Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - A. Všeobecnosti

za leden-únor 1997

Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 4. 1996. Nr. 1 / editor J. Močkoř. - Ostrava : University of Ostrava, 1996. - 121 s. - Faculty of Sciences, Ostrava. - (brož.) 776.899/ 4(1996)1

Adresář členských pojišťoven a přidružených členů České asociace pojišťoven : (stav k 15. 7. 1996). - Praha : Česká asociace pojišťoven, 1996. - 55 s. - (Brož.) II 831.800

Advertising Directory : Bohemia : 1997. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1996. - 192 s. - (brož.) II 831.932

Archeologický ústav AV ČR Praha. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1994. - 24 s. - (Brož.) 597.804

Artificial Intelligence Techniques Ait '96 : 3rd international Workshop : Brno 09.09.1996-11.09.1996 / editor J. Žižka. - Brno : PC-DIR, 1996. - 194 s. - (brož.) II 831.405

Automatizace knihovnických a informačních služeb / A. Large, L. Tedd. - Budapest : Open Society Institute, 1996. - 83 s. - (Brož.) II 831.801

Automatizace knihovnických systémů : sborník příspěvků ze semináře : Praha, Univerzita Karlova 10.09.1996-11.09.1996. 1996 / sestavil R. Vlasák. - Praha : Svaz knihovníků a informačníchpracovníků ČR, 1996. - 56 s. - (Brož.) 582.802/ 1996

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 358 s. - (brož.) 597.588/ 1994(1)

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 2. - Praha : Karolinum, 1996. - 409 s. - (brož.) 597.588/ 1994(2)

Bibliografická ročenka 1994 : publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy. Díl 3, Jmenný rejstřík. - Praha : Karolinum, 1996. - 111 s. - (brož.) 597.588/ 1994(3)

Bibliografická ročenka PedF UK 1994-1995 : přehled publikační činnosti interních pracovníků PedF UK. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 134 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.895

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací. 1993 / [zpracovala Danuše Vyorálková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1996. - 381 s. - Odbor knihovnictví,Praha. - (brož.) 386.461/ 1993

Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w 17.-18. wieku / M. Pidlypczak-Majerowicz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 192 s. + 1 mapa. - (brož.) 781.126

Břeclav v tisku : výběrová bibliografie k 950. výročí první písemné zmínky o Břeclavi / [Marie Hřebačková] - Břeclav : Městská knihovna, 1996. - 63 s. - (Brož.) II 831.934

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Basilicata / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni e Anna Maria Mandillo] - Roma : ICCU, 1996. - 10, 104 s. - Ministero per i beni culturali eambientali, Roma. - (váz.) 781.098

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Sardegna / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni e Anna Maria Mandillo] - Roma : ICCU, 1996. - 10, 401 s. - Ministero per i beni culturali eambientali, Roma. - (váz.) 781.099

Celostátní porada knihovníků vysokých škol : sborník příspěvků : Plzeň 14.11.1996. - 1. vyd. - S.l. : Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, 1996. - 60 s. - (Brož.) 597.832

Celostátní studentská vědecká konference - historie 1995 : Ostrava 27.11.1995-29.11.1995. - 1. vyd. - Havířov : Ateliér S, 1996. - 139 s. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. - (brož.) 597.561

Cesta knihy : od nejstarších dob do konce starověku / D. Ďurďovič. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1995. - Nestr. - (Brož.) 598.104

Cesty etnografického muzejnictví : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference : Brno, Mor. zem. muzeum 01.11.1995-02.11.1995 / sestavila H. Dvořáková. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 95 s. - (brož.) 597.659

Coal Research & Development through Collaboration in Europe : Ostrava 02.09.1996-04.09.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.746

Česká kultura za protektorátu : školství, písemnictví, kinematografie / J. Doležal. - Vyd. 1. - Praha : Národní filmový archiv, 1996. - 284 s. - (brož.) 597.843

Česká literatura v exilu 1948-1989 : bibliografie / F. Knopp. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1996. - 634 s. - (váz.) 598.098

Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze : (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce) / M. Synek, H. Sedláčková, I. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 62 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 831.463

Encyklopedie české numismatiky / Z. Petráň, P. Radoměrský. - Praha : Libri, 1996. - 349 s. - (brož.) 597.851

Encyklopedie počítačových sítí pro NetWare 4.1, Windows 95, Windows NT Server 3.51, UnixWare 2 a OS/2 Warp Connect / [Werner Feibel] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 6, 1230 s. + 1CD-ROM. - (váz.) 597.956

Encyklopedie politiky / K. Žaloudek. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1996. - 511 s. - (brož.) 597.850

Encyklopedie vědy. - Praha : Slovart, 1996. - 448 s. - (váz.) II 831.782

Les Échanges intellectuels franco - tcheques: Littérature - Philosophie - Politique : journée franco - tcheque : Dijon 07.11.1995. Organisée par Faculté de Lettres et Philosophie del'Université de Bourgogne... - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 68 s. - (brož.) 597.977

Filosofie - kultura, věda, myšlení / N. Demjančuk. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 201 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.) 598.228

Filozofické a metodologické problémy vědy / I. Holzbachová. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 140 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.) 597.975

Geografická informace : český výkladový a anglicko-český a česko-anglický překladový slovník / sestavil J. Neumann. - Praha : Ministerstvo hospodářství České republiky, 1996. - 220 s. -(brož.) 597.614

Harperova encyklopedie historie vojenství. Díl 1, Od roku 3500 př. Kr. do roku 1700 / E. Dupuy, T. Dupuy. - 1. vyd. - Praha : Forma, 1996. - 667 s. - (váz.) 597.632/ 1

Hypochondrův slovník / S. Brett, S. Brewer. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 143 s. - (brož.) 598.050

Ilustrovaný slovník pro kuchaře a číšníky : česko-německý, česko-anglický, česko-francouzský, česko-italský / J. Mottl. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 110 s. - (brož.) 597.771

Informační technologie a systémové integrace / J. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 198 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 831.806

Informatika / J. Kaluža, L. Kalužová, Š. Maňasová. - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 152 s. - (brož.) 597.746

Informatika v cestovním ruchu / J. Zelenka, R. Jonáš, M. Červinka. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 192 s. - Vysoká škola pedagogická, fakulta řízení a informační technologie,Hradec Králové. - (brož.) 597.663

Internet pro každého / P. Knotek. - 1. vyd. - Brno : UNIS, 1996. - 138 s. - (Brož.) 597.615

Jak blufovat o žurnalismu / N. Foster. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 59 s. - (brož.) 597.816

Jaromír Gelnar (1931-1990) / [sestavila Marta Toncrová] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1992. - 10 s. - (Brož.) 781.945

Johann Gottlieb Fichte : zum curriculum vitae des Philosophen / herausgegeben von K. Bal. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 48 s. - (brož.) II 860.440

K problematice vydání slezských písní v roce 1909 : (o spolupráci Vojtěcha Preissiga s Petrem Bezručem) / P. Marek. - [Opava] : [Slezské zemské muzeum], 1994. - S. 173-178. - (brož.) 781.461

Knihovnická a informační studia : úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy / J. Cejpek. - Opava : Slezská univerzita, 1992. - 75 s. - (Brož.) 597.630

Kruh 1967-1992 : bibliografie nakladatelství Kruh v Hradci Králové se vzpomínkovou koláží Jana Dvořáka Letokruhy / [zpracovala Jindřiška Labuťová] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1996. - 198 s. - (brož.) 781.915

Ksiega slubów parafii radzionkowskiej z lat 1801-1850 / wydal Z. Kwasny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 120 s., obr. příl. - (brož.) 781.125

Kultur in Berlin / [Hans-Jörg von Jena] ... [et al.]- Berlin : Berlin-Touristen-Information, 1993. - 160 s. - Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann, Berlin. - (brož.) II 2-300.357

Kulturně historický kalendář okresů Šumperk a Jeseník. 1997 / [sestavil Zdeněk Filip] - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1996. - 47 s. - (brož.) 586.997/ 1997

Kurt Gödel / editoři J. Malina, J. Novotný. - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1996. - 268 s. - (váz.) 598.002

Kurt Gödel a Brno : miniprůvodce místy upomínajícími na narození, dětství a školní léta Kurta Gödela v Brně / [text Blažena Švandová]. - Brno : S. n., 1996. - Nestr. - (Brož.) 597.577

Larousse encyklopedie rodičovství : těhotenství, porod, péče o dítě, výchova / [Věra Nováková] ... [et al.]- Praha : Slovart, 1996. - 480 s. - (váz.) II 831.907

Lexikon křížovkáře. Díl 1 / P. Krajčír. - 1. vyd. - Praha : Petrklíč, 1996. - 92 s. - (brož.) 598.053/ 1

Lexikon obchodního práva / J. Nesnídal... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Sagit, 1997. - 518 s. - (váz.) 598.187

Malířské umění od A do Z : dějiny malířského umění od počátků civilizace. - Praha : Rebo, 1995. - 766 s. - (váz.) II 831.664

Management, marketing, soukromé podnikání : informace o čs. i zahraničních firmách. Přehled nejnovějších publikací s ekonomickou tematikou z fondu SVK v Plzni. Dodatek č. 17. - Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1996. - 8 s. - (Brož.) 769.086/ 17

Masová komunikácia / J. Charvát. - 1. vyd. - Bratislava : vl. nákl., 1996. - 45 s. - (brož.) II 831.940

Mezinárodní standardy v oblasti katalogizace a jejich využití ve Slovinsku a Chorvatsku : příspěvky přednesené na semináři : Opening of the East European Library. Praha 15.11.1995-17.11.1995 / [odpovědný redaktor Bohdana Stoklasová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 44 s. - (brož.) 597.587

Město Ostrava v roce 1995 : soupis publikací a článků / [zpracovaly] I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1996. - 79 s. - (brož.) II 827.051/ 1995

Mickey Mouse : školní kalendář září 1996 - srpen 1997 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 153 s. - (váz.) 781.784

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 12. 1995. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 228 s. - (brož.) 467.086/ 12(1995)

Moje první encyklopedie / C. Watson. - Praha : Slovart, 1996. - 77 s. - (váz.) II 831.793

Morava v literatuře 1995 : soupis publikací, periodik a článků / [zpracovala] I. Planá... [et al.]. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1996. - 113 s. - (SVK Olomouc ; váz.)- (MZK Brno ;váz.) II 826.227/ 1995

Moravští zemští hejtmani / J. Louda. - Vyd. 1. - Praha : Danal, [1996]. - 59 s. - (váz.) E 981.251

Narkomanie - Alkoholismus - Gamblerství : výběrová bibliografie / [zpracovala Božena Paleníková] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1996. - 50 s. - (brož.) 780.216

Nálezy mincí - významná součást sbírkových fondů našich muzeí : sborník příspěvků ze semináře numismatiků : Olomouc 21.09.1994-22.09.1994 / uspořádal E. Šimek. - 1. vyd. - Ostrava : Marq, 1996. - 53 s. - Asociace českých a moravských muzeí a galerií, Praha. - (brož.) 597.994

Národní autority : soubory národních autorit ve formátu UNIMARC/Autority / Z. Bartl. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 26 s. - (brož.) 597.608

Neziskový sektor v ekonomice a společnosti / R. Duben. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1996. - 373 s. - (váz.) 598.005

Normy volných slovních párových asociací / Z. Novák. - Praha : Idea Servis, 1996. - 552 s. - (brož.) 597.880

Nové a připravované základní a předpisové normy ČSN pro elektrotechniku a energetiku : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1996. - 93 s. - (Brož.) 597.658

Numerologie : nauka o číslech / J. Fermier. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1996. - 206 s. - (brož.) 597.515

Objevení grálu : mýtus nebo realita : po stopách stroje na manu, archy úmluvy a řádu templářů / J. Fiebag, P. Fiebag. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1996. - 257 s., obr. příl. - (váz.) 598.087

Obrazový atlas starých civilizací / ilustroval R. Barnett. - Praha : Slovart, 1996. - 64 s. - (váz.) III 302.375

Okres Olomouc v roce 1995 : soupis publikací a článků / [zpracovaly] I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1996. - 134 s. - (brož.) II 827.043/ 1995

Okresní úřady a útvary pro kulturu : adresáře / [zpracoval L. Scháněl, Z. Juran] - 2., dopl. vyd. - Praha : IPOS, 1996. - 26 s. - (brož.) 598.057

Opera : velká encyklopedie / B. Regler-Bellinger, W. Schenck, H. Winking. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 630 s. - (váz.) II 831.612

Otazníky nad hroby / L. Souček. - Vyd. 3., v nakl. Baronet 1. - Praha : Baronet, 1996. - 302 s. - (váz.) 781.664

Packet Radio : od A skoro až do Z / R. Václavík, P. Lajšner. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 223 s. - (brož.) 598.210

Power Point 7 pro Windows 95 / M. Renda. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 199 s. - (brož.) 597.763

Požární bezpečnost staveb / P. Bebčák. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1996. - 165 s. - (brož.) 597.846

Proceedings of Scientific Papers to the 75th. Anniversary of Foundation of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology / edited by M. Flajšhans. - Vodňany : Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, University of South Bohemia at Vodňany, 1996. - 183 s. - (brož.) II 831.392

Průvodce hledačů absolutna : encyklopedie duchovních nauk / J. Lash. - Olomouc : Votobia, 1996. - 536 s. - (brož.) 597.511

Příprava textů počítačem / P. Herout. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 251 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 597.670

Rossija i Jevropa : vzgljad na kul'turnyje i političeskije otnošenija Slavjanskogo mira k Germano-Romanskomu / N. Danilevskij. - 6. izd. - Sankt-Peterburg : Glagol', 1995. - 34, 513 s., příl.- (váz.) 598.268

Rozhodovací analýza : vybrané modely a metody řešení na PC / M. Píšek, F. Hanuš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 78 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 831.716

Rukojeť poznání. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 191 s. - (váz.) II 831.641

Sčítání tónů : sborník prací soutěže Literární Varnsdorf 1996 / [sestavil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 1996. - 125 s. - (Brož.) 781.911

75 let lesnického výzkumu v České republice : 1921-1996 / [odpovědný redaktor Karel Vančura, Milan Bíba] - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1996. - 129 s.- (Brož.) 597.823

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnou ÚZPI na rok. 1997. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 165 s. - (Brož.) II 323.233/1997

Sémantika & pragmatika jako lingvistické disciplíny / S. Machová, M. Švehlová. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 190 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 597.889

Skripta : přírůstky za rok. 1995 / zpracovala O. Víchová. - Kladno : Vědecká knihovna, 1996. - 43 s. - (Brož.) II 347.340/ 1995

Skrytá tvář : putování konzumní kulturou / A. Baggio. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1996. - 125 s. - (brož.) 598.115

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky : Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika .. / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Eduarda Hodouška] - 1. vyd. - Praha : Libri, 1996. -588 s. - (váz.) 597.633

Soudný den dávno začal : Očekávání Mesiáše a mimozemšťané / E. Däniken. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1996. - 237 s., obr. příl. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 781.665

Spracovanie dokumentov v knižniciach a informačných inštitúciách : teoretické základy, metódy, postupy a perspektívy / Z. Jurčacková. - Bratislava : Slovenská technická knižnica-Centrum VTISR, 1994. - 145 s. - (brož.) 597.635

Statistika kultury : repertoár českých divadel za divadelní sezónu. 1995-1996 / zpracovatel J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. - 29 s. - Centrum informací o kultuře, Praha. - (Brož.) E 981.052/ 1995-96

120 let muzea Ústí nad Labem / [Václav Houfek] ... [et al.]- Ústí nad Labem : Muzeum města, 1996. - 191 s. - (váz.) II 831.665

Střední Morava : kulturně historická revue. 1996. Č. 3. - Olomouc : Memoria, 1996. - 143 s. - (brož.) 593.809/ 1996(3)

Světice s knihou : nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění : Praha-Hrad, klášter sv. Jiří 18.12.1996-27.04.1997 / J. Fajt, M. Bartlová. - Praha : Národní galerie, 1996. - 110 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (brož.) 597.984

Šampion : sport katalog 1997. - Praha : Agentura Pragofotbal, [1996]. - 16 s., obr. příl. - (Brož.) II 831.574

Teologický slovník / K. Rahner, H. Vorgrimler. - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1996. - 426 s. - (váz.) 597.574

Tradice a současnost : almanach k oslavám 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895 : 1895-1995 / [redaktor V. Brunclíková] ... [et al.]- Strážnice : Ústav lidové kultury, 1995. - 78 s. - (Brož.) II 831.901

UFO už jsou tady : (záhada z Roswellu) / G. Bourdais. - 1. vyd. - Praha : ETC Publishing, 1996. - 148 s. - (váz.) 781.597

UNIMARC manuál : bibliografický formát. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - Nestr. - (váz.) II 831.616

Universální lexikon umění : architektura, fotografie, grafika, malířství, osobnosti, sochařství, umělecká řemesla / [Marianne Bernhard] ... [et al.]- Praha : Grafoprint-Neubert, 1996. - 491 s. - (Grafoprint-Neubert ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) II 831.607

Užité umění 60. let ze sbírek Moravské galerie v Brně : sklo, keramika, šperky, medaile, textil, nábytek, fotografie : Výstavní sály Uměleckoprům. muzea v Brně 12.1996-01.1997 / [úvodní textAlena Křížová] ... [et al.]- Brno : Moravská galerie, 1996. - 183 s. - Uměleckoprůmyslový odbor, Brno. - (brož.) 597.745

Velcí skladatelé / P. Gammond. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 208 s. - (váz.) II 831.610

Velké záhady 2500 let / W. Langbein. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1996. - 227 s.,obr. příl. - (Váz.) 781.322

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 1, A - Chi. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - 2060 s. - (váz.) II 2-300.361/1996-97(1)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 2, Chi - Gem. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 2061-4140. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(2)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 3, Gem - Kir. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 4141-6220. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(3)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 4, Kir - Nat. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 6221-8300. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(4)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 5, Nat - Sac. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 8301-10380. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(5)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 6, Sac - Unt. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 10381-12460. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(6)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Schlagwort-Verzeichnis. 1996-1997. Bd. 7, Unt - Z. - 19. Ausg. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 12461-13644, příl. - (váz.) II 2-300.361/ 1996-97(7)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 1, A-Bun. - 26. Ausg. - Frankfurtam Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - 2160 s. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(1)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 2, Bun-Fis. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 2161-4336. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(2)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 3, Fis-Hoc. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 4337-6512. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(3)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 4, Hoc-Lan. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 6513-8688. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(4)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 5, Lan-Olf. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 8689-10864. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(5)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 6, Olf-Sch. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 10865-13040. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(6)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 7, Sch-Ull. - 26. Ausg. -Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 13041-15216. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(7)

Verzeichnis Lieferbarer Bücher : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und Stichwortregister mit Verweisung auf den Autor. 1996-1997. Bd. 8, Ull-Z. - 26. Ausg. - Frankfurtam Main : Buchhändler-Vereinigung, 1996. - S. 15217-16975, 162 s., 163 s. - (váz.) II 2-300.043/ 1996-97(8)

Vědecká knihovna pro město Brno : 1995-1998. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1995. - 13 s. - (Brož.) II 831.575

Vědecko-technické akce : vědecko-technické akce na 1. polovinu roku 1997. Č. 34 / zpracovala M. Krátká. - Ostrava : OKD, 1996. - 13 s. - (brož.) 596.670/ 34(1997)

Věštkyně a jasnovidec aneb Na prahu záhad / K. Čapek. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 107 s. - (váz.) 781.980

Vydaná odborná stanoviska II. - 2. rozš. vyd. - Praha : Gas, 1996. - 85 s., příl. - (Brož.) 597.936

Výkladový astronomický slovník. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1996. - 252 s. - (váz.) 598.189

Výtvarné centrum Chagall : 1995-1996. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1996. - 208 s., obr. příl. - (Váz.) II 828.328/ 1995-96

Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích : (manželství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky, rituály, zábavy) / L. Nesládková. - Vyd. 1. -Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 190 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 831.895

Vzpomínky na Itálii : Itálie v pohledu lékaře procházejícího krajem, dějinami a uměleckými památkami a poklady Apeninského poloostrova / J. Syllaba. - Praha : Dr. Eduard Grégr, 1996. - 134s., 24 s. obr. příl. - (brož.) II 860.500

Webster's Universal Dictionary and Thesaurus : Plus World Maps in Color. - Montreal : Tormont, 1993. - 960 s., 48 s. mp. - (váz.) II 831.599

Základy technické normalizace a zkušebnictví / M. Jakob. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 99 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,Ostrava. - (brož.) S II 831.705

Zdenka Jelínková / [sestavila Martina Pavlicová, Oldřich Sirovátka a Alena Schauerová] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1992. - 19 s. - (Brož.) 781.944

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist