Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve

za květen-červen 1997

"Ano" ke kříži / A. Gots. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 123 s. - (Brož.) 783.358

"Smrt Boha" v Nietzschově filosofii / M. Hrbek. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 221 s. - (váz.) 598.629

Apokalypsa naší doby / V. Rozanov. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1997. - 187. - (váz.) 783.337

Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených / L. Skružný. - 1. vyd. - Čelákovice : Městské muzeum, 1996. - 295 s. - (brož.) 599.283

Bible : o čem mluví? / [Ludvík Švihálek] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 15 s. - (brož.) 783.007

Bohové s lotosovýma očima : Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisícíletí / D. Zbavitel ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 455 s, 33 obr. na příl. - (váz.) 599.465

Bručko : běloch, který se stal indiánem / B. Olson. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1997. - 158 s., obr. příl. - (brož.) 783.255

Buddhism : jeho učení a jeho metody / A. David-Neel. - Londýn : [s. n.], 1939. - 97 s. - (Váz.) 782.649

Buddhismus / M. Wangu. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 141 s. - (váz.) 599.356

Buď dobrý sám k sobě / A. Grün. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.) 599.125

Bůh má rád veselé lidi : veselé vyprávění mariannhillských misionářů / A. Balling. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 94 s., obr. příl. - (váz.) 783.584

Bývalý cisterciácký klášter Vyšší Brod / J. Pavel. - Český Krumlov : Okresní národní výbor, 1971. - 28 s. - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice. -(Brož.) 468.450

Cesta Mistrů : věda Surat Šabd jógy : jóga Slyšitelného životního proudu / J. Johnson. - [Olomouc] : Votobia, 1997. - 32, 516 s., obr. příl. - (brož.) 783.443

Cestička k Bohu : modlitební knížka pro děti / [Ferdinand Neubauer] - 3., upr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 192 s. - (Váz.) 783.589

Channeling : duchovní výchova inteligencemi / R. Palka. - 1. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 43 s. + 1 příl. - (brož.) 782.605

Chvalozpěvy : výběr z databáze křesťanských písní. - Praha : F-nadace, [asi 1997]. - 198 s. - (váz.) 783.251

Církev a náboženský život západu na sklonku středověku / F. Rapp. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. - 343 s. - (brož.) 598.692

Církev se uskutečňuje ve farnosti : kanonicko-pastorační příručka pro duchovní a laiky / E. Górecki. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 178 s. - (Brož.) 599.326

Člověk jako víceúrovňová bytost zachycená automatickou kresbou / J. Brzobohatá, A. Červený. - Brno : Agape, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.070

Daňově zvýhodněné dary církvi / [Jan Smrčina, Jan Havelec] - [Praha] : Concordia Pax, 1996. - 23 s. - (brož.) 599.031

Dcery bohyně : svaté ženy Indie / L. Johnsen. - Olomouc : Votobia, 1997. - 176 s. - (brož.) 783.243

Dějiny náboženského myšlení. 2, Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství / M. Eliade. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 463 s. - (váz.) 599.558/ 2

Do temného věku / J. Sobran. - Praha : Občanský institut, 1997. - 15 s. - (Brož.) 598.983

Ekumenismus na druhém vatikánském koncilu / K. Skalický. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 133 s. - (váz.) 599.134

Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře / R. Cantalamessa. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 116 s. - (brož.) 599.127

Evangelium vitae : encyklika Jana Pavla II : 25. 3. 1995 / Jan Pavel II.. - [Olomouc] : Matice cyrilometodějská, [1995]. - 47 s. - (Brož.) II 860.741

Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie / S. Kierkegaard. - Olomouc : Votobia, 1997. - 152 s. - (brož.) 599.148

Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení / E. Cassirer. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 299 s. - (váz.) 597.089/ 2

Jednota je božství / Satjá Saí Baba. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 122 s. - (brož.) 783.686

Joseph kardinál Ratzinger : křesťanství na přelomu tisíciletí / P. Seewald. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 197 s. - (váz.) 599.135

Judaica Bohemiae. 32. 1996. - Prague : Idea Servis, 1997. - 181 s., obr. příl. - (brož.) 596.581/ 32(1996)

K dějinám Jimramova, Dalečína a Vítochova / V. Grmela. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 26 s. - (brož.) 599.177

Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících / B. Pirnosová, M. Vlk. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 79 s. - (váz.) 783.732

Karmelitánský kalendář 1997 : čtení pro poučení a pro volný čas / [sestavil Michal Holeček] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 144 s. - (brož.) 783.180

Každodenní rozhodnutí : přemáhání závislostí a problémů ovládajících život / C. Burton, S. Burton. - Vyd. 1. - Vlašim : Exodus, 1997. - 234 s., příl. - (Brož.) II 860.707

Každý den plný slunečního jasu. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.271

Kniha královského umění / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Onyx, 1995. - 57 s. - (brož.) 782.609

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života / T. Moore. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 302 s. - (brož.) 598.991

Kniha o józe : kompletní průvodce / L. Lidell, N. Rabinovič, G. Rabinovič. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 190 s. - (brož.) 599.255

Kniha o manželstve / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v slov. jaz. - Praha : Onyx, 1995. - 70 s. - (Brož.) 782.608

Komentáře o životě : duchovní rozjímání o světě člověka / J. Krišnamurti. - Olomouc : Votobia, 1997. - 273 s. - (brož.) 783.244

Konfucianismus / T. Hoobler, D. Hoobler. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 129 s. - (váz.) 599.426

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 1, Evangelia. Doba adventní, vánoční, postní a velikonoční / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 99 s. - (Brož.) 584.048/ 1

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 2, Evangelia. 1.- 17. týden v mezidobí / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 79 s. - (Brož.) 584.048/ 2

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 3, Evangelia. 18.- 34. týden v mezidobí / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 91 s. - (Brož.) 584.048/ 3

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 4, 1. čtení. Doba adventní, vánoční, postní a velikonoční / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 98 s. - (Brož.) 584.048/ 4

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 5, 1. čtení 1.-17. týden v mezidobí : 1. cyklus / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 78 s. - (Brož.) 584.048/ 5

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 6, 1. čtení 18.-34. týden v mezidobí : 1. cyklus / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 78 s. - (Brož.) 584.048/ 6

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 7, 1. čtení 1.-17. týden v mezidobí : 2. cyklus / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 79 s. - (Brož.) 584.048/ 7

Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře : převzato z HS 1976/77 a dalších. Sešit 8, 1. čtení 18.- 34. týden v mezidobí : 2. cyklus / J. Bradáč. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 83 s. - (Brož.) 584.048/ 8

Křížová cesta v Kolosseu : pronesená Svatým otcem / Jan Pavel II.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 62 s. - (brož.) 783.182

Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově / R. Abeln. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.183

Léčivá síla modlitby / A. Balling. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 87 s., obr. příl. - (váz.) 783.583

Liturgický rok : cyklus B : výklad: 1. čtení, žalm, 2. čtení / K. Flossmann. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 375 s. - (brož.) 599.129

Malá kniha keltských požehnání / vybrala a sestavila C. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 48 s. - (váz.) 783.592

Malá kniha Tao te ťing / [John R. Mabry] - Praha : Volvox Globator, 1996. - 48 s. - (váz.) 783.591

Malý úvod do křesťanského života / B. Forte. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 78 s. - (brož.) 783.188

Malý úvod do víry / B. Forte. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 92 s. - (brož.) 783.189

Maria, maminka Pána Ježíše / ilustrovala M. Kudrnová. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) II 860.747

Medžugorje - Dny války / Emmanuel. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.181

Modlitba Ježíšova / W. Stinissen. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 39 s. - (brož.) 783.185

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu : příloha ke knize O pravé mariánské úctě / L. Grignion de Montfort. - V MCM vyd. 2. přeprac. a dopl. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 59 s. - (Brož.) 783.428

Mysterium Golgaty : kniha nejvyšší moudrosti určená vyspělejším čtenářům / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Onyx, 1996. - 82 s. - (brož.) 782.607

Mystical stonescapes of Prague Jewish town and Czech countryside / [Text Freema Gottlieb] - Praha : Tvorba, [asi 1996]. - Nestr. - (brož.) 599.114

Myšlení přírodních národů / C. Lévi-Strauss. - 2. vyd., v Dauphinu 1. vyd. - Liberec : Dauphin, 1996. - 365 s., obr. příl. - (brož.) 598.973

Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895 / S. Brouček...[et al.]. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 167 s. - (váz.) 599.051

Na rozcestí : 9. rok Desetiletí duchovní obnovy Evangelizace a modlitba / J. Janšta. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 152 s. - (Brož.) 783.355

Na úpatí Sinaje : obrazy o Bohu v prvním zákoně / E. Zenger. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 149 s. - (brož.) 599.131

Nedělní homilie : výběr z Homiletických směrnic od roku 1972. Cyklus B. Díl 2, Liturgické mezidobí / uspořádal M. Klisz. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 190 s. - (Brož.) 783.356/ 2

Nedělní homilie : výběr z Homiletických směrnic od roku 1972. Cyklus B. Díl 1, Doba adventní, vánoční, postní a velikonoční / uspořádal M. Klisz. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. -188 s. - (Brož.) 783.356/ 1

Nezahoď svůj rozum do koše / J. Mc Dowell, B. Hostetler. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 219 s. - (brož.) 599.121

Novéna k uctění památky kněze z Mariannhillské misijní kongregace P. Engelmara Unzeitiga : (1911-1945) / sestavil W. Zürrlein. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 34 s. - (brož.) 783.280

Nový zákon : žalmy, přísloví. Český ekumenický překlad. - 3. vyd. v ČBS. - Praha : Česká biblická společnost, 1996. - 587 s. - (váz.) 783.586

O evangelijum le Jaňustar. - Vyd. 1. - Praha : Česká biblická společnost, 1997. - 61 s. - (brož.) 783.084

O pravé mariánské úctě / L. Grignion de Montfort. - V MCM vyd. 2. přeprac. a dopl. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 230 s. - (Brož.) 783.427

O sektách / K. Porterfield. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 173 s. - (brož.) 599.329

Od sexu k nadvědomí / R. Osho. - Praha : Pragma, 1996. - 127 s. - (brož.) 783.160

Odpuštění / R. Abeln, A. Kner. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.193

Opravdový život v Bohu. 4 / V. Ryden. - 1. vyd. v ČR. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 247 s. - (Brož.) 772.609/ 4

Palmovka : sborník Synagogy na Palmovce. 1. 1996. - [Praha] : Valér, [1996]. - 74 s. - (brož.) II 832.468/ 1(1996)

Paprsky slunce / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.269

Pět tantrik : tajemství věčného mládí / Andro. - Praha : Pragma, 1996. - 104 s. - (brož.) 783.249

Pět Tibeťanů pro děti : 5 prastarých tibetských cviků pro tělesné a duševní zdraví a rovnováhu dítěte / B. Simonsohn. - Praha : Pragma, 1996. - 125 s. - (brož.) 783.164

Platonismus a idealismus / W. Beierwaltes. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 245 s. - (brož.) 599.369

Pokrok v pěstování vhledu : moderní pojednání o buddhistické satipatthána meditaci / Sayadó. - Praha : Alternativa, 1997. - 100 s. - (váz.) 599.250

Politická etika / B. Sutor. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 391 s. - (brož.) 599.372

Poslední vůle / 'Abdu'l-Bahá. - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Bahá'í, 1997. - 23 s. - (brož.) 783.458

Pro útěchu v utrpení / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.274

Proč právě já? / A. Pangrazzi. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 88 s. - (brož.) 783.194

Přemysl Pitter : život, dílo, doba : sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Praha, Univerzita Karlova 22.06.1995-23.06.1995. - Praha : Pedagogické muzeumJ.A.Komenského, 1996. - 212 s. - Spolek MILIDU, Curych. - (brož.) 598.976

Příklady daňově zvýhodněných darů / A. Sedlářová. - Praha : Concordia Pax, 1996. - 15 s. - (brož.) 599.032

Putování k posvátné hoře Kailás / Z. Thoma. - 1. vyd. - Pardubice : Apolo, 1996. - 77 s. - (váz.) 783.588

Reinkarnace : víra v převtělování a víra křesťanů / R. Hummell. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.132

Rozvíjení mužské sexuální energie : taoistické tajemství lásky / M. Chia, M. Winn. - Praha : Pragma, 1996. - 274 s. - (brož.) 783.162

Růženec se svatou Terezií z Lisieux / Terezie z Lisieux. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 55 s. - (brož.) 783.281

Rytmus dne / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.267

Rytmus života / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.266

Řecko-český slovník k Novému zákonu / J. Souček. - 5. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 374 s. - (brož.) 598.994

Satjá Saí promlouvá : promluvy pronesené v letech 1953-1960 / Satjá Saí Baba. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1997. - 199 s. - (brož.) 783.439/ 1

Sídlo duše / G. Zukav. - Praha : Pragma, 1997. - 162 s. - (brož.) 783.161

Slunce v srdci každý den / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.268

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 1 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 249 s. - (brož.) 599.010/ 1

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 2 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 250-509. - (brož.) 599.010/ 2

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Žatecko. 3 / zpracovaly a úvod napsaly M. Zahradníková, E. Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 510-759, 1 mp. - (brož.) 599.010/ 3

Spiritualita zdola / A. Grün, M. Dufner. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 70 s. - (brož.) 599.128

Srdečný dík. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.262

Stručné dějiny buddhismu / E. Conze. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 239 s. - (brož.) 598.992

Studánky očí svaté Zdislavy / T. Bahounek. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 159 s. - (Brož.) 783.379

Stůl slova : zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků : cyklus B / A. Opatrný. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 303 s. - (brož.) 599.130

Sv. Vojtěch : život a smrt mučedníka / text T. Sekyrka. foto S. Boloňský, P. Janžura. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 102 s. - (váz.) II 832.428

Svatá Jana de Chantal : její přirozenost a její milost / A. Ravier. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 151 s., obr. příl. - (brož.) 783.192

Svatý Vojtěch : 1000 let svatovojtěšské tradice v Čechách : Klášter Sv. Anežky České, Praha 13.05.1997-31.08.1997 / [autorka katalogu Milena Bartlová] ... [et al.]- Praha : Národní galerie, 1997. - 159 s. - (brož.) E 981.318

Svátosti Krista a církve : souzvuk mezi Bohem a člověkem / P. Giglioni. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 183 s. - (váz.) 599.133

Symboly židovského života : mystický výklad náhrobních reliéfů / [text Freema Gottlieb] - Praha : Tvorba, [asi 1996]. - Nestr. - (brož.) 599.113

Šimon Boruhradský : (1650-1697) / J. Koláček. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1997. - 37 s. - (brož.) 783.257

Tattvy : tajemné vesmírné síly ovlivňují váš život / J. Pátek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 101 s. - (brož.) 783.241

ThDr. Melichar Mlčoch : 1833-1917 / J. Pištělák. - Kladky : Obecní úřad, 1997. - 31 s. - (Brož.) 783.741

365 biblických příběhů pro děti / M. Batchelor. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 416 s. - (váz.) 783.053

Umění stát se mágem / J. Péladan. - 3. vyd., ve Volvox Globator 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 146 s. - (váz.) 783.292

Umění všedního dne : křesťanské ctnosti všedního dne / A. Kner. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 70 s. - (brož.) 783.187

Upřímné poděkování / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.272

Uvidíte to, až tomu uvěříte : cesta k osobní proměně / W. Dyer. - Praha : Pragma, 1996. - 255 s. - (brož.) 599.115

Vánoční ztišení. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.261

Ve škole Ducha svatého / J. Philippe. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 62 s. - (brož.) 783.186

Věda o mytologii / K. Kerényi, C. Jung. - 2. vyd. - Brno : Tomáš Janeček, 1997. - 255 s. - (váz.) 599.202

Věřím, doufám, miluji : co křesťana dělá křesťanem / R. Abeln, A. Kner. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 70 s. - (brož.) 783.195

Všechno nejlepší na společné cestě / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.273

Výklady ke Starému zákonu. Díl 2, Knihy výpravné : Jozue až Ester. - Vyd. 2., v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 735 s., 16 s. obr. příl. - (váz.) 579.720/ 2

Výklady ke Starému zákonu. 5, Knihy deuterokanonické (nekanonické, apokryfní) / M. Bič. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 327 s. - (váz.) 579.720/ 5

Základní kniha o auře : čtení a výklad aury : barevné vidění energetických polí a jejich využití k celistvému uzdravování / W. Lübeck. - Praha : Pragma, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.175

Základy naší víry : krédo v katechismu katolické církve / C. Schönborn. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 111 s. - (brož.) 599.126

Zápas o nový svět : rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1997. - 100 s. - (brož.) 598.882

Zápisky šílence : poslední slova před odchodem do nekonečného ticha / R. Osho. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1997. - 100 s. - (brož.) 783.242

Znamení času : blahoslavený Hyacint Maria Cormier / J. Veselý. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 132 s. - (brož.) 783.256

Zpěvník ke kazetě žalmů Srdce čisté - Šalmíjá. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 37 s. - (brož.) 783.190

Zrada / S. Telchin. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 117 s. - (brož.) 783.184

Žhář : život apoštola Pavla / G. Messadié. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 347 s. - (váz.) 783.294

Životem lásky k světlu a radosti : Homilie nedělní a sváteční : Cyklus B / J. Daněk. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 165 s. - (Brož.) 783.357

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist