Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 1997

Adresář členských pojišťoven a přidružených členů České asociace pojišťoven : (stav k 15. 7. 1996). - Praha : Česká asociace pojišťoven, 1996. - 55 s. - (Brož.) II 831.800

Advertising Directory : Bohemia : 1997. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1996. - 192 s. - (brož.) II 831.932

Advokacie : příspěvek k sociologii advokátního stavu / K. Květ. - Vyd. 2., v PTK vyd. 1. - Praha : Pražská tisková kancelář, 1996. - 103 s. - (Brož.) 597.811

Americké pozemní síly 1941-1945 / J. Kosina. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 180 s., obr. příl. - (váz.) 598.201

Analýza vývoje školství v jihomoravském regionu : monografie / A. Malach. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 177 s. - Ekonomicko - správní fakulta MU, Brno. - (brož.) 597.973

Autorský zákon a předpisy související : komentář : Text aktualizován k 31. 10. 1996 / K. Knap ...[et al.]. - 5., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 551 s. - (brož.) 598.121

Autoškola : předpisy o silničním provozu a novelizovaný soubor zkušebních otázek a odpovědí / P. Prorok. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 162 s. - (brož.) 598.030

Bezpečnostní politika České republiky : závěrečná zpráva z výzkumného projektu / [zpracoval Jaroslav Janda] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1996. - 159 s. -(brož.) 597.971

Biomechanické metody identifikace osob / J. Straus. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 58 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 831.874

Bojovníci středověku : Karel Veliký, El Cid, Barbarossa, Richard Lví srdce / J. Matthews, B. Stewart. - Brno : Jota, 1996. - 169 s., obr. příl. - (váz.) II 831.927

Černí andělé : historie zbraní SS / R. Butler. - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 1996. - 266 s., 13 obr. na příl. - (váz.) 597.963

Česká kultura za protektorátu : školství, písemnictví, kinematografie / J. Doležal. - Vyd. 1. - Praha : Národní filmový archiv, 1996. - 284 s. - (brož.) 597.843

České správní právo : (výtah ze zvláštní části) / M. Polián. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 169 s. - (brož.) S II 831.691

Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí / M. Damohorský, Z. Matušková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 177 s. - UniverzitaKarlova. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.) S II 831.835

Český stát na přelomu 12. a 13. století : sborník příspěvků. - Opava : Slezská univerzita, 1993. - 105 s. + 1 příl. - Ústav historie a muzeologie, Opava. - (brož.) 597.631

Dětský domov Semily / V. Votoček. - Semily : Dětský domov, 1996. - 15 s., obr. příl. - (Brož.) 597.698

Dokumenty ke studiu evropského práva / L. Tichý...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 444 s. - Katedra mezinárodního práva, Praha. - (brož.) 597.897

Dopravně bezpečnostní činnost policie : (zvláštní část) / K. Pavlíček, Z. Kopecký. - 2. rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 199 s. - Katedra bezpečnostních služeb, Praha. - (brož.) S II 831.535

Ďábelská garda / G. Elford. - 1. vyd. - Praha : Elka Press, 1996. - 269 s. - (váz.) 781.140

Exekuce v současné právní praxi / M. Grossová. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 389 s. - (brož.) 598.123

Finanční právo - dokumenty / M. Grossová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 240 s. - (brož.) S II 831.686

Generál Alois Eliáš : jeden český osud / D. Tomášek, R. Kvaček. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 1996. - 107 s., obr. příl. - (váz.) 597.572

Harperova encyklopedie historie vojenství. Díl 1, Od roku 3500 př. Kr. do roku 1700 / E. Dupuy, T. Dupuy. - 1. vyd. - Praha : Forma, 1996. - 667 s. - (váz.) 597.632/ 1

J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době : sborník referátů z vědecké konference : Turnov, Hrubá Skála 10.05.1996-11.05.1996. - Semily : Státní okresní archiv, 1996. -187 s. - Pekařova společnost Českého ráje, Turnov. - (brož.) 597.841

Jacques Fesch : nový lotr po pravici / J. Kořenek, P. Karas. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.258

Jak se chodí v laně : svědectví politického vězně z padesátých let o jáchymovském táboře Nikolaj / O. Klobas. - Vyd. 1. - Brno : Blok, 1996. - 255 s. - (brož.) 781.793

Katastr nemovitostí po novele : praktická příručka / B. Kuba, K. Olivová. - 4., přeprac. a dopl. vyd. podle stavu k 1. 9. 1996. - Praha : Linde, 1996. - 287 s. - (brož.) 598.125

Keltští vojevůdci / J. Matthews, B. Stewart. - Brno : Jota, 1996. - 176 s., obr. příl. - (váz.) II 831.926

Die Kleine Festung Theresienstadt : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Prag] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.919

Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 3, Doplněk k 1. a 2. dílu. Novelizace obchodního zákoníku - zákon č. 142/1996 Sb. a zákon č. 94/1996 Sb. - Obchodní závazkové vztahy. § 261-408 / I. Pelikánová. - Praha : Linde, 1996. - 959 s. - (váz.) 591.786/ 3

Kriminální příběhy staré zlaté Prahy / [Eva Kačírková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Themis, 1996. - 174 s. - (brož.) 781.263

Kriminální příběhy viktoriánské Anglie / L. Piper. - 1. vyd. - Praha : Themis, 1996. - 259 s., obr. příl. - (brož.) 781.264

Kriminologie. Díl 2, Zvláštní část / J. Zapletal ... [et al.]. - 2. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 189 s. - Katedra kriminologie, Praha. - (brož.) S II 830.569/ 2

Křídla proti křídlům : letectvo ve druhé světové válce / W. Boyne. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 298 s., obr. příl. - (váz.) 598.016

Lexikon obchodního práva / J. Nesnídal... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Sagit, 1997. - 518 s. - (váz.) 598.187

Malá encyklopedie práva obchodních společností : zpracováno podle poslední novely obchodního zákoníku - zákona č. 142/1996 Sb / M. Klang. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 147 s. - (brož.) 598.246

Malá pevnost Terezín : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Praha] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.918

Mauthausen. - 2. vyd. - Litomyšl : Augusta, 1996. - Nestr. - (brož.) II 831.560

Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Díl 2. - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1996. - 144 s. - (brož.) 596.520/ 2

Moravští zemští hejtmani / J. Louda. - Vyd. 1. - Praha : Danal, [1996]. - 59 s. - (váz.) E 981.251

Neveselá záležitost : hluboce osobní výpověd autora Hlavy XXII / J. Heller, S. Vogel. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1996. - 329 s. - (váz.) 781.799

Obchodovatelná emisní povolení / J. Jílková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 102 s. - (brož.) S II 831.857

Občan a policie : aktuální problémy vztahů policie k občanům a občanů k policii / M. Němec. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 311 s. - (váz.) 598.013

Obecné dějiny státu a práva : stručný nástin / S. Balík. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 222 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.) 597.671

Obligace na naší straně / E. Dočkal, M. Polúchová. - Kojetín : KATOS, 1996. - 3, 95 s. - (brož.) 598.214

Ochrana osobnosti podle občanského práva / K. Knap ...[et al.]. - 3., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 361 s. - (brož.) 598.120

Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / E. Wojcieszko-Gluszko. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - 135 s. -(brož.) 781.106

Odborný anglicko-český slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková... [et al.]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 912 s. - (váz.) 598.183

Odborný česko-anglický slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / [Jana Oherová] ... [et al.]- 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 917 s. - (váz.) 598.184

Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991 : dokumenty / J. Pecka. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. - 351 s. - (brož.) 597.736

Okresní úřady a útvary pro kulturu : adresáře / [zpracoval L. Scháněl, Z. Juran] - 2., dopl. vyd. - Praha : IPOS, 1996. - 26 s. - (brož.) 598.057

Pasporty domů, bytů a nebytových prostor / A. Kmochová, E. Musilová, H. Nováková. - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 1996. - 167 s. - (brož.) 597.683

Pensions - Pension Insurance : basic Information. - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs, 1996. - 38 s. - (brož.) 781.995

Perspektivy vězeňské služby : souhrn Koncepčních záměrů - dokument. - 2. vyd. - [Praha] : [Vězeňská služba ČR], 1996. - 13 s. - (Brož.) 597.830

Perspektivy vězeňské služby v České republice : souhrn koncepčních záměrů : dokument. - 2. vyd. - [Praha] : [Vězeňská služba ČR], 1996. - 13 s. - (Brož.) 597.740

Pes k obraně osob a ochraně majetku aneb Člověče, neboj se, máš-li psa! : rady pro profesionály i všechny majitele psů služebních a neslužebních plemen, jak se nebát o majetek a svoji bezpečnost / J. Růžička. - České Budějovice : DONA, 1996. - 171 s., obr. příl. - (brož.) 598.063

Piráti : knížka s nálepkami na opakované použití / [ilustrace Jordi Busquets] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - Nestr. - (brož.) 781.704

Poistná ekonomika I : ekonomika poistenia / P. Chovan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 165 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.929

Pojišťovnictví - praktikum / V. Čejková, F. Řezáč, J. Šedová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 206 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.921

Pracovní právo pro podnikovou praxi v otázkách a odpovědích : (praktická příručka) / M. Galvas. - Praha : Linde, 1996. - 231 s. - (brož.) 598.122

Pracovní právo s komentářem / P. Tröster ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 597.387

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. Doplňující sborník k druhému vyd. Č. 4 / [Michal Cipra] ... [et al.]- 2. vyd. - Praha : DTPsystem, 1996. - 29 s. + 1 disketa. - (Brož.) 595.155/ Dopl. 4

Právo podnikání / J. Richter. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 127 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.107

Problemy znaków towarowych i wyczerpania praw wlasnosci przemyslowej / redaktor J. Barta. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - 107 s. - (brož.) 781.107

Předpisy o cizincích a uprchlících : zákon o uprchlících s komentářem, zákon o pobytu cizinců - úplné znění a předpisy souvisící / K. Slavíková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 190 s. -(brož.) 598.165

Přes Acherón zpátky to šlo hůř : (opožděná zpověď vnoučatům) / M. Pick. - 1. vyd. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 61 s. - (brož.) 781.708

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů / Z. Červený, V. Šlauf. - 4. vyd. podle právního stavu k 1. 7. 1996. - Praha : Linde, 1996. - 297 s. -(brož.) 598.117

Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních úřadů a dalších správních orgánů : podle stavu k 1. 6. 1996 / zpracoval J. Černý. - 3., aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 388 s. - (brož.) 598.116

Ročenka evropského práva. Sv. 1. 1995 / [uspořádal Vladimír Týč] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 218 s. - (brož.) 597.980/ 1995(1)

Rossijskij gosudarstvennyj archiv VMF : spravočnik po fondam. Čast' 1, (1917-1940) / M. Malevinskaja. - Sankt-Peterburg : Russko-Baltičeskij informacionnyj centr "BLIC", 1995. - 416 s. - Rossijskij gosudarstvennyj archiv Vojenno-Morskogo Flota, Sankt-Peterburg. - (váz.) 782.109/ 1

Rossijskij gosudarstvennyj archiv VMF : spravočnik po fondam. Čast' 2, Korabli i suda (1917-1940) / M. Malevinskaja. - Sankt-Peterburg : Russko-Baltičeksij informacionnyj centr "BLIC", 1995. - 237 s. - Rossijskij gosudarstvennyj archiv Vojenno-Morskogo Flota, Sankt-Peterburg. - (váz.) 782.109/ 2

Rusko-český právnický slovník / N. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.164

Rytíři Vysočiny / M. Vávrová. - Jihlava : vl. nákl., 1996. - 242 s. - (Váz.) 781.479

Senátor ODS - Ing. Jan Hálek : volební magazín ODS : volební obvod 61. - Olomouc : P. F., 1996. - 15 s. - (Brož.) II 860.525

Složitá pilotáž : taktika vzdušných bojů a bitev stíhacího letectva včera, dnes a zítra / J. Gotowala. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 252 s., obr. příl. - (váz.) 598.200

The Small Fortress Terezín : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Prague] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.920

Sociální ochrana / V. Černíková, V. Makariusová. - 2. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 156 s. - Katedra kriminologie, Praha. - (brož.) S II 831.726

Sovětská armáda v Československu 1968-1991 : chronologický přehled / J. Pecka ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. - 231 s. - (brož.) 597.732

Stavby drah a stavby na dráze / J. Soušek...[et al.]. - Praha : ARCH, 1996. - 119 s. - (brož.) 598.134

100 vzorů, smluv dohod a podání ze zákoníku práce : aktuální stav k 1.1.1997 / L. Jouza. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 311 s. - (brož.) 598.199

Španělská občanská válka : (1936-1939) / J. Pavlíček. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 781.555

Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1996. - 111 s. - (brož.) 598.158

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů O policii, O výkonu vazby, O výkonu trestu odnětí svobody : novelizované kodexy s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1. 9. 1996 / J. Jelínek, Z. Sovák. - 7. aktualizované vyd. - Praha : Linde, 1996. - 767 s. - (váz.) 598.186

Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi / H. Kissinger. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1996. - 916 s. - (váz.) 598.099

Únosy, které pobouřily svět / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1996. - 456 s. - (váz.) 781.406

Ústava České republiky- Listina základních práv a svobod : podle stavu k 1.10.1996. - Ostrava : Sagit, 1996. - 80 s. - (brož.) 597.484

Ústavní soudnictví : vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu / E. Wagnerová. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 93 s. - (brož.) 598.119

Úvod do soukromého práva / M. Spirit. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 205 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.456

Úvod do studia práva / M. Spirit. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 173 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.458

Úvod do studia práva pro neprávnické fakulty / D. Horn. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 75 s. - Fakulta právnická. - Katedra finančního práva, Plzeň. - (brož.) 598.034

Úvod do ústavního práva : 49 stručných úvah k české ústavě na pozadí ústav stabilních demokracií / P. Peška. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 77 s. - Katedra ústavního práva, Praha. -(brož.) 598.191

Veřejné zakázky v praxi po novele zákona / J. Sechterová, J. Sokol. - Praha : ARCH, 1996. - 64 s. - (brož.) 598.133

Vlajky : samolepkové album : poznej vlajky zemí světa / [text John Malam] . [ilustroval Colin King] - Praha : Egmont ČR, 1996. - Nestr., příl. - (brož.) II 860.373

Volby do Senátu Parlamentu České republiky : Obvod č. 61 Olomouc 15.11.1996-16.11.1996. 22.11.1996-23.11.1996. - Ostrava : Český statistický úřad, [1996]. - 42 s. + 1 příl. - (Brož.) II 831.769

Volby do Senátu Parlamentu České republiky : Obvod č. 66 Olomouc 15.11.1996-16.11.1996. 22.11.1996-23.11.1996. - Ostrava : Český statistický úřad, [1996]. - 61 s. + 1 příl. - (Brož.) II 831.768

Vývoj veřejné správy v českých zemích. 1, Do roku 1848 / L. Soukup. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 94 s. - Fakulta právnická, Praha. - (brož.) 598.230/ 1

Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního a zdravotního pojištění a v řízení: soudním (včetně konkursu), notářském a správním(včetně katastru) / M. Holub ... [et al.]. - 4. aktualizované a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 727 s. - (váz.) 598.188

Základy práva a jeho vybrané části související s právními vztahy k nemovitostem / V. Kliment. - 2. opr. a dopl. vyd. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1996. -120 s. - (brož.) 597.688

Základy sociologie práva / M. Večeřa, M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 207 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.) 598.061

Zákon o konkursu a vyrovnání : komentář / V. Steiner. - 2., aktualizované a přeprac. vyd. podle novely č. 94/1996 Sb. - Praha : Linde, 1996. - 368 s. - (brož.) 598.118

Zákon směnečný a šekový : komentář. Díl 1, Směnky / R. Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 684 s. - (váz.) 598.185/ 1

Zemědělství : (soubor právních předpisů) / J. Kocourek. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 398 s. - (brož.) 597.656

Život napodruhé / E. Pavlatová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 111 s. - (brož.) 781.590

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 14:21
TOPlist