Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - L. Zemědělství

za květen-červen 1997

Agroturistika / D. Vaněček. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 164 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.633

Akvarijní ryby / D. Mills. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 72 s. - (váz.) 599.249

Akvárium : praktická příručka pro zakládání, ošetřování a udržování sladkovodních a mořských akvárií / P. Scott. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 191 s. - (váz.) II 832.578

Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha 24.04.1997 / [redakce Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1997. - 116 s., příl. - (Brož.) II 832.448

Angličtina pro posluchače ZF / K. Kasanová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 182 s. - (brož.) S II 832.493

44th Annual Congress on Medicinal Plant Research : Book of AbstractsPrague 03.09.1996-07.09.1996 / editors T. Vaněk, I. Valterová. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistryof the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 11, 161 s. + 1 příl. - (brož.) II 831.653

Biologická ochrana proti houbovým chorobám rostlin : (studijní zpráva) / E. Prokinová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 39 s. - (brož.) 598.690

Bioprodukty / J. Moudrý. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 37 s. - (brož.) 598.940

Chov a výkrm drůbeže v drobných chovech / F. Šonka. - České Budějovice : Dona, 1997. - 134 s. - (brož.) 599.233

Chov koní : cvičení / D. Misař, I. Jiskrová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 63 s. - (brož.) S II 832.495

Cibulové a hlíznaté rostliny / J. Štursa. ilustrace P. Žilák. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 223 s. - (váz.) 598.900

Důsledky nedostatečného hnojení : (studijní zpráva) / A. Flohrová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 48 s. - (Brož.) 598.764

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů II / J. Červenka. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 1997. - 135 s. - Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická fakulta, katedra obchodu afinancí, Praha. - (brož.) 599.036

Kouří se nám z udírny : uzení, grilování, rožnění / J. Dušátko. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 31 s. - (brož.) II 832.300

Les a praktická ekologická výchova v mateřských školách / J. Hederer, H. Schmidbauer. - 1. vyd. v ČR. - Praha : Pražské ekologické centrum, 1996. - 112 s. - (brož.) 599.183

Lexikon užitkových rostlin : zeleninová, bylinná a ovocná zahrada s více než 250 barevnými portréty / G. Steinbach. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 181 s. - (váz.) II 832.400

Lukařství a pastvinářství : ekologie travních porostů / F. Klimeš. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 140 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.636

MendelNET '96 : sborník z odborného semináře posluchačů postgraduálního doktorandského studia : Brno 19.09.1996. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 110 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.009

Metodický pokyn pro ekologické zemědělství : plné znění ... č. j. 655/93-340 ze dne 22. 6. 1993, po zapracování změn doplněných č. j. 50/94-330, 1595/94-300 ze dne 30. 9. 1994 a 1998/95-3130ze dne 4. 8. 1995. - [Praha] : [Agrostroj], [1995]. - 39 s. - (Brož.) 783.550

Mořské ryby / S. Frank. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 223 s. - (váz.) 599.074

Muškáty / C. Hofmann. - Ostrava : Blesk, 1997. - 96 s. + 2 příl. - (brož.) 599.529

Naše první terárium / M. Rogner. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1997. - 70 s. - (brož.) 599.034

O pejscích a tak.. / A. Odarčenko. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1996. - 32 s. - (brož.) 782.628

Obecná produkce rostlinná / F. Kostelanský ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 212 s. - (brož.) S II 832.496

Ochrana dřeva I : hlavní hmyzí dřevokazní škůdci / J. Urban. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 131 s. - (brož.) S II 832.638

Orientální mumio archar-taš : přírodní elixír zdraví / Z. Drozen. - 5. vyd. - Praha : DOZ, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.092

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodní konference : Brno 04.04.1997-06.04.1997 / vedoucí autorského kolektivu J. Červinka. - Brno : Mendelova zemědělská alesnická univerzita, 1997. - 153 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.279

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodního vědeckého sympozia : Brno 07.04.1997-08.04.1997. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 328 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.280

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodního vědeckého sympozia : Brno 07.04.1997-08.04.1997. Dodatky. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnickáuniverzita, 1997. - S. 331-341. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.280/ Dod.

Pokyny k ochraně okrasných rostlin / J. Spurný, K. Říha. - Vyd. 1. - Praha : JOB, 1996. - 132 s. - (brož.) 599.175

Prace z zakresu nauk lesnych. [1996]. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 164 s. - (brož.) 657.694/ 1996

Prace z zakresu nauk rolniczych. [1996]. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 337 s. - (brož.) 402.229/ 1996

Praktická cvičení z chovu zvířat : učebnice pro střední zemědělské školy. Díl 1 / J. Rozman ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 255 s. - (brož.) 599.359/ 1

Psovi přítelem v nesnázích / P. Skalka. - České Budějovice : Dona, 1997. - 133 s., obr. příl. - (brož.) 599.231

Ročenka : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice. 1996. - Průhonice : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, [1996]. - 62 s. - (brož.) 518.838/ 1996

Rozmnožování okrasných stromů a keřů / V. Walter. - Vyd. 2. - Praha : Brázda, 1997. - 310 s. - (váz.) 599.292

Ruralia I : Conference : Prague 08.09.1995-14.09.1995 / [editor Jan Fridrich] ... [et al.]- Prague : Institute of Archaeology, 1996. - 340 s. - (brož.) II 832.255

Sociologie venkova a zemědělství : úvod do problematiky / J. Šindlářová. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 64 s. - (brož.) S II 832.497

Sociologie venkova a zemědělství / V. Majerová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 146 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra řízení, Praha. - (brož.) 599.277

Stroje používané v rostlinné výrobě / J. Roh, F. Kumhála, P. Heřmánek. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 275 s. - Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, katedra zemědělských strojů, Praha. - (brož.) 599.276

Techagro 97 : sborník příspěvků ze 4. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky : Brno 06.04.1997-10.04.1997 / sestavil R. Janál, O. Šařec, J. Krechler. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.987

Technika a metody v ochraně rostlin I / K. Trunečka. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 120 s. - (brož.) S II 832.639

Technika pro živočišnou výrobu II / C. Kejík, J. Fryč. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 153 s. - (brož.) S II 832.641

Včelaření jako hobby / I. Diemer. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1997. - 95 s. - (brož.) 599.033

Velká kniha pro milovníky česneku : 225 vítězných předpisu z 15 ročníků kuchařských soutěží v kalifornské česnekářské metropoli Gilroy. - Praha : Pragma, 1996. - 170 s. - (váz.) 599.100

Vitamíny ve výživě hospodářských zvířat : (studijní zpráva) / P. Schneiderová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 37 s. - (brož.) 598.691

Výroba a využití kompostů v zemědělství / J. Váňa. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 38 s. - (brož.) 599.445

Výroba révového vína / V. Hubáček. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 40 s. - (brož.) 598.941

Význam hořčíku pro výživu rostlin, zvířat a člověka : (studijní zpráva) / J. Baier...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 54 s. - (brož.) 598.883

Zahradnická kvalitologie : seminární praktikum / J. Balík, K. Kopec. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 59 s. - (brož.) S II 832.498

Základy chovu koz / M. Fantová. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 49 s. - (brož.) 599.447

Základy pěstování pohanky a prosa / J. Petr, D. Hradecká. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1997. - 32 s. - (brož.) 599.446

Základy pěstování přadného a olejného lnu / J. Štaud, J. Vašák ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 64 s. - (brož.) 598.943

Základy včelaření / V. Veselý, F. Kamler, D. Titěra. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 39 s. - (brož.) 598.944

Základy výživy a technika krmení drůbeže / L. Kříž. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 48 s. - (brož.) 598.942

Zoologie pro zemědělce a lesníky / Z. Laštůvka ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1996. - 266 s. - Moravský svaz VTS. - Pobočka agronomické fakulty MZLU, Brno. - (brož.) 598.885

Zpráva o činnosti - Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha - Řepy. 1996. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1997. - 74 s., obr. příl. - (Brož.) 402.932/ 1996

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist