Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 1997

Akcie na naší straně / E. Dočkal, M. Polúchová. - Kojetín : KATOS, 1996. - 3, 99 s. - (brož.) E 981.263

Aktuální otázky rozvoje tržní ekonomiky / [odpovědný redaktor Helena Vomáčková, Václav Novotný] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1995. - 126 s. - (brož.) 597.914

Aktuální problémy ČR. Díl 1, Průmysl. Část 1 / V. Toušek, M. Vančura. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (brož.) 781.574/ 1(1)

Aktuální problémy ČR. Díl 1, Průmysl. Část 2 / V. Toušek, M. Vančura. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (brož.) 781.574/ 1(2)

Analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje ČR v roce 1996 a 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 103 s. - (brož.) II 831.764

Bankovní management / B. Petrjánošová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 146 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 831.759

Buď šéf! : (jak úspěšně řídit svoji malou firmu) / S. Fitz-Simon. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 174 s. - (brož.) 597.750

Celní sazebník 1997. Část 1, Kapitola 1-51. - Olomouc : Anag, 1997. - 478 s. - (brož.) 598.240/ 1

Celní sazebník 1997. Část 2, Kapitola 52-97. - Olomouc : Anag, 1997. - S. 479-954. - (brož.) 598.240/ 2

Coal Research & Development through Collaboration in Europe : Ostrava 02.09.1996-04.09.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.746

Communicating in the Business World / K. Heinzová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 72 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.108

Česko-anglický ekonomický slovník / A. Caforio. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1996. - 583 s. - (váz.) 597.636

Daňové předpisy 1996 : úplné novelizované a aktualizované znění daňových předpisů platných pro zdaňovací rok 1996 : (dle stavu předpisů k 1. 7. 1996) / [zpracovatel publikace Ladislav Vich] -4. zm. vyd. - Davle : Prisvich, 1996. - 407 s. - (brož.) 597.765

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 1997 / K. Dobešová. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 96 s. - (brož.) 598.193

Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 1997 / [redaktor Jiří Motloch] - Ostrava : Sagit, 1997. - 47 s. - (brož.) 598.239

Deutsche Handelskorrespondenz / H. Bobáková. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 50 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.109

Doplňková skripta z makroekonomie : makroekonomická politika / J. Klíma. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 38 s. - (brož.) S II 831.891

Economy in Englisch / M. Kalina ...[et al.]. - 3. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 90 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.722

Ekonomika : příklady pro cvičení / H. Fialová ...[et al.]. - Dotisk 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 99 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 831.695

Ekonomika zemědělství a evropská integrace / M. Svatoš... [et al.]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 274 s. - (váz.) 597.959

Evidence a registrace pracovních úrazů : úplné znění vyhlášky č. 110/1975 Sb. s komentářem a předpisy souvisící / R. Toms. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 484 s. - (brož.) 598.124

Evropská integrace: Reminiscence - perspektivy : přednášky na sympoziu : Praha, Univerzita Karlova 18.11.1993-19.11.1993. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, [1993]. - 114 s. - Rakouský kulturní institut, Praha. - (brož.) 597.743

Evropský management / M. Vítek. - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 152 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedra společenských věd, Hradec Králové. - (brož.) S II 831.755

Finanční právo - dokumenty / M. Grossová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 240 s. - (brož.) S II 831.686

Geografie cestovního ruchu / S. Mirvald...[et al.]. - Vyd. 3. upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 128 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 597.834

Geografie cestovního ruchu ČR I / J. Třicátník. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 70 s. - Zemědělská fakulta, katedra ekonomiky a techniky cestovního ruchu, České Budějovice. - (brož.) S II 831.922

Go - fascinující hra : asijský model obchodní strategie / J. Miura. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1996. - 8, 285 s. - (brož.) 597.694

Hotelový management : (vybrané kapitoly) / J. Indrová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 136 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.811

Informatika v cestovním ruchu / J. Zelenka, R. Jonáš, M. Červinka. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 192 s. - Vysoká škola pedagogická, fakulta řízení a informační technologie,Hradec Králové. - (brož.) 597.663

Institucionální ekonomie : učební text pro studenty vysokých škol / L. Mlčoch. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 124 s. - Institut ekonomických studií fakulty sociálních věd UK, katedrainstitucionální ekonomie a řízení, Praha. - (brož.) 598.190

J. M. Keynes - Teorie pro současnost a budoucnost : sborník z teoretického semináře : Ostrava 23.04.1996 / redakce L. Spáčilová. - Ostrava : Katedra ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU, 1996. - 85 s. - (brož.) 597.967

Jak prodat komukoliv cokoliv / J. Girard, S. Brown. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 190 s. - (váz.) 598.038

Jednoduché účetnictví pro podnikatele. 1997 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1997. - 304 s. - (brož.) 594.133/ 1997

Jejich matkou byla Spořivost aneb historie peněžních ústavů v Kroměříži / Z. Fišer. - 1. vyd. - Kojetín : Katos, 1996. - 167 s. - (váz.) 598.364

Klasifikace zaměstnání - rozšířená : KZAM - R. - 2. vyd. - Zlín : SIAK, 1996. - 316 s. - Český statistický úřad, Praha. - (brož.) II 831.651

Ksiega czynszów fary chelminskiej : (1435-1496) / wydali Z. Nowak, J. Tandecki. - Wyd. 1. - Torun : Towarzystwo Naukowe, 1994. - 19, 78 s., obr. příl. - (brož.) 781.114

Makroekonomie : pro bakalářské studium / M. Helísek. - Vyd. 1. - Slaný : Melandrium, 1996. - 4, 200 s. - (brož.) II 831.936

Makroekonomie III : učební texty / J. Mach, M. Burešová. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1996. - 201 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU. - Katedra ekonomických teorií, Praha. - (brož.) S II 831.592

Management, marketing, soukromé podnikání : informace o čs. i zahraničních firmách. Přehled nejnovějších publikací s ekonomickou tematikou z fondu SVK v Plzni. Dodatek č. 17. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1996. - 8 s. - (Brož.) 769.086/ 17

Matematické základy finančních operací / L. Prouza, L. Prouza. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 141 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice. -(brož.) S II 831.730

Mezinárodní obchod / J. Pipek ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 149 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.457

Mikroekonomie - cvičebnice : pro bakalářské studium / P. Sirůček. - Vyd. 1. - Slaný : Melandrium, 1996. - 397 s. - (brož.) 598.076

Minulost a přítomnost vysokého školství : stručný přehled Evropa a Evropská unie / [Oldřich Berka, Věra Lánská] - Ostrava : Grafie, 1996. - 69 s. - (Brož.) 597.987

Money in the Czech Lands before 1919 / [Texts Jarmila Hásková] ...[et al.]- 1st ed. - Pacov : Nuga, 1996. - 158 s. - (váz.) II 831.584

Motivační výzkum v marketinku / V. Čech, E. Mainzová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 113 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 597.723

Náhodné funkce a jejich aplikace / L. Kubáčková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 66 s. - (brož.) 598.068

Náklady a výnosy, vlastní a cizí zdroje : návod k účtování a příklady / M. Dušková, V. Kolková. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 236 s. - (brož.) 597.657

Německé zkratky v obchodní, finanční a právnické terminologii / Z. Šilerová. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 39 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra germanistiky,Pardubice. - (brož.) 597.883

Nová abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 6. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 301 s., příl. - (brož.) 597.674

O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích / J. Nekuda, A. Slaný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 97 s. -(brož.) 597.927

Obchodní ruština / I. Ždanova, M. Romanovskaja, A. Veličko. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 437 s. - (brož.) 597.664

Obchodovatelná emisní povolení / J. Jílková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 102 s. - (brož.) S II 831.857

Obligace na naší straně / E. Dočkal, M. Polúchová. - Kojetín : KATOS, 1996. - 3, 95 s. - (brož.) 598.214

Odborný anglicko-český slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková... [et al.]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 912 s. - (váz.) 598.183

Odborný česko-anglický slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / [Jana Oherová] ... [et al.]- 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 917 s. - (váz.) 598.184

Odměňování a vedení osobní agendy zaměstnanců : praktická příručka pro použití pracovněprávních a mzdových předpisů v podmínkách malých a středních podnikatelů / [Rudolf Novotný, ZdeněkKohoutek]. - 4., aktualizované vyd. - Ostrava : Mirago, 1996. - 174 s. - (brož.) 597.628

Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu / M. Marek, H. Opatová, M. Voldřich. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 125 s. - (brož.) S II 831.836

Okres České Budějovice v číslech : 1996. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.626

Peněžní ekonomie a bankovnictví / Z. Revenda ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1996. - 613 s. - (váz.) 597.642

Peníze v českých zemích do roku 1919 / [text Jarmila Hásková] ...[et al.]- 1. vyd. - Pacov : Nuga, 1996. - 158 s. - (váz.) II 831.583

Personální managament : základy podnikové personalistiky 2 / M. Švigová. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 81 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústínad Labem. - (brož.) 598.067

Perspektivy bankovnictví : po roce 2000 ve světě a v České republice : sborník z mezinárodního semináře. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 179 s. - Obchodně podnikatelská fakulta,Karviná. - (brož.) 598.106

Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Českolovensku / O. Turek. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. - 106 s. - (brož.) 597.579

Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví / J. Indrová, Z. Petrů, M. Vaško. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 106 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. -(brož.) S II 831.720

Podnikání a zákonné majetkové společenství manželů a sdružení bez právní subjektivity v rámci zákona o daních z příjmů a občanského zákoníku / M. Salačová, E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 78 s. - (brož.) 598.198

Podvojné účetnictví a účetní uzávěrka . 1997 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1997. - 590 s. - (brož.) 592.678/ 1997

Podvojné účetnictví pro podnikatele / L. Müllerová, H. Vomáčková, B. Jindrová. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 215 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 831.455

Poistná ekonomika I : ekonomika poistenia / P. Chovan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 165 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.929

Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 214 s., příl. - (váz.) 597.786/ 1

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. Doplňující sborník k druhému vyd. Č. 4 / [Michal Cipra] ... [et al.]- 2. vyd. - Praha : DTPsystem, 1996. - 29 s. + 1 disketa. - (Brož.) 595.155/ Dopl. 4

Právo podnikání / J. Richter. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 127 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 598.107

Programové zabezpečení ekonometrických modelů / M. Lagová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 158 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.807

Předpisy Evropského společenství z oblasti životního prostředí za období 1967-1995. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. - 56 s. - Referenční informačnístředisko, Praha. - (brož.) II 831.743

Psychologie v podnikání a komunikace : (vybrané kapitoly) / Z. Pechačová, E. Bakalář. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 235 s. - ČZU - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra psychologie,Praha. - (brož.) S II 831.812

Rady daňového poradce aneb legální daňové úniky u daně z příjmů fyzických osob / [Jiří Fiala]. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1996. - 85 s. - (brož.) 597.627

Rukověť národního účetnictví : (výklad s případovými studiemi) / S. Hronová, R. Hindls. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 200 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.808

Ruština pro ekonomy II : odborné texty / M. Anfilov, M. Horvátová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 95 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.875

Sbírka řešených příkladů z podvojového účetnictví pro podnikatele / [Jana Buchtová] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1996. - 173 s. - (brož.) 597.629

Sborník : mezinárodní vědecká konference - Ostrava 95 : sekce č. 27 - Hospodářská politika tranzitivních ekonomik : Ostrava 13.09.1995-14.09.1995. - Ostrava : "Organizační výbor sekce č. 27", 1995. - 176 s. - (brož.) II 831.576

Sborník příspěvků ke konferenci Management 96Jindřichův Hradec 11.1996. - [České Budějovice] : Jihočeská univerzita, 1996. - 92 s. - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec. - (Brož.) II 831.666

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře v rámci programu TEMPUS a semináře s mezinárodní účastí v rámci programu TEMPUS : odraz české ekonomické reformy ve vzdělání a praxi.- Nové metodyve výuce financí a jejich využití v praxi : Ostrava 26.03.1996-27.03.1996. Ostrava 16.04.1996-17.04.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - Ekonomická fakulta. - Katedra národohospodářská a Katedra financí, Ostrava. - (brož.) II 831.585

Slovník z oblasti obchodu a podnikání : španělsko-český, česko-španělský / I. Freitagová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 88 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. -(brož.) 598.110

Snář / [připravil] J. Stojan. - 1. vyd. - Přerov : JASTO, 1996. - 82 s. - (brož.) 781.524

Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích / J. Keller. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 52 s. - (brož.) 597.727

Tarify a ceny / P. Stejskal. - 2., dopl. a upr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 82 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Pardubice. - (brož.) S II 831.732

Technická analýza kapitálových trhů / J. Fanta. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 102 s. - Institut ekonomických studií, Praha. - (brož.) 597.905

Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1996. - 111 s. - (brož.) 598.158

Trh a stát : k čemu potřebujeme filozofii / J. Kinkor. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1996. - 173 s. - (brož.) 597.590

Účetnictví '97, účetní uzávěrka '96 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k 1.1.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 128 s. - (brož.) 598.217

Účetní závěrka a uzávěrka v podvojném účetnictví / M. Dušková, V. Kolková. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1997. - 364 s. - (brož.) 598.166

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : (úplné znění k 1. 1. 1997). - Praha : Bilance, 1997. - 141 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (brož.) 598.037

Vaříme z vlastních zásob / B. Beckett. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 174 s. - (váz.) II 831.908

Veduty měst na tovaryšských listech : z fondů Státního okresního archivu v Chrudimi / I. Šulc. - 1. vyd. - Chrudim : Státní okresní archiv, 1996. - 95 s. - (brož.) II 831.561

Veřejné finance : (vybrané kapitoly) / J. Pilný. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 173 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.) S II 831.729

Veřejné finance / B. Hamerníková ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996. - 182 s. - (váz.) 597.960

Vývoj podnikatelských aktivit podle stavu registru ekonomických subjektů v letech 1992 až 1995 / [Antonín Jileček] ... [et al.]- Praha : Český statistický úřad, 1996. - 38, 33 s. - (brož.) II 831.766

Vzory podání finančním úřadům / J. Jasanský, M. Buryška, J. Majzlík. - Ostrava : Montanex, 1996. - 151 s. + 1 disketa. - (brož.) 597.691

Zahraniční obchod a národní ekonomika : teoretické přístupy a implikace pro českou ekonomiku / T. Jirges, B. Plchová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 165 s. - Fakultamezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 831.803

Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1995. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 186 s. + 1 disketa. - (brož.) II 831.763/ 1995(1)

Základní charakteristiky integračních a hospodářských organizací světa / I. Jáč. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 56 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.) S II 831.692

Základy ekonomie 1 / J. Blažek. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 223 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.) 598.060

Základy podnikové ekonomiky / I. Macháček. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 93 s. - (brož.) S II 831.687

Základy psychologie práce a organizace / J. Štikar...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 203 s. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.) 597.902

Zákon směnečný a šekový : komentář. Díl 1, Směnky / R. Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 684 s. - (váz.) 598.185/ 1

Zákoník práce a porušování pracovněprávních předpisů 1997 / [Alena Benešová] ...[et al.]- Olomouc : Anag, 1996. - 325 s. - (váz.) 598.244

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od roku 1997 / K. Dobešová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 245 s. - (brož.) 598.216

Zemědělská politika, trhy a obchod v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj : sledování a vyhodnocení 1996. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 50 s. -(brož.) 597.807

Zemědělství v makroekonomických souvislostech / [zpracoval autorský kolektiv Emil Divila] ...[et al.]- Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 30 s., 4 s. příl. - (brož.) 598.129

Živnostenský zákon : úplné znění a komentář k zákonu č. 286/1995 Sb. - Rejstřík / V. Horálek. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1996. - 124 s. - (brož.) 596.947

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 13:59
TOPlist