Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za květen-červen 1997

"Ano" ke kříži / A. Gots. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 123 s. - (Brož.) 783.358

"Smrt Boha" v Nietzschově filosofii / M. Hrbek. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 221 s. - (váz.) 598.629

Aladinův faktor / J. Canfield, M. Hansen. - Praha : Pragma, 1996. - 244 s. - (váz.) 599.104

Alchymie, její teorie a praxe / P. Lasenic. - Praha : Půdorys, 1997. - 112 s. - (brož.) 599.360

Anatomie lidské destruktivity : můžeme ovlivnit její podstatu a následky? / E. Fromm. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 520 s. - (váz.) 599.287

Antropoložka na Marsu : 7 paradoxních příběhů / O. Sacks. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 251 s., obr. příl. - (váz.) 783.296

Astrologie pro zamilované / L. Greene. - Vyd. 1. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 207 s. - (brož.) 783.082

Buď dobrý sám k sobě / A. Grün. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.) 599.125

Cestami sebepoznání : rozhlasový cyklus o dvaceti dílech / E. Tomáš. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 216 s. - (brož.) 783.687

Channeling : duchovní výchova inteligencemi / R. Palka. - 1. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 43 s. + 1 příl. - (brož.) 782.605

Čarování kolem lásky : vyzkoušené metody, jak dosáhnout naplnění citů / B. Dolnick. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 134 s. - (váz.) 783.446

Čas a rytmus / J. Sokol. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 291 s. - (brož.) 599.368

Česko-německý pedagogicko-psychologický terminologický slovník / A. Nelešovská, J. Poláková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 187 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. -(brož.) 599.007

IV. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze : Hradec Králové 22.05.1997-24.05.1997. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 107 s. - (brož.) 599.557

Člověk a práce / H. Kolibová, V. Malátek. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 114 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.) 599.012

Člověk jako víceúrovňová bytost zachycená automatickou kresbou / J. Brzobohatá, A. Červený. - Brno : Agape, 1997. - 124 s. - (brož.) 599.070

Dalších 199 výtvarných činností : náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let / M. Kohl, C. Gainer. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 258 s. - (brož.) 599.400

Dejte svému dítěti lepší start do života : jak povzbudit u dětí chuť k poznávání a učení od nejútlejšího věku / [Michael Howe, Harriet Griffey] - V čes. překl. 1. vyd. - Praha : Praktik, 1997. - 158 s. - (váz.) 599.078

Dobrodružství života / P. Tournier. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 182 s. - (brož.) 783.688

Duše a sebevražda / J. Hillman. - Vyd. 1. - Praha : Sagittarius, 1997. - 198 s. - (brož.) 599.330

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání : metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 111 s. - (brož.) 598.770

Dyskalkulie - specifické poruchy počítání. Příloha: Pracovní listy / J. Novák. - Vyd. 1. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 100 listů. - (brož.) 598.770/ Příl.

Energie pro celý den / G. Eggetsberger. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 126 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ivos ; váz.) 599.080

Epikúros a jeho bohové / A. Festugiere. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 125 s. - (brož.) 599.371

Eutanazie - ano či ne ? / B. Pollard. - Vyd. 1. - Praha : Dita, 1996. - 210 s. - (brož.) 599.176

Filosof Jan Patočka / I. Dubský. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.370

Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie / S. Kierkegaard. - Olomouc : Votobia, 1997. - 152 s. - (brož.) 599.148

Filosofie - kultura - civilizace : (vybrané kapitoly). Díl 1 / J. Pešková, O. Ševčík. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 128 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.176/ 1

Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení / E. Cassirer. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 299 s. - (váz.) 597.089/ 2

Friedrich Nietzsche ve svých dílech / L. Andreas-Salomé. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1996. - 202 s. - (váz.) 599.265

Helena Petrovna Blavatská (1831-1891) : život a dílo zakladatelky teosofického hnutí / H. Blavatsky. - Praha : Pragma, 1997. - 72 s. - (brož.) 783.167

Hovory s nenarozeným dítětem : duchovní průvodce uvědomělým těhotenstvím / M. Coudris, R. Coudris. - Praha : Práh, 1997. - 211 s. - (váz.) 783.691

I tohle je manželství.. : co se skutečně odehrává v dnešních partnerských vztazích : ženy a muži vyprávějí historii svých vztahů - nezávisle na sobě a bez zábran / K. Jäckel. - Vyd. 1. -Praha : Knižní klub, 1997. - 318 s. - (váz.) 783.065

J. L. Fischer a filozofie 20. století : sborník prací k 100. výročí narození / [vedoucí autorského kolektivu Jan Štěpán] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 79 s. - (brož.) 599.008

Jak plavat se žraloky a zůstat přitom naživu / H. Mackay. - Praha : Pragma, 1996. - 231 s. - (váz.) 599.099

Jak se dnes chovat : příručka etikety pro hulváty / P. O'Rourke. - Olomouc : Votobia, 1997. - 284 s. - (brož.) 599.154

Jak svádět muže a jak si je udržet / S. Favier. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1995. - 142 s. - (brož.) 783.165

Jak zhubnout v pohodě : (štíhlá linie ve znamení zvěrokruhu - diety a recepty) / H. Primusová. - Vyd. 1. - [Praha] : Petrklíč, 1995. - 133 s. - (brož.) 599.117

Jan Patočka - Bibliografie 1928-1996 / sestavili J. Němec, D. Souček. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.373

Jazyk a osobnost : pětifaktorová struktura popisu osobnosti / M. Hřebíčková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 172 s. - (brož.) 599.401

Jednota je božství / Satjá Saí Baba. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 122 s. - (brož.) 783.686

K filosofickým východiskům politiky a kultury v Čechách / J. Pavlík. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 84 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra veřejné správy,Pardubice. - (brož.) S II 832.169

Každý den plný slunečního jasu. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.271

Když štěstí zaťuká. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.263

Klíče k úspěchu : 17 principů, jak realizovat své představy / N. Hill. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 219 s. - (váz.) 599.138

Kniha královského umění / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Onyx, 1995. - 57 s. - (brož.) 782.609

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života / T. Moore. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 302 s. - (brož.) 598.991

Kniha o manželstve / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v slov. jaz. - Praha : Onyx, 1995. - 70 s. - (Brož.) 782.608

Komentáře o životě : duchovní rozjímání o světě člověka / J. Krišnamurti. - Olomouc : Votobia, 1997. - 273 s. - (brož.) 783.244

Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově / R. Abeln. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.183

Logistika v řízení podniku. 1 / P. Bělohoubek. - Brno : Inženýrské centrum, 1996-1997. - 95 s. - (brož.) 598.887/ 1

Logistika v řízení podniku. 2, Logistika v řízení lidských zdrojů / P. Bělohoubek. - Brno : Inženýrské centrum, 1997. - 76 s. - (brož.) 598.887/ 2

Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením / I. Kudelová, L. Květoňová. - Brno : Paido, 1996. - 41 s., 9 obr. na příl. - (brož.) 598.878

Mami, tatínek říkal...! : jak lépe komunikovat s našimi dětmi / E. Mühlan. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 56 s. - (brož.) 599.120

Mayská proroctví : odkrývání tajemství ztracené civilizace / A. Gilbert, M. Cotterell. - Praha : Pragma, 1997. - 315 s., 39, 9 obr. na příl. - (váz.) 599.101

Mozek a jeho duše / F. Koukolík. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Makropulos, 1997. - 271 s. - (váz.) 599.464

Multilevelness of Emotional and Instinctive Functions / K. Dabrowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 443 s. - (brož.) 599.500

Mysterium Golgaty : kniha nejvyšší moudrosti určená vyspělejším čtenářům / Bô Yin Ra. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Onyx, 1996. - 82 s. - (brož.) 782.607

Mystický sborník / K. Weinfurter. - Praha : Psyche, 1936. - 158 s., obr. příl. - (Brož.) 782.638

Myšlení přírodních národů / C. Lévi-Strauss. - 2. vyd., v Dauphinu 1. vyd. - Liberec : Dauphin, 1996. - 365 s., obr. příl. - (brož.) 598.973

Myšlenky ze života. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.260

The Nature of Truth (if any) : proceedings of the International Colloquium : Prague 17.09.1996-20.09.1996 / edited by J. Peregrin. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 13, 267 s. - (brož.) 598.985

Neboj se být sám : umění žít sám a šťastný / V. Peiffer. - Praha : Práh, 1997. - 171 s. - (váz.) 599.525

Než se dítě zeptá.. : program sexuální výchovy dětí předškolního věku / K. Smolíková, R. Hajnová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 39 s., obr. příl. - (brož.) II 832.562

O moralnosci i zdrowiu psychicznym : z humanistycznej psychoanalizy E. Fromma / R. Saciuk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 101 s. - (brož.) 599.502

O mysteriích egyptských : s dopisem Porfyriovým Anebonu, Egypťanu / Iamblichus Chalcidensis. - Olomouc : Per Agrum, 1992. - 178 s. - (Váz.) 782.650

O sektách / K. Porterfield. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 173 s. - (brož.) 599.329

O smrti / R. DiGiulio, R. Kranz. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.331

O vztahu lidského mozku a chování : strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob / F. Koukolík. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 256 s. - (brož.) 599.041

Obraz druhého v historické perspektivě. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 128 s. - (brož.) 599.341

Odpuštění / R. Abeln, A. Kner. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 63 s. - (brož.) 783.193

Odumírání lidskosti / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.252

Paprsky slunce / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.269

Pedagogická psychologie / F. Jiránek ...[et al.]. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 164 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. -(brož.) S II 832.587

Péče o duši. Díl 1 / J. Patočka. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 505 s. - (váz.) 599.346/ 1

Platonismus a idealismus / W. Beierwaltes. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 245 s. - (brož.) 599.369

Podivné události / S. Hoggart, M. Hutchinson. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 162 s., obr. příl. - (Váz.) 598.972

Podnikatelská etiketa : udělejte dobrý dojem / J. Dunckel. - 1. vyd. - Praha : NS Svododa, 1997. - 158 s. - (brož.) 599.189

Poklady lidských duší / A. Carter. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 165 s. - (Váz.) 783.680

Politická etika / B. Sutor. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 391 s. - (brož.) 599.372

Pozitivní magie : okultismus v praktickém životě / M. Weinstein. - Olomouc : Votobia, 1997. - 395 s. - (brož.) 783.240

Pozitivní řízení : asertivita pro manažery / P. O'Brien. - 1. vyd., (dotisk). - Praha : Management Press, 1997. - 212 s. - (brož.) 598.903

Pozitivním myšlením k úspěchu : objevujte tajemství, které vám umožní naplnit své sny / N. Hill, W. Stone. - Praha : Pragma, 1996. - 267 s. - (váz.) 599.103

Pravidla pro jízdu životem aneb jeďte stále rovně a nahoru / M. Majorová. - 1. vyd. - Praha : Blug, [asi 1997]. - 131 s. - (váz.) 781.798

Právní předpisy na ochranu zvířat / V. Večerek...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 118 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.284

Proč právě já? / A. Pangrazzi. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 88 s. - (brož.) 783.194

Przeciw bezradnosci : nurty - opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie / A. Kargulowa. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 166 s. - (brož.) 599.503

Přízraky a strašidla středověku / C. Lecouteux. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 221 s. - (váz.) 783.293

Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy / M. Fürst. - Olomouc : Votobia, 1997. - 263 s., obr. příl. - (brož.) 599.147

Psychologie dítěte / J. Piaget, B. Inhelder. - 2. vyd., v Portále 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 143 s. - (brož.) 599.367

Rodina našich předků / J. Horský, M. Seligová. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 143 s. - (brož.) 599.328

Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy / J. Čáp. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1997. - 302 s. - (brož.) 599.219

Rozvíjíme logické myšlení / R. Rougier. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 151 s. - (brož.) 598.671

Rytmus dne / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.267

Rytmus života / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.266

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada hudebněvědná. H. Č. 30. 1995. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 130 s. - (brož.) 416.695/ 30(1995)

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. Ústav jazyků a humanitních studií. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 241 s. - (brož.) 595.085/ 2

Sex a lásky největších diktátorů / [Nigel Cawthorne] - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 197 s. - (brož.) 783.254

Sexuální výchova na základních a středních školách : sborník referátů z 2. celostátní konference : Hradec Králové, Ped. fak. VŠP, katedra ped. a psychol. 16.02.1996 / uspořádala Z. Horáková.- Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 60 s. - (brož.) 599.320

Sexuální výchova s otazníkem / M. Anchell. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 111 s. - (Brož.) 599.281

Shadows of Flames - Stíny plamenů : Praha, Staroměstská radnice 20.11.1996-08.12.1996. - Praha : [Galerie hlavního města Prahy], 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.688

Sídlo duše / G. Zukav. - Praha : Pragma, 1997. - 162 s. - (brož.) 783.161

Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc / M. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 127 s. - (brož.) 599.144

Skutečné příběhy o přežití / P. Dowswell. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 860.749

Sladká pomsta aneb 200 způsobů, jak si přijít na své / B. Hadden, A. Christie. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 132 s. - (brož.) 783.166

Slunce v srdci každý den / G. Berron. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.268

Smrt Hitlerova jasnovidce / V. Borovička. - 2. vyd., v Baronetu 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 283 s. - (váz.) 783.526

Smrt zblízka : umírající nás učí žít / M. Hennezel. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 134 s. - (brož.) 783.253

Spiritualita zdola / A. Grün, M. Dufner. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 70 s. - (brož.) 599.128

Srdečný dík. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) K 783.262

Stáří jako životní šance : psychologické a zdravotní aspekty harmonického stárnutí / M. Kubíčková. - 2. opr. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 52 s. - (brož.) 782.606

101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování / M. Silberman, K. Lawson. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 311 s. - (brož.) 599.146

Stop drogám a jiným závislostem : výběrová bibliografie z fondu Městské knihovny Znojmo s problematikou drog, jiných návykových látek, závislostí, zdravotních a sociálních důsledků plynoucích ze závislosti. - Znojmo : Městská knihovna, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 860.727

Studánky : obrazy dětí v homeopatických lécích / V. Petroci. - Praha : Alternativa, 1995. - 133 s. - (Brož.) 599.181

Survival : některé psychologické a teoretické aspekty přežití / P. Drašar. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1997. - 112 s. - (brož.) 598.689

Svobodná společnost, individuální svědomí, politická ortodoxie a represe / R. Joch. - Praha : Občanský institut, 1997. - 23 s. - (Brož.) 598.984

Sredniowiecze w poszukiwaniu równowagi miedzy arystotelizmem a platonizmem : studia i artykuly / M. Kurdzialek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. -323 s. - (brož.) 599.497

Tajemství magických čtverců / V. Karpenko. - Praha : Půdorys, 1997. - 197 s. - (váz.) 599.523

Tajemství sebedůvěry / R. Anthony. - Praha : Pragma, 1996. - 220 s. - (brož.) 783.163

Testy emocionální inteligence / S. Brockert, G. Braun. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 176 s. - (váz.) 599.137

Testy inteligence / H. Siewert. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 152 s. - (váz.) 599.424

Těžké časy netrvají věčně, vytrvalý člověk je překoná! / R. Schuller. - Praha : Pragma, 1996. - 179 s. - (brož.) 783.158

Tichá vánoční radost / R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) K 783.270

Totalismus a holismus / R. Palouš. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 148 s. - (váz.) 599.052

Umění stát se mágem / J. Péladan. - 3. vyd., ve Volvox Globator 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 146 s. - (váz.) 783.292

Umění všedního dne : křesťanské ctnosti všedního dne / A. Kner. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 70 s. - (brož.) 783.187

Uvidíte to, až tomu uvěříte : cesta k osobní proměně / W. Dyer. - Praha : Pragma, 1996. - 255 s. - (brož.) 599.115

Úspěšně obstát při písemce i ústním zkoušení / K. Denig-Helms, D. Konnertz. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 187 s. - (brož.) 599.145

Úvod do estetické zkušenosti / J. Vaněk. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 336 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.835

Úvod do lékařské etiky / J. Kořenek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 67 s. - (brož.) S II 832.439

Ve věci Heidegger : problém Heideggerovy biografie / I. Dubský. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 109 s. - (brož.) 599.374

Velká kniha čínských horoskopů / T. Lau. - 2. vyd. - Praha : Pragma, 1997. - 274 s. - (váz.) 783.129

Velký úspěch v malém podniku : jak přivést k rozkvětu podnik s 1 až 40 zaměstnanci / H. Zimmermann. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1997. - 162 s. - (brož.) 599.419

Věda hledá duši : překvapivá domněnka / F. Crick. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 309 s. - (váz.) 599.225

Všechno nejlepší na společné cestě / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.273

Vyjasňování hodnot / S. Simon, L. Howe, H. Kirschenbaum. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 306 s. - (váz.) 599.079

Výchova dramatickou improvizací / B. Way. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 218 s. - (brož.) 599.186

Výskumný spiritismus- Kniha prostředníkův, neb: Vůdce prostředníkův a vyvolávačův obsahující zvláštní poučení duchův o theorii všech druhů manifestací, o spůsobech obcování se světem neviditelným, o vyvinutí médiumnity, o obtížích a nebezpečích, s kterými se můžeme potkati při výkonu Spiritismu / jako pokračování knihy duchův sepsal A. Kardec. - Brno : Schneider, 1997. - 248s. - (váz.) 782.964

Výživa a psychické zdraví / S. Fraňková. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1996. - 271 s. - (brož.) 599.205

Za maskou je člověk : jak prohlédnout přetvářku / A. Bierach. - Praha : Alternativa, 1997. - 175 s. - (brož.) 599.187

Základní kniha o auře : čtení a výklad aury : barevné vidění energetických polí a jejich využití k celistvému uzdravování / W. Lübeck. - Praha : Pragma, 1997. - 231 s. - (brož.) 783.175

Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi / C. Jung. - 2. vyd. - Brno : Tomáš Janeček, 1997. - 436 s. - (váz.) 599.204

Základy hospodářské etiky / M. Bohatá. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 126 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.487

Základy sociální a ekonomické etiky / J. Vaněk. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 236 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 599.275

Zápas o nový svět : rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1997. - 100 s. - (brož.) 598.882

Zápisky šílence : poslední slova před odchodem do nekonečného ticha / R. Osho. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1997. - 100 s. - (brož.) 783.242

Zrada / S. Telchin. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 117 s. - (brož.) 783.184

Žena 21. století : láska, kariéra, rodina, životní styl / U. Fellner. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 238 s. - (váz.) 599.136

Životní moudrost na každý den / sestavil R. Leonhardt. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - Nestr. - (brož.) 783.279

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist