Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry

za květen-červen 1997

Abeceda tenisu : průvodce mladého hráče tenisu / A. Sanchez-Vicario. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 45 s. - (váz.) II 832.421

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. [126], Gymnica. Vol. 26 / editor-in-Chief K. Měkota. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1996. - 65 s. - (brož.) 350.398/ 126

Aféry fotbalových trávníků / J. Macků. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 179 s. - (váz.) 783.731

Agroturistika / D. Vaněček. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 164 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.633

Akvarel : příručka pro výtvarníky / [José Maria Parramón Vilasaló] ...[et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 95 s. - (váz.) 599.242

Alechinova obrana B03. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 64 s. - (brož.) 783.642

Alekhine Defence B 05. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.640

Alekhine's Defence B04 I : 4. ... g6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.641

Anglická hra A 13-14 I. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 58 s. - (brož.) 783.644

Antonín Kroča / [text Petr Holý] - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.551

Archeologie na Pražském hradě / J. Frolík, Z. Smetánka. - 1. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 241 s., obr. příl. - (váz.) 599.427

Architekt Josef Zítek : katalog díla / uspořádal K. Ksandr. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1996. - 145 s. - (brož.) II 832.508

10. aukce vzácných knih, grafik, map a dokumentů 15.-20. století : Praha, Hudeb. salonek Nosticova paláce 17.05.1997-18.05.1997. - Praha : Zodiak, 1997. - 120 s., 16 s. obr. příl. + 1 příl. -(Brož.) 599.332

Autodesk 3D Studio 4.0/MAX / D. Řeháček. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 27, 350 s. + 1 CD-ROM. - (brož.) 599.261

Autokempinky České republiky. - 3. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 44 x 66 cm. - (brož.) 783.534

Bienále české grafiky : Ostrava 12.11.1996-31.12.1996 / [úvodní text Petr Beránek, Petr Pavliňák] - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1996. - Nestr. - (brož.) II 832.257

Bohuslav Reynek (1892-1971) : Galerie výtvarného umění, Litoměřice 03.12.1996-26.01.1997 / [texty katalogu Ludvík Kundera, Jiří Šerých] - Litoměřice : Galerie výtvarného umění, [1996]. - 51 s. + 1 příl. - (brož.) 599.340

Brad Pitt : hvězda Hollywoodu / G. Catalan. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 93 s. - (brož.) 783.172

Břicho, pás a boky - Bodytrainer : desetiminutový program pro pěknou postavu / S. Letuwnik. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 94 s. - (brož.) 599.238

Bulletin of the National Gallery in Prague. 1995-1996. 5-6. - Prague : The National Gallery, 1997. - 299 s. - (brož.) II 827.349/ 1995-1996(5-6)

Byly časy, byly 5 : 100 písniček z Horňácka z výběrové reedice sbírek F. Sušila, F. Bartoše a J. Poláčka. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1997. - 64 s. - (Brož.) 783.023

Bývalý cisterciácký klášter Vyšší Brod / J. Pavel. - Český Krumlov : Okresní národní výbor, 1971. - 28 s. - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice. -(Brož.) 468.450

Camp 4 : vzpomínky yosemitského skálolezce / S. Roper. - Vsetín : Trango, 1997. - 283 s. - (váz.) 783.455

Camping : region Liberec. - 1. vyd. - Liberec : Okresní úřad, 1996. - Nestr. - (Brož.) 783.472

Caro Kann : B 13. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 64 s. - (brož.) 783.657

Caro-Kann : B 10 1 : 2. c2-c4. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 59 s. - (brož.) 783.656

Caro-Kann : B 18. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.659

Caro-Kann : B 19. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.660

Catalan System : E 05. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.654

Cesty po ateliérech : 1976-1986 / J. Šetlík. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 300 s. - (váz.) 599.266

Chopin : citový itinerář / . Ruggieri. - Vyd. 1. - Praha : Iris, 1997. - 160 s., obr. příl. - (IRIS ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 783.016

Chráněná území Pojizeří / [text Jiří Dvořák, Hana Hlavová] - Semily : Okresní úřad, 1995. - Nestr. - Referát životního prostředí, Semily. - (Brož.) 599.111

Chrudimský sloup Proměnění Páně / [Tomáš Pavlík] - 1. vyd. - Chrudim : Pors 52 Chrudim, 1997. - 31 s. - (Brož.) 599.082

Chvalozpěvy : výběr z databáze křesťanských písní. - Praha : F-nadace, [asi 1997]. - 198 s. - (váz.) 783.251

Complete Games of Alekhine. Vol. 2, 1921-1924 / V. Fiala, J. Kalendovský. - 1. Publ. in Czech Republic. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 458 s., příl. - (váz.) 589.427/ 2

Complete Games of Alekhine. Vol. 2, 1921-1924 / V. Fiala, J. Kalendovský. - 1. Publ. in Czech Republic. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 458 s., příl. - (brož.) 589.421/ 2

Cyril Urban : krajina : Foyer Měst. divadla ve Zlíně 17.12.1996-30.03.1997 / [příprava katalogu Ladislava Horňáková] - [Zlín] : [Státní galerie], [1996]. - Nestr. - (Brož.) 783.088

Čáry máry s malířem / J. Cita. - 1. vyd. - Hradec Králové : VANN, 1997. - Nestr. - (brož.) 782.720

Česká televize v roce. 1996. - [Praha] : Česká televize, 1997. - 44 s. - (brož.) E 981.316/ 1996

Česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý slovník pojmů z oblasti animovaného filmu / J. Kubíček. - 1. vyd. - Praha : Filmová a televizní fakulta AMU, 1997. - 70 s. - Katedra animované tvorby, Praha. - (brož.) S II 832.453

Člověk Michelangelo : román / F. Rey. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1996. - 582 s. - (Prostor ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 783.216

Člověk v přírodě - příroda v člověku : sborník ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví 1897-1997 / [sestavili E. Bosák., J. Beranová] - Vyd. 1. - Praha : Český horolezecký svaz, 1997. - 132 s. - (Brož.) 598.980

Dakarský deník : rallye Dakar-Agades-Dakar 1997 / J. Vrátil, R. Dvořáková. - Brno : CermAktivity, [1997]. - 186 s. - (váz.) II 832.645

Dalibor Chatrný : capriccio : zásahy do fotografií : Galerie U bílého jednorožce v Klatovech 04.03.1997-20.04.1997 / [text napsal Antonín Dufek] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1997. -Nestr. - (brož.) E 981.301

Dalších 199 výtvarných činností : náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let / M. Kohl, C. Gainer. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 258 s. - (brož.) 599.400

Dámským pěšcem 2.Jf3 1. D02. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 72 s. - (brož.) 783.635

Deník aneb Smrt režiséra. Díl 1, 1988-1993 / I. Chaun. - Vyd. 1. - Praha : ERM, 1995. - 584 s. - (váz.) 783.131/ 1

Dějiny chrámu sv. Martina v Třebíči / R. Zejda. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 59 s. - (brož.) 598.978

Dějiny malířství od renesance k dnešku / A. Krauss. - Praha : Slovart, 1996. - 128 s. - (váz.) II 832.339

Dějiny odívání : renesance : (15. a 16. století) / L. Kybalová. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 174 s. - (váz.) 599.355

Divácká opera : přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi / Č. Gregor. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1996. - 147 s. - (váz.) 599.357

Dobytí Troje aneb nejen sloni mají paměť / Z. Veselovský. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1995. - 145 s. - (brož.) 783.014

Dopisy Bohuslavu Reynkovi 1923-1926 / S. Renaud. - Zlín : Archa, 1996. - 126 s. - (váz.) 783.061

Doteky s uměním a časem. Díl 1, Přehled evropských dějin umění od pravěku do konce renesance / J. Maliva. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 149 s. - Fakulta výtvarných umění, Brno. -(brož.) E 981.313/ 1

Dutch Defence : A 89. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 54 s. - (brož.) 783.634

Ej, moja paranoia! / J. Vodňanský. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 262 s. - (váz.) 783.298

Ekonomika a řízení technické infrastruktury / J. Hlaváč, J. Rektořík, E. Skřídlovská. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 183 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.656

Encyklopedie Computer Designu / B. Kňourek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 9, 234 s., obr. příl. - (brož.) 599.257

Encyklopedie ručních prací : pletení, háčkování, vyšívání, goblény, patchwork, prošívání, aplikace, koberečky, vzory a popisy. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 254 s. - (Ikar ; váz.)-(Knižní klub ; váz.) II 832.258

Energie pro celý den / G. Eggetsberger. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 126 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ivos ; váz.) 599.080

English Opening A 15. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.645

Estetika pro ekonomy / V. Kyprý. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 169 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.486

Eva Kučerová-Landsbergrová / [text Karel Bogar] - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.552

Feng Shui - umění bydlet : staré čínské umění harmonického uspořádání Vašeho domu / Kwan Lau. - Praha : Pragma 1996. - 98 s. - (brož.) 599.118

Film / D. Parkinson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 162 s. - (váz.) II 832.460

Fotbal : top 20 : české hvězdy : události, data, postřehy, zákulisí / V. Houška, O. Červinka. - 1. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1997. - 120 s. - (váz.) II 832.479

Fotbalová ročenka 1996 / M. Bureš, J. Železný. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 181 s. - (brož.) 599.333

Francouzská hra : C07-09 1. - Olomouc : Moravský šach, 1996. - 62 s. - (brož.) 783.664

František Hodonský, Tomáš Švéda : obrazy : Znojmo, Dům umění - Jihomoravské muzeum 03.1991-04.1991 / [text Pavel Ondračka] - Znojmo : Dům umění Jihomoravského muzea, 1991. - Nestr. - (Brož.) II 860.706

František Pavlů : medaile, sochy, muchláže, obrazy : Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie 03.04.1997-01.06.1997 / [úvodní text Antonín Langhamer] - Jablonec nad Nisou : Muzeum skla abižuterie, 1997. - Nestr. - (brož.) 598.977

French def : Tarrasch var : C03, C04. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 62 s. - (brož.) 783.646

French def : C11 1. 4. e5, jezdec fd7, 5. f7. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 68 s. - (brož.) 783.647

French def : C11 2. 4. e5 without jezdec fd7, 5. f4. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.648

French def : C11 3. without 4. e5. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.649

French Defence : C15. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 59 s. - (brož.) 783.650

50 Bilder aus Böhmen und Mähren / Text L. Petráňová. Fotografien von D. Kusák. - Praha : Dita, 1996. - 71 s. - (brož.) 599.140

Fyziologie tělesných cvičení / M. Máček, J. Máčková. - Praha : Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. - 95 s. - (brož.) 598.641

Golf. Ročenka časopisu Golf a České golfové federace. 1997. - Praha : MPAC, 1997. - 80 s., příl. - (Brož.) 596.613/ 1997

Góry - literatura - kultura. T. 2 / redaktor J. Kolbuszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 141 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 780.901/ 2

Grünfeld Defence : D 91. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.652

Grünfeldova indická : D85 2. 8. Vb1. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 56 s. - (brož.) 783.653

Hana Hegerová ... a láska klečí na hrachu / literárně zpracovali A. Georgiev, P. Niederlová. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1997. - 172 s. - (váz.) 783.058

Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa / [editors Hansjürgen Brachmann, Jan Klápště] - Prague : Institute of Archaeology, 1996. - 172 s. - (brož.) II 832.256

Hádanky a luštěniny na prázdniny / J. Žáček. ilustrovala O. Ptáčková. - Vyd. 1. - Praha : Šulc, 1997. - 32 s. - (brož.) 783.554

Hezčí nad všecky je svět herecký / M. Besserová. - Praha : Poker AV, [1997]. - 95 s. - (Brož.) II 860.742

Hrad Rožnov : minulost i současnost / [text sestavil Richard Sobotka] - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Městský úřad, 1997. - 79 s. - (Brož.) 599.442

Hry do klubovny. 1, S tužkou a papírem / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - 29 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.721/ 1

Hry do klubovny. 2, S tužkou a papírem / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 30-59. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.721/ 2

Hry do klubovny. 3 / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 60-90. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.721/ 3

Hry do klubovny. 4, Okolo stolu / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 91-120. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.721/ 4

Hry do přírody. 1, Honičky na louce a na hřišti / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 121-150. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 1

Hry do přírody. 2, Honičky na louce a na hřišti / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 151-180. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 2

Hry do přírody. 3, Hry s míčem a kamínky / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 181-210. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 3

Hry do přírody. 4, Hry s míčem a kamínky / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 211-240. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 4

Hudlická- Libomyšlská : polka / J. Poncar. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 22 hlasů. - (Brož.) E 981.323

I hlavy zemí píší knihy / M. Garncarz. - 2. vyd. - Praha : ASO, 1997. - 63 s. - (brož.) 598.829

Ilustrovaná encyklopedie country / [Alan Cackett] - Praha : Talpress, 1997. - 216 s. - (váz.) II 832.548

Italské renesanční umění z českých sbírek : obrazy a sochy : Nár. galerie v Praze: Šternberský palác 28.11.1996-07.03.1997 / [autorka katalogu Olga Pujmanová] - Vyd. 1. - Praha : Národnígalerie, 1997. - 351 s. + 1 příl. - (Brož.) II 832.469

Ivan Kafka : Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 29.04.1997-01.06.1997. - Litoměřice : Galerie výtvarného umění, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.509

Ivan Komárek : pocta manýrismu : 1994-1997 : Čes. muzeum výtvarných umění: Dům U černé Matky Boží, Praha 24.04.1997-15.06.1997. Galerie moderního umění, Hradec Králové 26.06.1997-31.07.1997 / [úvodní text Jan Kříž] - [Praha] : [České muzeum výtvarných umění], [1997]. - Nestr. - (brož.) E 981.311

Ivan Kříž, fenomén linearity : (kresby a kovové objekty) : Stát. galerie ve Zlíně: Graf. kabinet zlínského zámku 10.12.1996-09.02.1997 / [texty v katalogu Ivo Sedláček] - Zlín : Státnígalerie, 1996. - Nestr. + 1 příl. - (Brož.) 783.090

Jan Tomáš Fischer (*25. 11. 1912 - +7. 3. 1957) : stálá expozice medailérského díla : keramické reliefy s malbou pod glazurou : katalog výstavy keramických reliéfů, medailí, plaket a drobnéplastiky : Dům umění Jihomor. muzea ve Znojmě 11.1992-01.1993 / [odborný text Klára Benešovská, Marie Jůdlová, Taťána Kučerovská] - Znojmo : Jihomoravské muzeum, 1992. - Nestr. - (Brož.) E 981.302

Já, Claudia, ty Claudie : životopis Claudie Cardinalové / C. Cardinal, A. Mori. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1997. - 258 s., obr. příl. - (váz.) 783.204

Josef Čapek / J. Slavík, J. Opelík. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 601 s. - (váz.) II 832.580

Karel Kuklík : fotografie : 1959-1996 : Galerie G 4, Cheb 03.1997 / [text Jan Kříž] - Cheb : "Galerie G 4", 1997. - Nestr. + 1 příl. - (Brož.) E 981.317

Karlštejn : vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí / F. Fišer. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 367 s. - (váz.) II 832.427

Katalog nových vzorů křížkových výšivek : výšivka do rohu, slovácké třepení, benátský křížek, brázdička, psaníčkové lemy, vyšívací rám / J. Svobodová. - Praha : Petrklíč, 1994. - 86 s. -(brož.) II 832.411

Kazimír Malevič a suprematismus / J. Padrta. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 311 s. - (váz.) 599.267

Když vítr teče trávou / E. Radok. - Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení, [asi 1996]. - 38 s., obr. příl. - (Brož.) 783.258

Kelly Family : "Sometimes I wish I were an Angel" / L. Reinhard. - Praha : Pragma, 1996. - 127 s. - (váz.) 783.130

Kelly Family / P. Wendling. - Praha : Pragma, 1996. - 135 s., obr. příl. + 1 příl. - (brož.) 783.171

Kniha o józe : kompletní průvodce / L. Lidell, N. Rabinovič, G. Rabinovič. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 190 s. - (brož.) 599.255

Kouzelnické pokusy z chemie : 48 efektních pokusů pro chemii základní a střední školy / M. Straka. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 32 s. - (Brož.) 783.247

Krajinomalba : příručka pro výtvarníky / [José Maria Parramón Vilasaló] ...[et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 95 s. - (váz.) 599.241

Královská indická : E87-88. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 59 s. - (brož.) 783.658

Královská indická : E92 3. 7.Se3. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 64 s. - (brož.) 783.673

Kreslete si s námi / K. Cikánová. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1997. - 123 s. - (váz.) II 832.424

Kvalifikace mistrovství Evropy Euro 96 England Česká republika vs. Lucembursko : Praha, stadion AC Sparta 15.11.1995. - S.l. : s.n., 1995. - Nestr. - (Brož.) 598.767

Landek : svědek dávné minulosti / [k vydání připravil Pravomil Vokřínek] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - 120 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.567

Landek : Witness of a Distant Past / [for Publishing prepared by Pravomil Vokřínek] ... [et al.]- 1st Ed. - Ostrava : Librex, 1996. - 119 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.568

Landek : Zeuge der längstvergangenen Zeit / [zur Veröffentlichung von Pravomil Vokřínek vorbereitet] ... [et al.]- 1. Aufl. - Ostrava : Librex, 1996. - 119 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.569

Leonard Bernstein / M. Secrest. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 450 s., obr. příl. - (váz.) 783.444

Lindner : katalog a ceník potřeb pro sběratele známek, mincí a telefonních karet. Platí od 1. 7. 1995. 1995-1996. - [Praha] : [Filatelie], [1996]. - 77 s. - (Brož.) 597.932/ 1995-96

Listy : encyklopedická edice. 2, Čeští hudební skladatelé / [sestavili Eliška Chrobáková, Antonín Vacek] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1997. - 40 listů. - (brož.) E 981.319/ 2

Malovaný nábytek : ze sbírek Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm : průvodce výstavou / text E. Haroková. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1996. - 20 s. -(brož.) 599.217

Městské divadlo Brno : sezóna 1995-1996. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 90 s., obr. příl. - (Váz.) II 832.426

Michaela Brachtlová / [text Zdenek Primus] - Cheb : "Galerie 4", [1997]. - 24 s. - (Brož.) II 832.356

Michal Kern : Galerie U bílého jednorožce, Klatovy 1995 / [text Jiří Valoch, Helena Hrdličková] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1995. - Nestr. - (brož.) II 832.566

Mimo nebezpečí : rozhovory s horolezci / N. O'Connell. - 1. vyd. - Vsetín : Trango, 1997. - 344 s. - (váz.) 783.456

Mladý zálesák / C. Lux. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 237 s. - (váz.) II 832.402

Moderní základy golfu / B. Hogan, H. Wind. - Praha : Pragma, 1996. - 118 s. - (váz.) 599.105

Mosty přes řeku diamantů / P. Dufek. - Vyd. 1. - Pardubice : Spektrum D, 1997. - 91 s. - (Váz.) II 860.710

Mutantní materiály v soudobém designu : Praha, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác 16.05.1997-10.08.1997 / [text Paola Antonelli] - Praha : Národní galerie, 1997. - Nestr. -(brož.) II 832.550

Mystical stonescapes of Prague Jewish town and Czech countryside / [Text Freema Gottlieb] - Praha : Tvorba, [asi 1996]. - Nestr. - (brož.) 599.114

Národní písně moravské. Kniha 1, Písně baladické / sebral F. Bartoš. hudebně pořádal L. Janáček. - 2. vyd., v ERM 1. vyd. - Praha : ERM, 1995. - 141 s. - (váz.) 783.200/ 1

Náš dům 96 : rodinné domy : informace, realizace, projekt, příprava : 36 návrhů ve 3 alternativách / [Lubomír Křivka] ... [et al.]- Praha : Architektonická kancelář Křivka, 1996. - 40, 328,33 s. - (váz.) II 832.243

Nedejte se : možnosti obrany ženy / J. Nussberger. - Praha : MAC, 1997. - 107 s. - (brož.) 599.520

Německé sportovní idiomatické vazby / P. Petržela ...[et al.]. - Brno : Paido, 1996. - 61 s. - (brož.) 598.876

Nimcovičova indická : E30-E31. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 60 s. - (brož.) 783.665

Nohy a hýždě - Bodytrainer : desetiminutový program pro pěknou postavu / S. Letuwnik. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 94 s. - (brož.) 599.237

Obnova a rekonstrukce památek / M. Kříž. - 2., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 165 s. - VUT. - Fakulta architektury, Brno. - (brož.) S II 832.438

Obnova Babylona : znamení posledních časů / C. Dyer, A. Hunt. - Ostrava : A-Alef, 1997. - 124 s., obr. příl. - (brož.) 599.224

Obrazy a plastiky výtvarných umělců druhé poloviny 20. století / K. Štoll. - Praha : Petrklíč, 1995. - 160 s. - (váz.) II 832.419

Obrázky pro kavárnu i dům / J. Slíva. - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1996. - 119 s. - (váz.) 783.454

Oldřich Kulhánek : kresby a grafiky : 1964-1996 / E. Petrová. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 233 s. - (váz.) II 832.644

Oldřich Kulhánek : Drawings and Prints : 1964-1996 / E. Petrová. - 1st Ed. - Prague : Akropolis, 1997. - 233 s. - (váz.) II 832.643

Olejomalba : příručka pro výtvarníky / [José Maria Parramón Vilasaló] ...[et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 95 s. - (váz.) 599.240

Optimální působení tělesné zátěže : sborník z 3. ročníku vědeckého semináře : Hradec Králové 12.09.1996-13.09.1996. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 118 s. - Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy, Hradec Králové. - (brož.) 599.324

Ostrava : (portrét města) / M. Polášek. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr., 127 obr. na příl. - (váz.) II 832.647

Otázky prezentace, interpretace a instalací současného výtvarného umění : sborník příspěvků konference : Zlín, Academia centrum Fak. technologické 25.09.1996-26.09.1996 / [redakce LudvíkŠeveček] - Zlín : Státní galerie, 1996. - 103 s. - (brož.) II 832.303

Otto Stritzko : obrazy : Moravská galerie, Brno: Pražákův palác 10.04.1997-24.08.1997 / [autor textu Ivo Binder] - Brno : Moravská galerie, 1997. - 56 s. - (brož.) II 832.380

50 let Základní umělecké školy v Uherském Brodě : 1946-1996. - Uherský Brod : Základní umělecká škola, 1996. - 40 s. - (Brož.) E 981.304

Památky středních Čech : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. 10. 1. - Praha : Práh, 1996. - 66 s. - (brož.) 588.895/ 10(1)

Památky středních Čech : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. 10. 2. - Praha : Práh, 1996. - 76 s. - (brož.) 588.895/ 10(2)

Pavel Kopřiva- Jiří Černický : vybledlí : Galerie U bílého jednorožce v Klatovech 04.03.1997-20.04.1997 / [text Ludvík Hlaváček] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.564

Pavel Odvody- Suzanne Pastor- Zuzana Rudavská- Naďa Synecká : rozměry světla : Galerie U bílého jednorožce v Klatovech 26.04.1997-15.06.1997 / [texty v katalogu Charlotta Kotíková] ... [etal.]- Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.565

Peter Sedgley : obrazy, světelná kinetika, světelné instalace : Čes. muzeum výtvarných umění v Praze 01.05.1997-29.06.1997 / [autoři textů Arsén Pohribný, Jan Sekera, Jiří Valoch] - [Praha] :[České muzeum výtvarných umění], [1997]. - Nestr. - (brož.) E 981.312

Petr Veselý : kresby, objekty : Galerie U bílého jednorožce v Klatovech 04.03.1997-20.04.1997 / [text Jana Šálková] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.355

Petroff Defence : C42. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.655

Pět tantrik : tajemství věčného mládí / Andro. - Praha : Pragma, 1996. - 104 s. - (brož.) 783.249

Pět Tibeťanů pro děti : 5 prastarých tibetských cviků pro tělesné a duševní zdraví a rovnováhu dítěte / B. Simonsohn. - Praha : Pragma, 1996. - 125 s. - (brož.) 783.164

Pirc Defence : B 07 1 : 2. d4jezdec f6, 3. jezdec c3 c6, 6. f4. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 56 s. - (brož.) 783.668

Pirc Defence : B 07 2 : 2. d4 jezdec f6, 3. jezdec c3 c6 without 4. f4. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.669

Pirc Defence : B09. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.670

Píseň o Acnavi / L. Novák. - Praha : Kovalam, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 860.789

Planeta tajuplných světů : velká cesta po nejpodivuhodnějších místech na Zemi / [Duncan Brewer, John Clark, Casey Horton] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1997. - 432 s. - (váz.) II 832.401

Počítání času / Z. Maléřová. fotografie V. Bohdan. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1997. - 153 s. - (váz.) E 981.298

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc : Olomouc 23.09.1995-14.10.1995. 1995. - [Olomouc] : Ars Viva, 1995. - Nestr. - (Brož.) 598.769/ 1995

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc : Olomouc 21.09.1996-12.10.1996. 1996. - [Olomouc] : Ars Viva, 1996. - Nestr. - (Brož.) 598.769/ 1996

Pomníky a zapomníky / Z. Hojda, J. Pokorný. - 2. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 280 s. - (váz.) 599.423

Praha Jana Rambouska v obrazech, kresbách a grafice : Praha, Muzeum hlavního města Prahy 26.09.1996-01.12.1996 / E. Bužgová. - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1996. - Nestr. - (Brož.) 599.200

Praktická televizní estetika : učebnice pro budoucí dramaturgy a redaktory uměleckých, publicistických a zábavných pořadů / D. Makovička. - 1. vyd. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1996. - 91 s. - Divadelní fakulta, Brno. - (brož.) 599.003

Prasečinky, na to je užije / ilustration P. Urban. - Smržovka : Jan Kohoutek, 1997. - Nestr. - (Váz.) 783.692

Pravidla netradičních rekreačních sportů. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - 28 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 599.510

Proměny Valašského Meziříčí na pohlednicích / J. Janoušek. - Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 1996. - 71 s. - (Brož.) 599.141

Prsa a paže - Bodytrainer : desetiminutový program pro pěknou postavu / S. Letuwnik. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 94 s. - (brož.) 599.239

Přivítání- Tetínská : valčík : polka / J. Poncar. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 22 hlasů. - (Brož.) E 981.322

Příběhy bílé a černé : Nár. galerie v Praze - Sbírka moderního umění: Veletržní palác 07.03.1997-04.05.1997 / [úvodní text Jaroslav Anděl] ... [et al.]- Praha : Národní galerie, 1997. - 95 s.- (brož.) E 981.309

Příběhy mého života / J. Marais. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1997. - 259 s., obr. příl. - (váz.) 783.693

Příručka uživatele systému ISMN. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 34 s. - Národní agentura ISMN v ČR, Praha. - (brož.) 598.627

Pyramidy : tajemství minulosti / M. Verner. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 407 s., obr. příl. - (váz.) 599.428

Queen's Gambit : D 35 1 : 4. cxd5 exd5 5.střelec g5 střelec e7. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.626

Queen's Gambit : D 35 2 : without 4. cxd5 exd5. střelec g5. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.627

Queen's Gambit : D 36.1. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.628

Queen's Indian Defence : E 14. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.629

Queen's Pawn D02 2 : 2.Ng1-f3 Ng8-f6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 56 s. - (brož.) 783.630

Queen's Pawn D03 3 : 2.Ng1-f3 Bc8-f5 : 2.Ng1-f3 c7-c5. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 56 s. - (brož.) 783.631

Renata Rozsívalová - Tapiserie : Brno, Mor. galerie. Liberec, Severočes. muzeum 11.1996-01.1997 / [úvodní text Eliška Lysková] - Brno : Moravská galerie, 1996. - 31 s. - (brož.) II 832.305

Rétiho hra : A05. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 64 s. - (brož.) 783.671

Rétiho hra : A06, A09. - Olomouc : Moravský šach, 1995. - 63 s. - (brož.) 783.672

Ročenka : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice. 1996. - Průhonice : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, [1996]. - 62 s. - (brož.) 518.838/ 1996

Rok s Robinsonem / K. Černá. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 35 s. - (Brož.) 783.246

Ruy Lopez : Exchange var : C68,69 1. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 58 s. - (brož.) 783.666

Ruy Lopez : Exchange var : C68,69 2. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.667

S ozvěnou starých mistrů : pražská kabinetní malba : 1690-1750 : Nár. galerie v Praze: Šternberský palác 20.03.1997-18.05.1997. H. A. Ulrich-Museum v Braunschweigu, (DB) 05.06.1997-17.08.1997 / H. Seifertová, A. Ševčík. - Praha : Národní galerie, 1997. - 217 s. - (váz.) II 832.461

Samomluvy / O. Redon. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 311 s. - (váz.) 783.346

Sběratelské zprávy : informační bulletin. Autorský rejstřík. Č. 71-80. - [Hradec Králové] : [Česká numismatická společnost], [1996]. - 14 s. - (Brož.) 488.659/ 71-80(Rejstř.)

Sběratelské zprávy : informační bulletin. Č. 81. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, [1997]. - 38 s. - (brož.) 488.659/ 81

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada hudebněvědná. H. Č. 30. 1995. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 130 s. - (brož.) 416.695/ 30(1995)

Sborník příspěvků semináře didaktiků tělesné výchovy České Republiky a Slovenské Republiky. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 84 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy,Ostrava. - (brož.) S II 832.433

Scandinavian Defence : B01 1. with 2. exd5, dáma xd5. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.651

Scotch Game C45 I : 4. ... jezdec f6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 59 s. - (brož.) 783.643

SEMI-SLAV I. D45. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 56 s. - (brož.) 783.639

Shadows of Flames - Stíny plamenů : Praha, Staroměstská radnice 20.11.1996-08.12.1996. - Praha : [Galerie hlavního města Prahy], 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.688

Slav Defence : D 13. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.632

Slav Defence : D15 1 : with 4. ...a6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.633

Sluch pro harmonii a jeho diagnostika / J. Luska. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 66 s. - (brož.) S II 832.440

Sociální politika v sídlech a regionech : vybrané otázky / L. Průša. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 157 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.483

Sport texts / T. Engelová...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 206 s. - Katedra cizích jazyků Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha. - (brož.) 599.042

Srandy kopec. 8 / R. Pilgr. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - Nestr. - (brož.) 774.337/ 8

Staré umění Znojemska : stálá expozice gotického a barokního umění ze sbírek Jihomoravského muzea Znojmo : průvodce expozicí : Znojmo, Dům umění JMM / [autoři textu Pavel Ciprian, Libor Šturc] - Znojmo : Jihomoravské muzeum, 1996. - 31 s. - (Brož.) 599.112

Suché květiny : kytice, věnce a kytičky koření / R. Strobel-Schulze. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 87 s. - (brož.) II 832.299

Světoví dramatici / napsal J. Císař. ilustrovali J. Lockerová, P. Major. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (Fragment ; váz.)- (Knižní klub ; váz80-7176-501-5.) II 832.340

Symboly židovského života : mystický výklad náhrobních reliéfů / [text Freema Gottlieb] - Praha : Tvorba, [asi 1996]. - Nestr. - (brož.) 599.113

Štíhlé boky : nové dynamické cvičení k zeštíhlení a zpevnění hýždí a stehen / K. Amen. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 120 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 599.043

Tattvy : tajemné vesmírné síly ovlivňují váš život / J. Pátek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 101 s. - (brož.) 783.241

Televizní příběh : učebnice pro posluchače rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky / D. Makovička. - 1. vyd. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1996. - 52 s. - Divadelní fakulta, Brno. - (brož.) 599.004

Testament mistra Wu / M. Míčko. - 2. vyd., v Kovalamu 1. vyd. - Praha : Kovalam, 1997. - 109 s. - (váz.) 782.998

Tichá noc- Zvoneček : (polka) / J. Hotový. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1993. - 48 hlasů. - (Brož.) E 981.324

Tomas Rajlich : kresby 1965-1976 : Galerie Zámek Klenová 30.03.1997-11.05.1997 / [úvodní text Philip Peters] - Klatovy : Galerie Klatovy/Klenová, [1997]. - Nestr. - (brož.) II 832.354

Trénink vrhu a hodů / J. Šimon. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 82 s. - (brož.) S II 832.371

Tváře a těla Říše středu : čínské umění 90. let : Praha, Galerie Rudolfinum 13.03.1997-01.06.1997 / [Ed. Ladislav Kesner] - Praha : Galerie Rudolfinum, 1997. - Nestr. - (brož.) II 832.304

Tváře jak dětské prdelky aneb příběhy českého filmaře / V. Olmer. - Praha : HAK, 1997. - 240 s. - (váz.) 783.604

Úvod do sochařství : technika práce s hlínou, krok za krokem na 150 vyobrazeních (obrazech a fotografiích) / J. Lang. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 79 s. - (váz.) II 832.571

Územní plány a urbanistické studie : sborník příkladů : 1993-1996 / [Zdenka Hladišová] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1997. - 205 s. - (Brož.) II 832.379

Valašské Meziříčí na starých pohlednicích / J. Janoušek. - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Městský úřad, 1992. - 47 s. + 1 příl. - (Brož.) 599.142

Ve spárech rock'n'rollu / T. Bednařík. - 1. vyd. - Lišany : Martin Rajchl, 1997. - 231 s. - (brož.) 599.316

Velcí impresionisté / uspořádal B. Bernard. - Vyd. 1. - Praha : Grafoprint-Neubert, 1997. - 269 s. - (váz.) E II 991.064

Velké táborové hry / J. Lukášek. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 158 s. - (brož.) 783.354

Volga gambit : A 57 1 : 4.cxb5 a6 5.b6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.661

Volga gambit : A 57 2 : 4.cxb5 a6 5.f3. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.662

Volga gambit : A 57 3 : 4.cxb5 without 4. ...a6. - Olomouc : Moravian Chess, 1996. - 60 s. - (brož.) 783.663

Všechno o zahradě : návody, jak se stát architektem své zahrady / J. Brookes. - 5. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 288 s. - (váz.) II 832.463

Vytápění domů a bytů / J. Dufka. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 127 s. - (brož.) 598.904

Vyzvaná ideová urbanistická soutěž na zpracovatele územního plánu sídelního útvaru Sušice / [editor Josef Spěváček] - Sušice : JSP Country, 1997. - 12 s. - (Brož.) II 832.555

Výchova dramatickou improvizací / B. Way. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 218 s. - (brož.) 599.186

Výtvarné umění : výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika) / J. Baleka. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 429 s. - (váz.) II 832.570

Výtvarní umělci okresu Hodonín / A. Salajka. - Vyd. 1. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1996. - 81 s. - (brož.) E 981.314

Z mapy Unesco / J. Kučera, D. Líbal ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1997. - 214 s. - (váz.) II 832.576

Základní úpoly, úpolové sporty a umění I / I. Fojtík, L. Michalov. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 131 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy, České Budějovice. - (brož.) 599.516

Zápisná kniha pražských stavitelů : 1639-1903 : edice / I. Ebelová. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1996. - 93 s. - (brož.) 599.199

Zátiší : příručka pro výtvarníky / [José Maria Parramón Vilasaló] ...[et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 95 s. - (váz.) 599.243

Zdeněk Beran : odvrácená strana obrazu : Galerie moderního umění v Hradci Králové 07.1996-08.1996 / [úvodní text Jan Kříž] - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1996. - 1 list. -(Brož.) II 860.720

Zdravotní tělesná výchova : metodické texty pro školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy. Část 2 / M. Kyralová... [et al.]. - Praha : Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. -175 s. - (brož.) 598.640/ 2

Zpěvník ke kazetě žalmů Srdce čisté - Šalmíjá. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 37 s. - (brož.) 783.190

Židle : Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně 24.04.1997-25.05.1997 / J. Macholán. - Brno : Moravská galerie, 1997. - Nestr. - (brož.) 599.150

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist