Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (květen-červen) - A. Všeobecnosti

za květen-červen 1997

Abeceda / E. Javorovičová, A. Dufek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.) 783.520

Abeceda s písankou / E. Javorovičová, A. Dufek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 783.521

Adresář vybraných firem v oboru elektro. - Praha : CompAlmanach, 1997. - 52 s. - (Brož.) II 832.251

Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948. Díl 1, (1945-1946) / J. Staněk. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 245 s. - Fakulta pedagogická,Plzeň. - (brož.) 599.020/ 1

Applications of Natural Language to Information Systems : Proceedings of the 2nd International Workshop : Amsterdam 26.06.1996-28.06.1996 / edited by R. Riet... [et al.]. - Amsterdam : IOSPress, 1996. - 10, 277 s. - (IOS Press ; váz.)- (Ohmsha ; váz.) 599.094

10. aukce vzácných knih, grafik, map a dokumentů 15.-20. století : Praha, Hudeb. salonek Nosticova paláce 17.05.1997-18.05.1997. - Praha : Zodiak, 1997. - 120 s., 16 s. obr. příl. + 1 příl. -(Brož.) 599.332

Automobilový slovník : německo-český a česko-německý / sestavila N. Staňková. - Praha : Nakladatelství motoristické literatury Formule 1, 1996. - 218 s. - (brož.) 598.937

Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 516 s. - (váz.) 598.901

Betonové konstrukce : příklady navrhování podle Eurocode 2 / J. Procházka... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : PROCON, 1996. - 167 s. - (Brož.) S II 832.375

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení : ČSN 33 2000. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.935

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení : ČSN 33 2000. - 2. dopl. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 598.936

Bibliografie, dodatky, rejstříky / B. Hrabal. - 1. vyd. - Praha : Pražská imaginace, 1997. - 508 s. - (váz.) 783.156

Bulletin of the National Gallery in Prague. 1995-1996. 5-6. - Prague : The National Gallery, 1997. - 299 s. - (brož.) II 827.349/ 1995-1996(5-6)

Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý / L. Tichý... [et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 202 s. - (váz.) E 981.297

Deník : (1946-1949) / M. Frisch. - 1. vyd. - Praha : ERM, 1995. - 340 s. - (váz.) 783.142

Dětský lexikon : v dětském pokoji, v koupelně, v kuchyni, na zahradě, v nemocnici, na staveništi, na ulici, železnice, na letišti, v přístavu. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. -(váz.) II 860.793

Dětský lexikon : na hlavní ulici, v muzeu, ve třídě, v obchodním domě, v obchodě pro chovatele, na farmě, u jezera, v moři, v lese, v cirkuse. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. -(váz.) II 860.792

Dialog : sémiotické rozměry a rozhraní dialogu / L. Tondl. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1997. - 214 s. - (brož.) 599.273

Divné události / S. Hoggart, M. Hutchinson. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 182 s., obr. příl. - (Váz.) 783.223

Encyklopedie Computer Designu / B. Kňourek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 1997. - 9, 234 s., obr. příl. - (brož.) 599.257

Encyklopedie ručních prací : pletení, háčkování, vyšívání, goblény, patchwork, prošívání, aplikace, koberečky, vzory a popisy. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 254 s. - (Ikar ; váz.)-(Knižní klub ; váz.) II 832.258

Enigma / R. Harris. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1997. - 364 s. - (váz.) 783.600

Filosofie - kultura - civilizace : (vybrané kapitoly). Díl 1 / J. Pešková, O. Ševčík. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 128 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.176/ 1

Financial Directory. 1997. - Plzeň : Herold Business Data, Bohemia, 1997. - 196 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (brož.) II 827.393/ 1997

Fotbalová ročenka 1996 / M. Bureš, J. Železný. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 181 s. - (brož.) 599.333

Harperova encyklopedie historie vojenství. Díl 2, Od roku 1700 do války v Perském zálivu / E. Dupuy, T. Dupuy. - 1. vyd. - Praha : Forma, 1997. - S. 683-1635. - (váz.) 597.632/ 2

Historie matematiky : seminář pro vyučující na středních školách : sborník : Jevíčko 21.08.1995-24.08.1995. 2 / editoři J. Bečvář, E. Fuchs. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 195 s. - Komise pro vzdělávání učitelů Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha. - (brož.) 590.789/ 2

Hospodářská dynamika a restrukturalizace v České republice : sborník příspěvků : Brno 16.05.1996-17.05.1996. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 166 s. - Provozně ekonomická fakulta, Brno. - (brož.) II 832.499

Hospodářská geografie : (severoamerické zóny volného obchodu - NAFTA) / I. Jáč. - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 100 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.) 599.382

Hrad Rožnov : minulost i současnost / [text sestavil Richard Sobotka] - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Městský úřad, 1997. - 79 s. - (Brož.) 599.442

Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.- 18. století : sborník příspěvků z konference : Pardubice 21.09.1995-22.09.1995 / redigoval J. Francek. - 1. vyd. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1996. - 192 s. - (brož.) 599.151

ICAU News - Statutes : 7th Annual Meeting : Jerusalem, (IL) 14.10.1996-15.10.1996 / edited by M. Svoboda. - Prague : National Library of Czech Republic, 1997. - 11, 92 s. - (brož.) II 832.307

Informatika : pomocný učební text pro střední odborná učiliště / L. Berný. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1997. - 147 s. - (brož.) 598.800

Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 13 / sestavila A. Vindušková... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Státní ústředníarchiv, 1997. - 92 s. - (Brož.) 782.292/ 13

Internet / J. Kubica. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1997. - 10, 188 s. - (brož.) 599.025

Jak se co děje / A. Porter, E. Davies. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.458

Jan Patočka - Bibliografie 1928-1996 / sestavili J. Němec, D. Souček. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.373

Japonská kronika / N. Bouvier. - Vyd. 1. - Praha : Tichá Byzanc, 1996. - 339 s. - (váz.) 783.225

Jihomoravské muzeum ve Znojmě / [text Pavel Ciprian] - Brno : K-Public, 1996. - Nestr. - Jihomoravské muzeum, Znojmo. - (Brož.) 599.107

Jihomoravské muzeum ve Znojmě / [text Pavel Ciprian] - Brno : K-Public, 1996. - Nestr. - Jihomoravské muzeum, Znojmo. - (Brož.) 599.108

Jihomoravské muzeum ve Znojmě / [text Pavel Ciprian] - Brno : K-Public, 1996. - Nestr. - Südmährische Museum, Znaim. - (Brož.) 599.109

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.933

Karmelitánský kalendář 1997 : čtení pro poučení a pro volný čas / [sestavil Michal Holeček] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 144 s. - (brož.) 783.180

Katalog upomínkových tisků 1963-1990 : pro účastníky mezinárodní ankety deníku Mladá fronta "Volíme nejlepší československou poštovní známku" / V. Babák. - Praha : Filatelie, 1996. - 12 s. -(brož.) 783.547

Kibernetika i vyčislitel'naja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 99, Složnyje sistemy upravlenija. - Kijev : Naukova dumka, 1993. - 115 s. - Akademija nauk Ukrainy. -Institut kibernetiki im. V. M. Gluškova, Kijev. - (brož.) 403.355/ 99

Kibernetika i vyčislitel'naja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 102, Medicinskaja kibernetika. - Kijev : Naukova dumka, 1994. - 109 s. - Nacional'naja akademija nauk Ukrainy. - Institut kibernetiki im. V. M. Gluškova, Kijev. - (brož.) 403.355/ 102

Kniha znamení : výklad 493 tajemných znaků / vybral, uspořádal a vysvětlil R. Koch. - Olomouc : Votobia, 1997. - 108 s. - (brož.) 599.153

Kraslice ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně / E. Večerková. - 2. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 59 s. - (brož.) II 832.454

Kronika Země / německý originál sestavil F. Paturi... [et al.]. - 2. čes. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 576 s. - (váz.) II 832.573

Kulturní instituce v místech České republiky 1996. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. - 40 s. - (Brož.) 598.624

Kybernetika v řízení / J. Hron. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 112 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra řízení, Praha. - (brož.) S II 832.490

List of papers / compiled by M. Novotná, E. Schauerová. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry , 1996. - 56 s. - Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of ScientificInformation, Prague. - (brož.) 599.171

Listy : encyklopedická edice. 1, Matematici. - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 1997. - 48 listů. - (brož.) E 981.319/ 1

Literární překlad a komunikace : k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře / M. Hrdlička. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 90 s. - (brož.) 599.301

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1966-1970. Köt. 1, A - J / szerkesztette G. Pajkossy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996. - 28, 510 s. - (brož.) 708.725/1966-1970(1)

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1966-1970. Köt. 2, K - Z / szerkesztette G. Pajkossy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996. - S. 515-970. - (brož.) 708.725/1966-1970(2)

Malovaný nábytek : ze sbírek Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm : průvodce výstavou / text E. Haroková. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1996. - 20 s. -(brož.) 599.217

Maltovinová pojiva : sborník českých technických norem. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.989

Manuál technické dokumentace / J. Šťastný, B. Třeštík ...[et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1996. - 311 s. - Česká matice technická, Praha. - (brož.) 599.168

Materiály ke strukturované analýze / V. Řepa, D. Chlapek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 138 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.276

Mimozemšťané z Roswellu : protokol o spiknutí / J. Buttlar. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 208 s., 26 obr. na příl. - (váz.) 783.527

Minulý týden : od voleb '92 do voleb '96 aneb Historie naší současnosti / [redakce textu Jindra Šídlová, Hana Zahradníčková] - Knižní vyd. 1. - Praha : ERM, 1996. - 431 s. - (váz.) 599.348

Muzea a památky v Pojizeří / [Vladimíra Jakouběová, Miroslav Cogan, Jan Luštinec] - [S. l.] : Jakoubě, 1993. - Nestr. - (Brož.) E 981.306

Muzejní prezentace k dějinám knižní kultury : sborník příspěvků z celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií České republiky : Jindřichův Hradec 28.05.1996-30.05.1996. - JindřichůvHradec : Okresní muzeum, 1997. - 57 s., obr. příl. - (brož.) 599.319

Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895 / S. Brouček...[et al.]. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 167 s. - (váz.) 599.051

Na co NATO? / O. Krejčí. - Praha : Alternativy, 1997. - 32 s. - (brož.) 598.828

Nabídkový katalog Univer, s.r.o., Turnov : kompletní vybavení pro autoservisy. 1997. - Turnov : Univer, [1997]. - Nestr. - (Brož.) II 832.363

The Nature of Truth (if any) : proceedings of the International Colloquium : Prague 17.09.1996-20.09.1996 / edited by J. Peregrin. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 13, 267 s. - (brož.) 598.985

O mnohosti světů obydlených / C. Flammarion. - Autorisované vyd. - Praha : Miroslav Láth, 1924. - 357 s. - (Váz.) 782.642

O životě a díle českých a slovenských pedagogů : literatura z let. 1992-1994 / zpracovala J. Purketová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1997. - 112 s. - Pedagogická knihovna, Brno. -(brož.) 567.126/ 1992-1994

Obchodní katalog knih. - 3. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1996. - 552 s. - (váz.) II 832.579

Okres Vsetín v roce 1995 : soupis publikací a článků / sestavily I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1996. - 48 s. - (váz.) II 827.048/ 1995

Označování předmětů v elektrotechnice : sborník českých technických norem. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.801

Památník národního písemnictví : muzeum české literatury / [Oleg Homola] ... [et al.]- Praha : Památník národního písemnictví, 1970. - 78 s. - (Brož.) 477.847

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodní konference : Brno 04.04.1997-06.04.1997 / vedoucí autorského kolektivu J. Červinka. - Brno : Mendelova zemědělská alesnická univerzita, 1997. - 153 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.279

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodního vědeckého sympozia : Brno 07.04.1997-08.04.1997. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 328 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.280

Perspektivy rozvoje zemědělské techniky : sborník referátů z mezinárodního vědeckého sympozia : Brno 07.04.1997-08.04.1997. Dodatky. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnickáuniverzita, 1997. - S. 331-341. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.) 599.280/ Dod.

Pět Tibeťanů pro děti : 5 prastarých tibetských cviků pro tělesné a duševní zdraví a rovnováhu dítěte / B. Simonsohn. - Praha : Pragma, 1996. - 125 s. - (brož.) 783.164

Podivné události / S. Hoggart, M. Hutchinson. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1997. - 162 s., obr. příl. - (Váz.) 598.972

POFIS : katalog známek, FDC a celin České republiky : 1993-1996 / [P. Aksamit] - Praha : Filatelie, 1996. - 16 s. - (Brož.) 783.546

Poklady lidských duší / A. Carter. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 165 s. - (Váz.) 783.680

Polska bibliografia bibliologiczna. 1994. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1997. - 196 s. - (Brož.) 564.884/ 1994

Pospojovaný svět / A. Kosík. - 1. vyd. - Praha : Prostor, 1997. - 132 s. - (váz.) 783.737

Postátňování, profesionalizace a mecenášství ve vědě českých zemí 1860-1945. - Praha : Institut základů vzdělanosti UK, 1996. - 81 s. - (brož.) 599.035

Pragoregula '97 : sborník přednášek konference : Praha, Pražské výstaviště 19.03.1997-20.03.1997 / editor B. Šulc. - Praha : Masarykova akademie práce, 1997. - 137 s. - (brož.) II 832.298

Práce muzea v Kolíně : řada přírodovědná. Č. 2. 1996. - Kolín : Regionální muzeum, 1996. - 123 s. - (brož.) 591.822/ 2(1996)

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu a spolupracujících organizací : (stav k 30. 10. 1996). - 5. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. - 60 s. - Referenční informační středisko, Praha. - (brož.) II 832.378

Prvky ocelových konstrukcí : příklady podle Eurokódů / F. Wald ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 159 s. - (brož.) S II 832.443

Příručka uživatele systému ISMN. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 34 s. - Národní agentura ISMN v ČR, Praha. - (brož.) 598.627

Resources : the Information Source for the Czech and Slovak Republics : 1997 / M. Christie... [et al.]. - Prague : [Resources], 1997. - Nestr. + 1 příl. - (Váz.) 599.027

Resources 300 : the 300 Largest Czech and Slovak Companies : 1996-1997 / M. Christie... [et al.]. - 9th Ed. - Prague : [Resources], 1997. - Přeruš. str. + 1 příl. - (Váz.) 599.028

Revize a kontroly elektrických zařízení. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.934

Řekni proč? / B. Balzano. ilustrovala A. Bonhomme. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 120 s. - (váz.) II 860.794

Řízení projektu informačního systému : materiály ke kursu / O. Hausmann, M. Hojdar, V. Řepa. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 119 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.) S II 832.489

Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-96) / editor Z. Renc. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1997. - 208 s. - (brož.) 599.518

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany : jubilejní 1995. - Rokycany : Muzeum Dr. B. Horáka, 1995. - 70 s. - (brož.) 599.235

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : Praha 01.1997. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 91 s. - (brož.) 599.342

Sdružení knihoven České republiky. 1997. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1997. - 64 s. - (brož.) 588.352/ 1997

20. seminář ASŘ '97 : počítače v měření, diagnostice a řízení, mechatronika : sborník referátů : Ostrava 10.04.1997-11.04.1997 / [editace sborníku L. Smutný, R. Farana] - Ostrava : "Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, pobočka č. 159", 1997. - 86 s. - Komitét aplikované kybernetiky a informatiky, Ostrava. - (brož.) II 832.377

Seznam českých norem. Stav k 1. 1. 1996. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - 707 s. - (brož.) II 858.851/ 1996

Seznam technických norem elektro platných k 1.1.1997. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 178 s. - (Brož.) 598.792

Sladká Francie / P. Horská-Vrbová. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 155 s. - (brož.) 599.327

Směrnice ISO/IEC. Část 1, Postupy pro technickou práci. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - 129 s. - (brož.) II 832.394/ 1

Soupis publikací a výběrových bibliografií zpracovaných ve Vědecké knihovně v Olomouci v roce. 1996 / [sestavila Růžena Karásková] - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1997. - 16 s. -(brož.) 516.982/ 1996

Specializovaný katalog Slovenské republiky : 1993-1996. Díl 1, Poštovní známky, FDC, nálepní listy, známkové sešitky a příležitostné tisky. - Praha : Filatelie, 1996. - 20 s. - (Brož.) 783.545/ 1

Specializovaný katalog Slovenské republiky : 1993-1996. Díl 2, Celiny. - Praha : Filatelie, 1996. - 11 s. - (brož.) 783.545/ 2

Staré umění Znojemska : stálá expozice gotického a barokního umění ze sbírek Jihomoravského muzea Znojmo : průvodce expozicí : Znojmo, Dům umění JMM / [autoři textu Pavel Ciprian, Libor Šturc] - Znojmo : Jihomoravské muzeum, 1996. - 31 s. - (Brož.) 599.112

Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1996 / zpracování V. Lindnerová, J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, [1997]. - Nestr. - (brož.) E 981.054/ 1996

Stop drogám a jiným závislostem : výběrová bibliografie z fondu Městské knihovny Znojmo s problematikou drog, jiných návykových látek, závislostí, zdravotních a sociálních důsledků plynoucích ze závislosti. - Znojmo : Městská knihovna, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 860.727

Strategické plánování pro neziskové organizace : jak rozhodovat o budoucnosti vaší organizace / J. Bárta. - 1. vyd. - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti, 1997. - 126 s. - (brož.) 599.139

Střední Morava : kulturně historická revue. 1997. Č. 4. - Olomouc : Memoria, 1997. - 143 s. - (brož.) 593.809/ 1997(4)

Středočeský kraj v tisku : soupis publikací a článků. 1990. Sv. 1, Textová část / zpracovala E. Nová. - Kladno : Vědecká knihovna, 1994. - 373 s. - (brož.) 517.097/ 1990(1)

Středočeský kraj v tisku : soupis publikací a článků. 1990. Sv. 2, Rejstříky / zpracovala E. Nová. - Kladno : Vědecká knihovna, 1994. - S. 374-500. - (brož.) 517.097/ 1990(2)

Studia polonijne. T. 17. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 221 s. - (brož.) 679.527/ 17

Studijní program oboru Informatika : inženýrské studium. 1997-1998. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 168 s. - Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Praha. - (Brož.) 594.799/ 1997-98

Svět v jednadvacátém století : chmurné vyhlídky i vkládané naděje / P. Kennedy. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 441 s. - (váz.) 599.286

VK v Olomouci v roce : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok. 1996. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 64 s., obr. příl. - (brož.) 265.380/ 1996

Školské knižnice. Č. 126. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1997. - 52 s. - (Brož.) 516.328/ 126

Tajemství magických čtverců / V. Karpenko. - Praha : Půdorys, 1997. - 197 s. - (váz.) 599.523

Tepelná ochrana budov : souhrn fyzikálních veličin stavebních materiálů a výpočtů k ČSN 730540 / J. Vaverka, J. Chybík, M. Meixner. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 105 s. - VUT. - Fakulta architektury, Brno. - (brož.) 598.663

Turistické informace okresu Semily 1997 / [zpracovaly M. Hamplová, I. Fleknová, J. Kuželová] - Semily : Okresní úřad, 1997. - 19 s. - Referát regionálního rozvoje, Semily. - (Brož.) 598.982

Už vařím sama aneb víc než kopa jednoduchých receptů pro žáky základních škol a nejenom pro ně / M. Randáčková. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - 48 s. -(Brož.) 783.248

Úvod do bibliopedagogiky / L. Vášová. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1995. - 189 s. - (brož.) 599.215

Úvod do právní informatiky / J. Cejpek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 94 s. - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha. - (brož.) 599.037

Valašský rok : programový sborník. 1997. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1997. - 36 s. - (Brož.) 774.500/ 1997

Velká ilustrovaná rodinná encyklopedie : univerzální obrazový průvodce. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1996. - 456 s. - (váz.) II 832.244

Velký sociologický slovník. Sv. 1, A - O / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 747 s. - (váz.) II 832.403/ 1

Velký sociologický slovník. Sv. 2, P - Ž / redaktor J. Linhart... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - S. 749-1627. - (váz.) II 832.403/ 2

Viet Nam - Nhung dieu bô ích va lí thú / P. Müllerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 75 s. - (brož.) S II 832.368

Vlčci : pomůcka pro vůdce vlčáckých smeček / R. Pivec, J. Kříž. - Praha : Junácká edice, 1990. - 47 s. - Český junák - Svaz skautů a skautek, Praha. - (Brož.) 783.008

Vnitřní elektrické rozvody : základní elektrotechnické předpisy pro objekty bytové výstavby. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 598.932

Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1995. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 34, 219 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.) 587.251/ 1995

Výroční zpráva o činnosti v roce 1996. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1997. - Nestr. - (Brož.) 598.981

Výtvarné umění : výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika) / J. Baleka. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 429 s. - (váz.) II 832.570

Základy muzeologie / J. Beneš. - Opava : Open Education & Sciences, 1997. - 179 s. - Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Opava. - (brož.) II 832.313

Zápas o nový svět : rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1997. - 100 s. - (brož.) 598.882

Zápisná kniha pražských stavitelů : 1639-1903 : edice / I. Ebelová. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1996. - 93 s. - (brož.) 599.199

Zpráva o činnosti - Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha - Řepy. 1996. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1997. - 74 s., obr. příl. - (Brož.) 402.932/ 1996

Zpráva o činnosti Nadace pro záchranu Národní knihovny : 1994. - Praha : Rada Nadace pro záchranu Národní knihovny, 1994. - 12 s. - (Brož.) II 832.389

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích. Sv. 21, 100 let teplického muzea : 1897-1997. - Teplice : Regionální muzeum, 1997. - 114 s. - (brož.) 409.284/ 21

Život je spíš román : (výbor z knižně nepublikovaných prací Hugo Vavrečky) / H. Vavris. - Vyd. . - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 212 s., obr. příl. - (Arca JiMfa ; váz.)- (Jasmín ; váz.) 783.022

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist