Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura

za květen-červen 1997

Abeceda / E. Javorovičová, A. Dufek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.) 783.520

Abeceda s písankou / E. Javorovičová, A. Dufek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.521

Anglicko-český slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka] ...[et al.]- 1. vyd. - Prostějov : Fin, 1997. - 846 s. - (brož.) 599.246

Angličtina pro posluchače ZF / K. Kasanová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 182 s. - (brož.) S II 832.493

Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948. Díl 1, (1945-1946) / J. Staněk. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 245 s. - Fakulta pedagogická,Plzeň. - (brož.) 599.020/ 1

Apokryf o hraběti Šporkovi a Epilog / J. Žáček. - 2. vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 274 s. - (brož.) 783.740

Apollónova maska / M. Renault. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 299 s. - (váz.) 783.000

Applications of Natural Language to Information Systems : Proceedings of the 2nd International Workshop : Amsterdam 26.06.1996-28.06.1996 / edited by R. Riet... [et al.]. - Amsterdam : IOSPress, 1996. - 10, 277 s. - (IOS Press ; váz.)- (Ohmsha ; váz.) 599.094

Aristokočky / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - 96 s. - (váz.) II 860.660

Artušova smrt. 1, Kniha 1-7 / T. Malory. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 398 s. - (váz.) 783.528/ 1

Básně : (1965-1989) / M. Vodička. - Vyd. v tomto souboru 1. - Brno : Host, 1996. - 305 s. - (brož.) 783.080

Básně / I. Bachmann. - 1. vyd. - Praha : ERM, 1997. - 147 s. - (váz.) 783.147

Bez lásky a křídel neseme těžce ten náš úděl / H. Volf. - Praha : Honza Volf, 1997. - 190 s. + 2 příl. - (brož.) 782.975

Bibliografie, dodatky, rejstříky / B. Hrabal. - 1. vyd. - Praha : Pražská imaginace, 1997. - 508 s. - (váz.) 783.156

Bohové s lotosovýma očima : Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisícíletí / D. Zbavitel ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 455 s, 33 obr. na příl. - (váz.) 599.465

Brána věčnosti / M. Šulcová. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1997. - 478 s., obr. příl. - (váz.) 783.593

Bručko : běloch, který se stal indiánem / B. Olson. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1997. - 158 s., obr. příl. - (brož.) 783.255

Bůh má rád veselé lidi : veselé vyprávění mariannhillských misionářů / A. Balling. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 94 s., obr. příl. - (váz.) 783.584

Chaucer to Chesterton : English Classics from Polish Perspective / P. Mroczkowski. - Wyd. 1. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 340 s. - (brož.) 599.498

Co složím, to mám / V. Plumlovský. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 263 s. - (váz.) 783.340

Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 97 / editor D. Stanley... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1997. - 14, 545 s. - (váz.) II 344.548/ 97

Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 98 / editor D. Stanley... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1997. - 14, 479 s. - (váz.) II 344.548/ 98

Coraz blizej Polski : učebnice polského jazyka pro Čechy. Czesc 2 / K. Pösingerová, A. Seretny. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 342 s. - Katedra slavistiky FF UK, Praha. - (brož.) 599.047/ 2

Cvičení z českého jazyka / R. Bergerová. - 2., upr. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 191 s. - (váz.) 599.524

Czech-English Idioms and Figurative Expressions / L. Zorin-Obrusníková. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1997. - 175 s. - (brož.) II 832.361

Čas Beatniků / D. Prima. - Praha : Pragma, 1996. - 142 s. - (brož.) 783.159

Česká literatura ve zkratce. 1, Období od 9. století do 70. let 18. století / B. Svozil. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1997. - 149 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.628/ 1

Česká slovesa : studijní pomůcka pro kurzy češtiny pro cizince / O. Parolková. - 1. vyd. - Praha : Bohemika, 1997. - 51 s. - (brož.) 599.318

Česká slovní zásoba a konverzační cvičení / J. Luttererová. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1994. - 116 s. - (brož.) 599.213

Česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý slovník pojmů z oblasti animovaného filmu / J. Kubíček. - 1. vyd. - Praha : Filmová a televizní fakulta AMU, 1997. - 70 s. - Katedra animované tvorby, Praha. - (brož.) S II 832.453

Česko-anglický slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka] ...[et al.]- 1. vyd. - Prostějov : Fin, 1997. - 910 s. - (brož.) 599.247

Česko-německý a německo-český slovník / K. Kumprecht, J. Ostmeyer. - 3. upr. a rozš. vyd. - Praha : Jiří Poláček, 1997. - 315, 592 s. - (Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka ; váz.)-(Nakladatelství Papyrus Vimperk ; váz.) 599.290

Česko-německý pedagogicko-psychologický terminologický slovník / A. Nelešovská, J. Poláková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 187 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. -(brož.) 599.007

Český jazyk : pro 4. ročník základní školy. Část 2 / L. Konopková, V. Tenčlová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 128 s. - (brož.) 780.949/ 2

Český jazyk pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / S. Čmolíková, P. Remutová, H. Slapničková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 40 s. - (brož.) II 860.725

Český jazykový atlas. Díl 2 / [vedoucí autorského kolektivu Jan Balhar, Pavel Jančák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 507 s. - Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha.- (váz.) II 826.393/ 2

Čeština - řeč a jazyk / M. Čechová ...[et al.]. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1996. - 380 s. - (brož.) 599.209

Čítanka III : pro základní školy pro sluchově postižené / J. Švehlová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 166 s. - (váz.) 783.052

Čítanka pro malé čtenáře / vybral a uspořádal L. Středa. výběr ilustrací R. Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 85 s. - (Váz.) 783.015

Čítanka textů literárních děl různých žánrů s nápovědou / F. Novák, O. Příborská. - 1. vyd. - Praha : Blug, 1996. - 217 s. - (brož.) 783.012

Čtyřjazyčný právnický slovník / E. Le Docte. - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1997. - 766 s. - (váz.) 598.968

Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý / L. Tichý... [et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 202 s. - (váz.) E 981.297

Dárková knížka moudrosti a pohody / [vybrala a sestavila Eva Fialová] - Brno : F+F , [asi 1997]. - 95 s. - (váz.) 783.024

Deník : (1946-1949) / M. Frisch. - 1. vyd. - Praha : ERM, 1995. - 340 s. - (váz.) 783.142

Děkuji / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.276

Děti a literatura : (antologie textů literatury pro děti a mládež 1.) : děti a poezie / S. Urbanová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 63 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 832.283

Děti Opeřeného hada : mýty, legendy a pohádky mexických Indiánů / přeložil O. Kašpar. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 160 s. - (váz.) 783.371

Dětský lexikon : v dětském pokoji, v koupelně, v kuchyni, na zahradě, v nemocnici, na staveništi, na ulici, železnice, na letišti, v přístavu. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. -(váz.) II 860.793

Dětský lexikon : na hlavní ulici, v muzeu, ve třídě, v obchodním domě, v obchodě pro chovatele, na farmě, u jezera, v moři, v lese, v cirkuse. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. -(váz.) II 860.792

Dialog : sémiotické rozměry a rozhraní dialogu / L. Tondl. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1997. - 214 s. - (brož.) 599.273

Docvičujeme čtení pro zábavu a poučení : soubor volných listů / Z. Vykopal. - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - 39 listů. - (brož.) 783.011

Dopisy Bohuslavu Reynkovi 1923-1926 / S. Renaud. - Zlín : Archa, 1996. - 126 s. - (váz.) 783.061

Dopisy o Německu : (1945-1949) / H. Broch. - 1. vyd. - Praha : ERM, 1996. - 181 s. - (váz.) 783.139

Ekonomický slovník / F. Teulon. - Vyd. 1. - Praha : Erm, 1995. - 114 s. - (brož.) 599.122

Enigma / R. Harris. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1997. - 364 s. - (váz.) 783.600

Excel : učebnice programování / J. Kališ. - [dot.] . - Praha : GComp, 1996. - 236 s. - (brož.) 599.062

Filipova další dobrodružství / text J. Breuil. ilustration J. Breuil. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 146 s. - (váz.) 783.157

Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení / E. Cassirer. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 299 s. - (váz.) 597.089/ 2

Finské postpozice / H. Lindroos. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 237 s. - (brož.) 599.060

Francouzské předložky / Ĺ. Vachálek, J. Navrátilová. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1997. - 27 s. - (brož.) 599.227

Góry - literatura - kultura. T. 2 / redaktor J. Kolbuszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 141 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 780.901/ 2

Halí belí : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.513

Hledání ztraceného jazyka : text přednášky : Praha, Kruh přátel českého jazyka při FF UK 30.10.1996 / P. Ouředník. - Vyd. 1. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1997. - 43 s. - (brož.) 598.997

Hosté na svatbě nebes a země : sborník k šedesátinám Jiřího Kuběny / [redakce Pavel Petr] - Vyd. 1. - Brno : Host, 1996. - 80 s. - (brož.) 783.074

Hrdlili hrdly na plotně : dramatické texty posluchačů ateliéru divadelní dramaturgie Studio D. 1 / [Luboš Balák] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1996. - 111s. - Divadelní fakulta. - Studio D, Brno. - (brož.) 783.051/ 1

Hrdlili hrdly na plotně : dramatické texty posluchačů ateliéru divadelní dramaturgie Studio D. 2 / [Luboš Balák] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1996. - 95s. - Divadelní fakulta. - Studio D, Brno. - (brož.) 783.051/ 2

I hlavy zemí píší knihy / M. Garncarz. - 2. vyd. - Praha : ASO, 1997. - 63 s. - (brož.) 598.829

Introduction to Literature / D. Sparling, S. Hardy, I. Gilbertová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 8, 226 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.) 598.655

Italo Svevo a jeho literární postava : diplomová práce obhájená na Oddělení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / A. Flemrová. - Praha : Pražská imaginace, 1997. - 141 s. - Italský kulturní institut, Praha. - (brož.) 599.069

Jak na to v Pascalu / M. Milda. - 1. vyd., dotisk. - České Budějovice : Kopp, 1996. - 109 s. - (brož.) 599.170

Jak se co děje / A. Porter, E. Davies. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.458

JAVA pro každého : programování pro Internet / D. Štrupl. - Praha : PLUS Publishing, 1997. - 166 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 599.196

Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky / F. Čermák. - Praha : Pražská imaginace, 1997. - 460 s. - (váz.) 599.073

Jazyk a osobnost : pětifaktorová struktura popisu osobnosti / M. Hřebíčková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 172 s. - (brož.) 599.401

Josef Čapek / J. Slavík, J. Opelík. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 601 s. - (váz.) II 832.580

Jüdische Erzehlungen aus Prag / herausgegeben von C. Grüny. - 1.-3. Tausend. - Praha : Vitalis, 1997. - 199 s. - (váz.) 782.954

Kafkovy zlé Čechy : k sociální historii pražského žida / C. Stölzl. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1997. - 165 s. - (brož.) 599.190

Kapesní nizozemský slovník / P. Janota, H. Krijt. - Vyd. 1. - Praha : V Ráji, 1997. - 240 s. - (váz.) 599.081

Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala / M. Jankovič. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 205 s., obr. příl. - (váz.) 599.268

Katolická moderna : Karel Dostál - Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci / S. Batůšek. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 226 s. - (brož.) 598.990

Každý den plný slunečního jasu. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.271

Když se rozzáří vánoční hvězda. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.264

Když štěstí zaťuká. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.263

Klobouk myšlenek / I. Fontana. - 1. vyd. - Praha : Petrklíč, 1995. - 91 s. - (váz.) 783.148

Kniha džunglí / W. Disney. - 3. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 94 s. - (váz.) II 860.659

Kočka leze dírou, pes oknem : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.514

Kolo, kolo mlynské : rečňovanky, veršíky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.510

Konverzační témata z ruštiny / O. Dlouhá. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 316 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.) S II 832.531

Korejské pohádky / V. Pucek. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 208 s. - (váz.) II 860.795

Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů : (antické a biblické motivy) / J. Sadílek. - Praha : Petrklíč, 1997. - 158 s. - (váz.) 599.076

Krásný čas vánoční. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.265

Kukaččí vejce : skutečný příběh honby za špiónem v bludišti počítačových sítí / C. Stoll. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 347 s. - (brož.) 783.302

Kurs angličtiny : pro studenty chemie a vědecké aspiranty / J. Píša. - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 259 s. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. - (brož.) S II 832.171

Latina pro gymnázia. 2 / J. Pech. - Vyd. 1. - Praha : LEDA, 1996. - 471 s. - (brož.) 590.581/ 2

Latina pro historiky a archiváře / J. Zachová. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1994. - 103 s. - (brož.) 599.212

Latinská a řecká terminologie pro speciální pedagogy / L. Kysučan. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 127 s. - (brož.) S II 832.544

Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově / R. Abeln. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.183

Leksykon lacinsko polski Jana Maczynskiego : wybór tekstów - opracowanie / wybór tekstów W. Kuraszkiewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 410 s.- (brož.) 599.499

Lidský úděl / A. Malraux. - Vyd. 3., upr. - Praha : Tichá Byzanc, 1996. - 295 s. - (váz.) 783.226

Literary Theory : a Historical Introduction / M. Procházka. - 2nd Ed. - Prague : Department of English and American Studies, 1997. - 145 s. - Philosophical Faculty, Charles University. -Faculty of Arts, Prague. - (brož.) 599.300

Literatura : pracovní učebnice pro 6.-9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Díl 2 / J. Košťák. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 112 s. - (brož.) 783.085/ 2

Literární překlad a komunikace : k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře / M. Hrdlička. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 90 s. - (brož.) 599.301

Literární výchova 7 : pro 7. až 8. ročník základní školy, pro nižší ročníky víceletého gymnázia, popřípadě pro školy střední / V. Nezkusil. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 159 s. -(brož.) 782.985

Litevská literatura : (vývoj a tvůrčí osobnosti) / R. Parolek. - Praha : Bohemika, 1996. - 131 s. - (brož.) 599.322

Loučení s Jeruzalémem / V. Fischl. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1997. - 165 s. - (brož.) 783.675

Mačka lezie dierou, oknom pes : rečňovanky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.515

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1966-1970. Köt. 1, A - J / szerkesztette G. Pajkossy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996. - 28, 510 s. - (brož.) 708.725/1966-1970(1)

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1966-1970. Köt. 2, K - Z / szerkesztette G. Pajkossy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996. - S. 515-970. - (brož.) 708.725/1966-1970(2)

Malá kniha keltských požehnání / vybrala a sestavila C. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 48 s. - (váz.) 783.592

Malá kniha Tao te ťing / [John R. Mabry] - Praha : Volvox Globator, 1996. - 48 s. - (váz.) 783.591

Maturitní otázky z anglického jazyka : 25 podrobně zpracovamých témat. - Třebíč : Radek Veselý, [1997]. - 107 s. - (brož.) 599.511

Maturitní otázky z českého jazyka : 25 podrobně zpracovaných témat. - Třebíč : Radek Veselý, [1997]. - 207 s. - (brož.) 599.513

Maturitní otázky z německého jazyka : 25 podrobně zpracovaných témat. - Třebíč : Radek Veselý, [1997]. - 101 s. - (brož.) 599.514

Mário, trestanec číslo 3317 / M. Derdul. - Český Těšín : Gabi, 1997. - 374 s. - (váz.) 783.212

Medvídek Pú / W. Disney. - 3. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 95 s. - (váz.) II 860.661

Mezi Radbuzou a Řeznou : Česko-bavorská antologie / [připravil František Fabian] ...[et al.]- 1. vyd. - [Plzeň] : Středisko západočeských spisovatelů, [1997]. - 167 s. - (Brož.) 783.424

Mé srdce, tak jak je / C. Baudelaire. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 433 s. - (váz.) 783.347

Mélanges de langue et de littérature / offerts au J. Heistein. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 534 s. - (brož.) 599.504

Mistaken identity (Záměna osobnosti) : a detective Story for Students of English : intermediate Level / J. Branam. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 75 s. - (brož.) 598.928

Mistrovství v Delphi 2 pro Windows 95/NT / M. Cantú. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - 46, 975 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 599.353

Moderní učebnice angličtiny / S. Tryml, T. Gottheinerová. - Vyd. 8., upr., v NS Svoboda 1. - Praha : Svoboda, 1997. - 719 s. - (váz.) 599.191

Modlitba za mé dílo / R. Bojko. - Napajedla : Město Napajedla, 1997. - 38 s. - Muzejní klub, Napajedla. - (Brož.) 783.440

Mourovaté pohádky na dobrou noc : více než 90 pětiminutových příběhů do postýlky / G. Cowan... [et al.]. ilustroval P. Stevenson. [z anglického originálu přeložil Stanislav Kadlec] . - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 96 s. - (váz.) II 860.655

Mramor se jí studený : básníci belgického surrealismu / [z různých francouzských originálů vybrali a přeložili Petr Král a Jan Rubeš] - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 213 s. - (váz.) 783.336

Myšlenky ze života. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.260

Nad knihami a rukopisy / J. Pechar. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 284 s. - (váz.) 599.270

Následník trůnu / L. Winder. - 2. vyd. - Praha : Aurora, 1997. - 475 s. - (váz.) 782.999

Nejkrásnější pohádky z celého světa / [francouzský výbor připravil Philippe Auzou] . [ilustrovali Sophie Beaujard] ...[et al.]. [z franzouzského výboru přeložili Šárka Belisová, Oldřich Kašpar] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - Nestr. - (váz.) II 860.709

Nejužívanější slova ve francouzských větách : (pro středně pokročilé) / Ĺ. Vachálek, J. Navrátilová. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1997. - 39 s. - (brož.) 599.228

Nejznámější německá přísloví a jejich české protějšky / [vybral a uspořádal Walter Endler] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Erika, 1996. - 82 s. - (brož.) 598.686

Němčina 2 : pro 4.-9. ročník základní školy. Část 2 / M. Maroušková, V. Eck, P. Niedermaierová. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1997. - 206 s. - (brož.) 780.162/ 2

Německá konverzace na cesty / J. Valdrová. - České Budějovice : Jih, 1997. - 188 s. - (JIH ; váz.)- (PAPYRUS ; váz.) 599.291

Německé sportovní idiomatické vazby / P. Petržela ...[et al.]. - Brno : Paido, 1996. - 61 s. - (brož.) 598.876

Nonsens : parafráze, paběrky, parodie, padělky / vybrali a přebásnili J. Hiršal, B. Grögerová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 193 s. - (váz.) 783.450

Novéna k uctění památky kněze z Mariannhillské misijní kongregace P. Engelmara Unzeitiga : (1911-1945) / sestavil W. Zürrlein. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 34 s. - (brož.) 783.280

Nový německý pravopis : přehled pravidel s příklady. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 117 s. - (brož.) 599.221

Obrys jednoho života / T. Bernhard. - Vyd. tohoto souboru 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 461 s. - (váz.) 783.299

Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : (lingvoliterární studie) / A. Stich. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 331 s. - (váz.) 599.269

Odborný slovník pro energetiky a elektrotechniky česko-anglický, anglicko-český / V. Müller. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1997. - 137, 148 s. - (váz.) 599.029

Ohnivý anděl : román o 16 hlavách / V. Brjusov. - 2. vyd. - Praha : Aurora, 1997. - 415 s. - (brož.) 783.236

Opakem o překot / J. Typlt. fotografie A. Kuneš. - 1. vyd. - Brno : Host, 1996. - 36 s. - (brož.) E 981.310

Paprsky slunce / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.269

Pastýřův hlas : románový seriál Lanny Budd. Část 1 / U. Sinclair. - 1. vyd. - Praha : Erika, 1995. - 284 s. - (váz.) 783.004/ 1

Pastýřův hlas : románový seriál Lanny Budd. Část 2 / U. Sinclair. - 1. vyd. - Praha : Erika, 1995. - 306 s. - (váz.) 783.004/ 2

Pirátův poklad / W. Disney. - Praha : Egmont ČR, 1997. - 112 s. - (váz.) II 860.658

Písek a hvězdy : výbor z moderní hebrejské poezie / [uspořádala a z hebrejských originálů přeložila Jiřina Šedinová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 170 s. - (brož.) 783.301

Poezie poslední možnosti / J. Trávníček. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 242 s. - (váz.) 599.271

Pohádky z džungle na dobrou noc : více než 90 pětiminutových příběhů do postýlky / C. Aldington... [et al.]. ilustroval P. Stevenson. [z anglického originálu přeložil Stanislav Kadlec] . - 1.vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 96 s. - (váz.) II 860.656

Pojďte s námi do pohádky... : ze skvostů českých pohádek. 1 / [redakce Klára Humlová] - 1. vyd. - Komárov : Ikona, 1997. - 99 s. - (Váz.) 783.369/ 1

Portrét umělce v jinošských letech / J. Joyce. - 3. vyd., ( v tomto překl. 2.). - Praha : Odeon, 1997. - 268 s. - (brož.) 783.229

Poslední dny Charlese Baudelaira / B. Lévy. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 283 s. - (váz.) 783.001

Pragerinnen : Texte von Prager Autorinnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert / herausgegeben von M. Boy. - 1. Ausg., 1.-3. Tausend. - Praha : Vitalis, 1997. - 263 s. - (váz.) 782.955

Práce s daty 2 : programování s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 196 s. - (brož.) 598.895

Pro útěchu v utrpení / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.274

Programování v jazyce Java / D. Flanagan. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 35, 488 s. - (brož.) 599.256

Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel / J. Palivec. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 562 s. - (váz.) 783.345

Přemysl Pitter : život, dílo, doba : sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Praha, Univerzita Karlova 22.06.1995-23.06.1995. - Praha : Pedagogické muzeumJ.A.Komenského, 1996. - 212 s. - Spolek MILIDU, Curych. - (brož.) 598.976

Přijetí podmínek : vybrané statě z let 1982-1996 / Z. Vašíček. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 262 s. - (váz.) 599.272

Příběhy pomáhají s problémy : metodika a 60 příběhů pro mateřské školy, základní školy a rodiče / B. Badegruber, F. Pirkl. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 109 s. - (brož.) 598.670

Příběhy ze Shakespeara 2 / V. Hulpach. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 200 s. - (váz.) II 860.711

Příhody z bezprostředního neskutečna- Zjizvená srdce / M. Blecher. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 300 s. - (váz.) 783.338

Příruční mluvnice češtiny / editor P. Karlík... [et al.]. - Vyd. 2., opr. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 799 s. - (váz.) 599.179

Radostné svátky a požehnaný nový rok / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.275

Romanica Wratislaviensia. 42 / présenté par E. Ucherek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 94 s. - (brož.) 435.358/ 42

Rytmus dne / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.267

Rytmus života / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.266

Řecko-český slovník k Novému zákonu / J. Souček. - 5. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 374 s. - (brož.) 598.994

S němčinou do zahraničí za prací / A. Lukáš, P. Poláček. - 2. vyd. - Dubicko : Infoa, [1997]. - 118 s. - (brož.) 599.230

Sample version : ukázková verze bakalářské zkoušky z anglického jazyka / I. Ullrichová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 24 s. - Fakulta mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.) 598.833

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. Ústav jazyků a humanitních studií. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 241 s. - (brož.) 595.085/ 2

Sen noci svatojánské / W. Shakespeare. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 290 s. - (váz.) 783.331

Sex a lásky největších diktátorů / [Nigel Cawthorne] - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 197 s. - (brož.) 783.254

Skákal pes přes oves : říkadla pro nejmenší děti / ilustroval A. Dudek. - 3. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.512

Slabikář / M. Rašková. - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 1997. - 55 s. - (váz.) II 860.750

Slavia occidentalis. T. 53. 1996. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 146 s. - (brož.) 100.787/ 53(1996)

Slavica Wratislaviensia. 92 / redaktor B. Kodzis. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 144, 45 s. - (brož.) 449.919/ 92

Slovníček chemických názvů triviálních, technických, mineralogických a zastaralých / sestavil K. Češka. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1996. - 87 s. - (brož.) 598.729

Slunce v srdci každý den / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.268

Smířit se se světem : (výbor z díla) / E. Stachura. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 440 s. - (váz.) 783.344

Sobranije sočinenij v pjatnadcati tomach. T. 15, Pis'ma : 1834-1881 / F. Dostojevskij. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1996. - 861 s. - (váz.) 748.276/ 15

Soupeřky na smrt a na život / M. Navrátilová, L. Nickles. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 269 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminent ; váz.) 783.063

Sport texts / T. Engelová...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 206 s. - Katedra cizích jazyků Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha. - (brož.) 599.042

Srdečný dík. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.262

Staroslověnská čítanka / Z. Hauptová, R. Večerka. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 173 s. - (brož.) S II 832.626

Sto současných zahraničních autorů / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1996. - 125 s., příl. - (brož.) 598.996

101 dalmatinů / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - 96 s. - (váz.) II 860.657

Stručná česká mluvnice / J. Navrátilová, J. Drechslerová. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.229

Studia polonijne. T. 17. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 221 s. - (brož.) 679.527/ 17

Studies in Near Eastern Languages and Literatures : memorial volume of Karel Petráček / edited by P. Zemánek. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic-Oriental Institute, 1996. -664 s. - (brož.) 599.317

Svatý Jiří / J. Durych. - Vyd. 2. - Praha : Torst, 1996. - 47 s. - (brož.) 783.328

Světová školní četba na dlani : obsahy z děl 300 světových spisovatelů / [Vlasta Hovorková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Erika, 1997. - 311 s. - (váz.) 599.462

Světoví dramatici / napsal J. Císař. ilustrovali J. Lockerová, P. Major. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (Fragment ; váz.)- (Knižní klub ; váz80-7176-501-5.) II 832.340

Tajemství květu : antologie makedonské moderní poezie / [z makedonských originálů vybrala a přeložila Zlata Kufnerová] - 1. vyd. - Praha : Dita, 1996. - 83 s. - (váz.) 783.207

Tajenky - doplňovačky pro 1. ročník : k opakování písmen abecedy, k nácviku čtení, k řešení metamatických úkolů / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - Nestr., 46,46 s. - (brož.) 783.009

Tajenky - doplňovačky pro 2. ročník : k opakování matematiky, k opakování prvouky, k opakování českého jazyka / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - 53, 53 s. -(brož.) 783.010

Televizní příběh : učebnice pro posluchače rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky / D. Makovička. - 1. vyd. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1996. - 52 s. - Divadelnífakulta, Brno. - (brož.) 599.004

Testy z českého jazyka '96. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.795

Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. Díl 1 / editor A. Trnková. - 4., přeprac. vyd. - [Praha] : Institut sociálních vztahů, 1994. - 229 s. - Ústav bohemistických studií,Filozofická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.214/ 1

Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. Díl 2 / editor A. Trnková. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1994. - 174 s., 1 příl. - (Brož.) 599.214/ 2

Tichá vánoční radost / R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.270

333 nápadů pro angličtinu / C. Samson. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 95 s. - (brož.) II 832.560

333 nápadů pro němčinu / C. Samson. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 95 s. - (brož.) II 832.561

Tschechisch für Anfänger / J. Hasil, H. Hasilová. - 1. vyd. - Prag : ISV, 1995. - 279 s. + 1 kazeta. - (brož.) 599.420

Tschechisch für Anfänger. Lösungsschlüssel / J. Hasil, H. Hasilová. - 1. vyd. - [Prag] : ISV, [1995]. - 23 s. - (Brož.) 599.420/ Klíč

Tvorba aplikací v Microsoft Access 7.0 : snadné vytváření databázových aplikací v MS Access 7.0 pomocí jazyka Visual Basic / D. Morkes. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 10, 196 s. - (brož.) 599.262

Tvoření slov skládáním / I. Bozděchová. - [Praha] : Institut sociálních vztahů, [asi 1995]. - 202 s. - (brož.) 599.216

U řek babylonských : antologie ruské emigrační poezie / vybral a uspořádal M. Putna, M. Zadražilová. přeložil J. Borkovec...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 362 s. - (váz.) 783.348

Uherská královna / D. Du Maurier. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 294 s. - (Váz.) 783.210

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 37 s. - (brož.) 598.832

Upřímné poděkování / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.272

Ústava / Plato. - 2. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 39, 359 s. - (brož.) 783.459

Varila myšička kašičku : rečňovanky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.516

Vařila myšička kašičku : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.517

Václav Černý - život a dílo : materiály z mezioborové konference : Náchod 23.03.1995-25.03.1995. Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha, (ČR) / [odpovědná redaktorka Věra Brožová] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu, 1996. - 347 s. - (brož.) 598.993

Vánoční ztišení. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.261

Velký sociologický slovník. Sv. 1, A - O / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 747 s. - (váz.) II 832.403/ 1

Velký sociologický slovník. Sv. 2, P - Ž / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - S. 749-1627. - (váz.) II 832.403/ 2

Veselé básničky. 2 / Z. Kopecká. - 1. vyd. - Brno : Datel, 1997. - 63 s. - (váz.) 779.018/ 2

Veselé vánoce a šťastný nový rok / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.277

Veselé vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.278

Věčný inspiromat aneb kniha podnětů, jistot a pochybností / uspořádal B. Hartl. - 5. vyd., ve Svobodě 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1997. - 581 s. - (váz.) 783.690

Viking Vike v zemi Mávinků / R. Jonsson. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 113 s. - (váz.) 783.373

Visnyk Charkivs'koho deržavnoho universytetu : zbirnyk naukovych prac'. No. 384, Problemy movy ta movlennevoji dijal'nosti. T. 1. - Charkiv : Konstanta, 1995. - 82 s. - (Brož.) II 325.317/384(1)

Visnyk Charkivs'koho deržavnoho universytetu : zbirnyk naukovych prac'. No. 384, Problemy movy ta movlennevoji dijal'nosti. T. 2. - Charkiv : Konstanta, 1995. - S. 85-198. - (Brož.) II 325.317/ 384(2)

Visual FoxPro : tipy a triky v příkladech / N. Medič, V. Plecháč. - Vyd. 1. - Praha : GComp, 1997. - 101 s. - (brož.) 599.071

Vítr a prach / R. Ausländer. - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 1997. - 143 s. - (brož.) 783.081

Všechno nejlepší na společné cestě / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.273

Z / L. Klíma. - Praha : Lege artis, 1997. - 205 s. - (váz.) 783.066

Životní moudrost na každý den / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.279

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist