Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - I. Přírodní vědy

za květen-červen 1997

Algebra / J. Nagy, J. Taufer. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 111 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.) S II 832.605

Analytická chemie pro farmaceuty / R. Karlíček ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 291 s. - (brož.) S II 832.624

Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha 24.04.1997 / [redakce Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1997. - 116 s., příl. - (Brož.) II 832.448

44th Annual Congress on Medicinal Plant Research : Book of AbstractsPrague 03.09.1996-07.09.1996 / editors T. Vaněk, I. Valterová. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistryof the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 11, 161 s. + 1 příl. - (brož.) II 831.653

Aplikovaná chemie : návody ke cvičení / M. Jankovský, J. Lachman. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 102 s. - Lesnická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.351

Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie / P. Klemera. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 91 s. - (brož.) S II 832.366

Aplikovaná optika 10 / F. Krpata. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 114 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.445

Applied Physics for Radiation Oncology / R. Stanton, D. Stinson. - Madison : Medical Physics Publishing, 1996. - 12, 366 s. - (váz.) II 832.404

Biologická ochrana proti houbovým chorobám rostlin : (studijní zpráva) / E. Prokinová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 39 s. - (brož.) 598.690

Biologicky aktivní peptidy V : vědecká konference : Praha 23.04.1997-25.04.1997. - Praha : Ústav organické chenie a biochemie Akademie věd České republiky, 1997. - 62 s. - (váz.) 599.218

Biophysik / R. Glaser. - 4., völlig überarb. Aufl. - Jena : Gustav Fischer, 1996. - 332 s. - (Fischer ; váz.)- (UTB ; váz.) 599.412

Bioprodukty / J. Moudrý. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. - 37 s. - (brož.) 598.940

Biosférické rezervace České republiky : příroda a lidé pod záštitou UNESCO / J. Jeník ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Empora, 1996. - 160 s. - Český národní komitét programu UNESCO Člověk abiosféra, Praha. - (brož.) 598.975

Biostatistika / J. Lepš. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 166 s. - Biologická fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.175

Carboniferous of Central and Western Bohemia : (Czech Republic). Appendix 1-26 / J. Pešek. - Prague : Czech Geological Survey, [1994]. . + 26 příl. - (brož.) II 832.228 / Příl.

Carboniferous of Central und Western Bohemia : (Czech Republic) / J. Pešek. - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1994. - 60 s., 57 obr. na příl. - (brož.) II 832.228

Chemická laboratorní technika pro farmaceuty / A. Hrabálek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 132 s. - (brož.) S II 832.625

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 31. 1994-1995. Část 2, Autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Růžena Čadová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1994]. - 30 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 772.240/ 31(1994-95)2

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 32. 1995-1996. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Růžena Čadová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládežeMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1995]. - 20 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 772.240/ 32(1995-96)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 33. 1996-1997. Část 2, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Růžena Čadová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1996]. - 25 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 772.240/ 33(1996-1997)2

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 31. 1994-1995. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1994]. - 23 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 31(1994-1995)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 31. 1994-1995. Část 2, Autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1994]. - 19 s. + 3 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 31(1994-1995)2

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 33. 1996-1997. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1996]. - 21 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 33(1996-1997)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 33. 1996-1997. Část 2, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jiří Banýr] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1996]. - 22 s. + 10 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.395/ 33(1996-1997)2

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 31. 1994-1995. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Emilie Musilová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1994]. - 20 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 31(1994-1995)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 31. 1994-1995. Část 2, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Emilie Musilová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1994. - 14 s. + 1 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 31(1994-1995)2

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 33. 1996-1997. Část 1, Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Emilie Musilová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1996]. - 14 s. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 33(1996-1997)1

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 33. 1996-1997. Část 2, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Emilie Musilová] ... [et al.]- Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1996]. - 19 s. + 7 příl. - Ústřední komise chemické olympiády, Praha. - (brož.) 762.394/ 33(1996-1997)2

Chemie : učebnice pro střední zemědělské školy / J. Benda, M. Šafaříková. - Praha : Credit, 1997. - 190 s. - (brož.) 598.802

Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia / [Karel Kolář, Milan Kodíček, Jiří Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 128 s. - (brož.) II 832.450

Chráněná území Pojizeří / [text Jiří Dvořák, Hana Hlavová] - Semily : Okresní úřad, 1995. - Nestr. - Referát životního prostředí, Semily. - (Brož.) 599.111

Cibulové a hlíznaté rostliny / J. Štursa. ilustrace P. Žilák. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 223 s. - (váz.) 598.900

Cizokrajní ptáci / D. Alderton. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 72 s. - (váz.) 599.486

Cvičebnice z matematiky II / S. Kolda, L. Machačová, O. Prachař. - 5., nezm. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 112 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky,Pardubice. - (brož.) S II 832.585

Cvičení z lineární algebry / B. Černá. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 94 s. - (brož.) S II 832.494

Cvičení z preparativní anorganické chemie / J. Podlaha, J. Podlahová. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 169 s. - (brož.) S II 832.370

Část a celek : rozhovory o atomové fyzice / W. Heisenberg. - Olomouc : Votobia, 1997. - 275 s. - (brož.) 783.738

Člověk a práce / H. Kolibová, V. Malátek. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 114 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.012

Daily Relative Sunspot Numbers 1818-1848: Reconstruction of Missing Observations / V. Leftus. - Ondřejov : Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 5s., tb. příl., grafy. - (Brož.) II 832.252

Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.- 5. ročníku základní a obecné školy : geometrická část / V. Kárová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 55 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.017

Didaktika a technika chemických pokusů / H. Čtrnáctová, J. Halbych. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 249 s. - Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) S II 832.374

Diferenciální rovnice : Laplaceova transformace / P. Pták. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 140 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.446

Dobytí Troje aneb nejen sloni mají paměť / Z. Veselovský. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1995. - 145 s. - (brož.) 783.014

Documenta geonica 1996. - Ostrava : Institute of Geonics, 1996. - 82 s. - (brož.) 598.979

Důsledky nedostatečného hnojení : (studijní zpráva) / A. Flohrová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 48 s. - (Brož.) 598.764

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání : metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 111 s. - (brož.) 598.770

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání. Příloha: Pracovní listy / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 100 listů. - (brož.) 598.770/ Příl.

Ekologické aspekty textilních procesů / M. Prášil ...[et al.]. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 118 s. - Fakulta textilní, katedra textilního zušlechťování, Liberec. -(brož.) 598.625

Ekologický přírodopis : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / D. Kvasničková ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 136 s. - (brož.) II 860.730

Elektrostatika : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 38 s. - (Brož.) II 832.417

Elektřina a magnetismus / J. Sládková, N. Uhdeová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 148 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.527

Elementární matematika. Část 2, Algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie / M. Hejný, N. Stehlíková. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 99s. - (brož.) S II 832.613/ 2

Environmentální riziko v ekonomických souvislostech a EIA / J. Macháček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 111 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 599.396

Farmaceutická chemie II/1 / J. Hartl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 105 s. - (brož.) S II 832.372

Farmakoterapie hyperlipidémií / P. Wagner. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 68 s. - (brož.) 599.089

Farmakovigilance a ochranné lhůty veterinárních léčiv / A. Hera. - Praha : Vetpres, 1995. - 68 s. - (Brož.) 598.673

Farmové chovy jelenovitých / J. Šiler, L. Bartoš, H. Herrmann. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 20 s. - (brož.) 599.174

Fauna jihovýchodní Moravy : praktická příručka pro mladé badatele a ochránce přírody / P. Bezděčka. - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1997. - 118 s. - (Brož.) 598.660

Filipova další dobrodružství / text J. Breuil. ilustration J. Breuil. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 146 s. - (váz.) 783.157

Fit s vitaminy / K. Oberbeil. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 176 s. - (váz.) 599.049

Fyzika : sbírka příkladů / I. Kupská ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 151 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.437

Fyzika : pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / M. Macháček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 79 s. - (brož.) II 860.423/ 2

Fyzikální základ biomechaniky / F. Vaverka, M. Janura. - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1991. - 41 s. - (brož.) 599.299

Genetika populací / J. Relichová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 175 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) S II 832.536

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce. Roč. 4. 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 4, 132 s. - (brož.) II 828.580/ 4(1996)

Geomorfologie / S. Chábera. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 151 s. - Pedagogická fakulta. - Odd. geografie, České Budějovice. - (brož.) 598.335

Historie matematiky : seminář pro vyučující na středních školách : sborník : Jevíčko 21.08.1995-24.08.1995. 2 / editoři J. Bečvář, E. Fuchs. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 195 s. - Komise pro vzdělávání učitelů Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha. - (brož.) 590.789/ 2

Hry do přírody. 1, Honičky na louce a na hřišti / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 121-150. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 1

Hry do přírody. 2, Honičky na louce a na hřišti / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1996. - S. 151-180. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 2

Hry do přírody. 3, Hry s míčem a kamínky / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 181-210. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 3

Hry do přírody. 4, Hry s míčem a kamínky / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 211-240. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 782.722/ 4

Hvězdy a planety / D. Levy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.455

Hydraulika : příklady / V. Havlík, I. Marešová. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 326 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.608

Kalendář : z historie a teorie kalendáře / J. Syrovátka. - Vyd. 1. - Liberec : Scholé Filosofia, 1996. - 94 s. - (Brož.) II 832.254

Klad listů turistických map : Česká republika. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list ; 22 x 42 cm. - (Brož.) 783.179

Kniha pro učitele k učebnici Matematika s Betkou 1 / [Marie Kubínová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 193 s. - (brož.) II 860.715

Kometa století Hale-Bopp : kosmické katastrofy a tajemství komet / A. Rétyi. - 1. vyd. - Praha : ETC Publishing, 1997. - 212 s. - (brož.) 598.905

Korytnačka suchozemská : sprievodca pre mladých chovateĺov / R. Anděrová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 32 s. - (brož.) 783.093

Kouzelnické pokusy z chemie : 48 efektních pokusů pro chemii základní a střední školy / M. Straka. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 32 s. - (Brož.) 783.247

Kronika Země / německý originál sestavil F. Paturi... [et al.]. - 2. čes. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 576 s. - (váz.) II 832.573

Kurs angličtiny : pro studenty chemie a vědecké aspiranty / J. Píša. - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 259 s. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. - (brož.) S II 832.171

Květena České republiky. Sv. 5 / editor B. Slavík. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 568 s. - (váz.) II 817.313/ 5

Laboratorní analýza monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) / M. Tichý. - Český Těšín : Finidr, 1997. - 96 s. - (váz.) 598.889

Laboratorní cvičení z anorganické chemie / K. Handlíř, M. Nádvorník, M. Vlček. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 80 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra obecné a anorganické chemie, Pardubice. - (brož.) S II 832.589

Laboratorní technika : návody ke cvičení / I. Lukeš ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 115 s. - (brož.) S II 832.365

Landek : svědek dávné minulosti / [k vydání připravil Pravomil Vokřínek] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - 120 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.567

Landek : Witness of a Distant Past / [for Publishing prepared by Pravomil Vokřínek] ... [et al.]- 1st Ed. - Ostrava : Librex, 1996. - 119 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.568

Landek : Zeuge der längstvergangenen Zeit / [zur Veröffentlichung von Pravomil Vokřínek vorbereitet] ... [et al.]- 1. Aufl. - Ostrava : Librex, 1996. - 119 s. + 1 mapa. - (váz.) II 832.569

Létání / D. Lopez. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.457

List of papers / compiled by M. Novotná, E. Schauerová. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry , 1996. - 56 s. - Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Scientific Information, Prague. - (brož.) 599.171

Listy : encyklopedická edice. 1, Matematici. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1997. - 48 listů. - (brož.) E 981.319/ 1

Listy : encyklopedická edice. 5, Fyzikové. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1997. - 48 listů. - (brož.) E 981.319/ 5

Lukařství a pastvinářství : ekologie travních porostů / F. Klimeš. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 140 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.636

Matematická analýza II / P. Drábek, S. Míka. - Vyd. 2. nezm. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 269 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 599.068

Matematický aparát fyziky / J. Kvasnica. - 2., opr. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 383 s. - (brož.) 599.314

Matematika : úměrnosti / J. Herman...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 104 s. - (brož.) 598.894

Matematika : pro 5. ročník základních škol. Díl 2 / J. Justová. - Vyd. 1., (dopl. vyd.). - Všeň : Alter, 1997. - 62 s. - (brož.) 783.553/ 2

Matematika : úvod do lineární algebry a analytické geometrie / S. Kolda, M. Černá. - 4., nezm. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 69 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice. - (brož.) S II 832.583

Matematika : vektorová analýza : křivkový a plošný integrál / H. Vřešťálová, E. Vřešťál. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 43 s. - (brož.) S II 832.642

Matematika II / S. Kolda, L. Machačová. - 4., nezm. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 108 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice. - (brož.) S II 832.584

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 1 / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 52 s. - (brož.) II 860.743/ 1

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 2 / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 52 s. - (brož.) II 860.743/ 2

Matematika pro 2. ročník základní školy : učebnice / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 106 s. - (brož.) II 860.744

Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / J. Trejbal. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 85 s. - (brož.) II 860.275/ 2

Matematika pro gymnázia : diferenciální a integrální počet / D. Hrubý, J. Kubát. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.521

Matematika pro přírodovědce. 1, Funkce jedné proměnné / J. Štěpánek. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 377 s. - (brož.) S II 832.632/ 1

Matematika pro přírodovědce. 2, Funkce více proměnných / J. Štěpánek. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 413 s. - (brož.) S II 832.632/ 2

Matematika prostřednictvím programu Mathematika / P. Trojovský. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 314 s. - Hradec Králové, Vysoká škola pedagogická. - (brož.) 599.325

Maturitní otázky z matematiky : 25 podrobně zpracovaných témat. - Třebíč : Radek Veselý, [1997]. - 144 s. - (brož.) 599.515

Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku : podklady pro cvičení / J. Raček. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 123 s. - Fakulta elektrotechniky ainformatiky, Brno. - (brož.) S II 832.348

Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku / J. Raček. - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 176 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.526

Mechanika tekutin / J. Ježek, B. Váradiová, J. Adamec. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 150 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.430

Mechanika těles : úlohy ze statiky / Z. Florian, M. Suchánek. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 137 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.528

Metodický pokyn pro ekologické zemědělství : plné znění ... č. j. 655/93-340 ze dne 22. 6. 1993, po zapracování změn doplněných č. j. 50/94-330, 1595/94-300 ze dne 30. 9. 1994 a 1998/95-3130ze dne 4. 8. 1995. - [Praha] : [Agrostroj], [1995]. - 39 s. - (Brož.) 783.550

Metodika řešení úloh ve středoškolské fyzice : doplňkový studijní text pro učitele fyziky a studenty učitelství fyziky / I. Volf. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 49 s. - (brož.) 599.184

Metody a výsledky výzkumů ptačích populací II : sborník referátů a posterů z ornitologické konference : Česká Skalice 06.10.1995-08.10.1995. - Pardubice : Východočeská pobočka České společnosti ornitologické, [1996]. - 80 s. - (brož.) 599.418

Mezinárodní obchod, životní prostředí a udržitelný rozvoj / J. Kára, L. Dvořáková. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí UK, 1997. - 113 s. - (brož.) II 832.224

Měření a hodnocení znečištění ovzduší : sborník referátů ze semináře : Praha 13.03.1997 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - [Praha] : BIJO TC, [1997]. - 117 s., příl. - (Brož.) II 832.362

Měření a metrologie / [Václav Šindelář] ... [et al.]- [Praha] : [Prometheus], [1994]. - 16 s. - (Brož.) 783.478

Minerální látky a stopové prvky / S. Roediger-Streubel. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 158 s. - (brož.) 599.236

Modelování a simulace : program PSpice / V. Musil, V. Stříbrný, P. Dobrovolný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 115 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.347

Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 5. semináře : Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 17.06.1996-19.06.1996 / [editor Jarmila Doležalová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 130 s. - (brož.) II 832.533

Molekulární genetika zvířat / J. Dvořák. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 80 s. - (brož.) S II 832.637

Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Opočno 15.04.1996-17.04.1996 / editor S. Vacek. - Opočno : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1996. - 350 s. - (brož.) II 832.470

Morče : průvodce pro mladé chovatele / H. Piers. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 32 s. - (brož.) 783.095

Muškáty / C. Hofmann. - Ostrava : Blesk, 1997. - 96 s. + 2 příl. - (brož.) 599.529

Muzea a památky v Pojizeří / [Vladimíra Jakouběová, Miroslav Cogan, Jan Luštinec] - [S. l.] : Jakoubě, 1993. - Nestr. - (Brož.) E 981.306

Návody ke cvičením z chemie. Část 2, Základy kvantitativní analýzy / E. Šucman, J. Bednář. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 84 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.285/ 2

Návrh nového systému rodu Gentiana : nomenklatorické změny a nové popisy / J. Halda. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1995. - 50 s. - (brož.) 599.234

Nebezpečná zvířata / J. Seidensticker, S. Lumpkin. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.456

Novitates botanicae Universitatis Carolinae. 10. 1996. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 120 s. - (brož.) 519.254/ 10(1996)

Nuclear Magnetic Resonance : Concepts and Methods / D. Canet. - Chichester : John Wiley, 1996. - 10, 260 s. - (brož.) 599.095

Nukleární medicína / V. Bláha ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 90 s. - (brož.) S II 832.373

O pejscích a tak.. / A. Odarčenko. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1996. - 32 s. - (brož.) 782.628

Odumírání lidskosti / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.252

Opakování elementární matematiky : příprava k přijímací zkoušce / M. Rosická, L. Eliášová. - 7. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 185 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.) 598.834

Operační analýza a modelování : cvičení / M. Křivková. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 153 s. - (brož.) S II 832.492

Paralelní architektury a programy / K. Ježek, P. Matějovic, S. Racek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 294 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 599.014

Periodická soustava prvků. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 1 list. - (brož.) II 860.717

Periodická soustava prvků. - Praha : Kartografie, 1997. - 1 list. - (Brož.) II 860.718

Planetární geografie / R. Čapek. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 83 s. - (brož.) S II 832.630

Podblanické ekocentrum, středočeské centrum ČSOP, Vlašim : výroční zpráva 1996. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, [1997]. - 40 s. - (brož.) II 832.227

Podblanické ekocentrum, středočeské centrum ČSOP, Vlašim v tisku v roce. 1996 / [autor Jan Urban] - Vyd. 1. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, [1997]. - Nestr. - (brož.) II 832.227/1996(PŘÍL.)

Pouště a polopouště. - Praha : Slovart, 1997. - 165 s. - (váz.) II 832.384

Povstávání živého tvaru / A. Markoš. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1997. - 305 s. - (váz.) 598.971

The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. 67. - Prague : Charles University, 1997. - 154 s. - (brož.) II 324.696/ 67

Praktikum z práva životního prostředí / J. Cingroš ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 129 s. - (brož.) 599.390

Pravděpodobnost a matematická statistika / M. Šikulová, Z. Karpíšek. - 5. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 204 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.346

Práce muzea v Kolíně : řada přírodovědná. Č. 2. 1996. - Kolín : Regionální muzeum, 1996. - 123 s. - (brož.) 591.822/ 2(1996)

Právní předpisy na ochranu zvířat / V. Večerek...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 118 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.284

Program ochrany zvířat. Situace v roce 1994 / J. Dousek ...[et al.]. - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 1995. - 24 s. - (Brož.) 599.528/ 1994

Program ochrany zvířat. Situace v roce 1995 / zpracoval J. Dousek ...[et el.]. - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 1996. - 20 s. - (Brož.) 599.528/1995

Program ochrany zvířat. Situace v roce 1996 / zpracoval J. Dousek ...[et al.]. - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 1997. - 28 s. - (Brož.) 599.528/1996

Programy pro matematické modelování I / J. Lauber, J. Jablonský. - 1., přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 233 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.836

Pružnost a pevnost 10 : příklady / J. Bittnarová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 235 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.432

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu a spolupracujících organizací : (stav k 30. 10. 1996). - 5. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. - 60 s. - Referenční informační středisko, Praha. - (brož.) II 832.378

Přehled biologie / S. Rosypal ... [et al.]. - 2. upr. vyd., v nakl. Scientia 1. vyd. - dotisk. - Praha : Scientia, 1994. - 635 s. - (váz.) 597.831

Příroda Kokořínska a Mělnicka / editoři L. Kirschnerová, V. Petříček. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996. - 270 s. - (brož.) 599.061

Přírodověda : pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ pro sluchově postižené / [Marie Málková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 48 s. - (brož.) II 860.714

Přírodověda pro čtvrtý ročník zvláštní školy / [Eduard Škoda] - 2. vyd. - Praha : Parta, 1997. - 87 s. - (váz.) 783.017

Přírodověda pro pátý ročník zvláštní školy / [Eduard Škoda] - 2. vyd. - Praha : Parta, 1997. - 87 s. - (váz.) 783.018

Přírodověda pro šestý ročník zvláštní školy / [Eduard Škoda] - 2. vyd. - Praha : Parta, 1997. - 87 s. - (váz.) 783.019

Ptaki Slaska. 11. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 172 s. - (brož.) 728.157/ 11

Radioactive Isotopes in Clinical Medicine and Research : Proceedings of the 22nd International Badgastein Symposium / edited by H. Bergmann... [et al.]. - Basel : Birkhäuser, 1997. - 24, 528s. - (váz.) 599.414

Recycling '97 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin : sborník přednášek mezinárodního odborného semináře : Brno 20.03.1997-21.03.1997 / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 87 s. - Asociace pro rozvoj recyklace stavebmních materiálů v ČR, [Praha]. - (brož.) 599.381

Robust 96 : sborník prací 9. letní školy JČMF : Lednice na Moravě, Mendelova vysoká škola zemědělská 02.09.1996-06.09.1996 / uspořádali J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota českýchmatematiků a fyziků, 1996. - 304 s. - (brož.) 598.790

41. ročník matematické olympiády na středních školách : zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce 1991-1992. Roč. 41. 1991-1992. - 1. vyd. - Praha : Jednota českých matematiků afyziků, 1997. - 141 s. - (brož.) 182.499/ A41(1991-92)S

43. ročník matematické olympiády na základních školách : zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce 1993-1994. Roč. 43. 1993-1994. - 1. vyd. - Praha : Jednota českých matematiků afyziků, 1996. - 53 s. - (brož.) 182.499/ A43(1993-94)Z

Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku / M. Jatiová, J. Šmiták. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 539 s. - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha, Brno. - (váz.) 598.967

Sbírka příkladů z lineární algebry / L. Tesková. - Vyd. 2. nezm. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 155 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 599.067

Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-96) / editor Z. Renc. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1997. - 208 s. - (brož.) 599.518

Sbírka úloh z fyziky : bakalářské studium / E. Hradilová. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 94 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.349

Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy / J. Novotná... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 355 s. - (váz.) II 832.386

Sborník 28. konference o výzkumu proměnných hvězd : Brno 22.11.1996-24.11.1996 / [připravil Miloslav Zejda] - Brno : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 1996. - 116 s. - (brož.) II 832.360

Slovníček chemických názvů triviálních, technických, mineralogických a zastaralých / sestavil K. Češka. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1996. - 87 s. - (brož.) 598.729

Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin : Ostrava 02.04.1997-03.04.1997 / [editor Peter Fečko] ... [et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, [1997]. -332 s., příl. - (brož.) II 832.534

Speleofórum '97 : setkání speleologů v Moravském krasu : roč. 16. 1997 : 25.04.1997-27.04.1997. - Praha : Zlatý kůň, 1997. - 60 s. - (Brož.) II 832.554

Statistická analýza : příklady / J. Kožíšek. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 171 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.612

Suchozemská želva : průvodce pro mladé chovatele / R. Anděrová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 32 s. - (brož.) 783.094

Systém a vývoj sinic a řas / T. Kalina. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 165 s. - (brož.) S II 832.369

Tajemství magických čtverců / V. Karpenko. - Praha : Půdorys, 1997. - 197 s. - (váz.) 599.523

Tajenky - doplňovačky pro 1. ročník : k opakování písmen abecedy, k nácviku čtení, k řešení metamatických úkolů / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - Nestr., 46,46 s. - (brož.) 783.009

Tajenky - doplňovačky pro 2. ročník : k opakování matematiky, k opakování prvouky, k opakování českého jazyka / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - 53, 53 s. -(brož.) 783.010

Technická mechanika I : pro střední odborná učiliště a střední odborné školy / K. Mičkal. - 3., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 213 s. - (brož.) 783.683

Teorie a metodika ekologické výchovy / H. Horká. - Brno : Paido, 1996. - 75 s. - (brož.) 598.877

Teorie elektromagnetického pole : příručka pro použití programů ve výuce / Z. Benešová, B. Ulrych. - 2., upr. a rozš. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 100 s. - Fakultaelektrotechnická, Plzeň. - (brož.) 599.015

Tepelná ochrana budov : souhrn fyzikálních veličin stavebních materiálů a výpočtů k ČSN 730540 / J. Vaverka, J. Chybík, M. Meixner. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 105 s. - VUT. - Fakultaarchitektury, Brno. - (brož.) 598.663

Tepelné pochody II : výměníky tepla, odpařování, sušení, průmyslové pece a elektrický ohřev / J. Šesták, R. Žitný. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 165 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.610

Testy z matematiky '96. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.794

Trophic Niches of Three Ungulate Species in the Pálava Biosphere Reserve / M. Heroldová. - Brno : Institute of Landscape Ecology Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 52 s., 4obr. na příl. - (Brož.) 599.530

Ultraschall Lexikon / [textredaktion Christoph Zink] - Berlin : Blackwell Wissenschafts-Verlag, 1996. - 11, 145 s., 40 obr. na příl. - (váz.) 599.093

Úvod do studia matematiky na univerzitě v Pardubicích / J. Seibert, S. Kolda. - Vyd. 6., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 87 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra matematiky, Pardubice. - (brož.) S II 832.173

Velké táborové hry / J. Lukášek. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 158 s. - (brož.) 783.354

Vesmír, jaký je : současná kosmologie (téměř) pro každého / J. Grygar. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 217 s., obr. příl. - (váz.) 599.203

Vitamíny ve výživě hospodářských zvířat : (studijní zpráva) / P. Schneiderová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 37 s. - (brož.) 598.691

Vlny napětí a rázové jevy v lineárně elastických a viskoelastických prostředích / R. Brepta. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 450 s. - (brož.) S II 832.529

Vodovody, kanalizace a vodní toky ČR v roce. 1996 / vypracovala J. Hellerová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 17 s. - (Brož.) II 826.833/ 1996

Vybrané kapitoly z fyzikální chemie : pro posluchače farmacie. Díl 1 / J. Gasparič. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 243 s. - (brož.) S II 832.364/ 1

Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací kmenových krvetvorných buněk v komplexní léčbě zhoubných nádorů / J. Mayer, J. Vorlíček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 70 s. -(brož.) 598.659

Vyšší geodézie. 2 / L. Mervart, M. Cimbálník. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 178 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 831.914/ 2

Východiska kvantové mechaniky : studijní materiál pro další vzdělávání učitelů fyziky / A. Kubový. - Hradec Králové : MAFY, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.444

Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1995. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 34, 219 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.) 587.251/ 1995

Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (I) / J. Tulka. - 1. vyd., dotisk. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 134 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedrafyziky, Pardubice. - (brož.) S II 832.588

Výpočty a cvičení z obecné a anorganické chemie / K. Handlíř ...[et al.]. - 3., opr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 262 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra obecné a anorganické chemie, Pardubice. - (brož.) S II 832.590

Výroční zpráva o činnosti Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně za období 1993 až 1996 / [sestavil Michal Veselý] ...[et al.]- Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 78 s. - Chemická fakulta, Brno. - (brož.) 598.623

Výuka chemie s počítačem / M. Bílek ...[et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 134 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 598.907

Význam hořčíku pro výživu rostlin, zvířat a člověka : (studijní zpráva) / J. Baier...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 54 s. - (brož.) 598.883

Základní biochemické praktikum / V. Mikeš. - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 113 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) S II 832.537

Základy ekologie a ochrany životního prostředí : učebnice pro střední školy / M. Braniš. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 143 s. - (brož.) 599.509

Základy environmentální ekonomie / M. Viturka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 167 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.539

Zoologie pro zemědělce a lesníky / Z. Laštůvka ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1996. - 266 s. - Moravský svaz VTS. - Pobočka agronomické fakulty MZLU, Brno. - (brož.) 598.885

Zůstaňte mladí s melatoninem / S. Bock, M. Boyette. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1996. - 142 s. - (brož.) 599.307

Zvířata Ameriky / napsal J. Felix. ilustroval K. Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 77 s. - (váz.) II 832.383

Zvířata v životním prostředí : manipulační atlas / autor J. Froněk. výtvarnice I. Delevová. - 1. vyd. - Praha : Blug, 1996. - Nestr. - (váz.) E 981.299

Žít podle počasí / A. Hessmann-Kosaris. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 139 s. - (váz.) 599.351

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist