Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 1997

Agroturistika / D. Vaněček. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 164 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.633

Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno-empiryczne / J. Zwiernik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 293 s. - (brož.) 599.501

Antropoložka na Marsu : 7 paradoxních příběhů / O. Sacks. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 251 s., obr. příl. - (váz.) 783.296

Byly časy, byly 5 : 100 písniček z Horňácka z výběrové reedice sbírek F. Sušila, F. Bartoše a J. Poláčka. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1997. - 64 s. - (Brož.) 783.023

Charles University / [compiler Helena Justová] - Revised 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1996. - 198 s. - (brož.) E 981.305

Chci se dostat na vysokou školu! : pomůcka k přípravě na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysokou školu / M. Prokop, M. Hamerský. - Brno : Barrister & Principal, 1997. - 239 s. - (brož.) II 832.223

Česko-německý pedagogicko-psychologický terminologický slovník / A. Nelešovská, J. Poláková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 187 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. -(brož.) 599.007

Čítanka III : pro základní školy pro sluchově postižené / J. Švehlová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 166 s. - (váz.) 783.052

Čítanka pro malé čtenáře / vybral a uspořádal L. Středa. výběr ilustrací R. Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 85 s. - (Váz.) 783.015

Dalších 199 výtvarných činností : náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let / M. Kohl, C. Gainer. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 258 s. - (brož.) 599.400

Dejte svému dítěti lepší start do života : jak povzbudit u dětí chuť k poznávání a učení od nejútlejšího věku / [Michael Howe, Harriet Griffey] - V čes. překl. 1. vyd. - Praha : Praktik, 1997. - 158 s. - (váz.) 599.078

Dějiny odívání : renesance : (15. a 16. století) / L. Kybalová. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 174 s. - (váz.) 599.355

Dějiny pravěku a starověkého Orientu- Dějiny starověkého Řecka a Říma : pracovní sešit / [Pavel Augusta] - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 32 s. - (brož.) II 860.740

Děkuji / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.276

Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.- 5. ročníku základní a obecné školy : geometrická část / V. Kárová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 55 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.017

Didaktika a technika chemických pokusů / H. Čtrnáctová, J. Halbych. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 249 s. - Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakultyUniverzity Karlovy, Praha. - (brož.) S II 832.374

Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě / M. Rotport, J. Koudela. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 160 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.484

Dítě se speciálními potřebami / S. Kerr. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 165 s. - (brož.) 599.337

Docvičujeme čtení pro zábavu a poučení : soubor volných listů / Z. Vykopal. - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - 39 listů. - (brož.) 783.011

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání : metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 111 s. - (brož.) 598.770

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání. Příloha: Pracovní listy / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 100 listů. - (brož.) 598.770/ Příl.

Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení / E. Cassirer. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 299 s. - (váz.) 597.089/ 2

Geografické metody výzkumu malé oblasti / J. Kopp, M. Novotná ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 78 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.018

Halí belí : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.513

Infekce na cestách a jejich prevence / D. Göpfertová, J. Vaništa. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 45 s. - (brož.) 599.090

Integrovaná tematická výuka : model / S. Kovalik, K. Olsen. - 2., opr. vyd. - Kroměříž : Spirála, 1995. - 3, 304 s. - (brož.) 598.807

Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej : soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání / V. Pokorná. -Praha : BLUG, [asi 1997]. - 37 s. na 20 listech. - (brož.) II 860.708

Jak se připravovat na práci s mládeží / P. Ward, S. Adams, J. Levermore. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 143 s. - (brož.) 598.806

Jak srdce zvonu : portrét Leopolda Mazáče / V. Urbánková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 125 s., 31 obr. na příl. - (Brož.) 783.245

Jiřina Králová / [text Martina Motyková] - Český Těšín : Muzeum Těšínska, [1997]. - Nestr. - (Brož.) 783.089

Kapacita a využití ubytovacích zařízení za rok. 1996 / vypracovala L. Špinková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 71 s., příl. - (Brož.) II 830.609/ 1996

Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky / J. Kysučan, J. Kuja. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 99 s. - (brož.) S II 832.441

Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele : (setkání speciálněpedagogická, sociálněpedagogická a pedagogickodiagnostická) / M. Novotná, M. Kremličková. - 1. vyd. - Praha : SPN -pedagogické nakladatelství, 1997. - 115 s. - (brož.) 599.223

Katalog hotelových zařízení OREA : dovolená pro každého. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 40 s. - (Brož.) II 860.873

Když se rozzáří vánoční hvězda. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.264

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života / T. Moore. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 302 s. - (brož.) 598.991

Kniha pro učitele k učebnici Matematika s Betkou 1 / [Marie Kubínová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 193 s. - (brož.) II 860.715

Kočka leze dírou, pes oknem : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.514

Kolo, kolo mlynské : rečňovanky, veršíky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.510

Korejské pohádky / V. Pucek. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 208 s. - (váz.) II 860.795

Kraslice ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně / E. Večerková. - 2. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 59 s. - (brož.) II 832.454

Krásný čas vánoční. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.265

Laboratorní technika : návody ke cvičení / I. Lukeš ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 115 s. - (brož.) S II 832.365

Latinská a řecká terminologie pro speciální pedagogy / L. Kysučan. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 127 s. - (brož.) S II 832.544

Les a praktická ekologická výchova v mateřských školách / J. Hederer, H. Schmidbauer. - 1. vyd. v ČR. - Praha : Pražské ekologické centrum, 1996. - 112 s. - (brož.) 599.183

Literární výchova 7 : pro 7. až 8. ročník základní školy, pro nižší ročníky víceletého gymnázia, popřípadě pro školy střední / V. Nezkusil. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 159 s. -(brož.) 782.985

Líného muže (ženy) cesta k osvícení / T. Golas. - Praha : Pragma, 1996. - 77 s. - (brož.) 783.177

Mačka lezie dierou, oknom pes : rečňovanky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.515

Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením / I. Kudelová, L. Květoňová. - Brno : Paido, 1996. - 41 s., 9 obr. na příl. - (brož.) 598.878

Mami, tatínek říkal...! : jak lépe komunikovat s našimi dětmi / E. Mühlan. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 56 s. - (brož.) 599.120

Matematika, cílové standardy a kmenové učivo : návrh zpracovaný matematickou pedagogickou sekcí JČMF / E. Fuchs ... [et al.]. - [Praha] : [Prometheus], [1994]. - 8 s. - (Brož.) 783.477

MendelNET '96 : sborník z odborného semináře posluchačů postgraduálního doktorandského studia : Brno 19.09.1996. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 110 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.009

Meta-Didaktik der Fremdsprachen / R. Choděra. - 1. Aufl. - Prag : Marta, 1997. - 191 s. - (brož.) 598.881

Mezi Huculy : zápisky z let 1929-1933 / A. Brtníková-Petříková. - 2. vyd. - Praha : Česká expedice, 1997. - 85 s. - (brož.) 783.682

Měření a metrologie / [Václav Šindelář] ... [et al.]- [Praha] : [Prometheus], [1994]. - 16 s. - (Brož.) 783.478

Myšlení přírodních národů / C. Lévi-Strauss. - 2. vyd., v Dauphinu 1. vyd. - Liberec : Dauphin, 1996. - 365 s., obr. příl. - (brož.) 598.973

Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895 / S. Brouček...[et al.]. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 167 s. - (váz.) 599.051

Naše mateřská škola na cestě ke zdraví : knížka o tom, jak si udělat projekt zdravé mateřské školy : druhá část modelového projektu Zdravá mateřská škola / P. Kopřiva. - Kroměříž : Spirála, 1996. - 151 s. - (brož.) 598.804

Nápady pro jaro a léto / L. Kociánová, V. Tichý, S. Benediktová. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Dita, 1997. - 105 s. - (váz.) II 832.422

Nápady pro podzim a zimu / L. Kociánová, V. Tichý, S. Benediktová. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Dita, 1997. - 109 s. - (váz.) II 832.423

Návrh osnov matematiky pro občanskou školu / F. Kuřina, M. Koman, M. Tichá. - [Praha] : [Prometheus], [1994]. - 16 s. - (Brož.) 783.476

Nejkrásnější pohádky z celého světa / [francouzský výbor připravil Philippe Auzou] . [ilustrovali Sophie Beaujard] ...[et al.]. [z franzouzského výboru přeložili Šárka Belisová, OldřichKašpar] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - Nestr. - (váz.) II 860.709

Nejznámější německá přísloví a jejich české protějšky / [vybral a uspořádal Walter Endler] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Erika, 1996. - 82 s. - (brož.) 598.686

Než půjdeš do školy. 1, Soubor 24 obrázkových karet s doprovodným návodem k práci / E. Opravilová. výtvarník G. Filcík. - Praha : Blug, 1995. - 24 listů. - (brož.) II 860.748/ 1

Než půjdeš do školy. 2 / E. Opravilová. ilustroval G. Filcík. - Praha : Blug, 1996. - Nestr. - (brož.) II 860.748/ 2

Nové papírové hrátky : náměty a šablony pro práce dětí. 1 / P. Srnská, L. Marečková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 21 s. + 16 listů. - (Brož.) II 860.723/ 1

Nové papírové hrátky : náměty a šablony pro práce dětí. 2 / P. Srnská, L. Marečková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1997. - 26 s. + 12 listů. - (Brož.) II 860.723/ 2

O životě a díle českých a slovenských pedagogů : literatura z let. 1992-1994 / zpracovala J. Purketová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1997. - 112 s. - Pedagogická knihovna, Brno. -(brož.) 567.126/ 1992-1994

Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy : (vybrané texty). Část 1 / D. Fischerová ... [et al.]. - Vyd. 3., (ve Vyšehradu 1., upr.). - Praha : Vyšehrad, 1997. - 71 s. - (brož.) II 860.724/ 1

Od andulky po žížalu. 5, E / M. Kšajtová. ilustrace M. Tichá. verše J. Havel. - Pardubice : Apolo, 1996. - Nestr. - (brož.) 777.700/ 5

Od andulky po žížalu. 6, F / M. Kšajtová. ilustrace M. Tichá. verše J. Havel. - Praha : Apolo, 1996. - Nestr. - (brož.) 777.700/ 6

Opakování elementární matematiky : příprava k přijímací zkoušce / M. Rosická, L. Eliášová. - 7. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 185 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.) 598.834

50 let Základní umělecké školy v Uherském Brodě : 1946-1996. - Uherský Brod : Základní umělecká škola, 1996. - 40 s. - (Brož.) E 981.304

Pedagogická psychologie / F. Jiránek ...[et al.]. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 164 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. -(brož.) S II 832.587

Pedagogické otázky současnosti : (učební text pro studenty učitelství) / H. Kasíková, A. Vališová ...[et al.]. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1994. - 124 s. - (brož.) 599.211

Pedagogika pro učitele / [Pavel Dittrich] ...[et al.]- 3., nezm. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 168 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.019

Pohled na školství v ukazatelích OECD / [zpracovali Felix Koschin, Libor Svoboda] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 330 s. - Divize analýz a informací, Praha. - (brož.) II 832.359

Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska / L. Monatová. - Brno : Paido, 1996. - 77 s. - (brož.) 598.875

Politika, politologie, vzdělávání : sborník : česko-německé příspěvky / uspořádali L. Kocourek, W. Patzelt. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1996. - 212 s. - (brož.) 599.448

Pracovní listy k prvouce pro 3. ročník základní školy. Díl 2, Živá a neživá příroda / D. Kvasničková, J. Froněk. - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - Nestr. - (brož.) II 860.728/ 2

Praktická škola s dvouletou přípravou : učební dokumenty 63-42-2. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1997. - 36 s. - (brož.) 783.086

Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět / [Soňa Skulová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.397

Pro útěchu v utrpení / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.274

Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí : tabulky / [Vlasta Vaněčková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 12 s. - (brož.) II 860.716

Průvodce psaním projektů, seminárních a diplomových prací : (na téma z oblasti ekonomických věd zpracovávající statistické údaje) / H. Linderoth, J. Bentzen, J. Gottvald. - Ostrava : Grafie, 1997. - 68 s. - (Brož.) II 832.225

Prvouka : pracovní listy pro 1. ročník základní školy / [Hana Krojzlová] - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 16 s. - (brož.) II 860.627

Przeciw bezradnosci : nurty - opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie / A. Kargulowa. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 166 s. - (brož.) 599.503

Přechodové rituály : systematické studium rituálů / A. Gennep. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 201 s. - (váz.) 599.284

Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC se zaměřením na rozvoj grafomotoriky / J. Svobodová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 86 s., 9 příl. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.540

Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Dodatek ke studii, Situace v Rakousku, ve Finsku a ve Švédsku a v zemích ESVO/EHP (Island a Norsko). - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 63 s. - Divize analýz a informací, Praha. - (brož.) II 830.620/ Dodatek

Přemysl Pitter : život, dílo, doba : sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Praha, Univerzita Karlova 22.06.1995-23.06.1995. - Praha : Pedagogické muzeum J.A.Komenského, 1996. - 212 s. - Spolek MILIDU, Curych. - (brož.) 598.976

Příběhy pomáhají s problémy : metodika a 60 příběhů pro mateřské školy, základní školy a rodiče / B. Badegruber, F. Pirkl. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 109 s. - (brož.) 598.670

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení, 3. ročník / J. Kuchařová. - Ostrava : Grafie, 1997. - 103 s. - (Brož.) II 860.628

Přírodověda : pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ pro sluchově postižené / [Marie Málková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 48 s. - (brož.) II 860.714

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity : magisterské studium, bakalářské distanční studium : školní rok 1997-1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 58 s. - (brož.) 599.379

Přízraky a strašidla středověku / C. Lecouteux. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 221 s. - (váz.) 783.293

Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy / M. Fürst. - Olomouc : Votobia, 1997. - 263 s., obr. příl. - (brož.) 599.147

Radostné svátky a požehnaný nový rok / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.275

Romanica Wratislaviensia. 42 / présenté par E. Ucherek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 94 s. - (brož.) 435.358/ 42

Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy / J. Čáp. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1997. - 302 s. - (brož.) 599.219

Rozvíjíme logické myšlení / R. Rougier. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 151 s. - (brož.) 598.671

Řekni proč? / B. Balzano. ilustrovala A. Bonhomme. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 120 s. - (váz.) II 860.794

Řízení a správa škol: rady škol v mezinárodní perspektivě / editoři: M. Pol, M. Rabušicová. - Brno : Paido, 1996. - 129 s. - (brož.) 598.879

Sample version : ukázková verze bakalářské zkoušky z anglického jazyka / I. Ullrichová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 24 s. - Fakulta mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.) 598.833

Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-96) / editor Z. Renc. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1997. - 208 s. - (brož.) 599.518

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada hudebněvědná. H. Č. 30. 1995. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 130 s. - (brož.) 416.695/ 30(1995)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada pedagogická (U). Č. 1. 1996. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.394/ 1(1996)

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada archeologická. (M). Č. 1.(1996). - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 139 s. - (brož.) 599.451/ 1(1996)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : Praha 01.1997. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 91 s. - (brož.) 599.342

Sborník příspěvků semináře didaktiků tělesné výchovy České Republiky a Slovenské Republiky. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 84 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy,Ostrava. - (brož.) S II 832.433

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. Ústav jazyků a humanitních studií. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 241 s. - (brož.) 595.085/ 2

Selected Papers from the 1st CER Conference of the FIPLV : Ostrava, (CZ) 24.05.1996-25.05.1996. - Vyd. 1. - Ostrava : University of Ostrava, 1996. - 145 s. - Philosophical Faculty, Departmentof English and American Studies, Ostrava. - (brož.) 599.065

Severoameričtí Indiáni / D. Murdoch. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 62 s. - (váz.) II 832.577

Sex a lásky největších diktátorů / [Nigel Cawthorne] - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 197 s. - (brož.) 783.254

Sexuální výchova na základních a středních školách : sborník referátů z 2. celostátní konference : Hradec Králové, Ped. fak. VŠP, katedra ped. a psychol. 16.02.1996 / uspořádala Z. Horáková.- Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 60 s. - (brož.) 599.320

Skákal pes přes oves : říkadla pro nejmenší děti / ilustroval A. Dudek. - 3. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.512

Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc / M. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.144

Slabikář / M. Rašková. - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 1997. - 55 s. - (váz.) II 860.750

Slavica Wratislaviensia. 92 / redaktor B. Kodzis. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 144, 45 s. - (brož.) 449.919/ 92

Specifické poruchy učení a chování : sborník 1996 / redigovala A. Kucharská. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 203 s. - (brož.) 599.532

101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování / M. Silberman, K. Lawson. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 311 s. - (brož.) 599.146

Studijní program oboru Informatika : inženýrské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 168 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. - (Brož.) 594.799/ 1997-98

Studijní program oboru Podnikání a administrativa : bakalářské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 72 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. - (Brož.) 595.328/ 1997-1998

Studijní program oboru Provoz a ekonomika : inženýrské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 193 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. -(Brož.) 595.329/ 1997-1998

Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi / B. Blížkovský. - 2. upr. vyd. dopl. novým shrnujícím přehledem a problémovými úlohami. - Ostrava : Amosium servis, 1997. - 315 s. - (brož.) 598.763

Školské knižnice. Č. 126. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1997. - 52 s. - (Brož.) 516.328/ 126

Tajenky - doplňovačky pro 1. ročník : k opakování písmen abecedy, k nácviku čtení, k řešení metamatických úkolů / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - Nestr., 46,46 s. - (brož.) 783.009

Tajenky - doplňovačky pro 2. ročník : k opakování matematiky, k opakování prvouky, k opakování českého jazyka / [autorka Dana Sklenářová] - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1996]. - 53, 53 s. -(brož.) 783.010

Technika zpracování diplomových, závěrečných a ročníkových prací na katedře řízení a obchodu / J. Kareš, D. Vaněček. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 35 s., 10příl. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.434

Technologické otázky vzdělávání : sborník přednášek z 6. pražské konference o kybernetické pedagogice : EDUTECH '96. Praha 28.05.1996-30.05.1996 / editor M. Bílek, G. Švejda. - Dobřichovice :Kava-Pech, 1997. - 226 s. - (brož.) 598.799

Teorie a metodika ekologické výchovy / H. Horká. - Brno : Paido, 1996. - 75 s. - (brož.) 598.877

Teorie elektromagnetického pole : příručka pro použití programů ve výuce / Z. Benešová, B. Ulrych. - 2., upr. a rozš. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 100 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.) 599.015

Testy z českého jazyka '96. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.795

Testy z matematiky '96. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.794

Texty ke studiu otázek výchovy / S. Kučerová ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 147 s. - Fakulta pedagogická, Brno. - (brož.) S II 832.535

Totalismus a holismus / R. Palouš. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 148 s. - (váz.) 599.052

333 nápadů pro angličtinu / C. Samson. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 95 s. - (brož.) II 832.560

333 nápadů pro němčinu / C. Samson. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 95 s. - (brož.) II 832.561

Turistické informace okresu Semily 1997 / [zpracovaly M. Hamplová, I. Fleknová, J. Kuželová] - Semily : Okresní úřad, 1997. - 19 s. - Referát regionálního rozvoje, Semily. - (Brož.) 598.982

Učitelovo pojetí výuky / J. Mareš...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 91 s., obr. příl. - Centrum pro další vzdělávání učitelů, Brno. - (brož.) 598.672

Učitelské portréty / Z. Filip. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 79 s. - (brož.) 599.198

Učíme děti myslet : praktický průvodce strategiemi vyučování / R. Fischer. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 172 s. - (brož.) 599.143

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 37 s. - (brož.) 598.832

Upřímné poděkování / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.272

Úspěšně obstát při písemce i ústním zkoušení / K. Denig-Helms, D. Konnertz. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 187 s. - (brož.) 599.145

Úvod do bibliopedagogiky / L. Vášová. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1995. - 189 s. - (brož.) 599.215

Varila myšička kašičku : rečňovanky pre deti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.516

Vařila myšička kašičku : říkadla pro děti / ilustroval A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.517

Vánoční ztišení. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.261

Velikonoce / O. Vomáčková. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 31 s. - (brož.) II 832.301

Veselé vánoce a šťastný nový rok / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.277

Veselé vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.278

Visnyk Charkivs'koho deržavnoho universytetu : zbirnyk naukovych prac'. No. 384, Problemy movy ta movlennevoji dijal'nosti. T. 1. - Charkiv : Konstanta, 1995. - 82 s. - (Brož.) II 325.317/384(1)

Visnyk Charkivs'koho deržavnoho universytetu : zbirnyk naukovych prac'. No. 384, Problemy movy ta movlennevoji dijal'nosti. T. 2. - Charkiv : Konstanta, 1995. - S. 85-198. - (Brož.) II 325.317/ 384(2)

Vlčci : pomůcka pro vůdce vlčáckých smeček / R. Pivec, J. Kříž. - Praha : Junácká edice, 1990. - 47 s. - Český junák - Svaz skautů a skautek, Praha. - (Brož.) 783.008

Východiska kvantové mechaniky : studijní materiál pro další vzdělávání učitelů fyziky / A. Kubový. - Hradec Králové : MAFY, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.444

Výchova dramatickou improvizací / B. Way. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 218 s. - (brož.) 599.186

Výchova k evropanství : sborník příspěvků z konference : Fakulta pedagogická Technické univerzity v Liberci 17.09.1996-18.09.1996 / [uspořádali Jitka Novotová a Petr Urbánek] - 1. vyd. -Liberec : Technická univerzita, 1997. - 189 s. - (brož.) 598.837

Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1995. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 34, 219 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.) 587.251/ 1995

Výroční zpráva o činnosti Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně za období 1993 až 1996 / [sestavil Michal Veselý] ...[et al.]- Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 78 s. - Chemická fakulta, Brno. - (brož.) 598.623

Výuka chemie s počítačem / M. Bílek ...[et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 134 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 598.907

Zdravotní tělesná výchova : metodické texty pro školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy. Část 2 / M. Kyralová... [et al.]. - Praha : Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy, 1995. -175 s. - (brož.) 598.640/ 2

Ze Šumavy a Pošumaví : pověsti a vyprávění / J. Urban. - [Praha] : [CompAlmanach], 1997. - 172 s. - (brož.) 782.629

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist