, 1995. - 78 s. - (Brož.) II 831.901

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : souhrnné výsledky žáků 8. ročníku / J. Straková, V. Tomášek, J. Palečková. - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 1996. -74 s. - (Brož.) II 831.650

Tři oříšky : lidové pohádky ze sbírek Boženy Němcové a Pavla Dobšinského / [vybraly a k vydání připravily Alena Peisertová a Elena Slobodová] . ilustrovali V. Kardelis, V. Kardelisová-Hrúzová- Praha : Ikar, 1996. - 114 s. - (váz.) II 860.488

Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře : Brno, Ped. fak. MU 30.01.1996. - Brno : Paido, 1996. - 122 s. - (brož.) 598.131

Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : sborník příspěvků z konference : Brandýs nad Labem 13.09.1995-15.09.1995 / [Svatava Machová] ... [et al.]- Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 231 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.890

Učitel a jeho žáci / R. Smahel. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 52 s. - (Brož.) II 831.645

Universitas Carolina Pragensis / M. Štemberková. - 1st Ed. - Prague : Carolinum, 1996. - 143 s. - (brož.) 597.589

Úvod do pedagogické psychologie / J. Musil. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 104 s. - (brož.) S II 831.689

Úvod do studia pedagogiky : (z hlediska české tradice a dneška a jejich mezioborového vztahu k Evropě) / J. Cach. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Pardubice, 1996. - 105 s. - Ústav jazyků ahumanitních studií, Pardubice. - (brož.) 597.885

Úvod do studia pedagogiky / Z. Kolář. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 93 s. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.915

Úvod do vysokoškolského studia / J. Konečný ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 56 s. - (brož.) S II 831.869

Vademecum I : výtvarnou kulturou českých zemí do konce období renesance / J. Maliva. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 101 s. - (brož.) S II 831.872

Vánoce / P. Toufar. - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1996. - 252 s. - (váz.) II 860.487

Veselé počítání / ilustrace D. Prošková. - Praha : SiD & NERo, 1996. - Nestr. - (váz.) 781.936

Vědecká pojednání. II-2. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 151 s. - (brož.) 597.077/ 2(2)

Vlastivěda 4 / M. Hronek. - Olomouc : Prodos, 1996. - 112 s. - (brož.) II 860.384

Vlastivěda 4 : pracovní sešit. - Olomouc : Prodos, [1996]. - 40 s. - (brož.) II 860.383

Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu. 2 / T. Jílek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 134 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra historie, Plzeň. - (brož.) 593.375/ 2

Výchova v přírodě / R. Hanuš, I. Jirásek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 58 s. - (brož.) S II 831.827

Výuka životního prostředí na lékařských fakultách v České republice : sborník referátů : Olomouc 18.06.1996-20.06.1996. Organizátoři: Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Středisko projektu PHARE, VŠB-Technická Univerzita Ostrava / sestavil V. Janout. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 54 s. - (brož.) 597.825

Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej : Uniwersytet Jagiellonski,Kraków 11.05.1995-13.11.1995 / redaktor J.Wlodek-Chronowska. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 99 s. - (brož.) 781.118

Wyksztalceni synowie chlopscy w Malopolsce w okresie póznego odrodzenia / Z. Pietrzyk. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1993. - 208 s. - (brož.) 781.115

Z historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy / C. Vorlíček. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 46 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.892

Z podstaw poradoznawstwa. Zesz. 1 / redaktor A. Kargulowa. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 101 s. - (brož.) 597.425/ 1

Základy obecné ekologie. Díl 1 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 31 s. - (Brož.) 781.581/ 1

Základy obecné ekologie. Díl 2 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 2

Základy obecné ekologie. Díl 3. Část 1, Ekologie obratlovců / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 3(1)

Základy obecné ekologie. Díl 4, Základy ekologie rostlin / L. Saganová. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.581/ 4

Zdenka Jelínková / [sestavila Martina Pavlicová, Oldřich Sirovátka a Alena Schauerová] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1992. - 19 s. - (Brož.) 781.944

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist