Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 1997

Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948. Díl 1, (1945-1946) / J. Staněk. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 245 s. - Fakulta pedagogická,Plzeň. - (brož.) 599.020/ 1

Bohové revoluce / C. Dawson. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 167 s. - (váz.) 599.467

Černínský palác v roce nula : (ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky) / J. Šedivý. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 164 s. - (brož.) 783.359

Česko-slovenská historická ročenka. 1996 / [redaktor Vojtech Čelko] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 331 s. - (brož.) 599.398/ 1996

Češi na vlásku : příručka národního přežívání / B. Kuras. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1996. - 191 s. - (váz.) 599.251

Deník : (1946-1949) / M. Frisch. - 1. vyd. - Praha : ERM, 1995. - 340 s. - (váz.) 783.142

Fidel Castro : podzim diktátora / V. Nálevka. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 1997. - 87 s., obr. příl. - (váz.) 599.466

Hitler v nás / M. Picard. - Vyd. 2., v tomto překl. v ERM 1. - Praha : ERM, 1996. - 219 s. - (váz.) 599.106

Holocaust a válka očima dětí : (utajené deníky) / uspořádala L. Holliday. - 1. vyd. - Praha : Prostor, 1997. - 307 s. - (váz.) 783.735

K filosofickým východiskům politiky a kultury v Čechách / J. Pavlík. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 84 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra veřejné správy,Pardubice. - (brož.) S II 832.169

Kafkovy zlé Čechy : k sociální historii pražského žida / C. Stölzl. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1997. - 165 s. - (brož.) 599.190

Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Sv. 2, Červenec - srpen 1968 / J. Vondrová, J. Navrátil. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 321 s. - (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ;brož.) 596.253/ 2

Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895 / S. Brouček...[et al.]. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 167 s. - (váz.) 599.051

Na co NATO? / O. Krejčí. - Praha : Alternativy, 1997. - 32 s. - (brož.) 598.828

Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech / V. Bůžek. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1996. - 239 s. - (brož.) 598.798

Obnova Babylona : znamení posledních časů / C. Dyer, A. Hunt. - Ostrava : A-Alef, 1997. - 124 s., obr. příl. - (brož.) 599.224

Paměti / J. Hájek. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. - 349 s., 16 s. obr. příl. - (váz.) 782.996

Pět kapitol o Únoru / K. Kaplan. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1997. - 557 s. - (brož.) 599.441

Politická etika / B. Sutor. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 391 s. - (brož.) 599.372

Politika, politologie, vzdělávání : sborník : česko-německé příspěvky / uspořádali L. Kocourek, W. Patzelt. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1996. - 212 s. - (brož.) 599.448

Politologické studie. Č. 1. 1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 82 s. - (brož.) 599.395/ 1(1997)

Politologie : základy společenských věd / R. David. - 2. opr. a rozš. vyd. - Olomouc : FIN, 1996. - 375 s. - (brož.) 599.180

Poločas rozpadu : přepis stenografického záznamu ze setkání nejvyšších ústavních činitelů u prezidenta Václava Havla : Hrádeček 03.11.1991. - [Praha] : [Trilabit], [1994]. - 94 s. - (Brož.) 783.475

Poslední pocta : památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1994. Sv. 4, 1994 / J. Pejskar. - 1. vyd. - [Praha] : vl. nákl., 1994. - 247 s. - (Váz.) II 823.145/ 4

Prameny k dějinám III. odboje. Sv. 2.- 1, 1949-1950. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 415 s. - Centrum pro výzkum československé exilové politiky po roce 1948, Olomouc. - (Brož.) 598.888/ 2(1)

Prameny k dějinám III. odboje. Sv. 2.- 2, 1950-1951. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 357 s. - Centrum pro výzkum československé exilové politiky po roce 1948, Olomouc. - (Brož.) 598.888/ 2(2)

Prameny k dějinám III. odboje. Sv. 3.- 1, 1948-1951. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 8, 464 s. - Centrum pro výzkum československé exilové politiky po roce 1948, Olomouc. - (Brož.) 598.888/ 3(1)

Prameny k dějinám III. odboje. Sv. 3.- 2, 1948-1951. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. - 531 s. - Centrum pro výzkum československé exilové politiky po roce 1948, Olomouc. - (Brož.) 598.888/ 3(2)

Privatizace, formování středních tříd a postoje populace / J. Večerník. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 50 s. - (brož.) II 832.253

Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel / J. Palivec. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 562 s. - (váz.) 783.345

Přijetí podmínek : vybrané statě z let 1982-1996 / Z. Vašíček. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1996. - 262 s. - (váz.) 599.272

Sborník z vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 "Bezpečnostní politika České republiky" / [uspořádal Vladimír Zoubek] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 97 s. - Katedra veřejnoprávních disciplín, Praha. - (brož.) 598.998

Sex a lásky největších diktátorů / [Nigel Cawthorne] - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 197 s. - (brož.) 783.254

Sladká Francie / P. Horská-Vrbová. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 155 s. - (brož.) 599.327

Social Transformation and Modernization : on Building Theory of Societal Changes in the Post-Communist European Countries / P. Machonin. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 155 s. - (brož.) 599.559

Sociální politika / V. Krebs ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Codex, 1997. - 327 s. - (váz.) 599.526

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 1 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 249 s. - (brož.) 599.010/ 1

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 2 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 250-509. - (brož.) 599.010/ 2

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 3 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 510-759, 1 mp. - (brož.) 599.010/ 3

Studia z teorii polityki, kultury politycznej i mysli politycznej / redaktor W. Bokajlo. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 254 s. - (brož.) 599.505

Svobodná společnost, individuální svědomí, politická ortodoxie a represe / R. Joch. - Praha : Občanský institut, 1997. - 23 s. - (Brož.) 598.984

Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954 / M. Borák, D. Janák. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1996. - 285 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. - (brož.) 599.197

Terezín : místa utrpení a vzdoru / [Miroslava Benešová, Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková] - Vyd. 6., přeprac. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 77 s. - (brož.) II 832.381

Veřejná politika a její aktéři : z poznatků empirických výzkumů občanů, lokálních reprezentantů a poslanců parlamentu České republiky : (1994-1996) / M. Purkrábek ...[et al.]. - 1. vyd. -Praha : Vesmír, 1996. - 180 s. - Fakulta sociálních věd UK. - Institut sociologických studií. - Katedra veřejné a sociální politiky, Praha. - (Brož.) 599.366

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist