Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl

za červenec-srpen 1997

ABC of Medical Computing / edited by N. Lee, A. Millman. - 1st Publ. - London : BMJ Publishing Group, 1996. - 93 s. - (brož.) II 832.650

Abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 7., aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 316 s. + 1 příl. - (váz.) 599.657

Abeceda videa / [Zdeněk Smejkal] - Brno : CERM, 1996. - 12 s. - (brož.) II 860.950

Algoritmy a datové struktury : stromy & grafy / V. Věchet. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 76 s. - Fakulta strojní. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.850

Algoritmy a datové struktury : tabulky & třídění / V. Věchet. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 54 s. - Fakulta strojní. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.849

Almanach Labyrint : ročenka revue. 1997. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 1997. - 636 s. - (váz.) 586.019/ 1997

Analyse des feldunterstützen Silber-Natrium Ionenaustausches zur Herstellung planarer Mikrolinsen / J. Bähr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 179 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.098

Autem po Evropě. 1997-1998 / P. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Ostrava : Středoevropské nakladatelství, 1997. - 314 s. - (brož.) 595.949/ 1997-98

Besedy o dějinách tisku : ohlédnutí za českými nakladateli, typografy a tiskaři / [uspořádala Olga Frídlová] - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 35 s. - (brož.) II 832.522

Bestimmung des kohärenten dynamischen Strukturfaktors von flüssigem Lithium mit unelastischer Röntgenstreuung / H. Sinn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 92 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.070

Case-Based Learning: Beyond Classification of Feature Vectors : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited D. Aha, D. Wettschereck. - Prague : University of Economics, [1997]. - 84 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.512

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 2. mezinárodní konference : Tábor 03.04.1997-04.04.1997. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 161 s. - Zemědělská fakulta. - Katedra ekonomiky a techniky cestovného ruchu v Táboře, České Budějovice. - (brož.) 599.645

Cesty za poznáním. Část 1, Česká a Slovenská republika / V. Markl, Z. Paděra. - [Praha] : [Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu], [1995-1997]. - 126 s. - (Brož.) II 832.653/1

Chemische Gasphasenabscheidung von Silan an Zeolithkatalysatoren / H. Scheidat. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 9, 147 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.088

Cíl: Měsíc / A. Shepard, D. Slayton. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 375 s., obr. příl. - (váz.) 784.145

CLICOM : metodická příručka : příručka pro uživatele / [Lubomír Coufal, Radim Tolasz, Dušan Židek] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - Přeruš. str. - Úsek meteorologie a klimatologie, Praha. - (váz.) 599.669

Cukroví, nápoje, poháry / J. Kareš. - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 1997. - 89 s., obr. příl. - (brož.) 784.052

Česká republika : automapa. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1997. - 1 list ; 60 x 95 cm. - (brož.) 784.018

Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů / J. Jan. - 1. vyd. - Brno : Vysoká učení technické, 1997. - 438 s. - (váz.) 599.663

4x4 terénní automobily : ucelený přehled vozidel s pohonem všech čtyř kol / J. Carroll. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 80 s. - (váz.) II 832.775

Delphi / P. Přívětivý. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 163 s. - (brož.) II 832.723

Dějiny vědy a techniky. 2, Z dějin železniční dopravy v českých zemích / [uspořádal Jaroslav Folta, Milan Hlavačka] - Praha : Národní technické muzeum, 1996. - 58, 28 s. - (brož.) II 830.383/ 2

Diety při zvýšené hladině cholesterolu : (hypercholesterolémie) / [Jan Kovář, Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.699

Diffraktive Strahlteiler für optische Sensoren und optoelektronische Datenvermittlungssysteme / J. Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 3, 137 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.094

Drama nad Sachalinem : pravé poslání letu KAL 007 / M. Brun. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1997. - 319 s. - (váz.) 784.159

Dřevěné konstrukce / B. Straka, J. Pechalová. - Brno : CERM, [1996]. - 130 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.818

Dynamically Changing Domains: Theory Revision and Context Dependence Issues : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited by G. Nakhaeizadeh... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 86 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.511

Einsatzmöglichkeiten von Fuzzy Strategien in Betriebssystemen / A. Rüth. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 8, 143 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.066

Electronics / J. Foit. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 123 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.735

Elektrická zařízení na hořlavých látkách a v prostředí s nebezpečím požáru : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 38 s. - (Brož.) II 832.676

Elektrická zařízení strojů : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 62 s. - (Brož.) 599.655

Elektrické filtry / T. Dostál. - 2., dopl. a upr. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 96 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.669

Empirical Learning of Natural Language Processing Tasks : Workshop Notes : ECML/MLnet Familiarization Workshop : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 26.04.1997 / edited by W. Daelemans... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 4, 146 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.513

Encyklopedie českého a moravského vína / V. Kraus, Z. Kuttelvašer, B. Vurm. - Vyd. 1. - Praha : Melantrich, 1997. - 224 s., obr. příl. - (váz.) 599.609

Etika v podnikání a řídící práci / J. Kárníková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 136 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) 599.650

Feinkornklassierung in einem luftkernlosen Hydrozyklon / T. Kerkhoff. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 2, 110 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.065

Finanční řízení projektů / A. Zuzaňák. - Praha : Linde, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.819

Fiskální ceniny na území Československa. Část 1, Fiskální známky : (Kolkové, daňové a dávkové známky). Československo 1918-1992, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, Slovenský štát 1939-1945 / J. Kořínek. - 1. vyd. - Praha : KORŠACH, 1997. - 126 s. - (brož.) 599.873/ 1

Glaskunst im Böhmerwald / J. Lněničková. - Vyd. 1. (něm.). - Sušice : Radovan Rebstöck, 1997. - 72 s., 27 obr. na příl. - (brož.) 599.789

Guide to the Internet / M. Pallen. - 1st Publ. - London : BMJ Publishing Group, 1996. - 16 s. - (brož.) II 832.651

Historický vývoj bezpečnostních předpisů pro hlubinné dobývání / R. Makarius. - Ostrava : Montanex, 1997. - 54 s. - (brož.) 599.596

Hlubinné dobývání nerudných a stavebních nerostných surovin / J. Grygárek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 80 s. - Fakulta hornicko-geologická,Ostrava. - (brož.) S II 832.700

Hospodaření s energií / J. Hollan ...[et al.]. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 1994. - 40 s. - (Brož.) II 832.744

Hotel Guide The Czech Republic : atlas ubytování a turistické informace o všech 77 okresech České republiky. 1997. - Brno : HEPEX-CZ, 1996. - 48, 510 s. + 1 mapa, 1 příl. - (váz.) 592.469/1997

Hotel Guide The Slovak Republic : atlas ubytovania a turistické informácie o všetkých 79 okresoch Slovenskej republiky. 1997. - Komárno : HEPEX-Slovakia, 1996. - 64, 366 s. + 1 mapa, 1 příl. - (váz.) 598.546/ 1997

Identifikace technologických soustav : studijní podklady pro obor ASŘ ve strojírenství / M. Olehla. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 80 s. - Fakulta strojní. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.852

Impact of Temelín Nuclear Power Plant on Hydrosphere / E. Hanslík. - Vyd. 1. - Prague : T. G. Masaryk Water Research Institute, 1997. - 91 s., 22 obr. na příl. - (brož.) 599.472

An Introduction to Computer-based Library Systems / L. Tedd. - 3rd Ed. - Chichester : John Wiley, 1993. - 15, 316 s. - (brož.) 599.535

Inženýrská geologie a hydrogeologie / M. Šamalíková. - Brno : CERM, 1996. - 77 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.824

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 1, Keynote Lectures. - Mechanics of Solids / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.470/ 1

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 2, Dynamics and Vibration / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 266 s. - (váz.) 599.470/ 2

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 3, Fracture Mechanics. - StructuralReliability. - Biomechanics / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 198 s. -(váz.) 599.470/ 3

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 4, Mechatronics. - Thermodynamics. - FluidMechanics / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.470/4

Italský obchodní dopis / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1997. - 49 s. - (brož.) 599.631

Jak bydlet dobře a levně / Š. Homolová. - 1. vyd. - Praha : Aslan, 1997. - 93 s. + 1 příl. - (brož.) II 832.721

Jak úspěšně řídit prodejní tým / I. Bureš. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 122 s. - (brož.) 599.822

Jan Amos Komenský ve světě vědy a techniky / S. Michal. - Praha : Národní technické muzeum, 1992. - 46 s. - (brož.) 599.479

Keimbildung und Wachstum von orientiert texturierten Diamantfilmen / R. Stöckel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 175 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.089

Kniha o houbách : praktický průvodce sběrem, určováním a kuchyňskou úpravou hub rostoucích v přírodě / T. Laessoe, A. Del Conte. Fotografie N. Fletscher. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 256s. - (váz.) II 832.769

Kompenzace jalového výkonu : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 27 s. - (Brož.) II 832.677

Kontrolliertes Schalten mit Hochspannungs-Leistungsschaltern / C. Pastors. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 172, 10 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.092

Kontrolní a diagnostické systémy I / J. Adamec, W. Adámek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 92 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.713

Korálky II : metodika přírodovědných programů středisek ekologické výchovy Alcedo Vsetín, Dřípatka Prachatice, Chaloupky Kněžice, Lipka Brno a Vita Ostrava / [sestavila Alena Uhříčková] - 1.vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 58 s. - (brož.) 783.872

Könyvtörténeti írások. 1, A hazai nyomdászat : 15.-17. század / G. Borsa. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1996. - 474 s., příl. - (brož.) 599.506/ 1

Kummersdorf : německá vojenská střelnice : Maus, Tiger, Panther, rakety a další zbraně Wehrmachtu při zkouškách / W. Fleischer. - Brno : Bonus A, 1997. - 199 s. - (váz.) 599.666

Kurzschlussschutz beim Einsatz von MOS gesteuerten Thyristoren (MCT) in Spannungszwischenkreis-Umrichtern / H. Eckel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 177, 20 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.087

Leasing. [1996]. - Praha : Economia, 1996. - 12 s. - (Brož.) II 858.744/ 1996

Léčivé drahé kameny : litoterapie a její působení na tělo, duši a ducha / R. Florek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 136 s. - (brož.) 783.940

Liberator startuje za úsvitu : příběh poslední americké bombardovací osádky sestřelené nad Německem za druhé světové války / T. Childers. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 269 s., obr.příl. - (váz.) 784.020

Lotus Word Pro : uživatelská příručka / K. Zemene. - Brno : UNIS, 1997. - 216 s. - (brož.) E 981.339

Magnesium im Automobilbau / J. Kopp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 191 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.086

Malý česko-anglický a anglicko-český úpravnický slovník / [Fečko Petr] ...[et al.]- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 57 s. - Moravskoslezská hornická společnost ČVTS, Ostrava. - (brož.) 599.406

Management jakosti / Z. Janeček. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 2, 143 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. - (brož.) 599.815

Manažerské rozhodování / J. Fotr, J. Dědina. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1997. - 207 s. - (brož.) 599.687

Marketing : cesta k úspěchu firmy / J. Dufek. - 1. vyd. - Brno : Cathy, 1997. - 233 s. - (Brož.) 599.575

Marketing potravin a potravinářských výrobků : sborník ze semináře s mezinárodní účastí : Pardubice 05.06.1996-06.06.1996 / [hlavní redaktor Ctibor Perlín] - Vyd. 1. - Praha : Ústavzemědělských a potravinářských informací, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.872

Mechanické a hydraulické převody : hydraulické převody / J. Kopáček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 179 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.709

Mediální kultura / [Peter Stoličný] - Brno : CERM, 1997. - 20 s. - (brož.) II 860.949

Metoda X11ARIMA / J. Arlt. - Praha : [Český statistický úřad], 1996. - 52 s. - (Brož.) 784.196

20. mezinárodní kongres IWSA : Durban, (ZA) 09.09.1995-15.09.1995 / editor L. Žáček... [et al.]. - [Praha] : [FACOM], 1996. - 63 s. - (Brož.) II 832.681

Měření emisí spalovacích motorů / M. Takáts. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.783

Minimum k plotně / S. Poberová, J. Poberová. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1997. - 72 s. - (váz.) 784.106

Minutový manažér aneb pochopte svůj problém / K. Blanchar. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 96 s. - (váz.) 784.152

Minutový manažér aneb úspěšný obchodník / S. Johnson. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 96 s. - (váz.) 784.153

Modelluntersuchungen zur Verwendung von Ionenaustauschern im Hinblick auf die Reinigung von mit Nitrophenolen belasteten Abwässern / S. Thoma. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 178 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.093

Moderní kancelář. [1996]. - Praha : Economia, 1996. - 8 s. - (Brož.) II 857.665/ 1996

Moderní způsoby řízení výroby : sborník referátů semináře : Liberec 04.06.1997. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 30 s. - Katedra výrobních systémů a Katedra podnikové ekonomiky,Liberec. - (brož.) 599.848

Multimédia : podrobný průvodce / [David Bowen] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 200 s. - (váz.) II 832.687

Mustangy nad Protektorátem : operace britského a amerického letectva nad českými zeměmi a německá obrana / J. Rajlich. - 1. vyd. - Praha : MBI, 1997. - 175 s. - (váz.) 599.767

Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? : sborník příspěvků muzeologického semináře : Hodonín 16.05.1996-17.05.1996. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1997. - 50 s. - (Brož.) 599.877

Nauka o materiálech 10 : stavební materiály 1 / J. Novák ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 178 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.734

Nákladní doprava v České republice : praktická příručka pro podnikatele / [Vladimír Junek] ... [et al.]- Praha : PP Agency, 1996. - 206 s., tb. příl., mp. příl. - Hospodářská komora ČR,Praha. - (Brož.) 599.813

Neinvazivní laseroterapie / L. Navrátil, P. Kuna ...[et al.]. - Praha : Manus, 1997. - 148 s. - (brož.) 599.736

Nejslavnější pěchotní zbraně / C. Philip. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 176 s. - (váz.) II 832.774

Netkané textilie / O. Jirsák, I. Macková. - 2., přeprac. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 127 s. - Fakulta textilní. - Katedra netkaných textilií, Liberec. - (brož.) 599.851

Der Nord-Ostsee-Kanal in der Krise : Plädoyer für eine Reform / H. Böhme, H. Sichelschmidt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 50 s. - (brož.) II 832.595

Normativní regulace / J. Krecht. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 166 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.545

Nová příručka pro zkoušky elektrotechniků. 1997-1998 / V. Honys. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 101 s. - (brož.) 596.310/ 1997-1998

Obchodní nauka / J. Vaško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 233 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.666

Obecný obsah výuky o technických materiálech / J. Kropáč. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 100 s. - (brož.) S II 832.662

Objemové kompresory / J. Kaminský. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 59 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.710

Ochrana životního prostředí při činnosti podniků : sborník 12. setkání vodohospodářů : Kutná Hora 04.1997 / [Jan Lázňovský] ... [et al.]- Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.760

Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu / H. Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 183 s., obr. příl., příl. - (brož.) 599.717

Personální management : základy podnikové personalistiky III / M. Švigová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 74 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.440

Petrochemie. [1996]. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.) II 830.469/ 1996

Počítače a programování : studijní podklady pro 1. ročník SF / M. Olehla. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 156 s. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.853

Počítačový slovník pro začátečníky / A. Claybourne. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.767

Podnikové normy PNE pro rozvod elektrické energie : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 27 s. - (Brož.) II 832.678

Podvojné účetnictví pro podnikatele / M. Dušková, V. Kolková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.740

Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních výkazů / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 3. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 6, 288 s. - (váz.) 597.786/ 2

Poklady skryté v účetnictví. Díl 3, Finanční řízení rozvoje podniku / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 229 s. + 1 disketa, 1 příl. - (váz.) 594.056/ 3

Polysiloxanalkylether als Basiskomponenten für W/O - Cremes - Eignung von Silikontensiden als lipophile Trägersysteme für vesikuläre Elemente / C. Steiner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -177 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.095

Poprvé u plotny - Moučníky : kuchařka / J. Mandžuková. - České Budějovice : Dona, 1997. - 143 s., obr. příl. - (brož.) 599.647

Poster Papers : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / [edited by Maarten van Someren, Gerhard Widmer] - Prague : University of Economics, [1997]. - 137 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.510

Pottery Origins : Initial Forms, Cultural Behavior and Decorative Styles / I. Pavlů. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 181 s. - (brož.) 599.756

Povrchové dobývání ložisek / V. Kryl ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 266 s. - Fakulta hornicko-geologická, Ostrava. - (brož.) S II 832.699

Praktikum k předmětu Podnikové finance / I. Jindřichovská. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.713

Právní předpisy pro plynová zařízení. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) 599.670

Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik : (kvalita - životnost - logistika - informační technologie - metrologie - diagnostika) : sborník přednášek z6. vědecké konference : Nové Město na Moravě 20.05.1997-23.05.1997 / [redakce Petr Staněk, Antonín Buchal] - Vyd. 1. - Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, 1997. - 506 s. - Odborná sekce produktivity, Brno. - (brož.) 599.747

Produkce, využití a zneškodnění zvláštních a nebezpečných odpadů v roce. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 60 s. - (Brož.) II 830.769/ 1996

Promyslova ekolohija : (transport) / A. Filippov. - Kyjiv : Vyšča škola, 1995. - 81 s. - (brož.) 783.929

Přehled plynových kotlů na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Díl 1, Základní sortiment a rozdělení. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997. - 142 s. - (brož.) 599.737/ 1

Přehled požadavků a závad elektrozařízení : pomůcka pro revizní a bezpečnostní techniky a opraváře elektrozařízení / R. Kočíb, A. Profous. - Ostrava : VAVA, 1997. - 29 s. - (váz.) 599.673

Quantitative Beurteilung von elektrischen Servoantrieben an einer Untersuchungseinrichtung hoher Genauigkeit / R. Gruber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 4, 135 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.085

Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách / F. Kubec. - Praha : Památkový ústav středních Čech, 1996. - 128 s. - (brož.) II 832.616

Republic P-47 : Thunderbolt / M. Velek, V. Roman. - 1. vyd. - Praha : MBI, 1997. - 78 s. - (brož.) II 832.603

Retail management : lokalizace a provoz maloobchodu / P. Cimler. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 112 s. - (brož.) S II 832.660

Review of Activities 1995-1996. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciences, 1997. - 76 s. - (brož.) II 832.599

Revue '96 : 3. katalog strojů a zařízení, nástrojů, nářadí, materiálů a služeb pro zpracování dřeva. - Praha : Truhlářské listy, [1996]. - 130 s. - (brož.) II 832.615

Ročenka Českého rozhlasu. 1996. - Praha : Český rozhlas, 1997. - 64 s. - Odbor marketingu a PR, Praha. - (Brož.) II 832.691/ 1996

Rozváděče NN : normalizace, výroba, dimenzování a zkoušení : sborník přednášek. - 2., upr. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 49 s. - (Brož.) 599.593

Rudé hvězdy ve vesmíru aneb Pohled do zákulisí sovětské kosmonautiky / T. Přibyl. - Vyd. 1. - Brno : Paráda, 1997. - 383 s. - (váz.) 599.608

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [11]. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (Brož.) 587.763/ 11

Saláty pro celý rok : zeleninové, masové, ovocné, sýrové a jiné / J. Kareš. - 1. vyd. - Praha : Agentura V. P. K., 1997. - 89 s., obr. příl. - (brož.) 599.402

Sborník horních předpisů / J. Luks. - Praha : Arch, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.690

Statika stavebních konstrukcí II / J. Benda ... [et al.]. - Brno : CERM, 1996. - 152 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.821

Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce. 1996 / vypracoval V. Jehlička. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 222 s. - (brož.) II 831.276/ 1996

Stavební konstrukce : zobrazování v projektové dokumentaci / M. Netopilová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 108 s. - Hornicko-geologická fakulta,Ostrava. - (brož.) S II 832.702

Stavební materiály / J. Adámek, B. Novotný, J. Koukal. - Brno : CERM, 1997. - 205 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.826

Stavební přehled : výrobky, materiály, firmy. 1997-1998. - Praha : ABF, 1997. - 944 s. - (brož.) II 810.233/ 1997-98

Strojnické tabulky II : pohony : hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody / R. Kříž. - Ostrava : Montanex, 1997. - 213 s. - (váz.) 599.604

Střelné zbraně : pro učně 2. ročníku učebního oboru puškař, předmět "Střelné zbraně". Část 2 / J. Kříbek. - [2. vyd.]. - Brno : PC-DIR, 1995. - 147 s. - (brož.) 598.856/ 2

Systems Integration '97 : 5th International Conference : Proceedings : Prague 06.1997 / edited by J. Pour, J. Voříšek. - 1st Ed. - Prague : University of Economics, 1997. - 582 s. - (brož.) II 832.797

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 1 / A. Mrázková... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 94, 136 s. - Dopravnífakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 1

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 / O. Kotvald... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 134, 78, 71 s. - Dopravnífakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 2

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : informační sborník. 1. aktualizační doplněk, Říjen 1996. - Vyd. 1. - Praha : Kodex, 1996. - Přeruš. str. - (Brož.) 596.301/ Dopl. 1.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : informační sborník. 2. aktualizační doplněk, Leden 1997. - Vyd. 1. - Praha : Kodex, [1997]. - Přeruš. str. - (Brož.) 596.301/ Dopl. 2.

Technika osvětlování. 16. - Plzeň : Česká společnost pro osvětlování, 1997. - 83 s. - Západočeská univerzita, Plzeň. - (brož.) 559.898/ 16

Technologie pozemních staveb I : technologie stavebních procesů / B. Kočí ... [et al.]. - Brno : CERM, 1997. - 319 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.823

Technologie výroby aglomerovaných materiálů / J. Hrázský. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 255 s. - (brož.) S II 832.790

Teorie elektronických obvodů V : (videozesilovače) / J. Nobilis. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická, 1997. - 128 s. - (brož.) II 832.724

Teorie řízení / F. Tůma. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 203 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.) 599.817

Termodynamika materiálů : příklady / J. Leitner, P. Voňka. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 211 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.671

Tribologie / J. Bečka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 212 s. - (brož.) 599.782

Určování vnějších vlivů pro elektrická zařízení : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 48 s. - (Brož.) 599.592

Uživatelský software v inženýrské praxi : průvodce multimediálním kurzem / I. Schindler. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 121 s. - Fakulta metalurgiea materiálového inženýrství. - Katedra tváření materiálu, Ostrava. - (brož.) S II 832.788

Účetní a daňové dopady obchodního zákoníku : podle stavu k 1. 4. 1997 / R. Kuneš ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.542

Úvod do studia televizní žurnalistiky : pro posluchače žurnalistiky filozofické fakulty / P. Kňáva. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 48 s. - Filozofická fakulta, Brno. -(brož.) 599.798

Úvod do účetnictví / V. Janeček. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 194 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.) 599.643

Václav Růt, rozhlas, 1936-1996 : sborník ze semináře : Praha 26.04.1996. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1997. - 73 s. - (Brož.) 599.632

Velká kniha pokusů. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 96 s. - (váz.) II 832.773

Vědecko-technické akce : vědecko-technické akce na 2. polovinu roku 1997. Č. 35 / zpracovala M. Krátká. - Ostrava : OKD, 1997. - 17 s. - Automatizace řízení. - Odbor VTEI, Ostrava. - (brož.) 596.670/ 35(1997)

Voda a pozemkové úpravy : sborník 3. konference : Kutná Hora 05.1997 / [Václav Marhan] ... [et al.]- Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1997. - 85 s. - (brož.) 599.761

Vybrané algoritmy zpracování informací / D. Kačmář, R. Farana. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 134 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.711

Vysušování zdiva. 2 / M. Balík. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 113 s., 17 obr. na příl. - (brož.) 592.812/ 2

Využití rozhraní PC : měření, řízení a regulace pomocí standardních portů PC / B. Kainka. - Dotisk. - Ostrava : HEL, 1997. - 133 s. - (brož.) 599.543

Výzkum sluneční soustavy pomocí kosmických sond : (současnost i budoucnost) : seminář o kosmonautice : Valašské Meziříčí 22.11.1996-24.11.1996 / F. Martinek. - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 28 s. - (Brož.) 784.029

Vzorkování a analýza kontaminovaných vod : sborník referátů ze semináře : Praha 05.06.1997 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - Praha : t. ČKD Služby, [1997]. - 151 s. - (Brož.) II 832.728

Vzory smluv v podnikání a obchodě / V. Nemeth, T. Pohl. - 4., podstatně přeprac. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 134 s. - (brož.) 599.738

WORD pro začátečníky / J. Šimoník, Z. Balabán. - Brno : CERM, 1996. - 59 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.819

Z dějin průmyslového designu. 1 / [uspořádala Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 1996. - 69 s. - (brož.) II 832.521/ 1

Z historie létání v Ústí nad Orlicí / J. Havel. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1997. - 187 s. - (váz.) 599.708

Základy dynamiky strojů / J. Slavík, V. Stejskal, V. Zeman. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 319 s. - (brož.) 599.733

Základy strojnictví I / J. Havlík, T. Szlachta. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 200 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.712

Základy výpočetní techniky / L. Ličev. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 146 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.) S II 832.704

Zelenina na stole / J. Bobková. - 1. vyd. - Brno : Svan, 1997. - 111 s., obr. příl. - (brož.) 599.600

Zeleninové speciality / L. Filipová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 30 s. - (brož.) II 832.673

Zkuste omládnout / R. Dillon. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.605

Zvýšení nájemného z bytů od 1. července 1997 / T. Hádl. - Praha : Linde, 1997. - 92 s. - (brož.) 599.830

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist