Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za květen-červen 1997

Biostatistika / J. Lepš. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 166 s. - Biologická fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.175

Cvičení ze statistiky / M. Prášilová, L. Svatošová. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 192 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.) S II 832.352

Činnost cestovních kanceláří za rok 1996 / vypracovala L. Špinková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 43 s., příl. - (Brož.) II 832.416

Člověk a práce / H. Kolibová, V. Malátek. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 114 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.012

Demografie pro studenty pedagogických fakult / J. Veselá. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 126 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) S II 832.345

Dítě se speciálními potřebami / S. Kerr. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 165 s. - (brož.) 599.337

Do temného věku / J. Sobran. - Praha : Občanský institut, 1997. - 15 s. - (Brož.) 598.983

J. L. Fischer a filozofie 20. století : sborník prací k 100. výročí narození / [vedoucí autorského kolektivu Jan Štěpán] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 79 s. - (brož.) 599.008

Kapacita a využití ubytovacích zařízení za rok. 1996 / vypracovala L. Špinková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 71 s., příl. - (Brož.) II 830.609/ 1996

Literární překlad a komunikace : k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře / M. Hrdlička. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 90 s. - (brož.) 599.301

Mami, tatínek říkal...! : jak lépe komunikovat s našimi dětmi / E. Mühlan. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 56 s. - (brož.) 599.120

Materiály ke strukturované analýze / V. Řepa, D. Chlapek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 138 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.276

Metody mezinárodního srovnávání : pomůcka pro seminář / J. Jílek. - Přeprac. 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 68 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.279

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 1996 / vypracovala L. Špinková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 157 s., příl. - (Brož.) II 832.391

Nové kapitoky ze sociálního lékařství / Z. Koldová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 63 s. - (brož.) S II 832.541

Obraz druhého v historické perspektivě. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 128 s. - (brož.) 599.341

Odumírání lidskosti / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.252

Optimalizační metody pro podnik, finance a trh / M. Maňas. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 133 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.280

Pospojovaný svět / A. Kosík. - 1. vyd. - Praha : Prostor, 1997. - 132 s. - (váz.) 783.737

Pozitivní řízení : asertivita pro manažery / P. O'Brien. - 1. vyd., (dotisk). - Praha : Management Press, 1997. - 212 s. - (brož.) 598.903

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1996 / vypracovali J. Spilková, L. Jassimová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 254 s. - (Brož.) II 832.415

Privatizace, formování středních tříd a postoje populace / J. Večerník. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 50 s. - (brož.) II 832.253

Průvodce psaním projektů, seminárních a diplomových prací : (na téma z oblasti ekonomických věd zpracovávající statistické údaje) / H. Linderoth, J. Bentzen, J. Gottvald. - Ostrava : Grafie, 1997. - 68 s. - (Brož.) II 832.225

Představy o distributivní spravedlnosti v transformující se společnosti : vývoj představ o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991-1995 v mezinárodní komparativní perspektivě / P. Matějů. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 66 s. - (brož.) II 832.558

Robust 96 : sborník prací 9. letní školy JČMF : Lednice na Moravě, Mendelova vysoká škola zemědělská 02.09.1996-06.09.1996 / uspořádali J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1996. - 304 s. - (brož.) 598.790

Rodina našich předků / J. Horský, M. Seligová. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 143 s. - (brož.) 599.328

Skupinové rozhodování / P. Fiala. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 193 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.830

Sladká pomsta aneb 200 způsobů, jak si přijít na své / B. Hadden, A. Christie. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 132 s. - (brož.) 783.166

Social Transformation and Modernization : on Building Theory of Societal Changes in the Post-Communist European Countries / P. Machonin. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 155 s. - (brož.) 599.559

Sociálněhospodářská statistika II / J. Moravová, S. Hronová, J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 269 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.282

Sociální politika / V. Krebs ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Codex, 1997. - 327 s. - (váz.) 599.526

Sociální politika v sídlech a regionech : vybrané otázky / L. Průša. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 157 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.483

Sociální psychologie : (vybrané kapitoly se zřetelem k učitelskému vzdělání) / J. Souček, Z. Holubář. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 155 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. - (brož.) S II 832.172

Sociologie venkova a zemědělství : úvod do problematiky / J. Šindlářová. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 64 s. - (brož.) S II 832.497

Sociologie venkova a zemědělství / V. Majerová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 146 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra řízení, Praha. - (brož.) 599.277

Specifické poruchy učení a chování : sborník 1996 / redigovala A. Kucharská. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 203 s. - (brož.) 599.532

Statistická analýza : příklady / J. Kožíšek. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 171 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.612

Statistické hospodářské rozbory : pomůcka pro seminář / J. Jílek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 48 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.278

Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1996 / zpracování V. Lindnerová, J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, [1997]. - Nestr. - (brož.) E 981.054/ 1996

Stavební firma 10 : ekonomická statistika / M. Plachký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 141 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.609

Svobodná společnost, individuální svědomí, politická ortodoxie a represe / R. Joch. - Praha : Občanský institut, 1997. - 23 s. - (Brož.) 598.984

Úvod do estetické zkušenosti / J. Vaněk. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 336 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.835

Úvod do sociologie / R. Havlík. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 113 s. - Katedra filozofie a sociálních věd pedagogické fakulty UK, Praha. - (brož.) 599.040

Velký sociologický slovník. Sv. 1, A - O / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 747 s. - (váz.) II 832.403/ 1

Velký sociologický slovník. Sv. 2, P - Ž / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - S. 749-1627. - (váz.) II 832.403/ 2

Věkové složení obyvatelstva a jeho pohyb v roce. 1996 / zpracovala J. Nováková, J. Kotek. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1997. - 19 s. - (Brož.) 596.193/ 1996

Vodovody, kanalizace a vodní toky ČR v roce. 1996 / vypracovala J. Hellerová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 17 s. - (Brož.) II 826.833/ 1996

Výchova k evropanství : sborník příspěvků z konference : Fakulta pedagogická Technické univerzity v Liberci 17.09.1996-18.09.1996 / [uspořádali Jitka Novotová a Petr Urbánek] - 1. vyd. -Liberec : Technická univerzita, 1997. - 189 s. - (brož.) 598.837

Výsledky zpracování účetních výkazů podnikatelů za rok 1995. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 54 s. - (Brož.) II 832.392

Za maskou je člověk : jak prohlédnout přetvářku / A. Bierach. - Praha : Alternativa, 1997. - 175 s. - (brož.) 599.187

Základní problémy obecné a ekonomické demografie / V. Roubíček. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 271 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.281

Základy demografie / L. Scholzová. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 76 s. - Pedagogická fakulta, oddělení geografie, České Budějovice. - (brož.) 599.006

Základy sociologie : přednášky / J. Šindlářová. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 68 s. - (brož.) S II 832.500

Zápas o nový svět : rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1997. - 100 s. - (brož.) 598.882

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist