Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za leden-únor 1997

Aktuální problémy ČR. Díl 5, Populace / I. Šotkovský. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 31 s. - (brož.) 781.574/ 5

Analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje ČR v roce 1996 a 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 103 s. - (brož.) II 831.764

Cvičebnice asertivity / J. Gutmann. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 126 s. - (brož.) 597.837

Duševní zdraví obyvatel ČR z pohledu spotřeby zdravotnických služeb včera, dnes a zítra / C. Škoda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1996. - 97 s. - (brož.) 598.065

Dysfunkční rodina : teoretické a diagnostické aspekty / Z. Mlčák. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 22 s. - (Brož.) 781.567

Gardenparty u královny a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie / K. Kyncl. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1996. - 221 s. - (váz.) 781.772

Image plnoštíhlé ženy / M. Spillane. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 172 s. - (váz.) II 831.637

Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici / M. Jeřábek. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1996. - 46 s. - (brož.) II 831.654

Jižní Čechy v číslech 1996. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1996. - 118 s. - (brož.) 597.947

L'italiano della sociologia letture sociologiche / A. Bahníková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 262 s. - Kabinet jazykové přípravy Fakulty sociálních věd UK, Praha. - (brož.) S II 831.558

Masová komunikácia / J. Charvát. - 1. vyd. - Bratislava : vl. nákl., 1996. - 45 s. - (brož.) II 831.940

Media '95 : Experience and Expectations - Five Years After : Prague 05.10.1995-06.10.1995 / edited by P. Glenn, O. Šoltys. - Vyd. 1. - Prague : Karolinum, 1996. - 165 s. - (brož.) 597.901

Meze sociální politiky státu. - Praha : Občanský institut, 1996. - 88 s. - (brož.) 597.516

Město a jeho folklór / [redakce Jan Havránek] ...[et al.]- Praha : Institut základů vzdělanosti UK, 1996. - 95 s. - (brož.) 781.131

Město a jeho kultura : sborník k padesátinám doc. Zdeňka Pince / [redakce Jan Havránek] ...[et al.]- Praha : Institut základů vzdělanosti UK, 1996. - 159 s. - (brož.) 781.132

Město Kroměříž v číslech : 1993-1995 / [Otakar Kašpárek] - Kojetín : KATOS, 1996. - 44 s. - (brož.) 781.385

Moderní statistické metody pro životní prostředí / J. Militký. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 160 s. - (brož.) S II 831.843

Modrá Alfa : objevování skrytých schopností / P. Velechovský, J. Havelka. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 197 s. - (brož.) 598.212

Moje Británie : příběhy, fejetony a poznámky z let 1990-1992 / K. Kyncl. - 2. vyd. - Praha : Radioservis, 1996. - 221 s. - (váz.) 781.773

Náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost / redakce D. Marková. - Vyd. 1. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 1996. - 281 s. - (brož.) 597.801

Není hrnec jako hrnec aneb České rodinné vaření / [Vladimír Bernášek] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1996. - 140 s. - (váz.) 597.958

Neparametrické metody : testy založené na pořádkových a pořadových statistikách / D. Blatná. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 217 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.) S II 831.460

Okres České Budějovice v číslech : 1996. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.626

Okres Český Krumlov v číslech 1996. - Český Krumlov : Český statistický úřad, 1996. - 108 s. - (brož.) 597.946

Okres Jindřichův Hradec v číslech 1996. - Jindřichův Hradec : Český statistický úřad, 1996. - 113 s. - (brož.) 597.945

Okres Pelhřimov v číslech 1996. - Pelhřimov : Český statistický úřad, 1996. - 143 s. - (brož.) 597.944

Okres Prachatice v číslech 1996. - Prachatice : Český statistický úřad, 1996. - 141 s. - (brož.) 597.943

Okres Strakonice v číslech 1996. - Strakonice : Český statistický úřad, 1996. - 130 s. - (brož.) 597.942

Okres Tábor v číslech 1996. - Tábor : Český statistický úřad, 1996. - 135 s. - (brož.) 597.941

Okresy České republiky v roce. 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 154 s. - (brož.) 581.875/ 1995

Pelhřimovští z posledního století vzkazují do třetího tisíciletí / [text zpracoval Jaroslav Koutník] - Pelhřimov : s.n., 1997. - Nestr. - (Brož.) 781.429

Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 214 s., příl. - (váz.) 597.786/ 1

The Political Culture of Poland in Transition / edited by A. Jablonski, G. Meyer. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 194 s. - (brož.) 597.423

Porodnost v okresech České republiky v letech 1989-1995 / V. Polášek, M. Šimek. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 277 s. - (brož.) II 831.942

Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach / redaktor W. Patrzalek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 174 s. - (brož.) 781.129

Psychologie v podnikání a komunikace : (vybrané kapitoly) / Z. Pechačová, E. Bakalář. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 235 s. - ČZU - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra psychologie,Praha. - (brož.) S II 831.812

Radosti a strasti prarodičů aneb Když máme vnoučata / Z. Matějček, Z. Dytrych. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1997. - 141 s. - (brož.) 597.991

Rio del Norte : People of the Upper Rio Grande from Earliest Times to the Pueblo Revolt / C. Riley. - Salt Lake City : University of Utah Press, 1995. - 14, 345 s. - (váz.) 781.101

Sbírka příkladů ze sociálněhospodářské statistiky / L. Wijnhorstová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 157 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.462

Sbírka příkladů ze statistiky : (statistika A) / M. Arltová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 272 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) SII 831.719

Sémantika & pragmatika jako lingvistické disciplíny / S. Machová, M. Švehlová. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 190 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.889

Skrytá tvář : putování konzumní kulturou / A. Baggio. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1996. - 125 s. - (brož.) 598.115

Sociální politika:teorie a nezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy / I. Tomeš. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1996. - 213 s. -(brož.) 598.226

Sociogeografická regionalizace / J. Anděl. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 85 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) S II 831.725

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Rakovnicko / zpracovala A. Pazderová. - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 199 s., 1 mp. - (brož.) 597.612

Spoleczne i ekonomiczne relacje miasto-wies w okresie realnego socjalizmu i zmian systemowych w Polsce / W. Patrzalek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 242 s., příl. - (brož.) 597.419

Spotřeba potravin v České republice za rok 1994 a 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 11 s. - (brož.) II 831.765

Statistická ročenka školství. 1995-1996. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 735 s. - (brož.) II 831.747/ 1995-96(1)

Statistický bulletin : okres Olomouc. 1996. 1. až 3. čtvrtletí. - Olomouc : Český statistický úřad, 1996. - 48 s. - (Brož.) 585.638/ 1996(1-3)

Statistický bulletin : Severomoravský kraj. 1996. 1. až 3. čtvrtletí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1996. - 53 s. - (Brož.) 588.555/ 1996(1-3)

Statistika kultury : repertoár českých divadel za divadelní sezónu. 1995-1996 / zpracovatel J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. - 29 s. - Centrum informací o kultuře, Praha. - (Brož.) E 981.052/ 1995-96

Slaskie studia demograficzne. 3, Zgony / redaktor Z. Kwasny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 76 s. - (brož.) 775.052/ 3

Škola jako sociální útvar / J. Prokop. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 44 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.891

Tajemství partnerství aneb Hodíme se k sobě? / B. De Angelis. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 458 s. - (brož.) 597.731

Učitel a jeho žáci / R. Smahel. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 52 s. - (Brož.) II 831.645

Úvod do sociální psychologie / J. Musil. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 81 s. - (brož.) S II 831.688

Vybrané informace o životním prostředí v České republice. (1990-1995). - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 104 s. - (brož.) II 831.767

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny / Z. Mlčák. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 150 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 831.536

Vývoj podnikatelských aktivit podle stavu registru ekonomických subjektů v letech 1992 až 1995 / [Antonín Jileček] ... [et al.]- Praha : Český statistický úřad, 1996. - 38, 33 s. - (brož.) II 831.766

Zahlenkompaß : Statistisches Taschenbuch für Deutschland : 1995. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1995. - 127 s. - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. - (brož.) 1-003.080

Základy sociologie práva / M. Večeřa, M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 207 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.) 598.061

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist