Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - J. Lékařství

za květen-červen 1997

Abeceda krásy : nenásilná cesta k atraktivnímu, pěstěnému a zdravému vzhledu. Objevit vlastní krásu znamená získat kouzlo osobnosti / M. Hellmiss. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 214s. - (váz.) 599.045

Afázie / P. Kulišťák...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 229 s. - (brož.) 599.057

AIDS : fakta - naděje / pod vedením Luca Montagniera - 2. čes. vyd. - Praha : Nadace pro život, 1996. - 68 s. - (Brož.) II 832.563

Amalgamová výplň / L. Roubalíková. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 66 s. - (brož.) 599.054

Analytická chemie pro farmaceuty / R. Karlíček ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 291 s. - (brož.) S II 832.624

44th Annual Congress on Medicinal Plant Research : Book of AbstractsPrague 03.09.1996-07.09.1996 / editors T. Vaněk, I. Valterová. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistryof the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 11, 161 s. + 1 příl. - (brož.) II 831.653

Antimikrobiální léčba plicních zánětů / V. Kolek. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 90 s., 11 obr. na příl. - (brož.) 599.055

Antropoložka na Marsu : 7 paradoxních příběhů / O. Sacks. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 251 s., obr. příl. - (váz.) 783.296

Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie / P. Klemera. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 91 s. - (brož.) S II 832.366

Applied Physics for Radiation Oncology / R. Stanton, D. Stinson. - Madison : Medical Physics Publishing, 1996. - 12, 366 s. - (váz.) II 832.404

Aromaterapie : vůně a duše : využití éterických olejů pro získání tělesné i duševní pohody / P. Damian, K. Damian. - 1. vyd. - Praha : Volox Globator, 1997. - 209 s., příl. - (váz.) 599.201

Aromaterapie plus : rostlinné oleje, éterické oleje.. / [Petr Brandtner] ...[et al.]- Ústí nad Labem : Cosmetic Karl Hadek, 1996. - 127 s. - (Brož.) 598.938

Bezpečnost práce / J. Čermák. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.157

Bezpečnost práce - výkon státního odborného dozoru / J. Augusta. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 48 s. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.313

Bezpečnost práce při manipulaci s materiálem a při jeho skladování / A. Dušátko. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce,Praha. - (brož.) 599.311

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva / V. Svoboda. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.312

Bezpečnost práce při svařování / F. Jirota. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.308

Bezpečnost práce v administrativě / T. Neugebauer. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.422

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování / L. Novák. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 31 s. + 1 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.310

Bezpečnost práce v potravinářském průmyslu / N. Sýkorová. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 24 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 599.309

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení : ČSN 33 2000. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.935

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení : ČSN 33 2000. - 2. dopl. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 598.936

Bone and Joint Disorders : Conventional Radiologic Differential Diagnosis / F. Burgener, M. Kormano. - Stuttgart : Georg Thieme, 1997. - 325 s. - (GTV ; váz.)- (TMP ; váz.) II 832.547

Carcinoma of the penis / J. Novák, I. Žídek. - 1st ed. - Praha : Praha Publishing, 1996. - 96 s., 108 obr. příl. - (váz.) 599.522

Chemická laboratorní technika pro farmaceuty / A. Hrabálek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 132 s. - (brož.) S II 832.625

Chronické hepatitidy v ordinaci praktického lékaře / J. Helcl...[et al.]. - Praha : Maxdorf, 1997. - 63 s. - (brož.) 598.793

Chrudimský sloup Proměnění Páně / [Tomáš Pavlík] - 1. vyd. - Chrudim : Pors 52 Chrudim, 1997. - 31 s. - (Brož.) 599.082

Cukr a sůl - dva bílé jedy : přirozený přístup k diabetu a hypoglykemii. Díl 1, Teorie / M. Kushi. - Olomouc : Votobia, 1997. - 202 s. - (brož.) 599.152/ 1

Current Directions in Radiopharmaceutical Research and Development / edited by S. Mather. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - 16, 237 s. - (váz.) 599.415

IV. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze : Hradec Králové 22.05.1997-24.05.1997. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 107 s. - (brož.) 599.557

Český lékař v Americe. Kn. 2, Nové Mexiko - země okouzlení / N. Auská. - Vyd. 1. - Praha : DITA, 1996. - 284 s. - (váz.) 771.547/ 2

Člověk jako víceúrovňová bytost zachycená automatickou kresbou / J. Brzobohatá, A. Červený. - Brno : Agape, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.070

Diagnostic Breast Imaging : Mammography, Sonography, Magnetic Resonance Imaging, and Interventional Procedures / S. Heywang-Köbrunner... [et al.]. - Stuttgart : Georg Thieme, 1997. - 13, 415s. - (GMV ; váz.)- (TMP ; váz.) 599.092

Diagnostika a léčba hyperlipidémií / J. Widimský. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 90 s. - (brož.) 599.056

Diety při onemocnění cukrovkou : recepty, rady lékaře. - Praha : Sdružení MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 598.687

Domácí sestřička : péče o nemocné doma / D. Hastings. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 224 s. - (váz.) 599.044

Duše a sebevražda / J. Hillman. - Vyd. 1. - Praha : Sagittarius, 1997. - 198 s. - (brož.) 599.330

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání : metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 111 s. - (brož.) 598.770

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání. Příloha: Pracovní listy / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 100 listů. - (brož.) 598.770/ Příl.

Energie pro celý den / G. Eggetsberger. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 126 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ivos ; váz.) 599.080

Estetická stomatologie I / E. Gojišová. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 138 s., 62 obr. na příl. - (brož.) 599.338

Eutanazie - ano či ne ? / B. Pollard. - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1996. - 210 s. - (brož.) 599.176

Éra antibiotik. - Říčany : Studio Evolving, 1997. - 123 s. - (Váz.) II 832.646

Farmaceutická chemie II/1 / J. Hartl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 105 s. - (brož.) S II 832.372

Farmakoterapie hyperlipidémií / P. Wagner. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 68 s. - (brož.) 599.089

Farmakovigilance a ochranné lhůty veterinárních léčiv / A. Hera. - Praha : Vetpres, 1995. - 68 s. - (Brož.) 598.673

Filipova další dobrodružství / text J. Breuil. ilustration J. Breuil. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 146 s. - (váz.) 783.157

Fit s vitaminy / K. Oberbeil. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 176 s. - (váz.) 599.049

Frontiers in Multiple Sclerosis: Clinical Research and Therapy / edited by O. Abramsky, H. Ovadia. - London : Martin Dunitz, 1997. - 15, 318 s. - (váz.) II 832.341

Fyzikální základ biomechaniky / F. Vaverka, M. Janura. - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1991. - 41 s. - (brož.) 599.299

Fyziologie tělesných cvičení / M. Máček, J. Máčková. - Praha : Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. - 95 s. - (brož.) 598.641

Historie a perspektivy genetické prevence ve veterinární medicíně : (osobní vzpomínky) / L. Lojda. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1996. - 37 s. + 1 příl. - Společnost veterinárních lékařů, Brno. - (brož.) 598.880

Hodiny sexu : kniha pro ženy a pro muže, kteří se chtějí lépe milovat / G. Green. - 1. vyd. - Praha : Petrklíč, [asi 1996]. - 127 s. - (váz.) 599.098

Homeopatická Materia medica : přednášky / J. Kent. Dotisk. - Praha : Alternativa, 1997. - 962 s. - (váz.) 599.192

Hovory s nenarozeným dítětem : duchovní průvodce uvědomělým těhotenstvím / M. Coudris, R. Coudris. - Praha : Práh, 1997. - 211 s. - (váz.) 783.691

Infekce na cestách a jejich prevence / D. Göpfertová, J. Vaništa. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 45 s. - (brož.) 599.090

Infekční nemoci / Z. Černý. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 211 s. - (brož.) 599.000

Interventional Cardiology : new Techniques and Strategies for Diagnosis and Treatment / edited by C. White, S. Ramee. - New York : Marcel Dekker, 1995. - 15, 352 s. - (váz.) 599.416

Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej : soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání / V. Pokorná. -Praha : BLUG, [asi 1997]. - 37 s. na 20 listech. - (brož.) II 860.708

Jak přestat kouřit / E. Králíková, J. Kozák. - Praha : Maxdorf, 1997. - 92 s. - (brož.) 598.797

Jak svádět muže a jak si je udržet / S. Favier. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1995. - 142 s. - (brož.) 783.165

Jak zhubnout v pohodě : (štíhlá linie ve znamení zvěrokruhu - diety a recepty) / H. Primusová. - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 1995. - 133 s. - (brož.) 599.117

Jak zvládat depresi / J. Křivohlavý. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 125 s. - (brož.) 599.207

Každodenní rozhodnutí : přemáhání závislostí a problémů ovládajících život / C. Burton, S. Burton. - Vyd. 1. - Vlašim : Exodus, 1997. - 234 s., příl. - (Brož.) II 860.707

Klíč k homeopatické Materii medice / A. Pulford. - 2. upr. vyd. - Praha : Alternativa, 1997. - 342 s. - (váz.) 599.194

Kulturní alchymie : omamné látky v dějinách a kultuře / R. Rudgley. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 207 s. - (brož.) 599.282

Léčebná tělesná výchova : cvičení / E. Haladová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 134 s. - (brož.) 598.999

Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením / I. Kudelová, L. Květoňová. - Brno : Paido, 1996. - 41 s., 9 obr. na příl. - (brož.) 598.878

Malý anatomický atlas / V. Seichert. - Vyd. 1. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1995. - 185 s. - (brož.) II 832.447

Medical Imaging - The Assessment of Image Quality. - Bethesda : International Commission on Radiation Units and Measurements, 1996. - 10, 88 s. - (Váz.) II 832.546

Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senzorické jakosti / J. Pokorný. - Vyd. 2. dopl. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 195 s. - (brož.) 598.766

Minerální látky a stopové prvky / S. Roediger-Streubel. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 158 s. - (brož.) 599.236

Mozek a jeho duše / F. Koukolík. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Makropulos, 1997. - 271 s. - (váz.) 599.464

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek. - Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, [1997]. - 183 s. - (Brož.) II 832.335

Nemoc jako metafora - AIDS a jeho metafory / S. Sontag. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 171 s. - (brož.) 599.253

Neural Computing and Neural Science : A Theory of Information Processing in the Human Brain / A. Grmela. - Praha : Agces, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.986

Neurotechnologie, mozek a souvislosti 2 / J. Valuch. - Přeprac., rozš. a aktualizované vyd. 2. - [Praha] : Gradior Galaxy, 1997. - 153 s. - (Brož.) 599.048

Nové kapitoky ze sociálního lékařství / Z. Koldová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 63 s. - (brož.) S II 832.541

Nukleární medicína / V. Bláha ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 90 s. - (brož.) S II 832.373

O vztahu lidského mozku a chování : strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob / F. Koukolík. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 256 s. - (brož.) 599.041

Occupational Disorders : (an Overview for Foreign Students) / P. Brhel, V. Vaĺková. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1997. - 40 s. - Medical Faculty, Brno. - (brož.) 599.386

Occupational Therapy for Children / edited by J. Case-Smith... [et al.]. - 3rd Ed. - St. Louis : Mosby, 1996. - 14, 846 s. - (váz.) II 832.545

Od sexu k nadvědomí / R. Osho. - Praha : Pragma, 1996. - 127 s. - (brož.) 783.160

Optimální působení tělesné zátěže : sborník z 3. ročníku vědeckého semináře : Hradec Králové 12.09.1996-13.09.1996. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 118 s. - Vysoká školapedagogická, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy, Hradec Králové. - (brož.) 599.324

Orientální mumio archar-taš : přírodní elixír zdraví / Z. Drozen. - 5. vyd. - Praha : DOZ, 1996. - 64 s. - (brož.) 783.092

Osteoporóza a osteomalacie / J. Kocián. - 2. vyd. - Praha : Triton, 1997. - 207 s. - (brož.) 599.058

Ozdravění výživy / K. Ošancová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - 29 s. - (Brož.) 598.768

Paměti : medicína, umění a život v osmi politických režimech / Z. Mařatka. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 261 s., obr. příl. - (váz.) 783.057

Pharmindex brevíř. 1997/ 1, Supplementum. - Praha : MediMedia Informations, 1997. - 126 s. - (brož.) 599.254/ 1997/ 1/Suppl.

Pharmindex brevíř. 1997/ 1. - Praha : MediMedia Informations, 1997. - 1119 s. - (Brož.) 599.254/ 1997/1

Pohybový systém a zátěž / [autorský kolektiv Ivan Dylevský] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 252 s. - (brož.) 598.896

Potravou proti rakovině / [Václav Vagunda, Pavel Stratil, Hedvika Vagundová] - 1. vyd. - Brno : Liga proti rakovině, 1996. - 15 s. - (Brož.) 598.988

Praktická cvičení z patologické fyziologie / I. Matějovská ...[et al.]. - Praha : Manus, 1997. - 102 s. - Ústav patologické fyziologie 3. LF UK, Praha. - (brož.) 598.791

Preklinická stomatologie. Díl 2, Dentální amalgamy / K. Jansová, M. Eber. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 27 s. - (brož.) S II 830.661/ 2

Prof. MUDr. et. MVDr. h. c. Edward Babák : (1873-1926). - [Brno] : Konvoj, [1996]. - Nestr. - (brož.) 783.005

Projektování, použití a údržba elektrických zařízení, zařízení měření a regulace v prostředích s nebezpečím požáru a výbuchu : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 110 s. - (Brož.) II 832.414

Průvodce ženy jiným stavem : početí, těhotenství, porod, šestinedělí / M. Čekal, J. Šulc. - 2., upr. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.296

Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC se zaměřením na rozvoj grafomotoriky / J. Svobodová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 86 s., 9 příl. - Pedagogickáfakulta, Brno. - (brož.) S II 832.540

Psychiatrie I / M. Radimský ...[et al.]. - 3., přeprac. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 176 s. - (brož.) 599.361

Radiation Protection in the Health Sciences / M. Noz, G. Maguire. - Singapore : World Scientific Publishing, 1995. - 14, 304 s. - (váz.) 599.413

Radioactive Isotopes in Clinical Medicine and Research : Proceedings of the 22nd International Badgastein Symposium / edited by H. Bergmann... [et al.]. - Basel : Birkhäuser, 1997. - 24, 528s. - (váz.) 599.414

Radiodiagnostika. Část 2, Radiodignostika kostí - projekční část / J. Ort, S. Strnad. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.002/ 2

Rozvíjení mužské sexuální energie : taoistické tajemství lásky / M. Chia, M. Winn. - Praha : Pragma, 1996. - 274 s. - (brož.) 783.162

Rychlý kurs homeopatie / E. Hubbard-Wright. - 2. vyd. - Praha : Alternativa, 1997. - 113 s. - (váz.) 599.195

Selhání srdce / J. Widimský. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 104 s. - (brož.) 599.091

Sensorická analýza potravin : laboratorní cvičení / J. Pokorný, H. Valentová, F. Pudil. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 62 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. -(brož.) S II 832.482

Sex a rozkoš / T. Klotz, A. Sengersdorf. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 90 s. - (brož.) 599.206

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. - [Praha] : [Strategie], [1996]. - 40 s. - (Brož.) II 832.388

Skeletal Radiology : the Bare Bones / F. Chew. - 2nd Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1997. - 19, 340 s. - (váz.) II 832.343

Skutečné příběhy o přežití / P. Dowswell. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 860.749

Stáří jako životní šance : psychologické a zdravotní aspekty harmonického stárnutí / M. Kubíčková. - 2. opr. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 52 s. - (brož.) 782.606

Stomatologický komunikační atlas / [Zdeněk Kroupa, Eva Šrámková] - Vyd. 1. - Brno : Apollonia, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.337

Stomatologie : pro posluchače všeobecného lékařství / A. Šimůnek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 77 s. - (brož.) S II 832.631

Stop drogám a jiným závislostem : výběrová bibliografie z fondu Městské knihovny Znojmo s problematikou drog, jiných návykových látek, závislostí, zdravotních a sociálních důsledků plynoucích ze závislosti. - Znojmo : Městská knihovna, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 860.727

Studánky : obrazy dětí v homeopatických lécích / V. Petroci. - Praha : Alternativa, 1995. - 133 s. - (Brož.) 599.181

Survival : některé psychologické a teoretické aspekty přežití / P. Drašar. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1997. - 112 s. - (brož.) 598.689

Štíhlé boky : nové dynamické cvičení k zeštíhlení a zpevnění hýždí a stehen / K. Amen. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 120 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 599.043

Terapie mnohočetného myelomu / Z. Adam ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1993. - 254 s. - (brož.) 599.527

Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí : Praha 20.03.1997-22.03.1997. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 187 s. - (brož.) 599.556

Traumatologie. Část 1, Horní končetiny / M. Kovanda. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 48 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.) 598.657/ 1

Trošku při těle a přesto kus! : úspěšný plán krásy pro plnoštíhlé ženy / B. Reichmann. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1994. - 165 s. - (brož.) 599.315

Ultraschall Lexikon / [textredaktion Christoph Zink] - Berlin : Blackwell Wissenschafts-Verlag, 1996. - 11, 145 s., 40 obr. na příl. - (váz.) 599.093

Urologie : obecná a speciální urologie / J. Dvořáček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 198 s. - Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) 599.038

Uvidíte to, až tomu uvěříte : cesta k osobní proměně / W. Dyer. - Praha : Pragma, 1996. - 255 s. - (brož.) 599.115

Úvod do lékařské etiky / J. Kořenek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 67 s. - (brož.) S II 832.439

Vitamíny ve výživě hospodářských zvířat : (studijní zpráva) / P. Schneiderová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 37 s. - (brož.) 598.691

Vnitřní lékařství II : kardiologie / P. Widimský, P. Gregor ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 165 s. - (brož.) S II 832.627

Vnitřní lékařství IV : hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie / J. Horák ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 166 s. - (brož.) S II 832.628

Vnitřní lékařství pro 4. ročník středních zdravotnických škol. Díl 1 / V. Pacovský, M. Staňková. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1997. - 63 s. - (brož.) II 832.311/ 1

Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky : protetická část / A. Chlanová. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 114 s. - (brož.) S II 832.367

Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací kmenových krvetvorných buněk v komplexní léčbě zhoubných nádorů / J. Mayer, J. Vorlíček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 70 s. -(brož.) 598.659

Vyšetřovací metody hybného systému / E. Haladová, L. Nechvátalová. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 135 s. - (brož.) 599.001

Význam hořčíku pro výživu rostlin, zvířat a člověka : (studijní zpráva) / J. Baier...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 54 s. - (brož.) 598.883

Výživa a psychické zdraví / S. Fraňková. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 271 s. - (brož.) 599.205

Základní kniha o auře : čtení a výklad aury : barevné vidění energetických polí a jejich využití k celistvému uzdravování / W. Lübeck. - Praha : Pragma, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.175

Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi / C. Jung. - 2. vyd. - Brno : Tomáš Janeček, 1997. - 436 s. - (váz.) 599.204

Základy struktury centrálního nervového systému / L. Páč. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 89 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.) 598.658

Základy teorie ošetřovatelství : učební texty pro bakalářské a magisterské studium / M. Staňková. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 193 s. - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) 599.039

Zápisky šílence : poslední slova před odchodem do nekonečného ticha / R. Osho. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1997. - 100 s. - (brož.) 783.242

Zdravotní tělesná výchova : metodické texty pro školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy. Část 2 / M. Kyralová... [et al.]. - Praha : Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. -175 s. - (brož.) 598.640/ 2

Zlínský diář / J. Čarvaš. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1996. - 46 s. - Společnost veterinárních lékařů, Brno. - (brož.) 782.459

Zůstaňte mladí s melatoninem / S. Bock, M. Boyette. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1996. - 142 s. - (brož.) 599.307

Ženy léčitelky : od starověku k současnosti / E. Brooke. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1997. - 170 s. - (váz.) 599.347

Žít podle počasí / A. Hessmann-Kosaris. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 139 s. - (váz.) 599.351

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist