Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 1997

A Conflictual Community, Catastrophe, Detente : an outline of the portrayal of German-Czech history since the 19th century. - 1st Engl.-language ed. - Prague : Institut of International Relations, 1996. - 44 s. - (brož.) 598.064

Aktuální problémy parlamentarismu : sborník příspěvků z konference / uspořádal V. Šimíček. - Brno : Nadace Mezinárodního politologického ústavu, 1996. - 169 s. - (Brož.) 597.580

Bezpečnostní politika České republiky : závěrečná zpráva z výzkumného projektu / [zpracoval Jaroslav Janda] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1996. - 159 s. -(brož.) 597.971

Bridge Building : polityka USA wobec Europy wschodniej w latach 1961-1968 / A. Mania. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 158 s. - (brož.) 781.120

Československo a Evropa v polovině dvacátých let / R. Břach. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1996. - 359 s. - (brož.) 598.077

Drogová politika: švýcarská zkušenost / F. Ricklin, F. Haller. - Praha : Občanský institut, 1996. - 15 s. - (Brož.) 597.625

Encyklopedie politiky / K. Žaloudek. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1996. - 511 s. - (brož.) 597.850

Evropská integrace: Reminiscence - perspektivy : přednášky na sympoziu : Praha, Univerzita Karlova 18.11.1993-19.11.1993. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, [1993]. - 114 s. - Rakouský kulturní institut, Praha. - (brož.) 597.743

Generál Alois Eliáš : jeden český osud / D. Tomášek, R. Kvaček. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 1996. - 107 s., obr. příl. - (váz.) 597.572

Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944-1950 / T. Marczak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 571 s. - (brož.) 597.420

Hitler a nacismus / E. Collotti. - Praha : Columbus, 1996. - 157 s. - (váz.) 597.718

Hovory o Bohu a světě s Ješajahu Leibowitzem / M. Shashar. - Praha : Sefer, 1996. - 270 s. - (váz.) 597.591

Jak se chodí v laně : svědectví politického vězně z padesátých let o jáchymovském táboře Nikolaj / O. Klobas. - Vyd. 1. - Brno : Blok, 1996. - 255 s. - (brož.) 781.793

Jihoslovanská krize : kořeny a souvislosti / J. Pelikán. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 118 s. - Ústav světových dějin, Praha. - (brož.) 598.162

K aktivizaci živnostenské strany v letech 1917-1919 / P. Marek. - [Brno] : [Matice moravská], 1996. - S. 60-72. - (Brož.) 597.738

K Judově aféře z roku 1906 / P. Marek. - [Brno] : [Matice moravská], [1994]. - S. 293-311. 597.737

Die Kleine Festung Theresienstadt : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Prag] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.919

Klidně mi říkej paní Hitlerová! : ženy jako okrasa a kamufláž nacistické moci / V. Pilgrim. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 317 s. - (váz.) 781.328

Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung : Skizze einer Darstellung der deutsch - tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. - 1. Ausg. - Prag : Gemeinsame deutsch-tschechische Historikerkommission, 1996. - 62 s. - (brož.) 781.489

Ksiega lawnicza starego miasta Torunia : (1428-1456). Cz. 2, 1444-1456 / wydali K. Ciesielska, J. Tandecki. - Wyd. 1. - Torun : Towarzystwo Naukowe, 1993. - 272 s. - (brož.) 781.113/ 2

Léta mimo domov : k historii Československé sociální demokracie v exilu / editor K. Hrubý. - 1. vyd. - [Praha] : s. n., 1996. - 238 s., obr. příl. - (brož.) 598.020

Malá pevnost Terezín : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Praha] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.918

Meze sociální politiky státu. - Praha : Občanský institut, 1996. - 88 s. - (brož.) 597.516

Němci a Češi : sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny / R. Hilf. - 1. vyd. - Praha : Prago Media News, 1996. - 219 s., příl. - (brož.) 597.854

Německo a Češi : dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy / F. Seibt. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 464 s. - (váz.) 598.202

Odsun Němců z Frývaldova po roce 1945 ve světle českých pramenů a literatury / [Jana Hradilová] - Vyd. 1. - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 1996. - 68 s. - (Brož.) 598.136

Opozice, moc, společnost 1969-1989 : příspěvek k dějinám "normalizace" / M. Otáhal. - Praha : Maxdorf, 1994. - 124 s. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha. - (brož.) 597.575

Pád komunizmu na Slovensku a najmä čo sa dialo potom / M. Žiak. - [Bratislava] : vl. nákl., 1994. - 173 s. - (brož.) 597.582

Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Českolovensku / O. Turek. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. - 106 s. - (brož.) 597.579

Podkarpatsko a jeho vztah k Československu / E. Beneš. - 2. vyd. - Praha : Česká expedice, 1996. - 46 s. - Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Praha. - (brož.) 597.768

The Political Culture of Poland in Transition / edited by A. Jablonski, G. Meyer. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 194 s. - (brož.) 597.423

Polska i Polacy w Czeskiej opinii publicznej w okresie miedzywojennym / G. Panko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 218 s., 23 obr. na příl. - (brož.) 597.421

Předpisy o cizincích a uprchlících : zákon o uprchlících s komentářem, zákon o pobytu cizinců - úplné znění a předpisy souvisící / K. Slavíková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 190 s. -(brož.) 598.165

Rossija i Jevropa : vzgljad na kul'turnyje i političeskije otnošenija Slavjanskogo mira k Germano-Romanskomu / N. Danilevskij. - 6. izd. - Sankt-Peterburg : Glagol', 1995. - 34, 513 s., příl.- (váz.) 598.268

Rossija i Jevropa : diplomatija i kul'tura / [otvetstvennyj redaktor A. S. Namazova] - Moskva : Nauka, 1995. - 221 s. - Rossijskaja akademija nauk. - Inst. vseobščej istorii, Moskva. - (váz.) 598.265

Rozloučení s Československem : příčiny a důsledky česko-slovenského rozchodu / [editoři Rüdiger Kipke a Karel Vodička] - 1. vyd. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 237 s. - (brož.) 597.853

Ruska emigracija u srpskoj kulturi 20. veka : zbornik radova. T. 1 / priredil M. Sibinovic... [et al.]. - Beograd : [Srpska akademija znanosti i umetnosti], 1994. - 8, 314 s. - Filološkifakultet. - Katedra za slavistiku, Beograd. - (Brož.) 781.104/ 1

Ruska emigracija u srpskoj kulturi 20. veka : zbornik radova. T. 2 / priredil M. Sibinovic... [et al.]. - Beograd : [Srpska akademija znanosti i umetnosti], 1994. - 8, 326 s. - Filološki fakultet. - Katedra za slavistiku, Beograd. - (Brož.) 781.104/ 2

Sborník : mezinárodní vědecká konference - Ostrava 95 : sekce č. 27 - Hospodářská politika tranzitivních ekonomik : Ostrava 13.09.1995-14.09.1995. - Ostrava : "Organizační výbor sekce č. 27", 1995. - 176 s. - (brož.) II 831.576

The Small Fortress Terezín : 1940-1945 / M. Benešová, V. Blodig, M. Poloncarz. - [Prague] : V RÁJI, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.920

Sociální politika:teorie a nezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy / I. Tomeš. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1996. - 213 s. -(brož.) 598.226

Swiat chrzescijanski i Turcy osmanscy w dobie bitwy pod Warna : poklosie sesji zorganizowanej w 550-lecie bitwy pod Warna : Kraköw 14.10.1994-15.10.1994 / redaktor D. Quirini-Poplawska. -Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1995. - 160 s. - (brož.) 781.116

Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích / J. Keller. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 52 s. - (brož.) 597.727

Špionážní aféry / E. Volkman. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 286 s. - (váz.) 781.723

Trh a stát : k čemu potřebujeme filozofii / J. Kinkor. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1996. - 173 s. - (brož.) 597.590

Truman / R. Jenkins. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1996. - 206 s., obr. příl. - (váz.) 598.145

Úloha katolické církve v epoše fašismu / A. Szanya. - Praha : Jaroslav Weber, 1996. - 107 s. - (Brož.) 598.021

Úvod do ústavního práva : 49 stručných úvah k české ústavě na pozadí ústav stabilních demokracií / P. Peška. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 77 s. - Katedra ústavního práva, Praha. -(brož.) 598.191

Velké nedorozumění? : dějiny studené války (1917-1990) / Y. Vanden Berghe. - 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1996. - 231 s. - (brož.) 598.059

Vybrané problémy z politologie / Š. Danics. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 57 s. - Katedra společenských věd, Praha. - (brož.) S II 831.587

Wybrane problemy historii Polski i Niemiec 19. i 20. wieku / redaktor K. Fiedor. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 234 s. - (brož.) 597.418

Zakázaná četba pro vnoučata : laické přemítání o budoucnosti i minulosti / J. Čepek. - [Praha] : vl. nákl., 1996. - 43 s. - (brož.) 597.514

Základy ekologické politiky / V. Mezřický ...[et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 156 s. - (brož.) S II 831.860

Zdraví a zdravotní politika / C. Drbal. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 116 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.926

Zusammen leben mit Ausländern : Aspekte der kulturellen Vielfalt in Deutschland : Porträts und Hintergrundberichte. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 120 s. - (Brož.) 1-003.078

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist